XTB

Portfel Mostostalu Warszawa miał wartość 3,06 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Mostostal Warszawa na dzień 30 czerwca br. wynosiła 3 062,11 mln zł, podała spółka. "Portfel zleceń grupy kapitałowej wyniósł 3 062 110 tys. zł. Wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. Jednocześnie spółki grupy kapitałowej uczestniczą w szeregu...

Mostostal Warszawa ma umowę z Zamkiem Książąt Pomorskich o wartości 84,99 mln zł brutto

Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowę pn. "Wykonanie projektu i robót w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz robót w formule "wybuduj" dla zadania "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie", podała spółka. Wartość umowy wynosi 84,99 mln zł...

Mostostal Warszawa miał wstępnie 0,8 mln zł zysku netto ogółem w I poł. 2022 r.

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa miał 0,8 mln zł zysku netto w I połowie br. (w tym strata netto przypisana akcjonariuszom spółki dominującej: 0,6 mln zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 1,4 mln zł), podała spółka, prezentując wstępne dane. W I poł. br. spółka odnotowała 716 mln zł...

Oferta Mostostalu Warszawa na 84,99 mln zł wybrana w przetargu Zamku Książąt Pomorskich

Warszawa, 03.08.2022 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Warszawa o wartości 84,99 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowania i wykonanie zagospodarowania tarasów oraz odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, podała spółka. "Oferta złożona przez spółkę obejmuje: - Wartość umowy: 84,99 mln zł brutto. - Termin realizacji: 30...

Oferta Mostostalu Warszawa za 1,06 mld zł najkorzystniejsza w przetargu na odcinek S19

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Warszawa, warta 1 063,25 mln zł, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domaradz i Krosno, podała GDDKiA. W przetargu złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożył Mostostal Warszawa, który zaoferował...

Konsorcjum z udziałem Mostostalu Warszawa ma umowę z PGE EO wartą 1,13 mld zł

Warszawa, 25.07.2022 (ISBnews) - Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa (partner - udział w konsorcjum 44,86%) i GE Hydro France (lider - udział w konsorcjum 55,14%), zawarło z PGE Energia Odnawialna umowę na wykonanie w trybie generalnego realizatora modernizacji części technologicznej elektrowni szczytowo-pompowej ESP Porąbka-Żar, podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy to...

Mostostal Warszawa złożył najtańszą ofertę na odcinek S19 za 1,06 mld zł

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała 8 ofert w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Domaradzem a Iskrzynią (podkarpackie). Najtańsza należy do Mostostalu Warszawa i wynosi 1 063,25 mln zł, podała Dyrekcja. "Dzisiejsze otwarcie przyniosło sześć na osiem ofert poniżej naszego...

Backlog Mostostalu Warszawa wynosił 3,37 mld zł na koniec I kw. 2022 r.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Portfel zleceń Mostostalu Warszawa wynosił 3 366,72 mln zł na koniec I kwartału 2022 r., podała spółka w raporcie kwartalnym. Mostostal Warszawa miał 300,94 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1,58 mln zł zysku netto w I kw. br. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych...

Mostostal Warszawa miał 0,68 mln zł zysku netto, 7,78 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,78 mln zł wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Mostostal Warszawa miał szacunkowo 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem, w tym 0,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki dominującej w I kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 301 mln zł, zysk brutto ze...
Gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Mostostal Warszawa [MSW] – Gorące spółki dnia

"Mimo wyzwań związanych z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, a także jej gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami, utrzymaliśmy naszą grupę kapitałową w bardzo dobrej kondycji. To kolejny dowód naszego potencjału organizacyjnego, ludzkiego, technicznego i finansowego" - napisał prezes Miguel Angel Heras Llorente. Po wybiciu linii trendu przed popytem kluczowe zadanie w postaci wybicia oporu w rejonie 7,30 zł.

Mostostal Warszawa miał 15 mln zł zysku netto, 39,91 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 5,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem w ub.r. wyniósł 24,71 mln zł wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł...

Portfel zamówień Mostostalu Warszawa wynosił 3,4 mld zł na koniec 2021 r.

Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Warszawa wyniósł 3 401,22 mln zł na koniec 2021 roku, podała spółka. "Nasz portfel zamówień jest bezpieczny i pozwala na dalszy rozwój, również ze względu na wysoki stopień dywersyfikacji" - napisał prezes Miguel Angel Heras Llorente w liście do akcjonariuszy. Mostostal Warszawa jest aktywny...

RN Mostostalu Warszawa powołała zarząd na nową kadencję w niezmienionym składzie

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mostostalu Warszawa powołała zarząd na IX kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka. "W skład zarządu powołany został pan Miguel Angel Heras Llorente, któremu rada powierzyła funkcję prezesa zarządu spółki. Ponadto, na wniosek prezesa zarządu, decyzją rady nadzorczej powołano pana Jorge Calabuig Ferre powierzając mu...

Rafako i Mostostal Warszawa przejęły prace dot. bloku 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Rafako i Mostostal Warszawa zawarły z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - porozumienie, na podstawie którego spółki przejęły prowadzenie prac eksploatacyjnych na czas uruchomienia bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III, jednak nie dłużej niż do...

Analiza fundamentalna Mostostal Warszawa. Spółka ma więcej środków pieniężnych niż wynosi jej kapitalizacja

Mostostal Warszawa to polski podmiot działający m.in. w budownictwie energetycznym. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, spółka realizowała duże, wieloletnie kontrakty, które okazały się być dla spółki nierentownymi, przez co mieli oni sporo problemów finansowych, jednak rok 2021 przynosi na tym polu poprawę. Wycena Mostostal Warszawa spadła w...

Mostostal Warszawa miał wstępnie 15,3 mln zł zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 16.02.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa miał 1 305 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 25 mln zł zysku netto w 2021 r., w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 15,3 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w...

Mostostal Warszawa ma dwie umowy na osiedle w Krakowie za 134,8 mln zł netto

Warszawa, 03.02.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł ze spółką Spravią dwie umowy na realizację etapów II oraz III w ramach budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Krakowie, podała spółka. Łączna wartość umów to 134,8 mln zł netto. "Termin realizacji: do 31.01.2024 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we...

Mostostal Warszawa ma umowę z Vantage na osiedle w Łodzi za 65,3 mln zł netto

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Vantage Development umowę na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi, za 65,3 mln zł netto, podał Mostostal. Termin realizacji przypada 18 sierpnia 2023 r., czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a...

Mostostal W-wa wybuduje blok dla Vantage Dev. w Poznaniu za 86,85 mln zł netto

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarła z Vantage Development umowę na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo-handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy Nałkowskiej", podała spółka. Wartość umowy...

Mostostal miał 0,95 mln zł straty netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 0,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,91 mln zł wobec 9,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 3,55 mld zł na koniec września

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 3,55 mld zł na koniec września 2021 r., podała spółka. "Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej wyniosła na 30.09.2021 roku 3 547 337 tys. zł. Jednocześnie spółki grupy kapitałowej uczestniczą w szeregu postępowań przetargowych, które mogą przełożyć się na pozyskanie...

Mostostal Warszawa miał szacunkowo 11 mln zł przypisanego zysku netto w I-III kw

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem, w tym 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 884 mln zł, zaś zysk...

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 3,54 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 3,54 mld zł na koniec czerwca 2021 r., podała spółka. "Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej wyniosła na 30.06.2021 r. 3 541 621 tys. zł. Jednocześnie spółki grupy kapitałowej uczestniczą w szeregu postępowań przetargowych, które mogą przełożyć się na pozyskanie...

Mostostal Warszawa miał 10,76 mln zł zysku netto, 16,63 mln zł EBIT w II kw.

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 10,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,63 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Konsorcjum Trakcji i Mostostalu W-wa wykona dodatkowe prace na S61 za 23 mln zł

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Trakcji, Mostostalu Warszawa i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aneks na zamówienie uzupełniające do umowy na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) Zadanie nr 2: odc. Węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie"...

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje zbiorniki dla PERN za 258,95 mln zł

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i jego spółki zależnej Mostostalu Płock zawarło z PERN umowę o wartości 258,95 mln zł brutto na budowę trzech zbiorników magazynowych w bazach paliw, podał Mostostal Warszawa. "'Budowa zbiorników magazynowych 3x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1...

Mostostal Warszawa ma umowę z Tauronem na budowę kotła gazowego za 109,47 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Tauron Ciepło umowę na realizację zadania pn. "Budowa kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła", podała spółka. Wartość umowy wynosi 109,47 mln zł brutto. Termin realizacji ustalono na 20 grudnia 2023 r., podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich...

Mostostal Warszawa miał szacunkowo 18 mln zł skons. zysku netto w I poł. 2021 r.

Mostostal Warszawa odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 54 mln zł zysku brutto ze sprzedaży przy 558 mln zł przychodów ze sprzedaży w I poł. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Jednostkowy zysk netto wyniósł w tym okresie 6 mln zł przy 393 mln zł przychodów ze...

Mostostal Warszawa ma ugodę z Uniwersytetem w Białymstoku, zapłaci 6 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł ugodę z Uniwersytetem w Białymstoku w ramach postępowania mediacyjnego obejmującego umowy z  2011 roku dotyczące budowy Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym oraz budowy Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii, podała spółka. Mostostal Warszawa zapłaci na rzecz uniwersytetu 6 mln zł. "W...

Mostostal Warszawa ma porozumienie z GE Power ws. Elektrowni Ostrołęka C

Mostostal Warszawa zawarł z GE Power Sp. z o.o. porozumienie nr 2 do umowy o podwykonawstwo na "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33", podała spółka. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln...

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za ub.r.

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r. i przeznaczeniu zysku netto w wysokości 4,291 zł mln zł na pokrycie strat ubiegłych, wynika z treści uchwał podjętych przez walne. "Walne zgromadzenie Mostostal Warszawa postanawia zysk netto w wysokości 4 291 795,39 zł za rok obrotowy 2020 przeznaczyć...
mostostal

Mostostal ma umowę na budynek biurowo-hotelowy wartą 23,8 mln euro netto

Mostostal Warszawa zawarł umowę z Vastint Poland na budowę budynku biurowego oraz hotelowego B10 we Wrocławiu o wartości 23,80 mln euro netto we Wrocławiu, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 15 grudnia 2022 r., podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje...

Mostostal Warszawa ma umowę na prace dla PKP Intercity we Wrocławiu za 30 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę w sprawie realizacji zadania pn.: "Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny" o wartości 29,99 mln zł brutto, podała spółka. "Termin realizacji: 20 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych...

Mostostal Warszawa ma umowę na prace dla Synthos w Oświęcimiu za 315 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Synthos Dwory 7 z siedzibą w Oświęcimiu umowę na realizację zadania pn. "Dostawa, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego" za 315,01 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji to 30 miesięcy, czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej,...

Mostostal Warszawa ma umowę na rewitalizację w Łodzi za 41,8 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Miasta Łodzi umowę na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza", podała spółka. Wartość...

Mostostal W-wa ma umowę z UW wartą 138,93 mln zł na inwestycję na Ochocie

Mostostal Warszawa zawarł z Uniwersytetem Warszawskim (UW) wartą 138,93 mln zł umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)", objętej programem wieloletnim pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", podała spółka. Mostostal Warszawa zawarła nową umowę Termin realizacji ustalono na okres do 30 miesięcy, licząc...

Mostostal Warszawa ma umowę na budynek wielorodzinny w Łodzi za 48,34 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Vantage Development umowę, wartą 48,34 mln zł netto, na realizację zadania pn. "Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ew. 3/14, 4/1, 4/23, 9/40, obręb W-24 przy ul. Tuwima 64 w Łodzi",...
mostostal

Oferta Mostostalu Warszawa za 138,93 mln zł wybrana na budowę na kampusie UW

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 138,93 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza przez Uniwersytet Warszawski (UW) w postępowaniu pn. "Wykonanie przez generalnego wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. 'Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)' objętej programem wieloletnim pn. 'Uniwersytet Warszawski 2016-2025'", podała spółka. Mostostal Warszawa z najkorzystniejszą...
mostostal

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa za 404 mln zł wybrana na obwodnicę Opatowa

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Acciona Construcción, warta 403,66 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Budowę obwodnicy Opatowa S74 i DK 9", podał Mostostal. Mostostal Warszawa z najkorzystniejsza ofertą podczas przetargu "Oferta złożona przez wykonawcę obejmuje: - wartość umowy: 403,66 mln zł...

Mostostal Warszawa miał 5,83 mln zł zysku netto, 33,91 mln zł zysku EBIT w 2020

Mostostal Warszawa odnotował 5,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Warszawa przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 33,91 mln zł wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1...

Sąd przy KIG przyznał Mostostalowi Warszawa 29 mln zł z roszczeń wobec Wrocławia

Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG, Sąd Polubowny) uznał za zasadne roszczenia konsorcjum: Mostostal Warszawa, Acciona Construcción, Marek Izmajłowicz - IWA oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 Wrobis przeciwko gminie Wrocław w łącznej kwocie 33,16 mln zł oraz roszczenia gminy wobec konsorcjum w kwocie 4,12...

Mostostal Warszawa ma umowę na budynek dla Vantage Dev. za 47,6 mln zł netto

Mostostal Warszawa zawarł z Vantage Development umowę na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinny z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Poznaniu, podała spółka. Wartość umowy to 47,6 mln zł netto.Termin realizacji to do 18 miesięcy od daty przekazania placu budowy, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody Mostostal Warszawa ze sprzedaży...

Mostostal Warszawa miał 3,75 mln zł zysku netto, 9,72 mln zł EBIT w III kw.

Mostostal Warszawa odnotował 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Istotny wpływ na wyniki spółki Mostostal Warszawa miało osłabienie waluty PLN w stosunku do EUR Zysk operacyjny wyniósł 9,72 mln zł wobec...

Mostostal Warszawa ma umowę z AGH na halę sportową za 61,87 mln zł brutto

Mostostal Warszawa zawarł z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę na realizację zadania pn.: "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie", podała spółka. Wartość umowy to 61,87 mln zł brutto. Kraków zyska nową halę w porozumieniu z Mostostalem Warszawa "Termin realizacji: do 21 m-cy od daty przekazania placu budowy" -...

Mostostal Warszawa ma umowę z PKP Intercity na budowę myjni za 34,18 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę na realizację zadania pn. "Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy wynosi 34,18 mln zł brutto. Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę Termin realizacji ustalono na 36 miesięcy od daty...

Mostostal Warszawa miał 3,31 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Mostostal W-wa odnotowało 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal W-wa odnotowało 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,1 mln zł wobec 8,6...

Oferta Mostostalu Warszawa za 61,87 mln zł wybrana na budowę hali sportowej AGH

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 61,87 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), podała spółka. "Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje: • Wartość umowy: 61,87 mln zł brutto. • Termin realizacji: do 21 m-cy od daty przekazania...

Mostostal Warszawa i Acciona mają umowę na odc. S19 k/Rzeszowa za 2,23 mld zł

Mostostal Warszawa i jego podmiot dominujący Acciona Construcción zawarły z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km" za 2 230,17 mln zł brutto, podał...

Mostostal Warszawa ma umowę na odcinek drogi S7 o wartości 635,06 mln zł brutto

Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła), podała spółka. Wartość umowy wynosi 635,06 mln zł brutto. Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA umowę na...

Mostostal Warszawa zrealizuje dodatkowy etap osiedla Panoramika za 16,7 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł ze spółkami Ronson Development Partner 4 i Panoramika aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane w Szczecinie, rozszerzający zakres robót o etap 6 osiedla Panoramika, podała spółka. Wartość aneksu to 16,7 mln zł netto. Mostostal Warszawa z nowym zakresem prac Termin realizacji aneksu: 20 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych, podano...

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Miast. Śląskim za 24,95 mln zł netto

AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - podpisał umowę z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" w sprawie realizacji zadania "Zabudowa linii do produkcji dwu tonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium" na Wydziale Pieca Szybowego na terenie Huty Cynku "Miasteczko Śląskie", podał Mostostal. Wartość netto umowy wynosi...

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

AMK Kraków - spółka w 100% zależna Mostostalu Warszawa - zawarła z Enea Elektrownia Połaniec umowę na "Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT" za 10,96 mln zł netto, podał Mostostal. AMK Kraków zawarła umowę...

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 1,92 mld zł na koniec 2019 r.

Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 1,92 mld zł na koniec 2019 r., nie uwzględniając kontraktu na realizację Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. Portfel wynosił niespełna 2 mld zł "Portfel zleceń Mostostalu Warszawa S.A. na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 1 674 966 tys. zł (bez zawieszonego kontraktu na realizację...

Mostostal Warszawa miał 0,79 mln zł straty netto, 10 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Mostostal Warszawa odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 42,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal odnotował mniejszą stratę w porównaniu z rokiem poprzednim Zysk operacyjny wyniósł 10,02 mln zł wobec 24,63 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...

Mostostal Warszawa z 8,8 mln zł straty w II kw. Mocny wzrost przychodów w I półroczu

Mostostal Warszawa odnotował 8,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 21,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 8,6 mln zł wobec 17,32 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,56 mln zł w...
Gorące spółki dnia

Eko Export [EEX], Mostostal Warszawa [MSW] – Gorące spółki dnia 31.07.2019

Eko Export jest czołowym producentem mikrosfery w Europie. Dzięki swym specyficznym cechom mikrosfera znajduje szerokie zastosowanie, przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych. Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o ponad 5% przy bardzo solidnych obrotach. Była to pierwsza tak udana sesja od końca marca,...
mostostal

Acciona podnosi cenę w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł

Acciona Construcción podwyższa cenę w wezwaniu na 100% akcji Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za akcję (poprzednio 3,45 zł). Pierwszy etap przyjmowania zapisów pozwalający na szybkie rozliczenie transakcji został przedłużony do 5 sierpnia. Spółka Acciona chce zwiększyć swoje zaangażowanie w Mostostalu do 100% i wycofać go z giełdy. Zobacz również: DM...
Gorące spółki dnia

Mostostal Warszawa [MSW], LiveChat [LVC] – Gorące spółki dnia 3.07.2019

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Akcje spółki rosły podczas wtorkowej sesji o niemal 22% przy bardzo wysokich obrotach. Powodem nagłej zwyżki była informacja o tym, że Acciona...
polimex GPW

Kurs Polimex Mostostal 5% w górę. Spółka liderem na GPW w poniedziałek

Podczas sesji w poniedziałek 24 czerwca, wyróżnia się spółka Polimex Mostostal, która po godzinie 10:00 rośnie ponad 5%.Polimex Mostostal jest polskim przedsiębiorstwem inżynieryjno-budowlanym, generalnym wykonawcą w zakresie budownictwa przemysłowego. Od 1997 spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Polimexu-Mostostalu jest liderem w działalności inżynieryjno-usługowej. Zobacz także: Kurs euro będzie spadał,...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Bogdanka mocno w górę, rośnie także PCC Rokita SA, Mostostal w dół

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w piątek, najmocniej zyskuje Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB), aktualnie jest to ruch na ponad +6%. Od wzrostów rozpoczyna także PCC Rokita SA (PCR), jest to wynik na poziomie...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – PCC Rokita, Gobarto, Mostostal Warszawa

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Sąd oddala wniosek przeciwko PCC Rokita PCC Rokita...
Symbol GPW na tle wykresu

Mostostal Warszawa ze stratą 21,9 mln zł netto – wykres spada o 8 procent

Mostostal Warszawa S.A., aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej spółka publikuje dziś raport, w którym odnotowuje 21,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 6,47 mln zł zysku rok wcześniej.  Jak możemy przeczytać w raporcie, strata operacyjna spółki wyniosła 17,32 mln zł...

Mostostal Warszawa [MSW] – w stronę historycznego minimum? – analiza na zamówienie

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka odnotowała bardzo udany okres na przełomie marca i kwietnia rosnąć o kilkadziesiąt procent. Jak się jednak okazało, było to bardzo dużej, jednak tylko kolejna...
Gorące spółki dnia

Mostostal Warszawa [MSW], Esotiq [EAH] – Gorące spółki dnia 4.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów dla partnerów...
gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], Mostostal Warszawa [MSW] – Gorące spółki dnia 13.03.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Vivid Games S.A. to nowoczesne studio deweloperskie zajmujące się projektowaniem, produkcją oraz publikowaniem gier na konsole przenośne i stacjonarne, komputery klasy PC...

Mostostal Warszawa [MSW] – w bardzo silnym trendzie spadkowym – analiza na zamówienie

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka podlega silnemu trendowi spadkowemu, który mocno przyspieszył zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego roku. Wśród powodów takiego stanu rzeczy można byłoby wspomnieć choćby pozwy sądowe...
wolumen

Akumulacja na Mostostalu Warszawa [MSW]

Mostostal Warszawa D1 Na początku października kurs Mostostalu Warszawa przełamał wsparcie oznaczone zieloną linią na poziomie 9,82 zł. Później nastąpił spadek porównywalny z amplitudą wahań nad wsparciem. To jest pierwsza poszlaka sugerująca, że potencjał spadkowy wynikający z przełamania mógł się już wyczerpać. Następną pozytywną poszlaką jest zmniejszenie tempa spadków połączone...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Mostostalu Warszawa [MSW] i sprzedaży na Budimexie [BDX]

Mostostal Warszawa  D1 Kurs Mostostalu Warszawa znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. W wyniku ostatnich spadków cena ponownie znalazła się na wsparciu znajdującym się na poziomie 9,82 zł oznaczonym zieloną linią. W przeszłości ten poziom trzy razy powstrzymał spadki. W dodatku dzisiejsza dotychczasowa świeczka trochę przypomina pozytywną formację młota. W...

Mostostal Warszawa [MSW] – w kluczowej strefie wsparcia – analiza na zamówienie

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów dla partnerów krajowych i zagranicznych. Obecnie trwa 6 spadkowy miesiąc z rzędu na notowaniach spółki. Od połowy marca cena obniżyła się o ponad 40%. Warto jednak zauważyć, że okres ten...

Mostostal Warszawa [MSW] – w kierunku 9-10 zł? – analiza na zamówienie

Mostostal Warszawa to jedna z większych obecnie firm budowlanych w Polsce. Działa w segmencie budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynierskiego, ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej, głównie na rynku krajowym. Wykres w skali miesięcznej obejmujący całą historię notowań wskazuje na ważny opór w rejonie 16 zł. Nic więc dziwnego, że kolejny raz wzrosty...
wolumen

Przed zamknięciem. Mostostal Warszawa [MSW] na wsparciu, Otmuchów [OTM] w trendzie spadkowym

Mostostal Warszawa D1 Tydzień temu pisałem o przełamywaniu wsparcia przez Mostostal Warszawa. Po tym sygnale cena spadła do strefy wsparcia ustanowionej przez lokalny dołek z lutego w przedziale 11,40 – 11,85 oznaczony czerwonymi liniami. W tym miejscu teraz powstaje młotek. W związku z tym w najbliższej przyszłości spodziewam się odbicia. Najbliższym oporem...
wolumen

Przed zamknięciem. CCC [CCC] na linii trendu, Mostostal Warszawa [MSW] przełamuje wsparcie

CCC D1 CCC jest producentem butów. Od września zeszłego roku kurs Spółki znajdował się w trendzie wzrostowym nad zieloną linią. Dzisiaj ją przełamuje, przynajmniej na wykresie ze skalą logarytmiczną. Na wykresie ze skalą arytmetyczną dzisiejsze dotychczasowe minimum (222 zł) wypada dokładnie na linii. W związku z tym nie wiadomo czy sygnał sprzedaży...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ