XTB
Pole pszenicy na tle niebieskiego nieba

KSG Agro zwiększa znormalizowany zysk o 43% w I półroczu 2022 r.

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie w I półroczu 2022 r. zwiększył znormalizowany zysk netto o 43% w porównaniu do I półrocza 2021 r. – do 1,21 mln zł z 0,85 mln zł. Zarząd spółki zastosował wskaźnik znormalizowanego zysku netto, aby zapewnić bardziej adekwatne porównanie wyników finansowych do wyników analogicznego okresu zeszłego roku. Takie rozwiązanie  wyklucza wpływ transakcji jednorazowych (w tym sprzedaży jednostek zależnych). KSG Agro publikuje wyniki Zgodnie z raportem okresowym spółki, rada dyrektorów KSG Agro planuje rozszerzyć działalność grupy w UE, aby w ciągu najbliższych 3-5 lat zgromadzić tam większość aktywów i dochodów. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez szereg fuzji i przejęć i być sfinansowany za pomocą zarówno kapitału własnego i dłużnego, w tym dodatkowych...

KSG Agro pomimo wojny potwierdzono rating kredytowy BBB

Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 1 sierpnia 2022 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców. Spółka KSG Agro nie ucierpiała podczas wojny Agencja zaktualizowała rating kredytowy na podstawie analizy danych sprawozdania skonsolidowanego KSG Agro za I kwartał 2022 roku. Analitycy Expert-Rating zauważyli, między innymi, znaczny wzrost poziomu pokrycia zobowiązań kapitałem własnym, wzrost wyników finansowych, wysokie wskaźniki efektywności spółki, a także wzrost wskaźnika EBITDA do kredytów. Wśród czynników potwierdzających wysoką zdolność kredytową był 3,74-krotny — do 23,42 mln USD — wzrost kapitałów własnych spółki za okres od 31 marca 2021 do 31...

KSG Agro zbiera wczesne zboża. Część zebranych plonów może trafić i do Polski

Podczas żniw gospodarstwa holdingu zostały w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt – kombajny i ciężarówki. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i stosowanym technologiom wszystko zostało zebrane bez strat. Plony pszenicy i jęczmienia wyniosły 3 t/ha, a rzepaku ozimego 2,2-2,5 t/ha. KSG Agro podsumowuje pierwsze zbiory – Stan wojenny nie przeszkadza nam działać w trybie normalnym. Wcześniej skutecznie zrealizowaliśmy kampanię siewną, teraz czas na żniwa. Część zebranych zbóż będzie wykorzystana do produkcji pasz dla zakładu hodowli trzody chlewnej, który obecnie nawet zwiększa produkcję wieprzowiny: jeśli wcześniej nasz udział w rynku regionu dniepropietrowskiego wynosił 50%, teraz zbliża się do 70%. Oprócz tego dostarczamy wieprzowinę i konserwy na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy – mówi Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro. Część zebranego zboża może trafić i...

KSG Agro i Ministerstwo gospodarki Ukrainy utworzą centrum eksportowe w Lugano

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, wspólnie z Ministerstwem gospodarki Ukrainy inicjuje utworzenie międzynarodowego centrum koordynacyjnego dla wsparcia eksportu ukraińskich produktów rolnych. Taka propozycja została ogłoszona podczas międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Szwajcarii. KSG Agro z pomocą dla ukraińskiego rolnictwa W wyniku wojny ukraińscy rolnicy borykają się z poważnymi trudnościami w eksporcie produktów rolnych na rynki międzynarodowe. Tradycyjne kanały dystrybucji i łańcuchy logistyczne są prawie niedostępne. Mowa nie tylko o zbożu, ale także o śrutach, oleju słonecznikowym itp. W celu rozwiązania problemów eksportowych ukraińskich rolników pierwszy zastępca ministra gospodarki Denys Kudin i przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow podczas międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy w mieście Lugano (Szwajcaria) zaproponowali utworzenie w Lugano międzynarodowego centrum koordynacyjnego....

Spółka KSG Agro utrzymuje rating kredytowy BBB

Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 23 maja 2022 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców. KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową Agencja dokonała aktualizacji ratingu kredytowego po analizie danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro za 2021 rok. Analitycy Expert-Rating zauważyli, między innymi, istotny wzrost wskaźników rentowności, w tym przychodów ze sprzedaży i zysku netto spółki oraz dobry poziom relacji EBITDA do kredytów. Tak, w ciągu 2021 roku kapitał własny spółki wzrósł 4,34 razy do 23,33 mln USD w tym ze względu na jej rentowną działalność oraz redukcję strat zatrzymanych. Znacząco wzrosły...

KSG Agro zwiększył w I kwartale 2022 r. zysk netto do 1,82 mln USD

W I kwartale 2022 roku ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie zwiększył zysk netto o 145 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 roku – z 0,75 mln USD do 1,82 mln USD, EBITDA wzrosła o 10% – z 1,39 mln USD do 1,52 miliona USD. KSG Agro podsumowuje I kw. 2022 r Według przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro Siergieja Kasjanowa dynamiczny wzrost wyników finansowych KSG Agro to efekt rozwoju segmentu hodowli trzody chlewnej. Wśród najważniejszych czynników – odmłodzenie stada, zwiększenie pogłowia loch kanadyjskiej genetyki Genesus o 200 sztuk, a także poprawa jakości paszy, która doprowadziła do wzrostu liczby potomstwa o prawie 30%. – W czasie wojny musimy działać skuteczniej, produkować więcej, aby aktywnie wspomagać wojsko naszą produkcją oraz...

KSG Agro zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w pierwszym kwartale 2022 r.

W I kwartale 2022 r. KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. - z 46,4 tys. do 54,5 tys. W tym samym czasie liczba potomstwa w tym samym okresie wzrosła o 28,1% - z 25,2 do 32,3 tys. sztuk. KSG Agro zwiększa wydajność produkcji – Nawet w czasie wojny nadal pracujemy nad celem strategicznym, czyli zwiększeniem pogłowia świń. Głównym czynnikiem jego wzrostu zostały zakup 200 dodatkowych loch kanadyjskiej genetyki Genesus, a także poprawę jakości jakość pasz produkowanych w naszej wytwórni – powiedział Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro. Według Kasjanowa, zwiększenie pogłowia oraz wydajności produkcji w niedalekiej przyszłości wpłynie na wzrost sprzedaży i zapewni możliwość kontynuacji...

KSG Agro w 2021 r. zwiększył przychody o 44 proc., EBITDA – o 104 proc.

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie w 2021 roku dwukrotnie zwiększył wskaźnik EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego: z 6 mln USD do 12,3 mln USD. Zgodnie z raportem rocznym spółki jej zysk operacyjny wzrósł o 145 proc. z 4,3 mln USD do 10,6 mln USD. Przychody wzrosły o 44 proc., z 21,3 do 30,7 mln USD, głównie w segmencie upraw roślinnych, ze względu na wyjątkowo dobre zbiory w 2021 roku. KSG Agro przedstawia swoje wyniki finansowe – Ubiegły rok był dla nas bardzo udany. Dzięki odpowiedniemu doborowi technologii i sprzyjającym warunkom pogodowym nasze zbiory były rekordowe od 10 lat. W segmencie hodowli trzody chlewnej otrzymaliśmy dobre wyniki dzięki naszemu długoterminowemu projektu odmładzania stada za pomocą loch kanadyjskiej...

Ukraiński agroholding KSG Agro tworzy zapasy surowców

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie rozpoczął tworzenie strategicznego trzymiesięcznego zapasu surowców do produkcji mieszanek paszowych we własnej wytwórni. Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu hodowli trzody chlewnej z uwzględnieniem ryzyka przerw w dostawach składników z powodu tymczasowego zerwania łańcuchów logistycznych w czasie wojny. KSG Agro rozpoczął tworzenie strategicznego trzymiesięcznego zapasu surowców Według przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro Siergieja Kasjanowa, w celu realizacji tego zadania dostawcy premiksów do produkcji pasz dodatkowo podwyższyli limity dostaw. Spółka szacuje miesięczny wolumen dostaw premiksów i mieszanek dla nowonarodzonych prosiąt na 160 ton. Na dziś już został utworzony zapas składników do produkcji mieszanek paszowych: ziarna (jęczmień, kukurydza, pszenica, pszenżyto, sorgo, które uprawiane są przez gospodarstwa roślinne KSG Agro) – na 4 miesiące, innych (otręby,...

KSG Agro deklaruje pełną gotowość do wiosennego siewu

Gospodarstwa wchodzące w skład ukraińskiego agroholdingu KSG Agro kończą przygotowania do wiosennej kampanii siewnej, która rozpocznie się 10-12 kwietnia. Są zaopatrzone w paliwo, nasiona, oraz środki ochrony roślin. KSG Agro kończy przygotowania do wiosennej kampanii siewnej – Obecnie trwa proces selekcji nasion, środków ochrony, nawozów. Mamy dość paliwa, nawet z zapasem, wystarczy nie tylko na siew, ale także na żniwa. Wszystko idzie zgodnie z planem i w ogóle sytuacja w gospodarstwach holdingu wygląda normalnie. Technicznie oraz agronomicznie jesteśmy w pełni gotowi do kampanii siewnej – komentuje stan przygotowań do wiosennych prac Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro. - Obecnie gospodarstwa holdingu zakończyły proces nawożenia zbóż ozimych na powierzchni 5,5 tys. ha oraz rzepaku - na powierzchni 800 ha. Stan roślin jest...

KSG Agro wzmacnia bezpieczeństwo i podnosi wynagrodzenia

Agroholding KSG Agro podjął dodatkowe działania motywujące i zapewniające bezpieczeństwo personelu holdingu w okresie działań wojennych na Ukrainie. Ponieważ zakład hodowli trzody chlewnej, za który odpowiada będąca częścią KSG Agro spółka Strong-Invest, jest jednym ze strategicznie ważnych dla bezpieczeństwa żywnościowego przedsiębiorstw, wkład jej pracowników w zwycięstwo nad wrogiem polega na dobrze skoordynowanej i efektywnej pracy zespołu. KSG Agro dostosowuje się do wojennej rzeczywiści W związku z tym, przy wsparciu Związku Hodowców Trzody Chlewnej Ukrainy, za pośrednictwem Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, holding złożył do Ministerstwa Polityki Rolnej listę pracowników nie podlegających mobilizacji do wojska. – Pracujemy w bardzo trudnych warunkach, robiąc wszystko co możliwe, aby produkować żywność niezbędną dla ludności Ukrainy i jej armii. Nasza działalność ma strategicznie ważny charakter z punktu widzenia...

KSG Agro przekazał ponad 10 ton wieprzowiny na potrzeby Sił Zbrojnych i placówek medycznych

Agroholding KSG Agro przekazał ponad 10 ton wieprzowiny wyprodukowanej w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy i placówek medycznych obwodu dniepropietrowskiego. KSG Agro wspiera Siły Zbrojne Ukrainy Od 24 lutego, pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, spółka Strong Trade będąca częścią holdingu działa w trybie zintensyfikowanym. Ze względu na to, że lokalizacja chlewni i zaplecza przetwórczego KSG Agro znajduje się poza strefą działań bojowych, firma kontynuuje przetwórstwo mięsa, dostarczając je do wojska i sieci handlowych. – Serdecznie dziękuję kluczowym pracownikom – kontynuują pracę nawet wtedy, gdy wyją syreny. Nasi dziadowie, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, mówili: wszystko dla frontu, wszystko dla zwycięstwa. Nigdy bym nie pomyślał, że to się powtórzy w XXI wieku...

KSG Agro kontynuuje działanie w warunkach rosyjskiej agresji

Kompleks hodowli trzody chlewnej KSG Agro zlokalizowany we wsi Niwa Trudowa obwodu dniepropietrowskiego dziś pracuje jak co dzień pomimo ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. Spółka realizuje obecnie wszystkie zamówienia od sieci handlowych mimo znacznie zwiększonego popytu. KSG Agro nie przerywa działalności Wszyscy pracownicy KSG Agro wyszli dziś do pracy. Wzmocniono ochronę zarówno fermy trzody chlewnej, jak i wszystkich bez wyjątku aktywów spółki. — Dziś wojska rosyjskie, ignorując prawo międzynarodowe i zdrowy rozsądek, dokonały aktu agresji przeciwko Ukrainie, zagrażając jej integralności terytorialnej oraz życiu dziesiątek milionów obywateli Ukrainy. My, rolnicy, doskonale zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo kraju zależy również od nas, tym bardziej gdy chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego dziś, jutro i pojutrze będziemy pracować nad produkcją żywności. Mamy na to wystarczające zasoby:...

KSG Agro w I półroczu 2022 r. zainwestuje 15 mln UAH w modernizację

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, w pierwszej połowie 2022 roku przeprowadzi przebudowę tuczarni o powierzchni 2 tysiące metrów kwadratowych na farmie trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa w obwodzie dniepropietrowskim. KSG Agro planuje kolejne inwestycje Obecnie zakład w Niwie Trudowej pozwala hodować jednocześnie 52,5 tys. głów trzody. Po przebudowie liczba ta wzrośnie o 2,5 tys. i wyniesie ok. 55 tys., co ma zwiększyć wolumen sprzedaży żywca wieprzowego o 7% rocznie. – Modernizacja tuczarni pozwoli nam również na podniesienie poziomu bioasekuracji – mówi Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro. Wolumen inwestycji na pierwszym etapie wyniesie 15 mln hrywien (ok. 2,1 mln złotych). Część wyposażenia od niemieckiej firmy Big Dutchman została już zakupiona, reszta zostanie zakupiona w ciągu I kwartału...

KSG Agro rozpoczyna “wielką rekonstrukcję” i planuje podwojenie pogłowia

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczął drugi etap modernizację kompleksu hodowli trzody chlewnej w obwodzie dniepropietrowskim. Projekt obejmie rozbudowę 10 chlewni i zwiększy pogłowie nawet o 58 tys. jednocześnie tuczonych świń. Tym samym, po ukończeniu modernizacji oraz uruchomieniu chlewni z pełną wydajnością, produkcja trzody w KSG Agro wyniesie 110-120 tys. sztuk rocznie. KSG Agro rozpoczyna wielką rekonstrukcję Obecnie trwa przebudowa sześciu tuczarni, do których już dostarczono połowę niezbędnego wyposażenia. Również oczekiwana jest dostawa sprzętu do inseminacji i rozrodu loch. – Modernizację rozpoczęliśmy faktycznie 10 lat temu, kiedy zrujnowane poradzieckie pomieszczenia zmieniliśmy w nowoczesny kompleks hodowli. Realizacja drugiego etapu projektu pozwoli nam podwoić pogłowie, m.in. dzięki świniom kanadyjskiej genetyki Genesus, które obecnie wprowadzamy do stada, a tym...

Spółka KSG Agro otrzymała potwierdzenie ratingu kredytowego BBB

Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 10 grudnia 2021 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców. KSG Agro otrzymała potwierdzenie ratingu na poziomie BBB Agencja dokonała aktualizacji ratingu kredytowego po analizie danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro za 9 miesięcy 2021 roku. Analitycy Expert-Rating zauważyli, między innymi, istotny wzrost wskaźników rentowności, w tym przychodów ze sprzedaży i zysku netto spółki oraz dobry poziom relacji EBITDA do kredytów. Tak, w okresie od 30.09.2020 do 30.09.2021 kapitał własny spółki wzrósł 1,55 razy do 19,96 mln USD w tym ze względu na jej rentowną działalność...

KSG Agro w III kwartale 2021 roku odnotowało wzrost przychodów

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, w ciągu trzech kwartałów 2021 roku polepszył wszystkie istotne wskaźniki operacyjne w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zgodnie z raportem okresowym spółki przychody KSG Agro wzrosły rok do roku o 43% z 14,67 do 20,94 mln USD, zysk z działalności operacyjnej – o 11% z 5,55 do 6,15 mln USD, a wskaźnik EBITDA – o 10% z 6,65 do 7,35 mln USD. KSG Agro w ciągu trzech kwartałów 2021 roku polepszyło wszystkie istotne wskaźniki – Program odnowy i odmłodzenia stada rozpoczęty w bieżącym roku pozwolił nam zwiększyć wydajność produkcji oraz w pełni wykorzystać dobrą koniunkturę, którą obecnie obserwujemy na ukraińskim rynku wieprzowiny. Sytuacja na rynku zbóż również wygląda pozytywnie. Obfite tegoroczne...

KSG Agro: odnotował sprzedaż wieprzowiny wyższą o 17,4 procent niż przed rokiem

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, za 9 miesięcy 2021 roku zwiększył sprzedaż żywca wieprzowego, liczoną w tonach żywej wagi, o 17,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – informuje dział prasowy spółki. Zgodnie z danymi państwowej służby statystycznej ogólnie na rynku ukraińskim sprzedaż żywca od stycznia po wrzesień w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 13,3%. KSG Agro notuje poprawę wyników sprzedażowych Według Siergieja Kasjanowa, przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro, głównymi przyczynami większego niż u konkurencji wzrostu wolumenu sprzedaży były odnowienie pogłowia oraz poprawa jakości i struktury pasz. – W ramach programu odnowy i odmłodzenia inwentarza żywego w tym roku zakupiliśmy 1000 loch duńskiej rasy Dunbred, co umożliwiło zwiększenie wskaźnika urodzeń prosiąt wysokiej jakości genetycznej – komentuje...

Spółce KSG Agro potwierdzono rating kredytowy BBB

Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 15 września 2021 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wystarczającą zdolność kredytową w porównaniu do innych kredytobiorców. KSG Agro z potwierdzeniem ratingu kredytowego BBB Agencja dokonała aktualizacji ratingu kredytowego po analizie danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro za I półrocze 2021 roku. Analitycy Expert-Rating zauważyli, między innymi, wzrost poziomu pokrycia zobowiązań kapitałem własnym, rentowność działalności spółki oraz dobry poziom relacji EBITDA do kredytów. Tak w okresie od 30.06.2020 do 30.06.2021 kapitał własny spółki wzrósł o 52,46% do 14,47 mln USD, w tym ze względu na jej rentowną działalność i redukcję strat zatrzymanych. W tym...

KSG Agro: plony słonecznika były aż 2,5 razy większe niż w ubiegłym roku

W gospodarstwach KSG Agro, ukraińskiego agroholdingu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, słonecznik zbierają z powierzchni 7240 ha. Plony odnotowane na początku żniw wynoszą 2,8-3 tony z hektara, czyli 2,5 razy więcej niż w ubiegłym roku (średnio 1,1 t/ha). KSG Agro podwoiło swoje plony słonecznika Ukraińscy rolnicy zaczęli zbiór słonecznika. Stanem na 9 września 2021 roku zebrano już 715,45 tys. ton z powierzchni 343,91 tys. hektarów (5% od prognozy) ze średnim wynikiem 2,08 tony z hektara. – Zbiór słonecznika planujemy zakończyć do 10 października, także dlatego, że równolegle na 100% powierzchni pod tą uprawą są wysiewane zboża ozime – pszenica i jęczmień. Dobre warunki pogodowe sprzyjają tym planom – komentuje Dmytro Jemelczenko, dyrektor produkcji w KSG Agro. Według szacunków Stowarzyszenia „Ukrolejprom”, w...

KSG Agro: Plony ozimej pszenicy większe o 38%

Ukraińscy rolnicy raportują o rekordowych zbiorach. Na dzień 19 sierpnia zebrano 43,7 mln ton wczesnych zbóż, plony których wynoszą średnio 4,44 tony z hektara. KSG Agro raportuje o rekordowych zbiorach Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończył w sierpniu żniwa zbóż ozimych na łącznej powierzchni 9 tys. hektarów. Plony jęczmienia z powierzchni 1850 hektarów wyniosły 4,7 t/ha, przy średniej 3,4 t/ha w ostatnich pięciu latach. Plony pszenicy ozimej z powierzchni 7,1 tys. hektarów wyniosły 4,5 t/ha przy średniej 3,2 t/ha. — Warunki pogodowe, w szczególności obfite opady, opóźniły tradycyjne terminy żniw. Na podstawie wyników kampanii analizujemy, które odmiany dały najlepsze plony. Zarówno importowane, jak i ukraińskie nasiona sprawdziły się znakomicie — mówi Dmytro Jemelczenko, dyrektor produkcji w...

KSG Agro skoncentrowało się na poprawie kluczowych wskaźników finansowych

Zarząd ukraińskiego agroholdingu KSG Agro notowanego na GPW w Warszawie w pierwszej połowie 2021 roku skoncentrował się na poprawie kluczowych wskaźników finansowych, w szczególności ujemnych aktywów obrotowych netto i ujemnego kapitału własnego — informuje spółka w raporcie okresowym dla GPW. W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku zwiększono aktywa obrotowe netto z ujemnych 6,3 mln USD do ujemnych 3,1 mln USD. KSG Agro zwiększa swoje aktywa obrotowe netto W 2020 roku spółce udało się już zwiększyć aktywa obrotowe netto z ujemnych 23,5 mln USD do ujemnych 6,3 mln USD. Teraz trwa druga faza tego procesu, którą zarząd KSG Agro planuje zakończyć do końca 2021 roku, doprowadzając tym samym aktywa obrotowe netto do wartości dodatniej. Zwiększenie kapitału KSG Agro w dużej mierze odbyło...

KSG Agro pozyskuje partnerów

Zarząd ukraińskiego agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 4 sierpnia 2021 roku poinformował o sprzedaży przez większościowego udziałowca spółki — Olbis Investment LTD. — 1 000 000 akcji KSG Agro poprzez dwie umowy cywilnoprawne, podpisane 2 sierpnia br. KSG Agro pozyskał nowych partnerów Udział Olbis Investment LTD. w kapitale spółki w wyniku transakcji zmniejszył się z 64,62% do 57,96%. Beneficjentem Olbis Investment LTD. jest założyciel i przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow. — Doszły do skutku nasze poszukiwania partnerów zarówno do realizacji projektu budowy kompleksu hodowli trzody chlewnej w Kazachstanie, jak i rozwoju ukraińskich aktywów spółki. Udział inwestorów w kapitale KSG Agro jest gwarancją ich zainteresowania nie tylko sukcesem projektu kazachskiego, ale i zwiększeniem rentowności naszej działalności na...

KSG Agro: Prezes Siergiej Kasjanow planuje hodowlę świń rasowych w Kazachstanie

Siergiej Kasjanow, założyciel i większościowy udziałowiec agroholdingu KSG Agro, planuje budowę selekcyjno-hybrydowego kompleksu hodowlanego w Kazachstanie. O tym Kasjanow poinformował agencję informacyjną Interfax Ukraina podczas wizyty prasowej na farmie KSG Agro w obwodzie dniepropietrowskim. KSG Agro planuje budowę selekcyjno-hybrydowego kompleksu hodowlanego w Kazachstanie Zgodnie z planem kompleks będzie mieścił dwa zakłady reprodukcyjne po 4 tys. loch każdy, co pozwoli wyhodować do 200 tys. świń rocznie, a także młyn paszowy. Zdolności produkcyjne to ok. 20 tys. ton mięsa rocznie. Przewidywane rynki zbytu: Chiny, Wietnam i Korea Południowa. “Kazachstan ma korzystne położenie geograficzne, w tym granicę lądową z Chinami. Nie ma tam wcale afrykańskiego pomoru świń (ASF), który dziś jest główną przeszkodą w eksporcie wieprzowiny na rynek chiński dla wielu krajów świata. Jest zainteresowanie...

KSG Agro otrzymało od ukraińskiej agencji ratingowej Expert-Rating rating kredytowy BBB

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od ukraińskiej agencji ratingowej Expert-Rating rating kredytowy BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w raporcie agencji, KSG Agro ma wystarczającą zdolność kredytową w porównaniu do innych kredytobiorców. KSG Agro z ratingiem BBB Argumentując nadanie KSG Agro relatywnie wysokiego ratingu, analitycy agencji Expert-Rating zauważyli: “Analiza kluczowych wskaźników bilansowych i wyników finansowych KSG Agro za lata 2019-2020 oraz za I kwartał 2021 r. pokazuje rentowną działalność spółki, wzrost poziomu pokrycia zobowiązań kapitałem własnym oraz znaczny wzrost relacji EBITDA do zobowiązań. Na dzień 31 marca 2021 r. udział kredytów w pasywach KSG Agro wyniósł 47,7%, tj.: kredyty krótkoterminowe - 5,12%, długoterminowe - 42,58%. Według stanu na początek...

Prezes KSG Agro dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy za 2021 r.

Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro, ukraińskiego agroholdingu notowanego na GPW w Warszawie, dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy za 2021 r. KSG Agro rozważa wypłatę dywidendy — Rozważymy tę kwestię na posiedzeniu rady dyrektorów i podejmiemy decyzję. Moim zdaniem musimy zacząć wypłacać, przynajmniej po trochu, ale dzielić się zyskiem — powiedział Kasjanow na konferencji prasowej w Kijowie, odpowiadając na pytanie dziennikarzy. CEO KSG Agro Andrij Skorochod dodał, że przewiduje wzrost wskaźnika EBITDA o ok. 50% w 2021 roku. W 2020 roku KSG Agro zwiększył EBITDA o 211% w porównaniu z rokiem poprzednim — z 2,09 mln USD do 6,53 mln USD. Zysk brutto spółki wyniósł 6,8 mln USD, a zysk operacyjny — 4,9 miliona USD. Bieżący rok dla ukraińskiej spółki zaczął się również...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

KSG Agro w I kwartale 2021 roku zwiększył najważniejsze wskaźniki finansowe

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opublikował raport o wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku. Zgodnie z raportem holding zwiększył przychody ze sprzedaży o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — z 3,24 do 3,53 mln USD. KSG Agro przedstawia swoje wyniki finansowe Wzrosły również inne wskaźniki finansowe spółki. Zysk operacyjny zwiększył się o 39% — z 0,73 mln USD do 1,01 mln USD, a wskaźnik EBITDA wzrósł o 21% — do 1,39 mln USD w porównaniu z 1,15 mln USD w analogicznym okresie 2020 roku. W I kwartale 2021 roku spółka również uzyskała dodatni zysk netto w wielkości 0,75 mln USD w porównaniu do zeszłorocznej straty 3 mln USD. Według Siergieja Kasjanowa, przewodniczącego rady...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na KSG Agro [KSG], trójkąt na ABM Solid [ABM]

KSG Agro D1 KSG Agro to ukraiński holding rolniczy. Przez ostatnie półtora roku kurs Spółki znajdował się w trendzie wzrostowym, ale ostatnio mamy konsolidację. Cena spadła do poziomu 2,60 zł, w pobliżu którego spotykają się dwa wsparcia. Pierwszym z nich jest marcowy dołek oznaczony zieloną linią na poziomie 2,60 zł. Drugą barierą jest linia trendu wzrostowego. W tym miejscu występuje zwiększone prawdopodobieństwo wzrostu. Najbliższy opór został ustanowiony przez dwa szczyty z okolicach 3,40 zł oznaczone czerwoną linią. Handluj akcjami 29 polskichspółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. ABM Solid D1 ABM Solid to grupa spółek budowlanych. Na wykresie tego papieru mamy formację trójkąta symetrycznego obejmującą ostatnie 12 miesięcy. Na ogół nie można przewidzieć kierunku wybicia z formacji tego typu zwłaszcza jeśli...
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], KSG Agro [KSG] – Gorące spółki dnia 18.04.2017

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Spółka sprawiła wielkanocny prezent swoim akcjonariuszom, rosnąć podczas ostatniej sesji przed Świętami o 8,9% przy nieco wyższych obrotach niż w ostatnim czasie. Wydaje się, że wzrosty z ubiegłego czwartku wpisują się w kontynuację zainicjowanego 4 kwietnia odbicia. Spółka wyraźnie zyskuje od początku lutego, jednak po wybiciu poziomu dwóch poprzednich szczytów rozpoczęła się korekta. Spadki sięgnęły do kluczowego wsparciu i tu zaczyna się odbicie. Jest to więc dość podręcznikowy scenariusz, co powinno cieszyć posiadaczy akcji. Wydaje się, że w najbliższym czasie kupujący powinni powalczyć o wybicie poziomu poprzedniego...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: KSG Agro, GPW S.A.

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona giełdy lub przyłącz się do dyskusji o akcjach na naszym forum. Na początek aktualny stan portfela. Wynik cały czas powoli się poprawia i obecnie wynosi prawie 13%. Jedyną spółką, która nie rozwinęła skrzydeł jest Efekt. Ze starszych nabytków, pogarsza się sytuacja spółki Arctic i jeżeli cena nie zacznie rosnąć to trzeba będzie zastanowić się nad jej sprzedażą. Wynik za 2016 rok to +5%, a w szczycie notowaliśmy około 17% wzrostu. Obecnie...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: KSG Agro, Pfleiderer

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona giełdy lub przyłącz się do dyskusji o akcjach na naszym forum. Skład portfela w porównaniu z poprzednim zestawieniem nie ulega zmianie. Nieco niepokoi mnie zastój na spółkach takich jak PCC Rokita, Izoblok czy Voxel. Jeżeli ich kursy zaczną spadać, raczej nie będę wahał się przed pozbyciem się ich z portfela. Cały zestaw zarabia obecnie nieco ponad 12%. Mimo ciągłej obserwacji wielu spółek, na dzień dzisiejszy nie jestem zdecydowany na jakiekolwiek kupno....
gorące spółki dnia

Cognor [COG], KSG Agro [KSG] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest: skup złomu, przetwarzanie złomu stalowego na półprodukty i gotowe wyroby hutnicze, handel wyrobami hutniczymi. Poniedziałek okazał się kolejnym udanym dniem dla posiadaczy akcji Cognor. Spółka zyskała tego dnia 7,6% przy całkiem niezłych obrotach. Trend wzrostowy zapoczątkowany w lutym ubiegłego roku odnotował nowe maksimum. Na wykresie tygodniowym widać, że zbliżamy się do kluczowego oporu okolic 2-2,10 zł. Wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem można zakładać wzrosty w najbliższym czasie i próbę sforsowania oporu. Trudno jednak prognozować ewentualne jego wybicie. Korekta będzie raczej wskazana, a jej charakter może sporo powiedzieć o siłach popytu i...
wolumen

Przed zamknięciem. KSG Agro [KSG] i Braster [BRA]

KSG Agro KS Agro to holding rolniczy z Ukrainy. Na godzinowym wykresie kursu Spółki widzimy trend spadkowy trwający od połowy września, przebiegający pod niebieską linią. Dzisiaj ta linia została przełamana. Jest to pozytywny sygnał zapowiadający wzrost przynajmniej do czerwonej linii oporu znajdującej się  na poziomie 2,17 zł. Braster Braster to firma założona przez naukowców, wdrażająca innowacyjne urządzenie do diagnostyki raka piersi. Na wykresie spółki widzimy konsolidację nad niebieską linią. Konsolidacja trwała od początku sierpnia. Dzisiaj nastąpiło wybicie dołem z niej. Jest to negatywny sygnał zapowiadający spadek porównywalny z amplitudą wahań wewnątrz konsolidacji, co daje poziom docelowy w okolicach 18,50 zł oznaczony zieloną linią.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ