Conotoxia

Mangata Holding wciąż celuje w 1 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2022 roku

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Mangata Holding nie widzi zagrożenia, żeby przychody ze sprzedaży grupy miały nie osiągnąć poziomu 1 mld zł w 2022 roku, w porównaniu do 791 mln zł w roku 2021, poinformował prezes Leszek Jurasz. Celem jest także utrzymanie marżowości na poziomie zbliżonym do I kwartału. "Na ten moment nie widzę zagrożeń, żebyśmy nie mieli przekroczyć 1 mld zł obrotów w 2022 r. Widzimy po I kwartale, że powinno to być możliwe" - powiedział Jurasz podczas telekonferencji. Wiceprezes ds. finansowych Kazimierz Przełomski zastrzegł, że ten cel będzie możliwy do zrealizowania przy założeniu utrzymania popytu rynkowego i sukcesywnym wdrażaniu podwyżek będących pochodną wzrostu cen surowców i energii. "Istnieje duże prawdopodobieństwo powtarzalności sprzedaży w kolejnych kwartałach, z uwzględnieniem sezonowego wyhamowania w sierpniu...

Mangata Holding planuje zwiększyć r/r capex do 60-85 mln zł w 2022 roku

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Mangata Holding wyniosą 60-85 mln zł w 2022 roku, w porównaniu do 54 mln zł w roku 2021, poinformował prezes Leszek Jurasz. "Ze względu na sytuację rynkową ustaliliśmy pewną przestrzeń na inwestycje w tym roku" - powiedział Jurasz podczas telekonferencji. Dodał, że w I kwartale br. działalność rozpoczęły dwa nowe centra obróbcze, które docelowo mają zwiększyć przychody o ok. 12 mln zł, a już w tym roku oczekiwane obroty to ponad 8 mln zł. "Z planowanego capeksu około połowy, czyli do 40 mln zł, przeznaczone będzie na nowe zdolności produkcyjne, a reszta będzie się koncentrować na automatyzacji procesów i oczywiście modernizacji parku maszynowego" - wskazał prezes. Wiceprezes ds. strategii Michał Zawisza zapowiedział jednocześnie, że "realistycznie" aktualizacja strategii...

Akcjonariusze Mangata Holding zdecydowali o 4,8 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Mangata Holding zdecydowali o przeznaczeniu 32,05 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 4,8 zł na akcję wobec wcześniejszej rekomendacji zarządu zakładającej 4,5 zł dywidendy na akcję, podała spółka. "Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy emitenta (dywidendy) są podmioty będące akcjonariuszami emitenta w dniu 25 maja 2022 roku (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy emitenta (dywidendy) zostanie wypłacona 3 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Zarząd Mangata Holding rekomendował przeznaczenie 30,05 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 37,01 mln zł, na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 4,5 zł na akcję. Podczas walnego zgromadzenia pełnomocnik akcjonariusza - Capital MBO -...

Mangata Holding wypracowała 263 mln zł przychodów i 25 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale br.

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa, działająca w segmentach produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, wypracowała 263 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi 45%-owy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Mangata Holding przedstawia swoje wyniki finansowe Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotował największy wzrost przychodów – 146 mln zł, czyli o 35% rdr. Segment ten odpowiada za 55,7% przychodów Grupy. Bardzo dobra sprzedaż przełożyła się na osiągnięcie 41 mln zł EBITDA (wzrost ok. 42% rdr). W pierwszym kwartale 2022 roku, Grupa Mangata wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 25 mln zł (wzrost o 52%), co stanowi rekordowy poziom w historii Holdingu. Pomimo niestabilnych warunków rynkowych wynikających w wybuchu wojny w Ukrainie, Mangata Holding osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży...

Mangata Holding miał 24,7 mln zł zysku netto, 31,55 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Mangata Holding odnotował 24,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 16,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,55 mln zł wobec 19,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,44 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 182,12 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2022 roku wyniosły 263 437 tys. zł i były wyższe o 81 313 tys. zł (44,6%) od przychodów ze sprzedaży w I kwartale ubiegłego roku. Największy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu wartościowym odnotowano w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów, w którym przychody wzrosły o 37 748 tys. zł (ok....
mangata

Mangata rekomenduje wypłatę 4,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Mangata Holding zarekomendował przeznaczenie 30,05 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 37,01 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,5 zł na akcję, podała spółka. Na kapitał zapasowy zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 6,96 mln zł. Dywidendą objęte byłyby wszystkie akcje spółki, tj. 6 676 854 akcje, podano w komunikacie. Na początku kwietnia wiceprezes i dyrektor finansowy Kazimierz Przełomski informował, że Mangata Holding oczekuje wypłaty dywidendy z zysku za 2021 r. na poziomie nie niższym niż rok temu. W ubiegłym roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 4,5 zł na akcję (łącznie 30 mln zł). W latach 2016-2021 wypłaciła akcjonariuszom łącznie 155 mln zł dywidendy. Zgodnie z założeniami strategicznymi Holding planuje przeznaczać średnio 50% zysku...

Mangata oczekuje dywidendy za ub.r. nie mniejszej niż 4,5 zł na akcję

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Mangata Holding oczekuje wypłaty dywidendy z zysku za 2021 r. na poziomie nie niższym niż rok temu, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Kazimierz Przełomski. W ubiegłym roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 4,5 zł na akcję (łącznie 30 mln zł). W latach 2016-2021 wypłaciła akcjonariuszom łącznie 155 mln zł dywidendy. "Naszym celem jest systematyczna realizacja polityki dywidendowej komunikowanej w 2017 roku. Wyniki finansowe za ubiegły rok i obecna pozycja gotówkowa grupy umożliwiają zarządowi Mangaty planowanie wypłaty dywidendy w tym roku. Wkrótce rada nadzorcza i akcjonariusze (WZA) podejmą decyzję w tej sprawie. W naszych założeniach planu finansowego oczekujemy wypłatę dywidendy nie niższej niż rok temu" - powiedział Przełomski, cytowany w komunikacie. Zgodnie z założeniami strategicznymi Holding planuje przeznaczać średnio...
Leszek Jurasz, prezes zarządu Mangata Holding SA.

Mangata prognozuje 261 mln zł przychodów w I kw., widzi szansę na 1 mld zł w całym 2022 r.

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Mangata Holding prognozuje wypracowanie 261 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2022 r. (co oznaczałoby wzrost o 43% r/r) i "identyfikuje możliwość" przekroczenia poziomu 1 mld zł przychodów ze sprzedaży w całym 2022 r., podała spółka. "Prognozowane przychody ze sprzedaży za I kwartał 2022 roku są wyższe o około 43% (ok. 79 mln zł) od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży notują wszystkie segmenty działalności grupy. Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów zwiększa przychody ze sprzedaży w związku z silnym popytem rynkowym, przede wszystkim na rynku amerykańskim. Segment ten ciągle dywersyfikuje sprzedaż, obsługując co raz większy portfel zamówień na komponenty dla klientów spoza branży automotive, np. do branży hydraulicznej. Podobna...
Leszek Jurasz, prezes zarządu Mangata Holding SA.

Mangata Holding miał 70,23 mln zł zysku netto, 91,9 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Mangata Holding odnotował 70,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 33,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 91,9 mln zł wobec 39,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791,02 mln zł w 2021 r. wobec 566,14 mln zł rok wcześniej. Holding podkreśla, że odnotował w ub.r. najwyższy poziom sprzedaży w swojej historii. "Największy wzrost przychodów odnotowano w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów - o 161 mln zł, czyli o 53% w relacji do roku ubiegłego. Segment ten odpowiada za blisko 60% przychodów grupy. Wysoki poziom sprzedaży przełożył się na prawie 130 mln zł EBITDA (wzrost o 75%). W ubiegłym roku...

Trigon DM zaktualizował rekomendacje dla Grupy Kęty, Mangaty i Stalproduktu

"W marżach spółek downstreamowych nie widzimy jeszcze negatywnego wpływu rosnących cen metali - głównie stali - na wyniki z uwagi na wcześniejsze kontraktacje oraz zapas magazynowy (ArcelorMittal z ok. 6-msc wyprzedzeniem podaje oferty cenowe; ostatnie podwyżki AM wskazują na ceny HRC na grudzień 2021 na poziomie 1150 EUR/t vs. wrzesień/październik 900 EUR/t, kwiecień/maj 700-750 EUR/t oraz 550 EUR/t w 2H20), jednak już teraz niektóre spółki wskazują nawet na 100 proc. wzrosty cen stali kontraktowanej na Q1’22 względem Q1’21. Wyzwaniem dla mniejszych podmiotów staje się natomiast zapewnienie finansowania kapitału obrotowego" - napisano w raporcie.
byk patrzący w wykresy

Najlepsze branże i spółki z GPW zdaniem ekspertów BM mBanku

Eksperci z BM mBanku kilka dni temu przedstawili listę 14 spółek, które powinny zyskiwać względem szerokiego rynku w czerwcu. Zdaniem analityków, nadal w grze pozostaną przede wszystkim spółki cykliczne oraz technologiczne. Poniżej krótkie streszczenie wydanego niedawno raportu.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje