Conotoxia
Siedziba główna GPW

MLP Group rozpoczęło budowę parku magazynowego pod Berlinem

MLP Group rozpoczęło budowę parku biznesowo-logistycznego MLP Business Park Berlin I o łącznej powierzchni najmu ok. 18 tys. m2, podała spółka. Zostanie oddany do użytku w II kwartale 2021 r. MLP Group rozpoczęło budowę parku biznesowo-logistycznego MLP Business Park Berlin I "Na rynku niemieckim to nasz kolejny projekt w tak atrakcyjnej lokalizacji i stanowi on kontynuację ekspansji MLP Group w Niemczech. Poza regionem Berlina planujemy budowę kolejnych obiektów w Kolonii, Monachium, w regionie Zagłębia Ruhry oraz w Wiedniu" - powiedział  country manager odpowiedzialny za Niemcy i Austrię Patrick Schumacher-Kurowski, cytowany w komunikacie. MLP Business Park Berlin I to park biznesowo-logistyczny o łącznej powierzchni najmu ok. 18 tys. m2, oferujący małe moduły magazynowe z nowoczesną przestrzenią biurową, których minimalna powierzchnia najmu będzie zaczynać się...

MLP Group ustaliło cenę emisyjną akcji serii D na 69 zł po ABB

MLP Group po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) na akcje serii D ustaliło, że cena emisyjna akcji wynosi 69 zł za sztukę, podała spółka. MLP Group ustala cenę emisji akcji na 69 zł za sztukę "Spółka złoży: inwestorom (innym niż Israel Land Development Company , ILDC) oferty objęcia obejmujące łącznie 1 032 097 akcji serii D; oraz ILDC ofertę objęcia łącznie 574 903 akcji Serii D" - czytamy w komunikacie. Wczoraj MLP Group rozpoczęło proces budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej 1,65 mln nowych akcji serii D. Spółka przewidywała, że umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte przez inwestorów do 26 października 2020 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje serii D zostaną dokonane w terminach wskazanych...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

MLP Group podjęła uchwałę ws. emisji do 1,65 mln akcji serii D bez prawa poboru

MLP Group podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D w liczbie nie większej niż 1,65 mln na podstawie upoważnienia zawartego w statucie spółki (kapitał docelowy) z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. MLP Group podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D Zarząd zaangażował Pekao Investment Banking w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego), podano. "Zamiarem spółki we współpracy z Pekao IB oraz BM Pekao jest przeprowadzenie emisji akcji serii D w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do określonych kategorii inwestorów, w przypadku których nie jest wymagane...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Akcjonariusze MLP potwierdzili wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze MLP zatwierdzili podczas walnego zgromadzenia przeznaczenie 3,98 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, która została wypłacona w grudniu 2019 r. jako dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,22 zł na akcję. MLP zatwierdziło przeznaczenie 3,98 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę dla akcjonariuszy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 7 377 tys. zł przeznaczyć w części wypłaconej jako zaliczka na poczet dywidendy na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na zyski zatrzymane. Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i potwierdza jako zgodną z prawem i dokonaną w interesie akcjonariuszy, wypłatę 'dywidendy zaliczkowej' w kwocie 3 984 916,10 zł, przeprowadzoną w dniu 27 grudnia 2019 roku"...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

MLP Group rozpoczęło budowę inwestycji MLP Business Park Berlin I

MLP Group rozpoczęło budowę inwestycji MLP Business Park Berlin I, podała spółka. Projekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, najważniejszym regionie magazynowym Niemiec. MLP Group rozpoczęło budowę inwestycji MLP Business Park Berlin I Obecnie prace skoncentrowane są na budowie pierwszego etapu, podczas którego zostanie przygotowane spekulacyjnie ponad 16 500 m2 nowoczesnej powierzchni. Funkcję generalnego wykonawcy powierzono spółce Köster GmbH. "Na rynku niemieckim nie obawiamy się budowy na zasadach spekulacyjnych. Popyt w Niemczech na przestrzenie magazynowe przy tak małej ilości pustostanów wciąż rośnie, a głównym czynnikiem napędzającym zapotrzebowanie na tego typu obiekty jest przede wszystkim branża e-commerce oraz firmy logistyczne. Dlatego jestem przekonany, że obecna sytuacja nie przeszkodzi nam w szybkim pozyskaniu najemców. Dodatkowo niewątpliwym atutem projektu MLP Business Park Berlin I jest...
wykres forex i kiursy walut

MLP Group rozpoczyna dziś ABB w ramach oferty 1,65 mln akcji serii D

MLP Group zawarło umowę o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej 1,65 mln nowych akcji serii D, podała spółka. Przyspieszone budowanie księgi popytu (ABB) rozpoczyna się dziś, wynika z komunikatu. MLP Group dziś rozpocznie proces budowania księgi popytu Umowa została zawarta z Pekao Investment Banking (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego). "Proces budowania księgi popytu na akcje serii D rozpocznie się w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, na zasadach opisanych poniżej i potrwa nie dłużej niż do 22 października 2020 roku" - czytamy w...

MLP Group miało 28,29 mln zł zysku netto, 52,47 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

MLP Group odnotowało 28,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 40,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 52,47 mln zł wobec 58,87 mln zł zysku rok wcześniej. Całkowita powierzchnia MLP Group wynajęta na dzień 30 września 2020 roku wyniosła 766 270 m2 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,26 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 34,73 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 149,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 97,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 136,43 mln zł w porównaniu z 102,2 mln zł rok wcześniej. "Całkowita powierzchnia wynajęta na dzień...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

MLP Group miało 8,45 mln zł zysku netto, 2,81 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

MLP Group odnotowało 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 56,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MLP Group odnotowało 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,81 mln zł wobec 70,32 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,4 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 32,67 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 121,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 69,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 84,17 mln zł w porównaniu z 67,47 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej...

MLP Group nabyła działkę pod pierwszy projekt w Austrii, na 55 tys. m2 w Wiedniu

MLP Group włączył Austrię do swojego portfela, finalizując zakup działki pod budowę nowego projektu miejskiego MLP Business Park Vienna, zlokalizowanego w północno-wschodniej części Wiednia, podał deweloper. Niezabudowana nieruchomość liczy 98 249 m2, a docelowa powierzchnia najmu po zakończeniu budowy wyniesie blisko 55 000 m2. Całkowita wartość projektu to 55 mln euro (około 250 mln zł). MLP Group rozszerza swoją działalność "Cały czas konsekwentnie się rozwijamy, realizując w ten sposób strategię zorientowaną na utrzymanie silnej pozycji nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. MLP Business Park Vienna jest pierwszym przedsięwzięciem spółki w Austrii, który potwierdza naszą przynależność do grona wiodących deweloperów komercyjnych w Europie. MLP Group koncentruje się na głównych oraz strategicznych lokalizacjach w Europie i wierzę, że dzięki takiemu...

MLP Group oczekuje wynajęcia 200-250 tys. m2 w 2021 r., podobnie jak w ub.r.

MLP Group spodziewa się dobrego bieżącego roku na rynku magazynowym, choć z umiarkowanym, 1-cyfrowym wzrostem, poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. Dla spółki 2021 r. też powinien być "przyzwoity" ze stabilnym leasingiem w granicach 200-250 tys. m2. MLP Group spodziewa się dobrych wyników w bieżącym roku "Na 2021 r. patrzę z umiarkowanym optymizmem, powinniśmy wynająć 200-250 tys. m2, co by było zbliżone do 2020 r. Nie wierzę, że ten rok będzie dla rynku bardzo dobry. Wbrew częstym nad wyraz optymistycznym opiniom, sam wzrost e-commerce nie przekłada się tak szybko i mocno na rynek. W średnioterminowej perspektywie coraz większą rolę także powinni odgrywać klienci związani z onshoringiem (przenoszenie produkcji z krajów azjatyckich do Europy). Rok 2020 był dla branży logistycznej dobry, przesądziły...

MLP Group planuje w br. rozwój m.in. w Austrii, w 2022 r. może być w Beneluksie

MLP Group analizuje zakup kolejnych działek pod inwestycje w Austrii. Jednocześnie planuje rozpoczęcie jeszcze w tym roku kolejnych etapów inwestycji w Niemczech i wejście do Beneluksu w 2022 r., poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. MLP Group planuje dalsze rozszerzenie swojej działalności "W Austrii zakup pierwszej działki pod Wiedniem sfinalizowaliśmy w końcu ubiegłego roku. W tej chwili jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Mamy koncepcję obiektu jako 'city logistic' z dużym komponentem biurowym, w dużej mierze skierowanego dla klientów e-commercowych. Chcemy rozpocząć budowę w tym roku, prace budowlane rozpoczniemy w II połowie roku" - powiedział Krochta w rozmowie z ISBnews. "Projekty w Niemczech i Austrii prowadzi jeden zespół, więc nie do końca traktujemy inwestycję w Wiedniu jako wejście na kolejny rynek...
Money, pieniądze, Comparic

MLP Group analizuje emisję zielonych obligacji; nie wyklucza emisji akcji

MLP Group bada możliwości pozyskania alternatywnego źródła finansowania inwestycji. Analizie poddawane są dostępne na rynku europejskim obligacje i warunki ich emisji, poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. Jednocześnie spółka nie wyklucza kolejnej emisji akcji w ramach dostępnego limitu. MLP Group bada możliwości pozyskania alternatywnego źródła finansowania inwestycji "Po ubiegłorocznej emisji akcji mamy ciągle niewykorzystany limit kapitału docelowego. Nie wykluczamy kolejnej emisji akcji, zgodnie z limitem kapitału docelowego uchwalonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w ubiegłym roku, chociaż żadne decyzje jeszcze w tym przedmiocie nie zapadły" - powiedział Krochta w rozmowie z ISBnews. "Analizujemy możliwość emisji obligacji zielonych (green bond) na europejskim rynku, bo polski rynek papierów dłużnych denominowanych w euro wydaje się być relatywnie ograniczony" - powiedział także. MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację