XTB

LUG zakończył rozbudowę swojego drugiego zakładu

LUG LightFactory, spółka zależna LUG S.A., jednego z największych na naszym rynku producentów oświetlenia, zakończyła rozbudowę swojego drugiego zakładu zlokalizowanego w Nowym Kisielinie. W dniu 17 stycznia 2022 r.oficjalnie podpisano protokół odbioru końcowego i rozpoczęto użytkowanie obiektu. LUG: hala magazynowa jest już gotowa do pracy Do podpisania protokołu końcowego z uwagami doszło w dniu 17 stycznia 2022 roku pomiędzy inwestorem, LUG LightFactory Sp. z o.o. oraz generalnym wykonawcą M&J Sp. z o.o. z siedziba w Żarach. W wyniku dokonanego odbioru LUG rozpoczął bieżące użytkowanie nowej hali magazynowej oraz dobudowanej części budynku administracyjnego. Na terenie obiektu będą jeszcze trwały prace wykończeniowe związane z usuwaniem usterek, które jednak nie mają wpływu na możliwość użytkowania obiektu. - Nasze nowa hala magazynowa jest już gotowa do...

LUG S.A otrzymał I Nagrodę Główną The Best Annual Report w kategorii NewConnect

Grupa Kapitałowa LUG S.A. – jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, w konkursie „The Best Annual Report 2020” otrzymał I Nagrodę Główną w kategorii NewConnect za całokształt raportowania rocznego oraz wyróżnienie przyznawane za najlepsze sprawozdanie z działalności. To już szóste wyróżnienie dla zielonogórskiej spółki w ośmioletniej historii konkursu. LUG S.A otrzymał prestiżową nagrodę The Best Annual Report Tej jesieni Grupa LUG S.A. stała się laureatem jeszcze kilku innych nagród. Znajdziemy wśród nich m.in. Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego, nagrodę Lubuskiego Lidera Biznesu i tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie. Nagrodę „The Best Annual Report” w kategorii spółek z rynku NewConnect, Grupa LUG S.A. otrzymała już po raz szósty. Można zatem śmiało twierdzić, że jest rekordzistą tego konkursu, ponieważ tegoroczna jego edycja była edycją...
lug

LUG S.A.: nowym akcjonariuszem spółki będzie MKK3 Sp. z o.o

W piątek, 24 września br. ujawnił się nowy akcjonariusz spółki LUG, który przekroczył próg 5%w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Nowym akcjonariuszem jest spółka MKK3 Sp. z o.o., której właścicielem jest Marcin Grzymkowski, twórca eobuwie.pl - lidera rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej. LUG S.A. pozyskał nowego akcjonariusza Spółka MKK3 poinformowała w zawiadomieniu, że przed transakcją z dnia 22 września br. posiadała 358 434 akcje stanowiące 4,98% kapitału zakładowego LUG S.A. Po zgłoszonej transakcji udział Marcina Grzymkowskiego, właściciela MKK3, zwiększył się do poziomu 5,03% akcji w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonania 362 334 głosów na Walnym Zgromadzeniu LUG S.A. - Według danych agencji analitycznej The Business Research Company, rynek inteligentnego oświetlenia będzie napędzał szybki wzrost inwestycji w rozwiązania charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną...
lug

Firma LUG S.A. otrzymała tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie

Ogłoszono wyniki III edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek organizowanego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska. W gronie firm, które otrzymały tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie, po raz kolejny jest LUG S.A. Spółka uzyskała 8,33 punktów na 10 możliwych do zdobycia. Tym samym LUG S.A awansował z trzeciego miejsca w roku 2020,na miejsce drugie w 2021. LUG S.A.uzyskał 8,33 punktów na 10 możliwych do zdobycia Organizatorzy badania przeanalizowali 153 raporty spółek giełdowych podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych, z czego ponad jedna trzecia (35 %) analizowanych firm nie uzyskało żadnych punktów, a tylko 44 osiągnęły wynik powyżej 2 punktów.  Zawartość raportu oceniano w oparciu o 10 kluczowych kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do...

LUG w II kwartale roku notuje rekordowy zysk brutto i mierzy się z dostępnością komponentów

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał 2021 roku. Przychody Grupy w II kw. 2021 r. wyniosły 47,39 mln zł.To wynik o 5% wyższy niż przed rokiem oraz o 26,3% wyższy niż w poprzednim kwartale. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 25,54 mln zł względem 19,44 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku (+31,4% r/r). LUG: przychody Grupy w II kw. 2021 r. wyniosły 47,39 mln Na sytuację na rynku i tempo realizacji kontraktów w dalszym ciągu wpływ ma pandemia COVID-19. Mimo widocznego w ostatnich kwartałach ubiegłego roku odbicia gospodarczego,utrzymuje się niepewność związana z dostępnością komponentów i zachowaniem ciągłości łańcuchów dostaw. - Mimo utrzymującej się niepewności i globalnych zakłóceń łańcucha dostaw, kontynuujemy realizację strategii. Nasz portfel projektów jest rekordowo wysoki i intensywnie pracujemy nad jego realizacją....

LUG S.A. przedstawia szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał br.

LUG S.A., czołowy producent rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za II kwartał 2021 roku. W drugim kwartale roku, przychody ze sprzedaży wyniosły 47,39 mln zł i były wyższe o 5 procent względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2021 osiągnęła poziom 84,92 mln zł w porównaniu z kwotą 90,51 mln zł za dwa pierwsze kwartały 2020 roku. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 25,55 mln zł względem 19,44 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku (+31,4% r/r). LUG S.A. opublikował szacunkowe wyniki za II kwartał 2021 roku Na dynamikę wyników Grupy LUG w pierwszym półroczu 2021 roku wpływ miała seria czynników, spośród których, podobnie jak w I kwartale br., największy wpływ miały globalne zakłócenia łańcucha...

Grupa Kapitałowa LUG zamyka rok 2020 zyskiem 6,91 mln zł

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła rok 2020 skonsolidowanymi przychodami na poziomie 182,74 mln zł, które były o 8,5% wyższe niż przed rokiem. Sprawne przystosowanie firmy do zarządzania biznesem w nowej rzeczywistości i optymalizacja kosztów zaowocowały zyskiem brutto ze sprzedaży na poziomie 74,56 mln zł, co jest wynikiem o 19,4% wyższym niż w 2019 roku. Grupa zamknęła rok zyskiem netto na poziomie 6,91 mln zł, wobec straty w wysokości 5,8 mln zł przed rokiem. Wypracowany wynik EBITDA to 19,65 mln zł, wobec 2,6 mln zł w tym samym okresie roku 2019. Grupa Kapitałowa LUG przedstawia swoje wyniki finansowe Okresowo wprowadzane lockdown’y nie zahamowały wzrostu przychodów z eksportu. Ogólny ich udział w przychodach firmy wzrósł o 1,7 pp r/r i wyniósł 62,1% sumy przychodów, zbliżając się do celu,...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Grupa Kapitałowa LUG S.A przedstawia swoje wyniki I kwartał 2021 r.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła pierwszy kwartał roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 37,53 mln zł, wobec 45,39 mln zł w stosunku do wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.  Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 10,51 mln zł względem 18,28 mln zł (-42,5% r/r) w analogicznym okresie 2020 r. GK LUG: Kontrakt na modernizację oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawa W tym czasie Grupa LUG rozpoczęła inwestycje w rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Nowym Kisielinie, na które przeznaczyła 7,1 mln zł. Podpisała też kontrakt o wartości 32,08 mln zł. na modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Stołecznego Warszawa. Dziś, podczas Smart City Forum, zostanie zaprezentowana oprawa SAVA, która wkrótce pojawi się na ulicach Warszawy. Pierwszy kwartał roku spółka rozpoczęła od podpisania kontraktu na modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Stołecznego Warszawa. W...

LUG stawia na eksport i notuje rekordowy zysk netto. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

LUG to polska spółka zajmująca się produkcją systemów oświetleniowych, w tym LED. Jak wskazuje ona w swojej strategii działania, do końca 2021 planowane jest uzyskanie 75% udziału eksportu w przychodach ogółem, jednak jak podkreśla Konrad Książak, zadanie to będzie bardzo trudne, ponieważ na chwilę obecną wskaźnik ten wynosi niecałe 63%. W 2020 roku spółka uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości 7,5 mln zł. Jednocześnie udział eksportu wyniósł „zaledwie” 62,3%, co sprawia, że cel (75%) prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty do końca 2021. Sprawdziły się natomiast założenia dot. przychodów, które w ogólnym rozrachunku rokrocznie wzrastają. https://www.youtube.com/watch?v=iLPhidthyNc Rosnące przychody LUG S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG S.A. - dostawcy kompleksowych rozwiązań świetlnych, czołowy w kraju producent profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych. Firma funkcjonuje na...
Gorące spółki dnia

LUG S.A. [LUG], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia

Współpraca ma w efekcie pozwolić na zbudowanie podmiotu, który będzie mógł osiągnąć pozycję czołowego gracza w obszarze energetyki i energii odnawialnej. W komunikatach nie podano więcej szczegółów projektu, choć już sama deklaracja wejścia w obszar OZE na pewno podoba się inwestorom. Dywersyfikacja źródeł przychodów, w kontekście sytuacji górnictwa w całej UE, jest jak najbardziej właściwym krokiem. Od końca października spółka zyskuje już 75%. Teraz najbliższym celem popytu powinny być okolice oporu przy 2,60 zł.

Grupa LUG wymieni 38,5 tys. opraw ulicznych w Warszawie za 32,08 mln zł brutto

Grupa LUG wymieni 38,5 tys. opraw ulicznych w Warszawie, a łączna wartość kontraktu wynosi 32,08 mln zł brutto, podała spółka. LUG zrealizuje projekt kompleksowo: od koncepcji prototypu, poprzez projekty po dostawę opraw do stolicy. Oprawy będą wyposażone w systemu zdalnej kontroli funkcjonowania oraz inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Rozwiązanie dostarczy BIOT – spółka wchodząca w skład grupy LUG "Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła odwołanie firmy Signify w postępowaniu przetargowym na 'Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED' dla Miasta Stołecznego Warszawa co oznacza, że wybór najlepszej oferty jest ostateczny. Zwycięzcą postępowania przetargowego jest polski producent oświetlenia działających na rynkach międzynarodowych LUG Light Factory, spółka zależna LUG. Spółka dostarczy ponad 38,5 tys. opraw ulicznych w stolicy. Do przetargu zgłosiło się sześć firm,...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje