XTB
Strona główna GPW Lubelski Węgiel Bogdanka akcje

Lubelski Węgiel Bogdanka akcje

Lubelski Węgiel Bogdanka (Bogdanka akcje) jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Spółka powstała w 1975 roku, jej główna siedziba znajduje się w Bogdance. Węgiel kamienny energetyczny oferowany przez spółkę stosowany jest do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.

Bogdanka akcje

Głównymi odbiorcami LW Bogdanka gpw są firmy przemysłowe i przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Enea. Akcje LW Bogdanka zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku.

Bogdanka notowania

bogdanka

LW Bogdanka rekomenduje 2,5 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 85,03 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, tj. wypłatę 2,5 zł na akcję, podała spółka. "Jednocześnie zarząd spółki zaproponował ustalenie 4 lipca 2022 roku jako dnia dywidendy oraz 20 lipca 2022 roku jako dnia wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie. W 2021 r. spółka miała 288,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,88 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 291,6 mln zł wobec 70,05 mln zł zysku rok wcześniej. LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki...
bogdanka

LW Bogdanka podtrzymuje plan wydobycia 9,5 mln ton w br., możliwy tylko drobny wzrost

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan wydobycia 9,5 mln ton węgla w 2022 r., przy czym możliwe są drobne korekty w górę, poinformował wiceprezes Artur Wasilewski. Spółka aktualnie sprzedaje węgiel na rynku krajowym. "Podtrzymujemy plan wydobycia 9,5 mln ton. Widzimy szanse i ryzyka. Jeśli uda nam się wykorzystać szanse i zmitygować ryzyka, możemy mówić o nieznacznym wzroście wydobycia. Planujemy produkcję na maksymalnym poziomie, oczywiście, mitygując pewne ryzyka" - powiedział Wasilewski podczas konferencji prasowej. Spółka zrealizowała już w tym roku kontrakty dotyczące eksportu węgla na Ukrainę. Obecnie lokuje wszelkie nadwyżki na rynku krajowym. "Na razie na rynku polskim plasujemy dodatkowe wolumeny, w tej chwili nie eksportujemy na Ukrainę" - dodał wiceprezes. LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w...
bogdanka

Bogdanka w górę po wynikach. W 1 kwartale spółka zarobiła 143,18 mln zł

W trakcie wtorkowego otwarcia Bogdanka notuje wzrost swojej giełdowej wyceny o 1,03%, co jest pochodną m.in. zaprezentowania wyników finansowych za 1 kwartał 2022, w których to spółka wykazała 143,18 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Bogdanka w górę o 1,03% w trakcie sesji. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej w 1 kwartale w 2022 wyniósł 143,18 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 30% w stosunku do 1 kwartału 2021. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Bogdanka wybija się na wojnie W trakcie dzisiejszych notowań Bogdanka notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie 1,03%, co oznacza wzrost o 0,55 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 53,55 zł. Aktualnie inwestorzy wyceniają więc spółkę na...
bogdanka

LW Logdanka miała 143,18 mln zł zysku netto, 179,65 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Logdanka odnotowała 143,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 54,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 179,65 mln zł wobec 69,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 276,51 mln zł wobec 175,32 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 731,77 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 562,43 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2022 r. grupa uzyskała 711 611 tys. zł przychodów ze sprzedaży węgla, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do I kwartału 2021 r. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego realizowana przez jednostkę...
Zetly
górnicy

Bogdanka cały czas w ruchu bocznym, nad ważnym wsparciem

Notowania spółki od początku marca poruszają się w układzie bocznym. Wydaje się, że w kontekście poprzedzającego, silnego impulsu wzrostowego, takie zachowanie kursu jest pozytywne. Nie pojawia się bowiem realizacja zysku z wcześniejszej zwyżki. Wydaje się, że spółkę wspierają także fundamenty, w tym dużo lepszy sentyment do rynku węgla po wybuchu wojny.
górnicy

Bogdanka z mało dynamiczną reakcją na ważnym wsparciu

Notowania spółki od 8 marca pozostają w korekcie po silnym wybiciu spowodowanym wybuchem wojny, co doprowadziło do zawirowań na rynku surowców, w tym węgla. Obecnie szansa na dalszy wzrost płynie z rosnących możliwości nałożenia kolejnych sankcji na Rosję, w tym dotyczących importu węgla z tego kraju. Dynamika odbicia w drugiej połowie marca jest jednak słaba i technicznie mamy ryzyko powrotu na wsparcie przy 48,50 zł.
górnicy

LW Bogdanka planuje wydobycie 9,5 mln ton węgla w 2022 roku

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka planuje wydobycie węgla w 2022 r. na 9,5 mln ton, poinformował prezes Artur Wasil. "W 2022 r. planujemy wydobyć 9,5 mln ton węgla" - powiedział Wasil podczas telekonferencji. W strategii na lata 2021-2025 spółka założyła średnią produkcję ok. 9,7 mln ton rocznie. W 2021 r. produkcja węgla w LW Bogdanka wyniosła 9,9 mln ton. LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: wartość złotówki wykres | amica giełda | ciech akcje | dax prognozy | notowania orange | kurs akcji...
bogdanka

LW Bogdanka planuje eksport ok. 0,5 mln ton węgla na Ukrainę w br., przyspiesza dostawy

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka planuje sprzedaż ok. 0,5 mln ton węgla odbiorcom ukraińskim w tym roku, przy czym dostawy zostaną zrealizowane najprawdopodobniej w I półroczu, poinformował prezes Artur Wasil. "Widzimy nadal duży potencjał w kontaktach z Ukrainą. Obecnie realizujemy kontrakty, przyspieszając dostawy" - powiedział Wasil podczas telekonferencji. Spółka zaplanowała eksport na Ukrainę w całym roku, ale z uwagi na działania wojenne i niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem infrastruktury transportowej, zintensyfikowała wysyłki. "W 2021 r. wyeksportowaliśmy blisko 0,5 mln ton węgla. W 2022 r. planujemy również wyeksportować ok. 0,5 mln ton węgla. Czas dostaw z uwagi na działania wojenne został skrócony i będzie najprawdopodobniej zrealizowany jeszcze w I półroczu" - dodał prezes. LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w...
górnicy

Bogdanka z powolną próba odbicia po 33% korekcie

Notowania spółki mają za sobą ponad 30% korektę spadkową, po pierwszej fali umocnienia na skutek wybuchu wojny i zamieszania na rynku surowców. Perspektyw na szybkie zakończenie konfliktu na razie nie widać i wydaje się, że koniunktura na rynku surowców nadal powinna wspierać kurs spółki. Na wykresie powoli klaruje się odbicie na lokalnym wsparciu.
Zetly
górnicy

LW Bogdanka planuje capex na poziomie 679 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 679 mln zł w 2022 roku, w porównaniu do 452,83 mln zł nakładów zrealizowanych w 2021 roku, podała spółka. Plan capeksu grupy kapitałowej LW Bogdanka na 2022 rok zakłada 679 mln zł, w tym 408,89 mln zł na nowe wyrobiska i modernizację istniejących, 127,83 mln zł na utrzymanie parku maszynowego, 6 mln zł na pozyskanie nowych koncesji, 10 mln zł na kompleksy ścianowe, 65,54 mln zł na pozostałe inwestycje rozwojowe i 21,25 mln zł na teleinformatykę, wynika ze sprawozdania zarządu do wyników za 2021 rok, podano. "Planowane jest wykonanie wyrobisk - głównie chodników przyścianowych, chodników kapitalnych, przecinek oraz pozostałych wyrobisk technologicznych i udostępniających, umożliwiających eksploatację ścian w...
enea

Kasjan Wyligała został powołany na zastępcę prezesa ds. operacyjnych LW Bogdanka

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka - spółki z Grupy Enea - powołał Kasjana Wyligałę na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. operacyjnych od 14 marca 2022 r., podała spółka. Kasjan Wyligała posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Z branżą wydobywczą związany jest od 2016 r., gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a następnie dyrektora Biura Analiz Strategicznych. Od 2017 roku pracował dla KGHM Polska Miedź, pełniąc funkcje dyrektora naczelnego ds. nadzoru korporacyjnego oraz dyrektora departamentu zarządzania aktywami, podano w komunikacie. LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i...

JSW i Bogdanka zyskują w obliczu wojny na Ukrainie, komentuje Cezary Głuch (Trader21)

Wojna na Ukrainie trwa i wywiera ogromny wpływ na światowe rynki finansowe. Prowadzona obecnie wojna handlowa podbija ceny surowców, w tym węgla. Dzięki temu w trakcie ostatnich dni bardzo mocne sesje notowały spółki takie jak JSW, czy też Bogdanka, o czym mówił Cezary Głuch (Trander21) na kanale Independent Trader. Bogdanka prezentuje dobre wskaźniki fundamentalne. Wycena spółki wzrosła już jednak aż o 115% w ciągu zaledwie kilku sesji. Bardzo mocno zyskuje także JSW, jednak tam zdecydowanie większy udział ma SP. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=p5-wBENLXEI&t=1085s Bogdanka wzrosła o 115% - Wiele osób z naszego podwórka interesuje się teraz Jastrzębską Spółką Węglową bądź Bogdanką. Ja miałem Bogdankę w moim portfelu, ale w tym momencie uważam, że jej zakup...
bogdanka

Bogdanka była wczoraj jedną z najsilniejszych spółek w indeksie sWIG80

Wczoraj na globalnych rynkach akcji dominowały wzrosty, na Wall Street indeks S&P 500 zyskał 1,9%, a Nasdaq podrożał o 1,6%. W Europie w czołówce znalazł się krajowy WIG20 (+3,9%), wzrosty pozostałych indeksów nie były tak imponujące, francuski CAC40 zyskał 1,6%, a niemiecki DAX 0,7%. Dziś na azjatyckiej sesji przeważają wzrosty, japoński indeks Nikkei 225 zwyżkuje o 0,7%. Bogdanka zyskała wczoraj ponad 30 procent Na rynkach mocno drożeją towary, obecnie cena ropy Brent oscyluje na poziomie 117 USD/b. Mocny wzrost cen niemal wszystkich towarów zapewne znajdzie odzwierciedlenie w jeszcze wyższej inflacji. Prezes Fed Jerome Powell zasygnalizował podczas wczorajszego wystąpienia podwyżkę stóp procentowych w marcu o 25 punktów bazowych, co mogło pozytywnie wpłynąć na indeksy, część inwestorów spodziewała się mocniejszej podwyżki o 50...
górnicy

Bogdanka hamuje spadek kursu. Czas na odbicie?

Notowania spółki od października ubiegłego roku podlegają trendowi spadkowemu. Obecnie pojawia się szansa na odbicie, gdyż cena kolejny raz testuje ważne wsparcie przy 29 zł. Biorąc pod uwagę choćby samą skalę wyprzedanie rynku, można szacować zauważalne odbicie z tego poziomu. Wydaje się, że jeżeli tak się stanie, popyt może sięgnąć nawet okolic 36,50 zł.
górnicy

Bogdanka inicjuje odbicie od czytelnego wsparcia przy 29 zł

Notowania spółki zaczynają pozytywnie reagował przy czytelnym wsparciu w rejonie 29 zł, opartym o wcześniejszy szczyt z połowy ubiegłego roku. Spółka ma za sobą ogromna przecenę sięgającą w maksymalnym punkcie 40%. Z samego faktu wyprzedania rynku, spodziewana jest jakaś( forma korekty. Po kilku dniach zaczyna klarować się odbicie. Wyjście ponad 32,60 zł powinno je zdynamizować i wyznaczyć cel w rejonie oporu przy 36,70 zł.
górnicy

Bogdanka z powrotem na wsparciu przy 30 zł – zapiski giełdowego spekulanta

W październiku Bogdanka podniosła cel produkcji węgla handlowego na 2021 r. do 9,6 mln ton z 9 mln ton. Na wykresie mamy zanegowanie odbicia z przełomu roku i cena znowu oscyluje przy wsparciu w rejonie 30 zł. Wydaje się, że do mocniejszego odbicia niezbędna będzie poprawa sentymentu na globalnych rynkach.

LW Bogdanka miała wstępnie 276,1 mln zł zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka miała 2 371,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 779,9 mln zł EBITDA, 351,8 mln zł EBIT i 276,1 mln zł zysku netto, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Produkcja w całym 2021 r. wyniosła 9,9 mln ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton węgla handlowego. "Biorąc pod uwagę zmianę trendu w zakresie popytu na węgiel energetyczny, która nastąpiła na przełomie roku, zarząd podjął działania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie posiadanych przez spółkę zdolności produkcyjnych. Decyzja ta oparta była na analizie bieżącej sytuacji rynkowej, chęci wykorzystania okresu koniunktury jak również potrzebie zapewnienia stabilnych dostaw węgla do odbiorców spółki" - czytamy w komunikacie. W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane...
górnicy

Bogdanka zaczyna rok od zwyżki. Kurs blisko oporu przy 37 zł

Notowania spółki wyglądają nieco lepiej na początku nowego roku niż jeszcze kilka tygodni temu. W tym czasie kurs wzrasta o blisko 20%, przełamują linię bessy. Nadal jednak struktura ekstremów jest niekorzystna i wskazuje na tendencję spadkową. Pod tym względem kluczowy może okazać się atak na opór przy 37 zł.
bogdanka

LW Bogdanka: Produkcja węgla to 9,9 mln ton, sprzedaż – ponad 10 mln ton w 2021

Warszawa, 03.01.2022 (ISBnews) - Produkcja węgla w Lubelskim Węglu Bogdanka w całym 2021 r. wyniosła 9,9 mln ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton węgla handlowego, podała spółka. "Produkcja w całym 2021 r. wyniosła 9,9 mln ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton węgla handlowego. Osiągnięte wyniki wpisują się w ogłoszone w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.), założenia produkcyjne na lata 2021-2025" - czytamy w komunikacie. W październiku Bogdanka podniosła cel produkcji węgla handlowego na 2021 r. do 9,6 mln ton z 9 mln ton. Wcześniej spółka informowała, że w 2020 r. produkcja handlowego sięgnęła 7,61 mln ton, a sprzedaż - 7,67 mln ton. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla...
górnicy

Pyzik z MAP: Dokonywanie zmian właścicielskich w LW Bogdanka nie jest zasadne

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Nie jest zasadne dokonywanie zmian właścicielskich w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka, która dobrze funkcjonuje w aktualnych warunkach rynkowych,poinformował wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Enea - większościowy akcjonariusz LW Bogdanka nie prowadzi oraz nie planuje działań mających na celu konsolidację LWB z innymi podmiotami. "Z wyjaśnień przedstawionych przez większościowego akcjonariusza spółki wynika, że Enea S.A. nie prowadzi oraz nie planuje działań mających na celu konsolidację LWB z innymi podmiotami" - napisał Pyzik w odpowiedzi na interpelację poselską. Przypomniał, że właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Enea, a Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, nie posiada akcji w LWB. W związku z tym - jak podkreślił - decyzje właścicielskie dotyczące dalszego rozwoju i funkcjonowania LWB znajdują się poza...
bogdanka

LW Bogdanka ma aneksy zwiększające dostawy węgla do elektrowni Enei

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła ze spółkami zależnymi Enei - Eneą Elektrownia Połaniec i Eneą Wytwarzanie - aneksy do umów wieloletnich i umowę dodatkową, zwiększające zakres dostaw węgla energetycznego, podała spółka. Spółka zawarła z Enea Elektrownia Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego, który przedłuża jej obowiązywanie do końca 2026 r. i określa wartość dostaw w latach 2022-2026 o wartości szacunkowej ok. 2 358 mln zł, podano w pierwszym komunikacie. "W wyniku zawarcia przedmiotowego aneksu zostaje przedłużony termin obowiązywania umowy wieloletniej do dnia 31.12.2026 r. (uprzednio obowiązywała do dnia 31.12.2024 r.), w związku z tym, obejmuje ona okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013-2026" - czytamy dalej. Wartość całej umowy wieloletniej w latach 2013-2026 po zawarciu aneksu wynosi szacunkowo...
bogdanka

Bogdanka w niewielkiej konsolidacji po 35% spadku notowań

Notowania spółki po spadku o 35% podczas pogorszenia nastrojów na szerokim rynku, zaczynają podlegać niewielkiej konsolidacji. Cena w ostatnim czasie oscyluje między 32,25 zł, a 38,85 zł. Wydaje się, że wybicie z tego zakresu może wskazać dalszy kierunek. Wyjście dołem to zapewne test linii trendu, z kolei wybicie górą może być sygnałem do zakończenia dużej korekty spadkowej.
górnicy

Bogdanka z próbą odreagowania przy lokalnym wsparciu

Notowania spółki oddały ponad 35% silnych wzrostów z drugiej połowy roku. Obecnie zarówno spółka jak i szerokie otoczenie, nie tylko warszawskiego parkietu, ale również rynek surowców, mają za sobą znaczące korekty. Wydaje się, że niebawem powinna pojawić się okazja do odbicia. Od strony technicznej mamy dwa takie punktu, pierwszy to linia trendu, a drugi obecne wsparcie w rejonie 33,30 zł.
bogdanka

LW Bogdanka sprzeda ZA Puławy węgiel za 843 mln zł netto w l. 2022-2027

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego Grupie Azoty - Zakładom Azotowym Puławy z 2009 roku, który wydłużył okres obowiązywania umowy do końca 2027 r. i ustalił wartość dostaw w latach 2022-2027 na 843 mln zł netto, podała Bogdanka. "W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, szacunkowa wartość umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2027 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 2 134 mln zł netto (tj. o 6,92% więcej od wartości z raportu nr 34/2020 z dnia 18.11.2020 r.), z czego planowana wartość w latach 2022-2027 wyniesie 843 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla...
bogdanka

LW Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 9,6 mln ton węgla w 2021 r.

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 9,6 mln ton węgla w 2021 r., a na kolejny rok zakłada produkcję na poziomie określonym w strategii, poinformował prezes Artur Wasil. "Plan produkcji 9,6 mln ton w tym roku wygląda na niezagrożony. Na przyszły rok planujemy produkcję na poziomie określonym w strategii" - powiedział Wasil podczas telekonferencji. W październiku LW Bogdanka podniosła cel produkcji węgla handlowego na 2021 r. do poziomu 9,6 mln ton z 9 mln ton poprzednio. W strategii na lata 2021-2025 spółka założyła średnią produkcję ok. 9,7 mln ton rocznie. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 7 503 tys. ton, czyli o 1 965 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. LW Bogdanka...
bogdanka

LW Bogdanka miała 73,68 mln zł zysku netto, 208,46 mln zł EBITDA w III kw. 2021

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 73,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 96,6 mln zł wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 208,46 mln zł wobec 96,54 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 621,89 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 504,52 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 165,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 668,48 mln zł w porównaniu z 1 353,53 mln zł rok...
górnicy

Bogdanka z przeceną ponad 11 procent. Doniesienia z Chin pogarszają sytuację spółki

Kluczowe indeksy na Wall Street zyskiwały umiarkowanie podczas czwartkowej sesji, 7 dzień z rzędu wzrostów indeksu S&P 500 wystarczył do wyznaczenia nowych historycznych szczytów, i po wrześniowej korekcie został już tylko ślad na wykresie. Najlepszy powodem do tak szybkiego odrobienia strat na amerykańskim rynku zdaje się być kolejny solidny sezon wynikowy, choć zdarzają się też mocne rozczarowania takie jak w przypadku spółki Snap, która traci w handlu pozasesyjnym przeszło 20%. Akcje Bogdanki straciły aż 11,05% Opublikowane wczoraj wyniki były słabsze od oczekiwań m.in. ze względu na zmiany w polityce urządzeń Apple’a, która wpływa na zmniejszenie zysków z reklam i jest większym wyzwaniem dla spółki niż pierwotnie oczekiwano, przychody spółki wyniosły 1,07 mld USD wobec prognozowanych 1,1 mld USD. W handlu pozasesyjnym...

Akcje JSW i Bogdanka mocno w dół w trakcie wtorkowej sesji

Dobre nastroje na rynkach rozwiniętych Wczorajsza sesja niestety nie była udana dla krajowych inwestorów. WIG20 stracił 0,5%, a w ślad za nim podążyły mWIG40 (-0,4%) i sWIG80 (-0,2%). Na szerokim rynku in minus wyróżniły się Allegro (- 3%) oraz Mercator (-9%), które kontynuują spadki i ustanowiły roczne minima. W znacznie lepszych nastrojach dzień zakończyli inwestorzy na zachodzie Europy. DAX zyskał 0,3%, a FTSE ok. 0,4%. Pozytywną sesję mają za sobą również giełdy za oceanem. DJIA wzrósł o 0,6%, a Nasdaq i S&P500 po 0,7% (ponad 80% spółek, które opublikowały wyniki za 3Q’21, przebiło konsensus rynkowy). Dobre nastroje widać również o poranku w Azji. W kalendarium makro czekają nas dziś m.in. odczyty inflacji w Niemczech i Wielkiej Brytanii, dane dot. koniunktury...

LW Bogdanka podniosła cel produkcji węgla handlowego do 9,6 mln ton w 2021 r.

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podniosła cel produkcji węgla handlowego na 2021 r. do poziomu 9,6 mln ton z 9 mln ton poprzednio, podała spółka. "Biorąc pod uwagę zmianę trendu w zakresie popytu na węgiel energetyczny, która nastąpiła na przełomie roku, zarząd podjął działania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie posiadanych obecnie przez spółkę zdolności produkcyjnych" - czytamy w komunikacie. Decyzja ta oparta jest na analizie bieżącej sytuacji rynkowej, chęci wykorzystania okresu koniunktury jak również potrzebie zapewnienia stabilnych dostaw węgla do odbiorców. "W związku z powyższym, po zakończeniu trzeciego kwartału z wynikiem produkcyjnym na poziomie ponad 2,5 mln ton i biorąc pod uwagę wciąż utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, spółka aktualizuje ogłoszony w dniu 25.03.2021 r. cel produkcyjny na rok...
górnicy

LW Bogdanka miała wstępnie 164,8 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała wstępnie 164,8 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r., podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 212,8 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 538,3 mln zł, podano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 1 668,5 mln zł. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 7,5 mln ton, a sprzedaż 7,2 mln ton, podano także. "W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki" - czytamy dalej. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikację zaplanowano na 25 listopada 2021 r. LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy...
górnicy

Bogdanka wraca do wzrostów. Najbliższym celem okolice 50 zł

Notowania spółki po 15% korekcie sprzed kilku dni, próbują wracać do wzrostów. Wydaje się, że ze względu na sytuację na rynku energetycznym i surowcową hossę, zwyżka na akacjach Bogdanki może trwać. Dla spółki znaczące są mocne wzrosty cen węgla, a także ostatni wzrost zapotrzebowania na niego. Wykres tygodniowy sugeruje próbę zaatakowania okolic 50 zł.
górnicy

Bogdanka zyskała aż 8,7 procent. Krajowe indeksy dobrze sobie radzą na tle zagranicznych rynków

Wczoraj liderem spadków na najważniejszych rynkach był indeks spółek technologicznych Nasdaq (-2,1%). Zniżka miała miejsce w ramach kontynuacji korekty, do której przyczyniają się m.in. rosnące rentowności amerykańskich obligacji, ale wczoraj dodatkowym czynnikiem podażowym mogła być globalna awaria aplikacji Facebooka, sama spółka w jej wyniku przeceniła się niemal o 5%. Akcje Bogdanki wzrosły wczoraj o 8,7% Dziś, jedna z największych awarii jakie wystąpiły do tej pory, jest już naprawiona. Problemy Facebooka wystąpiły w niefortunnym czasie, gdy była managerka Frances Haugen oskarża spółkę o szkodliwe praktyki, które mają podsycać nienawiść i mieć zły wpływ na dzieci. Wczoraj na posiedzeniu OPEC+ nie zdecydowano się na jeszcze większe wydobycie ropy, co gwałtownie przełożyło się na zwyżkę cen surowca i nie zmniejsza niepokoju wobec potencjalnego kryzysu...
bogdanka

LW Bogdanka podpisała aneksy do umów na dostawy węgla do spółek Enei

Warszawa, 04.10.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała z Eneą Wytwarzanie umowę dodatkową o wartości 301,8 mln zł i aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla, zwiększający jej wartość do 17 472 mln zł netto w latach 2017-2036, podała spółka. Jednocześnie zawarta została umowa dodatkowa i aneks do umowy wieloletniej z Enea Elektrownia Połaniec, obniżające jej wartość do 4 163 mln zł netto w latach 2013-2024. "Umowa dodatkowa nr 4 realizowana poza umową wieloletnią określa warunki cenowo - wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do dnia 31.12.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w umowie dodatkowej nr 4 wyniesie szacunkowo 301,8 mln zł ponad wartość dostaw określonych umową wieloletnią" - czytamy w komunikacie. Strony w aneksie...
bogdanka

LW Bogdanka chce produkować komponenty do elektrowni wiatrowych

Kraków, 27.09.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka w ciągu najbliższego roku chce sfinalizować z partnerem niemieckim umowę na produkcję w spółce komponentów do elektrowni wiatrowych, poinformował ISBnews prezes Artur Wasil. "Strategicznym założeniem rozwoju Bogdanki będzie rozwijanie nowych obszarów działalności z wykorzystaniem produkcji na rzecz odnawialnych źródeł energii i w ramach tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy zarabiać na wydobyciu i sprzedaży węgla i część środków przeznaczać na te projekty. Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących pozyskania kompetencji na potrzeby produkcji elementów do wiatraków. Za rok powinniśmy z niemieckim partnerem, który jest zainteresowany tą inwestycją, zakończyć rozmowy i następnie postawić halę produkcyjną" - powiedział Wasil w rozmowie z ISBnews w kuluarach Konferencji "Szkoła Eksploatacji Podziemnej" . W ocenie prezesa, w ostatnim okresie znacząco wzrosło...
górnicy

LW Bogdanka miała 41,05 mln zł zysku netto, 159,63 mln zł EBITDA w II kw. 2021

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 41,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 51,69 mln zł wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 159,63 mln zł wobec 86,3 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 502,92 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 384,93 mln zł rok wcześniej. "W II kwartale 2021 r. grupa uzyskała 489 886 tys. zł przychodów ze sprzedaży węgla, co oznacza wzrost o 30,4% w stosunku do II kwartału 2020 r." - czytamy w raporcie. W I poł. 2021 r. spółka miała 91,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w...
górnicy

Akcje Bogdanki wzrosły o przeszło 11 procent. Za oceanem dominowała czerwień

Wczorajsza sesja nie przyniosła zbyt dużych zmian w obrazie GPW. WIG20 stracił 0,5%, natomiast na małych plusach zamknęły się mWIG40 oraz sWIG80 (oba po +0,1%). Na szerokim rynku wyróżniły się Bogdanka (+11%; w 3 sesje +37%) oraz ZE PAK (-16%). Większe europejskie indeksy radziły sobie ze zmiennym szczęściem. DAX poprawił się o 0,1%, z kolei FTSE stracił 0,4%. Akcje Bogdanki wzrosły podczas wczorajszej sesji aż o 11% Za oceanem inwestorzy śledzili dane o inflacji, która okazała się zbieżna z oczekiwaniami rynkowymi. Mimo to przewagę miała strona podażowa, bowiem S&P500 stracił 0,6%, a DJIA ok. 0,8%. Mieszane nastroje obserwujemy obecnie w Azji – Nikkei spada o 0,4%, natomiast SCI zyskuje 0,3%. Lekko zwyżkują z kolei kontrakty terminowe, co może sugerować pozytywne otwarcie...
górnicy

Akcje Bogdanki poszybowały w górę o 14 procent. Indeks sWIG80 ustanowił swoje nowe maksimum

Pierwsza sesja bieżącego tygodnia na Wall Street była bardziej korzystna dla spółek typu value, które lekko zyskały w towarzystwie minimalnie przeceniającego się indeksu Nasdaq. Dziś zostaną opublikowane jedne z najważniejszych danych makro tego tygodnia, konsensus zakłada, że sierpniowy odczyt inflacji CPI w USA wyniesie 5,3%. Przedłużający się okres występowania wysokiej inflacji lub jeszcze wyższe odczyty od spodziewanych będą wywierać presję na Fed w kierunku zacieśniania polityki monetarnej, nawet pomimo niewystarczającego odbicia na rynku pracy. Akcje Bogdanki odnotowały zwyżkę aż o 14% Wczoraj Demokracji zgłosili projekt ustawy podwyższającej stawki podatku dochodowego, dla osób zarabiających powyżej 435 tys. dolarów rocznie, a także dodatkowy 3%-owy podatek dla osób zarabiających powyżej 5 mln USD. Projekt zakłada również zwiększenie podatku od dochodów kapitałowych z 20 do...
jsw cc

JSW liderem na WIG20. Ceny węgla i akcje Bogdanki mocno w górę

Producenci węgla notowani na GPW - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW.PL) i Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB.PL) - pozytywnie wyróżniają się w trakcie dzisiejszej sesji. Walory JSW zyskują blisko 5%, natomiast Bogdanki ponad 9%. Zgodnie z analizą ekspertów z XTB, wydaje się, że za silną zwyżką w dużym stopniu stoi sytuacja na rynku węgla. Kontrakty futures na węgiel koksowy w Chinach tylko dziś drożeją o około 6% Bogdanka dostrzega dalsze możliwości współpracy na ukraińskim rynku Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl JSW zyskuje na początku tygodnia niemal 5%, Bogdanka ponad 9% - Kontrakty futures na węgiel koksowy w Chinach tylko dziś drożeją o około 6%. Wzrosty na kontraktach na węgiel kamienny są skromniejsze, co nie zmienia jednak faktu, że...
górnicy

LW Bogdanka widzi możliwości dalszych dostaw węgla na Ukrainę

Kraków, 24.08.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka, który wcześniej w tym miesiącu podpisał pierwszą umowę na dostawy węgla na Ukrainę, dostrzega dalsze możliwości współpracy na tym rynku, poinformował ISBnews prezes Artur Wasil. 13 sierpnia br. Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł ze spółką D. Trading International z siedzibą w Genewie umowę eksportu węgla energetycznego na teren Ukrainy. Umowa obowiązuje od 15 sierpnia br. do 28 lutego 2022 r., a wartość przewidzianych w niej dostaw to szacunkowo 27 mln USD (tj. ok. 104 mln zł). "Bogdanka będzie eksportować węgiel na Ukrainę, podpisaliśmy umowę na ponad 100 mln zł, która obowiązuje do końca lutego przyszłego roku. Jest to zgodne z założeniami strategii opublikowanej pod koniec minionego roku. Poszukujemy nowych rynków zbytu dla naszego węgla, wiedząc,...
bogdanka

Bogdanka była wczoraj jedną z najsilniejszych spółek w indeksie sWIG80

Podczas czwartkowej sesji amerykańskie indeksy lekko zyskały. W lipcu lepiej od indeksu spółek technologicznych zachowuje się indeks S&P 500, indeks Nasdaq ma problemy z dalszym wzrostem po dotarciu do swoich historycznych maksimów – nawet w tym tygodniu, gdy znacząco lepsze od konsensusu wyniki opublikowały największe technologiczne spółki, ich kursy niekoniecznie reagują wzrostem, gdyż utrzymanie takiej dynamiki wzrostu w II połowie br. jest mało prawdopodobne. Bogdanka zyskała wczoraj ponad 5 procent Wczoraj Amazon opublikował swój raport za II kw., z którego wynika, że przychody wyniosły 113,1 mld USD wobec konsensusu 115,2 mld USD (+27% r/r), a zysk na akcję wyniósł 15,12 USD wobec szacunku analityków 12,3 USD. Prognozy spółki zakładają przychody w III kw. w zakresie 106-112 mld USD, a spółka traci...
bogdanka

Bogdanka z silnym spadkiem notowań. Zagrożona linia trendu

Poniedziałkowa sesja nie była udana dla warszawskiego parkietu. Przy słabym sentymencie, sporo traciły także spółki węglowe jak Bogdanka. Jej akcje wyraźnie zniżkowały, cofając kurs w rejon poprzednich szczytów. Przecena nie wyhamowała nawet przy linii trendu. W sumie od ostatniego szczytu mamy około 14% spadek notowań. Nadal więc nie jest to wielkość, która przesądzałaby zakończenie trendu.
bogdanka

Bogdanka udanie kończy półrocze. Kurs w korekcie – zapiski giełdowego spekulanta

Wydaje się, że cena może zmierzać na kluczowe wsparcie jakim jest opór współtworzący wcześniejszy układ boczny. Blisko mamy także linię trendu wzrostowego. W tym roku najwyższa wydana rekomendacja wyceniła akcje spółki na 29,20 zł.
górnicy

LW Bogdanka miała wstępnie 92 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. według wstępnych danych, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 116,9 mln zł a wynik EBITDA sięgnął 330,6 mln zł, podano w komunikacie. "W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki" - czytamy dalej. Produkcja węgla handlowego w I poł. 2021 r. wyniosła 4,9 mln ton, a sprzedaż 4,6 mln ton. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 046,6 mln zł. "Największy wpływ na wyniki finansowe w 1H 2021 miał poziom sprzedaży węgla, porównywalny z poziomem osiągniętym w tym samym okresie roku 2019 (4.8 mln ton). Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian, w okresie...
górnicy

LW Bogdanka ma umowy dodatkowe na sprzedaż węgla dla Grupy Enea za 509,3 mln zł

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) zawarł ze spółkami Enea Wytwarzanie oraz Enea Elektrownia Połaniec, kolejne w roku 2021 umowy dodatkowe sprzedaży węgla, o łącznej wartości 509,3 mln zł, podała spółka. LW Bogdanka zawarł również aneksy do umowy wieloletniej (z Enea Wytwarzania) i umowy sprzedaży węgla energetycznego (z Enea Elektrownia Połaniec). Umowa dodatkowa nr 3 realizowana z Enea Wytwarzanie określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do 31.10.2021 r. Wartość dostaw przewidzianych w umowie dodatkowej nr 3 wyniesie szacunkowo 384,7 mln zł, ponad wartość dostaw określonych umową wieloletnią, podkreślono. "W wyniku zawarcia umowy dodatkowej nr 3 oraz aneksu wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania umowy dodatkowej nr 3 pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 r. w...
bogdanka

Bogdanka najsilniejszą spółką w indeksie sWIG80 na początku bieżącego tygodnia

Pierwsza sesja bieżącego tygodnia przyniosła kontynuację zwyżek i nowe historyczne maksima dla kluczowych indeksów na Wall Street. Indeks spółek technologicznych Nasdaq (+1%) wciąż utrzymuje przewagę w ramach dynamiki wzrostu, która jest widoczna w czerwcu, względem indeksu szerokiego rynku S&P 500 (+0,2%). Bogdanka zyskała wczoraj ponad 7 procent, Ten Square Games w centrum uwagi inwestorów Wczoraj akcje Facebooka (+4,2%) wyznaczyły nowy historyczny rekord notowań, a kapitalizacja przebiła poziom 1 bln dol. Obecnie na amerykańskim rynku notowane są jeszcze 4 inne spółki, których kapitalizacja przekracza wspomniany poziom i są to Apple, Microsoft, Amazon i Alphabet (Google), przy czym kapitalizacja Apple i Microsoftu przebiła już barierę 2 bln dol. Do wczorajszego wzrostu wartości Facebooka przyczynił się wyrok sądu odrzucający skargę antymonopolową złożoną przez Federalną...

Wig20 traci 0,6% w poniedziałek przed 14. Analiza notowań: KGHM, JSW, Bogdanka oraz Prairie

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po 5 godzinach handlu 0,6%, WIG 0,4%, mWIG40 traci 0,5%, a sWIG80 traci 0,4%.Zaledwie 7 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Mercator Medical które zyskują 8,07%, a najsłabiej JSW (-1,67%). Spadki na GPW po 5 godzinach poniedziałkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Mercator Medical (+8,07%), a najmocniej traci JSW (-1,67%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Develia (+2,4%), a najmocniej traci Mabion (-4,3%). Nagranie z samego otwarcia poniedziałkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na stronie...
bogdanka

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r., podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zysk netto za 2020 r. w wysokości 70 049 565,74 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w uchwale. LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: analiza btc | celon notowania | eur/usd wykres | pgnig wykres | bitcoin kurs dzisiaj | pge kurs | dolar kurs |

Soboń z MAP: W razie potrzeby wsparcia dla JSW lub Bogdanki – będziemy rozmawiać

Gdyby zaistniała potrzeba dołączenia do systemu wsparcia, jaki zakłada umowa społeczna, dotycząca przyszłości górnictwa węgla kamiennego także Lubelskiego Węgla Bogdanka bądź Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Ministerstwo Aktywów Państwowych () jest gotowe do rozmów ze stroną społeczną na ten temat, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. MAP chce uruchomić system wsparcia "jak najszybciej", od 2022 r. "Spółki objęte systemem wsparcia to są spółki Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj oraz Polska Grupa Górnicza. Lubelski Węgiel 'Bogdanka' oraz Jastrzębska Spółka Węglowa nie są dzisiaj objęte tym systemem wsparcia i nie są częścią wniosku złożonego do Komisji Europejskiej o pomoc publiczną. Gdyby była sytuacja, która wymagałaby zmiany wniosku i dołączenia do systemu również tych jednostek, które znajdują się w tych spółkach,...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], L.W. Bogdanka [LWB] – Gorące spółki dnia

Oczekiwana poprawa wolumenów (9mln ton w 2021-23) i cen (wyższe o 3 proc. rdr w 2022) są głównymi powodami wyższych prognoz. Te mocne prognozy na lata 2021-22 powinny ułatwić LW Bogdance transformację w kierunku węgla koksowego i poza węgiel podczas obecnej fazy wysokich inwestycji do roku 2025, podczas gdy kolejny okres 2026-30 to już okres 24 proc. niższych inwestycji na średniorocznym poziomie 405 mln zł" - napisano w uzasadnieniu wyceny.
bogdanka

LW Bogdanka miała 50,23 mln zł zysku netto, 170,22 mln zł EBITDA w I kw.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 50,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 33,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 64,5 mln zł wobec 44,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 170,22 mln zł wobec 134,81 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 543,68 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 464,08 mln zł rok wcześniej. Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2021 r. wyniosła 2 612 tys. ton, czyli o 546 tys. ton (+26,4%) więcej niż w analogicznym okresie 2020 r." - czytamy w raporcie. W I kwartale 2021 r. sprzedaż węgla wzrosła o 24,2% r/r. "Na koniec I kwartału 2021 r. stan zapasów węgla...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje