XTB

MCI Capital: Insurtech Netrisk wchodzi do Austrii i przejmuje durchblickera

Netrisk Group, wiodący gracz na europejskim rynku porównań cen online ogłosił dziś przejęcie durchblicker – austriackiej porównywarki. durchblicker dołączy tym samym do szybko rozwijającej się rodziny, która obejmuje już Netrisk.hu, Biztositas.hu, Klik.cz, Porovnej24.cz, Klik.sk, Netfinancie.sk i Edrauda.lt. MCI Capital oraz TA Associates wspierają Grupę Netrisk Netrisk Group kupuje 100 procent akcji durchblicker od poprzednich inwestorów i dwóch założycieli firmy, Reinholda Baudischa i Michaela Doberera. Od momentu wprowadzenia na rynek w 2010 roku durchblicker stał się jedną z najpopularniejszych marek w Austrii. - Wizja Netriska, aby połączyć narodowych czempionów w jedną grupę jest fascynująca. Zarówno durchblicker, jak i austriaccy konsumenci odniosą znaczne korzyści z wiedzy eksperckiej naszych nowych spółek siostrzanych. Wielu z nich jest liderami rynkowymi w swoich krajach. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wniesienia naszego wieloletniego doświadczenia do tego nowego...

MCI Capital SA otrzyma od Skarbu Państwa 5 mln zł odszkodowania w związku z JTT Computer SA

Sąd Najwyższy utrzymał 25.11.2021 r. w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku, który zasądzał na rzecz MCI odszkodowanie od Skarbu Państwa w wysokości 2,19 mln zł z ustawowymi odsetkami od 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty. Oznacza to, że łączna suma odszkodowania wyniesie ok. 5 mln zł. Jednocześnie SN oddalił skargę kasacyjną Prokuratorii Generalnej odmawiającą MCI przyznania odszkodowania. MCI Capital SA uzyska 5 mln odszkodowania Ostateczny wyrok SN dotyczy powództwa wniesionego przez MCI przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Przedmiotem tego powództwa było rozpoznanie skargi kasacyjnej spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku w części oddalającej powództwo spółki, tj. co do kwoty 26.631.829,00 zł...

MCI Capital wdraża politykę ESG

Zasady zrównoważonego rozwoju, opartego na nowej polityce ESG, wprowadza do swojej strategii działania MCI Capital, największy regionalny fundusz private equity specjalizujący się w inwestycjach w spółki z obszaru gospodarki cyfrowej. MCI Capital wprowadza zasady zrównoważonego rozwoju Wszystkie decyzje inwestycyjne będą analizowane i oceniane pod kątem tego, jak działalność inwestycyjna funduszu wpływa na środowisko naturalne czy kwestie społeczne. Fundusz chce promować działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności zużycia energii i zasobów naturalnych oraz ekonomii zrównoważonego rozwoju (circular economy). - Zarząd MCI jest przekonany, że naszym zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorstw, którzy widzą swój cel dalej niż wyłącznie realizacja planów finansowych i jako fundament traktują bezpieczeństwo środowiska naturalnego i poszanowanie społeczeństwa, na które ich działalność może mieć wpływ – mówi Maciej Kowalski,...

MCI Capital ASI planuje zrealizować 4 wyjścia z inwestycji do końca 2021 r.

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - MCI Capital ASI planuje zrealizować 4 wyjścia z inwestycji do końca obecnego roku, a w kolejnym roku - następne 5, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Spółka chce także inwestować środki w 1-3 firm rocznie. "W drugim półroczu chcemy sfinalizować sprzedaży Life Brain, Eurohold, Mobiltek i Vortex. To są 4 wyjścia, które są przez nas planowane w tym okresie. W 2022 r. chcemy zrealizować wyjście z Moreli.net i rozważamy tu trzy opcje czyli sprzedaż do inwestora strategicznego, innego funduszu, albo wprowadzenie spółki na giełdę. Kolejne spółki to GaneDesire, Focus Telecom, Travelataru, i Linxdatacenter" - powiedział Czechowicz podczas wideokonferencji prasowej. Dodał, że jeżeli nie będzie silniejszej kolejnej fali pandemii, to może dojść do udanego wyjścia MCI całościowego lub częściowego ze...

MCI Capital zyskuje ponad 11%! Akcje najwyżej od 14 lat po wynikach finansowych

W trakcie wtorkowych notowań MCI Capital notuje bardzo wyraźny wzrost swojej wyceny, który obecnie sięga ponad 11%. Za tak pozytywny sentyment odpowiadają m.in. wyniki finansowe za 1 półrocze 2021 zaprezentowane dziś przez spółkę, z których wynika, że zysk netto w omawianym czasie wzrósł z 9,52 mln zł w 2020 do blisko 467 mln zł w 2021. MCI Capital zyskuje 11,11% w trakcie wtorkowej sesji. W 1 półroczu spółka zarobiła 466,9 mln zł (wobec 9,52 mln zł rok wcześniej). Spółka przewiduje ok. 1 mld zł płynności na koniec roku 2021. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl MCI Capital rośnie ponad 11% W trakcie dzisiejszej sesji MCI Capital notuje prawdziwy wystrzał swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 11,11%,...

MCI Capital przewiduje ok. 1 mld zł płynności na koniec roku 2021 r.

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews/ISBtech) - MCI Capital ASI przewiduje ok. 1 mld zł płynności na koniec tego roku, poinformowała ISBtech CFO i wiceprezes MCI Capital ASI Ewa Ogryczak. "Nasza sytuacja płynnościowa jest wyjątkowo dobra, przewidujemy około 1 mld zł płynności na koniec roku 2021, biorąc pod uwagę materializację planowanych do końca roku wyjść, nowych inwestycji oraz finansowań. Tę płynność chcemy wykorzystać na kolejne nowe inwestycje, nad którymi intensywnie pracujemy. Perspektywy na II półrocze 2021 wyglądają dobrze – oczekujemy kontynuacji trendu pozytywnych wyników oraz liczymy na zwiększenie akcji inwestycyjnej w IV kw. 2021" - powiedziała ISBtech Ogryczak. Dodała, że rok 2020 był dla funduszu rokiem rekordowych wyjść (ponad 900 mln zł), natomiast I półrocze 2021 jest rokiem rekordowych wyników. Wynik netto zrealizowany przez...

MCI Capital miało 430,63 mln zł zysku netto, 304,87 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 430,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 304,87 mln zł wobec 11,99 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik na certyfikatach inwestycyjnych sięgnął 305,51 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 12,99 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 466,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy czym wynik na certyfikatach inwestycyjnych wyniósł 348,63 mln zł w porównaniu z 21,32 mln zł rok wcześniej. "Pierwsze półrocze 2021 r. Grupa MCI zamknęła zyskiem netto na poziomie 466,9 mln zł....

Insurtech Netrisk z portfolio MCI Capital Tomasza Czechowicza wchodzi na Litwę

Grupa Netrisk ogłosiła dziś zakup 100 proc. udziałów w spółkach prowadzących Edrauda.lt. Edrauda została założona w 2009 roku, aby pomóc w szybkim, łatwym i tanim zakupie polisy online, a dziś ma prawie 150 tys. klientów i współpracuje z ubezpieczycielami jako broker. MCI Capital: Insurtech Netrisk zdobywa przyczółek w krajach bałtyckich Grupa Netrisk ogłosiła dziś zakup 100 proc. udziałów w spółkach prowadzących Edrauda.lt. Edrauda została założona w 2009 roku, aby pomóc w szybkim, łatwym i tanim zakupie polisy online, a dziś ma prawie 150 tys. klientów i współpracuje z ubezpieczycielami jako broker. Edrauda stanie się teraz – obok Netrisk.hu, Biztositas.hu, Klikpojisteni.cz, Porovnej24.cz i Netfinancie.sk – częścią Grupy Netrisk, rozszerzając tym samym jej działalność o czwarty kraj – Litwę (po Węgrzech, Czechach i Słowacji). Grupa jest w własnością funduszy TA Associates (większościowy udziałowiec)...

Fundusz z Grupy MCI wychodzi z telemedycznego SiDLY

SiDLY osiąga dynamiczny wzrost rok-do-roku, jednak ze względu na to, iż Internet Ventures jest już w fazie likwidacji, tzn. zakończył się jego planowany okres życia, w porozumieniu z inwestorami funduszu zdecydowano się na exit już teraz. MCI Capital: fundusz grupy kończy współpracę z SiDLY - Nabywcą SiDLY jest strategiczny inwestor z obszaru medycyny i urządzeń medycznych, co potwierdza wysoką jakość spółki, której udziałowcem był fundusz. Sprzedaż SiDLY to kolejny sukces Internet Ventures, który ponownie zrealizował kilkukrotny zwrot na zainwestowanym kapitale – mówi Tomasz Danis, senior advisor w Internet Ventures. – W portfelu Internet Ventures pozostają jeszcze dwie spółki, z których fundusz planuje wyjście w najbliższym okresie – dodaje Andrzej Lis, fund manager Internet Ventures. SiDLY to technologiczna spółka z obszaru telemedycyny, która łączy...

MCI.PrivateVentures FIZ: Aktywa brutto funduszu rosną do poziomu 2,7 mld zł!

Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0 – to 2,69 mld zł. Warto zauważyć, że zwiększyła się ona pomiędzy 1. a 2. kwartałem 2021 r. o 310,2 mln zł, czyli ponad 13 proc. MCI.PrivateVentures FIZ ma aktywa brutto o wartości 2,7 mld złotych Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0 to odpowiednio 1,84 mld zł (wzrost o 244,8 mln zł) i 0,85 mld zł (wzrost o 65,4 mln zł). Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa funduszu powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które fundusz może uruchomić w każdej chwili. Fundusz PrivateVentures FIZ działa od 2009 roku. Jego największym inwestorem jest grupa MCI Capital ASI SA, która ma w nim łączny udział na...

MCI Capital połączyło się z Private Equity Managers

MCI Capital ASI zarejestrowało w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie się (jako spółki przejmującej) z Private Equity Managers (PEM) (jako spółki przejmowanej) oraz związane z połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego, podało MCI. "Połączenie nastąpiło z dniem 21 czerwca 2021 r., tj. z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby spółki. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku PEM na spółkę, za akcje spółki, które spółka wyda akcjonariuszom PEM, zgodnie z Planem Połączenia Spółki z PEM z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionym w dniu 26 lutego 2021 r." - czytamy w komunikacie. Wysokość kapitału zakładowego MCI po wpisie wynosi 51 432 385 zł i dzieli się na...

MCI Capital sfinalizował sprzedaż udziałów Pigu za 37,55 mln euro

MCI Capital sfinalizował sprzedaż udziałów UAB Pigu za rzecz MEP Shelfco za łączną kwotę 37,55 mln euro, podała spółka. "MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 (MCI.TV) przeniósł na Shelfco wszystkie posiadane udziały w Pigu, za które otrzymał cenę 32 412 731,03 euro, a tym samym bezpośredni udział MCI.TV w Pigu zmniejszył się z 46,5% do 0%. MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MCI.CV) przeniósł na kupującego wszystkie posiadane udziały w Pigu, za które otrzymał cenę 5 144 415,03 euro, a tym samym bezpośredni udział MCI.CV w Pigu zmniejszył się z 8,9% do 0%, podano w komunikacie. "Tym samym doszło do zrealizowania ostatniego etapu transakcji, na mocy której spółka MEP Shelfco VIII z siedzibą w Luksemburgu nabyła własność 100% udziałów spółki UAB Pigu z siedzibą w Wilnie oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

MCI Capital miało 35,45 mln zł zysku netto, 45,26 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021

MCI Capital odnotowało 35,45 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MCI Capital przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 45,26 mln zł wobec 4,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 45,99 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 4,91 mln zł rok wcześniej. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

MCI Capital miało 126,68 mln zł zysku netto, 163,67 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

MCI Capital odnotowało 126,68 mln zł zysku netto w 2020 r. wobec 113,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 163,67 mln zł wobec 151 mln zł zysku rok wcześniej. MCI Capital przedstawia swoje wyniki finansowe Zyski z inwestycji sięgnęły 167,25 mln zł w 2020 r. wobec 155,6 mln zł rok wcześniej. "Rok 2020 to przede wszystkim bardzo udane wyjścia z inwestycji. Dla subfunduszu EV było to wyjście z inwestycji ATM (data center), w efekcie którego do subfunduszu wpłynęło 489,2 mln zł (IRR 29,8%, CoC 2,8x), a także wyjście z inwestycji Netrisk (broker ubezpieczeń online) w wysokości 321,7 mln zł (IRR 104,1%, CoC 4,1x). Dodatkowo w trakcie roku subfundusz otrzymał dywidendę ze spółki zależnej Alfanor w wysokości...

MCI Capital ma umowę sprzedaży Pigu na rzecz Mep Shelfco za łącznie 37 mln euro

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. (MCI.TV) oraz MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MCI.CV) zawarły warunkową umowę sprzedaży udziałów UAB Pigu z siedzibą w Wilnie z Mep Shelfco VIII S.À R.L. z siedzibą w Luksemburgu. Na jej podstawie sprzedający zbędą swoje udziały w Pigu za cenę odpowiednio: 31,78 mln euro i 5,21 mln euro, podało MCI Capital. MCI Capital podpisał nową umowę "Dokonanie transakcji będącej przedmiotem umowy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w umowie, w szczególności od uzyskania zgód organów antymonopolowych lub bezskutecznego upływu czasu na wydanie decyzji przez ww. organy. Termin na ziszczenie się ww. warunków został ustalony na 30 września 2021 r." - czytamy w komunikacie. Ostateczna cena, która zostanie zapłacona sprzedającym, może zostać skorygowana o wartość...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje