XTB

Portfel Mostostalu Warszawa miał wartość 3,06 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Mostostal Warszawa na dzień 30 czerwca br. wynosiła 3 062,11 mln zł, podała spółka. "Portfel zleceń grupy kapitałowej wyniósł 3 062 110 tys. zł. Wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. Jednocześnie spółki grupy kapitałowej uczestniczą w szeregu postępowań przetargowych, które mogą przełożyć się na pozyskanie nowych zleceń w niedalekiej przyszłości" - czytamy w raporcie za I półrocze. Spółka oceniła w nim, że portfel kontraktów "zapewnia przychody w 2022 r. i w 2023 r. na poziomie zbliżonym do roku 2021". Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na...

Mostostal Warszawa ma umowę z Zamkiem Książąt Pomorskich o wartości 84,99 mln zł brutto

Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowę pn. "Wykonanie projektu i robót w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz robót w formule "wybuduj" dla zadania "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie", podała spółka. Wartość umowy wynosi 84,99 mln zł brutto. Termin realizacji wyznaczono na 30 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy, podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r. (ISBnews)

Mostostal Warszawa miał wstępnie 0,8 mln zł zysku netto ogółem w I poł. 2022 r.

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa miał 0,8 mln zł zysku netto w I połowie br. (w tym strata netto przypisana akcjonariuszom spółki dominującej: 0,6 mln zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 1,4 mln zł), podała spółka, prezentując wstępne dane. W I poł. br. spółka odnotowała 716 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 39 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 2,8 mln zł, czytamy także w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r. Zobacz inne,...

Oferta Mostostalu Warszawa na 84,99 mln zł wybrana w przetargu Zamku Książąt Pomorskich

Warszawa, 03.08.2022 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Warszawa o wartości 84,99 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowania i wykonanie zagospodarowania tarasów oraz odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, podała spółka. "Oferta złożona przez spółkę obejmuje: - Wartość umowy: 84,99 mln zł brutto. - Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, zaznaczono. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała...

Oferta Mostostalu Warszawa za 1,06 mld zł najkorzystniejsza w przetargu na odcinek S19

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Warszawa, warta 1 063,25 mln zł, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domaradz i Krosno, podała GDDKiA. W przetargu złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożył Mostostal Warszawa, który zaoferował zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za 1 063 251 940,57 zł, wynika z materiału. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w...

Konsorcjum z udziałem Mostostalu Warszawa ma umowę z PGE EO wartą 1,13 mld zł

Warszawa, 25.07.2022 (ISBnews) - Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa (partner - udział w konsorcjum 44,86%) i GE Hydro France (lider - udział w konsorcjum 55,14%), zawarło z PGE Energia Odnawialna umowę na wykonanie w trybie generalnego realizatora modernizacji części technologicznej elektrowni szczytowo-pompowej ESP Porąbka-Żar, podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy to 1,13 mld zł brutto. "W ramach umowy modernizacja części technologicznej elektrowni obejmuje przeprowadzenie modernizacji czterech hydrozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi, układu wyprowadzenia mocy z generatora, montaż rozruchu częstotliwościowego (SFC), modernizację układów zasilania 30kV, 6,3kV, niskiego napięcia, układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, konstrukcji betonowych obudów silnikoprądnicy, sztolni ewakuacyjnej, układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie umowne: 1 126,61 mln zł brutto, termin realizacji: 66 miesięcy, podano również. Mostostal Warszawa jest aktywny we...

Mostostal Warszawa złożył najtańszą ofertę na odcinek S19 za 1,06 mld zł

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała 8 ofert w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Domaradzem a Iskrzynią (podkarpackie). Najtańsza należy do Mostostalu Warszawa i wynosi 1 063,25 mln zł, podała Dyrekcja. "Dzisiejsze otwarcie przyniosło sześć na osiem ofert poniżej naszego kosztorysu, z czego najniższa stanowi 76% kosztorysu GDDKiA. Średnia z tych sześciu ofert to ok. 86% wartości kwoty jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację tego zadania. To dobre informacje, wbrew temu, co dało się słyszeć ostatnio w przestrzeni publicznej. Pracujemy dalej i realizujemy nasze plany zgodnie z założeniami" - czytamy w komunikacie. Kwota, jaką GDDKiA przeznaczała na sfinansowanie realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S19 wynosi 1 396 026 772,62 zł. Oferty w...

Backlog Mostostalu Warszawa wynosił 3,37 mld zł na koniec I kw. 2022 r.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Portfel zleceń Mostostalu Warszawa wynosił 3 366,72 mln zł na koniec I kwartału 2022 r., podała spółka w raporcie kwartalnym. Mostostal Warszawa miał 300,94 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1,58 mln zł zysku netto w I kw. br. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania funta | dzisiejszy kurs korony szwedzkiej | kurs playway | kurs dax | allegro gpw | eurocash akcje wykres | benefit akcje notowania |

Mostostal Warszawa miał 0,68 mln zł zysku netto, 7,78 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,78 mln zł wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 300,94 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 210,24 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 300 935 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku były wyższe o 43%. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 21 619 tys. zł (w analogicznym okresie 2021 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 19 607 tys. zł). Grupa kapitałowa w I kwartale 2022 roku zanotowała...

Mostostal Warszawa miał szacunkowo 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem, w tym 0,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki dominującej w I kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 301 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 22 mln zł, podano w komunikacie. Jednostkowy zysk netto w I kw. br. wyniósł 0,15 mln zł. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: livechat akcje notowania | grupa...
Gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Mostostal Warszawa [MSW] – Gorące spółki dnia

"Mimo wyzwań związanych z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, a także jej gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami, utrzymaliśmy naszą grupę kapitałową w bardzo dobrej kondycji. To kolejny dowód naszego potencjału organizacyjnego, ludzkiego, technicznego i finansowego" - napisał prezes Miguel Angel Heras Llorente. Po wybiciu linii trendu przed popytem kluczowe zadanie w postaci wybicia oporu w rejonie 7,30 zł.

Mostostal Warszawa miał 15 mln zł zysku netto, 39,91 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 5,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem w ub.r. wyniósł 24,71 mln zł wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 39,91 mln zł wobec 33,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 305,03 mln zł w 2021 r. wobec 1 365,48 mln zł rok wcześniej. "Mimo wyzwań związanych z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, a także jej gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami, utrzymaliśmy naszą grupę kapitałową w bardzo dobrej kondycji. To kolejny dowód naszego potencjału organizacyjnego, ludzkiego, technicznego i finansowego" - napisał prezes Miguel Angel Heras Llorente w liście do...

Portfel zamówień Mostostalu Warszawa wynosił 3,4 mld zł na koniec 2021 r.

Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Warszawa wyniósł 3 401,22 mln zł na koniec 2021 roku, podała spółka. "Nasz portfel zamówień jest bezpieczny i pozwala na dalszy rozwój, również ze względu na wysoki stopień dywersyfikacji" - napisał prezes Miguel Angel Heras Llorente w liście do akcjonariuszy. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw pekao | kurs akcji celon pharma | notowania benefit | cd projekt notowania | funt brytyjski kurs | ten square games giełda | kurs orlen |

RN Mostostalu Warszawa powołała zarząd na nową kadencję w niezmienionym składzie

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mostostalu Warszawa powołała zarząd na IX kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka. "W skład zarządu powołany został pan Miguel Angel Heras Llorente, któremu rada powierzyła funkcję prezesa zarządu spółki. Ponadto, na wniosek prezesa zarządu, decyzją rady nadzorczej powołano pana Jorge Calabuig Ferre powierzając mu funkcję wiceprezesa oraz pana Carlosa Enrique Resino Ruiza oraz pana Jacka Andrzeja Szymanka na członków zarządu. Skład zarządu IX kadencji nie uległ zmianie w stosunku do składu VIII kadencji" - czytamy w komunikacie. Miguel Angel Heras Llorente od 2018 r. jest prezesem zarządu Mostostalu Warszawa i od maja 2021 r. jest CEO Acciona Industrial. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz...

Rafako i Mostostal Warszawa przejęły prace dot. bloku 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Rafako i Mostostal Warszawa zawarły z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - porozumienie, na podstawie którego spółki przejęły prowadzenie prac eksploatacyjnych na czas uruchomienia bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca br., podało Rafako. "Zgodnie z istotnymi postanowieniami porozumienia: 1. Wykonawca zobowiązał się do prowadzenia na własną odpowiedzialność i ryzyko od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku prac eksploatacyjnych, mających na celu uruchomienie bloku, wskazanych w porozumieniu i na zasadach w nim określonych; 2. Wykonawca zobowiązał się do: I. opracowania instrukcji bezpiecznego prowadzenia prac uruchomieniowych bloku w terminie 3 dni od daty zawarcia porozumienia; Ii. opracowania projektu...

Analiza fundamentalna Mostostal Warszawa. Spółka ma więcej środków pieniężnych niż wynosi jej kapitalizacja

Mostostal Warszawa to polski podmiot działający m.in. w budownictwie energetycznym. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, spółka realizowała duże, wieloletnie kontrakty, które okazały się być dla spółki nierentownymi, przez co mieli oni sporo problemów finansowych, jednak rok 2021 przynosi na tym polu poprawę. Wycena Mostostal Warszawa spadła w trakcie ostatnich dni do 5,16 zł. Zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2021 wynosi 18,5 mln zł. Spółka posiada ponad 200 mln zł środków pieniężnych. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=yhubnR_SED4&t=458s Mocny spadek wyceny - Mostostal Warszawa jest to spółka m.in. w budownictwie energetycznym, ale tez ogólnym, przemysłowym, infrastrukturalno-drogowym, więc dosyć szerokie portfolio, tak to można określić. Spółka niezbyt duża bo 120 mln zł kapitalizacji. – wskazuje Konrad...

Mostostal Warszawa miał wstępnie 15,3 mln zł zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 16.02.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa miał 1 305 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 25 mln zł zysku netto w 2021 r., w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 15,3 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w ub.r. szacunkowo 118 mln zł, a zysk brutto 36 mln zł, czytamy w komunikacie. Jednostkowy zysk netto sięgnął wg wstępnych danych 8,6 mln zł, podano również. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020...

Mostostal Warszawa ma dwie umowy na osiedle w Krakowie za 134,8 mln zł netto

Warszawa, 03.02.2022 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł ze spółką Spravią dwie umowy na realizację etapów II oraz III w ramach budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Krakowie, podała spółka. Łączna wartość umów to 134,8 mln zł netto. "Termin realizacji: do 31.01.2024 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: intercars giełda | korona szwedzka kurs | kurs zlotowki | celon pharma giełda | giełda asseco | lira turecka kurs | pkn orlen akcję |

Mostostal Warszawa ma umowę z Vantage na osiedle w Łodzi za 65,3 mln zł netto

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Vantage Development umowę na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi, za 65,3 mln zł netto, podał Mostostal. Termin realizacji przypada 18 sierpnia 2023 r., czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cmc markets | cdprojekt akcje | kurs akcji orange | stalprodukt akcje | pkp cargo giełda | echo investment akcje prognozy | pkp cargo akcje opinie |

Mostostal W-wa wybuduje blok dla Vantage Dev. w Poznaniu za 86,85 mln zł netto

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarła z Vantage Development umowę na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo-handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy Nałkowskiej", podała spółka. Wartość umowy wynosi 86,85 mln zł netto. Termin realizacji ustalono na 30 kwietnia 2024 r., podano również. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: średni kurs dolara nbp | celon kurs | kurs kuny | giełda...

Mostostal miał 0,95 mln zł straty netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 0,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,91 mln zł wobec 9,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,47 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 349,51 mln zł rok wcześniej. "W trzecim kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 325,474 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku były niższe o 7%, co jest efektem realizacji umów w formule "zaprojektuj i buduj". W okresie sprawozdawczym kilka realizowanych kontraktów znajdowało się w fazie projektowania, która charakteryzuje się mniejszą wartością sprzedaży" - czytamy w raporcie finansowym. W I-III kw....

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 3,55 mld zł na koniec września

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 3,55 mld zł na koniec września 2021 r., podała spółka. "Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej wyniosła na 30.09.2021 roku 3 547 337 tys. zł. Jednocześnie spółki grupy kapitałowej uczestniczą w szeregu postępowań przetargowych, które mogą przełożyć się na pozyskanie nowych zleceń w niedalekiej przyszłości" - czytamy w raporcie półrocznym. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kęty giełda | kurs celon | kurs korony islandzkiej wykres | pln kurs | ten square games giełda | celon...

Mostostal Warszawa miał szacunkowo 11 mln zł przypisanego zysku netto w I-III kw

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem, w tym 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 884 mln zł, zaś zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 80 mln zł, podano w komunikacie. Jednostkowy zysk netto wyniósł 7 mln zł przy 647 mln zł przychodów, podano także. Spółka zastrzegła, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za III kwartał 2021 r. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych...

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 3,54 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 3,54 mld zł na koniec czerwca 2021 r., podała spółka. "Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej wyniosła na 30.06.2021 r. 3 541 621 tys. zł. Jednocześnie spółki grupy kapitałowej uczestniczą w szeregu postępowań przetargowych, które mogą przełożyć się na pozyskanie nowych zleceń w niedalekiej przyszłości" - czytamy w raporcie półrocznym. W portfelu znalazły się kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane...

Mostostal Warszawa miał 10,76 mln zł zysku netto, 16,63 mln zł EBIT w II kw.

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 10,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,63 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,03 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 358,65 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 12,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 556,27 mln zł w porównaniu z 671,68 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku wpływ na wyniki i wartość sprzedaży grupy kapitałowej miały trudne...

Konsorcjum Trakcji i Mostostalu W-wa wykona dodatkowe prace na S61 za 23 mln zł

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Trakcji, Mostostalu Warszawa i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aneks na zamówienie uzupełniające do umowy na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) Zadanie nr 2: odc. Węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie" z lipca 2018 roku. Szacunkowa wartość netto wynagrodzenia za wykonanie prac dodatkowych wyniesie 23,12 mln zł netto, z czego na Trakcję przypada 16,54 mln zł netto, podała spółka. "Dodatkowe prace wynikające z podpisanego aneksu będą obejmowały: opracowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie prac budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem podłoża poprzez wymianę gruntu" - czytamy w komunikacie. Rzeczywista wartość wynagrodzenia zostanie potwierdzona obmiarowo. Prace mają być zrealizowane...

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje zbiorniki dla PERN za 258,95 mln zł

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i jego spółki zależnej Mostostalu Płock zawarło z PERN umowę o wartości 258,95 mln zł brutto na budowę trzech zbiorników magazynowych w bazach paliw, podał Mostostal Warszawa. "'Budowa zbiorników magazynowych 3x32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach' • Wartość: 105,53 mln zł brutto • Udział emitenta w konsorcjum: 31,31%, - Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej' • Wartość: 109,45 mln zł brutto • Udział emitenta w konsorcjum: 31,26% - Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu' • Wartość: 43,97 mln zł brutto. • Udział...

Mostostal Warszawa ma umowę z Tauronem na budowę kotła gazowego za 109,47 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Tauron Ciepło umowę na realizację zadania pn. "Budowa kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła", podała spółka. Wartość umowy wynosi 109,47 mln zł brutto. Termin realizacji ustalono na 20 grudnia 2023 r., podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cfd broker | cena akcji datawalk | amica akcje prognozy | pkn orlen akcje | gpw pekao | akcje allegro | alior notowania |

Mostostal Warszawa miał szacunkowo 18 mln zł skons. zysku netto w I poł. 2021 r.

Mostostal Warszawa odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 54 mln zł zysku brutto ze sprzedaży przy 558 mln zł przychodów ze sprzedaży w I poł. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Jednostkowy zysk netto wyniósł w tym okresie 6 mln zł przy 393 mln zł przychodów ze sprzedaży, podano w komunikacie. Spółka podkreśliła, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2021 r. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody...

Mostostal Warszawa ma ugodę z Uniwersytetem w Białymstoku, zapłaci 6 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł ugodę z Uniwersytetem w Białymstoku w ramach postępowania mediacyjnego obejmującego umowy z  2011 roku dotyczące budowy Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym oraz budowy Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii, podała spółka. Mostostal Warszawa zapłaci na rzecz uniwersytetu 6 mln zł. "W celu uchylenia sporów istniejących pomiędzy spółką a uniwersytetem i uniknięcia niepewności co do wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umów, spółka na podstawie ugody, zobowiązała się do zapłaty na rzecz uniwersytetu kwoty 6 mln zł" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano, zapłata tej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia stron objęte powyższymi sporami, a strony zobowiązały się złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody. W ocenie spółki, powyższa ugoda nie będzie miała istotnego wpływu na...

Mostostal Warszawa ma porozumienie z GE Power ws. Elektrowni Ostrołęka C

Mostostal Warszawa zawarł z GE Power Sp. z o.o. porozumienie nr 2 do umowy o podwykonawstwo na "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33", podała spółka. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln zł netto. "Porozumienie ma związek z przerwaniem realizacji prac nad budową Elektrowni Ostrołęka C w technologii węglowej. Zgodnie z porozumieniem nr 2 umowny zakres prac spółki został ograniczony do faktycznie wykonanych robót. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Oferta Mostostalu Warszawa, warta 609 mln zł netto, została wstępnie wybrana przez GE Power Sp z o.o. na realizację zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych...

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za ub.r.

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r. i przeznaczeniu zysku netto w wysokości 4,291 zł mln zł na pokrycie strat ubiegłych, wynika z treści uchwał podjętych przez walne. "Walne zgromadzenie Mostostal Warszawa postanawia zysk netto w wysokości 4 291 795,39 zł za rok obrotowy 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w treści uchwały. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: co to jest blik | echo investment notowania | newconnect notowania | akcje orlenu | mercator notowania | wartość...
mostostal

Mostostal ma umowę na budynek biurowo-hotelowy wartą 23,8 mln euro netto

Mostostal Warszawa zawarł umowę z Vastint Poland na budowę budynku biurowego oraz hotelowego B10 we Wrocławiu o wartości 23,80 mln euro netto we Wrocławiu, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to 15 grudnia 2022 r., podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: co znaczy blik | złotówka kurs | stalprodukt notowania | index dax | kurs bitcoina | gpw komentarze | s&p 500 wykres |

Mostostal Warszawa ma umowę na prace dla PKP Intercity we Wrocławiu za 30 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę w sprawie realizacji zadania pn.: "Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny" o wartości 29,99 mln zł brutto, podała spółka. "Termin realizacji: 20 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: forum gielda | akcje develia | złoty kurs | cd projekt akcje | kurs polskiego złotego | złotówka | pgnig akcje notowania |

Mostostal Warszawa ma umowę na prace dla Synthos w Oświęcimiu za 315 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Synthos Dwory 7 z siedzibą w Oświęcimiu umowę na realizację zadania pn. "Dostawa, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego" za 315,01 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji to 30 miesięcy, czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: usd kurs | rekomendacje gpw | orlen kurs | kurs korony islandzkiej | akcje 11bit | akcje polenergia | akcje orlen |

Mostostal Warszawa ma umowę na rewitalizację w Łodzi za 41,8 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Miasta Łodzi umowę na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza", podała spółka. Wartość umowy to 41,8 mln zł brutto. Termin realizacji w zależności od zadania to 9 i 18 miesięcy, czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania...

Mostostal W-wa ma umowę z UW wartą 138,93 mln zł na inwestycję na Ochocie

Mostostal Warszawa zawarł z Uniwersytetem Warszawskim (UW) wartą 138,93 mln zł umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)", objętej programem wieloletnim pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", podała spółka. Mostostal Warszawa zawarła nową umowę Termin realizacji ustalono na okres do 30 miesięcy, licząc od daty przekazania terenu budowy, wskazano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: wykresy kryptowalut | koszt dolara | s&p500 | cyfrowy polsat akcje | notowania wig20 | notowania mercator | funt notowania |

Mostostal Warszawa ma umowę na budynek wielorodzinny w Łodzi za 48,34 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z Vantage Development umowę, wartą 48,34 mln zł netto, na realizację zadania pn. "Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ew. 3/14, 4/1, 4/23, 9/40, obręb W-24 przy ul. Tuwima 64 w Łodzi", podała spółka. Termin realizacji ustalono na 77 tygodni, podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r.
mostostal

Oferta Mostostalu Warszawa za 138,93 mln zł wybrana na budowę na kampusie UW

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 138,93 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza przez Uniwersytet Warszawski (UW) w postępowaniu pn. "Wykonanie przez generalnego wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. 'Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)' objętej programem wieloletnim pn. 'Uniwersytet Warszawski 2016-2025'", podała spółka. Mostostal Warszawa z najkorzystniejszą ofertą Termin realizacji ustalono na 30 miesięcy licząc od daty przekazania terenu budowy, podano także. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r.
mostostal

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa za 404 mln zł wybrana na obwodnicę Opatowa

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Acciona Construcción, warta 403,66 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Budowę obwodnicy Opatowa S74 i DK 9", podał Mostostal. Mostostal Warszawa z najkorzystniejsza ofertą podczas przetargu "Oferta złożona przez wykonawcę obejmuje: - wartość umowy: 403,66 mln zł brutto. - termin realizacji: 36 miesięcy. - termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. - maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. - zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1...

Mostostal Warszawa miał 5,83 mln zł zysku netto, 33,91 mln zł zysku EBIT w 2020

Mostostal Warszawa odnotował 5,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Warszawa przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 33,91 mln zł wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r. wobec 1 269,53 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku weszły w zaawansowaną fazę realizacji kontrakty pozyskane po 2017 roku, czyli po okresie znacznego wzrostu cen materiałów i podwykonawców oraz o wyższej rentowności w porównaniu do kontraktów z lat 2016 i 2017 co przełożyło się na poprawę osiągniętego wyniku na sprzedaży" - czytamy w raporcie. "W naszej ocenie możliwym jest, że skutki epidemii wywierać będą dalszy...

Sąd przy KIG przyznał Mostostalowi Warszawa 29 mln zł z roszczeń wobec Wrocławia

Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG, Sąd Polubowny) uznał za zasadne roszczenia konsorcjum: Mostostal Warszawa, Acciona Construcción, Marek Izmajłowicz - IWA oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 Wrobis przeciwko gminie Wrocław w łącznej kwocie 33,16 mln zł oraz roszczenia gminy wobec konsorcjum w kwocie 4,12 mln zł. Po skompensowaniu wzajemnych roszczeń należność Mostostalu wyniesie 29,04 mln zł i zostanie powiększona o odsetki, które obecnie wynoszą ok. 14 mln zł, podała spółka. Po skompensowaniu wzajemnych roszczeń należność Mostostalu wyniesie 29,04 mln zł "Przedmiotem sporu były roszczenia spółki i pozostałych konsorcjantów powstałe na tle realizacji kontraktu pn. 'Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu' z dnia 22 grudnia 2009 r. wobec Gminy Wrocław" - czytamy w komunikacie. Spółka w swoim...

Mostostal Warszawa ma umowę na budynek dla Vantage Dev. za 47,6 mln zł netto

Mostostal Warszawa zawarł z Vantage Development umowę na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinny z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Poznaniu, podała spółka. Wartość umowy to 47,6 mln zł netto.Termin realizacji to do 18 miesięcy od daty przekazania placu budowy, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody Mostostal Warszawa ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r. Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. W 2019 r. grupa osiągnęła...

Mostostal Warszawa miał 3,75 mln zł zysku netto, 9,72 mln zł EBIT w III kw.

Mostostal Warszawa odnotował 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Istotny wpływ na wyniki spółki Mostostal Warszawa miało osłabienie waluty PLN w stosunku do EUR Zysk operacyjny wyniósł 9,72 mln zł wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 331,08 mln zł rok wcześniej. "Istotny wpływ na wyniki spółki miało osłabienie waluty PLN w stosunku do EUR, co skutkowało rozpoznaniem przez grupę kapitałową w III kwartale 2020 nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w łącznej kwocie 2 813 tys. zł" - czytamy w raporcie. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,15...

Mostostal Warszawa ma umowę z AGH na halę sportową za 61,87 mln zł brutto

Mostostal Warszawa zawarł z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę na realizację zadania pn.: "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie", podała spółka. Wartość umowy to 61,87 mln zł brutto. Kraków zyska nową halę w porozumieniu z Mostostalem Warszawa "Termin realizacji: do 21 m-cy od daty przekazania placu budowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.

Mostostal Warszawa ma umowę z PKP Intercity na budowę myjni za 34,18 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę na realizację zadania pn. "Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy wynosi 34,18 mln zł brutto. Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę Termin realizacji ustalono na 36 miesięcy od daty podpisania umowy, wskazano również. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.

Mostostal Warszawa miał 3,31 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Mostostal W-wa odnotowało 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal W-wa odnotowało 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,1 mln zł wobec 8,6 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,65 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 323,56 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 0,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,97 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 671,68 mln zł w porównaniu z 594,94 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w...

Oferta Mostostalu Warszawa za 61,87 mln zł wybrana na budowę hali sportowej AGH

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 61,87 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), podała spółka. "Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje: • Wartość umowy: 61,87 mln zł brutto. • Termin realizacji: do 21 m-cy od daty przekazania placu budowy" - czytamy w komunikacie. Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, przypomniano. Mostostal Warszawa  jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993...

Mostostal Warszawa i Acciona mają umowę na odc. S19 k/Rzeszowa za 2,23 mld zł

Mostostal Warszawa i jego podmiot dominujący Acciona Construcción zawarły z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km" za 2 230,17 mln zł brutto, podał Mostostal. Mostostal Warszawa z nową umową "Termin realizacji: 54 miesiące; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca) liczonych jako cztery miesiące" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa  jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów...

Mostostal Warszawa ma umowę na odcinek drogi S7 o wartości 635,06 mln zł brutto

Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła), podała spółka. Wartość umowy wynosi 635,06 mln zł brutto. Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 "Termin realizacji: 45 miesięcy; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa  jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych....
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ