Conotoxia
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 1,85 mln zł straty netto, 3,53 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 1,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,53 mln zł wobec 6,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,67 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 23,1 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 2,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,03 mln zł w porównaniu z 59,17 mln zł rok wcześniej. "W I połowie 2021 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 59 mln zł i pozostały na zbliżonym...
Kurs medicalgorithmics

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 26 X o emisji akcji serii H bez pp

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 26 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H bez prawa poboru, a także o emisji warrantów serii A-C i serii I-K, wynika z projektów uchwał. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 86 556,5 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 865 565 sztuk, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwały dotyczącej emisji akcji serii H. Akcje serii H oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, prawa do akcji serii H, będą przedmiotem...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics rozważa uplasowanie obligacji lub emisję do 20% nowych akcji

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - W związku z nieuzyskaniem zakładanej wcześniej poprawy rentowności działalności i płynności spółki zależnej Medi-Lynx, jak i całej Grupy Medicalgorithmics, zarząd Medicalgorithmics podjął działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finansowania spółki, podał Medicalgorithmics. Jednym z działań jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki, a drugim - propozycja podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW, po cenie nie niższej niż 18 zł za sztukę. "W sytuacji dłuższej niż zakładanej transformacji ze względu m.in. na wpływ czynników zewnętrznych związanych z pandemią COVID-19, wolumen świadczonych badań i w konsekwencji wpływy pieniężne nie ukształtowały się na oczekiwanym poziomie i nie pozwoliły na zakładaną wcześniej poprawę rentowności działalności i płynności spółki...
Kurs medicalgorithmics

Maciej Gamrot został powołany do zarządu Medicalgorithmics

Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Macieja Gamrota do pełnienia funkcji członka zarządu - dyrektora finansowego na okres 3-letniej kadencji, podała spółka. Zastąpi on dotychczasowego CFO - Maksymiliana Sztanderę. "Pan Maciej Gamrot posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów pozyskiwania inwestora strategicznego lub finansowego, co w ocenie rady nadzorczej będzie wsparciem dla spółki w procesie przeglądu dostępnych opcji strategicznych" - czytamy w komunikacie. Zarząd Medicalgorithmics poinformował wcześniej w tym miesiacu, że podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej. Jak podano, Maciej Gamrot od wielu lat pełni funkcje menadżerskie w obszarze finansów i audytu. Przez 14 lat pracował na różnych stanowiskach w Grupie Agora (m.in. menedżer sprawozdawczości finansowej, menedżer audytu wewnętrznego grupy kapitałowej oraz p.o....

Medicalgorithmics rozpoczyna przegląd opcji strategicznych 

Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka. "Przegląd opcji strategicznych pozwoli na rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności grupy, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu grupy, którym jest zapewnienie możliwie najlepszej pozycji grupy na rynku zaawansowanych systemów dla kardiologii oraz maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano, zarząd przeprowadzi analizy różnych opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, w tym rozważy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak wymienionych działań. "Jednocześnie zarząd spółki informuje, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej oraz dopuszcza możliwość, że po dokonanym przeglądzie...

Jarosław Jerzakowski został powołany na członka zarządu Medicalgorithmics

Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Jarosława Jerzakowskiego na funkcję członka zarządu na okres trzyletniej kadencji, podała spółka. Jarosław Jerzakowski dotychczas pełnił funkcję dyrektora ds. international business development. "Intencją rady nadzorczej jest odzwierciedlenie w obszarze zarządu zwiększającej się istotności sprzedaży usług spółki na rynkach międzynarodowych poza USA. W związku z tym głównym celem stawianym przez radę nadzorczą przed panem Jarosławem Jerzakowskim jest dalszy intensywny rozwój sprzedaży usług kierowanych na rynki zagraniczne" - czytamy w komunikacie. Jarosław Jerzakowski od 2004 roku zawodowo zajmuje się rozwojem sprzedaży na rynkach zagranicznych i marketingiem. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Konica Minolta Business Solutions oraz Adrem Software. Od lutego 2013 roku odpowiada w Medicalgorithmics za rozwój biznesu zagranicznego poza USA. Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich...
Kurs medicalgorithmics

Akcje Medicalgorithmics spadają o ponad 30 proc. Prezes spółki rezygnuje ze stanowiska

Akcjonariusze spółki Medicalgorithmics (MGD) nie mogą zaliczyć ostatnich dni do udanych. Akcje dostawcy rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej spadły bowiem z 33,90 zł do zaledwie 23 zł. Deprecjację tą pogłębiła w ostatnim czasie rezygnacja Marcina Gołębickiego z funkcji prezesa spółki. Jako powód podał on względy osobiste. Prezes Medicalgorithmics ustępuje ze stanowiska  Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku, polska spółka działająca w branży wysokich technologii specjalizująca się w nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Jej sytuacja na warszawskim parkiecie nie wygląda jednak zbyt optymistycznie. - W czerwcu, jak i lipcu kurs akcji wielokrotnie próbował przebić się powyżej poziomu 33 zł, jednak jego...

Wig20 zyskuje 0,6% w piątek po 14. Analiza notowań: PZU, ML System, Medicalgorithmics oraz Polimex.

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 5 godzinach handlu 0,6%, WIG zyskuje 0,4%, mWIG40 zyskuje 0,1%, a sWIG80 traci 0,3%. Aż 15 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory LPP które zyskują 5,19%, a najsłabiej PKOBP (-0,48%). Wzrosty na GPW po 5 godzinach piątkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje LPP (+5,19%), a najmocniej traci PKOBP (-0,48%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje LiveChat (+2,83%), a najmocniej traci Mabion (-3,51%). Nagranie z samego otwarcia piątkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na stronie...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Medicalgorithmics miał 1,01 mln zł straty netto, 5,09 mln zł straty EBIT w I kw.

Medicalgorithmics odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,09 mln zł wobec 8,62 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 0,85 mln zł wobec 4,57 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,37 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 36,07 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2021 był porównywalny do ostatniego kwartału 2020 pod względem wolumenu świadczonych usług pomimo nadal ograniczonych w tym możliwości sprzedażowych z uwagi na pandemię. Nie są to jeszcze liczby, pozwalające nam skompensować niższe średnie stawki za badanie wynikające ze zmiany modelu biznesowego na 'in network', ale jesteśmy na dobrej drodze do tego...

Marcin Gołębicki został powołany na prezesa Medicalgorithmics od 16 czerwca

Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Marcina Gołębickiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 16 czerwca 2021 r., podała spółka. Medicalgorithmics z nowym prezesem zarządu W związku z powołaniem do zarządu, Marcin Gołębicki złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na 15 czerwca 2021 r. "Rada nadzorcza dokonała wyboru prezesa zarządu nowej kadencji biorąc pod uwagę, że z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020 zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r. wygaśnie mandat dotychczasowego prezesa zarządu Marka Dziubińskiego"- czytamy w komunikacie. Jak dodano, Marek Dziubiński zamierza kandydować do rady nadzorczej spółki. Marcin Gołębicki jest absolwentem Harvard University, Minnesota University oraz Indiana University. Od 25 lat zarządza największymi międzynarodowymi koncernami medycznymi w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2020 rok w kwocie 21,2 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Medicalgorithmics odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. "Opracowując rekomendację, zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe grupy kapitałowej Medicalgorithmics wynikające z nadal trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją rozwoju technologicznego produktów zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami grupy" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, spółka jednocześnie podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas. Medicalgorithmics odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics wyceniony na 26,50 zł. Kurs w układzie bocznym

Notowania poruszają w się w szerszym układzie bocznym. Na uwagę zasługuje fakt, że mamy w połowie tego układu lokalne wsparcie, które obecnie zatrzymuje spadki. Mimo iż sentyment na rynku nie sprzyja odbiciu, to choćby utrzymanie ceny nad tym poziomem w trakcie korekty na GPW, może sprawić, że w nieco lepszych okolicznościach, popyt powalczy o odbicie w kierunku głównego oporu.
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 12,9 mln zł straty netto, 37,5 mln zł straty EBIT w 2020

Medicalgorithmics odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics przedstawia swoje wyniki finansowe "Grupa zakończyła IV kw. 2020 stratą netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 5 mln zł wobec straty 3,4 mln zł w III kw. 2020, a EBITDA -8,3 mln zł wobec -6,7 mln zł w poprzednim kwartale. Negatywny wpływ na osiągnięte w tym okresie wyniki miał odpis w wysokości 3,1 mln zł związany z decyzją o niekontynuowaniu prac nad projektem 12-kanałowego PocketECG i skoncentrowaniu się na tych projektach, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Strata operacyjna wyniosła 37,51...

Spółka zal. Medicalgorithmics ma umowę zakupu pozostałych 25% udziałów Medi-Lynx

Medicalgorithmics US Holding Corporation - spółka zależna Medicalgorithmics - zawarła umowę zakupu 25% pozostałych udziałów w spółce Medi-Lynx za 0,5 mld USD, podała spółka. Medicalgorithmics zmaksymalizuje korzyści wynikające ze zmian modelu biznesowego "W zawartej umowie strony jednocześnie ustaliły, że po przeniesieniu własności udziałów kupujący nie będzie miał roszczeń wobec sprzedającego w odniesieniu do istniejących zobowiązań Medi-Lynx, w tym ok. 9,8 mln USD zobowiązań Medi-Lynx wobec emitenta (stan na 30 listopada 2020 r.), które będą regulowane w miarę odzyskiwania rentowności przez Medi-Lynx" - czytamy w komunikacie. Od 31 grudnia 2020 r. spółka rozpoczęła konsolidację wyniku finansowego Medi-Lynx w 100%. "W ocenie zarządu, przejęcie pośredniej kontroli nad 100% udziałów w Medi-Lynx jest w interesie spółki i pozwoli w przyszłości na maksymalizację korzyści wynikających ze zmian...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miało 1,19 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

Medicalgorithmics odnotowało 1,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Strata operacyjna wyniosła 6,14 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,1 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 45,4 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 4,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,17 mln zł w porównaniu z 94,1 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 6,66 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej. "W I...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje