Orbex
Logo Mabion

Mabion miał 19,84 mln zł straty netto, 16,68 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Mabion odnotował 19,84 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 14,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mabion podsumowuje pierwszy kwartał roku Strata operacyjna wyniosła 16,68 mln zł wobec 14,51 mln zł straty rok wcześniej. W I kw. 2020 r. ani w I kw. 2019 r. spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży. "Prowadzona przez spółkę działalność biotechnologiczna charakteryzuje się stałym ponoszeniem wysokich kosztów badań przy braku przychodów ze sprzedaży do momentu komercjalizacji projektu, w efekcie czego Spółka ponosi straty z działalności operacyjnej i generuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Oczekuje się, że sytuacja taka może się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości. Jak dotąd, Spółka finansowała swoją działalność operacyjną środkami pieniężnymi otrzymanymi w ramach pożyczek...
siedziba mabion

Mabion planuje emisję do 1 907 281 akcji bez prawa poboru

Mabion podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji zwykłych na okaziciela serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii w celu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 190 728,1 zł, podała spółka. Mabion planuje pozyskać dodatkowe finansowanie "Spółka zaproponuje w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U" - czytamy w komunikacie. Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie wniosku o dopuszczenie do obrotu MabionCD20 do Europejskiej...
Logo Mabion

BM PKO BP: Mabion z obniżoną ceną docelową akcji spółki o 64 procent.

Zgodnie z raportem przedstawionym dziś przez Biuro Maklerskie banku PKO BP - spółka Mabion otrzymuje obniżoną rekomendację cenową z poziomu 65 zł do obecnego poziomu 23 zł za akcję. Stanowi to obniżenie poziomu docelowego o 64 procent. Biuro Maklerskie jednocześnie podtrzymuje rekomendację "trzymaj" spółki. Skrót dzisiejszej rekomendacji:  Analitycy zwracają uwagę na niewystarczające fundusze w celu rejestracji MabionCD20 Istnieje dalsza możliwość dodatkowego finansowania długiem Spółka Mabion oscyluje w tym momencie w zakresie 23,45 zł za akcję Mabion z nieciekawą sytuacją finansową - obniżenie progu cenowego akcji Podczas publikacji dzisiejszego raportu na temat spółki Mabion z raportu dowiadujemy się m.in, że "Pomimo rosnących ryzyk inwestycyjnych, takich jak: niepewność dotycząca rejestracji MabionCD20 przez EMA, opcja Mylan w zakresie wypowiedzenia umowy partnerskiej po 2020 r. oraz nierozwiązana kwestia...

Medcamp, Biomed Lublin oraz Inno-Gene na fali wzrostowej. BioMaxima oraz Blirt również rosną dzięki koronawirusowi

Spółki biotechnologiczne i medyczne przeżywają prawdziwy rozkwit w związku z pandemią koronawirusa. W czasie kiedy tradycyjny biznes w większości przypadków jest skazany na straty, chociażby przez wprowadzone przez rząd obostrzenia, spółki sprzedające testy na obecność COVID-19, czy pracujące and potencjalną szczepionką radzą sobie fenomenalnie. Od początku roku spółka BioMaxima zdołał zwiększyć swoją wartość blisko 7-mio krotnie, ponad 600% wzrosty zanotowały Blirt, a zyski spółki Biomed Lublin przekroczyły 300%. BioMaxima na fali, spółka rośnie blisko 700 Inno-Gene z potężną luką wzrostową, spółka będzie wykonywać testy na koronawirusa Blirt wart 6 razy więcej niż 1 stycznia 2020 roku Biomed Lublin nawet 300% w górę Medcamp i blisko 2000% rajd wzrostowy Astronomiczne stopy zwrotu dzięki koronawirusowi Spółki takie jak BioMaxima, Blirt, Biomed Lublin, Scope Fluidics, Celon Pharma czy MedCamp zdołały zwiększyć swoją...
Logo Mabion

Mabion miał 63,74 mln zł straty netto, 63,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Mabion odnotował 63,74 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. wobec 68,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mabion notuje i będgpwzie notował straty Strata operacyjna wyniosła 63,27 mln zł wobec 64,62 mln zł straty rok wcześniej. W latach 2019 i 2018 spółka nie miała przychodów z usług badań i rozwoju. "W 2019 roku spółka nie prowadziła sprzedaży produktów. Od momentu powstania spółka koncentruje się na prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w celu opracowania i komercyjnego wprowadzenia na rynek swoich produktów. W efekcie spółka poniosła straty z działalności operacyjnej i generuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Oczekuje się, że sytuacja taka będzie się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości, aż do momentu skutecznej rejestracji i komercjalizacji produktów będących w obszarze...
Logo Mabion

Zapiski giełdowego spekulanta: Mabion – lek CD20 dopiero w 2022?

Mabion – spółka fatalnie weszła w nowy rok i od stycznia traci już niemal 50%. Jest to efekt niespełnionych oczekiwań i zapowiedzi, o tym że lek CD20 zostanie zarejestrowany do końca ubiegłego roku. Tak się nie stało, a co gorsze, procedura cały czas się wydłuża. Ostatnio Europejska Agen
gorące spółki dnia

Mabion [MAB], Santander [SPL] – Gorące spółki dnia

Spółka zaliczyła wczoraj udaną sesję przy podwyższonych obrotach. Powodem była publikacja raportu za ostatni kwartał ubiegłego roku. Pokazane wyniki były wyższe od oczekiwań analityków. Spółka odnotowała w IV kwartale 507,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 788,15 mln zł zysku rok wcześniej. Sumując wynik całoroczny, mamy około 2,13 mld zł skonsolidowanego zysku n
Gorące spółki dnia

Mabion [MAB], Comarch [CMR] – Gorące spółki dnia

W miniony piątek spółka przekazała informację o tym, że planuje rozbudowę swoich oddziałów w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie oraz utworzenie oddziału w Olsztynie. Comarch planuje do połowy 2020 roku stworzyć w tych oddziałach w sumie ponad 100 nowych miejsc pracy. Zatrudnienie znajdą programiści, inżynierowie systemowi oraz kontroli jakości a także analitycy oraz konsultanci. Jest to dobr
Logo Mabion

Mabion – 13 grudnia decyzja w sprawie leku CD20. Czas na przełamanie bariery 100 zł

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. Spółka notuje ostatnio bardzo silny okres, zdecydowanie rośnie od połowy października. Piątkowa sesja zakończyła się niemal 5% na plusie. Nowy tydzień zapewne przyniesie przełamanie bariery 100 zł. Co jest powodem wzrostów? Oczywiście, oczekiwanie na wielki sukces jakim ma być rejestracja leku CD20 na ternie Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że kluczową datą jest 13 grudnia, to wtedy odbędzie się posiedzenie specjalnej komisji. To pod pozytywny werdykt trwa obecna zwyżka. Przypomnijmy, że spółka złożyła 10 listopada odpowiedzi na drugą rundę pytań Europejskiej Agencji Leków. W wydanym komunikacie, firma oczekuje rejestracji leku jeszcze przed końcem roku. "Zgodnie z harmonogramem przekazaliśmy do EMA odpowiedzi...
Logo Mabion

Mabion znowu ze stratą, rynek czeka jednak na rejestrację leku CD20

Mabion odnotował 16,73 mln zł straty netto w III kw. 2019 r. wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 14,4 mln zł wobec 11,8 mln zł straty rok wcześniej. Zarówno w III kw., jak w I -III kw. 2019 oraz rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 48,43 mln zł straty netto w porównaniu z 52,29 mln zł straty rok wcześniej. "Główne czynniki, które będą miały wpływ na wyniki spółki w kolejnym kwartale to: - decyzja EMA w zakresie dopuszczenia leku o roboczej nazwie MabionCD20 do obrotu; - koszty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych dotyczących MabionCD20 i innych leków w pipeline spółki, w tym koszty wytworzenia serii walidacyjnych (możliwe powtórzenia w zależności...
Logo Mabion

Mabion [MAB] – czekamy na rejestrację CD20 w Europie – analiza na zamówienie

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. Spółka jest jednym z ciekawszych przykładów na warszawskim parkiecie, firmy której akcje rosną latami, mimo że ta nie wykazuje zysków. Nie ma w tym jednak nic zaskakującego, z uwagi na fakt, że jest to branża biotechnologii, gzie silnie wycenia się przyszłość. Pewne problemy kurs zaczął mieć w 2018 roku i od tego czasu trwa korekta względem wieloletniego trendu wzrostowego. Na wykresie widać, że nastał stan równowagi, gdyż cena oscyluje między 70 a 85 zł. Wydaje się, że wybicie z tego zakresu może wskazać dalszy kierunek. Jeżeli na wycenę wpływu nie mają wyniki to warto popatrzeć na ostatnie...
Logo Mabion

Mabion ze stratą w wysokości 16,71 mln zł w II kw. Notowania w układzie bocznym

Mabion odnotował 16,71 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 26,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 17,74 mln zł wobec 22,82 mln zł straty rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 31,7 mln zł straty netto w porównaniu z 41,18 mln zł straty rok wcześniej. Zarówno w II kw., jak w I poł. 2019 oraz rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży. "Spółka w latach 2018 i 2019 nie prowadziła sprzedaży. Jednocześnie spółka ponosiła koszty działalności operacyjnej w związku z kosztami prowadzonych prac rozwojowych, inwestycjami w maszyny i urządzenia służące do prowadzenia prac rozwojowych i do produkcji leków w przyszłości, a także kosztami ogólnego zarządu związanymi m.in. z pozyskiwaniem finansowania...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia 28.08.2019

Dzisiejszą spółka dnia - czyli gorącym walorem dla środowej sesji handlowej jest polski producent z branży motoryzacyjnej - Ursus SA . Spółka podczas porannego ruchu wykonuje podejście rzędu 7,15 procent wkraczając w pełen zakres 0,800 złotych za akcję. Podczas ostatnich sesji handlowych spółka znacznie obniżała swoje notowania - schodząc z zakresu 1,18 zł do strefy 0.6960 zł. Znaczne zejście odbyło się na przestrzeni tak naprawdę ostatnich dwóch miesięcy. Teraz spółka odrabia straty, przechodząc powyżej 0,800 zł za akcję. Jednocześnie, ruch ten zainicjował nowy sygnał wzrostowy, gdzie otworzona została droga do strefy 0,94 zl za akcję. Wsparciem cenowym dla wykresu jest teraz poziom 0,78 zł za akcje, a pełen poziom 0,80 zł powinien utrzymywać spółkę powyżej, dając szansę na osiągnięcie wspominanego już oporu. Zobacz...
Logo Mabion

Zapiski giełdowego spekulanta: Mabion – emocjonujące sesje za nami, co dalej z kursem?

Mabion – ostatnie sesje przebiegały w bardzo nerwowym tonie. Najpierw spółka gwałtownie straciła na wartości, przy rosnących obrotach. Wczoraj doszło jednak już do próby wygenerowania kontrataku. Nagłe cofnięcie notowań wywołała informacja o zapowiedziach połączenia firm z grupy Pfizer, ze spółką Mylan. Wywołało to nerwowość, gdyż mogło to mieć wpływ na współpracę Mabionu z Mylanem, szczególnie w zakresie rejestracji leku CD20 – co jest głównym czynnikiem utrzymującym akcjonariuszy przy spółce. Szybko jednak zaprzeczono tym doniesieniom, zapewniając że fuzja nie będzie mieć wpływu na rejestrację CD20 i współpracę z Mabionem. Połączony podmiot ma zająć się zupełnie innym obszarem działalności, nie będąc tym samym bezpośrednim konkurentem Mabionu. Spółka nadal podtrzymuje, że rejestracja CD20 na terenie Unii Europejskiej powinna zakończyć się do końca roku....
Logo Mabion

Zapiski giełdowego spekulanta: Mabion – z próbą wybicia oporu

Mabion - spółka odnotowała w ubiegły piątek bardzo mocną sesję. Jej akcje drożały o niemal 4% przy lekko podwyższonych obrotach. Cena dochodziła do poziomu 90 zł i niewiele brakowało aby spółka odnotowała nowe lipcowe maksima. Spoglądając na wykres dzienny, widać że doszło do silnego ataku na czytelny opór w rejonie 88 zł. Wszystko wskazuje na to, sądząc po układzie coraz wyższych dołków z jakimi mamy do czynienia w tym roku, że dojdzie do wyłamania tego poziomu. Jeśli tak się stanie, następnym poziomem mogą być nieco psychologiczne okolice 100 zł. W piątek pojawiła się najnowsza rekomendacja dla spółki, w której wyceniono ją na poziomie 105 zł. Zdaniem analityków, kluczowym czynnikiem, który będzie wpływał na notowania jest udana rejestracja MabionCD20 na terenie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację