XTB
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miało 1,19 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

Medicalgorithmics odnotowało 1,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Strata operacyjna wyniosła 6,14 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,1 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 45,4 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 4,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,17 mln zł w porównaniu z 94,1 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 6,66 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej. "W I...
Kurs medicalgorithmics

ZWZ Medicalgorithmics zdecyduje 2 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 12 sierpnia. Medicalgorithmics nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics (...) , po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019, postanawia  przeznaczyć zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 16 593 783,57 zł osiągnięty przez Medicalgorithmics S.A. w roku 2019 w całości na kapitał zapasowy Medicalgorithmics S.A." - czytamy w projekcie uchwały. Rekomendując przeznaczenie całości zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy, zarząd Medicalgorithmics S.A. uwzględnił przede wszystkim potrzeby kapitałowe spółki Medicalgorithmics S.A. oraz grupy kapitałowej Medicalgorthmics, wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe spółki i grupy, oraz trwającej zmiany modelu biznesowego...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości kwoty zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 16 593 783,57 zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Medicalgorithmics nie planuje wypłacać dywidendy "Opracowując rekomendację, zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe grupy kapitałowej Medicalgorithmics wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją zmiany modelu biznesowego grupy w USA z modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami grupy, która może również przejściowo negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe grupy" - czytamy w komunikacie. Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics liczy na osiągnięcie celu 10 tys. wniosków/mies. po pandemii

Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia, ale w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem powróci do normy, amerykańska spółka zależna Medi-Lynx jest w stanie taki poziom osiągnąć, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu. Medicalgorithmics sądzi, że cel 10 tys. wniosków do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia "Obecnie cofamy się do 5-6 tys. w II i III kwartale. W czwartym kwartale nasze założenie to ok. 8 tys. wniosków Myślę, że liczenie na 10 tys. wniosków do końca roku byłoby obecnie przesadą. Żeby to osiągnąć, musiałoby się wydarzyć coś nadzwyczajnego" - powiedział członek zarządu Medicalgorithmics Peter Pellerito podczas wideokonferencji. Spółka poinformowała w raporcie, że...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miało 3,27 mln zł straty netto, -4,57 mln zł EBITDA w I kw.

Medicalgorithmics odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje pierwszy kwartał Strata operacyjna wyniosła 8,62 mln zł wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła -4,57 mln zł w I kw. br. wobec 10,45 mln w I kw. 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 48,7 mln zł rok wcześniej. "W ocenie zarządu, skutki pandemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzone z nimi działania regulacyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa istotnie wpłyną na zmniejszenie przychodów i będą skutkowały gorszymi wynikami finansowymi grupy kapitałowej w 2020 roku. Największe przewidywane obniżenie przychodów spodziewane jest w...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 4,28 mln zł zysku netto, 18,63 mln zł EBITDA w 2019 r.

Medicalgorithmics odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje mijający rok Strata operacyjna wyniosła 0,09 mln zł wobec 24,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 18,63 mln zł wobec 36,3 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173,87 mln zł w 2019 r. wobec 199,4 mln zł rok wcześniej. W 2019 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 173,9 mln zł i spadły o 25,5 mln zł (-13%) w stosunku do 2018 roku. Negatywny wpływ na poziom przychodów miała mniejsza o ok. 13% liczba wyświadczonych usług medycznych, co przełożyło się na spadek przychodów Medi-Lynx w ujęciu realnym (bez wpływu kursu USD/PLN) o...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics [MDG] – niemal 100% odbicia od początku roku – analiza na zamówienie

Kurs spółki załamał się 3 lata temu i od tego czasu poruszamy się w trendzie spadkowym. Jednym z powodów były pogarszające się wyniki finansowe. Ostatni raport za III kwartał pokazał około 80 tys. zł zysku netto, co wygląda słabo na tle 1,85 mln zł przed rokiem. Wynik za trzy
Gorące spółki dnia

Medicalgorithmics [MDG], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Udane wejście w nowy rok zaliczył Wielton, którego akcje drożeją od początku grudnia o przeszło 30%. W ostatnich dniach zwyżka wyhamowała, jednak nie widać silniejszej reakcji podażowej. Wydaje się zatem, że dalszy ruch w górę jest realny, a najbliższy znaczący opór mamy w rejonie 8,50 zł. W miniony piątek spółka poinformowała, że jej firma zależna Lawrence David
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics ustalił cenę w nowej emisji na 18,25 zł. Kurs w górę o 14%

Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 18,25 zł za jedną i łączną liczbę akcji serii G, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, którzy złożyli deklaracje zainteresowania na 721 303, podała spółka.
Gorące spółki dnia

Medicalgorithmics [MDG], Budimex [BDX] – Gorące spółki dnia

W miniony piątek spółka poinformowała, że jej oferta okazała się najlepsze w przetargu GDDKiA na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz. Kontrakt ma wartość około 460,8 mln zł netto. Jest to kolejna pozytywna informacja w ostatnim czasie co pozwala napędzać wzrostowe odbicie. Spoglądając na wykres widać, że cena silnie rośnie co sugeruje, że rynek
Kurs medicalgorithmics

Medicalg. z niewielkim zyskiem za III kw. Kurs spada w kierunku rocznych minimów

Medicalgorithmics odnotowało 80 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics wypracował 1,4 mln zł zysku w II kw. Kurs nadal w układzie bocznym

Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,36 mln zł wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,4 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 49,22 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,1 mln zł w porównaniu z 93,71 mln zł rok wcześniej. Istotny wpływ na poziom przychodów sprzedaży w I poł. br. r. miał średni kurs USD/PLN, który był wyższy o 8%...
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Medicalgorithmics [MDG] – Gorące spółki dnia 30.05.2019

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Kurs spółki rósł podczas środowej sesji o około 2,5% przy niezłych obrotach. Powodem odbicia była publikacja raportu z wynikami za pierwszy kwartał. Z dokumentu wynika, że spółka miała 38,21 mln zł zysku netto od początku roku, wobec 29,66 mln zł przed rokiem. Wynik operacyjny był wyższy niż przed rokiem o niemal 12 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 820,57 mln zł wobec 788,05 mln zł rok wcześniej. Spółka podkreśliła w komunikacie, że w tym czasie ceny celulozy były o 40-45% wyższe niż e 2017 roku. Wyższy koszt surowca przekłada się na niższy popyt...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics notuje 4,5 mln zysku netto. Kurs spółki nie reaguje

Jak podaje Medicalgorithmics w raporcie kwartalnym, spółka miała w pierwszym kwartale 2019 roku 4,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej a rok wcześniej było to 4,1 mln zł. Grupa odnotowała w tym okresie 48,7 mln zł przychodów wobec 44,5 mln zł rok wcześniej. Medicalgorithmics publikuje raport kwartalny Jak podaje spółka, duży wpływ na przychody miał wzrost kursu USD/PLN, który ruszył w górę około 12 proc. W komunikacie prasowym wspominano także o drugim czynniku: "Drugim ważnym czynnikiem był wzrost przychodów od pozostałych partnerów o 1,4 mln zł" Inne dane z raportu: Zysk na sprzedaży Medicalgorithmics spadł w I kw.  2019 roku do 5,7 mln zł z 7,3 mln zł w roku ubiegłym. Zysk operacyjny spadł w tym czasie do 6,3 mln zł z...
Kurs medicalgorithmics

Akcje Medicalgorithmics nadal w konsolidacji, mimo podania wyników za 2018 rok

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka miała 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 25,54 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 24,72 mln zł wobec 41,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,4 mln zł w 2018 r. wobec 203,35 mln zł rok wcześniej. "Podsumowując miniony rok należy wspomnieć, że w październiku rozpoczęliśmy przegląd opcji strategicznych. Pewnie wielu z Was zastanawia się dlaczego i co to oznacza. Otóż w 2018 roku wyniki finansowe Grupy były poniżej naszych oczekiwań, pomimo inwestycji...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację