XTB
Logo polskiej spółki LiveChat Software

LiveChat wyceniony na 137 zł. Trwa walka o wybicie lokalnego oporu – zapiski giełdowego spekulanta

LiveChat zdecydowanie wybija się pod względem rentowności, co powinno skutkować coraz wyższymi notowaniami. Na wykresie trwa walka o wybicie lokalnego oporu, co zapewne będzie równoznaczne z szybkim wyrównaniem historycznych maksimów.
Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], LiveChat [LVC] – Gorące spółki dnia

Doskonałe wyniki są efektem stałego wzrostu liczny klientów i tzw. średniego, miesięcznego przychodu na abonenta. Cały czas rosną te przychody dla wszystkich rozwiązań oferowanych przez spółkę. W ostatniej rekomendacji z połowy grudnia spółkę wyceniono na 126,60 zł. Obecnie na wykresie trwa próba wybicia lokalnego oporu przy 108 zł, co zapewne oznaczałoby powrót na historyczne maksima.
ccf forex wiadomosci comparic pieniądze usd money

Przychody LiveChat wzrosły do 17,18 mln USD w III kw. r.fin. 2020/2021

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie październik - grudzień 2020 (III kwartał roku finansowego 2020/2021) wyniosły 12,18 mln USD i były o 44,9% wyższe r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. LiveChat z dobrymi wynikami W okresie lipiec - wrzesień 2020 r. (II kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 11,39 mln USD. "Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to: - Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów grupy. W III kwartale 2020/21 roku ARPU produktu LiveChat było wyższe o ponad 21% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, wzrost ARPU ChatBot wyniósł ok. 70% w skali roku. - Wzrost liczby klientów produktów grupy. Na koniec 2020 roku kalendarzowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 32.076 a ChatBot 1.719. -...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

Haitong Bank wycenia LiveChat na 125,60 zł

Na wykresie po większych spadkach, doszło do przełamania linii korekty i wejście w fazę konsolidacji. Obecnie cena wybija góra z tego układu, co można odbierać jako pierwszy krok powrotu do głównego trendu.
Logo polskiej spółki LiveChat Software

Livechat podjął uchwałę ws. wypłaty 0,89 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Zarząd Livechat Software, po otrzymaniu zgody od rady nadzorczej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/21, podała spółka. Zaliczka wyniesie 0,89 zł na akcję. Zarząd LiveChat Software po otrzymaniu zgody od rady nadzorczej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/21, przy uwzględnieniu poniższych parametrów: 1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 22 917 500 zł - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2020 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta, 2. zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki, 3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję spółki, wyniesie: 0,89 zł 4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 4...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

LiveChat z mocnymi wynikami. Próba odbicia od wsparcia 90 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Dobre wyniki pozwalają na wypłatę zaliczki pod przyszła dywidendę. Ma ona wynieść 0,89 zł na akcję. Najwyższą wyceną spółki w nowszych rekomendacjach jest poziom 124 zł. Obecnie mamy za sobą dużą, porównywalną z poprzednią korektę. Wydaje się więc, że z poziomu wsparcia 90 zł, popyt może powalczyć o odbicie.
Logo polskiej spółki LiveChat Software

Livechat Software miało 25,64 mln zł zysku netto w II kw. r.obr. 2020/2021

Livechat Software odnotowało 25,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (zakończonym 30 września 2020) wobec 16,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Livechat zlicza zyski Zysk operacyjny wyniósł 23,87 mln zł wobec 20,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,11 mln zł w II kw. 2020/2021 wobec 32,32 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 46,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 84,74 mln zł w porównaniu z 62,5 mln zł rok wcześniej. "Komunikacja online staje się coraz ważniejsza dla firm na całym świecie, a pandemia przyśpieszyła widoczne już trendy...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

DM BOŚ: LiveChat z podwyższoną ceną docelową i podtrzymaną rekomendacją “trzymaj”

Podczas ostatnich sesji Dom Maklerski BOŚ publikuje raport, w którym analitycy przyglądają się tym razem spółce LiveChat. Według raportu, spółka otrzymuje nadal rekomendację "trzymaj". Poziom docelowy z kolei przypisany jest na cenę 113,70 zł za akcję z poprzedniego targetu na poziomie 79,70 zł. Spółka podczas dzisiejszej sesji wydaje się podzielać optymizm analityków, ponieważ rynek rośnie podczas wtorkowej sesji blisko 1,60 procent. Raport Domu Maklerskiego obejmuje: Rekomendacja spółki dotyczy progu - "trzymaj" z nową ceną docelową akcji Analitycy podnoszą poziom docelowy do zakresu 113,70 zł za akcje Spółka dziś rośnie około 1,60 procent a może dalej kontynuować wzrosty LiveChat z podniesioną ceną docelową akcji Dziś wpływa kolejny raport Domu Maklerskiego BOŚ, który skupia się na spółce LiveChat. co prawda w raporcie nie ma...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

M. Ciepły i M. Jarzębowski sprzedali w ABB łącznie 1 287 500 akcji LiveChat

Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski zakończyli proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), podało LiveChat Software. Jego celem była sprzedaż do 1 287 500 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 5% udziału w kapitale i głosów. LiveChat: Mariusz Ciepły i Maciej Jarzębowski zakończyli proces budowania przyspieszonej księgi popytu "Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w następstwie procedury ABB: 1) Mariusz Ciepły otrzymał od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje spółki, jakie pan Mariusz Ciepły zamierzał zbyć na podstawie procedury ABB, tj. 643 750 akcji spółki, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 95 zł; oraz 2) Maciej Jarzębowski otrzymał od inwestorów...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

M. Ciepły i M. Jarzębowski sprzedają w ABB łącznie do 1 287 500 akcji LiveChat

Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), której celem jest sprzedaż do 1 287 500 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 5% udziału w kapitale i głosów, podało LiveChat Software. LiveChat rozpoczyna sprzedaż akcji "Mariusz Ciepły oferuje do sprzedaży w ramach procedury ABB nie więcej niż 643 750 akcji sprzedawanych, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; oraz Maciej Jarzębowski oferuje do sprzedaży w ramach procedury ABB nie więcej niż 643 750 akcji sprzedawanych, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Procedurę ABB przeprowadzi Trigon...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

LiveChat – zaczyna się najlepszy okres dla spółki – zapiski giełdowego spekulanta

Analitycy oczekują zwiększonego zapotrzebowania na narzędzia komunikacji online, które oferuje LiveChat. Piątkowe maksima sięgają 116,80 zł, jeżeli jednak dojdzie do realizacji zysków to nadal ważnym wsparciem powinny być okolice 100 zł. Świetne perspektywy powinny jednak w dłuższym terminie podtrzymać tendencję wzrostową.
Logo polskiej spółki LiveChat Software

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla LiveChat

Haitong Bank podniósł cenę docelową akcji do 124 PLN, jako wynik podwyższenia prognoz ARPU w perspektywie 1/2/3 letniej o ok. 3 USD do odpowiednio 118,9/124,9/129,9 USD za sprawą lepszych od oczekiwanych wyników od początku roku. Analitycy nieznacznie podnieśli także długoterminową prognozę przyłączeń netto do 3,2 tys. rocznie (z 3 tys. wcześniej). W rezultacie tych założeń prognozowana EBITDA w perspektywie 1/2/3 letniej wzrosła odpowiednio o 1/2/4 proc. Analitycy podnieśli również rezydualne tempo wzrostu przepływów gotówkowych z 3 proc. do 4 proc., uwzględniając lepsze perspektywy dla rynku e-commerce po pandemii, z którego czerpie LiveChat. Haitong Bank podniósł cenę docelową akcji do 124 PLN Przyspieszenie trendów cyfrowych za sprawą pandemii sprawia, że Live Chat ze swoimi produktami komunikacji online należy do beneficjentów tej sytuacji....
Logo polskiej spółki LiveChat Software

Przychody LiveChat wzrosły r/r wstępnie do 11,39 mln USD w II kw. r. fin.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie lipiec - wrzesień 2020 (II kwartał roku finansowego 2020/2021) wyniosły 11 393 945 USD i były o 39% wyższe od osiągniętych w II kw. roku finansowego 2019/2020, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. LiveChat wstępnie podsumowuje swoje przychody z II kwartale roku finansowego "W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec - wrzesień 2019) skonsolidowane przychody wyniosły 8 196 519 USD" - czytamy w komunikacie. W okresie kwiecień - czerwiec 2020 r. (I kw. roku finansowego 2020/2021) skonsolidowane przychody wyniosły 10 355 478 USD. "Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to: - Wzrost liczby klientów i wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktu LiveChat. Wzrost ARPU został osiągnięty przy niższej średniej cenie sprzedaży (initial sale ARPU)...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

LiveChat nadal poprawia wyniki. Kurs blisko linii trendu – zapiski giełdowego spekulanta

Na koniec czerwca z tego rozwiązania korzystało już 1350 płacących klientów, a wygenerowane przychody wyniosły w I kwartale 1,25 mln zł. Na wykresie trwa dość płytka korekta i blisko mamy linię trendu. Mimo już dokonanych dużych wzrostów, wydaje się, że w trudnym okresie wychodzenia z pandemii, spółki które notują mocne wyniki, nadal powinny cieszyć się zainteresowaniem inwestorów.
Logo polskiej spółki LiveChat Software

LiveChat miał 20,8 mln zł zysku netto w I kw. r. obr. 2020/2021

LiveChat odnotował 20,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień-czerwiec 2020) wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. LiveChat podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 25,82 mln zł wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 28,05 mln zł wobec 19,47 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,63 mln zł w I kw. roku obrotowego 2020/2021 wobec 30,18 mln zł rok wcześniej. "Już w marcu, bardzo sprawnie przekształciliśmy się w organizację opartą całkowicie o pracę zdalną. Choć w lipcu ponownie otworzyliśmy nasze biuro, to pozostajemy firmą, w której można pracować z każdego miejsca na świecie. Wymaga to świetnej organizacji, ale nam wychodzi to bardzo dobrze. Co więcej, pandemia...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację