Conotoxia
mbank kurs GPW, logo mBanku

Marek Lusztyn ma zgodę KNF na objęcie funkcji członka zarządu mBanku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powierzenie Markowi Lusztynowi funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności mBanku, podała Komisja. Marek Lusztyn został powołany na wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem w mBanku w październiku 2020 r. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r.
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank miał 103,8 mln zł zysku netto w 2020 r.

mBank odnotował 103,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1 010,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 103,83 mln zł w 2020 roku w porównaniu z 1 010,35 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 009,3 mln zł wobec 4 002,8 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 508,3 mln zł wobec 1 270,6 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r. wobec 158,72 mld zł na koniec 2019 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 93,05 mln zł wobec 980,98 mln zł...
mbank kurs GPW, logo mBanku

Akcjonariusze mBanku 24 marca zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Zarząd mBanku rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w 2020 roku, podał bank. Akcjonariusze banku zdecydują o podziale zysku podczas walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 24 marca, podał także bank w odrębnym komunikacie. "Zarząd spółki mBank S.A. (...)  podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w następujący sposób: 1. Uzyskany w 2020 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 93 047 443,23 złotych pozostawia się niepodzielonym. 2. Walne zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 2 005 433 425,78 złotych" - czytamy w komunikacie. Rekomendacja dotycząca przeznaczenia zysku nie przewiduje wypłaty dywidendy, podano także . mBank poinformował, że uchwała rady nadzorczej ws....

W ETF można inwestować już od 1-2 tys. zł. uważa Kamil Szymański z BM mBanku

Inwestowanie za pomocą funduszy ETF cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, w związku z czym powstaje pytanie, czy instrument typu ETF nadaje się tylko do pasywnego inwestowania długoterminowego, czy też może być on również pomocny dla Day tradingu. Jak wskazuje Kamil Szymański, gość programu Comparic24, zasadniczo fundusze te bardzo dobrze sprawdzają się w inwestowaniu zarówno długo- jak i krótkoterminowym, jednak nie odnajdują się dobrze w spekulacji, poszukiwaniu spektakularnych zysków w bardzo krótkim czasie. Fundusze ETF, ze względu na swoją konstrukcję, nie specjalnie nadają się do Day Tradingu i spekulacji. Można jest natomiast wykorzystać do inwestycji zarówno długo, jak i krótkoterminowych. Polski rynek dalej zdecydowanie odstaje od państw zachodnim pod względem liczby dostępnych ETF-ów. https://www.youtube.com/watch?v=tG-WidbUyG8 Fundusze ETF rosną w siłę Inwestowanie poprzez...

Banki w ramach mWIG40 mocno w górę: Millenium i mBank zyskiwały ponad 11%

„Bycze” nastroje, na które wskazywała poniedziałkowa sesja w Europie i notowania kontraktów na amerykańskie indeksy, wczoraj w ciągu dnia zmalały, a kluczowe indeksy na Wall Street, pomimo pozytywnego otwarcia, w drugiej części sesji zniżkowały, aż finalnie znalazły się delikatnie poniżej kreski. Tymczasem wraz ze wzrostem rentowności amerykańskich obligacji względnie spada atrakcyjności rynku akcji. Dziś kończy się chińskie Święto Wiosny, a od jutra inwestorzy ze wschodu powrócą do handlu. Akcje Millenium i mBank mocno w górę w ramach mWIG40 Z frontu walki z pandemią płyną kolejne informacje: Europejska Agencja Leków poinformowała o otrzymaniu wniosku o warunkowe dopuszczenie do obrotu szczepionki firmy Johnson & Johnson, o ile firma dostarczy niezbędną dokumentację decyzja powinna być wydana do połowy marca. Szef brytyjskiej grupy zadaniowej ds....
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank z mocnym odbiciem. Kilka powodów poprawy nastrojów w sektorze

Notowania spółek z sektora bankowego rosną w ostatnich dniach. Jednym z liderów tego odbicia jest mBank. Szukając powodów poprawy nastrojów w tym sektorze, po za dobrą sytuacją na szerokim rynku, wydaje się, że jest ich co najmniej kilka. Po pierwsze, kwestia zakończenia problemów frankowych poprzez propozycję KNF. Po drugie, wyniki sektora, którego zysk w 2020 roku przekroczył 7,77 mld zł. Po trzecie, możliwe że wyższy odczyt inflacji w Polsce, został odczytany jako koniec stymulacji gospodarki ze strony NBP, co może tworzyć lepsze perspektywy dla banków.

UOKiK bierze pod lupę 10 dużych domów maklerskich po awariach systemów tradingowych

W domach maklerskich w ostatnim czasie zdarzają się regularne awarie systemów teleinformatycznych utrudniające swobodny dostęp do usług maklerskich świadczonych on-line, zauważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W związku z tym klienci mogą mieć problemy z odpowiednio szybką reakcją i złożeniem zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych po cenie obowiązującej w danej chwili, co może skutkować dla nich poniesieniem strat. Prezes UOKiK sprawdzi, jak w takich sytuacjach postępują domy maklerskie i banki oferujące tego typu usługi i jakie mają zapisy w umowach zawartych z konsumentami o świadczenie usług maklerskich. Klienci domów maklerskich mogą być poszkodowani przez awarie systemów transakcyjnych, które uniemożliwiają złożenie zlecenia po cenie obowiązującej w danej chwili. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym przyjrzy...
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank odnotował 174,68 mln zł skonsolidowanej straty netto

mBank odnotował 174,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 116,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. mBank podał w raporcie swoje wyniki finansowe Łączny potencjalny wpływ realizacji planu konwersji kredytów walutowych na kredyty złotowe według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na mBank wyniósłby 5,4 mld zł w przypadku konwersji 100% portfela aktywnego i spłaconego, zaś w przypadku konwersji tylko portfela aktywnego wyniósłby 4,7 mld zł, wynika z szacunków mBanku. mBank ocenia, że propozycja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotycząca zawierania ugód z klientami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne to najdalej idące, rozsądne rozwiązanie problemu. Bank zamierza testować na ograniczonej grupie klientów scenariusze dotyczące tego procesu, ale dopiero, gdy "całe oprzyrządowanie prawne będzie dawało poczucie, że...
mbank

mBank będzie testował proces zawierania ugód z frankowiczami

mBank ocenia, że propozycja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotycząca zawierania ugód z klientami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne to najdalej idące, rozsądne rozwiązanie problemu. Bank zamierza testować na ograniczonej grupie klientów scenariusze dotyczące tego procesu, ale dopiero, gdy "całe oprzyrządowanie prawne będzie dawało poczucie, że to są stosunkowo stabilne porozumienia", poinformował prezes Cezary Stypułkowski. mBank traktuje propozycję KNF jako rozsądne rozwiązanie problemu "My tę propozycję traktujemy jako najdalej idące rozsądne rozwiązanie problemu. Ta teza przewodniczącego, żeby sprowadzić kredyt do historycznego wymiaru kredytu złotowego, przez to: niefaworyzowanie tych kredytobiorców - co też nie do końca jest prawdą - ona się w mojej ocenie intelektualnie broni. Ona jest daleko idąca, faworyzująca tych klientów, ale jednak odnosząca się w pewnym stopniu do kredytu złotowego historycznie zaciągniętego przez inną grupę kredytobiorców....
mbank kurs GPW, logo mBanku

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 4,5% r/r w IV kw., wskaźnik NPL: 4,8%

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom na koniec IV kw. 2020 r. wyniosła 113,47 mld zł i była wyższa o 4,5% w skali roku (wzrost o 1,9% wyłączając efekt kursu walutowego), podał mBank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,8% wobec 4,5% rok wcześniej. mBank podał w prezentacji, że sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2 950 mln zł w IV kw. 2020 r. Kredyty brutto klientów detalicznych wzrosły o 11,4% (+8,6% bez efektu kursowego) w skali roku do 67,22 mld zł na koniec IV kw. W skali kwartału wzrost sięgnął 3,2%. Kredyty brutto klientów korporacyjnych spadły o 3,7% (-6,2% bez efektu kursowego) do 46,03 mld zł. W ujęciu kwartalnym spadek wyniósł 4,1%. Bank podał w prezentacji, że sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2 950 mln zł...
mbank

mBank miał 174,68 mln zł straty netto, 180,14 mld zł aktywów w IV kw. 2020 r.

mBank odnotował 174,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 116,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. mBank przedstawia swoje wyniki finansowe Wynik z tytułu odsetek wyniósł 976,93 mln zł wobec 1 010,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 409,47 mln zł wobec 344,75 mln zł rok wcześniej. "Strata netto przypadająca na akcjonariuszy mBanku w IV kwartale 2020 roku wyniosła -174,7 mln zł w stosunku do zysku netto w wysokości 100,6 mln zł w III kwartale" - czytamy w raporcie. Dochody ogółem Grupy mBanku wzrosły o 10% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 552,3 mln zł. "Dochody podstawowe zwiększyły się, ponieważ wzrósł zarówno wynik z tytułu...
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank zwiększył rezerwę na ryzyko zw. z kredytami w CHF do 633 mln zł w IV kw.

mBank zwiększył rezerwę na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzoną w IV kwartale 2020 r. do 633 mln zł, podał bank. W połowie stycznia bank informował o utworzeniu rezerwy z tego tytułu na kwotę 439,5 mln zł. "W związku z decyzją podjętą w dniu 3 lutego 2021 r. przez bank, rezerwa utworzona w IV kw. 2020 r. będzie wyższa od wstępnej kwoty podanej w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dn. 19.01.2021 r. i w konsekwencji wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w walutowymi w IV kw. 2020 r. wyniesie minus 633 mln zł. W związku z powiększeniem rezerwy wynikającym z analizy najbardziej aktualnych danych bank spodziewa...

mBank: Tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8% w 2021 roku

Tegoroczne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,8%, a konsumpcja zyska na znaczeniu w kontrybucji do wzrostu PKB w 2022 rok, kiedy włączy się wspomaganie z rynku pracy, oceniają analitycy mBanku."Przewidujemy 3,8% wzrostu PKB w 2021 roku. W III kw. br. osiągniemy poziom PKB z końca 2019 roku. Ważnym elementem cyklu będzie budowa zapasów - tzw. 're-stocking', co będzie wsparciem dla gospodarki w 2021 roku" - powiedział główny ekonomista mBanku Marcin Mazurek podczas konferencji prasowej. Zdaniem ekonomistów banku, kolejne 2-3 miesiące upłyną na wysiłkach zwiększenia tempa szczepień i luzowania restrykcji epidemicznych W I poł. roku uda się zaszczepić całą populację 60+ (i grupę zero), tj. ponad 10 mln ludzi, co powinno wystarczyć, aby znieść większość ograniczeń i nie wprowadzać ich ponownie,...
mbank

mBank: Rezerwa na ryzyko prawne zw. z kredytami w CHF to 439,5 mln zł w IV kw.

Rezerwa na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w IV kwartale 2020 r., wynosi 439,5 mln zł, podał mBank. Wartość rezerw mBanku na sprawy sporne wg stanu na 30 września 2020 r. wynosiła 872,9 mln zł wobec 484,8 mln zł na koniec 2019 r. i 66,6 mln zł na koniec III kw. 2019 r. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.
mbank kurs GPW, logo mBanku

KNF zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji z nadzorem - działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych, podał bank. mBank dostał nowe zalecenia od KNF "Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 stycznia 2021 roku, które zgodnie z uchwałą KNF z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczącą stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2021 roku, zawiera następujące zalecenia dla banku: 1. wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych), 2. niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację