XTB

Katarzyna Budnicka została powołana na prezesa zarządu Mennicy Polskiej

Warszawa, 09.08.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała Katarzynę Budnicką do pełnienia funkcji prezesa zarządu, a także Siemowita Kalukiewicza do pełnienia funkcji członka zarządu ds. produkcji monetarnej i logistyki, podała spółka. Katarzyna Budnicka od maja 2022 r. była członkiem zarządu p. o. prezesa spółki i dyrektorem pionu płatności elektronicznych. Siemowit...

Stabilne wyniki Mennicy Polskiej w pierwszym półroczu 2022 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała wyniki za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 757,7 mln zł (637,7 mln zł rok wcześniej). Zysk netto to 36,6 mln zł (68,4 mln zł za I-II Q 2021 r.). Wysoka baza porównawcza jest powiązana ze sprzedażą ostateczną 120 mieszkań...

Mennica odstępuje od planów budowy światłowodu między Europą a Bliskim Wschodem

Warszawa, 18.07.2022 (ISBnews) - Bezskutecznie upłynął termin spełnienia się warunków zawieszających umowy zawartej przez Estelport Investments - spółkę SPV w 100% zależną od Mennica Deweloper z Grupy Mennica Polska - z Alcatel Submarine Networks w przedmiocie instalacji i dostawy światłowodu podmorskiego łączącego południowe Włochy z Izraelem, podała Mennica. Tym...

Mennica Polska zleciła spółce Nokii budowę I odcinka światłowodu między Europą a Bliskim Wschodem

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Grupa Mennica Polska - za pośrednictwem spółki zależnej - podpisała umowę z firmą Alcatel Submarine Networks - częścią koncernu Nokia, której przedmiotem jest budowa podmorskiego światłowodu jako część planowanego systemu łączącego Europę z Bliskim Wchodem. Wartość umowy to 91,5 mln USD, podała spółka. "Kolejne kontrakty będą...
gpw

Mennica Polska wchodzi w nowy segment działalności – połączy światłowodem Bliski Wschód z Europą

Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej, za pośrednictwem spółki zależnej, wchodzi w nowy perspektywiczny obszar działalności. 18 maja br. została podpisana umowa z firmą Alcatel Submarine Networks, częścią koncernu Nokia, której przedmiotem jest budowa podmorskiego światłowodu. To część planowanego systemu łączącego Europę z Bliskim Wchodem. Wartość umowy to 91,5 mln USD....

Mennica Polska zakończyła I kw. 2022 r. zyskiem netto 22,9 mln zł i EBITDA 30,5 mln zł

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała pierwszy kwartał bieżącego roku.Przychody ze sprzedaży wyniosły 460,6 mln zł i były o ponad 181 mln wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto to 22,9 mln zł, a EBITDA30,5 mln zł. Mennica Polska SA podsumowuje I kw. 2022 r. Uwzględniając wysoką bazę za...

Zarząd Mennicy Polskiej został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała zarząd na nową wspólną trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka. Katarzyna Budnicka została powołana do pełnienia funkcji członka zarządu, p.o. prezesa zarządu, a Artur Jastrząb do pełnienia funkcji członka zarządu, podano w komunikacie. Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych...

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o 0,7 dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Mennicy Polskiej zdecydowało o przeznaczeniu 35,76 mln zł z zysku netto osiągniętego w 2021 roku na dywidendę, tj. wypłacie 0,7 zł na akcję, podała spółka. Zarząd spółki rekomendował wcześnie dywidendę w wysokości 0,5 zł na akcję, ale kwota została podwyższona na wniosek akcjonariusza spółki. "Walne...

Mennica Polska w 2021 r. osiągnęła wyższe wyniki finansowe we wszystkich obszarach działalności

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. (MPSA) opublikowała raport za IV kwartał oraz narastająco za cztery kwartały 2021 roku. Przychody wyniosły ponad 1,3 mld zł. W stosunku do bardzo wysokiej bazy z ubiegłego roku, po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, zysk netto był wyższy o 12,2 mln zł,...

Mennica Polska zleciła budowę budynku w ramach inwestycji ‘Bulwary Praskie’

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Mennica Polska S.A. Spółka Komandytowo - Akcyjna, spółka zależna od Mennicy Polskiej zawarła z firmą budowlaną Antczak Marek spółka z o.o. umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach inwestycji deweloperskiej "Bulwary Praskie", podała spółka. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi łącznie 37 208...

Mennica Polska miała 12,63 mln zł zysku netto, 11,43 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 6,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,43 mln zł wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Mennica Polska: Łączny przychód finans. z akcji Enei to 23,4 mln zł w I-III kw.

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Łączny przychód finansowy Mennicy Polskiej z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enei wyniesie 5,63 mln zł za III kwartał br., a łącznie za I-III kw 2021 r. sięgnie 23,42 mln zł, podała spółka. "W następstwie dokonania na koniec III kwartału 2021 roku wyceny akcji spółki...

Oferta Mennicy Tower na zakup 50% udziałów Mennica Legacy Tower wygasła

Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Oferta zakupu przez Mennica Tower - spółkę zależną Mennica Polska - 50% udziałów Mennica Tower GGH MT - właścicielu wieżowca Mennica Legacy Tower w Warszawie - wygasła, podała Mennica Polska. "Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 20/2021...

Mennica Polska miała 45,7 mln zł zysku netto, 33,1 mln zł EBIT w II kw. 2021 r.

Mennica Polska odnotowała 45,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 32,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 33,13 mln zł wobec 17,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,44 mln zł w...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Mennica Polska wydłuża czas na wykup udziałów Mennica Legacy Tower do 20 VIII

Mennica Polska na wniosek GGH PF Project 3 GGH Management 3, który posiada 50% udziałów w Mennica Tower GGH MT, podjęła decyzję w przedmiocie przedłużenia okresu związania ofertą do 20 sierpnia 2021 r. w procesie nabycia pozostałych 50% akcji właściciela wieżowca Mennica Legacy Tower w Warszawie, podała spółka. 19 lipca...
Money, pieniądze, Comparic

Mennica oferuje 123 mln euro za pozostałe udziały Legacy Tower i wykup obligacji

Mennica Polska podjęła decyzję w przedmiocie złożenia oferty nabycia pozostałych 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT (która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie), zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT przez spółkę zależną pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna...
gpw sala notowan cc

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o 0,7 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 35,8 mln zł na dywidendę, tj. 0,7 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował wcześniej wypłatę dywidendy w wysokości 25,57 mln zł, tj. 0,5 zł na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę...
Sztabki złota Cena złota

Mennica Polska rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

Mennica Polska rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 25,57 mln zł, tj. 0,5 zł na akcję, z zysku za 2020 rok, podała spółka. Mennica Polska może wypłacić dywidendę Pozostałą kwotę w wysokości 33,44 mln zł zarząd przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. "Zarząd spółki jednocześnie podjął decyzję o przedłożeniu wniosku do zwyczajnego walnego zgromadzenia...
Money, pieniądze, Comparic

Mennica Polska miała 23,64 mln zł zysku netto, 30,79 mln zł zysku EBIT w I kw.

Mennica Polska odnotowała 23,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 15,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 30,79 mln zł wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Mennica Polska miała 57,82 mln zł zysku netto, 77,73 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Mennica Polska odnotowała 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 77,73 mln zł wobec 23,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 943,43...

Mennica Polska obsługuje kilkadziesiąt banków narodowych i stawia na dywersyfikację. Rozmowa z prezes zarządu Grzegorzem Zambrzyckim

Mennica Polska jest jedną z 5 największych mennic na całym świecie. Obsługuje ona kilkadziesiąt banków narodowych z całego globu, natomiast najważniejszym klientem pozostaje Narodowy Bank Polski. W ramach dywersyfikacji spółka prowadzi również działalność deweloperską czy też płatności elektronicznych. W trakcie ubiegłego roku sprzedane zostały natomiast rekordowe ilości złota (2...

Mennica Polska: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. CIT za 2012 r.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie uchylił w całości decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2016 r. oraz określającą stratę spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok 2012 w wysokości 6 594 005,99 zł, podała spółka. Mennica Polska: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

Mennica rozpoczęła negocjację ws. zakupu pozostałych 50% akcji Mennica Towers

Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. - spółka zależna od Mennicy Polskiej - rozpoczęła negocjację z GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie nabycia 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT, podała Mennica Polska. W wyniku transakcji grupa...

Mennica Polska miała 6,55 mln zł straty netto, 5,19 mln zł zysku EBIT w III kw.

Mennica Polska odnotowała 6,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 5,19 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...

Mennica Polska ma zamówienie z NBP na monety o wartości ponad 82,27 mln zł

Mennica Polska otrzymała zamówienie na dostawy monet dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) na 2021 rok o łącznej wartości ponad 82,27 mln zł, podała spółka. Mennica Polska otrzymała zamówienie na dostawy monet dla NBP na 2021 rok "Zarząd Mennicy Polskiej informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej umowy dostawy...

Mennica Polska miała 32,3 mln zł zysku netto, 17,8 mln zł zysku EBIT w II kw.

Mennica Polska odnotowała 32,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska odnotowała 32,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 17,79 mln zł wobec 5,69...

Mennica Polska rozpoczęła buy-back do 10% akcji, cena max.: 19,5 zł/szt.

Mennica Polska rozpoczęła - zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia - program skupu do 638 096 akcji własnych (tj. 10% kapitału) w celu umorzenia, za łączną kwotę nie większą niż 12,44 mln zł, podała spółka. Cena jednej akcji nie może być wyższa niż 19,5 zł za sztukę. Mennica Polska rozpoczęła program...