Conotoxia
Ukraina

4 spółki z GPW, które mogą zyskać po zakończeniu wojny na Ukrainie

Przez ostatnie kilka lat, na rynkach z pewnością nie było nudno. Po krachu z 2020 r. wywołanym przez pandemię COVID i euforycznej “hossie wszystkiego” z 2021 r., byliśmy świadkami dość burzliwego 2022 r., w którym strach przed inflacją pociągnął ceny akcji w dół, a wojna na Ukrainie wywołała zmienność...
Pole pszenicy na tle niebieskiego nieba

KSG Agro zwiększa znormalizowany zysk o 43% w I półroczu 2022 r.

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie w I półroczu 2022 r. zwiększył znormalizowany zysk netto o 43% w porównaniu do I półrocza 2021 r. – do 1,21 mln zł z 0,85 mln zł. Zarząd spółki zastosował wskaźnik znormalizowanego zysku netto, aby zapewnić bardziej adekwatne porównanie wyników...

KSG Agro pomimo wojny potwierdzono rating kredytowy BBB

Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 1 sierpnia 2022 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców. Spółka KSG Agro nie...

KSG Agro zbiera wczesne zboża. Część zebranych plonów może trafić i do Polski

Podczas żniw gospodarstwa holdingu zostały w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt – kombajny i ciężarówki. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i stosowanym technologiom wszystko zostało zebrane bez strat. Plony pszenicy i jęczmienia wyniosły 3 t/ha, a rzepaku ozimego 2,2-2,5 t/ha. KSG Agro podsumowuje pierwsze zbiory – Stan wojenny nie przeszkadza nam działać w...

KSG Agro i Ministerstwo gospodarki Ukrainy utworzą centrum eksportowe w Lugano

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, wspólnie z Ministerstwem gospodarki Ukrainy inicjuje utworzenie międzynarodowego centrum koordynacyjnego dla wsparcia eksportu ukraińskich produktów rolnych. Taka propozycja została ogłoszona podczas międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Szwajcarii. KSG Agro z pomocą dla ukraińskiego rolnictwa W wyniku wojny ukraińscy rolnicy borykają...

Spółka KSG Agro utrzymuje rating kredytowy BBB

Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 23 maja 2022 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców. KSG Agro ma wysoką...

KSG Agro zwiększył w I kwartale 2022 r. zysk netto do 1,82 mln USD

W I kwartale 2022 roku ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie zwiększył zysk netto o 145 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 roku – z 0,75 mln USD do 1,82 mln USD, EBITDA wzrosła o 10% – z 1,39 mln USD do 1,52 miliona USD. KSG...

KSG Agro zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w pierwszym kwartale 2022 r.

W I kwartale 2022 r. KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. - z 46,4 tys. do 54,5 tys. W tym samym czasie liczba potomstwa w tym samym okresie wzrosła o 28,1% - z...

KSG Agro w 2021 r. zwiększył przychody o 44 proc., EBITDA – o 104 proc.

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie w 2021 roku dwukrotnie zwiększył wskaźnik EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego: z 6 mln USD do 12,3 mln USD. Zgodnie z raportem rocznym spółki jej zysk operacyjny wzrósł o 145 proc. z 4,3 mln USD do 10,6 mln USD....

Ukraiński agroholding KSG Agro tworzy zapasy surowców

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie rozpoczął tworzenie strategicznego trzymiesięcznego zapasu surowców do produkcji mieszanek paszowych we własnej wytwórni. Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu hodowli trzody chlewnej z uwzględnieniem ryzyka przerw w dostawach składników z powodu tymczasowego zerwania łańcuchów logistycznych w czasie wojny. KSG Agro rozpoczął...

KSG Agro deklaruje pełną gotowość do wiosennego siewu

Gospodarstwa wchodzące w skład ukraińskiego agroholdingu KSG Agro kończą przygotowania do wiosennej kampanii siewnej, która rozpocznie się 10-12 kwietnia. Są zaopatrzone w paliwo, nasiona, oraz środki ochrony roślin. KSG Agro kończy przygotowania do wiosennej kampanii siewnej – Obecnie trwa proces selekcji nasion, środków ochrony, nawozów. Mamy dość paliwa, nawet z zapasem,...

KSG Agro wzmacnia bezpieczeństwo i podnosi wynagrodzenia

Agroholding KSG Agro podjął dodatkowe działania motywujące i zapewniające bezpieczeństwo personelu holdingu w okresie działań wojennych na Ukrainie. Ponieważ zakład hodowli trzody chlewnej, za który odpowiada będąca częścią KSG Agro spółka Strong-Invest, jest jednym ze strategicznie ważnych dla bezpieczeństwa żywnościowego przedsiębiorstw, wkład jej pracowników w zwycięstwo nad wrogiem polega...

KSG Agro przekazał ponad 10 ton wieprzowiny na potrzeby Sił Zbrojnych i placówek medycznych

Agroholding KSG Agro przekazał ponad 10 ton wieprzowiny wyprodukowanej w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy i placówek medycznych obwodu dniepropietrowskiego. KSG Agro wspiera Siły Zbrojne Ukrainy Od 24 lutego, pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, spółka Strong Trade będąca częścią holdingu działa w...

KSG Agro kontynuuje działanie w warunkach rosyjskiej agresji

Kompleks hodowli trzody chlewnej KSG Agro zlokalizowany we wsi Niwa Trudowa obwodu dniepropietrowskiego dziś pracuje jak co dzień pomimo ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. Spółka realizuje obecnie wszystkie zamówienia od sieci handlowych mimo znacznie zwiększonego popytu. KSG Agro nie przerywa działalności Wszyscy pracownicy KSG Agro wyszli dziś do pracy. Wzmocniono ochronę...

KSG Agro w I półroczu 2022 r. zainwestuje 15 mln UAH w modernizację

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, w pierwszej połowie 2022 roku przeprowadzi przebudowę tuczarni o powierzchni 2 tysiące metrów kwadratowych na farmie trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa w obwodzie dniepropietrowskim. KSG Agro planuje kolejne inwestycje Obecnie zakład w Niwie Trudowej pozwala hodować jednocześnie 52,5 tys. głów trzody....
gpw sala notowan cc

KSG Agro rozpoczyna “wielką rekonstrukcję” i planuje podwojenie pogłowia

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczął drugi etap modernizację kompleksu hodowli trzody chlewnej w obwodzie dniepropietrowskim. Projekt obejmie rozbudowę 10 chlewni i zwiększy pogłowie nawet o 58 tys. jednocześnie tuczonych świń. Tym samym, po ukończeniu modernizacji oraz uruchomieniu chlewni z pełną wydajnością, produkcja...

Spółka KSG Agro otrzymała potwierdzenie ratingu kredytowego BBB

Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 10 grudnia 2021 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców. KSG Agro otrzymała potwierdzenie...
gpw sala notowan cc

KSG Agro w III kwartale 2021 roku odnotowało wzrost przychodów

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, w ciągu trzech kwartałów 2021 roku polepszył wszystkie istotne wskaźniki operacyjne w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zgodnie z raportem okresowym spółki przychody KSG Agro wzrosły rok do roku o 43% z 14,67 do 20,94 mln USD, zysk z...
gpw sala notowan cc

KSG Agro: odnotował sprzedaż wieprzowiny wyższą o 17,4 procent niż przed rokiem

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, za 9 miesięcy 2021 roku zwiększył sprzedaż żywca wieprzowego, liczoną w tonach żywej wagi, o 17,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – informuje dział prasowy spółki. Zgodnie z danymi państwowej służby statystycznej ogólnie na rynku ukraińskim sprzedaż żywca...

Spółce KSG Agro potwierdzono rating kredytowy BBB

Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 15 września 2021 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wystarczającą zdolność kredytową w porównaniu do innych kredytobiorców. KSG Agro z potwierdzeniem ratingu...

KSG Agro: plony słonecznika były aż 2,5 razy większe niż w ubiegłym roku

W gospodarstwach KSG Agro, ukraińskiego agroholdingu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, słonecznik zbierają z powierzchni 7240 ha. Plony odnotowane na początku żniw wynoszą 2,8-3 tony z hektara, czyli 2,5 razy więcej niż w ubiegłym roku (średnio 1,1 t/ha). KSG Agro podwoiło swoje plony słonecznika Ukraińscy rolnicy zaczęli zbiór słonecznika....

KSG Agro: Plony ozimej pszenicy większe o 38%

Ukraińscy rolnicy raportują o rekordowych zbiorach. Na dzień 19 sierpnia zebrano 43,7 mln ton wczesnych zbóż, plony których wynoszą średnio 4,44 tony z hektara. KSG Agro raportuje o rekordowych zbiorach Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończył w sierpniu żniwa zbóż ozimych na łącznej powierzchni 9...

KSG Agro skoncentrowało się na poprawie kluczowych wskaźników finansowych

Zarząd ukraińskiego agroholdingu KSG Agro notowanego na GPW w Warszawie w pierwszej połowie 2021 roku skoncentrował się na poprawie kluczowych wskaźników finansowych, w szczególności ujemnych aktywów obrotowych netto i ujemnego kapitału własnego — informuje spółka w raporcie okresowym dla GPW. W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku zwiększono aktywa obrotowe...

KSG Agro pozyskuje partnerów

Zarząd ukraińskiego agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 4 sierpnia 2021 roku poinformował o sprzedaży przez większościowego udziałowca spółki — Olbis Investment LTD. — 1 000 000 akcji KSG Agro poprzez dwie umowy cywilnoprawne, podpisane 2 sierpnia br. KSG Agro pozyskał nowych partnerów Udział Olbis Investment LTD....

KSG Agro: Prezes Siergiej Kasjanow planuje hodowlę świń rasowych w Kazachstanie

Siergiej Kasjanow, założyciel i większościowy udziałowiec agroholdingu KSG Agro, planuje budowę selekcyjno-hybrydowego kompleksu hodowlanego w Kazachstanie. O tym Kasjanow poinformował agencję informacyjną Interfax Ukraina podczas wizyty prasowej na farmie KSG Agro w obwodzie dniepropietrowskim. KSG Agro planuje budowę selekcyjno-hybrydowego kompleksu hodowlanego w Kazachstanie Zgodnie z planem kompleks będzie mieścił dwa zakłady...

KSG Agro otrzymało od ukraińskiej agencji ratingowej Expert-Rating rating kredytowy BBB

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od ukraińskiej agencji ratingowej Expert-Rating rating kredytowy BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w raporcie agencji, KSG Agro ma wystarczającą zdolność kredytową w porównaniu do innych kredytobiorców. KSG Agro z ratingiem BBB Argumentując...

Prezes KSG Agro dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy za 2021 r.

Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro, ukraińskiego agroholdingu notowanego na GPW w Warszawie, dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy za 2021 r. KSG Agro rozważa wypłatę dywidendy — Rozważymy tę kwestię na posiedzeniu rady dyrektorów i podejmiemy decyzję. Moim zdaniem musimy zacząć wypłacać, przynajmniej po trochu, ale dzielić się zyskiem — powiedział...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

KSG Agro w I kwartale 2021 roku zwiększył najważniejsze wskaźniki finansowe

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opublikował raport o wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku. Zgodnie z raportem holding zwiększył przychody ze sprzedaży o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — z 3,24 do 3,53 mln USD. KSG Agro przedstawia swoje wyniki...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na KSG Agro [KSG], trójkąt na ABM Solid [ABM]

KSG Agro D1 KSG Agro to ukraiński holding rolniczy. Przez ostatnie półtora roku kurs Spółki znajdował się w trendzie wzrostowym, ale ostatnio mamy konsolidację. Cena spadła do poziomu 2,60 zł, w pobliżu którego spotykają się dwa wsparcia. Pierwszym z nich jest marcowy dołek oznaczony zieloną linią na poziomie 2,60 zł....
gorące spółki dnia

Cormay [CRM], KSG Agro [KSG] – Gorące spółki dnia 18.04.2017

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PZ Cormay SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Spółka sprawiła wielkanocny prezent swoim akcjonariuszom, rosnąć podczas ostatniej sesji przed Świętami o 8,9% przy nieco wyższych...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: KSG Agro, GPW S.A.

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: KSG Agro, Pfleiderer

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona...
gorące spółki dnia

Cognor [COG], KSG Agro [KSG] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest: skup złomu, przetwarzanie złomu stalowego na półprodukty i gotowe wyroby hutnicze, handel wyrobami hutniczymi. Poniedziałek okazał się kolejnym udanym dniem dla posiadaczy...
wolumen

Przed zamknięciem. KSG Agro [KSG] i Braster [BRA]

KSG Agro KS Agro to holding rolniczy z Ukrainy. Na godzinowym wykresie kursu Spółki widzimy trend spadkowy trwający od połowy września, przebiegający pod niebieską linią. Dzisiaj ta linia została przełamana. Jest to pozytywny sygnał zapowiadający wzrost przynajmniej do czerwonej linii oporu znajdującej się  na poziomie 2,17 zł. Braster Braster to firma założona...