Conotoxia
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 47,6 mln zł w XII, wzrost o 91% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 47,6 mln zł w grudniu 2020 r., co oznacza wzrost o 91% w skali roku."W okresie od lipca do grudnia 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 219,7 mln zł wobec 194,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 13%" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).
mercor

Mercor miał 8,78 mln zł zysku netto w II kw. r.obr. 2020/2021

Mercor odnotował 8,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (lipiec-wrzesień 2020) wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mercor z najwyższym wzrostem sprzedaży na rynku rosyjskim Zysk operacyjny wyniósł 12,94 mln zł wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,36 mln zł w II kw. r.obr. 2020/2021 (kwiecień-wrzesień 2020) wobec 103,69 mln zł rok wcześniej. "W drugim kwartale roku obrotowego, grupa kapitałowa emitenta osiągnęła z działalności kontynuowanej przychody w wysokości 104 356 tys. zł wobec kwoty 103 694 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwyższy procentowo wzrost sprzedaży grupa odnotowała na rynku rosyjskim. Natomiast najwyższy procentowo spadek sprzedaży nastąpił na rynku czeskim i słowackim...

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 29,3 mln zł w XI, wzrost o 9% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 29,3 mln zł w listopadzie br., co oznacza wzrost o 9% w skali roku."W okresie od czerwca do listopada 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 202,5 mln zł wobec 205,3 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 1%" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 31,9 mln zł w X, spadek o 25% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 31,9 mln zł w październiku br., co oznacza spadek o 25% w skali roku. Mercor poszkodowany przez pandemię "W okresie od maja do października 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 205,1 mln zł wobec 209,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 2%" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).
mercor

Akcjonariusze Mercora zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mercora zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,91 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę (co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję), a 11,21 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Mercor przeznaczy 3,91 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę "Walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w wysokości: 15 123 348,33 zł zgodnie z wnioskiem zarządu, to jest przeznaczenie: 3 914 633,75 zł - to jest: 0,25 zł na 1 akcję - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, 11 208 714,58 zł - na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w podjętej uchwale. Grupa Mercor celuje...
mercor

Akcjonariusze Mercor zdecydują 28 września o 0,25 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mercor zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 września, o następującym podziale zysku netto za rok obrotowy 2019/2020: 3,91 mln zł na dywidendę (co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję), 11,21 mln zł na powiększenie kapitału zapasowego (razem: 15,12 mln zł), wynika z projektów uchwał. Mercor zdecyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 W roku obrotowym 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020) Mercor odnotował 24,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 15,26 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w r.obr. 2019/2020 wyniósł 14,92 mln zł wobec 13,55 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z...
mercor

Mercor: Strategia zakłada rozwój – m.in. w eksporcie – ale bez dużych inwestycji

Mercor dostosował swoją strategię na lata 2020-2023 do niepewnej sytuacji rynkowej, dlatego zakłada ona dokończenie trwających inwestycji w bieżącym roku obrotowym i ograniczenie nakładów w kolejnych oraz utrzymanie poziomu zatrudnienia bez większych zmian, z wyjątkiem ewentualnego wzrostu w kluczowym dla strategii grupy eksporcie, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć. W rozwoju geograficznym szczególną rolę ma odegrać Wielka Brytania, a w produktowym - płyta mcr Silborad, bramy przeciwpożarowe spółki DFM Doors oraz innowacyjne elementy fotowoltaiczne Mercor montowane do systemów oddymiania. Mercor dostosował swoją strategię na lata 2020-2023 do niepewnej sytuacji rynkowej "Strategia została przygotowana pod wpływem dwóch czynników - zakończonego przeglądu opcji strategicznych i niepewnej sytuacji rynkowej związanej z koronawirusem. Plan jest szyty na miarę czasów, pokazaliśmy w nim, co w naszej opinii...
mercor

Mercor miał 8,4 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. r. obr. 2020/2021

Mercor odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień-czerwiec 2020) wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 7,9 mln zł w porównaniu z 4,94 mln zł zysku rok wcześniej. Mercor podsumowuje wypracowane wyniki "W I kwartale zanotowaliśmy dobre wyniki, satysfakcjonujące zarząd Mercor. Mamy jednocześnie na uwadze fakt, że reprezentowana przez nas branża zazwyczaj dość późno reaguje na kryzys. Stawiamy na silną dywersyfikację, optymalizację, by w jak największym stopniu przygotować się na nieuniknione zmiany koniunktury, które mogą nas potencjalnie dotknąć w późniejszych okresach. Dostosowujemy się na poziomie finansowym, organizacyjnym, produktowym do nowych wyzwań rynkowych post-Covid. Zgodnie ze strategią będziemy ciąć koszty, jednocześnie...
mercor

Mercor chce przeznaczać na dywidendę 30% zysku wg strategii na lata 2020-2023

Mercor przyjął w nowej strategii na lata 2020-2023 politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. Mercor przyjmuje strategię na kolejne lata "Grupa chce realizować stabilną politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Mercor. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, może modyfikować parametr 30%(...)" - czytamy w komunikacie. Jak podano, w strategii na lata 2020-2023 zarząd nie uwzględnia żadnych projektów przejęć. Nie można jednak wykluczyć takich projektów w ramach istniejących pionów handlowych w celu pozyskania dodatkowych kanałów sprzedażowych. "Optymalnym celem takiego projektu mogłaby być rentowna spółka handlowo-usługowa działająca na obszarze strategicznym dla Grupy, o poziomie sprzedaży 5-15 mln euro" - czytamy dalej. W strategii na lata 2020-2023 zarząd nie uwzględnia żadnych projektów dotyczących sprzedaży części przedsiębiorstwa. "Nie można jednak wykluczyć...
mercor

Zarząd Mercora z prezesem K. Krempeciem powołany na kolejną kadencję

Krzysztof Krempeć został powołany na prezesa spółki Marcor, Jakub Lipiński na pierwszego wiceprezesa, a Tomasz Kamiński został powołany na członka zarządu, podała spółka. Mercor powołuje zarząd na nową kadencję "Rada nadzorcza Mercor S.A. powołała członków zarządu spółki nowej wspólnej kadencji, która rozpocznie się z chwilą zakończenia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019/2020. Uchwałą nr 40/2020 na prezesa zarządu spółki powołany został pan Krzysztof Krempeć. Na pierwszego wiceprezesa spółki uchwałą nr 41/2020 powołany został pan Jakub Lipiński. Pan Tomasz Kamiński został powołany na członka zarządu uchwałą nr 42/2020" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest...
mercor

Mercor rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za r. obr. 2019/2020

Zarząd Mercor podjął uchwałę w sprawie zmiany propozycji z 3 lipca 2020 r., co do podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 i obecnie rekomenduje przeznaczenie 3,91 mln zł na dywidendę (0,25 zł na akcję), podała spółka. Wcześniej zarząd zapowiedział, że będzie rekomendował pozostawienie zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. Mercor rekomenduje przeznaczenie 3,91 mln zł na dywidendę "Po przeanalizowaniu bieżącej kondycji finansowej emitenta - aktualnych wyników i struktury bilansu, zarząd spółki postanowił zmienić swoją rekomendację w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2019/2020 i zaproponować walnemu zgromadzeniu spółki: - przeznaczenie kwoty 3 914 633,75 zł, to jest 0,25 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki; - pozostałą kwotę zysku, w wysokości 11 208 714,58 zł, przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego...
mercor

Mercor miał 4,76 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w IV kw. r.obr. 2019/2020

Mercor odnotował 4,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 (styczeń-marzec 2020) wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mercor odnotował 4,76 mln zł zysku netto w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem w IV kw. r.obr. 2019/2020 wyniósł 5,09 mln zł wobec 1,05 mln zł rok straty wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,43 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej, zaś wynik EBITDA wyniósł 12,46 mln zł wobec 3,58 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,62 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 92,54 mln zł rok wcześniej. "W samym czwartym kwartale (okres od stycznia do marca 2020) grupa...
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 31,9 mln zł w maju, wzrost o 3% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 31,9 mln zł w maju 2020 r., co oznacza wzrost o 3% r/r, podała spółka. Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 31,9 mln zł w maju 2020 r. "W okresie od grudnia 2019 do maja 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 184,7 mln zł wobec 184,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
mercor

Mercor uruchomił specjalistyczny sklep internetowy, chce rozszerzać jego ofertę

Mercor uruchomił nowy kanał sprzedaży - specjalistyczny sklep internetowy w modelu B2B, pod adresem www.mcrsklep.pl, początkowo dla klientów na rynku polskim, podała spółka. Mercor uruchomił specjalistyczny sklep internetowy W pierwszym etapie w sprzedaży online dostępne są produkty pionu zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych, m.in. systemy do zabezpieczania przejść instalacyjnych i dylatacji, farby pęczniejące, natryski oraz inne systemy zabezpieczeń konstrukcji. Mercor planuje rozszerzanie oferty sklepu, m.in. o elementy systemów wentylacji pożarowej i oddymiania grawitacyjnego. Sklep online ma na celu wsparcie i jednoczesne przyspieszenie sprzedaży wybranych produktów przeciwpożarowych. Platforma umożliwia szybkie i efektywne zakupy w dogodnym czasie, miejscu i przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia. Dodatkowym wsparciem dla odbiorców biznesowych pozostają zespoły handlowe Mercor, szczególnie pomocne w przypadku niestandardowych zamówień, indywidualnego doradztwa produktowego, podano. "Stworzyliśmy sklep internetowy, który...
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 41,6 mln zł w marcu, wzrost o 30% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 41,6 mln zł w marcu 2020 r., co oznacza wzrost o 30%, podała spółka. Mercor notuje zyski "W okresie od października 2019 do marca 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 194,4 mln zł wobec 173,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12% rok do roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację