Conotoxia
Strona główna GPW Mercator akcje

Mercator akcje

Mercator Medical jest producentem rękawic medycznych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Został założony w 1989 roku przez Piotra i Wiesława Żyznowskich. Mercator akcje jako producent sprzedaje do blisko 70 krajów na całym świecie, natomiast jako dystrybutor działa na rynkach w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji. W swojej ofercie posiada około 120 produktów własnych oraz produktów renomowanych międzynarodowych marek. W skali globalnej, klientami Mercator Medical są jednostki służby zdrowia, zakłady przemysłowe, sieci handlowe i hurtownie farmaceutyczne. W 2021 roku spółka dostała się do indeksu WIG20 kosztem Alior Banku. Akcje Mercator Medical zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2013 roku.

Mercator notowania

Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], Grupa CCC [CCC] – Gorące spółki dnia

Wynikami za drugi kwartał roku obrotowego 2022 (maj-lipiec 2022) podzielił się także producent obuwia CCC. 5% odbicie na akcjach to jednak zasługa lepszego sentymentu na rynku podczas wczorajszej sesji. Technicznie, zwyżka nadal niewiele zmienia, choć pojawia się szansa na pokonanie linii bessy. CCC odnotowało 44,3 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 99,2 mln zł zysku rok wcześniej,. Zysk operacyjny wyniósł 31,3 mln zł wobec 77,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 377,4 mln zł wobec 2 033,4 mln zł rok wcześniej. W I poł. r.obr. 2022 (luty-lipiec 2022) spółka miała 252,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 86,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 259,4 mln zł w porównaniu z 3 453,5 mln zł rok wcześniej.

Mercator Medical: W dystrybucji następuje stabilizacja cen, rynek ma pole do poprawy marż

Warszawa, 07.10.2022 (ISBnews) - Mercator Medical ocenia, że w segmencie produkcyjnym rynek rękawic jest blisko dna cenowego, a w segmencie dystrybucji ceny stabilizują się i pojawia się szansa na poprawę rentowności, poinformowała wiceprezes Monika Żyznowska. Spółka podtrzymała zamiar skupu akcji i ostrożne podejście do akwizycji. "Jeżeli chodzi o sektor produkcyjny, to ceny mają nadal tendencję do spadków, ale są to spadki w tym momencie już delikatne. Dno cenowe w produkcji albo już zostało osiągnięte, albo już niedługo zostanie. W dystrybucji ceny wyglądają dość stabilnie, one spadały w tym roku, natomiast we wrześniu widzimy ich stabilizację i nie widzimy dużych sygnałów rynkowych o tym, że miałyby spadać. Tu jest pole do poprawy rentowności dla wszystkich dystrybutorów, w momencie, w...

Mercator Medical miał 4,19 mln zł straty netto, 9,11 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 4,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 402,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9,11 mln zł wobec 410,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 286,09 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 1 087,3 mln zł rok wcześniej. "Na działalność grupy wpływa przede wszystkim osłabienie koniunktury gospodarczej zarówno w krajach UE, jak również osłabienie koniunktury w Rosji (w efekcie nałożonych sankcji gospodarczych) i w Ukrainie (efekty prowadzanych działań militarnych), niestabilność w łańcuchach dostaw oraz wysoka zmienność cen surowców i towarów na rynku, na którym działa grupa. Prowadzone działania militarne na terenie Ukrainy mogą również...

Mercator Medical miał wstępnie 9,8 mln zł straty netto w II kw. 2022 r. po korekcie

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Mercator Medical miał 9,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. wobec 113,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane, które musiały ulec korekcie w związku z akceptacją konieczności utworzenia dodatkowych odpisów na zapasy i należności związane z działalnością na Ukrainie oraz dodatkowo częściowego rozwiązania aktywa z tytułu podatku odroczonego. "Korekcie w stosunku do wstępnych szacunków uległy skonsolidowane wyniki finansowe grupy uzyskane w II kwartale 2022 r. w następującym zakresie: 1) skonsolidowany wynik EBITDA: - 14,3 mln zł (było ok. - 12,2 mln zł); 2) skonsolidowana strata netto: 9,8 mln zł (było ok. 5 mln zł)" - czytamy w komunikacie. W związku z rozpoznaniem dodatkowych przychodów skonsolidowane przychody ze sprzedaży...

Sąd zakazał Mercator Medical dalszego odsprzedawania akcji własnych

Warszawa, 16.09.2022 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił spółce Central Fund of Immovables zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mercator Medical z 27 lipca br., dotyczących buy-backu, poprzez zakazanie spółce dalszego odsprzedawania 876 731 akcji własnych, w tym 602 810 akcji zwykłych na okaziciela oraz 273 921 akcji imiennych uprzywilejowanych, jakie spółka nabyła do 27 lipca 2022 r., podał Mercator. "Treść postanowienia jest przedmiotem analizy, w rezultacie której spółka podejmie decyzje o wniesieniu zażalenia" - czytamy w komunikacie. W związku z wydaniem postanowienia, do czasu jego uchylenia lub zmiany, albo upadku zabezpieczenia w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, zarząd spółki powstrzyma się od podejmowania działań polegających na odsprzedaży posiadanych akcji własnych lub finansowaniu tymi akcjami transakcji przejęć...

Wiceprezes Monika Żyznowska przejmie nadzór nad działem finansowym Mercator Medical

Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Wiceprezes zarządu Mercator Medical Monika Żyznowska przejmie nadzór nad działem finansowym spółki po rezygnacji Michała Romańskiego. Dotychczasowy CFO złożył rezygnację z przyczyn osobistych, ale pozostaje w spółce na czas wdrożenia w obowiązki nowego dyrektora finansowego, który już został zatrudniony. "Dziękujemy dotychczasowemu dyrektorowi finansowemu za wkład w naszą organizację i jednocześnie witamy nową osobę na tym stanowisku, której kompetencje pozwolą - w naszej ocenie - na maksymalizację szeroko pojętej efektywności finansowej. Mierzymy się obecnie z odmiennymi wyzwaniami niż w okresie pandemicznie wysokich cen rękawic. Mamy też świadomość, iż sprawny dział finansowy stanowi istotną wartość dodaną dla akcjonariuszy" - powiedziała Żyznowska, cytowana w komunikacie. Nowy dyrektor finansowy to menedżer o 30-letnim doświadczeniu w zarządzaniu finansami firm polskich i międzynarodowych...

Biotechnologia wraca do łask inwestorów na GPW. Silne zwyżki Mercatora i Biomedu Lublin

Inne spółki z biotechnologii czy medycyny także dają dobre wzrosty. Dla przykładu Mabion w czerwcu wzrósł o niespełna 50% i teraz daje się wracać do trendu wzrostowego. Czy znowu to jest chwilowa moda, czy biotechnologia oraz spółki medyczne mają perspektywy długoterminowe? Zastanówmy się z perspektywy analizy technicznej.

Mercator Medical: Dodatni wynik finansowy w 2022 r. jest jak najbardziej realny

Warszawa, 21.07.2022 (ISBnews) - Mercator Medical ocenia, że realne jest zakończenie bieżącego roku z dodatnim wynikiem finansowym, poinformował członek zarządu Michał Romański. "Myślę, że ten wynik jest na dziś na tyle nie bardzo wartościowo ujemny, że jak najbardziej jest realne zakończenie na plusie. Choć oczywiście pierwsza marża jest determinantem tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Jeśli rynek będzie mocno niełaskawy, to pewnie to zadanie będzie trudniejsze. Jeśli gdzieś na poziomie pierwszej marży uda nam się rozsądny procent osiągnąć, to wtedy przy odpowiednim stosowaniu kosztów operacyjnych jesteśmy w stanie ten wynik dodatni na koniec roku pokazać" - powiedział Romański podczas konferencji prasowej, pytany czy spółka ma ambicję zakończyć rok "na plusie". Członek zarządu poinformował także, że spółka liczy, że ceny rękawic medycznych...
Gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], Mercator Medical [MRC] – Gorące spółki dnia

"Kolejny kwartał mierzyliśmy się z dużą podażą rękawic na rynku globalnym i presją kosztową. Niestety, wstępne szacunki wskazują, iż nie udało nam się wypracować dodatnich wyników finansowych pomimo wzrostu sprzedaży. Nie widzimy również pozytywnego wpływu na sytuację rynkową ze strony kolejnej fali koronawirusa i konsekwentnej realizacji strategii zero-COVID w Chinach z licznymi lockdownami" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Michał Romański, cytowany w komunikacie. Wykres wskazuje na układ boczny i kolejną nieudana próbę wybicia z niego górą.

Mercator Medicial szacuje straty za II kwartał 2022 roku

Mercator Medical poddany jest dzisiaj presji spadkowej, wywołanej szacunkowymi wynikami spółki za drugi kwartał. Mimo wzrostu obrotów w ujęciu kwartał na kwartał, nastroje inwestorów zdominowały straty na poziomie netto oraz EBITDA. Mercator Medicial kontynuuje spadki Zysk netto spadł według szacunkowych danych do blisko 5 mln zł wobec 113,8 mln zł rok temu. W poprzednim kwartale przypomnijmy, było to 7,6 mln zł zysku. Przychody wyniosły 146 mln zł wobec zeszłorocznych 535,7 mln zł. W pierwszym kwartale było to 136,8 mln zł. Wynik EBITDA skurczył się do 12,2 mln zł (rok temu było to 118,4 mln zł, w pierwszym kwartale 16,6 mln zł). Spółka dodała, że nie dostrzega pozytywnego wpływu na rynku w związku z napiętą sytuację epidemiologiczną w Chinach. W chwili obecnej walory spółki...

Mercator Medical szacuje wzrost przychodów w II kwartale 2022 r. na około 7%

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, zanotował szacunkowo w okresie kwiecień-czerwiec br. wzrost obrotów wobec poprzedniego kwartału. Jednocześnie jednak presja konkurencyjna skutkowała zanotowaniem straty na poziomie wyniku EBITDA i rezultatu netto. Mercator Medical szacuje wstępne wyniki Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres drugiego kwartału 2022 roku. Wynika z nich, że pomimo dalszej presji cenowej na rynku rękawic jednorazowych Grupa Mercator Medical zwiększyła skalę biznesu, notując wzrost przychodów o około 7% w ujęciu kwartał do kwartału. Rezultaty finansowe - po wzroście w pierwszym kwartale br. - powróciły do spadków, a skonsolidowane szacunkowe wyniki EBITDA i netto były ujemne. - Kolejny kwartał mierzyliśmy się z dużą podażą rękawic na rynku globalnym i presją kosztową....

Zarząd Mercator Medical z W. Żyznowskim jako prezesem powołany na nową kadencję

Warszawa, 10.06.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mercator Medical podjęła uchwałę o powołaniu zarządu spółki - z Wiesławem Żyznowskim na stanowisku prezesa - na nową trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą, podała spółka. Rada nadzorcza powołała: 1) Wiesława Żyznowskiego - jako prezesa zarządu, 2) Monikę Żyznowską - jako wiceprezesa zarządu, 3) Dariusza Krezymon - jako członka zarządu, 4) Michała Romańskiego - jako członka zarządu, podano w komunikacie. Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: mercator medical...

Mercator Medical podsumowuje I kw. 2022 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, wypracował w pierwszych trzech miesiącach br. wyższe zyski w ujęciu kwartalnym. W fabryce nr 3 uruchomiane są sukcesywnie kolejne linie produkcyjne. Mercator Medical przedstawia swoje wyniki finansowe Grupa Mercator Medical wypracowała w okresie styczeń-marzec 2022 roku 16,6 mln zł wyniku EBITDA, co oznacza wzrost o 257% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Marża na tym poziomie wzrosła o 10,5 pkt proc. do 12,2%, co przełożyło się na zwiększenie zysku netto o ponad połowę. Nominalne wartości przychodów i zysków pierwszego kwartału 2022 roku ze względu na rynkowe ceny rękawic i możliwe do osiągniecia marże są nieporównywalne do wyników wypracowywanych przed rokiem i w szczycie pandemii, ale jednocześnie są to rezultaty lepsze...

Mercator Medical należał w poniedziałek do najmocniejszych walorów w indeksie mWIG40

Wczorajsza sesja zakończyła się lekkim wzrostem kluczowych indeksów na Wall Street – S&P 500 zyskał 0,5%, Nasdaq podrożał o 0,2%. W Europie podobnie dominował popyt, niemiecki indeks DAX zyskał 0,7%, a francuski CAC40 0,8%. Na dzisiejszej azjatyckiej sesji lekko tracą niemal wszystkie indeksy, a najmocniej przecenia się Hang Seng (-1,3%). Mercator Medical zdołał zyskać ponad 6 proc. Dziś ze względu na święto pracy chiński parkiet pozostaje zamknięty, a ze względu na Dzień Zieleni pozostaje zamknięta japońska giełda. Kluczowym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie decyzja Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych o godz. 20.00 – rynek spodziewa się podwyżki o pół punktu procentowego, 30 minut później rozpocznie się wystąpienie prezesa Fed Jerome’a Powella. Komisja Europejska przekazała dziś projekt nowego pakietu sankcji wobec Rosji – projekt...

Mercator Medical rozważa dokonanie buy-backu poprzez swoją spółkę z Holandii

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Mercator Medical planuje, że skup akcji własnych - deklarowany w kwocie do 100 mln zł w ciągu 12 miesięcy - w imieniu spółki-matki przeprowadzi jego spółka zależna zarejestrowana w Holandii, wynika z wypowiedzi dyrektora finansowego Michała Romańskiego. "Spółka-matka nie ma formalnej możliwości, alternatywą jest dokonanie tego skupu za pomocą spółek parterowych - w tym wypadku myślimy o naszej spółce holenderskiej" - powiedział Romański podczas wideokonferencji prasowej. Przypomniał, że podczas styczniowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze upoważnili dwie ze spółek zależnych Mercatora do dokonania takiego skupu akcji własnych. Wczoraj wieczorem spółka poinformowała, że będzie wnosić, aby zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o pokryciu straty netto wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w wysokości 27,11 mln zł z zysków przyszłych okresów. Brak...

Mercator Medical uruchomi 2. linię fabryki w Tajlandii za 2 tyg., całość – w III kw. 2022

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Mercator Medical przewiduje, że druga linia produkcyjna nowej fabryki w Tajlandii zostanie uruchomiona w ciągu dwóch tygodni, zaś cała fabryka (tj. sześć linii) - w III kw. tego roku zamiast - jak zakładano wcześniej - do końca I półrocza, poinformował dyrektor finansowy Michał Romański. "Trzecią fabrykę, w Tajlandii, sukcesywnie oddajemy do użytkowania. Już jedna linia funkcjonuje w sposób ciągły i produkuje, natomiast druga linia jest w fazie rozruchu technologicznego i w przeciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie w pełni oddana do użytkowania. Przypomnę, że planujemy tam zainstalować sześć linii: cztery linie pojedyncze, dwie linie podwójne. Linie pojedyncze są dedykowane do produktów bardziej specjalistycznych, natomiast linie podwójne mają być wysoko wydajne i być dedykowane do produktów bardziej powtarzalnych,...

Mercator Medical liczy na marże EBITDA w wysokości co najwyżej kilkunastu procent

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Mercator Medical spodziewa się marż EBITDA na poziomie kilkunastu procent w segmencie produkcyjnym oraz nieco poniżej 10% lub "małych kilkunastu" procent w segmencie dystrybucyjnym, poinformował dyrektor finansowy Michał Romański. "Otoczenie konkurencyjne i środowisko, w którym obecnie funkcjonujemy, dzisiaj, czyli w roku 2022 i być może w ostatnich kwartałach roku poprzedniego, zaczyna bardziej przypominać tamto środowisko, w którym wtedy spółka funkcjonowała. To nie oznacza, że my będziemy na poziomie wyniku zero lub ujemnym, natomiast to oznacza, że marże EBITDA na poziomie 50% lub nawet 40% wydaje się, że będą nieosiągalne w najbliższych okresach. Myślę, że tutaj wracamy do oczekiwań rzędu kilkunastu procent na produkcji i pewnie rzędu albo małe kilkanaście, albo duże jednocyfrowe na poziomie dystrybucji" -...

Mercator Medical odnotował w I kw. szacunkowo 8,2 mln zł zysku netto

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, zanotował szacunkowo w pierwszych trzech miesiącach br. wyższe zyski wobec rezultatów czwartego kwartału zeszłego roku. Mercator Medical podsumowuje szacunki za I kwartał 2022 r. Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-marzec 2022 roku. Wynika z nich, że skonsolidowany wynik EBITDA był blisko cztery razy wyższy niż w poprzednim kwartale, a zysk netto zwiększył się o 67% kdk. Rezultaty te są jednocześnie z oczywistych względów nieporównywalne do wyników wypracowywanych w szczycie pandemii. - Poziom przychodów odzwierciedla przekierowanie istotnej części produkcji do własnego segmentu dystrybucyjnego. Z kolei pomimo niekorzystnego otoczenia rynkowego z dużą podażą rękawic na rynku globalnym i presją kosztową, w tym w obszarze surowców i frachtu...

Grupa Mercator Medical wygenerowała 503 mln zł przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, z oczywistych względów nie powtórzyła rekordowych wyników pandemicznego roku 2020, ale mimo to zanotowała w roku 2021 wysokie zyski i zgromadziła pokaźne środki finansowe, przekraczające pół miliarda złotych. Mercator Medical wypracował blisko 483 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupa Mercator Medical zanotowała w 2021 roku ponad 1,7 mld zł przychodów, czyli niewiele mniej niż w pandemicznym roku 2020. Dążenie rynków do równowagi w naturalny sposób korygowało uzyskiwane marże coraz mocniej z kwartału na kwartał, jednak nawet pomimo tego Mercator Medical wypracował blisko 483 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA i 445 mln zł zysku netto. - Wypracowaliśmy ogólnie w roku 2021 solidne zyski przy wysokich marżach. Należy jednocześnie mieć świadomość, że...

Mercator Medical bierze pod uwagę możliwość dalszego spadku marż

Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Grupa Mercator Medical bierze pod uwagę możliwość dalszego spadku marż na sprzedawanych towarach ze względu na kontynuowany globalny trend spadków cen rękawic jednorazowych, podała spółka. Mercator Medical przewiduje, że skutkiem wygasającej pandemii mogą być zmniejszające się (w stosunku do stanu z okresu szczytowego pandemii) przychody ze sprzedaży, jednak zarówno marża, jak i przychody powinny znaleźć się długoterminowo na poziomie wyższym niż w okresie sprzed pandemii. W 2021 r. marża brutto uzyskana ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 5,3% (w 2020 r. wynosiła 54,0%), co oznacza spadek o 48,7 pkt proc. r/r. Wartościowo marża brutto na sprzedaży towarów jest niższa o 418,2 mln zł w porównaniu do uzyskanej w ubiegłym roku (spadek o 90,2% r/r.). "Tak istotny spadek...

Mercator Medical miał 446,87 mln zł zysku netto, 482,74 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 446,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 930,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 463,43 mln zł wobec 1 047,62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 482,74 mln zł wobec 1 066,14 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 727,35 mln zł w 2021 r. wobec 1 834,17 mln zł rok wcześniej. "W 2021 r. marża brutto uzyskana ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 5,3% (w 2020 r. wynosiła 54,0%), co oznacza spadek o 48,7 pkt proc. r/r. Wartościowo marża brutto na sprzedaży towarów jest niższa o 418,2 mln zł w porównaniu do uzyskanej w ubiegłym...

Mercator Medical był wczoraj najmocniejszą spółką wśród polskich blue chipów

Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się spadkami amerykańskich indeksów – S&P 500 przecenił się o 0,7%, a Nasdaq aż o 2%. W Europie na największych giełdach od początku sesji panowały lepsze nastroje, DAX i CAC40 zakończyły dzień ze wzrostem o odpowiednio 2,2 i 1,8%. Dziś na azjatyckiej sesji większość spółek zniżkuje i ponownie najsłabszym indeksem jest Hang Seng (-5,9%). Kontrakty na indeksy rynków rozwiniętych wskazują na umiarkowane spadki na otwarciu. Mercator Medical zyskał wczoraj ponad 4 proc. Najnowsze dane makro z Chin wskazują na silniejszą produkcję przemysłową w pierwszych dwóch miesiącach roku (+7,5% wobec oczekiwanych +4%) i podobnie lepszą sprzedaż detaliczną w tym okresie (+6,7% wobec prognoz na poziomie +3%). Bank centralny Chin pozostawił stopy bez zmian, choć można było się spodziewać...

Akcje Mercatora straciły wczoraj aż 7 proc. Sytuacja na wschodzie coraz bardziej niepokoi inwestorów

Sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej coraz bardziej niepokoi inwestorów i skłania ich do zmniejszania ryzyka. W czwartek miało to odzwierciedlenie w spadkach wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. WIG20 stracił wczoraj 1,7%, nieco więcej WIG (-1,8%). Średnie i małe spółki również spadały odpowiednio 2,2% i 1,5%. Wśród blue chipów tylko 3 spółki zakończyły sesję wzrostami, były to Dino(+1%), Asseco (+0,8%) i Cyfrowy Polsat (+0,7%). Akcje Mercatora spadły wczoraj poniżej 64 zł Najmocniej tracił Mercator (-7%), zanim uplasowały się JSW (-5,2%) i PGE (-4,6%). Na szerokim rynku na przekór większości wzrastały m. in. Rafako (+10%), Invista (+8,6%) i Zremb-Chojnice (+7,7%). Najmocniej traciły Nano Group (-10,5%) i spółki ukraińskie – KSG Agro (-9,9%) i IMC (-9,4%). Spółki zrzeszone w indeksie WIG-Ukraine straciły wczoraj 4,3%. Obawy...

Mercator ustanowił nowe 1,5 roczne minimum. Inwestorzy nie przejęli się orzeczeniem TSUE

Polski rynek akcji rozpoczął dzisiejszą sesję dosyć optymistycznie, ale już po 20 minutach ten entuzjazm, który wyniósł wartość WIG-u 20 do najwyższego poziomu od początku lutego, osiągnął swoje apogeum. Od tamtej pory indeks powoli osuwał się w dół i po 16-tej początkowy zysk stopniał do +0,21 proc. Był to ogólnoeuropejski trend. Akcje Mercatora wpisały się w europejski trend spadkowy Niemiecki DAX relatywnie silnym otwarciu w okolicach 16-tej tracił 0,49 proc. Podobnie zachowywał się francuski CAC 40, który początkowe zyski zamienił w okolicach 16-tej na 0,64 proc. stratę. Zgodnie z tym trendem rynek akcji w USA otworzył się na minusach (-0,75 proc. po godz. 16-tej). Wśród składników WIG-u 20 nowe 1,5 roczne minimum ustanowił dziś kurs producent rękawic medycznych i dystrybutora materiałów medycznych...

Mercator należał do liderów wczorajszych spadków. Wall Street zakończyło dzień bez większych zmian

Znaczące wahania w trakcie sesji finalnie nie wpłynęły istotnie na indeksy z Wall Street, które kończą dzień bez większych zmian, Nasdaq dosłownie nie zmienił wartości, indeks S&P 500 stracił zaledwie 0,4%. Europejskie indeksy jednak musiały zdyskontować to co wydarzyło się w piątek wieczorem i po sesji pełnej wzlotów i upadków kończą dzień na sporych minusach, choć blisko tego co rano wskazywały kontrakty – DAX zniżkował o 2%, CAC40 nieco mocniej o 2,3%. Dzisiejsza azjatycka sesja ma niejednorodny wydźwięk, japoński Nikkei 225 traci 0,8%, chiński SCI bez zmian, a indyjski Sensex rośnie o 1%. Mercator Medical przecenił się wczoraj aż o 6,4% Dziś rano notowania kontraktów wciąż wskazują na stabilizację na otwarciu. Wczorajsza sesja pełna dynamicznych zmian wskazuje, że obecnie na rynkach...
Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], Play2Chill [P2C] – Gorące spółki dnia

Kluczowa w omawianym okresie była premiera gry Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Mimo początkowych trudności, spółka poprawiła część błędów. Dotychczasowa sprzedaż pozwoliła jednak zaledwie na około 65% zwrot kosztów produkcji. Po dodaniu poprawek, oceny graczy z ostatniego miesiąca w niemal 79% sąO pozytywne. Jeszcze w 2022 roku MMS 2021 zadebiutuje na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Za porty na konsole odpowiada Ultimate Games.

Mercator Medical uruchomił w Tajlandii linię produkcyjną wartą ok. 200 mln zł

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, uruchomiła pierwszą linię produkcyjną w nowym zakładzie, zlokalizowanym w jej tajlandzkim centrum produkcyjnym. Kolejne linie będą oddawane do użytku w trakcie bieżącego roku, zwiększając potencjał wytwórczy Grupy do ponad 4 mld rękawic rocznie. Grupa Mercator Medical zwiększa swój potencjał wytwórczy Nowy obiekt należy do najnowocześniejszych na świecie, a inwestycje współtowarzyszące (farma fotowoltaiczna, system wtórnego obiegu wody przemysłowej) mają istotny aspekt ekonomiczny oraz proekologiczny. Łączną wartość inwestycji można szacować na około 200 mln zł. - Uruchomiliśmy właśnie pierwszą linię produkcyjną, której nominalna wydajność to 16 tys. rękawic na godzinę. Co jednak najważniejsze, umocniliśmy swoją pozycję w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów, którzy są w stanie osiągać najwyższe parametry jakościowe i efektywnościowe. Uruchomiona...

Akcje Mercatora kontynuują spadki. Rośnie napięcie na rosyjsko-ukraińskiej granicy

WIG oraz WIG20 zniżkując na koniec tygodnia po 0,5% poradziły sobie całkiem dobrze w porównaniu do światowych indeksów. Średnie i małe spółki również zniżkowały, odpowiednio o 0,7% i 0,2%. Zyskało tylko 5 z 14 indeksów, najmocniej WIG Odzież (+1,1%), WIG Budownictwo (+0,8%) i WIG Paliwa (+0,6%). Najwięcej straciły WIG Banki (-1,4%), WIG Games (-1,3%) oraz WIG Leki (- 1,3%). Mercator stracił w piątek 2,52% Piątek w Europie był dosyć ciekawy. FTSE (-0,2%) oraz DAX (-0,4%) lekko straciły, lecz CAC 40 poszedł w dół aż o 1,3%. Euro Stoxx 50 zniżkował o 1%. Tematami numer jeden nadal jest polityka FED odnośnie stóp procentowych oraz napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Goldman Sachs, w obliczu najwyższej od 40 lat inflacji w USA, zmienił oczekiwania wobec...

Mercator zyskał niemal 16 proc.! Na GPW trwa odrabianie styczniowych strat

Druga sesja lutego przyniosła kontynuację próby odrobienia styczniowych strat. Tego dnia WIG20 przy obrotach sięgających 1,1 mld PLN zyskał 1,3% i zatrzymał się na poziomie 2252,9 pkt. Wśród polskich blue chipów silnymi wzrostami wyróżniły takie walory jak: Mercator (+15,9%) czy JSW (+11,7%). Z drugiej strony znalazło się pięć podmiotów, w tym: CCC (-3,0%), PGE (-1,1%) czy Allegro (-0,8%). GPW odrabia styczniowe straty Również mniejsze i średnie spółki zakończyły notowania wzrostami, zyskując odpowiednio 1,8%/0,6%. Podczas środowych notowań indeksem, który najwięcej zyskał był WIG Górnictwo (+2,6%), natomiast pod kreską znalazły się tylko dwa sektory – WIG-Leki (-0,8%) oraz WIG-Paliwa (-0,2%). Na europejskich parkietach panowały mieszane nastroje, DAX zamknął się delikatnie poniżej poziomu odniesienia, CAC40 urósł o skromne 0,2%, a FTSE100 poszedł w górę o...

Mercator Medical stracił w piątek aż 13 proc. WIG znalazł się pod presją podaży

Zgodnie z globalnymi trendami, warszawski parkiet w piątek uległ zdecydowanej presji podaży. Szeroki WIG stracił 1,64%, a sam WIG20 1,52%. Wśród blue chipów jedynie Dino (3,55%), Orange (1,02%) i LPP (0,06%) zakończyły dzień na plusie. Najwięcej od wyników całego warszawskiego parkietu odjęły spadki PKN Orlen o 3,69% i KGHM o 4,37%. Mercator Medical kontynuuje spadki Oczy inwestorów zwrócone były również na Mercator Medical, który w piątek stracił 13,19% po tym jak w czwartek spadł o 11,92%. WIG20 w trakcie 7 ostatnich sesji stracił 50% fali wzrostowej, która miała miejsce od początku grudnia ubiegłego roku. Lokalnie to rejon 2250 pkt. jawi się jako kluczowy opór, mogący w krótkim terminie powstrzymać sprzedających. Warszawski parkiet nie będzie jednakże w stanie przeciwstawić się podaży jeżeli na...

Mercator Medical raczej nie wypłaci dywidendy w br., nie planuje też skupu akcji własnych

Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Mercator Medical raczej nie wypłaci w tym roku dywidendy z zysku za 2021 rok i ocenia, że nie jest możliwy także skup akcji własnych, poinformował członek zarządu ds. finansowych w Mercator Medical Michał Romański. Ceny rękawic od listopada ub. roku są w trendzie spadkowym, po 20 dniach stycznia 2022 roku trend ten się odwrócił, ale jest jeszcze za wcześnie, aby wyrokować, jak będą się one kształtowały w kolejnych miesiącach. "Dywidendę może wypłacić spółka-matka. zakres uchwał na najbliższe nadzwyczajne walne zgromadzenie, to jednym z punktów - takim niekoniecznie wesołym - jest podjęcie decyzji o kontynuacji działalności. Wynika to z tego faktu, że spółka matka - dokonując skupu własnego zostawiła sobie około sześćdziesięciu paru milionów kapitału własnego,...
Gorące spółki dnia

Ten Square Games [TEN], Mercator Medical [MRC] – Gorące spółki dnia

Wyniki są więc drastycznie słabsze niż rok temu w IV kwartale. Oczywiście rok temu branża była w zupełnie innej sytuacji. Wyniki są jednak słabe także w porównaniu z jeszcze III kwartał, tu np. przychody spadły o 23%, a EBITDA aż o niemal 91%. Widać więc wyraźnie, że okres hossy w branży z powodu wybuchu pandemii przechodzi do historii.

Mercator stracił wczoraj niemal 12 proc.! Główne indeksy GPW świeciły na czerwono

Czwartkowa sesja zakończyła się wzrostami na europejskich parkietach. DAX i FTSE zyskały po 0,7%, a CAC umocnił się o 0,3%. Inwestorów z GPW zaraził jednak pesymizm panujący za oceanem, czego wynikiem były spadki wszystkich głównych indeksów. WIG i WIG20 straciły 0,4%, mWIG40 spadł 0,5%, a sWIG80 zakończył sesję 0,9% pod kreską. Liderem spadków w WIG20 był Mercator, którego akcje po opublikowaniu szacunkowych wyników za 4Q’21 zanurkowały -11,9%. Akcje Mercatora przewodził wczorajszym spadkom Za nim ustawiły się CCC (-8,5%) oraz LPP (-5,7%), co może być odpowiedzią na gwałtowne wzrosty liczby zakażeń COVID w kraju. Na czele spółek wzrostowych stanęły PGE (+4,2%) i Asseco (+1,4%). Na szerokim rynku dwucyfrowe wzrosty zaliczyły akcje PunkPirates (+15,1%) i Nexity Globa (+14,5%). Na drugim końcu zestawienia, oprócz...

Krach na akcjach Mercator Medical po wstępnych wynikach. W IV kw. spółka straciła 7,7 mln zł

Podczas dzisiejszej sesji walory Mercator Medical doświadczają prawdziwego załamania, co jest pochodną przedstawienia przez spółkę wstępnych wyników finansowych za IV kwartał 2021. Pomimo nowej fali koronawirusa ceny rękawic ciągle maleją, a to negatywnie wpływa na wyniki firmy, co odzwierciedla ponad 10% spadek kursu. Mercator spada o 10,38% w trakcie dzisiejszej sesji. W IV kwartale 2021 spółka poniosła 7,7 mln zł straty netto (348,6 mln zł zysku rok wcześniej). Obecnie akcje spółki wyceniane są na ok. 88 zł, choć w szczytowym momencie było to ponad 600 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Kurs Mercatora nurkuje po wynikach W trakcie czwartkowej sesji Mercator Medical doświadcza prawdziwego krachu swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie aż 10,38%, co oznacza spadek...

Mercator Medical miał szacunkowo ok. 7,7 mln zł straty netto w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 19.01.2022 (ISBnews) - Grupa Mercator Medical wypracowała szacunkowo ok. 5,3 mln zł wyniku EBITDA (wobec 405,4 mln zł w IV kw. 2020 r.) i ok. 7,7 mln zł straty netto (wobec 348,6 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.) przy 278,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2021 r. (wobec 652,2 mln zł w IV kw. 2020 r.), podała spółka, prezentując wstępne dane. Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport roczny Grupy Emitenta za 2021 r. jest w trakcie przygotowywania, wskazano również. Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie...

Notowania Mercatora kontynuują wzrostowe odbicie. W Europie panowały mieszane nastroje

Środowa sesja przyniosła na GPW niewielkie wzrosty głównych indeksów. WIG20 zyskał 0,4%, WIG umocnił się o 0,6%, a mWIG40 wzrósł o 0,7%. Bardziej zdecydowany ruch widoczny był w indeksie małych spółek – sWIG80 zanotował wczoraj wynik +1,9%. Wśród największych spółek prym wiodło PGNiG, zyskując w czasie sesji 5,7%, dalej uplasowało się JSW (+4,4%), które po niemal dwóch miesiącach trendu spadkowego kontynuowało wtorkowe odbicie. Podobnie, po ok. miesiącu spadków, zyskał Mercator (+4,1%). Akcje Mercatora zyskały przeszło 4% Najsłabszym ogniwem WIG20 było Asseco Poland, które spadło 1,4% po komunikacie UOKiK o przeszukaniu w siedzibie spółki w związku z podejrzeniem zmowy przetargowej. W dół indeks ciągnęły również banki PKO BP (-1,2%) i Pekao (-1,1%). Na szerokim rynku aż 22 spółki zaliczyły dwucyfrowy wzrost. Najmocniejszymi...

Rajd Świętego Mikołaja nie dla GPW. Aż 37 spółek melduje się na rocznych minimach

W trakcie poniedziałkowych notowań aż 37 spółek z warszawskiego parkietu osiąga swoje roczne minima. Co więcej, najważniejsze indeksy (takie jak WIG, czy też WIG20) również znajdują się pod kreską, co sprawia, że jak na razie na rajd świętego Mikołaja na GPW w Warszawie się nie zanosi. Aż 37 spółek melduje się na rocznych minimach w trakcie dzisiejszej sesji. Wśród przegranych znajduje się m.in. Mercator wyceniany na mniej niż 95,30 zł. Na minusie są również główne indeksy, z WIG20 na czele. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl 37 spółek na rocznych minimach Miałoby tak pięknie, a wyszło jak zawsze. To zdanie jest bardzo dobrze znane wszystkim polakom i jak na razie dobrze opisuje również kwestię tzw. Rajdu świętego...

Mercator Medical stracił prawie 3 procent i był najsłabszym polskim blue chipem

Wtorkowym notowaniom na GPW towarzyszyła niska zmienność. WIG20 pomimo pozytywnego otwarcia, przy przedświątecznych obrotach na poziomie 528 mln PLN stracił 0,2% zatrzymując się na poziomie 2185,5 pkt. Tego dnia do najsłabszych polskich blue chipów należały takie spółki jak: Mercator (-2,8%), Tauron (-2,5%) oraz PGE (-2,3%). Z drugiej strony najlepiej wypadły takie podmioty jak: JSW (+2,5%), CCC (+1,7% - wróciło powyżej ceny 100 PLN) oraz Lotos (+1,5%). Mercator Medical odnotował wczoraj spadek Lepiej poradziły sobie małe i średnie spółki, które tego dnia zyskały odpowiednio po 1,1%/0,3%. Na europejskich parkietach dominował kolor zielony – zarówno DAX, CAC40 jak i FTSE100 urosły o 1,4%. Inwestorzy przyglądają się rozprzestrzeniającemu się koronawirusowi i jego przełożeniu na wprowadzanie nowych obostrzeń. W dniu wczorajszym turecka lira umocniła się w...

Akcje Mercatora straciły wczoraj 5,8 procent. Rynek coraz mniej obawia się nowego wariantu

Nowy tydzień na rynkach rozpoczyna się w fazie risk-off, wspieranej zmniejszeniem obaw o nowy wariant koronawirusa. Indeks S&P 500 zyskał wczoraj 1,2%, o niecały 1% zwyżkował Nasdaq, jeszcze lepiej poradziły sobie kluczowe europejskie indeksy w tym DAX (+1,4%) i CAC40 (+1,5%). Na sesji azjatyckiej zwyżkowały również indeksy Hang Seng (+2,6%), Nikkei 225 (+1,9%) i Sensex (+1,6%). Notowania Mercatora spadły o prawie 6% po najnowszych doniesieniach o Omikronie Dziś rano kontrakty wskazują na kontynuację odbicia w solidnym tempie. Opublikowane już w nocy dane z Chin były lepsze od konsensusu – eksport wzrósł w ujęciu r/r o 22% wobec oczekiwań analityków na poziomie 20%, a import wzrósł o niemal 32%, podczas gdy spodziewano się wzrostu o niecałe 22%. Dziś poznamy jeszcze odczyt PKB...

Mercator wypadł w piątek najgorzej pośród blue chipów, tracąc przeszło 7 procent

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się sporym spadkiem indeksu spółek technologicznych – Nasdaq przecenił się niemal o 2%, nieco lepiej wypadł indeks szerokiego rynku S&P 500 (-0,8%). Końcówce tygodnia mogła towarzyszyć chęć zredukowania pozycji, gdyż ciągle czekamy na oficjalne informacje dotyczące zagrożenia jakie niesie ze sobą nowo wykryty wariant koronawirusa Omikron. Akcje Mercatora straciły na piątkowym zamknięciu 7,1% Negatywnym zaskoczeniem z USA była publikacja liczby nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych – oczekiwano wzrostu o 550 tys. miejsc pracy, a odczyt wyniósł zaledwie 210 tys. Pozytywnie wypadła jednak stopa bezrobocia, która wyniosła 4,2% wobec oczekiwań na poziomie 4,5%. W piątek mocno taniały spółki chińskie notowane w USA, po tym jak Didi (-22%) ogłosiło delisting i przeniesie notowania prawdopodobnie do Hong Kongu,...

Mercator Medical wraca w kierunku 100 zł po skokowym wzroście zainteresowania

Wczorajsza sesja do zakończenia notowań w Europie przebiegała pod bycze dyktando – niemiecki indeks DAX zyskał 2,5%, francuski CAC40 2,4% a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 1,6%. Później po pojawieniu się informacji o odkryciu pierwszego przypadku wariantu Omikron w USA nastroje inwestorów popsuły się. Finalnie indeks S&P 500 przecenił się o 1,2%, a Nasdaq aż o 1,8%. Mercator Medical był wczoraj jedną z najsłabszych spółek Kontrakty na europejskie indeksy oczywiście podążyły w ślad za Wall Street i rano wskazują na otwarcie sesji z niemal 1%-owym spadkiem, choć w nocy było znacznie gorzej, kontrakt na DAX tracił nawet przeszło 2%. W temacie siejącego panikę na rynkach Omikronu WHO w przeciągu kilku dni powinno poznać więcej informacji. W RPA w ciągu jednego dnia podwoiła...

Monika Żyznowska została powołana na stanowisko wiceprezesa Mercator Medical

Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mercator Medical powołała Monikę Żyznowską, pełniącą dotąd funkcję członka zarządu, na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. "Pani Monika Żyznowska z Mercator Medical S.A. związana jest od 2010 r., w latach 2012-2015 jako kierownik biura zarządu, od 2013 r. jako członek zarządów spółek zależnych, a od 2017 r. jako członek zarządu emitenta. W latach 2012-2013 odpowiadała m.in. za organizację prac związanych z wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz za refinansowanie emitenta. W ramach zarządu emitenta odpowiada m.in. za segment dystrybucji" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa...

Mercator Medical był wczoraj jedną z najsłabszych spółek w indeksie WIG20

Początkowo słabsze otwarcie FW20 na wtorkowej sesji z ryzykiem dolnego wybicia z lokalnej konsolidacji na wykresie 60-min (o czym dalej), szybko przerodziło w „panikę popytu”, który z godziny na godzinę przybierał na sile. Ostatecznie na wykresie dziennym pojawił się wysoki wzrostowy korpus, który przy wysokim wolumenie wprost wskazuje na mocną dominację popytu. Mercator Medical zakończył wczorajszą sesję pod kreską Minimum sesyjnej zatrzymało się blisko potencjalnego wsparcia określonego zniesieniem 61,8% z zapoczątkowanej w marcu fali wzrostowej. Wczorajsza świeca potwierdza poprzedzającą formację harami, obecnie do sforsowania pozostaje piątkowa, wysoka luka cenowa z górnym ograniczeniem 2217 pkt. Wśród spółek WIG20 do ataku ruszyła zdecydowana większość podmiotów, w zasadzie w odwrocie były jedynie spółki technologiczne oraz zmienny ostatnio Mercator. Na wykresie 60-min kurs początkowo wybił się dołem...

Akcje Mercatora rosną na fali niepokoju wywołanej nowym wariantem. Notowania spółki poszybowały w górę

Wczorajsza sesja przyniosła odbicie większości indeksów europejskich i na Wall Street, choć ostatnie godziny handlu za oceanem zmniejszyły nieco skalę wzrostów i finalnie indeks S&P 500 zakończył dzień na 1,3%-owym plusie, a Nasdaq zyskał 1,9%. Podobnie było w Europie, niemiecki DAX na początku dnia przekroczył poziom 15 400 pkt., a zakończył dzień na poziomie 15 280 pkt. Mercator powraca do wzrostów Dziś rano kontrakty wskazują na pogorszenie nastrojów, kluczowe indeksy w Europie tracą ok. 1,5%, DAX przejściowo znalazł się poniżej okrągłej wartości 15 tys. pkt., nieco mniej tracą indeksy w USA. Prezydent Joe Biden ogłosił wczoraj, że amerykańska administracja nie planuje obecnie wprowadzania nowych restrykcji w związku z nowym wariantem koronawirusa, poza ograniczeniem lotów do kilku państw z Afryki, a jego...

Mercator zyskał ponad 20 procent! Wczoraj sesja przyniosła GPW delikatne odbicie

Pierwsza sesja nowego tygodnia po piątkowych spadkach wywołanych doniesieniami o nowej mutacji COVID-19 (Omicron) przyniosła delikatne odbicie WIG20 (+0,3%). Przy obrotach sięgających 1,1 mld PLN indeks zatrzymał się na poziomie 2148,6 pkt. Akcje Mercatora kolejny dzień zyskują Tego dnia do najmocniejszych blue chipów należały takie podmioty jak: Mercator (+20,8%), JSW (+3,9%) oraz CD Projekt (+3,2%) – po sesji opublikował wyniki za 3Q’21, które okazały się znacznie niższe od oczekiwań rynkowych, tym samym w dniu dzisiejszym jego notowania mogą się znaleźć pod presja podażową. Z drugiej strony WIG20 znalazły się takie spółki jak: Lotos (-3,4%), PGNiG (-3,3%) oraz PKN Orlen (-2,7%). Tego dnia mWIG40 zakończył notowania nad kreską, zyskując 0,6%, natomiast sWIG80 finiszował w okolicach otwarcia. Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się notowania...

Mercator Medical powraca do wzrostów, zyskując przeszło 13 procent. Omikron napędza spadki

Piątkowa wyprzedaż z tytułu Black Friday „rozszerzyła się” w tym roku na rynki finansowe w wyniku niepokojących doniesień o nowym wariancie koronawirusa nazwanym Omikron. Specjaliści z WHO określają nowo odkryty wariant jako wysoce zaraźliwy – poprzednio taką rangę otrzymał dominujący na świecie wariant Delta. Akcje Mercatora rosną w obliczu pojawienia się nowego wariantu Medialne doniesienia napędziły falę wyprzedaży, informując, że nowy wariant może być najgroźniejszym do tej pory, w dodatku odpornym na obecnie stosowane szczepionki. Z drugiej strony pojawiają się doniesienia o jego łagodnym przebiegu. Kluczowe indeksy na Wall Street straciły przeszło 2,2%, zdecydowanie gorzej było w Europie, gdzie niemiecki DAX przecenił się o 4,2%, a francuski CAC40 aż o 4,8%. W wyniku obaw o lockdowny i spowolnienie traciły m.in. linie lotnicze...

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 21 XII o dalszym istnieniu spółki

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercator Medical podejmą decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 21 grudnia. Uchwała ma charakter technniczny - spółka wykazała stratę za 3 kwartały br. przewyższajacą wartośc kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. Zarząd podkreśla, że nie istnieje zagrożenie dla dalszej działalności spółki i grupy kapitałowej. "Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Sporządzone w dniu 15 listopada 2021 r. przez zarząd Mercator Medical S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. wykazało bowiem, iż w ujęciu jednostkowym spółka poniosła stratę przewyższającą sumę jej kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego....

Mercator zanotował wzrost aż o 9,6 procent. Na GPW obserwowaliśmy nieśmiałe próby odbicia

Po dwóch tygodniach spadków na GPW wczoraj widoczna była próba odbicia, jednak główne indeksy zakończyły dzień w pobliżu punktów odniesienia. Na plusie skończył jedynie mWIG40, zyskując 0,1%, najgorzej z kolei radziły sobie małe spółki – sWIG80 zamknął się 1,3% poniżej kreski. Akcje Mercator wzrosły niemal o 10% Indeks najbardziej osłabiły spółki tracące na ponownym wzroście zachorowań na Covid-19 na świecie – po niemal 8% spadły Rainbow Tours oraz Enter Air. Krajowym blue chipom niewiele brakowało do wyjścia na plus, WIG20 zakończył dzień z wynikiem -0,02%. Niewątpliwą gwiazdą był tym razem Mercator Medical, który zanotował 9,6% wzrost. Dobrze radziły sobie również akcje Orange (+5,6%), które wyznaczyły nowy 6- letni szczyt na poziomie 8,73 PLN. Po drugiej stronie indeks osłabiały takie spółki jak Allegro...

Michał Romański został powołany na członka zarządu Mercator Medical 

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mercator Medical powołała Michała Romańskiego do pełnienia funkcji członka zarządu od dnia 1 grudnia 2021 r., podała spółka. Michał Romański od września 2021 roku zatrudniony jest w Mercator Medical S.A. i jest obecnie w strukturach spółki jej dyrektorem finansowym. "Romański był związany z firmami kontrolowanymi przez pana Michała Sołowowa - piastował stanowiska prezesa zarządu w spółce holdingowej FTF Columbus (2016-2020) oraz dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce Cersanit (2010-2016). Wcześniej był związany z firmą audytorską Deloitte (1997-2009). Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych HR na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu i St. Gallen Business School, a także programów ICAN Institute" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercator Medical podaje, że jest...

Mercator Medical liczy na dodatnią marżę EBITDA segmentu dystrybucji w 2022 r.

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Mercator Medical spodziewa się, że negatywny trend wyniku EBITDA w segmencie dystrybucji odwróci się w przyszłym roku i liczy na dodatnią rentowność tej części działalności, poinformował dyrektor finansowy Michał Romański. Mercator obserwuje dalszy spadek cen rękawic, jednak spadek zanotowany w październiku był relatywnie nieduży. W III kw. obszar produkcji wypracował 96 mln zł wyniku EBITDA wobec 246 mln zł rok wcześniej, zaś segment dystrybucji zanotował stratę na poziomie 46 mln zł wobec 144 mln zysku EBITDA rok wcześniej. Marża EBITDA na produkcji utrzymuje się na rekordowych poziomach przekraczających 50%, natomiast w segmencie dystrybucyjnym rentowność mocno spadła w 2021 ze względu na m.in. efekt wzrostu cen producentów i obniżenie cen rynkowych, podała spółka. "Jeśli chodzi o rentowność na poziomie...

Mercator Medical przecenił się po publikacji wyników finansowych

We wtorek kluczowe indeksy na Wall Street lekko zyskały, wspierane publikacją lepszych od oczekiwanych danych z gospodarki – sprzedaż detaliczna w ujęciu m/m wzrosła o 1,7%, a produkcja przemysłowa wzrosła o 1,6% m/m, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu odpowiednio o 1,4 i 0,9%. Wczoraj opublikowane wyniki największych detalistów przebiły lekko konsensus, dziś wyniki za III kw. opublikuje Nvidia i Cisco. Mercator Medical odnotował stratę po publikacji wyników finansowych Narodowy Bank Węgier zdecydował wczoraj o kolejnej podwyżce stóp procentowych z poziomu 1,8% do 2,1%. W kalendarzu makroekonomicznym na dzisiaj zaplanowane są publikacje inflacji HICP ze strefy euro i dane z amerykańskiego rynku nieruchomości, a także zmiana zapasów ropy naftowej, o godz. 19:30 przemówi prezes EBC Christine Lagarde. Wczoraj lekką przecenę odnotowały indeksy średnich...

Mercator Medical nie wyklucza dalszego spadku marży ze sprzedaży

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Mercator Medical nie wyklucza dalszego spadku marży na sprzedaży towarów, spowodowanego trendem spadku cen rękawic jednorazowych, zaś na wysokość marż w segmencie dystrybucji będzie wpływał głównie rozwój sytuacji rynkowej, nadpodaż towarów, a także kurs USD/PLN i polityka cenowa producentów rękawic, podała spółka. "Grupa Mercator Medical bierze pod uwagę możliwość dalszego spadku marż na sprzedawanych towarach ze względu na kontynuowany globalny trend spadków cen rękawic jednorazowych" - podała spółka w raporcie kwartalnym. Marża brutto uzyskana ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 13,9% w I-III kw. br. (94,4 mln zł). "W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku widoczny jest spadek marży wartościowo o 69,8%, tj. 218,1 mln zł, natomiast marża procentowa spadła o 41,3 pkt. proc., do 13,9%' - czytamy...

Mercator Medical miał 40,34 mln zł zysku netto, 53,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 40,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 353,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 53,13 mln zł wobec 386,3 mln zł zysku rok wcześniej. "Grupa kapitałowa emitenta wypracowała w III kwartale br. 58mln zł wyniku EBITDA, co oznacza spadek o 85,2% w ujęciu rok do roku (390,9 mln zł wyniku EBITDA w III kw. 2020 r.). W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA zmniejszył się o 60,4 mln zł, tj. 50,1% kw./kw. (118,4 mln zł EBITDA w II kwartale br.). Emitent wypracował jednocześnie w III kwartale 2021 roku 53,1 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, co oznacza spadek o 333,2 mln zł...

5 spółek z indeksu WIG20 prezentuje wyniki w tym tygodniu

Na warszawskim parkiecie trwa sezon prezentowania wyników finansowych za 3 kwartał 2021 roku. W tym tygodniu wśród prezentujących znajduje się wiele dobrze znanych spółek, wśród których wymienić możemy m.in. Mercator, Famur, KGHM, Tauron, ML System, PZU, JSW, czy też Inter Cars. Sezon prezentowania raportów za 3 kwartał trwa w najlepsze. W tym tygodniu wyniki zaprezentuje aż 5 spółek z indeksu WIG20. Wśród prezentujących znajduje się również 6 podmiotów z mWIG40. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Spółki publikują raporty za 3 kwartał Na warszawskim parkiecie na dobre rozpoczął się sezon prezentowania wyników finansowych za 3 kwartał (i ogółem pierwszych 9 miesięcy obecnego roku). W tym tygodniu w gronie tym znajdziemy sporo kluczowych spółek z indeksu WIG20, jak...

Mercator odnotował największe spadki wśród blue chipów. W poniedziałek na GPW dominowała czerwień

Poniedziałkowa sesja zakończyła się spadkami niemal wszystkich głównych indeksów na GPW. Wśród blue chipów największe spadki zanotował Mercator, który mimo informacji o możliwym skupie akcji własnych stracił 6,9%, oraz Allegro (-3,16%), czyli dwie spółki, które w piątek zaliczyły największe wzrosty. Akcje Mercatora spadły wczoraj aż o 6,9% Największy wzrost tym razem przypadł w udziale JSW (+5,4%), które to z kolei na ostatniej sesji najmocniej traciło. Ostatecznie WIG20 zakończył sesję 0,6% pod kreską, nieco mniej (0,5%) stracił WIG, mWIG40 spadł o 0,4%, natomiast sWIG80 jako jedyny zyskał 0,1%. Na szerokim rynku najmocniejsze wzrosty zaliczyli wczoraj MFO (+9,6%) i Harper Hygienics (+9,4%), z kolei najpoważniejszy spadek zanotował producent słodyczy – grupa Otmuchów, tracąc 22%. Rynki europejskie wskazywały na mieszane nastroje, DAX i FTSE straciły...

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują o nabywaniu akcji przez spółki zależne

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują o nabywaniu akcji spółki przez spółkę lub spółki zależne, wynika z projektow uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 8 grudnia br. Akcjonariusze zdecydują także o umorzeniu łącznie 876 731 akcji własnych. Przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje Mercator Medical w pełni pokryte, na okaziciela, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na ryku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Maksymalna liczba nabywanych akcji spółki nie przekroczy liczby akcji, których wartość nominalna odpowiada 20% kapitału zakładowego Mercator Medical. "(...) akcje spółki będą nabywane za wynagrodzeniem ustalanym przez spółkę zależną , przy czym akcje spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 1 zł i wyższą niż 200 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Upoważnienie...

Mercator z największą stratą pośród blue chipów. Indeks spadł poniżej poziomu 2,4 tys. pkt.

Wczoraj solidnie zwyżkowały najważniejsze indeksy na Wall Street, po wzroście o odpowiednio 1 i 1,4% indeksy S&P 500 i Nasdaq odnotowały nowe historyczne szczyty. Dziś mamy już za sobą wczorajszą decyzję EBC - postanowiono o pozostawieniu stóp procentowych i programu skupu aktywów na dotychczasowym poziomie, a z wypowiedzi prezes EBC Christine Lagarde wynika, że Rada nie spodziewa się osiągnięcia warunków do podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie. Akcje Mecatora straciły aż 6,3%, gasząc wzrostową świecę z poprzedniej sesji Biorąc pod uwagę przeszło 0,5%-owe spadki kontraktów na indeksy rynków rozwiniętych, które utrzymują się dziś przed sesją, dzisiejsze otwarcie na globalnych rynkach zapowiada się poniżej kursu odniesienia z wczorajszego zamknięcia. „Byki” nie mają dziś wielu argumentów, dwie topowe spółki obciążają indeks, zarówno wyniki...

Mercator wzrósł niemal 8% i był wczoraj jedną z najsilniejszych spółek w WIG20

W środę na GPW królowała czerwień. WIG stracił 0,7%, WIG20 spadł o 0,8%, mWIG40 zakończył dzień 0,3% pod kreską, a mWIG80 osłabił się o 0,3%. Była to odpowiedź inwestorów na opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia raport o zachorowaniach i zgonach z powodu Covid-19 w ciągu ostatniej doby, ukazujący znaczące przyspieszenie czwartej fali pandemii. Mercator odnotował wczoraj znaczny wzrost Niewielkie ostatecznie spadki indeksów można tłumaczyć przeniesieniem kapitału do spółek, które potencjalnie mogą zyskać na ponownym wzroście liczby chorych. Wśród blue chipów największe spadki, w przedziale 2-3%, odnotowały takie spółki jak JSW, CCC, KGHM, Dino i CD Projekt. Z drugiej strony WIG20 ciągnął w górę Mercator, który wzrósł niemal 8%. Na szerokim rynku nadal wybijają się spółki ukraińskie – Milkiland zyskał wczoraj 23,7%, a...

Indeks WIG20 stracił w ubiegłym tygodniu 1,5%. Mercator Medical w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy nieznaczną realizację zysków wśród inwestorów na warszawskim parkiecie. WIG po osiągnięciu historycznego maksimum na poziomie 74 968 pkt. nieznacznie korygował, kończąc tydzień z wynikiem -1,13%. Relatywnie najsłabiej radziły sobie blue chipy. Indeks WIG20 stracił w ubiegłym tygodniu 1,5%. Najwięcej uwagi w powyższym indeksie przyciągały akcje spółki Mercator Medical, która po piątkowej sesji tygodnia poprzedniego opublikowała słabe, wstępne dane finansowe za III kwartał 2021 roku. Indeks WIG20 odnotował stratę w ubiegłym tygodniu Skonsolidowany zysk netto producenta i dystrybutora rękawic medycznych spadł do 36,3 mln zł wobec 355,8 mln zł przed rokiem oraz 113,8 mln zł kwartał temu. Powyższe przełożyło się na spadek notowań o 30% w skali jednego tygodnia. Na minus w trakcie tygodnia wyróżniły się także sektor...

Mercator wciąż traci. Ubiegły tydzień upłynął na GPW pod znakiem lekkiej korekty

Za nami tydzień lekkiej korekty na GPW (-1,5% WIG20) i nowych szczytów na NYSE (+1,7% S&P) po dobrym starcie sezonu wyników za 3Q’21. U nas oficjalnie sezon startuje dzisiaj, ale już sporo spółek opublikowało szacunkowe dane. Na ten moment z grona 15 firm ponad 70% pozytywnie zaskoczyło, choć mniej niż połowa zanotowała wzrosty kursów akcji. Akcje Mercaotra Medical wciąż notują dwucyfrowe spadki Największe zwyżki obserwowaliśmy w przypadku producenta tarcicy KPPD (+23%), gamingowego CIG (+7%) czy przemysłowego Alumetal (+6%). Z kolei dwucyfrowe spadki zaliczył Mercator (-23%) i LPP (-14%). Na NYSE również nie brakowało dużych rozczarowań. W piątek akcje SNAP straciły 27% (słabe przychody po zmianie polityki prywatności Apple i wpływ problemów z globalnymi łańcuchami dostaw na wydatki reklamowe). Ciekawie było również na...

Notowania Mercator Medical odreagowały po dwóch dniach mocnej przeceny

Środa przyniosła kontynuację konsolidacji na głównych rynkach w Europie – uwaga inwestorów skupia się bowiem na rozpędzającym się sezonie wynikowym w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory swoje rezultaty opublikowało ponad 70 spółek z indeksu S&P500. W przypadku zysku netto sumarycznie okazały się o około 35% wyższe r/r oraz o 13% przewyższyły rynkowy konsensus. Notowania Mercator Medical odnotowały wzrost Jedną ze spółek, które pobiły konsensus była Tesla, która pochwaliła się rekordowym wynikiem. W 3Q21 skorygowany zysk Tesli wyniósł 1,86 USD vs 1,59 USD konsensusu. Nominalnie zysk netto wyniósł ponad 1,5 mld USD. Finalnie indeks S&P500 zakończył dzień z 0,37% zyskiem na poziomie 4536 pkt. czyli zaledwie 10 pkt. niżej względem swojego historycznego maksimum.   Mimo deprecjacji dolara amerykańskiego, słabiej radziły sobie rynki emerging markets...

Mercator Medical najsłabszą spółką wtorku. CD Projekt rósł o ponad 4,4%

Wtorkowe notowania na rynku warszawskim zaczęły się skromnymi zmianami średnich, a skończyły się spadkiem najważniejszych indeksów. Koszyk blue chipów mierzony indeksem WIG20 stracił 0,5 procent przy przeszło 1 mld złotych obrotu. Przecena większości blue chipów – spadki zanotowało 13 walorów z indeksu – przełożyła się na przecenę całego rynku i indeks WIG skończył sesję tracąc 0,5 procent przy blisko 1,32 mld złotych obrotu. Walka o miana najsłabszego waloru w indeksie rozegrała się między Mercatorem i JSW, które straciły po przeszło 9 procent. Liderem obozu podażowego były spółki surowcowe i energetyczne. Akcje PGE i Taurona oddały – odpowiednio – 3,9 procent i 2,7 procent, ale to akcje JSW razem z przecenionymi o 1 procent walorami KGHM wybiły się nad rynek aktywnością....

Mercator Medical spodziewa się nadal dobrej rentowności produkcji w IV kw.

Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Mercator Medical jest zadowolony z rentowności osiągniętej w segmencie produkcyjnym w III kw. br. i spodziewa się, że w ostatnim kwartale 2021 r. rentowność ta również da powody do zadowolenia, poinformował prezes Wiesław Żyznowski. Z jego wypowiedzi wynika, że spółka jest w trakcie intensywnych prac nad akwizycjami i podejmowaniem decyzji o charakterze strategicznym. "Na razie z rentowności na produkcji w III kw. jesteśmy zadowoleni i w IV kw. też będą kontrakty i pewnie też będziemy zadowoleni. Zwłaszcza, że ceny w kontraktach są czasami sztywne, czasami elastyczne - ale nie aż tak, jak spot. Mamy nadzieję, że lateks nitrylowy będzie nadal taniał" - powiedział Żyznowski podczas wideokonferencji. "Bardzo intensywnie pracujemy nad kilkoma kierunkami rozwojowymi, nie ogłosiliśmy niczego publicznie,...

Mercator zderzył się z efektem bazy – zapiski giełdowego spekulanta

Jednocześnie wciąż zniżkujące rynkowe ceny rękawic i bardzo duża dostępność towarów wywarły ogromną presję marżową w segmencie dystrybucyjnym, co z kolei można uznać za główną przyczynę negatywnych tendencji w ujęciu kwartał do kwartału" - powiedział dyrektor finansowy w Mercator Medical Michał Romański.

Akcje Mercatora lecą w dół. GPW zyskuje za sprawą dużych i średnich spółek

Za nami kolejna z rzędu, udana sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szeroki rynek zyskał blisko 0,30% za sprawą dobrego zachowania dużych i średnich spółek, których indeksy wzrosły odpowiednio 0,24% i 0,69%. Największy wpływ na pozytywne zmiany WIGu20 miały przede wszystkim walory PZU (+1,39%) i JSW (+8,60%). Akcje tej ostatniej znajdują się obecnie blisko istotnego oporu na poziomie 62 zł, a jego przebicie może otworzyć drogę do dalszych wzrostów w kierunku 70 zł notowanych ostatnio w 2018 roku. Akcje Mercatora notują największe spadki wśród krajowych blue chipów Największe spadki wśród krajowych blue chipów odnotowała spółka Mercator Medical (-23,47%), która po piątkowej sesji opublikowała słabe, wstępne dane finansowe za III kwartał 2021 roku. Skonsolidowany zysk netto producenta i dystrybutora rękawic medycznych...

Mercator rozpoczyna tydzień fatalnym otwarciem. Indeks WIG20 jest dziś relatywnie silny

Notowania kontraktów na najważniejsze europejskie indeksy znalazły się w poniedziałek poniżej poziomów odniesienia. WIG20 stawia opór sprzedającym, choć jeden walor mocno ciąży krajowym blue chips. Akcje Mercatora ciążą indeksowi WIG20 Największym zagrożeniem dla rajdu ryzyka w średnim terminie wydają się być drastyczne wzrosty cen. W Nowej Zelandii inflacja konsumencka w 3Q21 podskoczyła do 4,9 proc. r/r (poprzednio 3,3 proc.). Z jednej strony podbija to zakłady na normalizacje polityki pieniężnej z drugiej zaś wpływa negatywnie na ożywienie gospodarcze, co w średnim terminie może być niekorzystne dla wyników finansowych spółek. W krótkim terminie pozwoli to jednak podbić marże, co może działać kojąco na obóz giełdowych byków. W poniedziałek o poranku na rynku terminowym widać jednak przewagę niedźwiedzi. Po słabej sesji azjatyckiej negatywne nastroje podtrzymują...

Mercator Medical miał szacunkowo ok. 36,3 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 18.10.2021 (ISBnews) - Grupa Mercator Medical wypracowała szacunkowo ok. 49 mln zł wyniku EBITDA (spadek o 87% r/r) i ok. 36,3 mln zł zysku netto (spadek o 90% r/r) przy 361,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 40% r/r) w III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. "Trzeci kwartał 2020 roku należał już do okresu rekordowo wysokich cen rękawic jednorazowych, co przełożyło się na jedne z najwyższych w dotychczasowej historii wyników finansowych Grupy Mercator Medical. W rezultacie przy ocenie wyników III kwartału 2021 roku należy mieć na względzie efekt bardzo wysokiej bazy. Jednocześnie wciąż zniżkujące rynkowe ceny rękawic i bardzo duża dostępność towarów wywarły ogromną presję marżową w segmencie dystrybucyjnym, co z kolei można uznać za...

Mercator Medical szacuje rezultaty III kwartału 2021 roku

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, odczuła w minionym kwartale dużą presję rynkową w segmencie dystrybucyjnym. W efekcie wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za okres lipiec-wrzesień 2021 roku wskazują na kontynuację trendu spadkowego w wypracowanych rezultatach finansowych. Grupa Mercator Medical zanotowała szacunkowo w trzecim kwartale 2021 roku 361,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, około 49 mln zł wyniku EBITDA i około 36 mln zł zysku netto. Są to rezultaty istotnie niższe zarówno wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, jak również wobec poprzedniego kwartału, przy czym należy wziąć pod uwagę kontekst rynkowy. Mercator Medical podaje wstępne wyniki finansowe - Trzeci kwartał 2020 roku należał już do okresu rekordowo wysokich cen rękawic jednorazowych, co przełożyło się na jedne z...

Mercator stracił w skali tygodnia 9,1 procent. Na GPW trwa kulminacja sezonu wyników

Za nami drugi spadkowy tydzień na GPW, podczas którego WIG20 stracił 1,5% będąc relatywnie słabszym indeksem (S&P500/DAX +0,5%/+0,3%). Z dużych spółek najsłabiej wypadła energetyka (-7,1%) i Mercator (-9,1%) tracący w obliczu wygasającej pandemii w Europie czy szerzej w krajach rozwiniętych. Z kolei wśród średniaków aż 11% oddał Ciech gł. po wynikach za 2Q’21, które były dobre, ale zostały podbite zdarzeniami jednorazowymi. Akcje Mercatora w ubiegłym tygodniu straciły 9,1% W sWIG80 dwucyfrową stratę zaliczył ML System i Polimex. Lekki wzrost zanotował NC Index. Od szczytu z początku września WIG20 stracił już ok. 5%. Dokładnie tyle trwała korekta na NYSE, a indeksy w ostatnich dniach odbiły zgodnie ze strategią, „kupuj każdą korektę”. Na rynkach finansowych preteksty dla niedźwiedzi są niezmienne: ograniczenie programu skupu aktywów...

Mercator Medical stracił 3,7 procent. Inwestorzy realizowali zyski po środowej sesji

W przeciwieństwie do rynków akcji w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, wczorajsza sesja na krajowym parkiecie przebiegła w minorowych nastrojach. WIG stracił 0,32%, a motorem napędowym zmian były największe skupione w ramach indeksu WIG20, który zanotował 0,58% straty przy wysokich obrotach na poziomie ponad 800 mln zł. Akcje Mercator Medical  odnotowały spadek o 3,7% Inwestorzy realizowali więc zyski po najlepszej w tym tygodniu, środowej sesji, co widoczne było zachowaniu poszczególnych komponentów. Jedynie trzy spółki z indeksu zanotowały dodatnie zmiany (CCC, CD-Projekt, Dino Polska), a największym obciążeniem były min. walory Mercator Medical (-3,70%) oraz JSW (- 3,00%). Małe i średnie spółki radziły sobie relatywnie lepiej, a ich indeksy zakończyły dzień handlu na dodatnich poziomach. Co istotne, słabe zachowanie krajowego rynku akcji miało...

Mercator z ponad 1 mld zł przychodów w I półroczu – zapiski giełdowego spekulanta

Oczywiście spółka ma już za sobą okres pandemicznej hossy. Obecnie kurs wykonuje jedynie korekcyjne odbicia. Na wykresie można wyznaczać dwa najbliższe cele przy 180 zł i 220 zł.

Akcje Mercatora wzrosły o 7 procent. Główne indeksy GPW nie odnotowały większych zmian

WIG20 zanotował wczoraj symboliczny wzrost o 0,1%, a mWIG40 stracił identyczną wartość. W przypadku sWIG80 doszło do spadku o 0,6%. Wśród największych podmiotów najbardziej pozytywnie wyróżniły się Mercator (+7%) oraz LPP (+4%). Na drugim biegunie znalazły się podmioty z obszaru wydobywczego, czyli KGHM (-3%) i JSW (-6%). Mercator Medical zakończył dzień aż 7% zwyżki W dobrych nastrojach dzień zakończyli inwestorzy na większych europejskich rynkach. DAX zyskał 0,2%, a FTSE ok. 0,9%. Niewielkie ruchy miały miejsce w USA, gdzie DJIA i S&P500 spadły po 0,2%. W Azji widać rozdźwięk pomiędzy głównymi giełdami. Nikkei zwyżkuje o 0,5%, a SCI spada o 0,7%. Kontrakty terminowe na najważniejsze indeksy rosną, co może sugerować pozytywny start notowań. W kalendarium makro czekają nas przede wszystkim odczyty z...

Mercator Medical osiągnął w I półroczu 2021 blisko 1,1 mld zł przychodów

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, zanotowała w pierwszej połowie 2021 roku blisko 1,1 mld zł przychodów. Wartość wolnych środków finansowych wzrosła do blisko 820 mln zł. Grupa Mercator Medical podsumowała I półrocze 2021 roku Grupa Mercator Medical zanotowała w pierwszej połowie 2021 roku ponad 1.087 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 88% względem analogicznego okresu zeszłego roku. Równie mocny wzrost dotyczył rezultatów finansowych, oczyszczonych ze zdarzeń o charakterze jednorazowym – odpisów wartości zapasów i należności, związanych z historycznie wyższymi cenami rękawic jednorazowych niż obecnie (łącznie obniżyły raportowany wynik EBITDA w I połowie 2021 roku o około 96,3 mln zł, a zysk netto o około 77,6 mln zł). Skorygowany wynik EBITDA pierwszego...

Mercator Medical z trzecią spadkową sesją z rzędu. Indeks sWIG80 ustanowił kolejny rekord notowań

Za nami kolejna z rzędu, rekordowa sesja na rynku akcji w Warszawie. sWIG80 wzrósł o symboliczne 0,1% ustanawiając jednak historyczne szczyty notowań na poziomie 21737 punktów. Z kolei mWIG40 zamknął sesję na poziomie 5334 punktów, tj. najwyżej od 14 lat. Jak widać dynamika wzrostów ulega jednak spadkowi, co wydaje się korespondować z zachowaniem rynków bazowych w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Akcje Mercator Medical straciły 6,95%, odnotowując trzecią spadkową sesje z rzędu Najsłabiej radził sobie indeks krajowych blue chipów. Po otwarciu na poziomie 20 pkt. niższym od poniedziałkowego zamknięcia (wpływ na to miało przede wszystkim odłączenie prawa do dywidendy dla akcji PZU i Cyfrowego Polsatu) WIG20 przez całą sesję zyskiwał jednak na wartości i ostatecznie na zamknięciu sesji znalazł się...
Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], Pekabex [PBX] – Gorące spółki dnia

"Wzrost poziomu sprzedaży osiągnięty w pierwszym półroczu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wynika ze wzrostu skali działalności głównie w segmencie Realizacja kontraktów - prefabrykacja (wzrost sprzedaży o 152 650 tys. zł)" - podano w uzasadnieniu. Ponadto spółka zaznaczyła, że spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach. Na wykresie, po większej korekcie, pojawia się próba dokonania odbicia od linii trendu.

Mercator przeceniany o ponad 5%! Zwiększenie odpisów uderza w wyniki finansowe za 2 kw. 2021

W trakcie piątkowych notowań Mercator Medical notuje bardzo mocny spadek swojej wyceny, który sięga zdecydowanie ponad 5%. Negatywny sentyment wynika z najnowszego raportu bieżącego, w którym spółka informuje o sporych odpisach uszczuplających szacunkowe wyniki finansowe za 2 kw. 2021. Publikacja skonsolidowanego raportu za 1 półrocze ma mieć miejsce 15 września. Mercator Medical traci 5,35% w trakcie dzisiejszych notowań. Szacunkowy zysk netto w 2 kw. wyniósł 113,8 mln zł (po zmianach). Spółka pozostaje w trendzie spadkowym. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Mercator spada o ponad 5% W trakcie dzisiejszej sesji Mercator Medical notuje wyraźny spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie aż 5,35%, co oznacza spadek o 9,60 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 179,50 zł....

Mercator Medical: Zysk netto w II kw. to ok. 113,8 mln zł wg nowych szacunków

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Mercator Medical podjął decyzję o zwiększeniu odpisów aktualizujących wartość zapasów do kwoty 85,9 mln zł, podała spółka. W efekcie w II kwartale 2021 r. odpis na zapas obciążył wynik EBITDA kwotą 83,3 mln zł, a wynik netto kwotą 67,1 mln zł (po ujęciu efektu podatku odroczonego). Według nowych szacunków, skonsolidowany zysk netto w II kw. wyniósł ok. 113,8 mln zł (wobec ok. 146,6 mln zł szacowanych w lipcu br.), a EBITDA ok. 118,4 mln zł (wobec ok. 164,7 mln zł). "Zwiększenie odpisów uzasadnione jest dalszymi zmianami (obniżką) cen sprzedaży towarów w asortymentach oferowanych między innymi przez emitenta w okresie od lipca 2021 r. do dnia dzisiejszego, w stosunku do cen sprzedaży przyjętych jako podstawa do opracowania szacunkowych...

Michał Romański zostanie nowym CFO Mercator Medical

Warszawa, 01.09.2021 (ISBnews) - Członek zarządu i dyrektor finansowy Mercator Medical Witold Kruszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem na 30 września 2021 r., podała spółka. Nowym dyrektorem finansowym Mercator Medical wybrany został Michał Romański, który rozpoczął już proces wdrożenia. Dzięki temu najbliższe NWZ będzie mogło powołać obecnego CFO do rady nadzorczej. "Dziękuję Witoldowi Kruszewskiemu za osiem lat intensywnej pracy operacyjnej w Grupie Mercator Medical, w trakcie których zespołowo stawiliśmy czoło wielu wyzwaniom w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Wiedza o tym, jak funkcjonuje Mercator oraz posiadane doświadczenie powinny zostać wykorzystane i w dalszym ciągu służyć budowie wartości. Zaproponowałem w związku z tym Witoldowi Kruszewskiemu wejście do rady nadzorczej. Wyrażam przekonanie, że moja propozycja spotka się z akceptacją innych akcjonariuszy...

Mercator Medical stracił wczoraj 1,6 procent. Słabość małych spółek z indeksu sWIG80

Pierwsza sesja bieżącego tygodnia na Wall Street przebiegała pod „byczym” dyktandem w ramach kontynuacji dobrych nastrojów po sympozjum w Jackson Hole. Zarówno indeks szerokiego rynku S&P 500 jak i indeks spółek technologicznych Nasdaq poprawiły swoje historyczne maksima. Akcje Mecator Medical odnotowały zniżkę o 1,6% Słabsze informacje płyną natomiast z rynku chińskiego, gdzie najnowszy odczyt indeksu PMI w usługach wyniósł 47,5 pkt. wobec konsensusu 52,0 pkt. i poprzednio 53,3 pkt. Ostatni raz tak słaby odczyt w Chinach miał miejsce na początku 2020 roku, gdy po raz pierwszy rosła fala obaw ws. Covid-19. Z pozostałych tematów - wczoraj Pentagon ogłosił zakończenie misji wojskowej w Afganistanie. Wczoraj pogłębiła się relatywna słabość małych krajowych spółek z indeksu sWIG80 na tle tych większych z indeksów mWIG40 i...

Mercator zyskał wczoraj 4,9 procent. Indeksy GPW skończyły dzień niewielkimi spadkami

Wczorajsza sesja na GPW przebiegła pod znakiem małych spadków indeksów. WIG20 stracił -0,7%, WIG -0,5%, mWIG40 -0,4%, a sWIG80 - 0,4%. Wśród blue-chipów wzrostom przewodził Mercator (4,9%), a także PGE (1,6%), PZU (1,4%) oraz Allegro (1,3%). Najbardziej traciły natomiast KGHM (-4,3%), CD Projekt (-2,6%), LPP (-2,6%) oraz JSW (-2,1%). Akcje Mercator Medical zyskały wczoraj 4,9% Zmienność na giełdach w Europie również była niewielka. DAX wzrósł 0,3%, CAC stracił -0,7%, a FTSE -0,2%. Nieco bardziej zdecydowani byli inwestorzy w USA, gdzie pomimo dobrego początku ostatecznie indeksy znalazły się pod nieco większą kreską (S&P -1,1%, Nasdaq -0,9%). Wczorajsza sesja niewiele wniosła do obrazu rynku. WIG20 w dalszym ciągu porusza się przy górnej granicy kanału 2200-2300 pkt. w okolicach szczytu z listopada 2019 r. Z...

Mercator zakończył tydzień spadkiem 3,6% procent

W piątek WIG20 w końcu dotarł do górnego ograniczenia prawie 3-miesięcznej konsolidacji 2200- 2300 pkt, nawet z lekkim nadbiciem, co oznacza poziom najwyższy od ponad 2 lat. Niestety obroty nie potwierdziły kierunku, bo w przypadku dużych spółek sięgnęły 468 mln PLN czyli najmniej od 27.07. Seroki indeks WIG kontynuował w minionym tygodniu serię 6 sesji z rzędu z rekordami hossy, a mWIG40 znalazł się w czwartek na poziomach najwyższych od 2007 roku. Blisko rekordów hossy jest też sWIG80. Mercator Medical: koniec ubiegłego tygodnia przyniósł obniżkę cen akcji spółki Miniony tydzień rozpoczynaliśmy od nagłej przeceny na rynku złota/srebra, które spadały odpowiednio o 6/8%, a strat do końca tygodnia nie udało się odrobić. Odbiło się to notowaniach KGHM (-1,3% w tygodniu), który okazał...

Mercator Medical traci 4,5 procent, odnotowując najniższy kurs od roku

Niska zmienność notowań i brak negatywnych impulsów rynkowych (takowymi na tę chwilę mogłyby być jedynie zacieśnienia polityki monetarnej przez czołowe banki centralne) sprzyjają wspinaniu się na nowe maksima cenowe indeksów giełdowych. Z zadziwiająca konsekwencją dzień w dzień w bieżącym tygodniu czynią to najważniejsze indeksy regionalne na świecie, jak np. amerykański S&P500, ale także krajowy indeks WIG. Mercator Medical z najgorszym wynikiem pośród indeksu blue- chipów Wczoraj po udanej końcówce sesji, na najwyższych poziomach od ponad roku, zamknął się też WIG20. Pierwsze skrzypce na wczorajszej sesji nie grały najwięcej ważące w indeksie spółki, ale JSW (+6,5%), Dino Polska (+4,0%; p/e spółki wzrosło już do 46), Lotos (3,4%; wczorajsza sesja była jednocześnie pierwszą na której inwestorzy reagowali na raport finansowy za I poł....
Byk z Wall Street

Orange Polska, Cyfrowy Polsat i LPP na podium wzrostów WIG20

W trakcie lipcowych notowań na warszawskim parkiecie mocno widoczny był rynek wakacyjny. Pomimo tego niektóre spółki mogą pochwalić się bardzo pokaźnymi wzrostami, które sięgają nawet ponad 20%. Do grona tego zaliczyć można m.in. KRUK i Cognor. Z kolei wśród największych spółek indeksu WIG20 najmocniej zwyżkował Orange Polska, kończąc lipiec z wynikiem +13,9%. W lipcu obroty na GPW spadły o ok. 20%. Indeks WIG20 zyskał w tym czasie 1,56%, podczas gdy mWIG40 wzrósł o 3,49%. Do największych przegranych zaliczyć można Mercatora, czy też XTB. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=6_XsYXzr9B8 Mocne spadki obrotów - Na początku należy się odnieść do tych obrotów, ok. 20% spadku. Aczkolwiek należy pamiętać, że jest to rynek wakacyjny, który generalnie cechuje się zwyczajowo niższą...

Mercator Medical był wczoraj jedną z najsilniejszych spółek indeksu WIG20

W środę indeks szerokiego rynku WIG symbolicznie, ale poprawił swoje maksima hossy, a GPW odznaczała się tym razem relatywną siłę, choć i w Europie padły nowe maksima. We wzrostach przewodziły akcje spółek technologicznych. Na GPW wśród dużych spółka odbijały papiery Mercatora (+5,8%). Wg wypowiedzi prasowych CFO ceny rękawic po krótkiej stabilizacji w lipcu kontynuowały trend spadkowy i wydaje się on długoterminowy W tym roku papiery spółki spadły o ok. 42% i są najgorszym komponentem WIG20. Mercator zyskał wczoraj 5,8 procent, korekta wśród dystrybutorów stali W środę pozytywnie po wynikach zachowywały się akcje Pekao (+4,1%), choć papiery Aliora, który również pozytywnie zaskoczyły 2%. Ponad 2% zyskiwał kurs gł. akcjonariusza banków czyli PZU. W mWIG40 błyszczał Mabion (+14,5%) oraz AmRest (+8,9%). Biotechnologiczna spółka...

Mercator Medical finalizuje skup dywidendowy za 312 mln zł

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, finalizuje zakup akcji własnych w ramach zaproszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy. Mercator Medical finalizuje zakup akcji własnych Do domu maklerskiego obsługującego skup wpłynęło w okresie zapisów (7 czerwca – 30 lipca br.) 6,8 tys. prawidłowo złożonych ofert sprzedaży na 9,3 mln akcji. Spółka dokona transakcji zakupu 623,8 tys. akcji po cenie 500 zł za akcję (łącznie 312 mln zł) z proporcjonalną redukcją ofert, co wynika z warunków zaproszenia. Oznacza to alokację na poziomie 6,67%, która przekłada się na średnio na ponad 33 zł brutto wypłaty w przeliczeniu na akcję zgłoszoną do skupu. To około 14% ceny akcji w ostatnich dniach umożliwiających zakup walorów i ich...

Mercator jedną z najsłabszych spółek wśród blue chipów podczas wtorkowej sesji

Za nami mieszana sesja na krajowym rynku akcji. Szeroki indeks zanotował lekką korektę na poziomie 0,05%, pomimo tego, że w początkowej fazie handlu znajdował się on na historycznych szczytach z okolic 68.200 punktów. Najważniejsze było oczywiście zachowanie indeksu krajowych blue chipów (WIG20), któremu udało się zakończyć wtorkowy handel powyżej poziomu zamknięcia z poniedziałku. Mercator stracił ponad 3 procent podczas wtorkowej sesji Najlepiej zachowywały się min. walory PKN Orlen i Tauron Polska Energia, które zyskały blisko 2%. Na drugim biegunie znalazły się akcje takich spółek jak CCC (-3,16%) i Mercator (- 3,15%). Walory tej ostatniej zmierzają w kierunku lokalnego dołka z okolic 200 zł. Najmocniej na zachowaniu krajowego rynku akcji zaważyły jednak walory małych i średnich spółek, których indeksy zakończyły dzień ze...

Lipcowe rekomendacje DM BOŚ. Najwięcej mają zyskać AB, Asbis, Pekao i Alior Bank

"Bogaty w kapitał i wolny od problemów związanych ze sporami sądowymi inicjowanymi przez frankowiczów Pekao znajduje się, w naszej ocenie, w dogodnej pozycji, by zostać beneficjentem oczekiwanego popandemicznego ożywienia gospodarczego" - napisano o Pekao.

Wig20 traci 0,9% w piątek o 13. Analiza notowań: XTB, Mercator Medical, Stalprofil oraz Plastbox

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 4 godzinach handlu 0,9%, WIG 0,6%, mWIG40 traci 0,1%, a sWIG80 traci 0,2%. 8 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Mercator Medical które zyskują 3,68%, a najsłabiej Orange Polska (-3,36%). Nieznaczne spadki na GPW po 4 godzinach piątkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Mercator Medical (+3,68%), a najmocniej traci Orange Polska (-3,36%). W gronie komponentów mWIG40 liderem wzrostów jest Kernel (+8,11%), a spadków Eurocash (-2,64%). https://www.youtube.com/watch?v=xt8XgllcoBU Nagranie z samego otwarcia piątkowych notowań, można obejrzeć powyżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać...

Mercator Medical był wczoraj najsłabszym walorem wśród blue chipów

Wczorajsza sesja miała pozytywny przebieg na krajowym parkiecie. WIG20 korzystając z dobrego otoczenia na rynkach bazowych wybił się ponad krótkoterminowy opór na 2 250 pkt., zyskując prawie 0,9%. Szczególnie dobrą sesją zanotowały akcje spółek górniczych – zarówno JSW i KGHM rosły ponad 4,0%. Mercator Medical odnotował ponad 12-procentową stratę Związane to było z odbiciem notowań surowców przemysłowych w ostatnich dniach, co z kolei ma źródło w osłabiającym się amerykańskim dolarze. Para EUR/USD po dynamicznych spadkach w czerwcu, od połowy lipca budowała formację spodka z której wybiła się w pierwszej części tygodnia. Z technicznego punktu widzenia eurodolar może wiec powrócić w kierunku 1,20. Wczoraj wspierającym dla notowań euro były wyższe od oczekiwań dane o inflacji CPI w Niemczech, która wg wstępnych danych...

Mercator Medical stracił wczoraj ponad 5 procent i był najsłabszy w indeksie WIG20

Wczorajszą sesję amerykański indeks szerokiego rynku S&P 500 zakończył w okolicy poziomu odniesienia z zamknięcia poprzedniej sesji, a indeks spółek technologicznych zyskał 0,7%. Pomimo zaskakująco dobrych wyników amerykańskich spółek, w tym tych największych spod akronimu FAAMNG, rynek nie reaguje mocnymi wzrostami, prawdopodobnie inwestorzy spodziewali się solidnych wyników, i znacząca część sukcesu amerykańskich spółek jest już zdyskontowana w cenach. Mercator Medical najsłabszym walorem wśród blue chipów Wczoraj wyniki opublikował Facebook, który obecnie traci w handlu pozasesyjnym ok. 3,5%, skorygowany zysk na akcję spółki w II kw. wyniósł 3,61 USD wobec konsensusu 3,03 USD, przychody wzrosły do 29,08 mld wobec oczekiwań na poziomie 27,89 mld zł, przy wzroście o 56% r/r, jednak władze spółki ostrzegają, że tempo wzrostu przychodów może spaść w II...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ