XTB

Mostostal Warszawa miał szacunkowo 11 mln zł przypisanego zysku netto w I-III kw

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem, w tym 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 884 mln zł, zaś zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 80 mln zł, podano w komunikacie. Jednostkowy zysk netto wyniósł 7 mln zł przy 647 mln zł przychodów, podano także. Spółka zastrzegła, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za III kwartał 2021 r. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych...

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 3,54 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 3,54 mld zł na koniec czerwca 2021 r., podała spółka. "Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej wyniosła na 30.06.2021 r. 3 541 621 tys. zł. Jednocześnie spółki grupy kapitałowej uczestniczą w szeregu postępowań przetargowych, które mogą przełożyć się na pozyskanie nowych zleceń w niedalekiej przyszłości" - czytamy w raporcie półrocznym. W portfelu znalazły się kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane...

Mostostal Warszawa miał 10,76 mln zł zysku netto, 16,63 mln zł EBIT w II kw.

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 10,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,63 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,03 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 358,65 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 12,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 556,27 mln zł w porównaniu z 671,68 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku wpływ na wyniki i wartość sprzedaży grupy kapitałowej miały trudne...

Konsorcjum Trakcji i Mostostalu W-wa wykona dodatkowe prace na S61 za 23 mln zł

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Trakcji, Mostostalu Warszawa i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aneks na zamówienie uzupełniające do umowy na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) Zadanie nr 2: odc. Węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie" z lipca 2018 roku. Szacunkowa wartość netto wynagrodzenia za wykonanie prac dodatkowych wyniesie 23,12 mln zł netto, z czego na Trakcję przypada 16,54 mln zł netto, podała spółka. "Dodatkowe prace wynikające z podpisanego aneksu będą obejmowały: opracowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie prac budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem podłoża poprzez wymianę gruntu" - czytamy w komunikacie. Rzeczywista wartość wynagrodzenia zostanie potwierdzona obmiarowo. Prace mają być zrealizowane...

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje zbiorniki dla PERN za 258,95 mln zł

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i jego spółki zależnej Mostostalu Płock zawarło z PERN umowę o wartości 258,95 mln zł brutto na budowę trzech zbiorników magazynowych w bazach paliw, podał Mostostal Warszawa. "'Budowa zbiorników magazynowych 3x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach' • Wartość: 105,53 mln zł brutto • Udział emitenta w konsorcjum: 31,31%, - Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej' • Wartość: 109,45 mln zł brutto • Udział emitenta w konsorcjum: 31,26% - Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu' • Wartość: 43,97 mln zł brutto. • Udział...

Mostostal Warszawa ma umowę z Tauronem na budowę kotła gazowego za 109,47 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Tauron Ciepło umowę na realizację zadania pn. "Budowa kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła", podała spółka. Wartość umowy wynosi 109,47 mln zł brutto. Termin realizacji ustalono na 20 grudnia 2023 r., podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cfd broker | cena akcji datawalk | amica akcje prognozy | pkn orlen akcje | gpw pekao | akcje allegro | alior notowania |

Mostostal Warszawa miał szacunkowo 18 mln zł skons. zysku netto w I poł. 2021 r.

Mostostal Warszawa odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 54 mln zł zysku brutto ze sprzedaży przy 558 mln zł przychodów ze sprzedaży w I poł. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Jednostkowy zysk netto wyniósł w tym okresie 6 mln zł przy 393 mln zł przychodów ze sprzedaży, podano w komunikacie. Spółka podkreśliła, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2021 r. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody...

Mostostal Warszawa ma ugodę z Uniwersytetem w Białymstoku, zapłaci 6 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł ugodę z Uniwersytetem w Białymstoku w ramach postępowania mediacyjnego obejmującego umowy z  2011 roku dotyczące budowy Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym oraz budowy Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii, podała spółka. Mostostal Warszawa zapłaci na rzecz uniwersytetu 6 mln zł. "W celu uchylenia sporów istniejących pomiędzy spółką a uniwersytetem i uniknięcia niepewności co do wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umów, spółka na podstawie ugody, zobowiązała się do zapłaty na rzecz uniwersytetu kwoty 6 mln zł" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano, zapłata tej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia stron objęte powyższymi sporami, a strony zobowiązały się złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody. W ocenie spółki, powyższa ugoda nie będzie miała istotnego wpływu na...

Mostostal Warszawa ma porozumienie z GE Power ws. Elektrowni Ostrołęka C

Mostostal Warszawa zawarł z GE Power Sp. z o.o. porozumienie nr 2 do umowy o podwykonawstwo na "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33", podała spółka. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln zł netto. "Porozumienie ma związek z przerwaniem realizacji prac nad budową Elektrowni Ostrołęka C w technologii węglowej. Zgodnie z porozumieniem nr 2 umowny zakres prac spółki został ograniczony do faktycznie wykonanych robót. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Oferta Mostostalu Warszawa, warta 609 mln zł netto, została wstępnie wybrana przez GE Power Sp z o.o. na realizację zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych...

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za ub.r.

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r. i przeznaczeniu zysku netto w wysokości 4,291 zł mln zł na pokrycie strat ubiegłych, wynika z treści uchwał podjętych przez walne. "Walne zgromadzenie Mostostal Warszawa postanawia zysk netto w wysokości 4 291 795,39 zł za rok obrotowy 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w treści uchwały. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: co to jest blik | echo investment notowania | newconnect notowania | akcje orlenu | mercator notowania | wartość...
mostostal

Mostostal ma umowę na budynek biurowo-hotelowy wartą 23,8 mln euro netto

Mostostal Warszawa zawarł umowę z Vastint Poland na budowę budynku biurowego oraz hotelowego B10 we Wrocławiu o wartości 23,80 mln euro netto we Wrocławiu, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 15 grudnia 2022 r., podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: co znaczy blik | złotówka kurs | stalprodukt notowania | index dax | kurs bitcoina | gpw komentarze | s&p 500 wykres |

Mostostal Warszawa ma umowę na prace dla PKP Intercity we Wrocławiu za 30 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę w sprawie realizacji zadania pn.: "Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny" o wartości 29,99 mln zł brutto, podała spółka. "Termin realizacji: 20 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: forum gielda | akcje develia | złoty kurs | cd projekt akcje | kurs polskiego złotego | złotówka | pgnig akcje notowania |

Mostostal Warszawa ma umowę na prace dla Synthos w Oświęcimiu za 315 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Synthos Dwory 7 z siedzibą w Oświęcimiu umowę na realizację zadania pn. "Dostawa, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego" za 315,01 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji to 30 miesięcy, czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: usd kurs | rekomendacje gpw | orlen kurs | kurs korony islandzkiej | akcje 11bit | akcje polenergia | akcje orlen |

Mostostal Warszawa ma umowę na rewitalizację w Łodzi za 41,8 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Miasta Łodzi umowę na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza", podała spółka. Wartość umowy to 41,8 mln zł brutto. Termin realizacji w zależności od zadania to 9 i 18 miesięcy, czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania...

Mostostal W-wa ma umowę z UW wartą 138,93 mln zł na inwestycję na Ochocie

Mostostal Warszawa zawarł z Uniwersytetem Warszawskim (UW) wartą 138,93 mln zł umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)", objętej programem wieloletnim pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", podała spółka. Mostostal Warszawa zawarła nową umowę Termin realizacji ustalono na okres do 30 miesięcy, licząc od daty przekazania terenu budowy, wskazano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: wykresy kryptowalut | koszt dolara | s&p500 | cyfrowy polsat akcje | notowania wig20 | notowania mercator | funt notowania |

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje