Conotoxia
mercor

Mercor blisko ważnego oporu przy 14,30 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Ponad 38% wzrosły również przychody osiągnięte na rynku rosyjskim, a ich udział stanowi 12% w całości przychodów wypracowanych w II kwartale bieżącego roku obrotowego. Najwyższy procentowo spadek sprzedaży nastąpił na rynku ukraińskim (ponad 48%). O ponad 24% spadły również przychody ze sprzedaży na rynku rumuńskim" - czytamy w raporcie.
mercor

Akcjonariusze Mercor zdecydowali o wypłacie 0,63 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercor zdecydowali na walnym zgromadzeniu o o przeznaczeniu 9,86 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2021/2022 (kończący się 31 marca 2022), co oznacza wypłatę 0,63 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Mercor S.A. informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 30...
mercor

Akcjonariusze Mercor zdecydują 30 września o wypłacie 0,63 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercor zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 września, o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2021/2022 (kończący się 31 marca 2022) w wysokości 0,63 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał. "Walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego...
mercor

Mercor miał 10,74 mln zł zysku netto, 21,38 mln zł zysku EBITDA w I kw. r.obr. 2022/2023

Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - Mercor odnotował 10,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r., wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,92 mln zł wobec 11,14...
mercor

Mercor nie wyklucza publikacji nowej strategii na początku 2023 roku

Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - Mercor nie wyklucza opublikowania nowej strategii na początku 2023 roku, poinformował ISBnews pierwszy wiceprezes Jakub Lipiński. Horyzont obecnej strategii sięga końca obecnego roku obrotowego, czyli marca 2023 roku. "Wcześniej nie publikowaliśmy strategii, pierwszy raz zrobiliśmy to w 2020 roku i wydaje się, że to dobry sposób...

Mercor podtrzymuje plan zwiększenia udziału eksportu do 60% w r.obr. 2022/2023

Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - Mercor podtrzymuje plan zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej do 60% do końca obowiązywania aktualnej strategii, czyli do końca roku obrotowego 2022/2023, w porównaniu do ok. 50% na koniec poprzedniego roku obrotowego, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. "W poprzednim roku obrotowym nie było postępu w zmianie struktury sprzedaży i...
mercor

Mercor: Rekomendacja podziału zysku powinna być zgodna z polityką dywidendową

Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - Mercor przedstawi w najbliższym czasie rekomendację podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022, zakończony 31 marca 2022 roku i nie powinna ona odbiegać od obowiązującej polityki dywidendowej, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. "Rekomendację wypłaty dywidendy przedstawimy w najbliższym czasie, ale nie będzie ona odbiegała od polityki dywidendowej, osiągnęliśmy...
mercor

Mercor z mocnymi wynikami. Kurs jednak w układzie spadkowym – zapiski giełdowego spekulanta

W strategii grupy na lata 2020-2023 m.in. stawialiśmy sobie za cel utrzymanie ROE na poziomie 13%. Nasz wynik okazał się dużo lepszy. Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości blisko 32,5 mln zł, co daje znacznie wyższy zwrot na poziomie 20%" - skomentował prezes Krzysztof Krempeć.
mercor

Mercor miał 7,38 mln zł zysku netto, 14,36 mln zł zysku EBITDA w IV kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Mercor odnotował 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. roku obrotowego 2021/2022 (styczeń-marzec 2022) wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,8 mln zł wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 14,36 mln zł...

Mercor wycofał wyłączność negocjacyjną ws. zbycia jednego z segmentów

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - Mercor wycofał wyłączność negocjacyjną w sprawie zbycia jednego z segmentów w następstwie decyzji inwestora o zawieszeniu procesu negocjacji potencjalnego nabycia przez tego inwestora aktywów spółki i spółek z grupy z uwagi na toczącą się wojnę na Ukrainie, podała spółka. "Wypowiedzenie umowy o wyłączność negocjacji jest następstwem...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Mercor miał 6,62 mln zł zysku netto, 14 mln zł EBITDA w III kw. r. fin. 2021/2022

Warszawa, 28.02.2022 (ISBnews) - Mercor odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego, tj. od 1 października do 31 grudnia 2021 r. wobec 7,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,21 mln zł wobec 10,91 mln...
mercor

Mercor udzielił inwestorowi wyłączności negocjacyjnej ws. zbycia jednego z segmentów

Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Mercor udzielił inwestorowi wyłączności negocjacyjnej w odpowiedzi na ofertę nabycia aktywów i spółek obejmujących segment produkcji i sprzedaży systemów oddymiania grawitacyjnego i doświetleń dachowych, podała spółka. "Zarząd spółki informuje jednocześnie, że udzielenie inwestorowi wyłączności w zakresie prowadzenia negocjacji warunków potencjalnej transakcji stanowi prawnie wiążące zobowiązanie spółki...
mercor

Mercor: Kontynuacja polityki dywidendowej wydaje się niezagrożona

Warszawa, 08.12.2021 (ISBnews) - Zarząd Mercor jest zadowolony z realizacji celów strategii do 2023 roku i ocenia m.in., że kontynuacja polityki dywidendowej wydaje się niezagrożona, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. "Realizujemy zakładane cele strategiczne, czyli dowozimy wyniki, wskaźnik ROE jest uzyskiwany znacznie wyższy niż zakładany, bardzo bezpieczny dług, dający możliwości...
mercor

Mercor nabył 25% udziałów w Elmech-ASE

Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Mercor podpisał umowę nabycia 757 udziałów Elmech - ASE, stanowiących 25% kapitału tej spółki, podał Mercor. Docelowo, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, Mercor będzie posiadał w Elmech - ASE łącznie 2 273 udziały, stanowiące 50% kapitału zakładowego. "Wartość transakcji nabycia oraz objęcia nowych udziałów w podwyższonym...
mercor

Mercor miał 8,7 mln zł zysku netto, 11,89 mln zł EBIT w II kw. r. obr. 2021/2022

Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Mercor odnotował 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2021/2022 (lipiec - wrzesień 2021) wobec 8,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,89 mln zł wobec 12,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane...

Akcjonariusze Mercora zdecydowali o 0,57 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercora zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 8,93 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2020/2021, co oznacza wypłatę 0,57 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Mercor informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki 13 września 2021 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. 1) Na...
mercor

Akcjonariusze Mercor zdecydują 13 września o 0,57 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercor zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września, o przekazaniu zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., w wysokości 18,14 mln zł w całości na kapitał zapasowy. Jednocześnie walne będzie głosować przeniesienie 16,25 mln zł...

Mercor miał 7,73 mln zł zysku netto, 14,64 mln zł EBITDA w I kw. r.fin. 2021/22

Warszawa, 16.08.2021 (ISBnews) - Mercor odnotował 7,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2021/2022 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021) wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,14 mln zł wobec 10,73 mln...
mercor

Mercor przedstawi rekomendację ws. dywidendy w ciągu 3 tygodni

Mercor przedstawi rekomendację odnośnie dywidendy za rok obr. 2020/2021 w ciągu trzech tygodni, poinformował wiceprezes Jakub Lipiński. "W ciągu 3 tygodni będzie informacja o rekomendacji dywidendy" - powiedział Lipiński podczas konferencji prasowej. Przypomniał, że grupa chce realizować stabilną politykę dywidendową zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy,...
mercor

Mercor spodziewa się zakupu udziałów Elmech-ASE w ciągu 2-3 miesięcy

Mercor spodziewa się, że do zakupu 50% udziałów Elmech-ASE dojdzie w ciągu 2-3 miesięcy, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. "Będziemy chcieli podpisać zakup tej spółki w najbliższych miesiącach; w najbliższych 2-3 miesiącach. Spółka będzie poddana dodatkowym badaniom - co się musi stać - i zakup będzie dokonany" - powiedział Krempeć podczas...
mercor

Mercor planuje nabycie 50% udziałów Elmech-ASE za 5,2 mln zł

Mercor podpisał z Automatic Systems Engineering (ASE) list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez spółkę 50% udziałów w kapitale zakładowym Elmech-ASE z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Mercor planuje potencjalne zaangażowanie środków w spółkę w wysokości 5,2 mln zł, podała spółka. "Planowana...
mercor

Mercor miał 2,48 mln zł zysku netto, 7,63 mln zł EBITDA w IV kw. r.fin. 2020/21

Mercor odnotował 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. roku finansowego 2020/2021, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,36 mln zł wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik...
mercor

Mercor wznowił przegląd opcji strategicznych z zw. z zainteresowaniem inwestorów

Mercor, z uwagi na pojawiające się zainteresowanie ze strony podmiotów trzecich, podjął decyzję o ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. "Na obecnym etapie rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym pozyskanie inwestora dla całej grupy kapitałowej lub jednego z obszarów jej działalności, zawarcie partnerstwa lub aliansu strategicznego, zmiana struktury...

Wig20 zyskuje w połowie wtorkowej sesji 0,4%. Analiza notowań: PGE, Tauron, Mercor oraz Dadelo

Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 3 godzinach handlu 0,4%, WIG zyskuje 0,1%, mWIG40 traci 0,3%, a sWIG80 traci 0,6%. 9 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory KGHM, które zyskują 2,63%,...
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 50,5 mln zł w marcu, wzrost o 21% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 50,5 mln zł w marcu 2021 r., co oznacza wzrost o 21% w skali roku. Mercor pozyskał zamówienia o wartości około 50,5 mln zł "W okresie od października 2020 do marca 2021 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 217,6 mln zł wobec 194,4...

Niedźwiedzie nastroje na WIG20, indeks spada o blisko 1%. Sygnały dnia Michała Palaczyka

Negatywne doniesienia z kraju i za granicy nie wspomagają indeksu WIG20, który ostatnio cechuje się niedźwiedzim nastrojem. Niepewność związana z decyzją Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych (która potencjalnie uderzy w banki), czy też ryzyko kolejnego lockdownu, który poskutkuje spadkiem popytu na ropę, skutecznie studzi nastroje inwestorów na wielu...
mercor

Mercor z wyceną na poziomie 18,90 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Przypomnijmy, że spółka wypracowała w III kwartale 7,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej. W sumie za trzy ostatnie kwartały, zysk netto sięga 24,52 mln zł wobec zaledwie 17,37 mln zł zysku rok wcześniej. Lepszy wynik udało się wypracować przy porównywalnym względem poprzedniego roku przychodach. W komunikacie podano, że takie wyniki pozwalają myśleć o wypłacie dywidendy.

Mercor: Początek sprzedaży pełnowymiarowej płyty mcrSilboard za ok. 2 miesiące

Mercor ocenia, że proces certyfikacji pełnowymiarowej płyty przeciwpożarowej mcrSilboard zakończy się wkrótce i w ciągu 2 miesięcy nastąpią pierwsze transakcje sprzedaży tego produktu, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. Mercor w ciągu 2 miesięcy zacznie sprzedaż swojego produktu "Sprzedaż płyt zostanie uruchomiona, gdy to, co zostało wyprodukowane dostanie certyfikat. Mamy już certyfikat dla...
mercor

Mercor: Wyniki za I-III kw. r.obr. 2020/2021 pozwalają myśleć o dywidendzie

Mercor ocenia, że wyniki za okres I-III kw. roku obrotowego 2020/2021 pozwalają przypuszczać, że dywidenda za rok obrotowy zostanie wypłacona, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. Mercor może wypłacić dywidendę za rok obrotowy "Za zeszły rok spółka wypłaciła dywidendę. Natomiast bieżący rok obrotowy kończy się 31 marca i po zakończeniu zarząd będzie proponował....
mercor

Mercor miał 7,84 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2020/2021

Mercor odnotował 7,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obr. 2020/2021 (1 października - 31 grudnia 2020) wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,92 mln zł wobec 9,82 mln zł zysku rok wcześniej. "To kolejny kwartał,...
mercor

Mercor finalizuje inwestycję, która pozwoli na podwojenie produkcji DFM Doors

Grupa Mercor, w ramach rozwój pionu oddzieleń przeciwpożarowych pod marką DFM, finalizuje modernizację linii pozwalającą na podwojenie produkcji w zakładzie w Opolu, podała spółka. Trwa proces dalszej automatyzacji produkcji, co dodatkowo pozwoli na zwiększenie efektywności działania. Łączne inwestycje spółki DFM Doors w I półroczu r.obr. 2020/2021 wyniosły 3,5 mln...
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 47,6 mln zł w XII, wzrost o 91% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 47,6 mln zł w grudniu 2020 r., co oznacza wzrost o 91% w skali roku."W okresie od lipca do grudnia 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 219,7 mln zł wobec 194,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza...
mercor

Mercor miał 8,78 mln zł zysku netto w II kw. r.obr. 2020/2021

Mercor odnotował 8,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (lipiec-wrzesień 2020) wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mercor z najwyższym wzrostem sprzedaży na rynku rosyjskim Zysk operacyjny wyniósł 12,94 mln zł wobec 10,1 mln zł zysku rok...

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 29,3 mln zł w XI, wzrost o 9% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 29,3 mln zł w listopadzie br., co oznacza wzrost o 9% w skali roku."W okresie od czerwca do listopada 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 202,5 mln zł wobec 205,3 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek...
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 31,9 mln zł w X, spadek o 25% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 31,9 mln zł w październiku br., co oznacza spadek o 25% w skali roku. Mercor poszkodowany przez pandemię "W okresie od maja do października 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 205,1 mln zł wobec 209,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej,...
mercor

Akcjonariusze Mercora zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mercora zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,91 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę (co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję), a 11,21 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Mercor przeznaczy 3,91 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę "Walne zgromadzenie spółki postanawia...
mercor

Akcjonariusze Mercor zdecydują 28 września o 0,25 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mercor zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 września, o następującym podziale zysku netto za rok obrotowy 2019/2020: 3,91 mln zł na dywidendę (co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję), 11,21 mln zł na powiększenie kapitału zapasowego (razem: 15,12 mln zł), wynika z projektów uchwał. Mercor zdecyduje o podziale...
mercor

Mercor: Strategia zakłada rozwój – m.in. w eksporcie – ale bez dużych inwestycji

Mercor dostosował swoją strategię na lata 2020-2023 do niepewnej sytuacji rynkowej, dlatego zakłada ona dokończenie trwających inwestycji w bieżącym roku obrotowym i ograniczenie nakładów w kolejnych oraz utrzymanie poziomu zatrudnienia bez większych zmian, z wyjątkiem ewentualnego wzrostu w kluczowym dla strategii grupy eksporcie, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć. W...
mercor

Mercor miał 8,4 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. r. obr. 2020/2021

Mercor odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień-czerwiec 2020) wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 7,9 mln zł w porównaniu z 4,94 mln zł zysku rok wcześniej. Mercor...
mercor

Mercor chce przeznaczać na dywidendę 30% zysku wg strategii na lata 2020-2023

Mercor przyjął w nowej strategii na lata 2020-2023 politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. Mercor przyjmuje strategię na kolejne lata "Grupa chce realizować stabilną politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Mercor. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, może modyfikować parametr 30%(...)" - czytamy...
mercor

Zarząd Mercora z prezesem K. Krempeciem powołany na kolejną kadencję

Krzysztof Krempeć został powołany na prezesa spółki Marcor, Jakub Lipiński na pierwszego wiceprezesa, a Tomasz Kamiński został powołany na członka zarządu, podała spółka. Mercor powołuje zarząd na nową kadencję "Rada nadzorcza Mercor S.A. powołała członków zarządu spółki nowej wspólnej kadencji, która rozpocznie się z chwilą zakończenia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe...
mercor

Mercor rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za r. obr. 2019/2020

Zarząd Mercor podjął uchwałę w sprawie zmiany propozycji z 3 lipca 2020 r., co do podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 i obecnie rekomenduje przeznaczenie 3,91 mln zł na dywidendę (0,25 zł na akcję), podała spółka. Wcześniej zarząd zapowiedział, że będzie rekomendował pozostawienie zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. Mercor...
mercor

Mercor miał 4,76 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w IV kw. r.obr. 2019/2020

Mercor odnotował 4,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 (styczeń-marzec 2020) wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mercor odnotował 4,76 mln zł zysku netto w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej...
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 31,9 mln zł w maju, wzrost o 3% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 31,9 mln zł w maju 2020 r., co oznacza wzrost o 3% r/r, podała spółka. Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 31,9 mln zł w maju 2020 r. "W okresie od grudnia 2019 do maja 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 184,7...
mercor

Mercor uruchomił specjalistyczny sklep internetowy, chce rozszerzać jego ofertę

Mercor uruchomił nowy kanał sprzedaży - specjalistyczny sklep internetowy w modelu B2B, pod adresem www.mcrsklep.pl, początkowo dla klientów na rynku polskim, podała spółka. Mercor uruchomił specjalistyczny sklep internetowy W pierwszym etapie w sprzedaży online dostępne są produkty pionu zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych, m.in. systemy do zabezpieczania przejść instalacyjnych i dylatacji, farby...
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 41,6 mln zł w marcu, wzrost o 30% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 41,6 mln zł w marcu 2020 r., co oznacza wzrost o 30%, podała spółka. Mercor notuje zyski "W okresie od października 2019 do marca 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 194,4 mln zł wobec 173,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej,...
mercor

Mercor z 6,62 mln zł zysku w III kw. Akcje tanieją o 3%

Mercor odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2019/2020 wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
gorące spółki dnia

Mercor [MCR], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Akcje spółki drożeją od kilku sesji, wczoraj o ponad 2%. Ruch wsparty jest lekki wzrostem obrotów. Spoglądając na wykres dzienny, widać że cena zmierza do...
mercor

Mercor notuje 4,94 mln zł zysku. Wyniki lepsze niż przed rokiem

Mercor odnotował 4,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020, t. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r., wobec 4,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,2 mln zł wobec 6,95 mln zł zysku rok...
mercor

Mercor z 1,03 mln zł straty w I kwartale. Notowania w układzie spadkowym

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Mercor odnotował 1,03 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. roku obrotowego 2018/ 2019 (I...
gorące spółki dnia

Synektik [SNT], Mercor [MCR] – Gorące spółki dnia 25.02.2019

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Akcje spółki drożały podczas sesji z minionego piątku o około 2% przy całkiem solidnych obrotach, kończąc udany tydzień dla spółki. Powodem zwyżki była publikacja wyników za pierwszy kwartał roku obrotowego. W raporcie można...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Mercor, Medicalgorithmics

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Mercor - Wartość pozyskanych zamówień w styczniu...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Getin Noble Bank, Mercor, Krezus

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Zmiany w Zarządzie Getin Noble Bank Getin Noble...
Symbol GPW na tle wykresu

DM BOŚ podnosi cenę docelową Mercora

  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w raporcie datowanym na 6 września, podnosi cenę docelową akcji przedsiębiorstwa działające w branży materiałów budowlanych - Mercor SA z 12,7 zł do 13,1 zł, utrzymując jednocześnie rekomendację "kupuj". Dział analiz DM BOŚ wydanym 6 września raporcie podwyższa cenę docelową akcji Mercora do 13,1 zł z 12,7 zł,...
mercor

Mercor – poprawa wyników w r.obr. 2017/2018

Mercor odnotował 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 10,21...
Wykresy Forex

Mercor – Analiza techniczna i fundamentalna spółki

Opis działalności Podstawowy przedmiot działalności spółki to produkcja, sprzedaż, montaż oraz serwis systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oferta spółki obejmowała wszystkie cztery grupy asortymentowo – produktowe swojej branży: oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi, bramy, ścianki profilowe), systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. W dniu 2013 roku...
wolumen

Przed zamknięciem. Pogorszenie na JHM Development [JHM] i Mercor [MCR]

JHM Development D1 JHM Development jest deweloperem z grupy Mirbudu. Obie spółki zanotowały bardzo silne spadki podczas piątkowej sesji. W przypadku JHM Development cena spadła w pobliże linii trendu wzrostowego obejmującej okres od połowy grudnia i znajdującej się obecnie na poziomie 1,44 zł. Na krótszą metę powinno to spowodować odbicie...
gorące spółki dnia

Mercor [MCR], Zastal [ZST] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Mercor SA jest wiodącą spółką z Grupy Mercor – jednego z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych i wiodącym podmiotem w tej branży w...

Mercor [MCR] – Analiza na zamówienie

Mercor SA jest wiodącą spółką z Grupy Mercor – jednego z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych i wiodącym podmiotem w tej branży w Polsce. Wykres tygodniowy pokazuje, że cena od 4 lat porusza się w dość szerokim trendzie wzrostowym, którego można opisać krawędziami kanału. Aktualnie kurs...

Spółka w trendzie wzrostowym MERCOR wypłaci dużą dywidendę. Analiza techniczna.

Zarząd spółki MERCOR proponuje wysoką dywidendę dla inwestorów. Spółka ma zamiar przeznaczyć kwotę 16mln zł co daje 1,02zł w przeliczeniu na pojedynczą akcję. W chwili obecnej akcje spółki (czwartek 16 lipca 12:00) zyskują +2,73% i kosztują 10,9zł. Daje to ponad 9,3% zysku. Proponowanym dniem dywidendy jest 19 sierpnia, a wypłaty 7...

Mercor – cena może wzrosnąć co najmniej o 30,2%

Spółka Mercor została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w ,,Raporcie Tygodniowym” z 15 grudnia 2014 roku. Na wykresie kursu akcji tej spółki wczoraj wypełniła się mniejsza formacja (typowego) podwójnego dna. Warto jednak pamiętać, że na wykresie kursu akcji tej spółki można dostrzec także większą formację (nietypowego) podwójnego dna, która zrealizowałaby...

Mercor – koniec spadkowej korekty w idealnym momencie. Teraz stoi przed szansą na szybki wzrost o 16,3 %

Spółka Mercor znalazła się w rubryce ,,Do przemyślenia” w dniu 15 grudnia 2014 roku. Na wykresie akcje tej spółki wybiły się z formacji podwójnego dna. Po wybiciu kurs akcji przechodził korektę spadkową, która zatrzymała się prawie idealnie na poziomie szczytu (S) znajdujące się pomiędzy dwoma dołkami (D1 oraz D2). Co...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ