Conotoxia

W wezwaniu na akcje PEM zawarto transakcje na 574 202 akcje

W wezwaniu na akcje Private Equity Managers (PEM) zawarto transakcje na sprzedaż 574 202 akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Noble Securities. "Przedmiotem transakcji nabycia zawartych w wyniku realizacji wezwania w dniu 25 stycznia 2021 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 574 202 akcji spółki" - czytamy w komunikacie Private Equity Managers (PEM) została wyodrębniona ze struktur MCI Capital S.A. w 2014 roku W listopadzie 2020 r. MCI Management, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz Tomasz Czechowicz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 702 127 akcji Private Equity Managers, stanowiących 49,72% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 15 zł za akcję. 18 stycznia br. cena w wezwaniu została podniesiona do 17,65 zł za jedną akcję. Private Equity...

MCI Capital ma umowy sprzedaży akcji ATM i udziałów w AAW III za 527,9 mln zł

MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowy przyrzeczone z AMC Capital IV Albatros (sprzedający) oraz Taviomer Investments (Global Compute Poland) (kupujący) w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy sprzedającymi a Terve Bidco 17 października 2020 r., dotyczącej zakupu udziałów w AAW III oraz akcji zwykłych ATM, z której prawa i obowiązki kupującego zostały przeniesione na Taviomer Investments 22 grudnia 2020 r., podał MCI Capital. Na podstawie umów, fundusz sprzedał kupującemu: 596 278 udziałów w AAW III sp. z o.o. Na podstawie umów, fundusz sprzedał kupującemu: 596 278 udziałów w AAW III sp. z o.o. (AAW III) oraz 606 438 akcji imiennych ATM spółka akcyjna (ATM) za łączną cenę 527,9 mln zł. AAW III jest bezpośrednio właścicielem 35 736 906 akcji imiennych ATM,...

MCI Capital miał 16,54 mln zł zysku netto, 22,27 mln zł zysku EBIT w III kw.

MCI Capital odnotował 16,54 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 45,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,27 mln zł wobec 56,75 mln zł zysku rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 27,74 mln zł zysku netto Zyski z inwestycji sięgnęły 23,14 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 57,74 mln zł zysku rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 27,74 mln zł zysku netto w porównaniu z 60,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 42,12 mln zł w porównaniu z 85,61 mln zł rok wcześniej. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity...

MCI ma w planach 3-5 nowych inwestycji w horyzoncie kolejnych 2 lat

MCI Capital ocenia, że dzięki realizacji transakcji wyjścia z ATM plany wyjść z inwestycji na przyszły rok zostaną zrealizowane, poinformował ISBtech prezes MCI Tomasz Czechowicz. Ma w planach do 3-5 inwestycji w horyzoncie kolejnych 4-8 kwartałów. MCI Capital planuje 3-5 nowych inwestycji na przestrzeni kolejnych 2 lat "Udało nam się relatywnie szybko zrealizować plany, które mieliśmy na ten rok, blisko 600 mln zł exitów zrobiliśmy w zasadzie w I-III kw. Zaczęliśmy rok od rekapitalizacji węgierskiego Netrisk. Mamy szansę razem z nowym inwestorem TA Associates zbudować europejskiego championa. Kolejna duża transakcja to Frisco. Było sporo mniejszych transakcji, wyszliśmy z trudnego rynku w Turcji, czy przeprowadziliśmy transakcję Prowly. Rocznie staramy się realizować 600-800 mln zł gotówkowych exitów. Wyjście z inwestycji z ATM oznacza...
atm

MCI Capital ma umowę przedwstępną sprzedaży akcji ATM i udziałów AAW III

MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowę przedwstępną z AMC Capital IV Albatros (sprzedający) oraz Terve Bidco (kupujący), na podstawie której, o ile zostaną spełnione warunki zastrzeżone w umowie, kupujący zobowiązał się do zawarcia umów przyrzeczonych zakupu 596 278 udziałów w AAW III oraz 606 438 akcji zwykłych ATM, podał MCI Capital. Łączna cena została ustalona na ok. 533,3 mln zł. MCI Capital zawarł umowę przedwstępną z AMC Capital IV Albatros na przedwstępną sprzedaż akcji ATM i udziałów AAW III Łączna cena zostanie skorygowana (prawdopodobnie pomniejszona) o zaktualizowaną wartość zadłużenia AAW III na dzień dokonania transakcji będącej przedmiotem umowy oraz (ii) wartość określonych świadczeń pieniężnych otrzymanych przez sprzedających lub podmioty z nimi powiązane od ATM lub jej podmiotów zależnych lub...

MCI Capital zaprosił do sprzedaży max. 1,7 mln akcji własnych po 15 zł/sztuka

MCI Capital zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 1,7 mln akcji własnych po 15 zł za sztukę, podała spółka. MCI Capital zaprosił do sprzedaży max. 1,7 mln akcji własnych po 15 zł/sztuka "Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1 700 000 akcji spółki. Cena ustalona przez zarząd spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 15 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 8 października, termin zakończenia - na 16 października. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji ustalono na 27 października. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

MCI oczekuje lepszych wyników w II połowie 2020 r.

MCI Capital oczekuje lepszych wyników finansowych w drugim półroczu 2020 r. w związku z wyjściami z inwestycji i rozwojem portfela, podała spółka. MCI Capital oczekuje lepszych wyników finansowych w drugim półroczu 2020 r. "W porównaniu z I półroczem przewidujemy poprawę wyników za II półrocze w związku z wyjściami z inwestycji i rozwojem portfela. Koncentrujemy się na dalszej racjonalizacji w zakresie kosztów operacyjnych i obciążeń gotówkowych grupy poprzez liczne projekty i inicjatywy wewnętrzne" - czytamy w prezentacji spółki nt. wyników za I półrocze 2020 r. W I połowie 2020 r. spółka miała 11,2 mln zł zysku netto w porównaniu z 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 18,99 mln zł w porównaniu z 27,87 mln zł rok wcześniej. MCI...

MCI Capital miało 9,7 mln zł zysku netto, 13,34 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020

MCI Capital odnotowało 9,7 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 5,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MCI podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 13,34 mln zł wobec 3,18 mln zł straty rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 14,08 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1,68 mln zł straty rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 11,2 mln zł zysku netto w porównaniu z 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 18,99 mln zł w porównaniu z 27,87 mln zł rok wcześniej. Na koniec I półr. br. aktywa ogółem kształtowały się na poziomie 1 529 mln zł. Do najistotniejszych aktywów spółki należy...

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca br., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. MCI Capital zadecyduje 30 czerwca br., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie MCI Capital S.A. postanawia, że wynikający ze sprawozdania finansowego spółki zysk netto wykazany przez spółkę w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w wysokości 113 390 249,69 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage...

Aż 10 spółek z GPW podczas środowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

10 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas środowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: PlayWay, Ultimate Games, MCI, RYVU, Libet, Rubicon, Polwax, Everest, Wikana, Edinvest. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 27.05 do najmniejszego. 10 spółek osiągnęło podczas środowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej dziesiątki” zanotował PlayWay (13,9 mln zł) a najmniejsze Edinvest (17,6 tys. zł).  7 z 10 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman PlayWay z rekordem, ale kończy sesję pod kreską Podczas środowej sesji walory PlayWay wybiły górą poziom 500 zł. Wzrosty nie trwały jednak długo. W trakcie...

MCI Capital miało 1,51 mln zł zysku netto, 4,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

MCI Capital odnotowało 1,51 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 21,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MCI Capital odnotowało 1,51 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln zł wobec 28,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 4,91 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 29,55 mln zł rok wcześniej. "Należy mieć na uwadze, że w związku z epidemią koronowirusa COVID-19 oraz rosnącą niepewnością, dotyczącą jej skutków, istnieje ryzyko spadku wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszy będących w posiadaniu MCI, przede wszystkim jako efekt obniżenia się wycen spółek portfelowych. Na chwilę obecną widać spowolnienie w szczególności w branży turystycznej (co ma negatywne przełożenie na wyceny spółek takich...

MCI Capital miało 113,39 mln zł zysku netto, 123,58 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

MCI Capital odnotowało 113,39 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 137,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MCI Capital odnotowało pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego Zysk operacyjny wyniósł 123,58 mln zł wobec 152,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 128,38 mln zł w 2018 r. wobec 187,54 mln zł rok wcześniej. "Zysk netto w roku 2019 to przede wszystkim zasługa zysku z inwestycji w wysokości 128 mln zł. Na te wyniki najsilniej wpłynął wynik funduszu MCI.EuroVentures w wysokości 165 mln zł (20,2% IRR), skompensowany przez ujemny wynik funduszu MCI.TechVentures w wysokości 28 mln PLN (-10,5 IRR), co ponownie dowodzi tezy, że koncentracja na strategii buy-out'owej przynosi najlepsze rezultaty" - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście...

MCI Capital poprawia wyniki w III kw. Kurs w kierunku głównego oporu

MCI Capital odnotował 45,23 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,85 mln zł wobec 6,17 mln zł straty rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 46,84 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 25,68 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 60,45 mln zł zysku netto w porównaniu z 45,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 71,61 mln zł w porównaniu z 90,66 mln zł rok wcześniej. Zrealizowany wynik spowodował wzrost NAV na akcję z poziomu 22,46 zł od początku roku do 23,01 zł na 30 września 2019 r. czyli o 0,55 zł. W lipcu i sierpniu...

MCI Capital z 11,27 mln zł straty netto w II kwartale. Ostatnia zwyżka zbliża się do końca?

MCI odnotował 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9,1 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej. Strata z inwestycji sięgnęła 7,64 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 15,22 mln zł zysku netto w porównaniu z 56,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy zysku z inwestycji w wysokości 24,77 mln zł w porównaniu z 64,98 mln zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec czerwca osiągnął poziom 22,74 zł dzięki zyskowi netto na poziomie 15,2 mln zł, podano w komunikacie. "Wynik netto spółki jest pochodną...
Gorące spółki dnia

MCI Capital [MCI], Bioton [BIO] – Gorące spółki dnia 17.07.2019

MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. Podczas wtorkowej sesji spółka poinformowała o podjęciu decyzji o wezwaniu do składania ofert sprzedaży akcji w celu ich umorzenia. Spółka chce pozyskać nie więcej niż 3 mln akcji. Cena w ramach skupu akcji została ustalona na poziomie 10 zł za jedną akcję. Zakończenie przyjmowania ofert planowane jest na 30 lipca. Wczoraj kurs natychmiast osiągnął poziom bliski cenie określonej w komunikacie. Kurs rósł o ponad 15% przy mocno podwyższonych obrotach. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że okolice 10 zł stanowią także czytelny, techniczny poziom oporu, wyznaczony na podstawie serii szczytów z poprzednich lat. Zobacz również: PlayWay , Instal Kraków –...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację