XTB

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca br., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. MCI Capital zadecyduje 30 czerwca br., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie MCI Capital S.A. postanawia, że wynikający ze sprawozdania finansowego spółki zysk netto wykazany przez spółkę w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w wysokości 113 390 249,69 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage...

Aż 10 spółek z GPW podczas środowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

10 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas środowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: PlayWay, Ultimate Games, MCI, RYVU, Libet, Rubicon, Polwax, Everest, Wikana, Edinvest. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 27.05 do najmniejszego. 10 spółek osiągnęło podczas środowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej dziesiątki” zanotował PlayWay (13,9 mln zł) a najmniejsze Edinvest (17,6 tys. zł).  7 z 10 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman PlayWay z rekordem, ale kończy sesję pod kreską Podczas środowej sesji walory PlayWay wybiły górą poziom 500 zł. Wzrosty nie trwały jednak długo. W trakcie...

MCI Capital miało 1,51 mln zł zysku netto, 4,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

MCI Capital odnotowało 1,51 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 21,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MCI Capital odnotowało 1,51 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln zł wobec 28,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 4,91 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 29,55 mln zł rok wcześniej. "Należy mieć na uwadze, że w związku z epidemią koronowirusa COVID-19 oraz rosnącą niepewnością, dotyczącą jej skutków, istnieje ryzyko spadku wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszy będących w posiadaniu MCI, przede wszystkim jako efekt obniżenia się wycen spółek portfelowych. Na chwilę obecną widać spowolnienie w szczególności w branży turystycznej (co ma negatywne przełożenie na wyceny spółek takich...

MCI Capital miało 113,39 mln zł zysku netto, 123,58 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

MCI Capital odnotowało 113,39 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 137,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MCI Capital odnotowało pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego Zysk operacyjny wyniósł 123,58 mln zł wobec 152,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 128,38 mln zł w 2018 r. wobec 187,54 mln zł rok wcześniej. "Zysk netto w roku 2019 to przede wszystkim zasługa zysku z inwestycji w wysokości 128 mln zł. Na te wyniki najsilniej wpłynął wynik funduszu MCI.EuroVentures w wysokości 165 mln zł (20,2% IRR), skompensowany przez ujemny wynik funduszu MCI.TechVentures w wysokości 28 mln PLN (-10,5 IRR), co ponownie dowodzi tezy, że koncentracja na strategii buy-out'owej przynosi najlepsze rezultaty" - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście...

MCI Capital poprawia wyniki w III kw. Kurs w kierunku głównego oporu

MCI Capital odnotował 45,23 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,85 mln zł wobec 6,17 mln zł straty rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 46,84 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 25,68 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 60,45 mln zł zysku netto w porównaniu z 45,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 71,61 mln zł w porównaniu z 90,66 mln zł rok wcześniej. Zrealizowany wynik spowodował wzrost NAV na akcję z poziomu 22,46 zł od początku roku do 23,01 zł na 30 września 2019 r. czyli o 0,55 zł. W lipcu i sierpniu...

MCI Capital z 11,27 mln zł straty netto w II kwartale. Ostatnia zwyżka zbliża się do końca?

MCI odnotował 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9,1 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej. Strata z inwestycji sięgnęła 7,64 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 15,22 mln zł zysku netto w porównaniu z 56,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy zysku z inwestycji w wysokości 24,77 mln zł w porównaniu z 64,98 mln zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec czerwca osiągnął poziom 22,74 zł dzięki zyskowi netto na poziomie 15,2 mln zł, podano w komunikacie. "Wynik netto spółki jest pochodną...
Gorące spółki dnia

MCI Capital [MCI], Bioton [BIO] – Gorące spółki dnia 17.07.2019

MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. Podczas wtorkowej sesji spółka poinformowała o podjęciu decyzji o wezwaniu do składania ofert sprzedaży akcji w celu ich umorzenia. Spółka chce pozyskać nie więcej niż 3 mln akcji. Cena w ramach skupu akcji została ustalona na poziomie 10 zł za jedną akcję. Zakończenie przyjmowania ofert planowane jest na 30 lipca. Wczoraj kurs natychmiast osiągnął poziom bliski cenie określonej w komunikacie. Kurs rósł o ponad 15% przy mocno podwyższonych obrotach. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że okolice 10 zł stanowią także czytelny, techniczny poziom oporu, wyznaczony na podstawie serii szczytów z poprzednich lat. Zobacz również: PlayWay , Instal Kraków –...
wykres świecowy na ciemnym tle

MCI raportuje 3,77 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r. Akcje w górę o 2,5%

Jeszcze w trakcie wczorajszej sesji po re-teście tegorocznych maksimów nad 10,00, notowania MCI osuwały się o niemal 3% (pierwsza reakcja na wyniki), aby dzisiaj odbić z podobną dynamiką. Z raportu wynika, że zysk jednostkowy netto w minionym kwartale bieżącego roku wyniósł 3,77 zł. Co prawda jest to rezultat zdecydowanie gorszy od wyników zeszłorocznych (36,71 mln zł), inwestorzy nie reagowali na dane jednak z dużą dozą pesymizmu. "MCI ma za sobą bardzo udaną pierwszą połowę roku. Subfundusze MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures, których jesteśmy wiodącym inwestorem, przyniosły ponadprzeciętne stopy zwrotu wynoszące odpowiednio 7,9% oraz 6,8%. W efekcie MCI wypracowała od stycznia do czerwca 80 mln zł zysku z inwestycji oraz 71,4 mln zł zysku netto, co oznacza odpowiednio 43% oraz 51% w wzrostu...
Gorące spółki dnia

MCI Capital [MCI], GPW S.A. [GPW] – Gorące spółki dnia 14.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC. Akcje spółki drożały tuż po otwarciu środowej sesji o około 8% przy najwyższych obrotach od początku roku. Powodem nagłego ożywienia było ogłoszone we wtorek wieczorem wezwanie do sprzedaży ponad 19 mln akcji przez MCI Management. Cena podana w wezwaniu to 9,80 zł. Stąd też niemal błyskawiczne osiągnięcie tego pułapu, a także bliskich rejonów tegorocznych maksimów. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i...

MCI Management ogłasza wezwanie na 19 mln akcji MCI Capital

MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena w wezwaniu to 9,8 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski. "Przedmiotem niniejszego wezwania jest 19 003 988 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez MCI Capital będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLMCIMG00012. Akcje objęte wezwaniem stanowią wszystkie akcje spółki, z wyjątkiem akcji spółki posiadanych...

MCI Capital [MCI] – w fazie akumulacji? – analiza na zamówienie

MCI Capital S.A. to jedna z najdynamiczniejszych grup Private Equity we Wschodzącej Europie. Spółka notuje ostatnio dość udany okres, od początku października regularnie zyskując na wartości. Na razie są to jednak niewielkie wahania ceny. Patrząc na szerszy kontekst, sytuacja jest umiarkowanie pozytywna tzn. wykres wskazuje na szanse zamiany trendu. Od maja 2015 roku kurs respektuje krawędzie kanału spadkowego. Niedawno górna krawędź została wybita i to w bardzo dobrym stylu, dynamicznie i przy podwyższonym wolumenie. Jest to więc pierwszy pozytywny sygnał od dłuższego czasu. Poprawa nastrojów ma związek z opublikowanymi niedawno dobrymi wynikami za trzeci kwartał. Patrzą cna wykres, wszystko wskazuje na wzrosty do strefy oporu w rejonie 10 zł. Jeżeli wybicie linii trendu rzeczywiście jest faktem to układ boczny jaki...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Baltonie [BAL] i MCI Capital [MCI]

Baltona D1 Baltona prowadzi sklepy wolnocłowe oraz ogólnodostępne na lotniskach w Europie. Kurs Baltony znajduje się w trendzie wzrostowym od połowy sierpnia, kiedy nastąpiło bardzo mocne i poparte obrotami wybicie spod linii trendu spadkowego. W tej chwili nie widać sygnałów zapowiadających odwrócenie, lub osłabienie tego trendu. Przez ostatnie dwa tygodnie mieliśmy konsolidację oznaczoną elipsą. Dzisiejsze wybicie górą zapowiada kontynuację trendu wzrostowego. Trzeba jednak uważać na opór znajdujący się na poziomie 3,14 zł oznaczony czerwoną linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. MCI Capital H1 MCI działa w branży Private Equity. Na wykresie przez ostatnie dwa...

MCI Capital [MCI] – na kluczowym wsparciu – analiza na zamówienie

Misją MCI Capital S.A. jest dostarczanie swoim Inwestorom wysokich, stabilnych stóp zwrotu poprzez budowę wartości spółek oraz wsparcie najlepszych zespołów przedsiębiorców i menedżerów w realizacji ich celów biznesowych. Spółka udanie rozpoczęła bieżący rok, niestety zwyżka zakończyła się już w maju przy kluczowym poziomie 10 zł. Spadki z ostatnich miesięcy sprowadziły kurs z powrotem w pobliże tegorocznych minimów. Patrząc na wykres tygodniowy, widać że jest to szersze, dość znaczące wsparcie. Świece z dłuższymi dolnymi cieniami, mogą sugerować słabnięcie spadków i możliwe odbicie. Jeżeli rzeczywiście niebawem dojdzie do zainicjowania odbicia, a miejsce do tego wydaje się idealne, to po ponad 2 latach spadków pojawi się szansa na formację podwójnego dna. Pierwszym celem popytu będzie jednak wybicie linii trendu spadkowego, a o ewentualnej...
Gorące spółki dnia

MCI Capital [MCI], Indata [IDT] – Gorące spółki dnia 19.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: MCI Capital S.A. to jedna z najdynamiczniejszych grup Private Equity we Wschodzącej Europie. Spółka zyskała wczoraj 1,6% przy bardzo wysokich obrotach, w ten sposób odrobiła sporą część strat z sesji poniedziałkowej. Na wykresie dziennym widać, że od końca stycznia bieżącego roku trwa próba budowania nowego trendu. Cena od dłuższego czasu oscyluje przy starej linii trendu oraz pod oporem 10 zł. Brak silnej reakcji spadkowej w tak ważnym obszarze wskazuje na szansę trwalszej zmiany trendu. Aby doszło do wyraźnego sygnału, cena musiałaby wzrosnąć powyżej 10 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne,...
gorące spółki dnia

Instal Kraków [INK], MCI Capital [MCI] – Gorące spółki dnia 23.05.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Podstawowymi segmentami działalności Grupy Kapitałowej są usługi budowlano-montażowe w zakresie instalacji przemysłowych i budowlanych, produkcja elementów instalacji i konstrukcji stalowych oraz projektowanie produkcja i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji. Spółka zyskała podczas poniedziałkowej sesji 3,5% przy wysokich obrotach jakie utrzymują się od kilku dni. W ten sposób dokonuje się kolejny test oporu w rejonie 15,60 zł. Jeżeli udałoby się go pokonać, kurs znalazłby się najwyżej od ponad dwóch lat. Sądząc po trwającym od początku roku stabilnym trendzie wzrostowym oraz obecnym podejściu pod opór, które podparte jest wzrostem wolumenu, wydaje się, że są szanse...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację