XTB
millenium bank

Bank Millenium z korekcyjnym odbiciem. Nieciekawy wykres miesięczny

Notowania banku nieznacznie wzrastają w ostatnich dniach. W pierwszej kolejności to odbicie warto traktować jako odreagowanie po potężnych spadkach. Sytuacja makroekonomiczne szybko nie zmieni się i banki nadal będą mocno obciążonym sektorem, szczególnie niskimi stopami procentowymi. Wydaje się więc, że po korekcie można oczekiwać dalszego osuwania się ceny na coraz niższe poziomy. Wykres miesięczny wskazuje, że zejście poniżej 2 zł może skutkować ruchem na historyczne minima.
millenium bank

Bank Millennium nie oczekuje znacząco wyższych kosztów ryzyka w IV kw.

Bank Millennium nie oczekuje znacząco wyższych kosztów ryzyka w IV kwartale br. w porównaniu z III kwartałem, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Bank Millennium nie oczekuje znacząco wyższych kosztów ryzyka w IV kwartale br. "Trzeci kwartał był trochę lepszy, jeśli chodzi o koszt ryzyka niż II kw. W III kw. mieliśmy już klientów, którzy zakończyli swoje wakacje kredytowe między czerwcem a sierpniem i jeżeli popatrzymy na tych klientów, to ich wyniki są całkiem dobre. Na koniec września tylko 1% tych, którzy zakończyli wakacje kredytowe miało zaległości w spłatach, choć mamy nadal istotne wielkości wakacji kredytowych kończących się w październiku i w listopadzie" - powiedział Bicho podczas wideokonferencji. Bank podał, że na koniec września portfel z aktywnymi wakacjami kredytowymi wyniósł 5,11 mld zł wobec...
logo banku Millenium

Bank Millennium: Najprawdopodobniejszym scenariuszem jest brak dywidendy za br.

Bank Millennium ocenia, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest brak wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Bank Millennium: najbardziej możliwym jest brak wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok "Najprawdopodobniejszym scenariuszem jest to, nie będziemy płacili dywidendy za bieżący rok, ale to nie jest ostateczny scenariusz i nie jest to ostateczna decyzja"- powiedział Bicho podczas wideokonferencji. "W dalszym ciągu nie podjęliśmy decyzji i jeszcze nie wiemy, jakie będą nowe, czy zaktualizowane rekomendacje ze strony KNF. Mamy również w tym roku niższy zysk netto - i to znacznie niższy niż w zeszłym roku, głównie z powodu kryzysu i dodatkowych rezerw na sprawy frankowe" - dodał wiceprezes. W marcu br. akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali w trakcie walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy...
millenium bank

Bank Millennium miał 60,15 mln zł zysku netto, 102,25 mld zł aktywów w III kw.

Bank Millennium odnotował 60,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 200,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Millennium odnotował 60,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 623,95 mln zł wobec 687,58 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 179,8 mln zł wobec 178,31 mln zł rok wcześniej. "W III kw. 2020 r. bank osiągnął stabilizację wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku na działalności podstawowej, przy czym wynik z tytułu odsetek prawdopodobnie osiągnął najniższy poziom w roku po obniżce stop procentowych, nowy kwartalny rekord produkcji kredytów hipotecznych (III kw.: 1,8 mld zł, wzrost o 15% kw/kw, dziewięć...
millenium bank

Fitch podtrzymał rating BBB- Banku Millennium, perspektywa stabilna

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating IDR Banku Millennium na poziomie BBB- oraz jego stabilną perspektywę, podał bank. Fitch podtrzymał także Viability Rating (VR) banku na poziomie bbb-. "Agencja ratingowa Fitch, po dokonaniu rocznego przeglądu, pozostawiła na niezmienionych poziomach ratingi banku oraz perspektywy dla głównych ocen ratingowych, tj.: Rating długoterminowy: BBB-; perspektywa: stabilna, Rating krótkoterminowy: F3, Viability Rating: bbb-, Rating wsparcia: 4, Krajowy rating długoterminowy: A(pol); perspektywa: stabilna, Krajowy rating krótkoterminowy: F1(pol)" - czytamy w komunikacie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł...
logo banku Millenium

Liczba aktywnych klientów cyfrowych Banku Millennium sięgnęła 2 mln

Regularnie z kanałów elektronicznych Banku Millennium korzysta 2 mln klientów, podał bank. Oznacza to, że logują się oni przynajmniej raz w miesiącu do Millenetu lub aplikacji mobilnej. Millenium Bank: Regularnie z kanałów elektronicznych banku korzysta 2 mln klientów Cyfrowi klienci logują się do aplikacji Banku Millennium 3 razy częściej niż do Millenetu. Robią średnio 5 przelewów miesięcznie. Poza tym często sprawdzają historię transakcji, korzystają też chętnie z płatności Blikiem oraz szerokiego wachlarza usług dodatkowych, takich jak płatności za bilety komunikacji miejskiej i parkingowe, automatyczne płatności za autostrady Autopay czy zakup ubezpieczeń OC oraz turystycznych, podano. "Na pierwszy milion klientów aktywnie korzystających z kanałów cyfrowych pracowaliśmy 15 lat, na drugi już tylko 3 lata. Mamy nadzieję, że kolejny milion już wkrótce. Koncentrujemy się...
millenium bank

Bank Millenium znowu poniżej 3 zł. Ryzyko powrotu na tegoroczne minima

W maju bank informował, że plan zakłada zmniejszenie w 2020 r. sieci o ponad 60 placówek i zatrudnienia o 260 etatów (już ogłoszone w styczniu i częściowo zrealizowane w I kw. 2020 r.). Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie, wyrażone po wynikach za I kw. br., że zysk netto wypracowany w 2020 roku będzie niższy od ubiegłorocznego ze względu na skutki pandemii COViD, podał bank.
Logo Millennium Bank

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 16 zł za jedną akcję w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku Millennium lub grupy. Maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi nie więcej niż 30 mln zł, podał bank. Bank przystąpi do nabywania akcji własnych z dniem 24 lipca br. Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych "W ramach programu bank może nabyć nie więcej niż 6 000 000 akcji, stanowiących nie więcej niż około 0,5% kapitału zakładowego spółki zgodnie z uchwałą WZ (maksymalna liczba akcji do nabycia w programie), przy czym łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych w ramach programu wraz z pozostałymi akcjami własnymi banku nie może...
Logo Millennium Bank

Wyniki Banku Millennium przekroczyły oczekiwania rynku

W czwartek Bank Millennium opublikował swoje wyniki za drugi kwartał 2020 roku. Mimo olbrzymiego spadku zysku, akcje spółki rosną o 1,85% około południa. Zysk netto banku przekroczył oczekiwania analityków o 4,8% Bank Millennium przewiduje, że koszty ryzyka nie wzrosną znacznie w drugiej połowie roku. Synergia z EuroBankiem wyniosła w drugim kwartale 31,9 miliona złotych.  Rekordowa wielkość udzielonych kredytów hipotecznych Skonsolidowany zysk netto banku spadł o 69,1% w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku i wyniósł 53,6 miliona złotych. Wynik okazał się być lepszy niż przewidywał to rynek o 4,8%. Saldo rezerw (uwzględniające rezerwy z tytułu COVID-19) wyniosło 272,3 miliona złotych, czyli o 24,3 miliona (9,8%) więcej niż zakładał to konsensus. Wiceprezes spółki Fernando Bicho poinformował, że tylko część klientów skorzystała z sześciomiesięcznych wakacji...
millenium bank

Bank Millennium planuje zmniejszenie sieci o ponad 110 placówek w br.

Bank Millennium planuje zmniejszenie sieci o co najmniej 110 placówek w 2020 roku, podał bank. Wcześniej bank informował, że zamierza w tym roku ograniczyć liczbę oddziałów o ok. 60. Bank Millennium planuje zmniejszenie sieci o co najmniej 110 placówek w 2020 r. "W zakresie realizowanej optymalizacji sieci sprzedaży, obecny plan zakłada zmniejszenie sieci o ponad 110 placówek" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Bank podał, że przejęcie Euro Banku spowodowało bardzo znaczny wzrost liczby placówek. Na koniec czerwca 2019 r. liczba oddziałów ogółem (w tym Euro Banku) wyniosła 839 i od tego czasu została zredukowana o 73 placówki - do 766 oddziałów na koniec półrocza. W maju bank informował, że plan zakłada zmniejszenie w 2020 r. sieci o ponad 60 placówek i zatrudnienia o...
logo banku Millenium

Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie niższego r/r zysku netto w 2020 r.

Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie, wyrażone po wynikach za I kw. br., że zysk netto wypracowany w 2020 roku będzie niższy od ubiegłorocznego ze względu na skutki pandemii COViD, podał bank. Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie, że zysk netto wypracowany w 2020 roku będzie niższy "Z powodu pandemii Covid-19 oraz jej bezpośrednich i pośrednich skutków, naturalne jest założenie, że wynik netto grupy BM w roku 2020 będzie niższy, niż w 2019" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Bank przewiduje w br. niższy od wcześniej zakładanego, popyt na produkty i usługi finansowe. "Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowychkredytu dla klientów...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium miał 53,6 mln zł zysku netto, 102,58 mld zł aktywów w II kw.

Bank Millennium odnotował 53,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 173,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Millennium odnotował 53,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. "Ujemne pozycje nadzwyczajne przeważały nad pozycjami dodatnimi zarówno w pierwszej poł. 2020 r. jak i w 2 kw. 2020 r. Te pierwsze zawierały dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (pierwsza poł. 2020 r. 168 mln zł przed podatkiem/netto, 2 kw. 2020: 113 mln zł), rezerwa wyprzedzająca na spodziewany wpływ pandemii Covid-19 (pierwsza poł. 2020 r.: 69 mln zł przed podatkiem/49 mln zł netto, 2 kw. 2020 r.: 9 mln zł przed podatkiem/8 mln zł netto oraz...
Logo Millennium Bank

Millennium Bank Hipoteczny zakłada 1. emisję listów zastawnych w PLN w 2021 r.

Millennium Bank Hipoteczny (MBH) zamierza w III kwartale br. złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej. Bank zakłada, że pierwsza emisja listów zastawnych zostanie przeprowadzona w 2021 roku, a jej walutą będzie złoty. W dalszych planach MBH ma również emisje na rynkach zagranicznych, w tym także emisje tzw. green covered bonds, poinformowało ISBnews biuro prasowe Banku Millennium. MBH zamierza w III kwartale br. złożyć wniosek do KNF o zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej "Zgodnie z obowiązującym prawem, do rozpoczęcia działalności operacyjnej przez Millennium Bank Hipoteczny będzie potrzebna jeszcze jedna zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. 16.06 otrzymaliśmy tzw. licencję bankową i trwają prace przygotowujące bank do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Zakładamy, że jeszcze w trzecim kwartale złożymy wniosek...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego pod firmą "Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, poinformował Bank Millennium. Bank Millennium ze zgodą KNF na tworzenie banku hipotecznego "Kapitał zakładowy Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40 000 000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 000 000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW....
Logo Millennium Bank

B. Millennium udostępnia kolejne 2 banki w usłudze płatności z innego banku

Klienci Banku Millennium mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w kolejnych dwóch bankach, poinformował bank. Do usługi zostały dołączone rachunki prowadzone w bankach ING i Santander. Bank Millennium współpracuje z kolejnymi bankami "Usługa inicjowania płatności w bankowości elektronicznej Banku Millennium z kont w innych bankach została rozszerzona o możliwość wykonywania przelewów z dwóch kolejnych banków - ING i Santandera. Tak więc klienci Banku Millennium, którzy dodali lub dodadzą do bankowości elektronicznej Banku Millennium swoje konta w ING i Santanderze, od dziś mogą zlecać z nich - po zalogowaniu do Millenetu - przelewy krajowe" - czytamy w komunikacie. W kwietniu Bank Millennium poinformował, że jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił usługę, w ramach której klienci mogą zlecać w serwisie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację