XTB

Mennica Polska: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. CIT za 2012 r.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie uchylił w całości decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2016 r. oraz określającą stratę spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok 2012 w wysokości 6 594 005,99 zł, podała spółka. Mennica Polska: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie "Przedmiotowa decyzja uwzględnia prezentowane przez spółkę stanowisko w sprawie uznania wydatków za korzystanie ze znaków towarowych za koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego" - czytamy w komunikacie. Decyzja nie ma wpływu na bieżący wynik finansowy Mennicy Polskiej, podkreślono. Decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Jednocześnie przysługuje spółce prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podano także. Mennica Polska, uznawana za jedną...

Mennica rozpoczęła negocjację ws. zakupu pozostałych 50% akcji Mennica Towers

Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. - spółka zależna od Mennicy Polskiej - rozpoczęła negocjację z GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie nabycia 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT, podała Mennica Polska. W wyniku transakcji grupa kapitałowa Mennica Polska stałaby się właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym SPV. Mennica Polska planuje zakup kolejnych akcji "Wobec braku otrzymania od podmiotu trzeciego wiążącej, ostatecznej oferty nabycia inwestycji Mennica Legacy Tower zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Prostej 20 spółka zależna od emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. podjęła kierunkową decyzję o rozpoczęciu negocjacji z GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w przedmiocie nabycia...

Mennica Polska miała 6,55 mln zł straty netto, 5,19 mln zł zysku EBIT w III kw.

Mennica Polska odnotowała 6,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 5,19 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,37 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 179,76 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 11,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 611,93 mln zł w porównaniu z 507,08 mln zł rok wcześniej. "W omawianym okresie, grupa kapitałowa osiągnęła poprawę wskaźników rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej,...

Mennica Polska ma zamówienie z NBP na monety o wartości ponad 82,27 mln zł

Mennica Polska otrzymała zamówienie na dostawy monet dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) na 2021 rok o łącznej wartości ponad 82,27 mln zł, podała spółka. Mennica Polska otrzymała zamówienie na dostawy monet dla NBP na 2021 rok "Zarząd Mennicy Polskiej informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej umowy dostawy monet z dnia 11 lipca 2007 r., 12 października 2020 r. wpłynęło do spółki roczne zbiorcze zamówienie NBP na produkcję i dostawę w roku 2021 monet powszechnego obiegu. Wartość zamówienia opiewa na łączną kwotę 82 271 602,8 zł" - czytamy w komunikacie. Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez spółkę do NBP poszczególnych...

Mennica Polska miała 32,3 mln zł zysku netto, 17,8 mln zł zysku EBIT w II kw.

Mennica Polska odnotowała 32,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska odnotowała 32,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 17,79 mln zł wobec 5,69 mln zł zysku rok wcześniej. "Grupa kapitałowa osiągnęła poprawę wskaźników rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej, co było spowodowane odnotowaniem m.in. przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu 'Mennica Residence', jak również wyższą sprzedażą i rentownością sprzedawanych produktów w segmencie menniczym. Czynniki te rekompensowały spowodowany COVID-19 spadek wyników w segmencie płatności elektronicznych. Większe przychody i nieproporcjonalnie mniejsze koszty sprzedaży omawianego okresu względem analogicznego okresu roku poprzedniego spowodowały również wzrost wskaźników opartych na...

Mennica Polska rozpoczęła buy-back do 10% akcji, cena max.: 19,5 zł/szt.

Mennica Polska rozpoczęła - zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia - program skupu do 638 096 akcji własnych (tj. 10% kapitału) w celu umorzenia, za łączną kwotę nie większą niż 12,44 mln zł, podała spółka. Cena jednej akcji nie może być wyższa niż 19,5 zł za sztukę. Mennica Polska rozpoczęła program skupu akcji własnych "W opinii zarządu spółki, realizacja programu skupu akcji własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej akcji spółki, ponadto pozwoli na korzystne dla akcjonariuszy spółki przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich" - czytamy w komunikacie. "Spółka nabywać będzie akcje własne w pełni pokryte, na poniższych zasadach: i) Łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach programu skupu akcji własnych nie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację