XTB
Strona główna GPW Lotos akcje

Lotos akcje

Grupa Lotos akcje jest polską grupą kapitałową i jednym z najnowocześniejszych koncernów naftowych w Europie. Zajmuje się głównie wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Grupa Lotos spółka notowania jest producentem m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów. Spółka posiada jedną z najnowocześniejszych światowych rafinerii na świecie, zlokalizowaną w Gdańsku, która przerabia surowce na wysokiej jakości paliwa. Głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa. Akcje Lotos Polska zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 roku.

LOTOS notowania

Tory kolejowe

SP Tech Solutions ma blisko 5 mln na dalszy rozwój oraz umowę na obługę Lotos Kolej

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - SP Tech Solutions pozyskał prawie 5 mln zł na dalszy rozwój oraz podpisał umowę na obsługę Lotos Kolej, podano w komunikacie. Fundusze zostaną wykorzystane do prac technologicznych oraz budowaniu pozycji spółki. "W ostatnim czasie spółka pozyskała rundę finansowania w wysokości prawie 5 mln zł, w której...

Fuzja PKN Orlen i Lotos jest fundamentalnie zasadna, nawet w trakcie kryzysu energetycznego

Fuzja PKN Orlen i Lotos była jednym z kluczowych wydarzeń w polskiej gospodarce w ostatnich miesiącach. Jak wskazuje prof. Maciej Mataczyński, na antenie Comparic24, posuniecie to jest uzasadnione fundamentalnie, jednak droga do celu była niezwykle trudna, co wynikało m.in. z konieczności przekonania KE (rola organu antymonopolowego) do zgody. PKN...

Grupa Lotos miała szacunkowo 3,6 mld zł zysku netto, 5,32 mld zł EBITDA LIFO w II kw.

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany wynik netto w wysokości 3,6 mld zł oraz oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 5,32 mld zł w II kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, przychody w II kw. br. wyniosły 16,41 mld zł. "Grupa Lotos przekazuje...
lotos

GPW zawiesi obrót akcjami Grupy Lotos od 29 VII w związku z połączeniem z PKN Orlen

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami Grupy Lotos od 29 lipca 2022 r. do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na głównym rynku GPW, w związku z połączeniem Grupy Lotos z PKN Orlen, podała spółka. Wycofanie akcji...
lotos

Od 29 lipca akcje Lotosu znikną z WIG20 i GPW. Spółka zyskuje w trakcie ostatnich sesji

Fuzja Grupy Lotos z PKN Orlen staje się faktem. Już od 29 lipca notowania walorów spółki zostaną zawieszone, a sama spółka zniknie z m.in. z indeksu WIG20 po wpisaniu połączenia do właściwego rejestru sądowego. Jak wskazują eksperci, na jej miejsce prawdopodobnie wskoczy Grupa Kęty. Od 29 lipca obrót akcjami...

Akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili zgodę na połączenie z PKN Orlen

Warszawa, 20.07.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili podczas walnego zgromadzenia zgodę na połączenie z PKN Orlen. Za przyjęciem uchwały połączeniowej głosowało 98,89% akcjonariuszy spośród 82,47% głosów w spółce reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Zgoda akcjonariuszy Grupy Lotos na połączenie to jeden z ostatnich kroków formalnych niezbędnych do finalizacji procedury połączenia, w...

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z przejęciem Grupy Lotos

Warszawa, 20.07.2022 (ISBnews) - PKN Orlen zawarł porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z Grupą Lotos, podała spółka. "Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie ropy naftowej oraz paliw ciekłych (tradycyjnych) oraz (ii) kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku...

Lotos coraz bliżej powrotu na tegoroczne maksima

Notowania Lotosu cały czas cieszą się relatywną siłą na tle otoczenia. Możliwe, że sprzyja temu sytuacja na rynku ropy naftowej. Spoglądając na wykres dzienny, widać że cena porusza się w układzie bocznym, jednak aktualnie trwa odbicie. Technika sugeruje, że kurs może niebawem atakować tegoroczne maksima.

Rząd wyraził zgodę na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos

Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - Rząd wyraził zgodę na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Rada Ministrów wyraziła zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo...

PKN Orlen ma porozumienie ws. gwarancji zatrudnienia z Grupą Lotos i związkami zawodowymi

Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - PKN Orlen zawarł porozumienie z Grupą Lotos i związkami zawodowymi obu firm potwierdzające i ustalające uprawnienia pracowników po ich połączeniu, podała spółka. "Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to gwarancja dalszego dynamicznego rozwoju. Realizacja dużych, strategicznych dla przyszłości koncernu inwestycji oznacza stabilność zatrudnienia oraz tworzenie nowych...
lotos

KE zatwierdziła przejęcie Lotos Paliwa przez węgierski koncern MOL

Warszawa, 18.07.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie połączeń, przejęcie spółki Lotos Paliwa przez węgierski koncern MOL, poinformowała Komisja Europejska. "Komisja stwierdziła, że proponowane przejęcie nie wzbudzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę umiarkowaną łączną pozycję rynkową przedsiębiorstw i obecność silnych konkurentów w Polsce. Transakcja...

Lotos wyceniany na 110,62 zł przez BM mBanku – zapiski giełdowego spekulanta

Jednakże w obecnej sytuacji dużego niedowartościowania obydwu koncernów potencjalne odchylenie na parytecie (niecałe 8 proc. na bazie naszych aktualnych modeli DCF) nie gra tak istotnej roli z punktu widzenia bezwzględnej atrakcyjności inwestycyjnej" - dodano.
lotos

Produkcja Grupy Lotos wzrosła o 5,9% r/r do 1 015 tys. ton w czerwcu

Warszawa, 11.07.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos wyprodukowała 1 015 tys. ton paliw i innych produktów naftowych w czerwcu 2022 r., tj. o 5,9% więcej niż rok wcześniej (958 tys. ton), podała spółka. Przerób ropy przez rafinerię w Gdańsku wyniósł w tym czasie 925 tys. ton, o 2,1% więcej niż...
lotos

Marża Lotosu rośnie do 64,33 USD/bbl wobec 17,2 USD/bbl w 1Q’22

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła w czerwcu 64,33 USD/bbl wobec 59,87 USD/bbl w maju. W ujęciu kwartalnym dane prezentują się jeszcze korzystniej. Za 2Q’22 modelowa marża rafineryjna wyniosła 61,2 USD/bbl wobec 17,2 USD/bbl w 1Q’22. Co wpływa na marżę Lotosu ? Dla obliczenia marży założony jest scenariusz typowej pracy rafinerii przy wykorzystaniu...

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 64,33 USD/bbl w czerwcu

Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 64,33 USD na baryłce w czerwcu 2022 r., w porównaniu do 59,87 USD w poprzednim miesiącu i 2,47 USD rok wcześniej, podała spółka. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem...

Grupa Lotos wprowadza wakacyjną promocję na swoich stacjach – zapiski giełdowego spekulanta

Aby skorzystać z promocji, klient przy transakcji powinien przedstawić kasjerowi aktywną kartę Navigator (nośnik fizyczny lub kartę online) oraz kupon elektroniczny, który wyświetla się po zalogowaniu się do konta w aplikacji Navigator lub na stronie internetowej programu, wyjaśniono. Na wykresie akcji Lotosu, mamy próbę kontynuacji odbicia od lokalnego wsparcia.
lotos

Grupa Lotos wprowadza na wakacje rabat 30 gr/l paliwa dla uczestników programu Navigator

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos rozpoczęła wakacyjną promocję rabatową skierowaną do nowych oraz dotychczasowych uczestników programu Navigator, podała spółka. W lipcu i sierpniu br. uzyskają oni 30 groszy rabatu na litr paliwa. Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów każde, co odpowiada promocji...

Lotos na czytelnym poziomie wsparcia

Notowania Lotosu mają za sobą już 15% spadek w czerwcu. Na wykresie pojawia się czytelny układ konsolidacyjny. Ostatnie odbicie pojawiło się po podobnej przecenie, w rejonie wsparcia 65,30 zł. Wydaje się, że obecnie popyt powalczy o kolejne odbicie w tym rejonie.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 59,87 USD/bbl w maju

Warszawa, 06.06.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 59,87 USD na baryłce w maju 2022 r., w porównaniu do 59,47 USD w poprzednim miesiącu i 3,5 USD rok wcześniej, podała spółka. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem...
lotos

Kurs akcji spółki Grupa Lotos przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego

Kurs akcji spółki Grupa Lotos (C/Z 3,03, C/S 0,3, C/WK 0,78, kapitalizacja 12,5 mld zł) będącej drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego, którego dolne ograniczenie osiągał w trakcie ostatnich globalnych recesji w 2009 i 2020 roku, a górne ograniczenie w...
lotos

Grupa Lotos rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2021 r. w wysokości 2 519 835 199,42 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej, podała spółka. W 2021 r. spółka miała 3 212 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego...

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 59,5 USD/bbl w lutym

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 59,5 USD na baryłce w kwietniu 2022 r., w porównaniu do 39,52 USD w poprzednim miesiącu i wobec 4,3 USD rok wcześniej, podała spółka. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej...

Grupa Lotos w korekcie po dużym rajdzie wzrostowym

Notowania Lotosu od kilku dni pozostają w dynamicznej korekcie, jednak szersze spojrzenie pokazuje, że spółka była od wybuchu wojny w Ukrainie jednym z silniejszych walorów wśród dużych firm na GPW. Zwyżka od wojny sięgała 60%, stąd nie powinna dziwić obecna korekta. Technika sugeruje, że ważne może okazać się utrzymanie ceny powyżej wsparcia 66 zł widocznego na wykresie tygodniowym.
lotos

Prezes Lotos Petrobaltic: Decyzja ws. złóż B4/B6 może zapaść do końca I kw. 2023 – wywiad

Katowice, 28.04.2022 (ISBnews) - Przy obecnych cenach gazu ziemnego zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Morzu Bałtyckim ponownie wydaje się ekonomicznie uzasadnione i w I kwartale 2023 może zapaść decyzja o realizacji tej inwestycji, poinformował ISBnews prezes Lotos Petrobaltic, spółki zależnej Grupy Lotos operującej na polskim szelfie Morza Bałtyckiego, Grzegorz...
Gorące spółki dnia

X-Trade Brokers [XTB], Lotos [LTS] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 967,5 mln zł wobec 5 863,3 mln zł rok wcześniej. Przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wyniósł 1,95 mln ton w I kwartale 2022 r. i był o 1,5% mniejszy r/r. Na wykresie trwa korekta po bardzo dynamicznych wzrostach. Od wybuchu wojny akcje podrożały o ponad 60%. Teraz trwa próba wybronienia wsparcia w rejonie 67 zł.

Grupa Lotos miała 1,22 mld zł zysku netto, 1,33 mld zł zysku EBITDA LIFO w I kw. 2022 r.

Warszawa, 27.04.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 1 215,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 353,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 886,1 mln zł wobec 664,3 mln zł zysku rok wcześniej. "Wynik EBITDA LIFO...
lotos

Grupa Lotos miała szacunkowo 1,22 mld zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 1,33 mld zł i skonsolidowany zysk netto na poziomie 1,22 mld zł w I kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 10,97 mld zł. 2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg...

Lotos był w trakcie wczorajszej sesji jedną z najsłabszych surowcowych spółek

W środę na Wall Street o 1,2% przeceniły się spółki technologiczne z indeksu Nasdaq, szeroki indeks S&P 500 (-0,1%) nie zmienił istotnie swojej wartości. W gronie spółek technologicznych, w reakcji na opublikowane wyniki i prognozy najmocniej ciążył Netflix (-35%). O 5% przeceniła się Tesla, która jednak cały ten spadek...

Lotos został wczoraj liderem zwyżek wśród blue chipów

We wtorek mocno zyskały amerykańskie spółki, indeks S&P 500 podrożał o 1,6%, Nasdaq zyskał aż 2,2%. Jednak dzisiejsze poranne notowania kontraktów terminowych kształtują się już na nieco niższych poziomach. Sentyment wobec spółek technologicznych mogły popsuć wyniki Netflixa opublikowane po wczorajszej sesji, spółka traci ok. 25% w handlu posesyjnym. Lotos zyskał...
lotos

Produkcja Grupy Lotos wzrosła o 16,3% do 871 tys. ton w marcu

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos wyprodukowała 871 tys. ton paliw i innych produktów naftowych w marcu 2022 r., tj. o 16,3% więcej niż rok wcześniej (749 tys. ton), podała spółka. Przerób ropy przez rafinerię w Gdańsku wyniósł w tym czasie 436 tys. ton - dokładnie tyle samo, co...

Lotos w dynamicznej zwyżce. Kurs blisko górnej krawędzi kanału

Notowania Lotosu kontynuują powojenne odbicie sięgające już 30%. Technika przedstawia dość klarowny obraz. Na wykresie widać, że cena zmierza przynajmniej do górnej krawędzi szerokiego kanału spadkowego. Jeżeli dojdzie do wybicia, celem stanie się jeden z wcześniejszych szczytów, a więc przynajmniej okolice 66,50 zł.
lotos

Grupa Lotos: Zdecydowana większość dostaw ropy pochodzi z umów terminowych

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Zdecydowana większość dostaw ropy do rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku pochodzi z kontraktów terminowych, natomiast zakupy spotowe mają dla spółki charakter marginalny, poinformował wiceprezes ds. fuzji i przejęć Krzysztof Nowicki. "Absolutnie dominujący charakter w dostawach ropy dla Lotosu w 2022 roku mają kontrakty długoterminowe, uzupełniane symbolicznymi...

Grupa Lotos planuje zwiększyć capex do blisko 2 mld zł w 2022 roku

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos będą w 2022 roku znacznie bliższe 2 mld zł niż 1,05 mld zł osiągniętych w 2021 roku, poinformował dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth. "Nakłady inwestycyjne w 2022 roku będą znacznie wyższe niż w roku 2021, między innymi ze względu na fakt, że...
lotos

Grupa Lotos przewiduje utrzymanie wydobycia w tym roku na poziomie zbliżonym do ub.r.

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Poziom wydobycia węglowodorów przez Grupę Lotos pozostanie w 2022 roku na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, ponieważ naturalne sczerpywanie większości złóż powinno zostać zrekompensowane przez planowane zwiększenie produkcji na złożu Yme, poinformował dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth. "Zakładamy, że w 2022 roku wydobycie ze złoża Yme nie...

Grupa Lotos miała 990 mln zł zysku netto, 1,48 mld zł zysku EBITDA LIFO w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 990 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 7,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 395 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA LIFO wyniósł 1 477,7 mln...

Lotos w połowie kanału spadkowego. Co dalej z odbiciem?

Notowania Lotosu zaliczyły od momentu wybuchu wojny w Ukrainie ponad 25% odbicie. Patrząc na szerszy układ techniczny, widać że cena porusza się w dość szerokim kanale spadkowym. Teoretycznie, kurs ma otwartą drogę do górnej krawędzi. Dużo jednak zależy od mocno zmiennych nastrojów na rynkach, które reagują na kolejne doniesienia z frontu, mające silne przełożenie na rynek surowców.

Grupa Lotos rozpoczyna jutro drugą część planowego postoju remontowego

Warszawa, 08.03.2022 (ISBnews) - Druga część planowego postoju remontowego rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku rusza w środę, 9 marca br., i potrwa do połowy kwietnia, podała spółka. To kontynuacja rozpoczętego rok temu remontu przeprowadzanego w nowej formule. Tym razem zatrzymanych zostanie 50 z 65 instalacji. Prace nie wpłyną na...

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,89 USD/bbl w lutym

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,89 USD na baryłce w lutym 2022 r., w porównaniu do 1,82 USD w poprzednim miesiącu i wobec 1,7 USD rok wcześniej, podała spółka. Z tego dyferencjał Urlal/Brent wyniósł 4,81 USD/b, wobec 1,29 USD/b miesiąc wcześniej i 0,8 USD/b rok...

Lotos spada poniżej minimów z listopada

Notowania Lotosu podobnie jak cały rynek, tracił podczas wczorajszej sesji nawet 10%. Na tle części spółek, wynik ten należy uznać za całkiem dobry. Od strony technicznej mamy przełamanie poziomu poprzedniego dołka. Teoretycznie powinno to rodzić obawy o dalszy spadek ceny. Wiele jednak będzie zależało od sytuacji na Ukrainie.

Lotos z ryzykiem zejścia na dołek z końca listopada

Notowania Lotosu mają za sobą ponad 20% przecenę. To druga fala spadkowa od listopada ubiegłego roku. Wykres przypomina potencjalną formację podwójnego szczytu. W tym kontekście dużym ryzykiem byłoby przełamanie poziomu okolic 50,60 zł, gdyż oznaczałoby to aktywowanie się takiej formacji. Odbicie z ostatnich dni nie imponuje, dlatego realnie należy traktować możliwość testu tego wsparcia w najbliższym czasie.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 1,81 USD/bbl w styczniu

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 1,81 USD na baryłce w styczniu 2022 r., w porównaniu do -2,5 USD w poprzednim miesiącu i wobec 1,7 USD rok wcześniej, podała spółka. Matematycznie wyrażony wzór na marżę modelową Grupy Lotos S.A. jest następujący: modelowa marża rafineryjna =...
ropa naftowa oil brent wti cc

Koniec z Rosyjską ropą w Polsce? Wejście Saudi Aramco jest geostrategiczną bombą, komentuje Andrzej Szczęśniak

Powieść pt. fuzja PKN Orlen i Lotos powoli zbliżą się ku końcowi. W ubiegłym tygodniu ogłoszeni zostali strategiczni partnerzy fuzji (Saudi Aramco, Węgierski MOL i Rossi Biofuel oraz Polski Unimot), dzięki którym spełnione zostaną żądania antymonopolowe KE. Najważniejsze są jednak kontrakty na dostawę saudyjskiej ropy, która może wyprzeć z...

Lotos odnotował wczoraj stratę w wyniku napłynięcia na rynek szczegółów dotyczących fuzji z Orlenem

Środa przyniosła kontynuacje optymizmu na globalnym rynku akcji a wsparciem pozostawało wtorkowe stonowane wystąpienie prezesa Fed przed Kongresem, gdzie nieco wygładził oczekiwania co do tempa zaostrzania polityki monetarnej. Wydarzeniem dnia była publikacja grudniowej inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Lotos był wczoraj jedną z najsłabszych spółek na GPW Jak się okazało, publikacja...

Lotos z re-testem okolic 62 zł. Możliwa kontynuacja wzrostów

Notowania Lotosu od końca listopada notują bardzo dynamiczną, sięgającą już 30% zwyżkę. W krótki okresie czasu udało się odrobić dużą część strat z wcześniejszej korekty, co wskazuje na przewagę po stronie popytowej. Niedawno kurs przełamał lokalny opór przy 62 zł, który wczoraj posłużył do odbicia po kilkudniowej korekcie. Wszystko więc wskazuje na duże szanse kontynuacji zwyżki.

Lotos z popytową presją. Wybicie oporu przy 61,70 zł

Notowania Lotosu charakteryzują się pewną relatywną siłą w ostatnim okresie. Mimo dużej korekty, która spotkała szeroki rynek, akcje Lotosu szybko się z niej podniosły. Na wykresie widać popytową presją na lokalny opór w rejonie 61,70 zł. Jego wybicie powinno oznaczać atak na maksima trendu. Grudniowe odbicie miało dużą dynamikę, co sugeruje spore szanse na realizację takiego scenariusza.

Lotos był podczas wtorkowej sesji liderem wśród polskich blue chipów

Wtorek przyniósł piątą z rzędu wzrostową sesję na głównym warszawskim indeksie WIG20. Wsparciem dla krajowego rynku pozostaje odbicie na rynkach bazowych. Niemiecki DAX zyskał w dniu wczorajszym 0,82% i aż ponad 7% od lokalnego minimum notowanego 20 grudnia. Lokalnymi liderami wzrostów wśród blue chipów były Lotos (3,75%), LPP (2,92%)...

PKN Orlen i LOTOS słabsze niż przed pandemią. Indeks WIG Paliwa kończy rok na 30% plusie

Rok 2021 przyniósł inwestorom wiele niespodziewanych wydarzeń. Jednym z nich był wystrzał cen ropy naftowej, która drożała nawet powyżej 85 dolarów za baryłkę (WTI). Rosnące ceny czarnego złota wspierały oczywiście notowania polskich spółek z branży paliwowej, na których czele stoi PKN Orlen i LOTOS. Drożejąca ropa podbijała notowania polskich...

Lotos Asfalt zawarł umowy kredytowe na łącznie do 600 mln zł

Warszawa, 28.12.2021 (ISBnews) - Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - zawarł z PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Pekao i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu w wysokości do 400 mln zł na refinansowanie projektu EFRA, a także umowy kredytów pomocniczych na łącznie do 200 mln...

Akcje Lotos wzrosły o ponad 1 procent. Najsłabiej wypadły wczoraj małe spółki

Wczorajsza sesja na szerokim rynku akcji w kraju zakończyła się wzrostem na poziomie +0,34%, co jest najlepszym wynikiem od 4 listopada. Tak mała zmiana o takim znaczeniu obrazuje dokładnie otoczenie panujące na krajowym rynku akcji z którym mierzą się w tym miesiącu inwestorzy. Lekkie odbicie notowań nie zmienia jednak...

Krach na akcjach PKN Orlen i LOTOS. Rząd zacznie ustalać ceny paliwa?

W trakcie wczorajszej sesji na akcjach największych polskich spółek naftowych doszło do prawdziwego załamania. Tuż przed 16 inwestorów obiegła informacja (nieoficjalna, przekazana przez RMF FM) o pomyśle administracyjnego ograniczenia marż w celu zahamowania wzrostów cen paliw. Warto dodać, że zaledwie dzień wcześniej podobny pomysł (maksymalna cena paliwa za 1...

Kurella: Nowa data złożenia dokumentów ws fuzji Orlen-Lotos do KE jest korzystna

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Przesunięcie terminu na złożenie przez PKN Orlen do Komisji Europejskiej (KE) tzw. środków zaradczych w sprawie fuzji z Lotosem jest korzystne dla polskiej gospodarki oraz akcjonariuszy obu spółek, ocenił ekspert Instytutu Staszica ds. energetycznych Jerzy Kurella. Jego zdaniem, presja i pośpiech po stronie sprzedającego nie...

Lotos niebawem wkroczy w strefę okolic 70 zł

Notowania Lotosu cały czas cieszą się relatywną siłą na tle otoczenia. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że cena cały czas trzyma się blisko maksimów obecnego trendu, a korekty są tylko chwilowe. Wszystko sugeruje, że czeka nas ruch w kierunku strefy oporu w rejonie 70 zł, gdzie może pojawić się kolejny przystanek w postaci korekty.

Lotos coraz wyżej. Najbliższy cel to opór przy 69 zł

Notowania Lotosu cały czas cieszą się relatywną siłą na tle otoczenia. Możliwe, że sprzyja temu sytuacja na rynku ropy naftowej. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że mamy za sobą niewielką korektę i cena przełamuje kolejny opór. Ta perspektywa pokazuje, że najbliższym celem popytu są okolice 69 zł.

Wiceprezes Grupy Lotos: Decyzja ws. capeksu na 2022 rok do końca grudnia

Trzebinia, 04.11.2021 (ISBnews) - Ostateczny plan inwestycyjny Grupy Lotos na 2022 rok będzie znany do końca obecnego roku. Tylko dla już zatwierdzonych inwestycji będzie to "minimum kilkaset milionów złotych", a decyzja w sprawie części dużych projektów może zapaść w najbliższych tygodniach, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i...

LOTOS w górę o 3,25%! Akcje spółki na rocznych maksimach

Podczas czwartkowej sesji akcje Lotosu wyceniane są przez inwestorów na ponad 66 zł, co oznacza wzrost o 3,25%. Dzięki temu notowania spółki znajdują się obecnie na rocznych maksimach. Warto jednak dodać, że choć w trakcie ostatnich 12 miesięcy spółka wyraźnie odbiła, to jej wycena dalej znajduje się sporo poniżej...

Grupa Lotos z najbliższym celem przy 68 zł – zapiski giełdowego spekulanta

"Wynik EBITDA LIFO za 9 miesięcy 2021 r. na poziomie 2,8 mld zł, potwierdzający wysoką skuteczność w adaptacji do wymagających warunków rynkowych oraz elastyczność w zarządzaniu strumieniami produkcji w ramach obszaru rafineryjnego” - czytamy w prezentacji wynikowej.

Lotos Petrobaltic opublikował ‘Zieloną księgę dla rozwoju CCS w Polsce’

Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Lotos Petrobaltic - spółka z grupy kapitałowej Lotos - wraz z Grupą Lotos oraz Grupą Azoty zaprezentował "Zieloną księgę dla rozwoju CCS w Polsce", czyli zbiór rekomendacji co do zmian legislacyjnych mających umożliwić uruchomienie w Polsce wielkoskalowych, komercyjnych projektów dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla (ang....

Grupa Lotos rozpoczyna integrację aktywów rafineryjnych w ramach Lotos Asfalt

Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos poinformowała o rozpoczęciu od 2 listopada br. integracji aktywów rafineryjnych w ramach Lotos Asfalt - spółka ta docelowo będzie funkcjonować w modelu rafinerii processingowej, zarządzanej przez Grupę Lotos, będącej jedynym wspólnikiem Lotos Asfalt, podała Grupa Lotos. "W ramach tego modelu Lotos Asfalt nie będzie...

Grupa Lotos spodziewa się wysokich cen gazu co najmniej do połowy 2022 r.

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos zakłada, że obecne otoczenie rynkowe, związane przede wszystkim z wysokimi notowaniami gazu ziemnego, utrzyma się co najmniej do połowy 2022 roku, poinformował dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth. "Przewidujemy, że w tym otoczeniu rynkowym, które mamy obecnie, pozostaniemy przynajmniej do połowy 2022 roku. Ceny gazu...

Grupa Lotos spodziewa się wzrostu wydobycia do 22-23 tys. boed w 2022 r.

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos zakłada, że średnia produkcja ze złoża Yme przekroczy 5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boed) w 2022 roku i w konsekwencji łączne wydobycie koncernu wzrośnie w przyszłym roku do 22-23 tys. boed, poinformował szef Biura Relacji Inwestorskich Grupy Lotos Wojciech Zengteler. "Obecnie trwa rozruch...

Część nakładów inwest. Grupy Lotos może zostać przeniesiona z 2021 na 2022 rok

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos nadal zakłada łączny poziom nakładów inwestycyjnych w całym 2021 roku na poziomie ok. 1,4 mld zł, ale nie wyklucza, że część projektów przesunie się na rok 2022, poinformował dyrektor wykonawczy ds. finansowych Łukasz Minuth. "Wciąż przewidujemy capex w 2021 roku w wysokości ok. 1,4...

Grupa Lotos miała 810 mln zł zysku netto, 1,15 mld zł EBITDA LIFO w III kw.

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 810 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 249,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 177,3 mln zł wobec 194,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA LIFO wyniósł...

PKN Orlen nadal rozmawia z kilkoma partnerami ws. przejęcia Grupy Lotos

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - PKN Orlen wciąż prowadzi rozmowy z różnymi partnerami w zakresie realizacji środków zaradczych w sprawie przejęcia Grupy Lotos, ponieważ liczy na wynegocjowanie najlepszych możliwych warunków, poinformował członek zarządu ds. finansowych Janusz Szewczak. "Jesteśmy coraz bliżej finalizacji tego procesu, cieszy nas, że doszło do porozumienia ze związkami...

Grupa Lotos ma porozumienie ze związkami ws. spółek, które zostaną wydzielone

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos oraz przedstawiciele związków zawodowych podpisali porozumienie zabezpieczające pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową, podała spółka. "36-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy to najbardziej istotny punkt podpisanego dziś w Gdańsku porozumienia....

Lotos od kilku dni w korekcie. Najbliższe wsparcie przy 60,50 zł

Notowania Lotosu zyskują od początku października już ponad 14%. Ostatnie sesje upływają jednak pod znakiem korekty. Nie wydaje się, aby miała ona zagrozić trendowi. Dynamika zdecydowanie jest po stronie kupujących. Szukając szans na kolejne odbicie, wydaje się, że cena może spaść najbliższe wsparcie jakim jest poprzedni szczyt przy 60,50 zł.

Grupa Lotos: Rozpoczęło się wydobycie ze złoża Yme w Norwegii

Warszawa, 25.10.2021 (ISBnews) - Rozpoczęło się wydobycie ze złoża Yme w Norwegii, w którym Grupa Lotos posiada 20% udziałów, podała spółka. Średnie wydobycie przypadające na Lotos w perspektywie 5 lat wyniesie ok. 5 tys. baryłek dziennie. Start wydobycia ze złoża Yme zgodnie z przyjętym harmonogramem to kolejne działanie, po tegorocznej...

Lotos odnotowuje nowe maksima trendu wzrostowego

Notowania Lotosu nadal trzymają formę. W okresie pogorszenia nastrojów na szerokim rynku, widać było relatywną siłę spółki, która nie oddało dużo z wypracowanych wcześniej wzrostów. Teraz kurs ruszył po nowe maksima trendu wzrostowego. Przysłużyła się temu także kolejna mocna rekomendacja, wyceniająca akcje na 83 zł. Oznacz to spory potencjał dalszego wzrostu kursu.

Lotos miał szac. 0,81 mld zł zysku netto, 1,15 mld zł EBITDA LIFO w III kw. 2021

Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany wynik netto w wysokości 0,81 mld zł oraz oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 1,15 mld zł w III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, przychody w III kw. br. wyniosły 9,2 mld zł. "Grupa Lotos S.A....

Lotos w kierunku nowych maksimów. Celem szczyty z połowy 2020 roku

Notowania Lotosu zyskują od początku października już ponad 10%. Wydaje się, że zwyżce sprzyja sytuacja na rynku ropy naftowej, ale także ogólny sentyment na naszym parkiecie. Patrząc na wykres, niewiele brakuje, aby kurs wyszedł na nowe maksima trendu. Najbliższym celem powinny być okolice 67,70 zł czyli szczyty z połowy ubiegłego roku.

WZ Grupy Lotos wyraziło zgodę na zbycie aktywów w ramach fuzji z PKN Orlen

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zgodę na zbycie szeregu aktywów, niezbędne do finalizacji procesu połączenia z PKN Orlen. Najważniejsze z punktu widzenia procesu połączenia było wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos na rzecz spółki Lotos Asfalt poprzez wniesienie w...
Gorące spółki dnia

LiveChat [LVC], Lotos [LTS] – Gorące spółki dnia

"Poza wspomnianymi już oczekiwaniami wzrostu marż rafineryjnych spodziewamy się bardzo dobrych marż w segmencie wydobycia w związku z ultrawysokimi cenami gazu i rosnącymi cenami ropy" - napisali w raporcie. Patrząc na wykres tygodniowy, widać że kurs wychodzi na nowe maksima. Kolejny znaczący opór mamy dopiero w rejonie 68-69 zł.

Lotos walczy o wybicie oporu przy 60 zł. Kolejne cele przy 64 zł

Notowania Lotosu cały czas cieszą się relatywną siłą na tle otoczenia. Możliwe, że sprzyja temu sytuacja na rynku ropy naftowej. Spoglądając na wykres dzienny, widać że cena cały czas trzyma się blisko maksimów obecnego trendu wzrostowego. Wydaje się więc, że kwestia wybicia na nowe maksimum jest tylko kwestią czasu. Szukając poziomu docelowego, wydaje się, że takie wybicie może skutkować dotarciem na szczyt z lipca 2020 roku przy 64 zł.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła m/m do 2,32 USD/bbl we wrześniu

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 2,32 USD na baryłce we wrześniu br., w porównaniu do 2,99 USD w poprzednim miesiącu i wobec 1 USD rok wcześniej, podała spółka. W całym III kw. br. modelowa marża rafineryjna wyniosła 2,65 USD wobec 3,4 USD w poprzednim kwartale...

Lotos Petrobaltic uruchomił system eksportu gazu ze złoża B8 do Władysławowa

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Lotos Petrobaltic - spółka zależna Grupy Lotos - uruchomiła system osuszania, sprężania i eksportu gazu na morskiej kopalni ropy Petrobaltic pracującej na złożu B8 na Morzu Bałtyckim, podała Grupa Lotos. Gaz towarzyszący ropie wydobywanej ze złoża popłynie podwodnym rurociągiem o długości 75 km do Władysławowa,...

Grupa Lotos rozpoczęła w Jaśle realizację projektu wodorowego Vetni za 10 mln zł

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos, w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, rozpoczęła w Jaśle nowy projekt wodorowy Vetni o wartości blisko 10 mln zł, podała spółka. Jego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe (SOE). Celem projektu Vetni jest...

Lotos z przystankiem przed nowymi maksimami

Notowania Lotosu od kilku dni poruszają się w korekcie. Jak dotąd, spadki są bardzo łagodne i trudno mówić o jakiejś mocniejszej dystrybucji. Takie zachowanie kursu mimo obecności na szczytach trendu, świadczy o nadal pozytywnym sentymencie do spółki. Wydaje się, że przed Lotosem szansa na nowe maksima, tym bardziej, że sytuacja na rynku ropy naftowej może premiować tego typu firmy.

Lotos Oil ma umowę z firmą KT na projekt hydrokrakingowego bloku olejowego

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Lotos Oil z Grupy Lotos zawarł umowę z włoską firmą KT - Kinetics Technology na projektowanie techniczne, zakupy i dostawy oraz prace budowlano-montażowe (w formule stała cena i realizacja pod klucz) dla całego zakresu technicznego projektu hydrokrakingowego bloku olejowego (HBO), podał Lotos. Przyjęty harmonogram zakłada...

Lotos Petrobaltic ma umowę z Enspirionem na łączność krytyczną TETRA

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Lotos Petrobaltic - spółka z grupy kapitałowej Lotos - podpisał dwuletnią umowę z firmą Enspirion - spółką zależną Energi z Grupy Orlen - na usługę łączności krytycznej TETRA, podał Lotos Infrastruktura sieci TETRA pokrywa się z obszarem działalności spółki Lotos Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Dlatego już...

Lotos nadal mocny. Niewiele brakuje do nowych maksimów

Notowania Lotosu wykazują się relatywną siłą na tle otoczenia. Podczas korekty na warszawskim parkiecie, kurs spółki spadał tylko przez miniony piątek i poniedziałek w tym tygodniu. Od wtorku trwa dynamiczne odrabianie strat. Na wykresie tygodniowym widać, że cofnięcie do lokalnego wsparcia może szybko się zakończyć i niewiele brakuje do odnotowania nowych maksimów trendu wzrostowego.

Doradca Grupy Lotos: Fuzja z Orlenem jest pewna i nieodwracalna

Katowice, 22.09.2021 (ISBnews) - Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos się wydarzy i jest wydarzeniem nieodwracalnym, uważa partner zarządzający kancelarii Rymarz Zdort, doradca prawny Grupy Lotos Paweł Rymarz. Finalizacja całego procesu powinna nastąpić w II kwartale 2022 roku. "W zakresie środków zaradczych wciąż jest więcej chętnych niż aktywów do dezinwestycji...

Akcje Lotosu zyskały 3,8 procent. GPW odreagowała poniedziałkowe spadki

Po poniedziałkowych spadkach wczorajsza sesja przyniosła pewne odreagowanie. O ile jednak na początku sesji nastroje były dobre, wraz z upływem czasu optymizm stopniowo się zmniejszał. Ostatecznie WIG20 wzrósł 0,3%, WIG 0,4%, a mWIG40 i sWIG80 po 0,6%. Wśród blue-chipów pozytywnie wyróżniał się Lotos (3,8%) oraz Orange (2,9%), a najbardziej...

Lotos wybił się z krótkoterminowej konsolidacji. Analiza techniczna notowań spółki

Lotos od końca ubiegłego roku znajduje się w wyraźnym kanale wzrostowym, a kurs stopniowo odrabia spadki zanotowane w drugiej połowie 2019 i przez większość 2020 roku. Czy ten trend zostanie podtrzymany? Lotos kontynuuje wzrostowy ruch Podczas wczorajszej sesji kurs wybił się z krótkoterminowej konsolidacji, w której przebywał na przełomie sierpnia i...

Lotos Petrobaltic chce świadczyć usługi dla farm wiatrowych na Bałtyku

Rzeszów, 13.09.2021 (ISBnews) - Lotos Petrobaltic chce stopniowo odejść od działalności wydobywczej i skupić się na usługach serwisowych dla deweloperów morskich farm wiatrowych, poinformował prezes Lotos Petrobaltic - spółki zależnej Grupy Lotos - Grzegorz Strzelczyk. "Spółka dostrzega olbrzymią szansę, jaką jest energetyka wiatrowa na Bałtyku. Chcemy odejść od naszej domeny,...

Lotos zakończył wczorajszy dzień na plusie. Dobry wynik indeksu WIG-Paliwa

Po bardzo dobrej sesji w poniedziałek, wtorek przyniósł schłodzenie nastrojów na warszawskiej giełdzie. Szeroki WIG stracił 0,51%, przez słabość indeksu blue chipów (WIG20 -0,89%). W powyższym traciło 17 z 20 podmiotów, a jedynie PKN Orlen (+0,89%), Tauron (+0,49%) i Lotos (+0,21%) zakończyły dzień na plusach. Lotos zyskał wczoraj 0,21%, z...

Lotos zawieszony na maksimach. Od 20 lipca niemal 20% wzrostu notowań

Notowania Lotosu od końca lipca zyskują już niemal 20%. Patrząc na wykres, wydaje się, że ruch ten zaczyna słabnąć. Na razie jednak zwyżkę podtrzymuje dobry sentyment na szerokim rynku. Nie wydaje się, aby trend wzrostowy miał być zagrożony. W przypadku zwrotu na południe końca korekty można szukać przy wsparciu w rejonie 55,50 zł czyli na poprzednich maksimach.

Wiceprezes Grupy Lotos: Decyzja ws. budowy instalacji HBO w ciągu kilku miesięcy

Gdynia, 27.08.2021 (ISBnews) - Grupa Lotos podejmie decyzję inwestycyjną w sprawie budowy instalacji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO) w perspektywie kilku miesięcy, poinformował ISBnews wiceprezes ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos Krzysztof Nowicki. "Decyzja dotycząca budowy HBO powinna zostać podjęta w perspektywie najbliższych kilku miesięcy" - powiedział Nowicki w rozmowie z...

Wiceprezes Grupy Lotos: Wydzielenie rafinerii nawet bez fuzji z PKN Orlen

Gdynia, 27.08.2021 (ISBnews) - Wydzielenie przez Grupę Lotos rafinerii w Gdańsku do osobnego podmiotu nie jest uwarunkowane wyłącznie realizacją środków zaradczych związanych z fuzją z PKN Orlen, ale odbyłoby się nawet wówczas, gdyby do fuzji nie doszło, poinformował ISBnews wiceprezes ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos Krzysztof Nowicki. "Celem zarządu...

Wiceprezes Grupy Lotos: 5 centrów w oparciu o aktywa Lotosu po fuzji z Orlenem

Gdynia, 27.08.2021 (ISBnews) - Co najmniej pięć centrów kompetencyjnych po finalizacji połączenia PKN Orlen, Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powstanie w oparciu o aktywa Lotosu, poinformował ISBnews wiceprezes ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos Krzysztof Nowicki. "Pięć już zdefiniowanych centrów kompetencyjnych, w przypadku których wiodącą rolę...

Prezes PKN Orlen: Partnera ws. przejęcia Grupy Lotos ogłosimy w listopadzie

Gdynia, 26.08.2021 (ISBnews) - PKN Orlen robi wszystko, żeby proces połączenia z Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) udało się sfinalizować w tym samym czasie, ale nie da się wykluczyć, że któryś z nich przeciągnie się o kilka miesięcy, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek. Zapowiedział, że...

Sasin: Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen do połowy 2022, Grupy Lotos – wcześniej

Warszawa, 25.08.2021 (ISBnews) - Przejęcie przez PKN Orlen Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) raczej nie nastąpi w tym roku - można spodziewać się, że ten proces zakończy się do połowy 2022 roku, natomiast wcześniej powinno się udać zamknąć przejęcie Grupy Lotos, poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ