Conotoxia
Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Miraculum wprowadza markę Chopin na Notino

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum poszerza dostępność swoich marek w Notino. Spółka prowadzi sprzedaż kosmetyków z serii Miraculum i Pani Walewska na tej platformie, teraz oferta największej drogerii internetowej w Europie poszerzyła się o perfumy premium marki Chopin. Miraculum poszerza dostępność swoich marek w Notino - Współpracę z drogerią Notino oceniamy jako bardzo owocną. Nasze produkty spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem w Europie, szczególnie dobre opinie na temat serii Pani Walewska płyną z rynku włoskiego. Cieszymy się z kolejnego wdrożenia na tej platformie – ma ono dla nas szczególne znaczenie, ponieważ perfumy Chopin są sygnowane nazwiskiem najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina i są jedyną polską marką perfumeryjną klasy premium – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum. Wyjątkowe perfumy...
miraculum

Miraculum poprawiło wyniki. W I półroczu 2022r. przychody wzrosły o 61 proc r/r

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w I półroczu 2022 r osiągnęła 20,9 mln zł względem 12,9 mln zł w roku ubiegłym. Największy wzrost odnotowała w nowoczesnym kanale sprzedaży (supermarkety, drogerie, dyskonty). Dynamicznie rozwija się również sprzedaż eksportowa.  Spółka znacznie zwiększyła wynik EBITDA, który wyniósł 0,28 mln zł, wobec straty 1,078 mln w I półroczu 2021. Miraculum konsekwentnie realizuje założenia poprawy rentowności. Wzrost przychodów o 61 proc r/r W pierwszym półroczu nowoczesny kanał dystrybucji wygenerował ponad 9 mln zł przychodów. Jest to o 124 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rekordowa sprzedaż w nowoczesnym kanale dystrybucji to efekt wzmocnienia współpracy z czołowymi drogeriami w Polsce, takimi jak m.in. Rossman, Hebe, Douglas, Baltona, Kontigo, Natura i Notino...
miraculum

Miraculum miało 0,3 mln zł straty netto, 0,29 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 29.08.2022 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 0,3 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2022 r. wobec 1,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,29 mln zł wobec 1,04 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,34 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 5,57 mln zł rok wcześniej. "Przychody spółki ze sprzedaży w I półroczu 2022 roku wzrosły o 61% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mocny wzrost przychodów jest wynikiem działań podjętych w 2021 roku - dywersyfikacji i umocnieniu kanałów dystrybucji, ścisłej dyscyplinie kosztowej, optymalizacji rozwiązań logistycznych oraz efektywnemu zarządzaniu zapasami. Spółka w I półroczu 2022 roku poprawiła wynik EBIT i EBITDA, a marża brutto rosła szybciej niż koszty...
miraculum

Przychody Miraculum wzrosły w lipcu o 43 proc. r/r

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w lipcu 2022 r. wypracowała 3,5 mln zł przychodów. To wynik lepszy o 43 proc. niż rok wcześniej. Firma kontynuuje dynamiczny wzrost dzięki rozwojowi nowoczesnego kanału dystrybucji oraz ekspansji zagranicznej. Miraculum z większą sprzedażą W ujęciu narastającym (w okresie styczeń – lipiec 2022 r.) przychody wyniosły 24,4 mln zł i były o 58 proc. wyższe niż rok wcześniej. - W porównaniu z ubiegłym rokiem istotnie zwiększyliśmy sprzedaż zagraniczną oraz w krajowych drogeriach, dyskontach i hipermarketach. To efekt wielomiesięcznej pracy w zakresie pozyskiwania nowych kontrahentów, obecności na najważniejszych targach i skutecznej realizacji dotychczasowych zamówień. W lipcu rozpoczęliśmy realizacje zamówienia dla partnera z Arabii Saudyjskiej o łącznej wartości 430 tys. USD. Marża na realizowanych zamówieniach zagranicznych jest...

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Miraculum o 83 proc. wyższe r/r

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum szacuje, że w II kwartale 2022 r. wypracowała 10,3 mln zł przychodów ze sprzedaży względem 5,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,28 mln zł względem straty 1,04 mln zł rok wcześniej. Wzrosła również EBITDA – wyniosła ona 0,54 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 0,79 mln zł rok wcześniej. Miraculum coraz bliżej rentowności - Z niekrytą satysfakcją mogę stwierdzić, że Miraculum jest coraz bliżej rentowności, czego potwierdzeniem są szacunkowe wyniki, które spółka osiągnęła w II kwartale. Jest to skutek konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju na lata 2018-24. Z optymizmem patrzymy w przyszłość – systematycznie zwiększamy przychody w nowoczesnym kanale sprzedaży w Polsce, duży nacisk kładziemy również na rozwój...

Miraculum odnotowuje w czerwcu wzrost przychodów o 74 proc. r/r

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w czerwcu br. wypracowała 3 366 tys. zł przychodów, co stanowi wzrost o 74 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W omawianym okresie rekordowy wynik odnotował nowoczesny kanał dystrybucji – sprzedaż w drogeriach, dyskontach i hipermarketach wyniosła 1 359 tys. zł, czyli o 288 proc. więcej w porównaniu z czerwcem 2021 r. Równolegle, spółka prowadzi intensywne działania związane z dywersyfikacją geograficzną sprzedaży. Miraculum pomimo trwającej wojny, zwiększa eksport i marże Narastająco, w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku Miraculum szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 20 941 tys. zł, co stanowi wzrost o 61 proc. w stosunku do okresu styczeń-czerwiec 2021 r., kiedy to wyniosły one 12 981 tys. zł. Miraculum zwiększa swoją...

Miraculum miało 0,66 mln zł straty netto, 0,48 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 16.05.2022 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 0,66 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,48 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,26 mln zł wobec -0,29 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,59 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 7,41 mln zł rok wcześniej. "Przychody spółki ze sprzedaży w I kw. 2022 roku wzrosły o 43% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mocny wzrost przychodów jest wynikiem działań podjętych w 2021 roku - dywersyfikacji i umocnieniu kanałów dystrybucji, ścisłej dyscyplinie kosztowej, optymalizacji rozwiązań logistycznych oraz efektywnemu zarządzaniu zapasami. Spółka w I kwartale poprawiła wynik...

Miraculum miało 4,11 mln zł straty netto, 2,81 mln zł straty EBIT w 2021 r.

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 4,11 mln zł jednostkowej straty netto w 2021 r. wobec 4,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,81 mln zł wobec 3,02 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,66 mln zł w 2021 r. wobec 24,38 mln zł rok wcześniej. "Pomimo wszystkich przeciwności - epidemia, problemy w łańcuchach dostaw, zwiększające się koszty funkcjonowania spółki (usługi transportowe, koszty energii, koszty wytworzenia produktów) itd. - udało się zrealizować podstawowy cel, który zakładaliśmy na rok 2021. Celem nadrzędnym było zwiększenie sprzedaży, a przez to większa rozpoznawalność produktów spółki na rynku. Sprzedaż wzrosła w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 o 38%. W minionym roku spółka wprowadziła wiele nowych produktów...

Miraculum: Sprzedaż eksportowa do Rosji uległa zakłóceniu, możliwy wpływ na wyniki finansowy.

Warszawa, 02.03.2022 (ISBnews) - Miraculum ocenia, że aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza w Ukrainie może mieć potencjalnie wpływ na działalność spółki, w szczególności jej wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów. Sprzedaż eksportowa spółki do Rosji uległa zakłóceniu - nie nastąpił odbiór zamówionych produktów o wartości 96 tys. euro. "Spółka monitoruje obecną sytuację związaną z rynkami Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. W szczególności weryfikuje sytuację dotyczącą istotnego obszaru jej działalności eksportowej, która jest związana z realizacją umowy zawartej z jej partnerem działającym na terenie Federacji Rosyjskiej, w której zobowiązał się on do zakupów towarów spółki na kwotę 1 000 000 euro w okresie do dnia 29 września 2022 roku. Na dzień 28 lutego 2022 roku wyżej wskazana umowa została zrealizowana w 48%" - czytamy...
miraculum

Miraculum miało 0,06 mln zł zysku netto, 0,36 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 0,06 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,13 mln zł wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,36 mln zł wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,55 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 6,23 mln zł rok wcześniej. "Przychody spółki Miraculum w III kwartale 2021 roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 69 %. Dynamiczny wzrost sprzedaży jest wynikiem zwiększenia współpracy z klientami krajowymi w kanale nowoczesnym, eksportowymi oraz e-commerce. W okresie sprawozdawczym skoncentrowaliśmy działania na wprowadzeniu do oferty nowych produktów w markach JOKO, Miraculum, Wars...

Miraculum miało 1,79 mln zł straty netto, 1,04 mln zł straty EBIT w II kw. 2021

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 1,79 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2021 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,04 mln zł wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 4,33 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 2,52 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 1,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,98 mln zł w porównaniu z 10,99 mln zł rok wcześniej. "Przychody spółki Miraculum SA w I półroczu 2021 roku wzrosły rok do roku o ponad 18%. Na wynik wpłynęło odbicie w sprzedaży stacjonarnej, wzrost znaczenia...

100 lat doświadczenia w branży kosmetycznej spółki Miraculum. Rozmowa ze Sławomirem Ziemskim

Miraculum jest obecnie najstarszym funkcjonującym podmiotem na rynku kosmetycznym w Polsce. Historia firmy sięga jeszcze 1924 roku i od tego czasu przeszła ona wiele zmian. Jak podkreśla gość programu Comparic24, Sławomir Ziemski, w trakcie ostatnich lat przeprowadzona została restrukturyzacja, dzięki czemu Miraculum zwiększa swoją sprzedaż i wprowadza nowe produkty. Miraculum jest najstarszym, obecnie działającym podmiotem w branży kosmetycznej w Polsce. Spółka założona została w 1924 roku w Krakowie i w swoim portfolio posiada m.in. Pani Zalewska, czy też Wars. Przychody ze sprzedaży w 1 kw. 2021 wyniosły 7,41 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 6,67 mln zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=6KlUmTcVsWM 100 lat doświadczenia Miraculum to firma, która posiada niemal 100-letnie doświadczenie na rynku...

Wig20 zyskuje 0,8% w piątek, kwadrans po 11. Analiza notowań: PGE, KGHM, Astarta oraz Miraculum

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW tracą na wartości. WIG20 zyskuje po 2 godzinach handlu 0,8%, WIG 0,7%, mWIG40 zyskuje 0,4%, a sWIG80 jest na zero. Aż 16 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory JSW które zyskują 2,41%, a najsłabiej Dino Polska (-1,43%). Wzrosty na GPW po 2 godzinach piątkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje JSW (+2,41%), a najmocniej traci Dino Polska (-1,43%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje LPEP (+2,65%), a najmocniej traci Amrest (-2,35%). https://www.youtube.com/watch?v=JRU2G5Jbc14 Nagranie z samego otwarcia piątkowych notowań, można obejrzeć powyżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na...

Miraculum odnotowało wzrost przychodów w czerwcu 2021 o 50 proc. r/r

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum osiągnęła 2 mln zł przychodów w czerwcu. Jest to wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 50 proc. Systematycznie rosnące wyniki sprzedaży to efekt przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju spółki. Miraculum osiągnęło 2 mln zł przychodów w czerwcu - Jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży w czerwcu, ale nie ukrywamy, że mamy ambicje na więcej. Na dobre wyniki duży wpływ miała działalność exportowa, która stanowiła niemal 25% sprzedaży - zostały zrealizowane zamówienia do klientów m.in. z Rosji i Hiszpanii. W przypadku drugiego odbiorcy, dostawa dotyczyła nowej linii kosmetyków do pielęgnacji twarzy - Miraculum Astaplankton WIT C. Przygotowujemy się również do realizacji krajowego zamówienia dla dużej sieci o wartości ok. 3,5 mln zł., o którym informowaliśmy jakiś...

Miraculum: Mikołaj Roznerski twarzą marki WARS

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum podpisała umowę z Mikołajem Roznerskim. Znany polski aktor teatralny, filmowy i serialowy został twarzą odświeżonej marki WARS, której korzenie sięgają lat 70-tych. Kampanie z jego udziałem wystartują jesienią. Miraculum podpisało umowę z Mikołajem Roznerskim - Współpraca z osobami znanymi ze świata show-biznesu to integralny element realizowanej przez nas strategii. Bardzo cieszymy się, że to właśnie Mikołaj Roznerski zaangażował się w promocję marki WARS po rebrandingu. Liczymy, że działania te pozwolą nam dotrzeć z informacją o produkcie do młodszego pokolenia – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum. – Działania promocyjne bezpośrednio przekładają się na rosnący portfel zamówień. W najbliższym czasie zrealizujemy dostawę do dużej sieci o wartości ok. 3,45 mln zł. Firma ta zadeklarowała...

Miraculum wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 7,5 mln zł

Akcjonariusze Miraculum zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o emisji obligacji serii S3, S4 i S5, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 7,5 mln zł, a także emisji 2 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na akcje spółki nowej emisji serii L, podała spółka. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji, a jednostkowa wartość nominalna obligacji będzie wynosiła 1 zł. Obligacje będą miały formę zdematerializowaną oraz będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu. Oferta objęcia obligacji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do podmiotów wskazanych przez zarząd spółki, w liczbie nie większej niż 149, podano w komunikacie. Ponadto akcjonariusze uchwalili program motywacyjny, który realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych,...

Miraculum odnotowało w maju przychody wyższe o 43 proc. r/r

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w maju 2021 roku osiągnęła 2 mln zł przychodów i jest to o 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To wynik rozbudowy sieci sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą. Miraculum przedstawia swoje wyniki finansowe - Cieszymy się, że przychody Miraculum systematycznie wzrastają – jest to potwierdzenie, że przyjęta przez nas i konsekwentnie realizowana strategia to słuszny kierunek rozwoju. W minionym miesiącu kontynuowaliśmy cykl współprac z sieciami z okazji 50-lecia marki Pani Walewska. Tym razem kosmetyki dostępne były w Intermarche. Jeśli chodzi o działania na rynkach zagranicznych – w ostatnim czasie pozyskaliśmy nowych partnerów z Malezji i Szwajcarii. Narastająco, w okresie styczeń-maj 2021 roku Miraculum osiągnęło 11 mln zł...

Miraculum miało 0,73 mln zł straty netto, 0,54 mln zł straty EBIT w I kw. 2021

Miraculum odnotowało 0,73 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Miraculum przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 0,54 mln zł wobec 0,81 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 0,29 mln zł w I kw. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,41 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 6,67 mln zł rok wcześniej. "Miraculum konsekwentnie realizuje założenia poprawy sytuacji ekonomicznej i rozwoju sprzedaży. Miniony kwartał zdecydowanie wpisuje się w ten trend. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, szczególnie mając na uwadze, że miniony kwartał wciąż był czasem pandemii i niepewnych nastrojów konsumenckich. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że obecnie spółka Miraculum jest w...

Miraculum odnotowało wzrost przychodów o 12 proc. w 2020 r.

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w 2020 roku osiągnęła 24,4 mln zł przychodów. To o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie, pomimo wystąpienia pandemii i ograniczeń z tym związanych, spółka zmniejszyła stratę na działalności operacyjnej o 47 proc. do 3,0 mln zł. Miraculum z dobrymi wynikami finansowymi To efekt skutecznego wzmocnienia kluczowych kanałów dystrybucji i poszukiwania nowych odbiorców. Działania te są kontynuowane w 2021 r. i skutkują dalszym wzrostem sprzedaży. Spółka ma zabezpieczone finansowanie na kontynuację rozwój i nowe akcje sprzedażowe z sieciami handlowymi. - Wyniki osiągnięte przez Miraculum w 2020 roku są na zadawalającym poziomie. Mimo pandemii, obowiązujących ograniczeń w handlu oraz niepewnych nastrojów konsumenckich, przychody spółki systematycznie wzrastały. Rozbudowaliśmy sieć sprzedaży, pozyskaliśmy nowych kontrahentów i odświeżyliśmy wizerunek kolejnych marek. To...

Miraculum odnotowało wzrost przychodów o 62 proc. r/r.

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w lutym 2021 roku osiągnęła 2,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku o 62 proc. Na wyniki w minionym miesiącu miał wpływ organiczny wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach oraz współpraca z sieciami Lidl oraz Aldi. Miraculum zadowolone z wyników finansowych W lutym Miraculum przeprowadziło akcję marketingową z siecią Lidl (765 sklepów w Polsce). W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet do sprzedaży trafiły kosmetyki marki JOKO. W promocję włączyli się influencerzy na czele z ambasadorką marki – Joanną Jabłczyńską.  W minionym miesiącu spółka podjęła również współpracę z siecią Aldi (190 sklepów), gdzie dostępne były kosmetyki marki Pani Walewska. Obie akcje zostały bardzo dobrze odebrane przez klientów, co znacząco...
Money, pieniądze, Comparic

Miraculum odnotowało 2,7 mln zł przychodów w styczniu

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w styczniu 2021 roku osiągnęła 2,7 mln zł przychodów. W minionym miesiącu spółka przeprowadziła największą w historii akcję marketingową z drogerią Rossmann – flagowa marka Pani Walewska znalazła się w ponad 1400 placówkach tej sieci i została bardzo dobrze odebrana przez klientów. Miraculum bardzo dobrze zaczęło nowy rok - Jesteśmy zadowoleni z poziomu przychodów w styczniu. Choć są one niższe o 13 proc. r/r., to należy pamiętać, że styczeń 2020 r, był rekordowy dla spółki m.in. ze względu na pierwsze zatowarowanie nowych partnerów w krajach arabskich o wartości prawie 1 mln zł. Wyłączając powyższe, to drugi najlepszy miesięczny wynik osiągnięty na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum. Spółka konsekwentnie rozwija...
Money, pieniądze, Comparic

Miraculum zdecydowało o emisji 1-1,4 mln akcji bez pp w ramach kapitału docel.

Zarząd Miraculum podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji 1-1,4 mln nowych akcji na okaziciela serii J1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna wynosi 1,4 zł za sztukę. Miraculum podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego "Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 42 120 000 zł do kwoty nie niższej niż 43 320 000 zł i nie wyższej niż 43 800 000 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 1 200 000 zł i nie wyższą niż 1 680 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 1 400 000 nowych akcji na okaziciela serii J1,...

Miraculum rozwija nowe kanały sprzedaży

Notowana na rynku głównym GPW spółka kosmetyczna Miraculum ma za sobą okres intensywnych prac nad rozwojem oferty i odświeżeniem portfolio marek. Spółka dywersyfikuje i umacnia kanały dystrybucji. Efekty wprowadzonych zmian mają już odzwierciedlenie w  rosnących wynikach sprzedaży. Miraculum istotnie rozwinęła sieć sprzedaży stawiając na zdrową dywersyfikację w ramach trzech kanałów dystrybucji Miraculum to polska firma kosmetyczna z prawie 100-letnią tradycją. Kosmetyki Miraculum powstają w oparciu o własne, oryginalne receptury, bazujące na nowoczesnych składnikach pochodzenia naturalnego o udowodnionym, dobroczynnym działaniu na skórę. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą szerokiej gamy produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek, w tym m.in. Pani Walewska, Joko, Chopin i Tanita. Cały proces produkcyjny...

Miraculum podsumowuje przychody w grudniu – wzrost o 29 proc. r/r

Notowana na rynku głównym GPW spółka kosmetyczna Miraculum w grudniu 2020 roku osiągnęła 1,7 mln przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu 2019 roku o 29 proc. Narastająco, od stycznia do grudnia 2020 roku, przychody wyniosły 24,4 mln zł – jest to wzrost o 12 proc. r/r. Miraculum z dobrymi wynikami finansowymi -Za nami czas intensywnych prac nad odbudową marki kosmetycznej, która istnieje na rynku od 1924 roku. Konsekwentnie realizowana strategia ma swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Systematycznie wzrastające przychody spółki to dowód na to, że konsumenci ponownie zaufali produktom marek z portfolio Miraculum – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum. Miraculum to polska firma kosmetyczna z prawie 100-letnią tradycją. Kosmetyki Miraculum powstają w oparciu o własne, oryginalne receptury,...
miraculum

Miraculum miało 0,83 mln zł straty netto, 0,67 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Miraculum odnotowało 0,83 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Miraculum oficjalnie raportuje wypracowane wyniki Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,23 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 5,7 mln zł rok wcześniej. "Pomimo trudnego otoczenia rynkowego (panująca epidemia) spółka zanotowała wzrost sprzedaży o 9% w Q3 2020 roku w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawie uległy wszystkie wskaźniki - wzrostowi sprzedaży towarzyszyła redukcja kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, co przełożyło się na poprawę wyniku na działalności operacyjnej - redukcja straty niemalże o połowę. Wskaźnik EBITDA także uległ znaczącej poprawie, co przekłada się na niższe zapotrzebowanie...
miraculum

Miraculum miało 1,84 mln zł straty netto,1,24 mln zł straty EBIT w I poł.

Miraculum odnotowało 1,84 mln zł jednostkowej straty netto w I połowie 2020 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Miraculum odnotowało 1,84 mln zł jednostkowej straty netto w I połowie 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 1,24 mln zł wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,99 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 10,59 mln zł rok wcześniej. "W okresie IV – VI 2020, w wyniku pandemii COVID-19, spółka odnotowała niższe wyniki finansowe od oczekiwanych w związku z czym na dzień 30 czerwca 2020 roku przeprowadzony został test na trwałą utratę wartości aktywów. W wyniku przeprowadzonego testu ustalona wartość odzyskiwalna przewyższyła wartość bilansową testowanych aktywów, wobec czego spółka nie rozpoznała odpisu z tytułu trwałej...
miraculum

Marek Kamola został powołany na członka zarządu Miraculum

Rada nadzorcza Miraculum powołała Marka Kamolę na członka zarządu, podała spółka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 roku. Zmiany w zarządzie Miraculum "Obecnie skład zarządu spółki przedstawia się następująco: 1. Marek Kamola - członek zarządu 2. Sławomir Ziemski - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.
miraculum

Miraculum miało 2,27 mln zł straty netto, 5,71 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Miraculum odnotowało 2,27 mln zł jednostkowej straty netto  w 2019 r. wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Miraculum odnotowało stratę w 2019 r. Strata operacyjna wyniosła 5,71 mln zł wobec 4,72 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,76 mln zł w 2019 r. wobec 22,24 mln zł rok wcześniej. "Po przeprowadzeniu wstępnych analiz dostępnych danych zarząd informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, iż COVID-19 może wpłynąć negatywnie na aktualne i przyszłe wyniki finansowe Miraculum S.A. Zakres i skala wpływu w znacznej mierze zależeć będzie od okresu trwania epidemii, obszaru na którym będzie występowała oraz ograniczeń z nią związanych. Do występujących i mogących wystąpić skutków zaliczamy możliwy spadek sprzedaży eksportowej i krajowej, w wyniku wprowadzenia w wielu miejscach...
miraculum

Mircaulum ze stratą za I kwartał. Akcje na historycznym wsparciu

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 1,34 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej. "Spółka utrzymała poziom kosztów sprzedaży i ogólnozakładowych na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kosztach I kw. 2019 znajdują się koszty jednorazowe związane z wyjazdami do Chin czy krajów arabskich w celu nawiązania kontaktów handlowych. Spółka prowadzi działania w kierunku optymalizacji gospodarki magazynowej w zakresie towarów trudno zbywalnych, przeterminowanych lub wycofanych z oferty, które zmuszona była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży" - czytamy...
miraculum

Miraculum odnotowało ponad 4 mln straty w 2018 r.

Miraculum będące spółką kosmetyczną, której działalność koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu poinformowało dziś, że w 2018 roku odnotowano 4,05 mln zł jednostkowej straty netto. Warto przypomnieć, że rok wcześniej strata wyniosła aż 11,19 mln zł. Spółka odnotowała stratę operacyjną w wysokości 4,72 mln zł wobec 8,34 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły natomiast 22,24 mln zł w 2018 r. wobec 20,21 mln zł rok wcześniej. - Dzięki podejmowanym decyzjom oraz wytężonej pracy wielu osób, spółka odnotowała w 2018 roku 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, zaś strata netto odnotowana w 2018 roku jest o 7,1 mln niższa niż strata, z którą spółka zamknęła poprzedni okres - rok...
miraculum

Miraculum [MIR] – premiera marki „Chopin” – analiza na zamówienie

Miraculum jest spółką kosmetyczną, której działalność koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu. Kurs spółki po wielu latach spadków od początku 2015 roku porusza się bokiem w zakresie między 1,20 a 3 zł. Powodem spadków w poprzednich latach były oczywiście bardzo słabe wyniki finansowe. W ujęciu rocznym spółka od lat notuje coraz niższe przychody, zamykając kolejne lata ze stratami netto. Kolejny raport kwartalny poznamy 14 listopada, trudno się jednak spodziewać zaskoczenia. Pewnym pozytywem jest światowa premiera pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki Chopin. Jeżeli w mediach pojawią się pozytywne doniesienia czy komentarze o nowych produktach, możliwe że rynek podchwyci temat, choćby na krótki termin. Obecnie, spoglądając na...
gorące spółki dnia

Miraculum [MIR], Prima Moda [PMA] – Gorące spółki dnia 10.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Miraculum S.A to polska firma kosmetyczna, która konsekwentnie buduje swoją pozycje rynkową przy zachowaniu szacunku do swej tradycji i bogatej historii sięgającej lat 20. ubiegłego wieku. Czwartkową sesję trudno zaliczyć do udanych, silnie traciło wiele spółek naszego parkietu. Na tym tle nadal niezwykle pozytywnie wyróżniała się spółka Miraculum, która zanotowała wczoraj 5 z rzędu bardzo udaną sesję. Tym razem zwyżka sięgnęła niemal 17%. Od początku tygodnia akcje drożeją o ponad 50% i to przy bardzo wysokim wolumenie. Na wykresie widać, że wyłamana jest już ponad 2 letnia linia bessy. Cena znajduje się także...
wolumen

Przed zamknięciem. Negatywne sygnały na Miraculum [MIR] i Monnari [MON]

Miraculum D1 Miraculum jest firmą kosmetyczną. Od połowy marca kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym. W ramach tego trendu przez ostatnie dwa miesiące powstawała konsolidacja, której dolne ograniczenie oznaczono niebieską linią znajdującą się na poziomie 1,65 zł. Ta linia została dzisiaj przełamana. Jest to negatywny sygnał. Minimalny zasięg spadku wynikający z rozmiarów konsolidacji to około 1,45 zł. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę że prawdopodobnie chodzi o powrót do trendu spadkowego wyższego rzędu, to skala spadku może być znacznie większa. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Monnari D1 Kilka dni temu pisałem o trójkącie na...
Gorące spółki dnia

Miraculum [MIR], Polimex Mostostal [PXM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Miraculum S.A. to polskie przedsiębiorstwo działające w branży kosmetycznej, o bogatej tradycji i historii sięgającej lat 20. ubiegłego wieku. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD – sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Spółka odnotowała wczoraj piątą wzrostową sesję z rzędu. Wzrosty tego dnia osiągnęły wartość niemal 7%, a od początku tygodnia sięgają już niemal 18%. Bardzo silna zwyżka ma tu miejsce od początku lutego i przez połowę miesiąca spółka podrożała już o blisko połowę. Od połowy 2015 roku cena porusza się w kanale spadkowym. Aktualne wzrosty są efektem kolejnego odbicia od dolnej krawędzi. Wczoraj pokonany został opór w rejonie...
wolumen

Przed zamknięciem. Miraculum [MIR] i ASBIS [ASB]

Miraculum Miraculum jest firmą kosmetyczną. Kurs Spółki znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. Obecnie pojawiła się szansa na poprawę związana z kształtującą się odwróconą formacją głowy z ramionami. Jak widać na pierwszym wykresie formacja ta jest bardzo mała w porównaniu ze skalą spadku. Dlatego bardziej realistycznie byłoby oczekiwać większej korekty w trendzie spadkowym niż odwrócenia tego trendu. Na drugim wykresie widzimy wspomnianą formację w powiększeniu. Niebieska linia szyi biegnie przez trzy lokalne szczyty i obecnie znajduje się na poziomie 1,74 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby wzrost, ale trudno przewidzieć jego zasięg. Najbliższym oporem jest luka bessy, której górne ograniczenie na poziomie 2,06 oznaczono na zielono. Wyżej jest czerwona linia trendu spadkowego oraz opór oznaczony bordową linią na poziomie 2,45 zł. ASBIS ASBIS jest dystrybutorem...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ