Bernstein
mirbud

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na odcinek S1 za 586,71 mln zł brutto

Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni podpisało umowę z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z węzłem), podał Mirbud. Wartość umowy to 586,71 mln zł brutto. Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni podpisało umowę z GDDKiA na budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała "Termin zakończenia prac wymienionych w umowie: 33 miesiące od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych" - czytamy w komunikacie. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.
mirbud

Mirbud: Akcjonariusze Expo Mazury zdecydowali o rozwiązaniu i likwidacji spółki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Expo Mazury - spółki zależnej Mirbudu - podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania likwidatora spółki, podał Mirbud. Expo Mazury zdecydowało o likwidacji spółki "Rozwiązanie oraz wejście w proces likwidacji Expo Mazury S.A. jest jednym z etapów reorganizacji grupy . Prowadzona reorganizacja ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Mirbud, usprawnienie jej procesów biznesowych oraz optymalizację kosztów funkcjonowania spółek z grupy. Zgodnie z powyższymi założeniami zadania dotychczas realizowane przez Expo Mazury S.A. oraz jej majątek zostaną ulokowane w innej spółce z grupy" - czytamy w komunikacie. Likwidacja prowadzona będzie pod firmą spółki z dopiskiem "w likwidacji". Na likwidatora spółki został powołany Wacław Jankowski, wieloletni pracownik spółek grupy kapitałowej Mirbud, wskazano...
mirbud

Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,83 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka. Mirbud zadecydował o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,83 mln zł "Zgodnie z podjętą uchwałą, walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć część zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 1 834 844 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom emitenta, tj. 0,02 zł brutto na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 91 744 200 akcji" - czytamy w komunikacie. Dniem dywidendy jest 7 lipca 2020 roku. Dniem wypłaty dywidendy jest 13 sierpnia 2020 roku. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln...
Gorące spółki dnia

Polenergia [PEP], Mirbud [MRB] – Gorące spółki dnia

Spółka przechodzi także proces reorganizacji, mający na celu głównie koncentrację podmiotów działających w obrębie Mirbudu. W raporcie za pierwszy kwartał wyniki były zbliżone do tych sprzed roku. Spółka zdecydowała także o wypłacie dywidendy za zysk z ubiegłego roku. Na wykresie mamy silny trend wzrostowy, choć spoglądając szerzej na układ na wykresie miesięcznym, widać że główny opór znajduje się w okolicach 1,90 zł i to może być głównym celem strony popytowej.
mirbud

Oferta konsorcjum Mirbudu warta 586,7 mln zł wybrana w przetargu na odcinek S1

Oferta konsorcjum Mirbudu (lider) i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (partner, spółka z grupy Mirbudu), warta 586,7 mln zł brutto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w przetargu pn. "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł 'Suchy Potok' (z węzłem)", podał Mirbud. Oferta konsorcjum Mirbudu warta 586,7 mln zł wybrana w przetargu na odcinek S1 "Oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
mirbud

Mirbud rozpoczął II etap reorganizacji grupy

Mirbud rozpoczął II etap reorganizacji grupy kapitałowej, której celem jest jest wzmocnienie grupy poprzez koncentrację podmiotów działających w jej obrębie wokół spółki dominującej. W ramach II etapu planowane jest rozwiązanie Expo Mazury i przeniesienie jej majątku do spółki Marywilska 44, podał Mirbud. Mirbud rozpoczął II etap reorganizacji grupy kapitałowej "Pierwszym etapem reorganizacji było przejęcie całkowitej kontroli przez emitenta nad spółką deweloperską JHM Development S.A. Etap ten jest w fazie końcowej - oczekuje się decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach drugiego etapu planowana jest rozwiązanie Expo Mazury S.A. a w trakcie przeprowadzanego procesu likwidacji przeniesienie jej majątku do spółki Marywilska 44 Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Końcowym etapem...

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. JHM Development wycofuje akcje z GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM Development z siedzibą w Skierniewicach postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkie akcje zwykłe na okaziciela spółki w łącznej liczbie 69 200 000 oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie kodem ISIN PLJHMDL00018" -  czytamy w uchwale. Wcześniej tj. na początku kwietnia JHM Development złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w...
mirbud

Akcjonariusze Mirbudu zdecydują 30 VI o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mirbudu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,8 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Mirbud planuje wypłacenie dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Mirbud S.A. postanawia z zysku netto w kwocie 7 385 578,96 zł osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 1 834 844 zł tj. 0,02 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 5 550 734,96 zł i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Akcjonariusze mają także ustalić dzień dywidendy na 7 lipca 2020 r., a dzień...
mirbud

Mirbud miał 6,62 mln zł zysku netto, 12,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Mirbud odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mirbud odnotował 6,62 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 12,15 mln zł wobec 11,86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,71 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 182,29 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 2,74 mln zł wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln...

Aż 12 spółek z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

12 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Cd Projekt, Ten Square Games, 11 BIT, PlayWay, Budimex, Unimot, Selvita, Mirbud, Torpol, Rubicon, Everest. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 26.05 do najmniejszego. 12 spółek osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej dwunastki” zanotował CD Projekt (176,4 mln zł) a najmniejsze Everest (148,0 tys. zł).  11 z 12 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman CD Projekt z zamknięciem zdecydowanie powyżej 400 zł Podczas wtorkowej sesji walory CD Projekt wybiły górą poziom 400 zł. Zaledwie przez...

Aż 18 spółek z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

18 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Cd Projekt, Ten Square Games, PlayWay, Sanwil, Livechat, Unimot, Budimex, Neuca, Torpol, Selvita, Libet, Mirbud, Ryvu Therapeutics, MW Trade, Mostostal Plock, Rubicon, Mobruk, Rafamet. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 25.05 do najmniejszego. 18 spółek osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej osiemanstki” zanotował CD Projekt (45,8 mln zł) a najmniejsze Rafamet (7,7 tys. zł).  15 z 18 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman CD Projekt przełamuje 400 zł., Sanwil z "nadinterpretacją" Podczas poniedziałkowej sesji,...
mirbud

Oferta konsorcjum z udz. spółki Mirbudu wybrana w przetargu na Oś Zachodnią

Oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i spółki Tormel, warta 188,79 mln zł brutto, została wybrana przez spółkę Wrocławskie Inwestycje w przetargu pn.: "Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu", podał Mirbud. Oferta konsorcjum z udz. spółki Mirbudu wybrana w przetargu na Oś Zachodnią "Oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego - Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie. Wartość oferty to 188 794 934,27 zł brutto, podano również. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.
mirbud

Mirbud będzie przeznaczać 10-50% zysku netto na dywidendę wg polityki dywid.

Mirbud przyjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej zgodnie z którą corocznie będzie wnioskować o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości od 10% do 50% zysku netto, podała spółka. Mirbud corocznie będzie wnioskować o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości od 10% do 50% zysku netto "Zarząd, w wyniku dokonanej analizy bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki, podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej Mirbud i jej ogłoszeniu. Zasady niniejszej polityki dywidendowej obowiązywać będą poczynając od uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę za rok 2020" - czytamy w komunikacie. "Zarząd spółki, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki, corocznie wnioskować będzie do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości od 10% do 50%...
mirbud

Konsorcjum Mirbudu zrealizuje odcinek drogi woj. za 164,7 mln zł brutto

Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółka z grupy kapitałowej Mirbudu (lider) - oraz Mirbud (partner konsorcjum) podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule 'zaprojektuj i wybuduj'", podał Mirbud. Wartość umowy to 164,7 mln zł brutto. Konsorcjum Mirbudu zrealizuje odcinek drogi wojewódzkiej "Wartość umowy: 164 700 000,02 zł brutto. Termin zakończenia prac: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych" - czytamy w komunikacie. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane...
mirbud

Mirbud ma umowę z podwykonawcą odcinka drogi S1 za 117,65 mln zł netto

Mirbud podpisał z Keller Polska jako podwykonawcą umowę na zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia i wzmocnienia skarp wykopów drogowych na budowie drogi ekspresowej S1 (tzw. obejście Węgierskiej Górki), podała spółka. Wartość umowy to 117,65 mln zł netto. Mirbud podpisał umowę z Keller Polska "Przedmiotem umowy jest wykonanie robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zabezpieczenia i wzmocnienia skarp wykopów w części drogowej w związku z realizacją inwestycji pod nazwą 'Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy to 117 654 799,77 zł netto. Termin zakończenia prac: 31 grudnia 2022 roku, podano również. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację