Conotoxia
millenium bank

Bank Millenium atakuje poziom dwóch poprzednich szczytów

Notowania spółek z sektora bankowego wyglądają pozytywnie w ostatnich tygodniach. Kurs Banku Millenium tylko w drugiej połowie października zyskał około 35%. Na wykresie widzimy podejście pod czytelny opór jakim są poprzednie dwa szczyty. Wydaje się, że zanim pojawi się szansa na wybicie, w tak czytelnym miejscu może dojść do reakcji podaży.
millenium bank

Bank Millenium zmierza w kierunku szczytów z sierpnia i września

Notowania spółek z sektora bankowego wyraźnie odżyły w ostatnim tygodniu. Straty odrabia także Bank Millenium, który odbił z poziomów tegorocznych minimów. Patrząc na wykres widać, że najbliższym oporem są okolice 4,23 zł. Wydaje się, że na fali poprawy sentymentu, poziom ten zostanie niebawem osiągnięty.
logo banku Millenium

Bank Millenium z próbą wybronienia tegorocznych minimów

Notowania spółek z sektora bankowego nadal wyglądają fatalnie. Porównywalnie na tym tle, wygląda kurs Millenium. Patrząc na wykres widzimy walkę o obronę wsparcia opartego o tegoroczne minima. Reakcja popytu jest jak dotąd znikoma i wydaje się, że bez poprawy sentymentu na szerokim rynku, może być trudno o zachowanie wsparcia.
Logo Millennium Bank

Bank Millennium zawiąże rezerwy wz. z kredytami hipotecznymi na kwotę 447 mln zł w III kw.

Warszawa, 07.10.2022 (ISBnews) - Bank Millennium podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kw. 2022 r., rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, w wysokości 447 mln zł, podała spółka. W efekcie tych kosztów oraz wakacji kredytowych bank zaraportuje negatywny wynik netto w III kw. 2022 r. „Dodatkowo, rezerwy w wysokości 51 mln zł zostały utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z nich implikacje dla metodologii oceny ryzyka prawnego przez bank" - czytamy w komunikacie. W rezultacie, wartość bilansowa rezerw na to ryzyko na koniec września 2022...
logo banku Millenium

Bank Millenium z ponad 20% cofnięciem

Notowania spółek z sektora bankowego nadal podlegają podażowej presji, mimo lepszego okresu w wakacje, kiedy wiele spółek zanotowało korekcyjne odbicia. Na wykresie Banku Millenium widać, że takie odbicie zakończyło się przy najbliższym oporze i obecnie kurs spada już o 20%. Wszystko wskazuje więc na ryzyko pogłębienia rocznych minimów.
Logo Millennium Bank

W Banku Millennium rozpoczęły się testy płatności odroczonych BLIK

Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - Bank Millennium wspólnie z Polskim Standardem Płatności (PSP) rozpoczął pilotaż płatności odroczonych - usługi BLIK Płacę Później, podały bank i PSP. "Z usługi BLIK Płacę Później w ramach jej testów skorzystali już wybrani klienci Banku Millennium. Płatności obsługują Przelewy24, a pierwszą siecią sklepów, która je akceptuje, jest MediaMarkt" – czytamy w komunikacie BLIK. PSP - operator systemu BLIK - zapowiadał wcześniej, że testy odroczonych płatności rozpoczną się w III kw. PSP otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na rozszerzenie działalności o płatności odroczone 22 lipca br. "Klienci Banku Millennium chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań. Płatności zbliżeniowe BLIK, które w ubiegłym roku udostępniliśmy jako pierwszy bank na rynku, cieszą się dużą popularnością wśród naszych klientów. Teraz chcemy udostępnić...
Logo Millennium Bank

Millennium TFI wprowadziło do oferty subfundusze oparte na ESG

Warszawa, 17.08.2022 (ISBnews) - Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadziło do oferty subfundusze oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju ESG, podała spółka. Millennium TFI przekształciło trzy Subfundusze wydzielone w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Promują one aspekty środowiskowe, społeczne oraz przestrzegania ładu korporacyjnego (jako tzw. light green products) poprzez uwzględnianie ich w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych, podało TFI. Przekształcone zostały: Subfundusz Plan Spokojny - inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty dłużne, Subfundusz Plan Wyważony - inwestujący w zrównoważonym stopniu w globalne instrumenty dłużne i udziałowe oraz Subfundusz Plan Aktywny - inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty udziałowe. Każdy z tych subfunduszy inwestuje min. 30% aktywów w inne "zielone" fundusze inwestycyjne spełniające kryteria Rozporządzenia SFDR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego...
millenium bank

Bank Millennium: 29% Polaków obawia się problemów finansowych z powodu inflacji

Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Prawie co trzeci badany (29%) obawia się problemów finansowych w związku ze wzrostem cen, podał Bank Millennium, powołując się na zlecone przez niego badania. Niemal co drugi Polak (49%) przyznaje, że obecna sytuacja gospodarcza skłania go do uważnego śledzenia cen w sklepach oraz wybierania tańszych produktów. 40% ankietowanych przyznaje, że uszczupliły się ich oszczędności, głównie przez wzrost cen, wynika z badania "Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji", przeprowadzonego dla Banku Millennium Jak wynika z badania, 72% ocenia swoją sytuację finansową jako mało komfortową. Chociaż 43% gospodarstw domowych wystarcza "do pierwszego", to każdy poważniejszy zakup wymaga z ich strony oszczędzania przez pewien czas. 24% deklaruje, że żyje skromnie i bardzo oszczędnie gospodaruje pieniędzmi. 25% ocenia, że żyje mu się...
millenium bank

Bank Millenium po 25% ruchu wzrostowym

Notowania spółek z sektora bankowego nadal wyglądają relatywnie słabo, mimo iż coraz liczniejsze grono analityków wydaje pozytywne rekomendacje na najbliższą przyszłość. Notowania Banku Millenium poruszają się w układzie spadkowym. Pierwszym pozytywnym sygnałem do zmiany układu sił, byłoby wybicie lokalnego oporu przy 4 zł, który obecnie jest testowany.
millenium bank

Fitch obniżył rating Banku Millennium do poziomu BB, perspektywa stabilna

Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył rating długoterminowy (IDR) Banku Millennium do poziomu BB z poziomu BBB-, z perspektywą stabilną oraz viability rating (VR) do bb, z poziomu bbb-, podał bank. Rating narodowy krótkoterminowy 'National Short-term Rating' został utrzymany na poziomie 'F1(pol)'. "Ratingi Millennium odzwierciedlają presję na kapitały wynikającą w przeważającej mierze z ponadprzeciętnego zaangażowania banku w produkty, które stały się przedmiotem rządowej lub sądowej interwencji, mających negatywny wpływ na raportowaną zyskowność. Jednocześnie, są one wspierane przez solidną pozycję rynkową, zadowalającą podstawową rentowność i jakość aktywów, jak również silny profil pod względem finansowania i płynności" - czytamy w komunikacie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako...
millenium bank

Bank Millennium we wzrostowej korekcie. Kurs coraz bliżej 4 zł

Notowania spółek z sektora bankowego nadal wyglądają słabo. Gwałtowna sytuacja wywołana wybuchem wojny i wysoka inflacja, sprawiły że cykl podwyżek stóp procentowych nie spotyka się z lepszym nastrojem w sektorze. Patrząc na wykres Banku Millenium, widać szansę na pozytywny sygnał. Byłoby nim wybicie lokalnego oporu przy 4 zł. Mimo, że nie zmieniałoby to trendu, mogłoby pozwolić na większą korektę.
millenium bank

Bank Millennium: Co trzeci Polak nie odkłada pieniędzy, co czwarty nie ma oszczędności

Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Ponad 1/4 dorosłych mieszkańców Polski (26%) nie posiada oszczędności, a 33% w ogóle nie odkłada pieniędzy. Blisko połowa oszczędzających przechowuje swoje zasoby finansowe w gotówce, wynika z badania "Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji" przeprowadzonego na zlecenie Banku Millennium. Z kolei 29% badanych odkłada regularnie określoną kwotę. Co trzeci Polak (33%) deklaruje w badaniu, że w ogóle nie odkłada pieniędzy. W tej grupie 21% zadeklarowała w badaniu Banku Millennium, że ma już zaoszczędzony kapitał, pozostali - 79% nie mają oszczędności i nie oszczędzają. Taką postawą wykazują się częściej osoby mieszkające w pojedynkę (39%) niż ankietowani, którzy mieszkają w co najmniej dwuosobowych gospodarstwach domowych (24%). Jako główną przyczynę braku oszczędności ankietowani wskazują zbyt niskie zarobki (57% odpowiedzi). Kolejnym powodem...
millenium bank

Bank Millennium sfinalizował podział Millennium Domu Maklerskiego

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Bank Millennium poinformował o dokonaniu podziału Millennium Domu Maklerskiego (MDM), podał bank w komunikacie. Część MDM świadcząca usługi maklerskie została przeniesiona na rzecz banku. Jak wynika z komunikatu podział MDM został dokonany poprzez: „1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich; oraz 2. pozostawienie w MDM części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej z pozostałą działalnością niezwiązaną ze świadczeniem usług maklerskich." Bank poinformował, że w aktach rejestrowych zarejestrowane zostały : obniżenie kapitału zakładowego MDM, zmiana statutu oraz wpis informacji o podziale spółki. „Tym samym, podział przez wydzielenie MDM, w wyniku...
millenium bank

Bank Millennium spada po wynikach kwartalnych – zapiski giełdowego spekulanta

Bezpośrednią przyczyną straty netto w 2 kwartale br. był znaczący jednorazowy koszt związany z instytucjonalnym systemem ochrony banków (252 mln zł brutto)" - czytamy w komunikacie. Na wykresie doszło wczoraj do mocniejszych spadków, co wydaje się kończyć okres wzrostowej korekty.
wieżowce bankowe

mBank i Bank Millenium, jaka jest sytuacja sektora bankowego w Polsce

Wprowadzenie wakacji kredytowych (14 lipca podpisano ustawę, od sierpnia natomiast można już będzie korzystać z tego rozwiązania) daje możliwość zaprzestania spłaty kredytu przez maksymalnie 8 miesięcy. Ten pomysł znacznie wpłynie na kondycję wyników banków, przynajmniej przez dwa następne kwartały. Także dzisiaj Tomasz Chróstny (prezes UOKiK), poinformował, że w ramach nowej ustawy skontroluje 16 banków jak informują o wakacjach kredytowych. mBank od listopada 2021 stracił około 60% kapitalizacji Indeks WIG-banki określający zmienność kursów akcji 14 banków z Polski, od około pół roku spada w dół. Na przełomie stycznia i lutego, wskaźnik pokazywał około 9000 tys., dziś natomiast jest to 5080 pkt.. Wyniki za II kwartał 2022 opublikował dziś Bank Millenium. Zaprezentowano ponad 140 mln. PLN straty netto. Zakładano straty na tym poziomie,...
millenium bank

Bank Millennium spodziewa się spowolnienia akcji kredytowej

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Bank Millennium spodziewa się spowolnienia akcji kredytowej, stwierdził prezes Joao Bras Jorge. Wg niego już widać mniejszą skłonność przedsiębiorców do inwestycji. Bank przewiduje też, że koszt ryzyka w II półroczu będzie wyższy niż w I półroczu. "Spodziewamy się spowolnienia akcji kredytowej, w związku ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce. To nie jest jeszcze obserwowane, ale po wakacjach ludzie stwierdzą, że mają niższe dochody rozporządzalne" - powiedział Joao Bras Jorge podczas konferencji prasowej. Prezes podkreślił, że już widać nowe tendencje na rynku kredytów dla przedsiębiorców, w tym większe wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowania. "Widzimy większe wykorzystania kapitału obrotowego i znacznie mniejszą skłonność do inwestycji" - stwierdził, dodając, że w działaniach przedsiębiorców widać "większą rozwagę, ostrożność i mniej optymizmu jeśli chodzi o...
millenium bank

Bank Millennium będzie poprawiał zyskowność operacyjną, nie planuje emisji akcji

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Bank Millennium zamierza zwiększyć współczynniki kapitałowe poprzez kombinację poprawy zyskowności operacyjnej i optymalizacji kapitałowej, zapowiedział wiceprezes Fernando Bicho. Bank oczekuje, że z powodu wakacji kredytowych współczynniki kapitałowe spadną poniżej wymaganych. Millennium zapowiada, że będzie odbudowywał kapitały w sposób organiczny. "Zamierzamy zwiększyć współczynniki kapitałowe poprzez kombinację poprawy zyskowności operacyjnej i optymalizacji kapitałowej" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej. Dodał, że bank będzie chciał to osiągnąć poprzez zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem, nie wykluczył również transakcji sekurytyzacyjnych. Jak poinformował prezes banku Joao Bras Jorge bank nie rozważa emisji akcji. Bank Millennium oczekuje, że jego wskaźniki kapitałowe spadną poniżej wymaganych poziomów na skutek wprowadzenia wakacji kredytowych. Szacuje, że gdyby z tego instrumentu skorzystali wszyscy uprawnieni oznaczałoby dla banku koszt rzędu 1,8 mld zł. Bank...
Napis bank na budynku

Bank Millennium publikuje wyniki za II kwartał

Bank Millennium (MIL.PL) z drugim kwartale 2022 roku zaksięgował 140,3 mln zł straty netto (zgodnie z oczekiwaniami) wobec zeszłorocznych 200,3 mln zł straty. Analizując wyniki w perspektywie półrocza, strata netto wynosi 262,6 mln zł wobec zeszłorocznym 511,6 mln zł. Bank Millennium z neutralnymi wynikami Wynik odsetkowy wyniósł w II kwartale 1,178 mld zł (również zgodnie z oczekiwaniami). W ujęciu rocznym wynik odsetkowy wzrósł o 80% rok do roku (głównie dzięki podwyżkom stóp procentowych w Polsce). Marża odsetkowa netto w II kwartale wzrosła do 4,48% (o 188 pb w ujęciu rocznym). Wynik z prowizji przebił konsensus analityczny: 204,1 mln zł i wyniósł 206,1 mln zł. Koszty operacyjne banku spadły o 3,4% r/r i wyniosły 676,8 mln zł.  Saldo rezerw zostało zwiększone o...
millenium bank

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 5% r/r w I półr. 2022, wskaźnik NPL: 4,29%

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 79 342 mln zł na koniec czerwca 2022 r. i wzrosły o 5% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął 11% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,29% na koniec czerwca br. wobec 4,39% na koniec 2021 r. "Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 79 342 mln zł na koniec czerwca 2022 r. i wzrosły o 5% r/r. (1% wzrost na koniec poprzedniego kwartału). Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wyraźnie wyższą dynamikę, tzn. 11% r/r. Walutowe kredyty hipoteczne, bez rezerw, obniżyły się wyraźnie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (spadek o 29%), a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z...

Bank Millennium miał 140,26 mln zł straty netto w II kw. 2022 r.

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 140,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 200,31 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 178,88 mln zł wobec 654,87 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 206,12 mln zł wobec 209,31 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 108,86 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 104,11 mld zł na koniec II kw. 2021. W I-II kw. 2022 r. bank miał 262,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 511,65 mln zł straty rok wcześniej. "Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po 2 kwartałach 2022 roku...
millenium bank

Bank Millennium bez oznak nadchodzącej korekty

Notowania spółek z sektora bankowego nadal wyglądają słabo. Gwałtowna sytuacja wywołana wybuchem wojny i wysoka inflacja, sprawiły że cykl podwyżek stóp procentowych nie spotyka się z lepszym nastrojem w sektorze. Dodatkowo banki obarczane są kosztami łagodzenia sytuacji dla kredytobiorców. Na wykresie Millenium, mimo dużej przeceny, nadal nie widać oznak zbliżającej się większej korekty.
Logo Millennium Bank

Moodys obniżył rating Banku Millennium do Baa3

Warszawa, 21.07.2022 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniżyła ratingi Banku Millennium, m.in. długoterminowy rating depozytowy do Baa3 z Baa1 i krótkoterminowy rating depozytowy do P-3 z P-2, podał bank. Moody's umieścił wszystkie długo- oraz krótkoterminowe ratingi banku oraz jego oceny pod obserwacją z możliwością dalszego ich obniżenia. "Długoterminowy Rating Depozytowy: Baa3 (poprzednio Baa1), Podstawowa Ocena Kredytowa (Baseline Credit Assessment lub BCA) oraz skorygowana BCA: ba2 (poprzednio baa3), Długoterminowy Counterparty Risk Assessment (CRA): Baa2(cr) (poprzednio A3(cr)), Długoterminowy Counterparty Risk Ratings (CRR):Baa2 (poprzednio A3), Krótkoterminowy Rating Depozytowy: P-3 (poprzednio P-2), Rating dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu EMTN Banku: (P)Ba2 (poprzednio (P)Baa3)" - wymieniono w komunikacie. W swoim raporcie, Moody's stwierdził m.in: "Dzisiejsza zmiana ratingów następuje po informacji BM (Banku)...
kontrolowanie kontrola control

UOKiK stawia zarzuty 5 bankom ws. nieautoryzowanych transakcji!

Prezes UOKiK postawił zarzuty 5 bankom: Bankowi Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBankowi oraz Santander Bank Polska dotyczące bezprawnej odmowy zwrotu kwoty nieautoryzowanych transakcji i wprowadzania konsumentów w błąd w odpowiedziach na reklamacje - podał UOKiK w komunikacie prasowym. Banki mogą mieć kłopoty Urząd podał, że podstawą zarzutów jest analiza skarg konsumentów oraz reakcji i odpowiedzi banków na zgłoszenia kradzieży pieniędzy z kont konsumentów. Jak podaje PAP Biznes, UOKiK nadal bada praktyki pozostałych 13 banków objętych postępowaniami wyjaśniającymi. W przypadku nieprawidłowości może postawić zarzuty kolejnym instytucjom finansowym. Bankom za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grożą kary do 10 proc. obrotu. (PAP Biznes) Autor poleca również: Dom maklerski XTB rozszerza swoją ofertę. Czas na wakacyjne zmiany! Tauron przyłączył pilotażowo magazyn energii w...
Napis bank na budynku

Zbliża się odbicie na spółkach z sektora bankowego. Santander i BNP Paribas faworytami analityków BM mBanku

„Uważamy, że rynek zdyskontował zbyt dużo w wycenie polskiego sektora bankowego. To prawda, że analizowane przez nas banki łącznie poniosą koszt około 17 mld PLN netto, ale utrzymujące się wysokie środowisko stóp procentowych pozwoli na bardzo dynamiczne odbicie już w przyszłym roku. W 2024 roku sektor pochwali się ROE na poziomie +12 proc. co przekłada się na niezbyt wymagającą wycenę P/E 9,7x wobec 10–letniej średniej na poziomie 13,0x” – podano w raporcie.
Logo Millennium Bank

Bank Millenium na tegorocznych minimach

Notowania spółek z sektora bankowego wyglądają negatywnie od początku roku. Silna przecena to w dużej mierze zasługa problemów na rynku kredytowym. Spółkom nie pomagają także planu pomocowe dla kredytobiorców, których koszty zostaną przeniesione na banki. Na wykresie Banku Millenium nie widać na razie szans na zmianę trendu i wysoce prawdopodobnym scenariuszem są nowe, tegoroczne minima.
millenium bank

Bank Millennium dotworzył 0,5 mld zł rezerwy na kredyty CHF; wynik za II kw. będzie ujemny

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Bank Millennium zdecydował o utworzeniu, w ciężar wyników II kw. 2022 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, w wysokości 467,4 mln zł, plus dodatkowe rezerwy 48 mln zł na ryzyko prawne kredytów udzielonych przez były Euro Bank, podał bank. Pomimo rezerw, wynik netto za II kw. byłby dodatni, jednak będzie on ujemny ze względu na koszty przystąpienia do systemu ochrony. Rezerwy zawiązane na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych Euro Banku "nie będą miały wpływu na wynik finansowy", podkreślono. "Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez bank" - czytamy w komunikacie. "Na podstawie wstępnych...

KNF zatwierdziła prospekt Millennium Banku Hipotecznego dot. emisji listów zastawnych

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła 29 kwietnia 2022 r. pierwszy prospekt Millennium Banku Hipotecznego, podał bank. Decyzja KNF o zatwierdzeniu prospektu umożliwi bankowi emisję hipotecznych listów zastawnych na terytorium Polski, na zasadach określonych w prospekcie. "Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej w czerwcu 2021 roku koncentrowaliśmy się na transferach kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium do banku hipotecznego. Kredyty te mogą stanowić podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych. Równolegle do tych działań, przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych. Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego kończy ważny etap tych przygotowań" - powiedziała prezes Millennium Banku Hipotecznego Agata Chrzanowska, cytowana w komunikacie. "Dla przypomnienia, w Polsce banki hipoteczne są jedynymi instytucjami finansowymi, które mają prawo emitować ten rodzaj...
millenium bank

Bank Millenium najniżej od początku roku. Pęka wsparcie przy 5 zł

Notowania spółek z sektora bankowego wyglądają słabo od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Słabe nastroje utrzymują się nawet pomimo podwyżek stóp procentowych, co było wyceniana już w minionym roku. Obecnie zbyt szybkie tempo normalizacji polityki monetarnej budzi obawy, choćby o rynek kredytowy. Swoje dołożyła także rządowa propozycja wsparcia kredytobiorców. Wydaje się, że negatywny sentyment pozostanie na bankach oraz wykresie Millenium, które spada poniżej bariery 5 zł.
millenium bank

Bank Millennium nie wyklucza dalszego podnoszenia oprocentowania depozytów

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Bank Millennium obserwuje, że gotówka wypłacona przez Polaków w pierwszych tygodniach wojny na Ukrainie nie wróciła do systemu bankowego, poinformował prezes Joao Bras Jorge. Bank nie wyklucza, że po kwietniowym podniesieniu oprocentowania depozytów, będzie stosował dalsze zachęty do oszczędzania. "Prawdą jest, że wypłaty gotówkowe były wysokie w całym systemie. Większość banków powróciła do normalnej sytuacji. W naszej sytuacji jest całkiem normalnie. Ale ta gotówka nie wróciła. Badaliśmy, jacy to są klienci. To klienci z obszarów wiejskich, mniej wyedukowani. Po covidzie też wiele miesięcy trzeba było, żeby gotówka powróciła. W obecnej sytuacji wojny zobaczymy kiedy i czy powróci. Rynek jest dalej płynny, więc nie ma większego problemu" - powiedział prezes podczas konferencji prasowej. "Podnosimy, jeżeli chodzi o motywowanie...

Banki Millennium oraz Santander publikują wyniki za I kwartał 2022 r.

Równocześnie z kluczową fazą publikacji wyników finansowych spółek notowanych na Wall Street, na rynku polskim największe firmy dzielą się z opinią publiczną swoimi rezultatami za I kwartał 2022 roku. Banki Millennium: Wynik netto: strata 122,34 mln zł wobec straty 311,34 mln zł rok wcześniej Analitycy PAP prognozowali stratę wynoszącą 93,8 mln zł (faktyczny wyniki gorszy o 30%) Wynik z tytułu odsetek: 961,04 mln zł względem 622,29 mln zł rok wcześniej (konsensus zakładał 965,6 mln zł); wynik ten wzrósł o 55% r/r oraz o 25% k/k. Koszty operacyjne sięgnęły 482,2 mln zł; (przewidywane: 488,7 mln zł) Wskaźnik TCR wyniósł 15,1% Liczba depozytów wzrosła o 6% k/k; spadł udział klientów detalicznych (-3% k/k); wzrósł udział sektora korporacyjnego (+30% k/k) Santander Bank: Wynik netto: zysk 959,5 mln zł; 17,5% więcej od...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium podtrzymuje plan emisji euroobligacji w I poł. 2022 r.

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Bank Millennium podtrzymuje zamiar emisji obligacji w kraju lub za granicą w I połowie br., poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Pierwotny plan zakładał przedział wartości 300-500 mln euro. "Nadal mamy plan emisji. Oczywiście, zależeć to będzie od warunków rynkowych. Już ogłosiliśmy program euroobligacji, który już jest gotowy. Teraz będziemy monitorować rynek i zobaczymy, kiedy będzie możliwe dokonanie emisji. Nie mogę jeszcze powiedzieć, jaka będzie kwota. Będziemy analizować zarówno rynek zagraniczny, jak i krajowy. Nasz pierwotny plan to było dokonanie emisji w przedziale 300-500 mln euro, ale zobaczymy, jakie są warunki rynkowe" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej, pytany o szczegóły ewentualnej oferty w I półroczu. Pod koniec stycznia br. rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła program emisji euroobligacji (Program...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium przewiduje, że koszt ryzyka nie przekroczy 60 pb w całym 2022 r.

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Bank Millennium spodziewa się, że koszty ryzyka nie powinny przekroczyć 60 pb w całym 2022 r., poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "W naszym pierwotnym planie spodziewaliśmy się kosztu ryzyka na poziomie ok. 50 pb do kredytów ogółem za cały 2022 rok. Przy ostatnim wzroście stóp procentowych przewidujemy dodatkowy koszt ryzyka, ale nie powinien być wyższy niż 60 punktów w całym roku" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej. "To już przy uwzględnieniu pewnego konserwatywnego założenia w zakresie dodatkowego kosztu ryzyka w II połowie roku, w konsekwencji wzrostu stóp procentowych. Przewidujemy niewielki wzrost, ale nie dramatyczny" - podkreślił. Koszt ryzyka banku wyniósł 40 pb w I kw. 2022 r. wobec 39 pb kwartał wcześniej i 39 pb rok wcześniej. Bank Millennium jest...

Santander zarobił 960 mln zł w 1 kwartale. Z kolei Millenium notuje ponad 120 mln zł straty

W trakcie wtorkowych notowań Bank Santander i Bank Millenium notują delikatne wzrosty swoich wycen, co wynika z publikacji wyników finansowych za 1 kwartał 2022. Zgodnie z oczekiwaniami banki poprawiły swoje wyniki odsetkowe, jednak notowaniom sektora nie pomagają wczorajsze zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Santander zarobił w 1 kw. 2022 roku aż 959,53 mln zł. Bank Millenium zakończył ten okres z pokaźną stratą, choć mniejszą niż rok temu. Sektor bankowy zostanie jednak uderzony rządowymi pomysłami wsparcia kredytobiorców. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Santander i Millenium nieznacznie w górę W trakcie dzisiejszych notowań Santander notuje wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie 0,29%, co oznacza wzrost o 0,80 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 271,20 zł. Aktualnie...
Logo Millennium Bank

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 5% r/r w I kw. 2022 r., wskaźnik NPL: 4,44%

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 78 703 mln zł na koniec marca 2022 r. i wzrosły o 5% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych sięgnął 13% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,44% na koniec marca br. wobec 4,39% rok wcześniej. "Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 78 703 mln zł na koniec marca 2022 r. i wzrosły o 5% r/r (utrzymały się na stabilnym poziomie w relacji do poprzedniego kwartału). Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wyraźnie wyższą dynamikę, tzn. 13% r/r. Walutowe kredyty hipoteczne, bez rezerw, obniżyły się wyraźnie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (spadek o 29%) a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów...
millenium bank

Bank Millenium z silnym spadkiem. Cena blisko minimów przy 5 zł

Notowania spółek z sektora bankowego zdecydowanie traciły podczas poniedziałkowej sesji. Po za generalnie fatalnymi nastrojami, które panują od ponad tygodnia, doszedł kolejny argument za przeceną sektora. Jest nim plan wsparcia kredytobiorców. Główny jego ciężar zostanie przeniesiony na banki, co błyskawicznie doprowadziło do spadków. Kurs Millenium zmierza na tegoroczne minimum przy 5 zł.
Logo Millennium Bank

Bank Millennium miał 122,34 mln zł straty netto, 109,76 mld zaktywów w I kw. 2022 r.

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Millennium odnotował 122,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 311,34 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Pierwszy kw. 2022 przyniósł solidną poprawę wyników grupy kapitałowej Banku Millennium S.A., jako że zarówno wynik operacyjny, jak i wynik brutto były dodatnie po pięciu kwartałach negatywnych wartości. Grupa zaraportowała jednakże stratę netto w wysokości 122 mln zł, co było w głównie efektem obciążeń regulacyjnych oraz podatkowych" - czytamy w raporcie. Bank podał, że "bardzo znaczący" wzrost dochodu odsetkowego netto (przede wszystkim efekt znacznie wyższego WIBOR-u), który wzrósł o 25% kw/kw i 54% r/r, i w efekcie solidny wzrost przychodów operacyjnych ogółem (+26% kw/kw, +33% r/r) w połączeniu ze...
Logo Millennium Bank

Składka Banku Millennium na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 83,43 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Wysokość ustalonej dla Banku Millennium składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2022 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 rok i 2021 rok, wynosi 83,43 mln zł, podał bank. Większość powyższej kwoty zostanie wliczona w ciężar kosztów banku dotyczących pierwszego kwartału 2022 roku, podano w komunikacie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 103,91 mld zł na koniec 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania neuca | cdprojekt giełda | alior...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium utworzył rezerwy zw. z kredytami w CHF na 451,2 mln zł, wynik I kw. ujemny

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Bank Millennium podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników I kw. 2022 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank w wysokości 451,2 mln zł, podał bank. W efekcie wynik netto banku za I kw. będzie ujemny, podano także. "Dodatkowe rezerwy w wysokości 48 mln zł zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank S.A., jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez bank" - czytamy w komunikacie. W wyniku takiego poziomu rezerw, pomimo dobrych wyników operacyjnych, bank zaraportuje ujemny...

BFG określił minimalny wymóg MRELtrea dla Banku Millennium na 15,6%

Warszawa, 01.04.2022 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił minimalny wymóg MRELtrea (jako odsetek łącznej kwoty na ryzyko) dla Banku Millennium na poziomie skonsolidowanym w wysokości 15,6% oraz MRELtem (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej) w wysokości 3%, podał bank. Na poziomie jednostkowym, bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 15,55% oraz MRELtem w wysokości 3%. Są to poziomy wskaźnika wymagane na moment zakomunikowania bankowi decyzji. "Dodatkowo, ww. decyzja wyznacza zaktualizowane minimalne wymogi, które muszą być spełnione do 31 grudnia 2023 r., na poziomach odpowiednio 20,42% (skonsolidowany MRELtrea) MREL oraz 5,91% (skonsolidowany MRELtem) wraz ze ścieżką ich osiągnięcia (załącznik do niniejszego raportu). Z kolei na poziomie jednostkowym, bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 20,32% oraz MRELtem w...
millenium bank

Bank Millenium spowalnia odbicie po 35% wzroście kursu

Notowania spółek z sektora bankowego wyglądają relatywnie słabo w okresie od wybuchu wojny w Ukrainie. Pierwsza reakcja podażowa była zrozumiała, jednak później na wielu spółkach zawitało odbicie, którego ciężko szukać na wykresach wielu banków. Podobnie jak na akcjach Millenium, gdzie doszło wprawdzie do 35% odbicia, jednak nie zmienia ono technicznego układu.
logo banku Millenium

Bank Millennium ma umowę z Grupą EBI dot. gwarancji kredytów dla MSP

Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Bank Millennium udostępni małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) dotkniętym kryzysem COVID-19 nowe finansowanie w wysokości ok. 4,2 mld zł dzięki syntetycznej sekurytyzacji portfela złożonego z kredytów dla MSP. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą w tym celu gwarancji w wysokości 1,5 mld zł, zaś Europejski Fundusz Gwarancyjny częściowo zabezpieczy transakcję. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł dla transzy uprzywilejowanej i 300 mln zł dla transzy podporządkowanej) dla operacji syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla MŚP udzielonych przez Bank Millennium, podano. "Polski bank będzie mógł dzięki temu zapewnić finansowanie i zaspokoić potrzeby płynnościowe MSP poprzez nowe kredyty w łącznej kwocie ok. 4,2...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium był wczoraj jedną z najsilniejszych spółek w indeksie mWIG40

Wczoraj na globalnych rynkach akcji ster przejęły „byki”. Wzrosty na Wall Street nie były aż tak imponujące jak w Europie, jednak wciąż były solidne – indeks S&P 500 zyskał 2,6%, a Nasdaq podrożał o 3,6%. Skala zwyżek na Starym Kontynencie była aż zaskakująca, niemiecki DAX podrożał o 7,9%, francuski CAC40 o 7,1%. Dziś na azjatyckiej sesji drożeje większość indeksów, w tym najmocniej japoński Nikkei 225 o 3,9%. Bank Millennium zyskał wczoraj ponad 12 procent Wczoraj istotnie potaniała ropa, Brent przecenił się z 130 USD/b do okolic 110 USD/b. Umocniła się również znacząco krajowa waluta, za dolara na początku wczorajszego dnia płaciliśmy przeszło 4,5 zł, a pod koniec dnia było to już 4,3 zł. Ukraina określiła, że w ramach negocjacji jest gotowa...
logo banku Millenium

Bank Millenium kontynuuje przecenę. Najbliższe wsparcie w rejonie 6 zł

Kurs akcji jednego z najpopularniejszych banków na polskim rynku, spółki Bank Millenium, spadał podczas wczorajszej sesji o około 7,42%. Akcje taniały o 0,52 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 6,37 zł. Jest to fatalny wynik na tle szerokiego rynku, gdyż indeks WIG20 tracił wczoraj około 1,64%. Sesja odbyła się przy podwyższonych obrotach na tle ostatnich dni. Ostatecznie sesja zamknęła się na poziomie 6,48 zł. Słaby sentyment Notowania spółek z sektora bankowego wyglądają słabo w okresie wybuchu wojny na Ukrainie. Nie chodzi tylko o sam okres paniki na szerokim rynku, ale o to co działo się w kolejnych dniach. Kiedy dla wielu spółek przyszło solidne odbicie, notowania banków zachowują się słabo. Dobrym przykładem negatywnego sentymentu jest Millenium, którego akcje prawie nie odnotowały odbicia,...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium miał 1331,87 mln zł straty netto, 103,91 mld zł w 2021 r.

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 1 331,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 22,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowana strata netto wyniosła 1 331,9 mln zł w 2021 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 713,14 mln zł wobec 2 583,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 830,61 mln zł wobec 746,06 mln zł rok wcześniej. "W 2021 roku osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i biznesowe, aktywnie zarządzając i łagodząc ryzyka związane z działalnością bankową. Był to rok wysokiego wzrostu detalicznej akcji kredytowej, do czego przyczyniła się rekordowa sprzedaż nowych kredytów hipotecznych oraz ożywienie w sprzedaży...
millenium bank

KNF zaleciła Bankowi Millennium utrzymywanie fund. własnych na dodatkowy narzut kapitałowy

Warszawa, 15.02.2022 (ISBnews) - Bank Millennium otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w sprawie ograniczenie ryzyka działalności, poprzez utrzymywanie, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G). Wymóg został określony na poziomie 0,89 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. "Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1" - czytamy w komunikacie. P2G składa się z dwóch składowych: - podstawowego narzutu kapitałowego, który bazuje na nadzorczych stress testach przeprowadzonych przez KNF w 2021 roku - w wysokości 0,86 pkt proc., oraz - uzupełniającego narzutu kapitałowego, który bazuje na analizie wpływu wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe, skorygowanej o ocenę modelu...
logo banku Millenium

Bank Millenium w układzie wzrostowym i blisko maksimów hossy

Notowania spółek z sektora bankowego wyglądają pozytywnie, ciesząc się dobrym sentymentem rynku. Pozytywne nastroje zostały podtrzymane po niedawnych wynikach ING Banku, które mocno zaskoczyły analityków. Widać wyraźnie, że banki mocno korzystają na podwyżkach stóp procentowych. Sukces ING przekłada się na pozostałe firmy. Notowania Millenium poruszają się w kanale wzrostowym i obecnie można oczekiwać ataku na jego górną krawędź.

Bank Millenium publikuje wstępne wyniki za 2021. Kurs w górę o 4,3%

W trakcie wtorkowej sesji walory Banku Millenium notują pokaźne wzrosty, które wynoszą obecnie aż 4,26%, co jest pochodną m.in. wstępnych wyników finansowych za rok 2021. Jak informuje bank w komunikacie, raportowana strata netto wyniosła 1,33 mld zł, jednak zysk netto przed odpisami (m.in. na kredyty frankowe) wyniósł 2,13 mld zł. Bank Millenium w górę o 4,26% w trakcie sesji. Za rok 2021 bank wstępnie raportuje ponad 1,3 mld zł straty. Jest to efekt przede wszystkim rezerw na umowy frankowe. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Millenium w górę o 4,26% W trakcie dzisiejszej sesji Bank Millenium notuje prawdziwy wystrzał swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 4,26%, co oznacza wzrost  o 0,35 zł względem poprzedniego zamknięcia, które...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium planuje emisję nieuprzywilejowanych euroobligacji w I półr.

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Bank Millennium planuje przeprowadzić w I półroczu br. międzynarodową emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych celem osiągnięcia wymogów MREL, podał bank. 18 listopada 2021 Bank Millennium roku otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zobowiązujące bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji). Zgodnie z powyższą decyzją, bank na poziomie skonsolidowanym jest zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 21,41% oraz MRELtem w wysokości 5,91%. Z kolei na poziomie jednostkowym zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 21,13% oraz MRELtem w wysokości 5,88%, przypomniano. "Dodatkowo ww. decyzja wyznacza ścieżkę osiągniecia docelowego poziomu MREL. W ramach celów śródokresowych, zostały wyznaczone wartości docelowe na koniec roku 2021. Bank nie w pełni...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium miał 508,9 mln zł straty netto w IV kw. 2021 roku

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 508,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 311,3 mln zł straty kwartał wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik netto skorygowany (bez pozycji nadzwyczajnych) wyniósł odpowiednio: 305,8 mln zł zysku wobec 258,1 mln zł zysku kwartał wcześniej. Pozycje nadzwyczajne dotyczą rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych i kosztów prawnych procesów, jak również kosztów dobrowolnych ugód z kredytobiorcami oraz z liniowym rozłożeniem składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (BFG); w 2020 dodatkowo: bez kosztów integracji Euro Banku oraz rezerw na zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem, wyjaśniono w raporcie. "Czwarty kwartał 2021 r. był pod względem wyników operacyjnych dobrym kwartałem dla grupy kapitałowej Banku Millennium...
Logo Millennium Bank

RN Banku Millennium zatwierdziła program emisji euroobligacji do kwoty 3 mld euro

Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła program emisji euroobligacji (Program EMTN) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld euro, podał bank. "Obligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą emitowane w wielu seriach, przy czym łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może w żadnym czasie przekroczyć kwoty programu" - czytamy w komunikacie. Bank będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub na innym rynku, podano także. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem...
logo banku Millenium

Bank Millenium spada poniżej 8 zł. Blisko poprzedni dołek

Notowania banku spadają od początku grudnia, po mocniejszym odbiciu. Nadal więc można mówić o rozbudowanej korekcie spadkowej, która trwa od początku listopada. Obecna fala spadkowa nie ma jednak już tak dużej dynamiki, co każe myśleć o szansach na odbicie w rejonie ostatniego dołka.
Logo Millennium Bank

mWIG40 zniżkował o 1,8 procent. Indeks najmocniej dociążyły akcje Millennium oraz mBanku

Czwartkowe notowania na krajowym rynku akcji ponownie zaakcentowały lekką przewagę spółek spadkowych, aczkolwiek nietypowo wygląda mocne rozwarstwienie na głównych indeksach. WIG20 obsunął się ledwie o 0,3%, ale wpływ na to miała silna, dwucyfrowa zwyżka cen akcji LPP, która samodzielnie skompensowała wpływ strony spadkowej o kilkanaście punktów. Akcje Millennium i mBanku straciły wczoraj przeszło 4% Optymistyczna reakcja była wynikiem na opublikowany raport okresowy za III kw (kończący się 31.10), gdzie wykazano zysk 2,5 krotnie wyższy od analogicznego okresu przed rokiem (więcej w sekcji komunikaty spółek). Jednocześnie spółka w kolejnych okresach zakłada dwucyfrowe wzrost sprzedaży przy utrzymaniu marży operacyjnej. W odniesieniu do segmentu mniejszych spółek indeks mWIG40 zniżkował o 1,8%. Patrząc na strukturę portfela indeksowego najmocniej dociążyły indeks banki, ze wskazaniem na MILLENNIUM oraz...
logo banku Millenium

Bank Millennium: Główne skutki finansowe kredytów CHF będą widoczne do 2023 r. 

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Bank Millennium ocenia, że główne skutki finansowe kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich ujawnią się w wynikach finansowych do 2023 roku, podał bank. Millennium liczy na wzrost przychodów z działalności podstawowej o ponad 50% do 2024 r., głównie dzięki segmentowi detalicznemu. "Bardzo trudno określić obraz tego, co się stanie z tym problemem. Przewidujemy, że będziemy mieli jakiś rok lub dwa z dodatkowym obciążeniem finansowym" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas prezentacji strategii na lata 2022-2024. Bank podał w prezentacji dot. strategii, że zakłada redukcję udziału kredytów hipotecznych w kredytach ogółem do poziomu ok. 7% w 2024 roku. W br. w ujęciu rocznym tempo redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych (w CHF) przekracza 17%, a waga w całym portfelu...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium ‘nie widzi miejsca’ na wypłatę dywidendy w ciągu min. 2 lat 

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Bank Millennium nie zakłada wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych dwóch lat. Nowa strategia na lata 2022-2024 nie obejmuje także akwizycji, poinformowali przedstawiciele zarządu. "W tym roku mamy stratę, czyli uważamy, że co najmniej w ciągu najbliższych dwóch lat nie będzie miejsca na dystrybucję dywidendy, przynajmniej przy tym scenariuszu, który sobie założyliśmy" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas prezentacji strategii. W I-III kw. 2021 r. bank miał 822,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 131,87 mln zł zysku rok wcześniej. Bank Millennium przedstawił dziś strategię na lata 2022-2024, która zakłada osiągnięcie 2 mld zł powtarzalnego zysku netto oraz powtarzalny zwrot z kapitału (RoE) na poziomie około 14% w 2024 roku. Celem jest także...
logo banku Millenium

Nowa strategia Banku Millenium. Akcje spółki powyżej 8,50 zł

W trakcie poniedziałkowego otwarcia Bank Millenium notuje wzrost wyceny swoich walorów, co związane jest m.in. z nową strategią banku na lata 2022-2024. Wśród celów wymienić można m.in. wzrost liczby aktywnych klientów o 100 tys., jednak warto wskazać, że Bank ma też swoje problemy, jak chociażby konieczność wypłaty ok. 100 mln zł na rzecz Erbud. Millenium rośnie o 0,53% w trakcie sesji. Bank przyjął nową strategię na lata 2022-2024. W ostatnim czasie przegrali oni sprawę przeciwko Erbud, czego efektem jest konieczność wypłaty ok. 100 mln zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Bank Millenium odbija W trakcie dzisiejszej sesji Bank Milenium notuje wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie 0,53%, co oznacza wzrost o 0,045 zł względem poprzedniego...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium chce mieć 2 mld zł powtarzalnego zysku netto, ok.14% ROE w 2024

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Bank Millennium zakłada w nowej strategii na lata 2022-2024 osiągnięcie 2 mld zł powtarzalnego zysku netto oraz powtarzalny zwrot z kapitału (RoE) na poziomie około 14% w 2024 roku, podał bank. Celem jest także zwiększanie liczby aktywnych klientów o ok. 100 tys. netto rocznie do ponad 3 mln w 2024 roku. "Aspirujemy do podwojenia naszego powtarzalnego (tj. z wyłączeniem kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, w tym kosztów ryzyka prawnego) zysku netto do 2 mld zł osiągając powtarzalny zwrot z kapitału (ang. RoE) około 14%" - czytamy w raporcie. Cel ten bank zamierza realizować opierając się na trzech głównych zasadach: istotnym wzroście przychodów we wszystkich segmentach, dalszej poprawie efektywności platformy operacyjnej, którą będzie doskonalić poprzez sztuczną inteligencję,...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium 6 grudnia przedstawi strategię na lata 2022-2024

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Bank Millennium planuje ogłoszenie strategii grupy na lata 2022-2024 w poniedziałek, 6 grudnia, podał bank w komunikacie. Bank informował wcześniej, że zmiany otoczenia gospodarczego, spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 roku, w połączeniu z dynamicznymi zmianami zachowań klientów doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wyzwań, przed którymi stają banki, ograniczyły przewidywalność a także zwiększyły niepewność do wyjątkowego poziomu. W tej sytuacji, grupa podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-2020 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial...
Logo Millennium Bank

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Millennium do 2,79 pkt proc.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wysokości 2,79 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Nowy poziom ww. wymogu kapitałowego jest niższy o 0,56 pkt proc. w porównaniu z poziomem ogłoszonym w styczniu br. Wymagany wskaźnik powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,09 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 1,56 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium: Zapłata 102,73 mln zł na rzecz Erbudu obciąży wynik IV kw. 2021

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Bank Millennium, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa Erbudu, zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej tym wyrokiem kwoty wynoszącej 102 733 906,25 zł (plus dalsze odsetki ustawowe do dnia zapłaty), podał bank. Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku, podano także. Wyrok zapadł w sprawie z powództwa Erbudu przeciwko Bankowi Millennium o zapłatę zmierzającą do wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez bank z rachunku bankowego spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Spór dotyczył zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez...
erbud

Sąd zasądził łącznie ok. 100 mln zł na rzecz Erbudu od Banku Millennium

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Banku Millennium kwotę 51,38 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Erbudu, podała spółka. Szacowany przez Erbud wpływ wraz z odsetkami wyniesie ok. 100 mln zł. "Wyrok zapadł w sprawie z powództwa spółki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę zmierzającą do wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez Bank z rachunku bankowego Spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia wynosiła 71 065 496 zł. Zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił on w części apelację spółki, zasądzając od banku na rzecz spółki kwotę 51 383 600 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2010 r....
Logo Millennium Bank

Notowania Banku Millennium od początku listopada znajdują się w korekcie trendu wzrostowego

Notowania akcji Banku Millennium, podobnie jak pozostałych przedstawicieli sektora bankowego, od początku listopada znajdują się w korekcie trendu wzrostowego. Notowania Banki Millennium znajdują się w korekcie Aktualnie obserwujemy pierwsze sygnały świadczące o możliwości zakończenia trwania korekty, na co wskazują świece wyrysowane podczas ostatnich sesji. Ponadto na wykresie obserwujemy pro wzrostową ukrytą dywergencję (wyższy dołek notowań, niższy na wskaźniku RSI) pomiędzy notowaniami a wskaźnikiem RSI, co jest sygnałem kontynuacji trendu. W wypadku braku reakcji kupujących od aktualnych poziomów, pierwszym ważnym wsparciem pozostanie rejon 6,9 zł, gdzie mieści się lokalne ekstremum z września. Autor poleca również: STS Holding S.A. opublikowała prospekt oraz rozpoczyna ofertę publiczną akcji CD Projekt kontynuuje zwyżki i wspiera indeks WIG20 ONDE rusza z budową pierwszego własnego projektu fotowoltaicznego Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj...
Logo Millennium Bank

BFG określił poziom MRELtrea dla Banku Millennium na 21,41%, MRELtem – 5,91%

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Minimalny wymóg MRELtrea dla Banku Millennium na poziomie skonsolidowanym wyznaczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) wynosi 21,41%, a MRELtem - 5,91%, podał bank. Z kolei na poziomie jednostkowym bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 21,13% oraz MRELtem w wysokości 5,88%. Wymogi te muszą zostać spełnione do 31 grudnia 2023 r. "Zarząd Banku Millennium S.A. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i BFG zobowiązującą bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji), tj. 1. MRELtrea obliczonego jako odsetek łącznej...
Logo Millennium Bank

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Millennium do 2,82 pkt proc.

Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium w ujęciu jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 2,82 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas Bank Millennium utrzymywał ten bufor na poziomie 3,41 pkt proc. "Nowy poziom w/w wymogu kapitałowego jest niższy o 59 pb, w porównaniu z poziomem w/w wymogu kapitałowego, ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, zapewniono także. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium: Rezerwy na kredyty w CHF bez wpływu na działalność komercyjną

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Bank Millennium powrócił do sprzedaży kredytów konsumpcyjnych do okresu sprzed pandemii, notuje także rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych, zaś rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych nie wpływają negatywnie na standardową działalność banku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "Produkujemy rekordowe liczby nowych kredytów hipotecznych, wróciliśmy do produkcji kredytów konsumpcyjnych sprzed pandemii i widzimy już odbicie leasingu. Faktoring idzie bardzo dobrze i jedyna rzecz, która nie idzie, to kredyty dla przedsiębiorstw, gdzie wybieraliśmy transakcje, które chcemy - w przeciwieństwie do tych, których nie chcemy, ponieważ nie dają nam przychodów czy rentowności dla banku, biorąc pod uwagę kapitał, który musi być alokowany do tych transakcji" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej. "Generalnie nie ma to wpływu na naszą normalną działalność komercyjną"...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium chce wyemitować obligacje pod wymogi MREL w ciągu 6 miesięcy

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Bank Millennium planuje emisję obligacji pod wymogi MREL w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W grudniu br. bank zamierza zatwierdzić i przedstawić strategię na kolejne 3 lata, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Rozważamy możliwość emisji instrumentów, które kwalifikują się do wymogów MREL. To będzie przedstawione w BFG. Instrumenty, które mogą być wyemitowane, żeby te wymogi spełnić to zwykle senioralne obligacje niepreferowane - mogą być w rezultacie podporządkowane, natomiast my rozważamy senioralne" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji online. Dodał, że jest trochę za wcześnie, aby mówić o wielkości tej emisji. "Jeśli chodzi o harmonogram, to wykonanie tej możliwości powinno nastąpić prawdopodobnie w ciągu najbliższych 6 miesięcy" - powiedział także. Jak poinformował prezes Joao Bras Jorge, bank kończy prace nad nową strategią...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium: Liczba nowych spraw kredytów CHF wyniosła 1,77 tys. w III kw. 

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Liczba nowych spraw sądowych wniesionych przeciw Bankowi Millennium w III kw. tego roku wyniosła 1 771, zaś od początku roku do końca września 2021 r. zwiększyła się o 4 636, podał bank. Bank nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wprowadzenie rozwiązania sektorowego ugód z klientami, zaproponowanego przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego. "Do końca 2019 r. przeciwko bankowi złożono 1 980 indywidualnych roszczeń (dodatkowo 235 przeciwko dawnemu Euro Bankowi), w 2020 r. liczba ta wzrosła o 3 007 (267) natomiast od początku roku do chwili obecnej (koniec września 2021 r.) wzrosła o 4 636 (287), przy czym w samym III kw. 21 wniesiono 1 771 nowych spraw przeciwko bankowi (105) (podobnie jak w II kw....
Logo Millennium Bank

Bank Millennium miał 311,31 mln zł straty netto, 103,79 mld zł aktywów w III kw.

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 311,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 60,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 668,88 mln zł wobec 628,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 201,57 mln zł wobec 179,8 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 103,79 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 97,32 mld zł na koniec 2020 r. W I-III kw. 2021 r. bank miał 822,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 131,87 mln zł zysku rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Banku Millennium S.A. zanotowała skonsolidowaną stratę netto w okresie pierwszych trzech...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium był wczoraj jedną z najsilniejszych spółek w indeksie mWIG40

Słabe nastroje na europejskich rynkach akcji w środę (DAX -2,5%) po południu poprawił nagły spadek cen gazu, gdzie traderzy doświadczyli prawdziwego rollercoastera. Po wzroście notowań TTF do ponad 140 EUR/MWh (+22%), po południu ceny spadły o 30%. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jest „gotowy do ustabilizowania cen energii” poprzez zwiększenie dostaw gazu. W Europie to paliwo, które „zamyka” system energetyczny w wielu krajach. Bank Millennium odnotował 7-procentowy wzrost Stąd notowania energii na zachodzie przekroczyły….300 EUR/MWh przy ok. 140 EUR/MWh w Polsce. Niemniej w kraju kluczowa była decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych o 40pb, która napłynęła na rynek o 15:20. Takiego ruchu nie spodziewał się nikt z ponad 20 ekonomistów (konsensus wskazywał na listopad). To pierwsza podwyżka stóp od maja...
Logo Millennium Bank

Millennium oczekuje ujemnego wyniku w III kw. zw. z 451,8 mln zł rezerw na CHF

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Bank Millennium zdecydował o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału br. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 451,8 mln zł, podał bank. W związku z rezerwami, bank oczekuje ujemnego wyniku netto w III kw. br. "Zarząd Banku Millennium podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału 2021 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, w wysokości 451,8 mln zł. Dodatkowe rezerwy w wysokości 74,3 mln zł zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy" - czytamy w komunikacie. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych...
millenium bank

Bank Millenium z reakcją przy 6 zł

Notowania Banku Millenium zaliczają we wrześniu około 13% spadek. Nie jest to jednak zachowanie odosobnione, gdyż w tym czasie trwa korekta na szerokim rynku. W ostatnich dniach pojawiają się pierwsze próby odbicia. Widać wyraźnie, że kurs zareagował na okrągły poziom 6 zł. Nie przesądza to jeszcze o końcu korekty, a miejsca na spadki jest sporo. Tylko w tym roku korekty sięgają zazwyczaj około 20%.
Logo Millennium Bank

Akcje Banku Millennium z wynikiem 4 procent były liderem wzrostów indeksu mWIG40

W czwartek amerykańskie indeksy lekko zyskały, co jednak wystarczyło do ustanowienia nowych historycznych rekordów zarówno przez indeks S&P 500 (+0,3%), jak i przez Nasdaq (+0,1%). Dziś poza serią odczytów PMI dla usług dla największych światowych gospodarek (poznaliśmy już rozczarowujący odczyt z Chin, gdzie wartość indeksu PMI dla usług wyniosła 46,7 pkt. wobec konsensusu 52 pkt., po spadku z poziomu 54,9 pkt. w poprzednim miesiącu) poznamy prawdopodobnie najbardziej wyczekiwane dane tego tygodnia. Akcje Banku Millennium zdrożały o 4% Najbardziej wyczekiwanymi danymi tego tygodnia będą informacje o stopie bezrobocia i zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym i pozarolniczym w USA. Sytuacja na rynku pracy może przesądzić o terminie i skali ograniczania programu skupu aktywów, a w następstwie o normalizacji stóp procentowych. Krajowy indeks WIG20 (+0,9%)...

VISA kupuje CryptoPunk. Czas surowców i banków – podsumowanie T. Piwońskiego

Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym zarządzający Solution One zwraca uwagę na to, co ostatnio wydarzyło się w branży banków komercyjnych. Analizuje również spółkę JSW, a także omawia dlaczego VISA kupiła NFT CryptoPunk. Ale oczywiście to nie wszystko! Tomasz Piwoński w programie pokazuje również z jakie powodu Albert Long-Term Rokicki odchodzi z obozu byków! Oglądaj najnowszy odcinek Inside Solution One! W jakich powodów branża banków komercyjnych utrzymuje solidne wyniki? Dlaczego Albert Long-Term Rokicki odchodzi z obozu byków? VISA kupiła NFT CryptoPunk. Co dalej z notowaniami JSW? Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=7ZyKZraB08Q Comparic24.TV to telewizja internetowa prowadzona przez redaktorów portalu Comparic.pl Z warszawskiego studia nadajemy codziennie, przygotowując inwestorów detalicznych do kolejnej sesji już od 08:00. Dołącz do...
millenium bank

Bank Millenium na rocznych maksimach po wzroście o ponad 3,5%

Podczas czwartkowych notowań Bank Millenium notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny, który sięga obecnie ponad 3,5%. Dzięki temu spółka melduje się na swoich rocznych maksimach, choć należy pamiętać, że dla banku nierozwiązanym problemem dalej pozostaje temat kredytów frankowych. Bank Millenium rośnie o 3,59% w trakcie dzisiejszej sesji. Spółka odrobiła w ten sposób straty z marca 2020. Problemem pozostaje nadal kwestia kredytów frankowych. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Millenium rośnie o 3,59% W trakcie dzisiejszej sesji Bank Millenium notuje bardzo mocny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 3,59%, co oznacza wzrost o 0,22 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 6,12 zł. Aktualnie inwestorzy płacą więc za walor równo 6,34 zł, co oznacza, że spółka znalazła...
millenium bank

Bank Millenium kończy dużą korektę. Kurs już z 15% odbiciem

Notowania Banku Millenium w ostatniej dekadzie lipca zanotowały solidne 15% odbicie. To w krótkim czasie wymazało połowę spadku trwającego od końca czerwca. Warto zauważyć, że ta duża korekta miała zbliżony zasięg do spadków z lutego i marca. W sumie, od początku roku notowania wpisują się w kanał wzrostowy. Obecnie popyt walczy o wybicie lokalnego oporu 4,75 zł i zadaje się tę walkę wygrywać.

Bank Millennium zawarł dotychczas ponad 4 tys. ugód z kredytobiorcami CHF

Bank Millennium dotychczas zawarł ponad 4 tys. ugód z klientami posiadającymi hipoteczne kredyty walutowe i zakłada, że decyzje w sprawie przystąpienia do programu ugód według propozycji szefa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podejmie po posiedzeniu Sądu Najwyższego zaplanowanego na wrzesień, poinformował prezes Joao Bras Jorge. "Od początku tego roku bank zawarł ponad 4 tys. ugód. Mamy otwarty kanał relacji z klientami, staramy się dostosować do ich potrzeb, do tego, czego oczekują i ugody zawarliśmy dotychczas w takiej liczbie" - powiedział prezes podczas konferencji online. Według raportu, na koniec czerwca bank miał 7 902 umowy kredytowe i dodatkowo 672 umowy kredytowe z byłego Euro Banku będące przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych. Do 30 czerwca ostatecznie rozstrzygnięto jedynie 91 spraw (66 dotyczyło roszczeń złożonych...
jenga ryzyko

Bank Millennium nie wyklucza, że koszt ryzyka będzie niższy niż 40 pb w 2021 r.

Bank Millennium oczekuje, że w całym bieżącym roku koszt ryzyka będzie niższy w skali roku i nie wyklucza, że jego poziom znajdzie się poniżej 40 punktów bazowych na koniec 2021 roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "Póki co, obserwujemy dobrą jakość portfela kredytów. Nie obserwujemy żadnych istotnych oznak pogarszania się poszczególnych portfeli. 33 punkty bazowe kosztu ryzyka to poziom historycznie niski, nawet poniżej naszych początkowych oczekiwań, ale nie widzimy oznak pogorszenia, więc jest możliwe, że koszt ryzyka pozostanie niski przez cały rok" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej online. "Trudno jest wypowiadać się tu bardzo precyzyjnie, ale nie jest niemożliwe, że będziemy wyraźnie poniżej 50 punktów bazowych, a nawet poniżej 40. Nadal liczymy na dobre wyniki, jeśli chodzi o koszt ryzyka w II półroczu. Nie...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium liczy na poprawę wyniku z odsetek r/r, marża odsetkowa rośnie

Bank Millennium obserwuje wzrost dochodów operacyjnych, liczy na poprawę wyniku z odsetek w skali roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Dochody operacyjne wzrosły o 6% w skali kwartału i o 7% r/r i wyniosły 922,5 mln zł w II kw. "Jak widać, już osiągamy poziomy dochodu operacyjnego podobne do poziomów sprzed pandemii" - podkreślił Bicho podczas konferencji prasowej. Wskazał, że w II kwartale bank zanotował odbicie jeśli chodzi o wynik z odsetek, który był wyższy o 5,2% kw/kw i wyniósł 654,9 mln zł. Wynik z prowizji zwiększył się w skali kwartału o 2,2% do 209,3 mln zł. W I półroczu wynik z odsetek spadł o 4% w skali roku do 1 277,2 mln zł. "Wynik z odsetek ledwie 4% niżej poziomu sprzed roku i jeśli obecne trendy utrzymają się,...
Logo Millennium Bank

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 6% r/r w I półr., wskaźnik NPL: 4,71%

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 75 794 mln zł na koniec czerwca 2021 r. i wzrosły o 6% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dynamikę 13% r/r, podał bank Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,71% na koniec II kw. wobec 4,95% na koniec 2020 r. "Kredyty netto ogółem grupy Banku Millennium osiągnęły 75 794 mln zł na koniec czerwca 2021 r. i wzrosły o 6% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wyraźnie wyższą dynamikę, tzn. 13% r/r. Walutowe kredyty hipoteczne obniżyły się wyraźnie w ciągu roku o 23% a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w sposób istotny w ciągu roku do...
Money, pieniądze, Comparic

Bank Millennium: MBH planuje emisję listów zastawnych na początku 2022 roku

Millennium Bank Hipoteczny (MBH) zamierza wyemitować pierwsze listy zastawne na początku 2022 r., podał Bank Millennium - jedyny właściciel MBH. 16 czerwca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenia na utworzenie Banku Hipotecznego (MBH) - banku hipotecznego z kapitałem własnym 40 mln zł, który w 100% należy do Banku Millennium. "MBH ma przejąć z bilansu banku kredyty hipoteczne złotówkowe i wykorzystując je jako zabezpieczenie wyemitować listy zastawne, które mają być oferowane inwestorom zewnętrznym. W czerwcu 2021 roku, po uzyskaniu zgody KNF, MBH rozpoczął działalność operacyjną. Rozpoczął się proces selekcji pierwszej transzy kredytów (ok. 1 tys. o łącznej wartości ok. 200 mln zł), a MBH zamierza wyemitować pierwsze listy zastawne na początku 2022 r." - czytamy w raporcie półrocznym banku. Bank Millennium...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

B.Millennium miał 200 mln zł straty netto, bez rezerw: 267 mln zł zysku w II kw.

Bank Millennium odnotował 200,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 53,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Gdyby nie rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne, grupa zanotowałaby zysk netto za II kw. 2021 r. w wysokości 267 mln zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 654,87 mln zł wobec 640,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 209,31 mln zł wobec 179 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Banku Millennium zanotowała skonsolidowaną stratę netto w pierwszej połowie 2021 r. w wysokości 512 mln zł (II kw. 2021: strata netto w wysokości 200 mln zł) w por. z zyskiem netto w wys. 72 mln zł w I poł....
Logo Millennium Bank

Bank Millennium odnotował wczoraj znaczny wzrost, indeks WIG20 zyskał prawie 1 procent

Środa przyniosła drugi dzień odbicia notowań w Warszawie po ściśle podażowym poniedziałku, który przyniósł wzrost obaw o zakończenie trendu wzrostowego w krótkim terminie. Wczorajszy wzrost szerokiego indeksu WIG o 1,49% i WIG20 o 0,93% aktualnie utrzymuje status quo w postaci konsolidacji notowań. Millennium z największym wzrostem cen akcji Warszawski indeks blue chipów potwierdził obronę wsparcia na poziomie 2200 pkt. i w tym samym pozostaje zamknięty w trendzie bocznym o zakresie 100 pkt. Najsilniejszym lokalnym indeksem był mWIG40, który zyskał aż 2,08%. Łącznie wczorajsze wzrosty na warszawskim parkiecie były napędzane przez poprawę sentymentu na rynkach bazowych. Niemiecki DAX30 wzrósł o 1,36%, francuski CAC40 o 1,85%, a brytyjski FTSE250 o 1,91%. Tylko trzy małe parkiety w Europie zakończyły wczorajszą sesję na minusie –...

WIG Banki zalewa czerwień. Sąd Najwyższy może nie wydać wyroku w sprawie frankowiczów?

W trakcie poniedziałkowej sesji indeks WIG Banki stracił blisko 2,5% po słowach Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, która wskazała, że wydanie wyroku w sprawie kredytów frankowych może nie nastąpić zbyt szybko, ze względu na podziały panujące w tej instytucji. Oznacza to, że ryzyko i niepewność pozostanie z inwestorami na dłużej. W trakcie poniedziałkowej sesji indeks WIG Banki stracił 2,49%. Najmocniej zniżkował mBank i Alior Bank, po ponad -4%. Za ten stan rzeczy odpowiadają słowa prezes SN w sprawie podziałów wewnątrz tej instytucji. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Krwawy poniedziałek dla banków W trakcie poniedziałkowej sesji indeks WIG Banki zakończył dzień z wynikiem -2,49%, przez co jego wycena sięgnęła poziomu 6340 pkt, co oznacza spadek do wycen obserwowanych w...
Logo Millennium Bank

B. Millennium oczekuje ujemnego wyniku w II kw. zw. z 460,1 mln zł rezerw na CHF

Bank Millennium zdecydował o utworzeniu w ciężar wyników II kwartału br. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 460,1 mln zł, podał bank. W związku z rezerwami, bank oczekuje ujemnego wyniku netto w II kw. br. "Dodatkowe rezerwy w wysokości 53,6 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy" - czytamy w komunikacie. Bank podał, że rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka przez bank. "W wyniku takiego poziomu rezerw, oraz pomimo dobrych wyników operacyjnych, bank spodziewa się ujemnego wyniku netto w II kwartale 2021 roku" -...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium odnotował największy spadek w indeksie mWIG40

Na globalnych rynkach zauważalna jest stabilizacja, wczorajsza sesja nie przyniosła większych zmian ani dla amerykańskich, ani dla europejskich indeksów. Inwestorzy zdają się wyczekiwać sygnału nadającego kierunek dalszym notowaniom. Na horyzoncie mamy jutrzejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych, a także konferencję prezes EBC Christine Lagarde. Bank Millennium odnotował stratę, lekka korekta na krajowych indeksach Konsensus zakłada utrzymanie obecnej polityki w niezmienionym kształcie. Wczoraj Senat USA uchwalił ustawę przeznaczającą 190 mld USD na wzmocnienie sektora wysokiej technologii, w tym na wsparcie produkcji i badań w segmencie półprzewodników. Ustawa ma zwiększyć konkurencyjność i niezależność amerykańskiego sektora technologii, zwłaszcza na tle konfliktu z Chinami – same zapisy w ustawie wyraźnie to podkreślają, zakazując jednocześnie instalowania i stosowania w rządowych urządzeniach chińskiego portalu społecznościowego...

Wig20 zyskuje 0,3% w poniedziałek w połowie sesji. Analiza notowań: INGBSK, Alior Bank, Millenium oraz SanPl

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po ponad 4 godzinach handlu 0,3%, WIG 0,3%, mWIG40 0,5%, a sWIG80 zyskuje 0,2%. 8 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Mercator Medical które zyskują 2,96%, a najsłabiej CD Projekt (-4,27%). Wzrosty na GPW po 4 godzinach poniedziałkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Mercator Medical (+2,96%), a najmocniej traci CD Projekt (-4,27%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Handlowy (+4,25%), a najmocniej traci Budimex (-3,92%). Nagranie z samego otwarcia poniedziałkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium ma zgodę KNF na rozpoczęcie działalności banku hipotecznego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Millennium Bank Hipoteczny, podał Bank Millennium, który jest jedynym akcjonariuszem nowej instytucji. "KNF wydała zezwolenie na utworzenie Millennium Banku Hipotecznego S.A. w dniu 16 czerwca 2020 r., dlatego rozpocznie on działalność operacyjną nie później niż w dniu 16 czerwca 2021 r., albowiem po tym dniu, w przypadku braku podjęcia działalności, utraciłyby moc zezwolenia, o których mowa w niniejszym raporcie" - czytamy w komunikacie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa banku razem...
millenium bank

Bank Millennium zastosował otwartą bankowość w procesie wnioskowania o pożyczki

Bank Millennium uprościł proces wnioskowania o produkty pożyczkowe, korzystając z otwartej bankowości i usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS), podał bank. Proces przebiega w pełni online i nie wymaga załączania dokumentów o dochodach ani logowania do innego banku. Bank potwierdza dochód klienta na podstawie informacji o rachunkach w innych bankach, na których przekazanie klient wcześniej wyraził zgodę. "Od dawna widzimy potencjał, jaki drzemie w otwartej bankowości. Ze względu na pandemię w minionym roku skupiliśmy się na agregacji rachunków oraz zdalnym potwierdzaniu tożsamości bądź dochodów. Jak jednak zapowiadaliśmy, idziemy o krok dalej i wykorzystujemy te możliwości do tworzenia kolejnych usług, dających klientom, poza wygodą i oszczędnością czasu, również inne korzyści. Tak jest w przypadku nowej oferty pożyczkowej. Już w ubiegłym...
millenium bank

Bank Millenium w korekcie. Cena wróci do linii trendu?

Notowania Banku Millenium pozytywnie zareagowały na rozwój wypadków w kwestii orzeczeń Sądów i TSUE dotyczących kredytów frankowych. Żadne z orzeczeń znacząco nie uderzyło w sektor bankowy, stąd też 30% zwyżka od końca kwietnia. Obecnie, przy poziomie poprzedniego maksimum zaczyna się korekta. Wydaje się, że jej końca można oczekiwać przy linii trendu wzrostowego.
Logo Millennium Bank

Bank Millennium najsilniejszą spółką w indeksie mWIG40

Wall Street odnotowało w środę mocną przecenę, indeks S&P 500 stracił 2,1%, jeszcze głębsze spadki odnotował indeks spółek technologicznych Nasdaq. Podaż walorów wspierał najwyższy odczyt inflacji od globalnego kryzysu w 2008 roku, w ujęciu r/r inflacja konsumencka CPI wzrosła o 4,2%, m/m o 0,8% przy oczekiwaniach wzrostu odpowiednio o 3,6% i 0,2%, podobnie zaskoczyła inflacja bazowa która r/r wzrosła o 3%, a m/m o 0,9%, podczas gdy oczekiwano wzrostu odpowiednio o 2,3% i 0,3%. Bank Millennium zyskał wczoraj 5,6 proc. Wyższe odczyty inflacji rodzą presję na podjęcie działań takich jak podwyżka stóp procentowych, jeżeli zapowiadany wzrost jednak nie okaże się zjawiskiem przejściowym, wtedy Fed będzie zmuszony do zmiany obecnej polityki. Przy dyskontowaniu scenariusza zakładającego większe prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych tradycyjnie mocniej...

Millenium i mBank zyskują ponad 5% po wtorkowym (de facto) braku decyzji SN

Wczorajszy dzień obfitował w wiele emocjonujących punktów, na czele z alarmem bombowy, który doprowadził do ewakuacji SN, który to rozprawiał w kwestii frankowiczów. Finalnie została podjęta decyzja o wysłaniu zapytań do kilku instytucji (m.in. KNF, RPO, czy też Rzecznika Finansowego). Taki obrotów spraw sprzyja bankom, które posiadają znaczący portfel kredytów frankowych. Od rana mBank i Millenium zwyżkują zdecydowanie powyżej 5%. De facto brak decyzji wspiera notowania banków, które posiadają duży udział kredytów frankowych w swoim portfelu. Bank Millenium rośnie o ponad 5,5%, natomiast mBank zyskuje ponad 6%. Jednocześnie indeks WIG Banki notuje spadki rzędu 0,2%. SN nie podejmuje decyzji Spór na linii banki – kredytobiorcy frankowi trwa już od wielu lat, a w ostatnich miesiącach miał mieć on swój finał w...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ