Cinkciarz.pl
kruk

Kruk próbuje odbić od 130 zł. Tworzy się lokalny dołek

Notowania Kruka próbują rosnąć w ostatnich dniach. Spoglądając na wykres, wygląda to jak początek kształtowania się lokalnego dołka przy 130 zł. Całość korekty sięga około 15% co jest średnią wartością dla notowań od czasu wybuchu pandemii. Wydaje się więc, że w najbliższym czasie można spodziewać się próby kolejnego ataku na dobrze respektowaną linią trendu spadkowego.
kruk

Kruk wyznacza lokalny dołek. Możliwy powrót pod linię trendu

Notowania spółki po około 15% korekcie z ostatnich dni, w ostatnim czasie wyhamowały spadki. A wykresie pojawia się zarys lokalnego dołka. Teraz celem popytu powinno być domknięcie niewielkiej luki spadkowej z 18 listopada. Im bardziej kurs zbliży się do poziomu 140 zł, tym wzrosną szanse na kolejny atak na często respektowaną linię trendu spadkowego. Jeżeli więc sentyment na rynku akcji się nie popsuje, można zakładać wzrosty w krótkim terminie.
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Geotrans [GTS] – Gorące spółki dnia

Warto tu wspomnieć choćby o unijnym programie „Green Deal”, w którym duży nacisk kładzie się na recykling. Także opracowywany „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” o wartości 25 mld zł, sprawia że przed spółką mogą stać bardzo korzystne perspektywy na najbliższe lata. Na wykresie mamy zakończenie bardzo dużej, niemal 60% korekty. Rekomendacja zakłada powrót na historyczne maksima, po drodze najbliższym oporem są okolice 30 zł.
siedziba asseco

Asseco Data Systems wdrożyło e-podpis w Grupie Kruk

Kruk zastosował rozwiązanie Asseco Data Systems oparte o tzw. biometryczny podpis elektroniczny, podało Asseco. Umożliwia on zawieranie umów z klientem bez konieczności podpisywania dokumentów w formie papierowej. Grupa Kruk z nowym rozwiązaniem od Asseco System Asseco umożliwiający składanie przez klienta podpisu biometrycznego na dokumentacji został wdrożony w firmie Kruk na tabletach doradców terenowych. Podpisany elektronicznie dokument, zaraz po złożeniu podpisu przez klienta, jest dostępny w systemach informatycznych Kruka. Z kolei klient może otrzymać swój egzemplarz umowy podczas wizyty, e-mailem lub w formie papierowej, podano. Cyfryzacja jest przyszłością w naszej branży i jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania. Dzięki wykorzystaniu technologii biometrii i urządzeń mobilnych nasi doradcy terenowi mogą w pełni elektronicznie obsłużyć naszych klientów. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji. Wdrożenie podpisu...
byk na GPW

DM BDM: Kruk z rekomendacją “redukuj” i ceną docelową na 129 zł. Spółka rośnie dziś 1,33 procent

W poniedziałek na rynek wpływa kolejna rekomendacja sporządzona przez Dom Maklerski BDM. Zgodnie z nią również - spółka Kruk otrzymuje rekomendację "redukuj" wraz z poziomem docelowym akcji spółki na poziomie 129 zł. Podczas wczesnych godzin handlu - spółka rośnie 1,33 procent docierając do poziomu 137,3 zł za akcje. Oznacza to dla spółki potencjał dalszego spadku - nawet do 8 zł za akcję. Analitycy domu maklerskiego podtrzymują rekomendację Kruka Obecnie jest to poziom "redukuj" z ceną docelową 129 zł za akcję Oznacza to dla spółki możliwość cofnięcia blisko 8 zł za akcję Kruk z dalszą prognozą spadkową wg. Domu Maklerskiego Dziś na rynek wpływa rekomendacja Domu Maklerskiego BDM, która dotyczy spółki Kruk. Według niej analitycy nadal nie zmieniają zdania co do akcentu...

Kruk przyjął od akcjonariuszy oferty sprzedaży 17,3 mln akcji własnych

W ramach skupu akcji własnych, przeprowadzonego od 19 października do 13 listopada 2020, Kruk przyjął od akcjonariuszy 1 659 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 17 312 434 akcje, podała spółka. Łącznie spółka skupi od akcjonariuszy 271 tys. akcji po cenie jednostkowej 350 zł (łącznie 94,85 mln zł). Kruk chce, aby jak największa ilość inwestorów wzięła udział w programie skupu akcji Po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji dla ofert obejmujących nie więcej niż 29 akcji oraz nie mniej niż 70 akcji, ustalona została średnia stopa redukcji 98,44%. Ofertom z liczbą akcji nie większą niż 29 akcji nie przydzielono żadnych akcji, ofertom obejmującym nie mniej niż 70 akcji każda przydzielono łącznie 270 613 akcji. Planowym dniem rozliczenia jest 18 listopada 2020, podano. "W 2019 roku skonsolidowany zysk...
Gorące spółki dnia

OncoArendi [OAT], Kruk [KRU] – Gorące spółki dnia

Sumując dane od początku roku, po trzech kwartałach mamy około 34,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 244,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 791,6 mln zł w porównaniu z 948,12 mln zł rok wcześniej. Warto zwrócić uwagę na rekordowy wynik gotówkowy, EBITDA sięgnęła aż 915 mln zł. Na wykresie kurs zdaje się kończyć korektę, a kluczowym sygnałem powrotu do trendu będzie wybicie oporu przy 140 zł.

Kruk chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach

Kruk chce nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, choć obecnie nie przesądza czy będzie to w formie skupu akcji, czy też dywidendy, poinformował prezes Piotr Krupa. Kruk nie zamierza zmieniać swoich postanowień "Wszystko, oczywiście, zależy od sytuacji biznesowej Kruka i tego, na ile będziemy inwestować. Nie wiem, czy to będzie buy-back czy dywidenda. Dopiero po zakończeniu procesu buy-backu będziemy mieli empiryczną wiedzę, co do jego zalet i wad. Chciałbym, żeby Kruk był spółką, która potrafi sobie radzić na rynku, rosnąć i dzielić się kapitałem" - powiedział Krupa podczas telekonferencji. "W długim okresie oceniam, że dobrze sobie radzimy i mam nadzieję, że w przyszłym roku również wypłacimy dywidendę" - dodał prezes. We wrześniu br. akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 rok w...
kruk

Kruk: Perspektywa na najbliższy okres będzie zależeć od wpływu II fali pandemii

Dobry poziom spłat w III kw. br. daje pozytywną perspektywę dla Kruka na najbliższy okres, jednak spółka spodziewa się negatywnego wpływu drugiej fali pandemii COVID-19, zależnego m.in. od zmian regulacyjnych i poziomu bezrobocia, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk obserwuje rozwijającą się falę pandemii "Możemy patrzeć na pewne perspektywy, które są niezależne od drugiej fali i możemy wtedy powiedzieć, że ta perspektywa jest dobra, bo mamy bardzo dobre spłaty w III kw. i nie widzimy dzisiaj zmiany tego trendu, ale z drugiej strony mamy drugą falę, która prawdopodobnie wpłynie negatywnie na nas, ale nie wiemy, jak i kiedy" - powiedział Zasępa podczas telekonferencji. Podkreślił, że w czasie pierwszej fali pandemii to nie tyle sam kryzys uderzył w wyniki Kruka, co zmiany...
kruk

Kruk miał 53,84 mln zł zysku netto, 154,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Kruk odnotowało 53,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 77,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kruk publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 154,79 mln zł wobec 129,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 335,18 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 326,49 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale "Grupa osiągnęła zysk netto w kwocie 54 mln zł, na co główny wpływ miały: • Osiągnięcie przychodów na poziomie 335 mln zł, co oznacza wzrost przychodów o 78 mln zł w porównaniu do II kwartału (wzrost o 30%) oraz o 9 mln zł w porównaniu do III kwartału 2019 roku (wzrost o 3%). W III...
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Unimot [UNT] – Gorące spółki dnia

"Wcześniej kilkakrotnie sygnalizowaliśmy ryzyka dotyczące premii lądowych i niestety te ryzyka się teraz materializują. Konkurencja na polskim rynku paliw zaostrza się w związku z kiepskimi warunkami rafineryjnymi, co z kolei skutkuje obniżeniem premii lądowych" – podano w uzasadnieniu. DM BOŚ prognozuje, że w tym roku Unimot wypracuje 31,7 mln zł EBITDA wobec 75,2 mln zł w 2019 r., a przychody spadną do 4,07 mld zł z 4,45 mld zł rok wcześniej. Nieciekawie wygląda wykres tygodniowy, sugerujący możliwe dalsze spadki.
kruk

Kruk miał wstępnie 54 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 54 mln zł w III kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Zarząd spółki podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy 58 mln zł na odroczony podatek dochodowy. Kruk: Skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 54 mln zł w III kwartale 2020 roku "Patrząc długoterminowo podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wypłat dochodów ze spółek zależnych, której skutkiem jest zawiązanie rezerwy na podatek odroczony w kwocie 58 mln zł. W krótkim terminie wpłynęła ona negatywnie na szacowany wynik III kwartału, ale w perspektywie długoterminowej jest to bardziej opłacalne dla grupy. Główna składowa podatku odroczonego jest rezultatem przyjęcia przez nas założeń, że w kolejnych 36 miesiącach będziemy wypłacać dochody ze spółek inwestycyjnych grupy do Kruk. Szacowany wpływ tego rozwiązania na skonsolidowany wynik netto...
kruk

Kruk z odbiciem od czytelnego wsparcia. Blisko linia trendu

Notowania spółki odbiły wyraźniej podczas wczorajszej sesji. Na razie nie zmienia to jeszcze układu korekcyjnego, który ma miejsce od początku września, ale powoli cena zbliża się do technicznych miejsc, które powinny faworyzować stronę popytową. Mowa oczywiście o czytelnym wsparciu w rejonie 120 zł, a także o linii trendu wzrostowego. Spadek o ponad 25% to całkiem sporo i jeżeli tylko nastroje na szerokim rynku nie będą przeszkadzać, wydaje się, że może niebawem dojść do odbicia.
kruk

Kruk zaprosił do sprzedaży max. 271 tys. akcji własnych po 350 zł/ sztuka

Kruk zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 271 tys. akcji własnych, stanowiących 1,43% kapitału, po 350 zł za sztukę, podała spółka. Zapisy na sprzedaż akcji w zaproszeniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada 2020 r. Kruk zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 271 tys. akcji własnych Cena akcji została ustalona na poziomie 350 zł, co wiąże się z dużą premią względem ceny rynkowej (około 170% premii względem kursu zamknięcia z dnia 12 października 2020 roku), podkreślono w komunikacie. "W tym roku zarząd zaproponował akcjonariuszom skup akcji własnych jako alternatywę dla standardowej dywidendy, a akcjonariusze na WZA zdecydowali o jej wyborze. Pomimo trudnego otoczenia nasza sytuacja płynnościowa dała nam możliwość podzielenia się częścią zysku za 2019. Już...
kruk

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 60% r/r do 33 mln zł w III kw.

Wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kruk wyniosła 33 mln zł w III kw. 2020 roku i była niższa o 60% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę wyniosła w tym czasie 452 mln zł i wzrosła o 4% r/r, podała spółka. Kruk: Wartości nakładów na wierzytelności wyniosła 33 mln zł w III kw. 2020 roku Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk w III kw. wyniosła 133 mln zł i była niższa o 82% r/r. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Kruk zainwestował 113 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 825 mln zł (spadek odpowiednio o 71% i 79%). Spłaty z portfeli posiadanych przez grupę wyniosły za pierwsze trzy kwartały 2020 roku 1...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację