Orbex

GPW: Biomed-Lublin i Mercator Medical wejdą do indeksu mWIG40 po 19 VI

W wyniku kwartalnej korekty portfeli indeksów, po sesji 19 czerwca br. Biomed-Lublin i Mercator Medical zastąpią Forte oraz Stalprodukt w indeksie mWIG40, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Udział CD Projektu w indeksie WIG20 zostanie ograniczony do 15%. Biomed-Lublin i Mercator Medical zastępują Fore oraz Stalprodukt "W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian" - czytamy w komunikacie. W indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR będą miały miejsce następujące zmiany: - nowe spółki: Biomed-Lublin oraz Mercator Medical; - spółki opuszczające indeks: Forte oraz Stalprodukt. W indeksach sWIG80 oraz sWIG80TR będą miały miejsce następujące zmiany: - nowe spółki: Cormay, Forte, Getin Noble Bank, Stalprodukt oraz XTB; - spółki opuszczające indeks: British Automotive Holding, Mercator Medical, Prairie Mining, Quercus oraz Serinus. "Ponadto w indeksach WIG20 oraz...
mercator

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

Mercator Medical ogłosił skup maksymalnie 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł za akcję, podała spółka. Mercator planuje skupować akcje własne "Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest nie więcej niż 567 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMRCTR00015, co stanowi około 5,35% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji. Przyjmowanie ofert sprzedaży zaplanowano na 5-10 czerwca, a przewidywany dzień nabycia akcij i rozliczenia transakcji to 17 czerwca br. Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Trigon Dom Maklerski. Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali 3 czerwca, że na skup akcji własnych...

Walory Mercator Medical rosną po serii pozytywnych komunikatów

Mercator Medical zyskuje w środę po południu ponad 2%, a kurs testował już 2 razy podczas sesji barierę 50 zł. Obroty są wysokie, po blisko 4 godzinach handlu, przekroczyły 6 mln zł. Wzrosty są reakcją na komunikat Zarządu spółki dotyczący podziału zysku wypracowanego w 2019 r. z akcjonariuszami. 36 mln zł. bo o takiej kwocie mowa, zostanie przeznaczone na dywidendę (5,3 mln zł.) i skup akcji własnych (30,7 mln zł.). Akcje Mercator Medical drożeją w środę o ponad 2%.   Spółka testuje opór na poziomie 50 zł.  Wzrosty napędza informacja o dywidendzie oraz skupie akcji własnych. Więcej przeczytasz tutaj. Zobacz również: SoftBlue z ponad czterokrotnymi przychodami netto r/r w Q1 2020 r. Akcje Mercator Medical rosną, na horyzoncie historyczne szczyty Środowa sesja pod znakiem sporej...
mercator

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o dywidendzie i skupie akcji

Łącznie 36 mln zł wypłaci Mercator Medical w ramach dywidendy i skupu akcji własnych. Zdecydowali o tym dzisiaj w stosownych uchwałach akcjonariusze podczas Walnego Zgromadzenia. Mercator Medical planuje wpłacić dywidendy oraz przeprowadzić skup akcji własnych Dzień dywidendy został ustalony na 19 czerwca, a wypłata 50 gr na akcję (łącznie 5,3 mln zł) nastąpi 26 czerwca. Z kolei na skup akcji własnych spółka przeznaczy 30,7 mln zł, a ustalone widełki cenowe to 1-54 zł za walor. Naszą intencją jest dzielenie się sukcesem z akcjonariuszami. Mając na uwadze ograniczenia w wypłacie dywidendy za rok 2019, postanowiliśmy wykorzystać możliwości skupu akcji własnych. Zamierzamy przeprowadzić go możliwie szybko z pełną przejrzystością procesu i równością wszystkich akcjonariuszy, którzy zdecydują się na sprzedaż akcji – podkreśla dr Wiesław...
mercator

Mercator: Cele na 2020 r. zawarte w programie motywac. możliwe do realizacji

Cele finansowe na rok 2020, zawarte w programie motywacyjnym Mercator Medical na lata 2018-2020 są bezpieczne i możliwe do zrealizowania, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Mercator: cele finansowe na rok 2020 są bezpieczne i możliwe do zrealizowania "Dość pesymistycznie wypowiadaliśmy się na temat działania tego programu jeszcze do końca roku 2019, natomiast w roku 2020 ten program nabrał rumieńców w związku ze wzrostem ceny rynkowej akcji" - powiedział Kruszewski podczas wideokonferencji. Program opcyjny zakładał uzyskanie w 2018 roku 429,5 mln zł przychodów, 38 mln zł wyniku EBITDA oraz 10,5 mln zł zysku netto. Celem na rok 2019 było 511 mln zł sprzedaży, 56 mln zł EBITDA i 30,5 mln zł wyniku netto. W roku 2020 jest to odpowiednio: 567,5 mln...
mercator

Mercator Medical notuje kwartalny zysk dwa razy wyższy niż łącznie za ostatnie trzy lata

Zmiany na globalnym rynku rękawic ochronnych wywołane pandemią koronawirusa sprzyjają wynikom Grupy Mercator Medical. Skokowo wzrósł popyt, a w ślad za relatywnie stałą podażą globalną rękawic istotnie wzrosły również ich ceny. W rezultacie już w pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Mercator Medical zanotowała 202,8 mln zł przychodów, czyli o 67% więcej niż rok wcześniej. Mercator Medical podsumowuje najlepszy zysk od lat w pierwszym kwartale roku Wynik EBITDA na poziomie 35,3 mln zł to o 43% więcej niż w całym roku 2019 i blisko 20 razy tyle co w analogicznym okresie minionego roku. Z kolei wynik netto 20,6 mln zł to dwa razy więcej, niż sumaryczny wynik netto uzyskany w trzech ostatnich latach kalendarzowych. Wyniki oczyszczone ze zdarzeń jednorazowych byłyby jeszcze lepsze...
mercator

Mercator Medical – dywidenda mimo straty w 2019 roku

Mercator Medical podał 8 maja, że Zarząd spółki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaproponował wypłatę w postaci dywidendy 5,3 mln złotych, co daje 0,5 zł na akcję. Dodatkowo Zarząd chciałby skupić milion akcji własnych. Mercator Medical w 2019 roku poniósł stratę netto w wysokości 1,85 mln zł Dzień ustalenia prawa do dywidendy to już 19 czerwca Spółka działa w branży, która powinna zarobić na koronawirusie Mercator Medical chce wypłacić dywidendę pomimo poniesienia straty w 2019 roku. W komunikacie z 8 maja pochodzącym od spółki Mercator Medical można przeczytać, że mimo poniesienia straty w 2019 roku Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zaplanowane na 3 czerwca wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 5,3 mln złotych. Kwota ta miałaby...

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 3 VI o 0,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują o wypłacie 5,29 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca. Mercator Medical zdecydują 3 VI o wypłacie dywidendy na akcję "Postanawia się wypłacić akcjonariuszom spółki dywidendę z zysków lat ubiegłych w wysokości 0,5 zł na jedną akcję, tj. ogółem w kwocie 5 294 550 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy zaproponowano na 19 czerwca 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2020 r. "W 2019 r. spółka poniosła stratę netto w kwocie 1 853 tys. Aktualna sytuacja finansowa spółki i jej grupy kapitałowej oraz zyski wypracowane w latach poprzednich zgromadzone na kapitale zapasowym spółki pozwalają jednak...

Mercator Medical: Nie ma już ograniczeń w wywozie rękawiczek z Polski

Nie występują już ograniczenia w wywozie z Polski i poza Unię Europejską podstawowych towarów handlowych Mercator Medical, w szczególności rękawiczek lateksowych i rękawiczek nitrylowych, podała spółka. Zniesione ograniczenia w wywozie podstawowych towarów handlowych „Zniesione zostały administracyjne ograniczenia w wywozie z Polski i poza Unię Europejską podstawowych towarów handlowych emitenta. Obowiązujące do tej pory ograniczenia w wywozie towarów poza terytorium Polski, w tym do innych krajów Unii Europejskiej, spowodowały istotne utrudnienia w bieżącej działalności spółek zależnych emitenta oraz w realizacji dostaw do klientów spoza Polski. Emitent zakłada, że zniesienie tych ograniczeń pozwoli na znaczną poprawę w tym obszarze co przełoży się w szczególności na poprawę wyników spółek dystrybucyjnych” – czytamy w komunikacie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie...

Mercator Medical S.A.: Kurs akcji Mercator wystrzelił, 50zł pokonane

Akcje Mercator Medical na zamknięciu wtorkowej sesji drożały o 1,55%, a kurs zamknięcia wyniósł 52,4 zł przy obrocie na poziomie 7,5 mln zł.Po rozrysowaniu historycznych maksimów i teście poziomu 53,8 zł, środowa sesja przyniosła korektą, a czwartek zamykał się ze skromną stratą 0,8%. Notowania nadal utrzymują się jednak nad psychologicznym wsparciem 50 zł. Akcje Mercator Medical umacniały się we wtorek, 28 kwietnia o 1,55%, wyznaczając nowe historyczne maksima. Rekordowe wyniki spółki za pierwszy kwartał 2020. Warto wspomnieć, że to najprawdopodobniej dopiero początek złotego okresu dla spółki. Biomaxima, Biomed Lublin – to tylko nieliczne przykłady spółek chcących wybić sie na pandemii koronawirusa. Mercator Medical: Fenomenalne wyniki spółki za I kw. 2020 W ostatnim czasie ze spółki napływa do inwestorów sporo pozytywnych komunikatów....
Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia

Spółka poinformowała wczoraj, że 6 maja podczas walnego zgromadzenia zajmie się sprawą wypłaty bardzo dużej dywidendy, która sięgnie 0,075 USD na akcję. Datę dywidendy zaproponowano na 21 maja, a datę wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2020 roku. Już wcześniej spółka wypłaciła także zaliczkę

Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r.

Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 rok z kapitału zapasowego, poinformowali przedstawiciele zarządu. Strata w 2019 roku "Będziemy intensywnie rozpatrywać wypłatę dywidendy w tym roku za 2019 rok" - powiedział prezes Wiesław Żyznowski podczas wideokonferencji. Mercator Medical odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 1,85 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej. "Możemy rozważać wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego. Analizujemy sytuację pod kątem umów o finansowanie, które mamy i na podstawie tego podejmiemy decyzję" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Jednostkowy zysk netto za 2018 wysokości 4,51 mln zł akcjonariusze postanawili przeznaczyć w całości na...
GPW sesja z dzwonkiem

Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Mercator Medical odnotował 202,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 35,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Mercator Medical odnotował znaczny przychód "Zarząd spółki , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych szacuje, że w pierwszym kwartale 2020 r. grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe: 1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 202,7 mln zł, wobec 137,9 mln zł w IV kw. 2019 r. (wzrost o ok. 47%) oraz 121,2 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o ok. 67% r/r), 2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 35,2 mln zł, wobec 7,6 mln zł w IV kw. 2019 r. (wzrost o ok. 363%) oraz 1,8 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o...

WIG20 tracił w marcu 14,5%, a NewConnect był świadkiem prawdziwej koronahossy

Polska GPW oraz indeks WIG20 ma na swoim koncie jeden z najgorszych kwartałów oraz miesięcy w historii. W samym tylko marcu indeks osuwał się o 14,5%, od początku roku tracąc natomiast ponad 30%. O perspektywach polskiego rynku giełdowego oraz zjawisku „koronahossy” podczas połączenia internetowego ze studiem Comparic24.tv mówił Albert Trąpczyński z Carpathia Capital. Indeks WIG20 zamknął najgorszy kwartał w swojej historii Pierwsze trzy miesiące 2020 roku niewątpliwie zapadną inwestorom w pamięć, i to nie tyko ze względu ekstremalnej zmienności w tym okresie. Indeks polskich blue chipów tracił trzydzieści procent swojej łącznej wyceny i zamykał najgorszy kwartał w dotychczasowej historii. - WIG20 stracił 30% i byłą to strata większa niż chociażby kryzysu z 1998, kiedy bankrutowała Rosja. Był to wynik gorszy niż w...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia… KORONAWIRUS: Mercator, Cormay, Biomed, Delko, Harper, Makarony, Seko, Pamapol, Ambra, Global Cosmed, Neuca, Lentex, Relpol, Grupa Azoty, Ciech

Delko, Harper Hygienics – czyli firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją środków kosmetycznych i chemii gospodarczej. Delko zyskało w marcu blisko 50% mimo, że wcześniej traciło podobnie jak szeroki rynek. Tu ciekawostką może być fakt skupowania akcji przez prezesa firmy. Harper przed wybuchem paniki notowany był na historycznie niskich poziomach. Skojarzenie spółki z możliwym wzrostem zapotrzebowania na środki higieniczne wywołało szybki wzrost kursu o 240%.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację