XTB
Strona główna GPW Lotos akcje

Lotos akcje

Grupa Lotos akcje jest polską grupą kapitałową i jednym z najnowocześniejszych koncernów naftowych w Europie. Zajmuje się głównie wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Grupa Lotos spółka notowania jest producentem m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów. Spółka posiada jedną z najnowocześniejszych światowych rafinerii na świecie, zlokalizowaną w Gdańsku, która przerabia surowce na wysokiej jakości paliwa. Głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa. Akcje Lotos Polska zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 roku.

LOTOS notowania

Tory kolejowe

SP Tech Solutions ma blisko 5 mln na dalszy rozwój oraz umowę na obługę Lotos Kolej

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - SP Tech Solutions pozyskał prawie 5 mln zł na dalszy rozwój oraz podpisał umowę na obsługę Lotos Kolej, podano w komunikacie. Fundusze zostaną wykorzystane do prac technologicznych oraz budowaniu pozycji spółki. "W ostatnim czasie spółka pozyskała rundę finansowania w wysokości prawie 5 mln zł, w której udział wzięli m.in. SpeedUp Bridge Alfa oraz Pomerangels. W sektorze kolejowym jest bardzo dużo przestrzeni do digitalizowania procesów. Pieniądze pozyskane przez startup zostaną wykorzystane na prace technologiczne oraz zbudowanie pozycji firmy na polskim rynku kolejowym. W perspektywie najbliższych miesięcy SP Tech planuje zamknięcie kolejnej rundy finansowania, którą wykorzysta na globalną ekspansję swojego rozwiązania i usług" - czytamy w komunikacie. SP Tech Solutions posiada w swoim portfolio trzy główne produkty. Raily Taxi...

Fuzja PKN Orlen i Lotos jest fundamentalnie zasadna, nawet w trakcie kryzysu energetycznego

Fuzja PKN Orlen i Lotos była jednym z kluczowych wydarzeń w polskiej gospodarce w ostatnich miesiącach. Jak wskazuje prof. Maciej Mataczyński, na antenie Comparic24, posuniecie to jest uzasadnione fundamentalnie, jednak droga do celu była niezwykle trudna, co wynikało m.in. z konieczności przekonania KE (rola organu antymonopolowego) do zgody. PKN Orlen i Lotos zostały połączone, kończąc w ten sposób wieloletni proces. W praktyce jednak jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Część aktywów Lotosu zostanie sprzedana m.in. Saudi Aramco i MOL. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Fuzja fundamentalnie uzasadniona Ostatnie miesiące na świecie to okres bardzo burzliwy. Jednym z następstw rosyjskiego ataku na Ukrainę jest kryzys energetyczny, który szczególnie mocno uderza w Europę. W tak trudnym otoczeniu sfinalizowana...

Grupa Lotos miała szacunkowo 3,6 mld zł zysku netto, 5,32 mld zł EBITDA LIFO w II kw.

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany wynik netto w wysokości 3,6 mld zł oraz oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 5,32 mld zł w II kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, przychody w II kw. br. wyniosły 16,41 mld zł. "Grupa Lotos przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne spółki za 2 kwartał 2022 roku. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 16,41 mld zł. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO"): 5,32 mld zł, w tym: szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 4,82 mld zł, szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,55 mld zł. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 3,60 mld zł" - czytamy w komunikacie. Spółka podała...
lotos

GPW zawiesi obrót akcjami Grupy Lotos od 29 VII w związku z połączeniem z PKN Orlen

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami Grupy Lotos od 29 lipca 2022 r. do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na głównym rynku GPW, w związku z połączeniem Grupy Lotos z PKN Orlen, podała spółka. Wycofanie akcji Grupy Lotos z obrotu jest konsekwencją przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen. 20 lipca br. zgodę na tę transakcję wyrazili akcjonariusze Grupy Lotos, a 21 lipca br. podobną decyzję podjęli akcjonariusze PKN Orlen. Komisja Europejska ostateczną decyzję w tej sprawie wydała 20 czerwca 2022 r. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych....
lotos

Od 29 lipca akcje Lotosu znikną z WIG20 i GPW. Spółka zyskuje w trakcie ostatnich sesji

Fuzja Grupy Lotos z PKN Orlen staje się faktem. Już od 29 lipca notowania walorów spółki zostaną zawieszone, a sama spółka zniknie z m.in. z indeksu WIG20 po wpisaniu połączenia do właściwego rejestru sądowego. Jak wskazują eksperci, na jej miejsce prawdopodobnie wskoczy Grupa Kęty. Od 29 lipca obrót akcjami Grupy Lotos zostaje zawieszony. Kolejnym krokiem będzie wykreślenie Lotosu z indeksów giełdowych, takich jak WIG20. Spółka notuje wzrosty wyceny w trakcie ostatnich chwil na warszawskim parkiecie. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Akcje Lotosu w obrocie do 29 lipca Wielomiesięczna saga pt. fuzja Lotosu z PKN Orlen dobiega powoli końca. Od 29 lipca 2022 roku obrót akcjami spółki będzie zawieszony. Z kolei jak informuje GPW Benchmark, po upływie...

Akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili zgodę na połączenie z PKN Orlen

Warszawa, 20.07.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili podczas walnego zgromadzenia zgodę na połączenie z PKN Orlen. Za przyjęciem uchwały połączeniowej głosowało 98,89% akcjonariuszy spośród 82,47% głosów w spółce reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Zgoda akcjonariuszy Grupy Lotos na połączenie to jeden z ostatnich kroków formalnych niezbędnych do finalizacji procedury połączenia, w czwartek 21 lipca taką samą zgodę muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze PKN Orlen. Dzień wcześniej zgodę na połączenie wydała Rada Ministrów. Parytet wymiany akcji wyniesie 1,075 akcji PKN Orlen za każdą akcję Grupy Lotos. W wyniku fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35%. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną...

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z przejęciem Grupy Lotos

Warszawa, 20.07.2022 (ISBnews) - PKN Orlen zawarł porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z Grupą Lotos, podała spółka. "Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie ropy naftowej oraz paliw ciekłych (tradycyjnych) oraz (ii) kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej Grupy Lotos, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej Grupy Lotos, a także zobowiązanie spółki do kontynuacji kluczowych inwestycji realizowanych przez Grupę Lotos przed połączeniem" - czytamy w komunikacie. Spółka zadeklarowała, że niezwłocznie po połączeniu dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji. Zgodnie z porozumieniem, PKN Orlen po połączeniu podejmie działania w kierunku: (i)...

Lotos coraz bliżej powrotu na tegoroczne maksima

Notowania Lotosu cały czas cieszą się relatywną siłą na tle otoczenia. Możliwe, że sprzyja temu sytuacja na rynku ropy naftowej. Spoglądając na wykres dzienny, widać że cena porusza się w układzie bocznym, jednak aktualnie trwa odbicie. Technika sugeruje, że kurs może niebawem atakować tegoroczne maksima.

Rząd wyraził zgodę na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos

Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - Rząd wyraził zgodę na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Rada Ministrów wyraziła zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał PKN Orlen" - czytamy w komunikacie. Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej, podano także. Najistotniejsze założenia planowanego przejęcia: - połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen ma umożliwić osiągnięcie poprawy efektowności operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności, takich jak wydobycie i produkcja rafineryjna, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu -...

PKN Orlen ma porozumienie ws. gwarancji zatrudnienia z Grupą Lotos i związkami zawodowymi

Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - PKN Orlen zawarł porozumienie z Grupą Lotos i związkami zawodowymi obu firm potwierdzające i ustalające uprawnienia pracowników po ich połączeniu, podała spółka. "Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to gwarancja dalszego dynamicznego rozwoju. Realizacja dużych, strategicznych dla przyszłości koncernu inwestycji oznacza stabilność zatrudnienia oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wykwalifikowana i doświadczona kadra jest największą wartością firmy. Chcemy, by kompetencje pracowników Grupy Lotos były w pełni wykorzystywane w nowym koncernie multienergetycznym. Gwarantuje to podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi. Przyjęte rozwiązania zapewniają korzyści wszystkim stronom, umacniając jednocześnie naszą pozycję jako stabilnego i wiarygodnego pracodawcy. Konsekwentnie prowadzimy dialog ze stroną społeczną dbając, by proces połączenia firm był transparentny i odbywał się z poszanowaniem praw wszystkich pracowników"...
lotos

KE zatwierdziła przejęcie Lotos Paliwa przez węgierski koncern MOL

Warszawa, 18.07.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie połączeń, przejęcie spółki Lotos Paliwa przez węgierski koncern MOL, poinformowała Komisja Europejska. "Komisja stwierdziła, że proponowane przejęcie nie wzbudzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę umiarkowaną łączną pozycję rynkową przedsiębiorstw i obecność silnych konkurentów w Polsce. Transakcja została zbadana w ramach zwykłej procedury przeglądu połączenia" - czytamy w komunikacie. Lotos Paliwa jest spółką zależną Grupy Lotos, która prowadzi detaliczną sieć stacji paliw w Polsce, obejmującą ponad 520 stacji Grupy Lotos. Na mocy umowy ze stycznia 2022 r., zaakceptowanej przez Komisję Europejską, ok. 80% tej sieci, czyli 417 stacji pod marką Lotos, zostanie przejęte przez MOL. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy...

Lotos wyceniany na 110,62 zł przez BM mBanku – zapiski giełdowego spekulanta

Jednakże w obecnej sytuacji dużego niedowartościowania obydwu koncernów potencjalne odchylenie na parytecie (niecałe 8 proc. na bazie naszych aktualnych modeli DCF) nie gra tak istotnej roli z punktu widzenia bezwzględnej atrakcyjności inwestycyjnej" - dodano.
lotos

Produkcja Grupy Lotos wzrosła o 5,9% r/r do 1 015 tys. ton w czerwcu

Warszawa, 11.07.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos wyprodukowała 1 015 tys. ton paliw i innych produktów naftowych w czerwcu 2022 r., tj. o 5,9% więcej niż rok wcześniej (958 tys. ton), podała spółka. Przerób ropy przez rafinerię w Gdańsku wyniósł w tym czasie 925 tys. ton, o 2,1% więcej niż rok wcześniej. W czerwcu br. Grupa Lotos wyprodukowała 543 tys. ton oleju napędowego (wzrost o 6,5% r/r), 144 tys. ton benzyn (wzrost o 5,9% r/r), 7 tys. ton lekkiego oleju opałowego (spadek o 50% r/r), 43 tys. ton paliwa lotniczego Jet (wzrost o 43,3% r/r) oraz 56 tys. ton produktów ciężkich (spadek o 38,5% r/r), podała Grupa Lotos na stronie internetowej. Narastająco w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. produkcja koncernu wyniosła 5 245...
lotos

Marża Lotosu rośnie do 64,33 USD/bbl wobec 17,2 USD/bbl w 1Q’22

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła w czerwcu 64,33 USD/bbl wobec 59,87 USD/bbl w maju. W ujęciu kwartalnym dane prezentują się jeszcze korzystniej. Za 2Q’22 modelowa marża rafineryjna wyniosła 61,2 USD/bbl wobec 17,2 USD/bbl w 1Q’22. Co wpływa na marżę Lotosu ? Dla obliczenia marży założony jest scenariusz typowej pracy rafinerii przy wykorzystaniu mocy produkcyjnych na poziomie 94% oraz wsadu w postaci ropy Ural. Kalkulacja marży zakłada uproszczoną strukturę uzysków z indeksami cenowymi w wysokości 63% dla oleju napędowego, 23% dla benzyny, 8% ciężkiego oleju opałowego oraz 6% zużycia własnego rafinerii pomniejszoną o koszt gazu ziemnego stosowanego jako podstawowe paliwo w procesach produkcyjnych rafinerii. Autor poleca również: Wig20 melduje się na najniższych poziomach od 1,5 roku. Risk-off zdominował rynek Złoto mocno tanieje. Jakie ma...

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 64,33 USD/bbl w czerwcu

Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 64,33 USD na baryłce w czerwcu 2022 r., w porównaniu do 59,87 USD w poprzednim miesiącu i 2,47 USD rok wcześniej, podała spółka. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cdr notowania | aktualny kurs korony czeskiej | notowania s&p 500 | kurs rubla prognozy | pgnig notowania akcji | giełda mbank | cd projekt giełda |

Grupa Lotos wprowadza wakacyjną promocję na swoich stacjach – zapiski giełdowego spekulanta

Aby skorzystać z promocji, klient przy transakcji powinien przedstawić kasjerowi aktywną kartę Navigator (nośnik fizyczny lub kartę online) oraz kupon elektroniczny, który wyświetla się po zalogowaniu się do konta w aplikacji Navigator lub na stronie internetowej programu, wyjaśniono. Na wykresie akcji Lotosu, mamy próbę kontynuacji odbicia od lokalnego wsparcia.
lotos

Grupa Lotos wprowadza na wakacje rabat 30 gr/l paliwa dla uczestników programu Navigator

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos rozpoczęła wakacyjną promocję rabatową skierowaną do nowych oraz dotychczasowych uczestników programu Navigator, podała spółka. W lipcu i sierpniu br. uzyskają oni 30 groszy rabatu na litr paliwa. Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów każde, co odpowiada promocji ogłoszonej wcześniej przez PKN Orlen. W piątek, 1 lipca br., rozpoczyna się ogólnopolska promocja "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/ l". Będzie ona obowiązywała w okresie wakacyjnym, tj. do 31 sierpnia 2022 r., na wszystkich stacjach gdańskiego koncernu. Rabat dotyczy paliw typu standard oraz premium (z promocji wyłączono LPG). Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 l każde. Koszt każdego kolejnego litra paliwa zatankowanego powyżej 50...

Lotos na czytelnym poziomie wsparcia

Notowania Lotosu mają za sobą już 15% spadek w czerwcu. Na wykresie pojawia się czytelny układ konsolidacyjny. Ostatnie odbicie pojawiło się po podobnej przecenie, w rejonie wsparcia 65,30 zł. Wydaje się, że obecnie popyt powalczy o kolejne odbicie w tym rejonie.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 59,87 USD/bbl w maju

Warszawa, 06.06.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 59,87 USD na baryłce w maju 2022 r., w porównaniu do 59,47 USD w poprzednim miesiącu i 3,5 USD rok wcześniej, podała spółka. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje pkobp | średni kurs dolara nowozelandzkiego nbp | kurs pkn | azoty kurs akcji | sp500 indeks | pge akcje prognozy | cena akcji orlen |
lotos

Kurs akcji spółki Grupa Lotos przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego

Kurs akcji spółki Grupa Lotos (C/Z 3,03, C/S 0,3, C/WK 0,78, kapitalizacja 12,5 mld zł) będącej drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego, którego dolne ograniczenie osiągał w trakcie ostatnich globalnych recesji w 2009 i 2020 roku, a górne ograniczenie w 2011 i 2019 rok. Notowania akcji spółki na poziomie 67,66 Od jesieni 2020 kurs przebywa w obrębie średnioterminowego trendu wzrostowego, którego „wachlarzowa” struktura może kojarzyć się z zachowaniem kursu po historycznym minimum z lutego 2009. Obecnie kurs przebywa powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, ta zaś znajduje się powyżej zwyżkującej średniej 200-sesyjnej. Autor poleca również: Kursy walut 12.05.2022. Dolar (USD/PLN) zyskuje ponad 4 grosze i zbliża się do 4,49… Kursy walut 12.05.2022. Euro (EUR/PLN) konsoliduje...
lotos

Grupa Lotos rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2021 r. w wysokości 2 519 835 199,42 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej, podała spółka. W 2021 r. spółka miała 3 212 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 146 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 2 519,9 mln zł wobec 881,4 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: orlen...

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 59,5 USD/bbl w lutym

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 59,5 USD na baryłce w kwietniu 2022 r., w porównaniu do 39,52 USD w poprzednim miesiącu i wobec 4,3 USD rok wcześniej, podała spółka. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: giełda orange | dolar pln | cdr cena akcji | wirtualna polska cena akcji | pge akcje notowania | notowanie kryptowalut | playway giełda |

Grupa Lotos w korekcie po dużym rajdzie wzrostowym

Notowania Lotosu od kilku dni pozostają w dynamicznej korekcie, jednak szersze spojrzenie pokazuje, że spółka była od wybuchu wojny w Ukrainie jednym z silniejszych walorów wśród dużych firm na GPW. Zwyżka od wojny sięgała 60%, stąd nie powinna dziwić obecna korekta. Technika sugeruje, że ważne może okazać się utrzymanie ceny powyżej wsparcia 66 zł widocznego na wykresie tygodniowym.
lotos

Prezes Lotos Petrobaltic: Decyzja ws. złóż B4/B6 może zapaść do końca I kw. 2023 – wywiad

Katowice, 28.04.2022 (ISBnews) - Przy obecnych cenach gazu ziemnego zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Morzu Bałtyckim ponownie wydaje się ekonomicznie uzasadnione i w I kwartale 2023 może zapaść decyzja o realizacji tej inwestycji, poinformował ISBnews prezes Lotos Petrobaltic, spółki zależnej Grupy Lotos operującej na polskim szelfie Morza Bałtyckiego, Grzegorz Strzelczyk. "Kilka lat temu zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku zostało uznane za mało opłacalne, ale ze względu na obecne ceny gazu ziemnego sytuacja uległa zmianie i ten projekt ponownie wydaje się ekonomicznie uzasadniony" - powiedział Strzelczyk w rozmowie z ISBnews podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia. Według pierwotnych założeń, nakłady na zagospodarowanie złóż B4/B6 miały wynieść (dla 100% udziałów) 1,8 mld zł, a...
Gorące spółki dnia

X-Trade Brokers [XTB], Lotos [LTS] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 967,5 mln zł wobec 5 863,3 mln zł rok wcześniej. Przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wyniósł 1,95 mln ton w I kwartale 2022 r. i był o 1,5% mniejszy r/r. Na wykresie trwa korekta po bardzo dynamicznych wzrostach. Od wybuchu wojny akcje podrożały o ponad 60%. Teraz trwa próba wybronienia wsparcia w rejonie 67 zł.

Grupa Lotos miała 1,22 mld zł zysku netto, 1,33 mld zł zysku EBITDA LIFO w I kw. 2022 r.

Warszawa, 27.04.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 1 215,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 353,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 886,1 mln zł wobec 664,3 mln zł zysku rok wcześniej. "Wynik EBITDA LIFO za I kw. 2022 r. wyniósł 1 325 mln zł wobec 615 mln zł rok wcześniej, tj. był wyższy o 115,5%, w tym: * wynik EBITDA segmentu wydobywczego wrósł o 221,4% r/r do 539,7 mln zł, głównie z powodu wyższych cen ropy (65% r/r) i gazu (354% r/r) pomimo spadku wolumenu wydobycia (o -9% rdr) i niższej o 20% sprzedaży (r/r) * wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wzrósł o 74,5%...
lotos

Grupa Lotos miała szacunkowo 1,22 mld zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 1,33 mld zł i skonsolidowany zysk netto na poziomie 1,22 mld zł w I kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 10,97 mld zł. 2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych ('oczyszczony EBITDA LIFO'): 1,33 mld zł, w tym: a. szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,78 mld zł, b. szacunkowy oczyszczony EBITDA segmentu wydobywczego: 0,54 mld zł. 3. szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 1,22 mld zł" - czytamy w komunikacie. W omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny wpływ będzie miał efekt LIFO w wysokości 0,84 mld zł (podwyższający wynik raportowany). Zaprezentowane wielkości mają charakter...

Lotos był w trakcie wczorajszej sesji jedną z najsłabszych surowcowych spółek

W środę na Wall Street o 1,2% przeceniły się spółki technologiczne z indeksu Nasdaq, szeroki indeks S&P 500 (-0,1%) nie zmienił istotnie swojej wartości. W gronie spółek technologicznych, w reakcji na opublikowane wyniki i prognozy najmocniej ciążył Netflix (-35%). O 5% przeceniła się Tesla, która jednak cały ten spadek odrabia w handlu posesyjnym. Lotos stracił wczoraj ponad 5 proc. Spółka po wczorajszej sesji opublikowała wyniki za I kw. 2022 r., wynika z nich, że przychody wzrosły o 81% r/r do 18,8 mld USD, ok. 6% powyżej konsensusu. Jeszcze mocniej zaskoczył zysk na akcję, który wyniósł 3,22 USD, wobec 0,93 USD w analogicznym okresie poprzedniego roku, średnia z szacunków analityków oscylowała na poziomie ok. 2,26 USD. Do końca czerwca KE ma ogłosić...

Lotos został wczoraj liderem zwyżek wśród blue chipów

We wtorek mocno zyskały amerykańskie spółki, indeks S&P 500 podrożał o 1,6%, Nasdaq zyskał aż 2,2%. Jednak dzisiejsze poranne notowania kontraktów terminowych kształtują się już na nieco niższych poziomach. Sentyment wobec spółek technologicznych mogły popsuć wyniki Netflixa opublikowane po wczorajszej sesji, spółka traci ok. 25% w handlu posesyjnym. Lotos zyskał w trakcie wczorajszej sesji 4,6 proc. Przychody spółki wzrosły o 10% r/r, lekko poniżej konsensusu, jednak zysk na akcję wyniósł 3,53 USD wobec 3,75 USD przed rokiem, jednak wobec prognoz na poziomie ok. 2,9 USD. Kluczowym negatywnym czynnikiem okazała się być liczba abonentów, których ubyło o 200 tys., podczas gdy konsensus spodziewał się wzrostu o 2,7 mln. To pierwszy kwartał od dekady, kiedy Netflix odnotował odpływ klientów, co więcej spółka spodziewa...
lotos

Produkcja Grupy Lotos wzrosła o 16,3% do 871 tys. ton w marcu

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos wyprodukowała 871 tys. ton paliw i innych produktów naftowych w marcu 2022 r., tj. o 16,3% więcej niż rok wcześniej (749 tys. ton), podała spółka. Przerób ropy przez rafinerię w Gdańsku wyniósł w tym czasie 436 tys. ton - dokładnie tyle samo, co rok wcześniej. W marcu br. Grupa Lotos wyprodukowała 537 tys. ton oleju napędowego (wzrost o 17,8% r/r), 129 tys. ton benzyn (wzrost o 55,4% r/r), 33 tys. ton lekkiego oleju opałowego (wzrost o 57,1% r/r), 13 tys. ton paliwa lotniczego Jet (bez zmian r/r) oraz 50 tys. ton produktów ciężkich (spadek o 30,6% r/r), podała Grupa Lotos na stronie internetowej. Łącznie w I kwartale 2022 r. produkcja koncernu wyniosła 2 524 tys....

Lotos w dynamicznej zwyżce. Kurs blisko górnej krawędzi kanału

Notowania Lotosu kontynuują powojenne odbicie sięgające już 30%. Technika przedstawia dość klarowny obraz. Na wykresie widać, że cena zmierza przynajmniej do górnej krawędzi szerokiego kanału spadkowego. Jeżeli dojdzie do wybicia, celem stanie się jeden z wcześniejszych szczytów, a więc przynajmniej okolice 66,50 zł.
lotos

Grupa Lotos: Zdecydowana większość dostaw ropy pochodzi z umów terminowych

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Zdecydowana większość dostaw ropy do rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku pochodzi z kontraktów terminowych, natomiast zakupy spotowe mają dla spółki charakter marginalny, poinformował wiceprezes ds. fuzji i przejęć Krzysztof Nowicki. "Absolutnie dominujący charakter w dostawach ropy dla Lotosu w 2022 roku mają kontrakty długoterminowe, uzupełniane symbolicznymi dostawami spotowymi" - powiedział Nowicki podczas konferencji prasowej. Jak dodał, do 10% ropy przerabianej w Gdańsku pochodzi także ze źródeł krajowych, czyli wydobycia własnego Grupy Lotos na bałtyckich złożach B3 i B8, a także dostaw ropy wydobywanej w Polsce przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). "O finalnym miksie kierunków dostaw do rafinerii w Gdańsku będzie natomiast decydował podmiot przejmujący, czyli PKN Orlen" - podsumował Nowicki. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym,...

Grupa Lotos planuje zwiększyć capex do blisko 2 mld zł w 2022 roku

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos będą w 2022 roku znacznie bliższe 2 mld zł niż 1,05 mld zł osiągniętych w 2021 roku, poinformował dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth. "Nakłady inwestycyjne w 2022 roku będą znacznie wyższe niż w roku 2021, między innymi ze względu na fakt, że część znaczących wydatków na projekt baz olejowych HBO została przeniesiona z 2021 na 2022 rok. W sumie spodziewamy się, że capex w 2022 roku będzie znacznie bliżej 2 mld zł niż 1 mld zł osiągniętego w roku 2021" - powiedział Minuth podczas konferencji prasowej. W 2021 roku nakłady inwestycyjne Grupy Lotos wyniosły 1,05 mld zł. "Największą realizowaną obecnie przez Lotos inwestycją jest projekt HBO, w ramach którego w 2022 roku ruszą prace...
lotos

Grupa Lotos przewiduje utrzymanie wydobycia w tym roku na poziomie zbliżonym do ub.r.

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Poziom wydobycia węglowodorów przez Grupę Lotos pozostanie w 2022 roku na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, ponieważ naturalne sczerpywanie większości złóż powinno zostać zrekompensowane przez planowane zwiększenie produkcji na złożu Yme, poinformował dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth. "Zakładamy, że w 2022 roku wydobycie ze złoża Yme nie będzie niższe niż średnio 5 tys. baryłek dziennie. Tym samym zwiększonym wydobyciem z tego złoża chcemy zastąpić naturalne sczerpywanie większości pozostałych złóż. W sumie spodziewamy się zatem, że produkcja węglowodorów w 2022 roku będzie zbliżona do tej z 2021 roku" - powiedział Minuth podczas konferencji prasowej. W 2021 roku średnie wydobycie w Grupie Lotos wynosiło 17 348 boed i było o 15% niższe niż w 2020 roku (20 302 boed). Produkcja...

Grupa Lotos miała 990 mln zł zysku netto, 1,48 mld zł zysku EBITDA LIFO w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 990 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 7,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 395 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA LIFO wyniósł 1 477,7 mln zł wobec 200,8 mln zł rok wcześniej. "W IV kw. 2021 r. wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,48 mld zł, tj. o 636% wyższym r/r, w tym wzrost wyniku EBITDA segmentu wydobywczego o 315% r/r do 0,58 mld zł oraz segmentu produkcji i handlu o 1 406% r/r do 0,95 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 644,8 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec...

Lotos w połowie kanału spadkowego. Co dalej z odbiciem?

Notowania Lotosu zaliczyły od momentu wybuchu wojny w Ukrainie ponad 25% odbicie. Patrząc na szerszy układ techniczny, widać że cena porusza się w dość szerokim kanale spadkowym. Teoretycznie, kurs ma otwartą drogę do górnej krawędzi. Dużo jednak zależy od mocno zmiennych nastrojów na rynkach, które reagują na kolejne doniesienia z frontu, mające silne przełożenie na rynek surowców.

Grupa Lotos rozpoczyna jutro drugą część planowego postoju remontowego

Warszawa, 08.03.2022 (ISBnews) - Druga część planowego postoju remontowego rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku rusza w środę, 9 marca br., i potrwa do połowy kwietnia, podała spółka. To kontynuacja rozpoczętego rok temu remontu przeprowadzanego w nowej formule. Tym razem zatrzymanych zostanie 50 z 65 instalacji. Prace nie wpłyną na zobowiązania handlowe Lotosu, ponieważ koncern zgromadził w tym celu zapas produktów. Szacowane koszty remontu, które wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego za 2022 rok to około 0,2 mld zł. Zasadnicza część tegorocznego postoju remontowego zostanie przeprowadzona w marcu. Ponowne uruchamianie poszczególnych instalacji powinno zacząć się z początkiem kwietnia i potrwać około dwóch tygodni. Później rozpocznie się jeszcze tzw. remont wyspowy instalacji produkcji wodoru, ale wtedy cała rafineria powinna już pracować normalnie,...

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,89 USD/bbl w lutym

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,89 USD na baryłce w lutym 2022 r., w porównaniu do 1,82 USD w poprzednim miesiącu i wobec 1,7 USD rok wcześniej, podała spółka. Z tego dyferencjał Urlal/Brent wyniósł 4,81 USD/b, wobec 1,29 USD/b miesiąc wcześniej i 0,8 USD/b rok temu. Matematycznie wyrażony wzór na marżę modelową Grupy Lotos S.A. jest następujący: modelowa marża rafineryjna = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) - koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego). Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej...

Lotos spada poniżej minimów z listopada

Notowania Lotosu podobnie jak cały rynek, tracił podczas wczorajszej sesji nawet 10%. Na tle części spółek, wynik ten należy uznać za całkiem dobry. Od strony technicznej mamy przełamanie poziomu poprzedniego dołka. Teoretycznie powinno to rodzić obawy o dalszy spadek ceny. Wiele jednak będzie zależało od sytuacji na Ukrainie.

Lotos z ryzykiem zejścia na dołek z końca listopada

Notowania Lotosu mają za sobą ponad 20% przecenę. To druga fala spadkowa od listopada ubiegłego roku. Wykres przypomina potencjalną formację podwójnego szczytu. W tym kontekście dużym ryzykiem byłoby przełamanie poziomu okolic 50,60 zł, gdyż oznaczałoby to aktywowanie się takiej formacji. Odbicie z ostatnich dni nie imponuje, dlatego realnie należy traktować możliwość testu tego wsparcia w najbliższym czasie.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 1,81 USD/bbl w styczniu

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 1,81 USD na baryłce w styczniu 2022 r., w porównaniu do -2,5 USD w poprzednim miesiącu i wobec 1,7 USD rok wcześniej, podała spółka. Matematycznie wyrażony wzór na marżę modelową Grupy Lotos S.A. jest następujący: modelowa marża rafineryjna = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego). Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: tms brokers | kurs dolara...
ropa naftowa oil brent wti cc

Koniec z Rosyjską ropą w Polsce? Wejście Saudi Aramco jest geostrategiczną bombą, komentuje Andrzej Szczęśniak

Powieść pt. fuzja PKN Orlen i Lotos powoli zbliżą się ku końcowi. W ubiegłym tygodniu ogłoszeni zostali strategiczni partnerzy fuzji (Saudi Aramco, Węgierski MOL i Rossi Biofuel oraz Polski Unimot), dzięki którym spełnione zostaną żądania antymonopolowe KE. Najważniejsze są jednak kontrakty na dostawę saudyjskiej ropy, która może wyprzeć z naszego rynku Rosjan, wskazuje Andrzej Szczęśniak na antenie Comparic24. Rynkowe Tankowanie to program, w którym Łukasz Skiba dokonuje przeglądu najważniejszych wydarzeń na rynku ropy. W najnowszym odcinku (wraz z udziałem Andrzeja Szczęśniaka) wyjaśnione zostały zawiłości przejęcia części aktywów przez Saudi Aramco i MOL. Partnerem programu Rynkowe Tankowanie jest Purple Trading https://www.youtube.com/watch?v=gbFjjuMLxKQ O co chodzi z MOL? - Moim zdaniem dzisiaj rozegrała się wokół tej operacji tych kontraktów taka „gównoburza”. Ja przepraszam za słowo, ale...

Lotos odnotował wczoraj stratę w wyniku napłynięcia na rynek szczegółów dotyczących fuzji z Orlenem

Środa przyniosła kontynuacje optymizmu na globalnym rynku akcji a wsparciem pozostawało wtorkowe stonowane wystąpienie prezesa Fed przed Kongresem, gdzie nieco wygładził oczekiwania co do tempa zaostrzania polityki monetarnej. Wydarzeniem dnia była publikacja grudniowej inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Lotos był wczoraj jedną z najsłabszych spółek na GPW Jak się okazało, publikacja była bliska oczekiwaniom – zmiana koszyka konsumenckiego m/m wyniosła 0,5% przy oczekiwaniu 0,4% m/m, przy czym zmiana r/r na poziomie 7,0% okazała się tożsama z prognozami. Nieco wyższa od oczekiwań okazała się inflacja bazowa, która wzrosła o 5,5% r/r (prognozy 5,4% r/r). Nie okazała się ona jednak na tyle powyżej konsensusu, aby rynek zakładał mocne przyspieszenie redukcji skupu aktywów oraz wcześniejsze rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych. W rezultacie główne amerykańskie indeksy kończyły...

Lotos z re-testem okolic 62 zł. Możliwa kontynuacja wzrostów

Notowania Lotosu od końca listopada notują bardzo dynamiczną, sięgającą już 30% zwyżkę. W krótki okresie czasu udało się odrobić dużą część strat z wcześniejszej korekty, co wskazuje na przewagę po stronie popytowej. Niedawno kurs przełamał lokalny opór przy 62 zł, który wczoraj posłużył do odbicia po kilkudniowej korekcie. Wszystko więc wskazuje na duże szanse kontynuacji zwyżki.

Lotos z popytową presją. Wybicie oporu przy 61,70 zł

Notowania Lotosu charakteryzują się pewną relatywną siłą w ostatnim okresie. Mimo dużej korekty, która spotkała szeroki rynek, akcje Lotosu szybko się z niej podniosły. Na wykresie widać popytową presją na lokalny opór w rejonie 61,70 zł. Jego wybicie powinno oznaczać atak na maksima trendu. Grudniowe odbicie miało dużą dynamikę, co sugeruje spore szanse na realizację takiego scenariusza.

Lotos był podczas wtorkowej sesji liderem wśród polskich blue chipów

Wtorek przyniósł piątą z rzędu wzrostową sesję na głównym warszawskim indeksie WIG20. Wsparciem dla krajowego rynku pozostaje odbicie na rynkach bazowych. Niemiecki DAX zyskał w dniu wczorajszym 0,82% i aż ponad 7% od lokalnego minimum notowanego 20 grudnia. Lokalnymi liderami wzrostów wśród blue chipów były Lotos (3,75%), LPP (2,92%) i Santander (2,31%). Lotos zyskał wczoraj ponad 3 proc. i był jednym z liderów na GPW Zbiorczo to sektor bankowy odpowiadał za dużą część wczorajszych wzrostów (WIG-Banki 1,12%). Powyższe jest wynikiem oczekiwania i ostatecznej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu głównej krajowej stopy procentowej do poziomu 2,25 proc., czyli zgodnie z oczekiwaniami rynkowego konsensusu. Stopa procentowa w Polsce została więc podniesiona czwarty raz z rzędu i znajduje się obecnie nie tylko powyżej poziomu...

PKN Orlen i LOTOS słabsze niż przed pandemią. Indeks WIG Paliwa kończy rok na 30% plusie

Rok 2021 przyniósł inwestorom wiele niespodziewanych wydarzeń. Jednym z nich był wystrzał cen ropy naftowej, która drożała nawet powyżej 85 dolarów za baryłkę (WTI). Rosnące ceny czarnego złota wspierały oczywiście notowania polskich spółek z branży paliwowej, na których czele stoi PKN Orlen i LOTOS. Drożejąca ropa podbijała notowania polskich spółek paliwowych. W 2021 roku indeks WIG Paliwa zyskał ponad 30%. Wycena PKN Orlen i Grupy Lotos jest wyraźnie słabsza niż w 2019 roku. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Ropa naftowa mocno drożeje Rok 2021 był czasem niezwykle interesującym na światowych rynkach. Nieustępliwa pandemia dalej daje o sobie znać, jednak poszczególne gospodarki coraz lepiej dostosowują się do nowej rzeczywistości. Jednym z wiodących tematów mijającego roku były bardzo...

Lotos Asfalt zawarł umowy kredytowe na łącznie do 600 mln zł

Warszawa, 28.12.2021 (ISBnews) - Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - zawarł z PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Pekao i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu w wysokości do 400 mln zł na refinansowanie projektu EFRA, a także umowy kredytów pomocniczych na łącznie do 200 mln zł, podała spółka. "Lotos Asfalt zawarła: 1. umowę kredytu z: 1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (agent kredytu); 2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach; 3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz 4) Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, na podstawie której to umowy kredytu, kredytodawcy udzielą Lotos Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 400 000 000 zł w celu...

Akcje Lotos wzrosły o ponad 1 procent. Najsłabiej wypadły wczoraj małe spółki

Wczorajsza sesja na szerokim rynku akcji w kraju zakończyła się wzrostem na poziomie +0,34%, co jest najlepszym wynikiem od 4 listopada. Tak mała zmiana o takim znaczeniu obrazuje dokładnie otoczenie panujące na krajowym rynku akcji z którym mierzą się w tym miesiącu inwestorzy. Lekkie odbicie notowań nie zmienia jednak znacząco kierunku w jakim, w krótkim terminie, podążą WIG, który jeszcze na początku miesiąca znajdował się na poziomie 75000 punktów. Akcje Lotos zakończyły wczorajszą sesję nad kreską Wczorajsze polepszenie nastrojów było w zasadzie pokłosiem dobrego zachowania największych spółek skupionych w ramach indeksu WIG20, który zakończył handel z blisko 0,60% zyskiem. Aprecjacja notowań dotyczyła drugiej części handlu, co korespondowało z aprecjacją notowań krajowej waluty. Największy udział we wzrostach miały min. walory CDProjekt, które...

Krach na akcjach PKN Orlen i LOTOS. Rząd zacznie ustalać ceny paliwa?

W trakcie wczorajszej sesji na akcjach największych polskich spółek naftowych doszło do prawdziwego załamania. Tuż przed 16 inwestorów obiegła informacja (nieoficjalna, przekazana przez RMF FM) o pomyśle administracyjnego ograniczenia marż w celu zahamowania wzrostów cen paliw. Warto dodać, że zaledwie dzień wcześniej podobny pomysł (maksymalna cena paliwa za 1 litr) przedstawił rząd Węgier. PKN Orlen i LOTOS z pokaźną stratą w trakcie poniedziałkowej sesji. Według nieoficjalnych informacji rząd miałby ograniczyć marże na paliwach. Dzień wcześniej rząd Węgier ustanowił maksymalną celę paliwa (480 ft, czyli ok. 6,10 zł). Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl PKN Orlen mocno w dół W trakcie wczorajszej sesji PKN Orlen zaliczył bardzo pokaźny spadek swojej wyceny. Spółka straciła 3,43%, co oznacza spadek o...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ