XTB
Gorące spółki dnia

Mabion [MAB], Unibep [UNI] – Gorące spółki dnia

W budynku o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdą się 92 lokale mieszkalne oraz 93 miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Kilka dni temu firma informowała także o wygranym przetargu na realizację budowy kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wartość oferty wynosi ok. 392,8 mln zł brutto.

Mabion zakupił 4 bioreaktory za 2,3 mln euro, podwoi obecne moce wytwórcze

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Mabion zawarł ze spółką Adolf Kühner AG umowę zakupu czterech bioreaktorów o pojemności 2500 litrów każdy wraz usługami dodatkowymi za 2,3 mln euro, podała spółka. Mabion oczekuje, iż nowe bioreaktory, zakup których pozwoli na podwojenie obecnych mocy, będą zdolne do pracy wytwórczej od II kw. 2023 r. "Wartość netto umowy wynosi 2,3 mln euro. Zakup urządzeń zostanie sfinansowany ze środków własnych spółki i wchodzi w skład łącznych niezbędnych nakładów inwestycyjnych na poziomie 45-50 mln zł, których wydatkowanie jest planowane z przeznaczeniem na aparaturę procesową i analityczną do zwiększenia mocy wytwórczych w istniejącym zakładzie" - czytamy w komunikacie. Dostawca wyprodukuje i dostarczy spółce cztery bioreaktory zgodne z określoną w umowie specyfikacją, z czego dwa z nich będą stanowić...

Mabion miał 15,63 mln zł straty netto, 16,33 mln zł straty EBIT w III kw. 2021

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Mabion odnotował 15,63 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 9,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 16,33 mln zł wobec 10,19 mln zł straty rok wcześniej. Spółka nie zanotowała przychodów z usług badań i rozwoju zarówno w III kw. 2021 r., jak i rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 35,2 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 39,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z usług badań i rozwoju w wysokości 1,59 mln zł, bez przychodów rok wcześniej. Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku...

Mabion: Mylan Ireland wypowiedział umowę o współpracy

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Mabion otrzymał od Mylan Ireland Ltd. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o współpracy z 8 listopada 2016 roku, podała spółka. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia. "Spółka przypomina, iż w wyniku zawartego w kwietniu 2021 roku aneksu do umowy Mylan pozostawał jedynie niewyłącznym partnerem dystrybucyjnym spółki w zakresie leku MabionCD20 tylko w wybranych krajach na takich obszarach jak m.in. Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Ameryka Środkowa, południowa Afryka, południowo-wschodnia Azja. Tym samym kluczowe prawa do sprzedaży leku MabionCD20 na obszarze Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych pozostawały i pozostają własnością spółki oraz mogą być przedmiotem komercjalizacji w przyszłości w zależności od potrzeb i decyzji spółki" - czytamy w komunikacie. Rozwiązanie umowy nie niesie obecnie za sobą dla spółki...

GPW wprowadza kontrakty terminowe na akcje spółki Mabion

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował o wprowadzeniu do obrotu na głównym rynku kontraktów terminowych na akcje spółki Mabion. Akcje Mabion z kontraktami terminowymi na GPW - Na podstawie § 48 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym kontrakty terminowe na akcje spółki MABION S.A. („PLMBION00016”), zgodne ze Standardem programu kontraktów terminowych, określonym Uchwałą Nr 978/2007 Zarządu Giełdy z dnia 3 grudnia 2007 r. (z późn. zm.), oraz zgodne z Warunkami obrotu dla programu kontraktów terminowych na akcje spółek z dnia 16 czerwca 2008 r. (z późn. zm.), zatwierdzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 10 lipca 2008 r.; 2) wprowadzić na sesji giełdowej w dniu 8 listopada 2021 r. następujące serie...

Mabion odnotował wzrost o ponad 8%. WIG-Leki zyskał w środę 2,79%

Środa przyniosła pierwszą w tym tygodniu, spadkową sesję na szerokim rynku akcji w Warszawie. Motorem napędowym spadków były przede wszystkim największe spółki skupione w ramach indeksu WIG20, który stracił 0,82%.Udało mu się jednak zatrzymać powyżej ważnego poziomu technicznego wsparcia z okolic 2400 punktów. Mabion był wczoraj jednym z liderów wzrostów Jedynie sześć spółek zakończyło handel na dodatnim poziomie. Wśród nich pozytywnie wyróżniały się min. walory Mercator Medical, które zyskały blisko 8%, kończąc handel powyżej 110 zł, który to stanowił istotną strefę krótkoterminowego oporu. Jeżeli chodzi o zachowanie poszczególnych sektorów na warszawskiej giełdzie, to w środę liderem wzrostów był WIG-Leki, który zyskał 2,79%. za sprawą odbicia notowań Mabion S.A., które zakończyły handel na poziomie bliskim 79 zł, co oznaczało wzrost o ponad 8%....
Gorące spółki dnia

Grupa VRG [VRG], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia

Wczoraj Mabion przekazał, że Federalna Agencja ds. Leków i Produktów Leczniczych w Belgii wydała pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów na terenie Belgii. Podobne zgodny spółka ma już z Polski, Gruzji i Ukrainy. Ostatnio jednak to współpraca z Novavax wpływa na notowania. W grudniu ma się rozpocząć proces wytwarzania w skali komercyjnej antygenu szczepionki na Covid-19. Kolejne informacje w tej sprawie mogą ponownie silnie poruszyć notowaniami.

Mabion ma pozwolenie na badanie kliniczne MabionCD20 w zakresie RZS w Belgii

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Federalna Agencja ds. Leków i Produktów Leczniczych w Belgii wydała pozwolenie na prowadzenie przez Mabion badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) na terenie Belgii, podała spółka. Mabion posiada również zgodę kompetentnej komisji bioetycznej w tym zakresie. "Uzyskanie pozwolenia Agencji umożliwia rozszerzenie pomostowego badania klinicznego na obszar Belgii. Spółka posiada obecnie pozwolenie na prowadzenie badania na terenie Polski oraz Gruzji i oczekuje na wydanie stosownej zgody na Ukrainie. Spółka nie wyklucza również rozszerzenia badania na inne kraje" - czytamy w komunikacie. 11 października br. spółka otrzymała pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jak wówczas podano, w pomostowym badaniu klinicznym weźmie udział docelowo 280 pacjentów z nie mniej niż 35...

Mabion był wczoraj jedną z najsłabszych spółek w indeksie mWIG40

Wczorajsza sesja nie przyniosła większych zmian dla globalnych indeksów. Na Wall Street indeks S&P 500 odnotował 0,4%-owy wzrost, a Nasdaq zakończył dzień w pobliżu wtorkowego zamknięcia. W temacie spółek – poznaliśmy raport za III kw. Tesli, przychody (13,76 mld USD) przewyższyły zarówno te osiągnięte w analogicznym okresie ubiegłego roku (8,77 mld USD) jak i nieznacznie konsensus analityków (13,63 mld USD). Mabion spadł wczoraj o prawie 8% Jeszcze mocniej zaskoczył zysk na akcję, który wyniósł 1,86 USD wobec 0,76 USD w poprzednim roku oraz wobec prognoz analityków na poziomie 1,59 USD. Dziś w gronie największych spółek publikujących wyniki kwartalne znalazł się: Intel, Danaher, AT&T, Blackstone, Union Pacific i Snap. Po tym jak portal Politico podał, że spółka Novavax może mieć problemy z...

Mabion ma pozwolenie na badanie kliniczne MabionCD20 w zakresie RZS w Gruzji

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Mabion uzyskał pozwolenie Prezesa Agencji Regulacji Działalności Medycznej i Farmaceutycznej w Gruzji na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS ) na terenie Gruzji, podała spółka. Mabion posiada również zgodę kompetentnej komisji bioetycznej w tym zakresie. "Uzyskanie pozwolenia urzędu umożliwia rozszerzenie pomostowego badania klinicznego na obszar Gruzji. Spółka posiada obecnie pozwolenie na prowadzenie badania na terenie Polski i oczekuje na wydanie stosownych zgód w Belgii i Ukrainie. Spółka nie wyklucza również rozszerzenia badania na inne kraje" - czytamy w komunikacie. 11 października br. spółka otrzymała pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jak wówczas podano, w pomostowym badaniu klinicznym weźmie udział docelowo 280 pacjentów z nie mniej niż 35...

Mabion ma pozwolenie na badanie kliniczne leku MabionCD20 u pacjentów z RZS 

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Mabion S.A. ma pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), podała spółka. "Uzyskanie pozwolenia umożliwia rozpoczęcie badania klinicznego niezbędnego do dopuszczenia MabionCD20 w pierwszej kolejności na terytorium UE, w tym rozpoczęcie współpracy z ośrodkami klinicznymi na terenie Polski i rekrutację pacjentów do badania" - czytamy w komunikacie. W pomostowym badaniu klinicznym weźmie udział docelowo 280 pacjentów z nie mniej niż 35 ośrodków klinicznych zlokalizowanych w Polsce, Belgii, Gruzji i na Ukrainie, podano także. "Podstawowa obserwacja pacjentów będzie trwała 6 miesięcy (tzw. podstawowy punkt końcowy). Dodatkowo zostanie przeprowadzona długoterminowa obserwacja bezpieczeństwa i immunogenności terapii (w tzw. okresie 'follow up'), aż do 48...
Gorące spółki dnia

Mabion [MAB], XTPL [XTP] – Gorące spółki dnia

Wynalazek ten daje znaczną swobodę przy projektowaniu urządzeń, których elementem jest siatka przewodząca. Dzięki wdrożeniu tej metody możliwe będzie uproszczenie dotychczasowego procesu przemysłowej produkcji urządzeń mikroelektronicznych, wykorzystujących siatki przewodzące. Spółka nie cieszy się jednak dobrym sentymentem od dłuższego czasu i wszelkie podbicia kursu mają jedynie krótkotrwały charakter. W piątek cena przełamała jednak linię trendu, co zwiększa szansę na kontynuację ruchu.

Akcje Mabion w górę o 25%! Umowa z Novavax na produkcję szczepionki

W trakcie piątkowej sesji Mabion notuje prawdziwy wystrzał swojej giełdowej wyceny, która szybuje obecnie aż o 25%, co jest efektem przedstawienia przez spółkę informacji o podpisaniu umowy z Novavax na produkcję antygenu kandydata na szczepionkę na Covid-19. Mabion rośnie o 23,77% w trakcie piątkowych notowań. Wycena spółki wzrosła z blisko 75 zł do prawie 105 zł na otwarciu. Spółka podpisała umowę z Novavax w sprawie produkcji antygenu do szczepionki. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Mabion wystrzelił o 25% W trakcie dzisiejszej sesji Mabion notuje gigantyczny wzrost swojej giełdowej wyceny. Akcje spółki szybują obecnie aż o 23,77%, co oznacza wzrost o 17,80 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 74,90 zł. Aktualnie inwestorzy płacą więc za walor...

Mabion ma umowę na komercyjną produkcję antygenu dla Novavax za 1,46 mld zł

Spółka Mabion S.A. (GPW: MAB) ogłosiła dziś podpisanie umowy z Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX)na produkcję w skali komercyjnej antygenu białkowego kandydata na rekombinowaną nanocząsteczkową szczepionkę na Covid-19, CoV2373.Czteroletnia umowa zawarta do końca 2025 roku pozwoli Mabion na wykorzystanie pełnych mocy nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Mabion podpisał umowę z Novavax na 1,46 mld zł Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy oraz zdolności produkcyjnych Mabion w ramach globalnego łańcucha Novavax znacząco poszerza nasze możliwości w zakresie zapewnienia szerokiego dostępu do naszych szczepionek w różnych regionach świata. Podpisanie dzisiejszej umowy potwierdza, że Mabion jest dla Novavax strategicznym, długoterminowym partnerem – komentuje Rick Crowley, wiceprezes Novavax. Podpisana dzisiaj umowa jest wynikiem z sukcesem przeprowadzonego przez Mabion transferu technologii procesu wytwarzania antygenu białkowego CoV2373. Teraz spółka wykorzysta technologię oraz swoje moce...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia

Spółka oceniła, że etap dotyczący całości pierwszego zlecenia do umowy ramowej został wykonany w ponad 90%. Pozostałe do wykonania prace głównie polegają na sporządzeniu części raportów, które zostaną przekazane już po ewentualnym podpisaniu umowy produkcji komercyjnej z Novavax. Na wykresie pojawiła się wczoraj próba wybicia z niewielkiej konsolidacji. Jeżeli dojdzie do wybicia, kolejnym celem będzie poprzedni szczyt przy 92,30 zł.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje