XTB

ML System ma 88,5 mln zł dofinansowania z PARP na projekt ‘Active Glass’

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyznała ML System 88,5 mln zł dofinansowania na rozwój projektu "Active Glass - innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility", podała spółka. "Przyznany grant ma fundamentalne znaczenie dla realizacji celów przedstawionych w niedawno ogłoszonej strategii. To znaczący krok w kierunku 'nowej ery kwantowej' w ML System. Zgodnie z założeniami, w 2024 r. chcemy osiągnąć 400 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy wzrośnie marży EBITDA" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 147 370 000 zł a wartość dofinansowania (zgodnie ze złożonym wnioskiem) to 88 452 000 zł, podano także. W I połowie 2021 r. ML System planuje wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass - transparentną szybę zespoloną, generującą energię...

ML System z coraz lepszymi wynikami – zapiski giełdowego spekulanta

Cały rok 2020 ma być także lepszy od poprzedniego. Dalszy wzrost przychodów ma wynikać m.in. z nieustannego umacniania pozycji firmy na rynkach zagranicznych. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku grupa osiągnęła 4,6 mln zł sprzedaży zagranicznej, co oznacza wzrost rok do roku o 812%. Na wykresie trwa powolna próba powrotu kursu do głównego trendu. Wydaje się, że w dłuższym okresie czasu jest to realne, biorąc pod uwagę duży potencjał rozwoju samej spółki oraz branży w jakiej działa.

ML System oczekuje wyższych przychodów w II półroczu 2020 niż w I półroczu

ML System oczekuje, że przychody w II półroczu 2020 roku będą wyższe niż w I półroczu tego roku, podała spółka. ML System oczekuje, że przychody w II pół. 2020 roku będą wyższe niż w I pół. "Oczekujemy, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Konsekwentnie pracujemy nad zwiększeniem sprzedaży i rentowności oraz nowymi rynkami zbytu. Ostatnio np. rozpoczęliśmy dostawy do krajów Beneluksu. Liczymy, że przychody w całym roku wyraźnie wzrosną. Spodziewamy się, że przychody w drugiej połowie roku, jeśli nie będzie ponownej, poważnej fali epidemii, będą wyższe niż w I półroczu 2020 r. Systematycznie umacniamy swoją pozycję na rynkach zagranicznych. W ostatnim czasie nasze produkty cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród krajów skandynawskich" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie. ML System...

ML System miał 8,09 mln zł zysku netto, 13,78 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

ML System odnotował 8,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ML System odnotował 8,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 8,63 mln zł wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 13,78 mln zł, wobec 6,73 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,38 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 42,07 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za I półrocze 2020 roku wyniosły 57 383 tys. zł i były wyższe o 15 315 tys. zł, tj. 36% od kwoty przychodów w analogicznym okresie 2019 roku. Grupa w 2019 roku uruchomiła nowy kanał...

ML System: Udział polskiej produkcji modułów PV może wzrosnąć w kolejnych latach

Udział zdolności wytwórczych polskich producentów modułów PV, stanowiący obecnie 10% całkowitych europejskich mocy produkcyjnych, może systematycznie rosnąć w kolejnych latach, biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost krajowego rynku fotowoltaicznego, ocenia ML System, odnosząc się do z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej "Rynek fotowoltaiki w Polsce". ML System: udział zdolności wytwórczych polskich producentow modułów PV może systematycznie rosnąć "Spodziewany dynamiczny wzrost udziału źródeł PV w polskim systemie energetycznym wpłynie na wzrost zapotrzebowania na produkty fotowoltaiczne. W kontekście zagranicznych łańcuchów dostaw, szczególnie azjatyckich, zerwanych w następstwie pandemii COVID-19, strategiczne znaczenie może mieć krajowa technologia. Niebagatelne znaczenie dla jej rozwoju będzie mieć wsparcie na poziomie rządowym, jak i unijnym, deklarowane m.in. w związku z polityką Zielonego Ładu. Należy zakładać, że udział polskiej produkcji w zakresie PV...

NWZ ML System zdecyduje 30 IX o emisji do 770 tys. akcji serii F bez pp

Akcjonariusze ML System zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 września o emisji do 770 001 akcji serii F - w formie subskrypcji otwartej - z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika w projektów uchwał. ML System zdecyduje 30 września o emisji do 770 001 akcji serii F "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 770 001 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 6 380 000 zł i nie wyższej niż 7 150 000 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 770 001 akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda. Emisja akcji serii F nastąpi w formie subskrypcji otwartej...

Fotowoltaika kończy tydzień na plusie mimo korekty na GPW, Grodno o 170% w górę lipcu

Rajdu na spółkach fotowoltaicznych zdaje się nie przerywać nawet kończąca lipiec spora jednodniowa korekta na GPW i NewConnect. Zeszły miesiąc okazał się świetnym dla inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować w spółki z branży fotowoltaicznej, bo aż trzy z nich wykręciły miesięczne stopy zwrotu powyżej 140%. Liderami wzrostów w lipcu byli: ML System, Grodno oraz Photon Energy. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce według danych PSE przekroczyła już 2 GW. Oznacza to, że prognozy rządowych programów sprzed kilku lat są już dawno przekroczone, a przewidywania z listopada 2019 roku zostaną przebite już w następnym miesiącu. Fotowoltaika na GPW kontynuuje wzrosty w lipcu W tym tygodniu na warszawskim parkiecie mieliśmy do czynienia ze sporą korektą. W czwartek sWIG80 zakończył notowania o 5,40%. Natomiast...

ML System: Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 80 zł

Cena emisyjna w ofercie akcji ML System serii E została ustalona na 80 zł, podała spółka. ML System ustalił cenę emisyjną akcji "Zarząd ML System po zakończeniu w dniu 30 lipca 2020 r. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii E, postanowił ustalić cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 80 zł za jedną akcję serii E" - czytamy w komunikacie. Inwestorzy obejmą 730 tys. akcji. Zawarcie umowy objęcia walorów nastąpi do 5 sierpnia. "Cena emisyjna w wysokości 80 zł uwzględnia ponad 10-proc. premię względem uśrednionej ceny waloru z ostatnich 20 dni. Fakt ten stanowi potwierdzenie zaufania do spółki oraz pozytywnego przyjęcia założeń strategicznych na lata 2020 - 2024, bazujących na produktach 'nowej ery kwantowej'" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany...

ML System rozpoczął budowę księgi popytu na akcje serii E

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System serii E w ramach oferty przeprowadzanej w trybie bezprospektowym, poinformowała spółka. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu. ML System: Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje spółki serii E "Niedawno ogłoszona strategia na lata 2020 - 2024, której fundamentem jest rozwój innowacyjnych produktów 'nowej ery kwantowej' w ramach projektów Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem rynku. Wierzymy, że będzie miało to korzystne przełożenie na rozpoczynającą się ofertę akcji serii E" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie. Akcje nowej emisji serii E w liczbie do 730 tys. zostaną zaoferowane w trybie bezprospektowym inwestorom kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym przy minimalnym zapisie...

Akcje ML System drożeją we wtorek o 16%. Kurs w okolicach 120 zł.

Wtorkowa sesja przynosi kontynuację wzrostów na walorach spółki ML System działającej w branży fotowoltaiki w Polsce. Akcje producenta paneli fotowoltaicznych podrożały od dołka bessy z połowy marca już o około 700%. Spółka pokazała w poniedziałek szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r., które były znacznie lepsze niż w analogicznym okresie 2019 roku. Ml System miał w pierwszym półroczu 2020 r. 55 mln zł. przychodów, EBITDA przekroczyła 13,8 mln zł. Spółka przed weekendem zawarła umowę dot. modernizacji budynków szpitalnych. Wartość: 28,3 mln zł. Akcje spółki drożeją we wtorek o 16:00 o 16%, a kurs oscyluje w okolicach 120 zł. Zobacz również: NG Games testuje historyczny szczyt. Akcje drożeją o 15%! ML System poprawia historyczne szczyty notowań Wtorkowa sesja stoi pod znakiem kontynuacji silnego...

Fotowoltaika: Grodno SA w górę już o 60% w ciągu tygodnia, ML System dziś 12% na plusie

Notowania Grodno SA wystrzeliły w dzisiejszej poniedziałkowej sesji na GPW o ponad 14% kontynuując wzrosty z poprzedniego tygodnia. W ciągu ostatnich 5 sesji kurs spółki eksplodował i zyskał ponad 60%. Wśród fotowoltaicznych spółek notowanych na warszawskim parkiecie silnymi wzrostami może pochwalić się także ML System. Fotowoltaiczna hossa na GPW trwa, w dzisiejszej sesji królami wzrostów są ML System oraz Grodno. Spółki te kontynuują marsz na północ dzięki informacjom z zeszłego tygodnia. Od początku roku notowania Grodna wzrosły o 130%, a ML System aż o ponad 260%. Grodno SA na fali wzrostowej Kurs akcji Grodno SA tuż przed 12:00 w poniedziałek oscyluje wokół poziomu 14,20 zł, co oznacza wzrost względem piątkowej ceny zamknięcia o 13,6%. Notowania Grodna w zeszłym tygodniu spotkała osobliwa sytuacja...

ML System miał wstępnie ok. 13,8 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2020 r.

ML System wypracował 55,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 31% więcej r/r oraz 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wzrost o 106% r/r) w I połowie 2020 roku, podała spółka prezentując dane szacunkowe. ML System podsumowuje wstępnie swoje wypracowane wyniki półroczne "Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe: 1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 55,2 mln zł, wobec 42,1 mln zł w I półroczu 2019 r. oraz 19,7 mln zł w I kw. 2020 r., 2. skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 13,8 mln zł, wobec 6,7 mln zł w I półroczu 2019 r. oraz 4,2 mln zł w I kw. 2020 r." - czytamy w komunikacie. Zaprezentowane wyniki są istotnie lepsze niż w pierwszym półroczu 2019 roku i odzwierciedlają nasz aktualny potencjał, bazujący przede wszystkim na...

Akcjonariusze ML System zdecydowali o emisji do 730 tys. akcji serii E

Akcjonariusze ML System zdecydowali o publicznej emisji do 729 999 akcji serii E w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. ML System zadecydowało o publicznej emisji do 729 999 akcji serii E Emisję do 730 tys. akcji w trybie bezprospektowym spółka zamierza przeprowadzić w najbliższych dniach, podano w komunikacie. Pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony na realizację celów nowej ery kwantowej, przedstawionych w strategii na lata 2020 - 2024, a w szczególności finansowanie projektu Active Glass. Łącznie spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21% w podwyższonym kapitale zakładowym. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca publicznej emisji do 770 tys. akcji w trybie prospektowym. W latach 2020 – 2024, spółka planuje...

ML System ma umowę na modernizację energetyczną szpitala za 28,3 mln zł netto

ML System zawarł z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II umowę dotyczącą modernizacji energetycznej budynków szpitalnych. Łączna wartość umowy wynosi 28,32 mln zł netto, podała spółka. ML System ma umowę z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II na modernizację energetyczną "Całość prac powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Projekt zakłada wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawą i montażem urządzeń. "W ramach zadania m.in. zamontujemy moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 323 kWp na dachach, elewacjach i zadaszeniach parkingowych, tzw. carportach kompleksu szpitalnego. Fakt, że duży wysiłek kierujemy na rozwój linii fotowoltaicznych szyb kwantowych nie powoduje, że zapominamy o dotychczasowej działalności. W zakresie BIPV, jak widać, budujemy silny portfel zamówień na rynku krajowym...

ML System przekroczył poziom 100 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Obecnie inwestorzy najbardziej oczekują na uruchomienie masowej produkcji Quantum Glass czyli przeźroczystej szyby generującej energię. Proces rozpoczęcia produkcji ma ruszyć w połowie przyszłego roku. Na wykresie kurs przekroczył wczoraj poziom 100 zł, co może zwiększać ryzyko pojawienia się korekty, mimo że na spółkach fotowoltaicznych nadal panuje silna hossa.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację