XTB
Logo Millennium Bank

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Millennium do 2,79 pkt proc.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wysokości 2,79 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Nowy poziom ww. wymogu kapitałowego jest niższy o 0,56 pkt proc. w porównaniu z poziomem ogłoszonym w styczniu br. Wymagany wskaźnik powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 2,09 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 1,56 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium: Zapłata 102,73 mln zł na rzecz Erbudu obciąży wynik IV kw. 2021

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Bank Millennium, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa Erbudu, zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej tym wyrokiem kwoty wynoszącej 102 733 906,25 zł (plus dalsze odsetki ustawowe do dnia zapłaty), podał bank. Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku, podano także. Wyrok zapadł w sprawie z powództwa Erbudu przeciwko Bankowi Millennium o zapłatę zmierzającą do wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez bank z rachunku bankowego spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Spór dotyczył zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez...
erbud

Sąd zasądził łącznie ok. 100 mln zł na rzecz Erbudu od Banku Millennium

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Banku Millennium kwotę 51,38 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Erbudu, podała spółka. Szacowany przez Erbud wpływ wraz z odsetkami wyniesie ok. 100 mln zł. "Wyrok zapadł w sprawie z powództwa spółki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę zmierzającą do wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez Bank z rachunku bankowego Spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia wynosiła 71 065 496 zł. Zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił on w części apelację spółki, zasądzając od banku na rzecz spółki kwotę 51 383 600 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2010 r....
Logo Millennium Bank

Notowania Banku Millennium od początku listopada znajdują się w korekcie trendu wzrostowego

Notowania akcji Banku Millennium, podobnie jak pozostałych przedstawicieli sektora bankowego, od początku listopada znajdują się w korekcie trendu wzrostowego. Notowania Banki Millennium znajdują się w korekcie Aktualnie obserwujemy pierwsze sygnały świadczące o możliwości zakończenia trwania korekty, na co wskazują świece wyrysowane podczas ostatnich sesji. Ponadto na wykresie obserwujemy pro wzrostową ukrytą dywergencję (wyższy dołek notowań, niższy na wskaźniku RSI) pomiędzy notowaniami a wskaźnikiem RSI, co jest sygnałem kontynuacji trendu. W wypadku braku reakcji kupujących od aktualnych poziomów, pierwszym ważnym wsparciem pozostanie rejon 6,9 zł, gdzie mieści się lokalne ekstremum z września. Autor poleca również: STS Holding S.A. opublikowała prospekt oraz rozpoczyna ofertę publiczną akcji CD Projekt kontynuuje zwyżki i wspiera indeks WIG20 ONDE rusza z budową pierwszego własnego projektu fotowoltaicznego Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj...
Logo Millennium Bank

BFG określił poziom MRELtrea dla Banku Millennium na 21,41%, MRELtem – 5,91%

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Minimalny wymóg MRELtrea dla Banku Millennium na poziomie skonsolidowanym wyznaczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) wynosi 21,41%, a MRELtem - 5,91%, podał bank. Z kolei na poziomie jednostkowym bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 21,13% oraz MRELtem w wysokości 5,88%. Wymogi te muszą zostać spełnione do 31 grudnia 2023 r. "Zarząd Banku Millennium S.A. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i BFG zobowiązującą bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji), tj. 1. MRELtrea obliczonego jako odsetek łącznej...
Logo Millennium Bank

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Millennium do 2,82 pkt proc.

Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium w ujęciu jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 2,82 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas Bank Millennium utrzymywał ten bufor na poziomie 3,41 pkt proc. "Nowy poziom w/w wymogu kapitałowego jest niższy o 59 pb, w porównaniu z poziomem w/w wymogu kapitałowego, ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, zapewniono także. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium: Rezerwy na kredyty w CHF bez wpływu na działalność komercyjną

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Bank Millennium powrócił do sprzedaży kredytów konsumpcyjnych do okresu sprzed pandemii, notuje także rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych, zaś rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych nie wpływają negatywnie na standardową działalność banku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "Produkujemy rekordowe liczby nowych kredytów hipotecznych, wróciliśmy do produkcji kredytów konsumpcyjnych sprzed pandemii i widzimy już odbicie leasingu. Faktoring idzie bardzo dobrze i jedyna rzecz, która nie idzie, to kredyty dla przedsiębiorstw, gdzie wybieraliśmy transakcje, które chcemy - w przeciwieństwie do tych, których nie chcemy, ponieważ nie dają nam przychodów czy rentowności dla banku, biorąc pod uwagę kapitał, który musi być alokowany do tych transakcji" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej. "Generalnie nie ma to wpływu na naszą normalną działalność komercyjną"...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium chce wyemitować obligacje pod wymogi MREL w ciągu 6 miesięcy

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Bank Millennium planuje emisję obligacji pod wymogi MREL w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W grudniu br. bank zamierza zatwierdzić i przedstawić strategię na kolejne 3 lata, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Rozważamy możliwość emisji instrumentów, które kwalifikują się do wymogów MREL. To będzie przedstawione w BFG. Instrumenty, które mogą być wyemitowane, żeby te wymogi spełnić to zwykle senioralne obligacje niepreferowane - mogą być w rezultacie podporządkowane, natomiast my rozważamy senioralne" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji online. Dodał, że jest trochę za wcześnie, aby mówić o wielkości tej emisji. "Jeśli chodzi o harmonogram, to wykonanie tej możliwości powinno nastąpić prawdopodobnie w ciągu najbliższych 6 miesięcy" - powiedział także. Jak poinformował prezes Joao Bras Jorge, bank kończy prace nad nową strategią...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium: Liczba nowych spraw kredytów CHF wyniosła 1,77 tys. w III kw. 

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Liczba nowych spraw sądowych wniesionych przeciw Bankowi Millennium w III kw. tego roku wyniosła 1 771, zaś od początku roku do końca września 2021 r. zwiększyła się o 4 636, podał bank. Bank nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wprowadzenie rozwiązania sektorowego ugód z klientami, zaproponowanego przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego. "Do końca 2019 r. przeciwko bankowi złożono 1 980 indywidualnych roszczeń (dodatkowo 235 przeciwko dawnemu Euro Bankowi), w 2020 r. liczba ta wzrosła o 3 007 (267) natomiast od początku roku do chwili obecnej (koniec września 2021 r.) wzrosła o 4 636 (287), przy czym w samym III kw. 21 wniesiono 1 771 nowych spraw przeciwko bankowi (105) (podobnie jak w II kw....
Logo Millennium Bank

Bank Millennium miał 311,31 mln zł straty netto, 103,79 mld zł aktywów w III kw.

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 311,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 60,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 668,88 mln zł wobec 628,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 201,57 mln zł wobec 179,8 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 103,79 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 97,32 mld zł na koniec 2020 r. W I-III kw. 2021 r. bank miał 822,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 131,87 mln zł zysku rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Banku Millennium S.A. zanotowała skonsolidowaną stratę netto w okresie pierwszych trzech...
Logo Millennium Bank

Bank Millennium był wczoraj jedną z najsilniejszych spółek w indeksie mWIG40

Słabe nastroje na europejskich rynkach akcji w środę (DAX -2,5%) po południu poprawił nagły spadek cen gazu, gdzie traderzy doświadczyli prawdziwego rollercoastera. Po wzroście notowań TTF do ponad 140 EUR/MWh (+22%), po południu ceny spadły o 30%. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jest „gotowy do ustabilizowania cen energii” poprzez zwiększenie dostaw gazu. W Europie to paliwo, które „zamyka” system energetyczny w wielu krajach. Bank Millennium odnotował 7-procentowy wzrost Stąd notowania energii na zachodzie przekroczyły….300 EUR/MWh przy ok. 140 EUR/MWh w Polsce. Niemniej w kraju kluczowa była decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych o 40pb, która napłynęła na rynek o 15:20. Takiego ruchu nie spodziewał się nikt z ponad 20 ekonomistów (konsensus wskazywał na listopad). To pierwsza podwyżka stóp od maja...
Logo Millennium Bank

Millennium oczekuje ujemnego wyniku w III kw. zw. z 451,8 mln zł rezerw na CHF

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Bank Millennium zdecydował o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału br. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 451,8 mln zł, podał bank. W związku z rezerwami, bank oczekuje ujemnego wyniku netto w III kw. br. "Zarząd Banku Millennium podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników III kwartału 2021 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, w wysokości 451,8 mln zł. Dodatkowe rezerwy w wysokości 74,3 mln zł zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy" - czytamy w komunikacie. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych...
millenium bank

Bank Millenium z reakcją przy 6 zł

Notowania Banku Millenium zaliczają we wrześniu około 13% spadek. Nie jest to jednak zachowanie odosobnione, gdyż w tym czasie trwa korekta na szerokim rynku. W ostatnich dniach pojawiają się pierwsze próby odbicia. Widać wyraźnie, że kurs zareagował na okrągły poziom 6 zł. Nie przesądza to jeszcze o końcu korekty, a miejsca na spadki jest sporo. Tylko w tym roku korekty sięgają zazwyczaj około 20%.
Logo Millennium Bank

Akcje Banku Millennium z wynikiem 4 procent były liderem wzrostów indeksu mWIG40

W czwartek amerykańskie indeksy lekko zyskały, co jednak wystarczyło do ustanowienia nowych historycznych rekordów zarówno przez indeks S&P 500 (+0,3%), jak i przez Nasdaq (+0,1%). Dziś poza serią odczytów PMI dla usług dla największych światowych gospodarek (poznaliśmy już rozczarowujący odczyt z Chin, gdzie wartość indeksu PMI dla usług wyniosła 46,7 pkt. wobec konsensusu 52 pkt., po spadku z poziomu 54,9 pkt. w poprzednim miesiącu) poznamy prawdopodobnie najbardziej wyczekiwane dane tego tygodnia. Akcje Banku Millennium zdrożały o 4% Najbardziej wyczekiwanymi danymi tego tygodnia będą informacje o stopie bezrobocia i zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym i pozarolniczym w USA. Sytuacja na rynku pracy może przesądzić o terminie i skali ograniczania programu skupu aktywów, a w następstwie o normalizacji stóp procentowych. Krajowy indeks WIG20 (+0,9%)...

VISA kupuje CryptoPunk. Czas surowców i banków – podsumowanie T. Piwońskiego

Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym zarządzający Solution One zwraca uwagę na to, co ostatnio wydarzyło się w branży banków komercyjnych. Analizuje również spółkę JSW, a także omawia dlaczego VISA kupiła NFT CryptoPunk. Ale oczywiście to nie wszystko! Tomasz Piwoński w programie pokazuje również z jakie powodu Albert Long-Term Rokicki odchodzi z obozu byków! Oglądaj najnowszy odcinek Inside Solution One! W jakich powodów branża banków komercyjnych utrzymuje solidne wyniki? Dlaczego Albert Long-Term Rokicki odchodzi z obozu byków? VISA kupiła NFT CryptoPunk. Co dalej z notowaniami JSW? Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=7ZyKZraB08Q Comparic24.TV to telewizja internetowa prowadzona przez redaktorów portalu Comparic.pl Z warszawskiego studia nadajemy codziennie, przygotowując inwestorów detalicznych do kolejnej sesji już od 08:00. Dołącz do...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje