XTB

Kruk powalczy o wybicie z 9 miesięcznego kanału spadkowego

Notowania Kruka od kilku dni podlegają marazmowi. To dobra informacja dla posiadaczy akcji, gdyż zetknięcie z górną krawędzią szerokiego kanału spadkowego rodzi ryzyko wyraźnego cofnięcia. Jak dotąd bardzo słaba reakcja podaży sugeruje jednak możliwy powrót do zwyżek z zamiarem wybicia z kanału górą.

Kruk z reakcją podaży przy krawędzi kanału spadkowego

Notowania Kruka od roku poruszają się w trendzie spadkowym. Ostatnie miesiące to ruch wewnątrz szerokiego kanału spadkowego. Po sporym odbiciu, obecnie pojawia się pierwsza reakcja podaży w rejonie górnej krawędzi. Jeżeli sentyment na szerokim rynku ulegnie pogorszeniu, wydaje się, że notowania spółki cofną się w najbliższym czasie.

Kruk z kolejnym odbiciem od tegorocznych minimów

Notowania Kruka mają za sobą około 18% podbicie. Zwyżka rozpoczęła się reakcją kupujących na czytelnym wsparciu jakim są tegoroczne minima w rejonie 225 zł. Warto mieć na uwadze, że zwyżka pokrywa się z okresem lepszych nastrojów na szerokim rynku. Możliwe zatem, że przy pogorszeniu nastrojów, popytowi będzie trudno kontynuować wzrosty.
kruk

Kruk zainwestował w portfele wierzytelności ok. 594 mln zł w III kw. 2022 r.

Warszawa, 10.10.2022 (ISBnews) - Grupa Kruk zainwestowała blisko 594 mln zł (+105% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 3,07 mld zł (+104% r/r), podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły ponad 648 mln zł wobec 550 mln zł rok wcześniej (+18% r/r). "Spłaty w minionym kwartale, podobnie jak w całym 2022 pokazują naszą siłę opartą na ciągłym rozwoju i pracy nad podnoszeniem efektywności. Ponad połowa spłat pochodzi obecnie z rynków zagranicznych i jest to jeden z widocznych efektów naszego międzynarodowego rozwoju" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową wyniosła 7 751 mln zł w I-III kw. 2022 r. (+51% r/r). Nakłady na wierzytelności wzrosły w tym okresie...

Kruk odbija od okolic tegorocznych minimów

Notowania Kruka zaczynają wzrastać, odbijając od okolic tegorocznych minimów trendu spadkowego. Patrząc na wykres, widać że w trwającym trendzie spadkowym korekty miały minimum 16-17%. Jeżeli historia miałaby się powtórzyć, kurs powinien wzrosnąć co najmniej do okolic 260 zł.
kruk

Włoska spółka Kruka ma umowę na zakup wierzytelności wartych nominalnie ok. 85,2 mln euro

Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Kruk Investimenti - spółka zależna Kruka - zawarł umowy z podmiotami z Grupy BNP Paribas, tj. Findomestic Banca S.P.A, Autoflorence 1 S.R.L. oraz Florence SPV S.R.L., podał Kruk. Przedmiotem umów jest nabycie trzech portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej ok. 85,2 mln euro (ok. 405,7 mln zł). Spółka informowała 7 września o wygraniu przetargu na zakup trzech portfeli wierzytelności na rynku włoskim. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)
kruk

Kruk podwyższył wartość nominalną programu emisji obligacji do łącznie max. 1,4 mld zł

Warszawa, 12.09.2022 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie podwyższenia maksymalnej kwoty I Programu bezprospektowych emisji obligacji do 1,4 mld zł (łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji), podała spółka. "Pozostałe istotne parametry programu oraz zasady dokonywania emisji obligacji w ramach tego programu pozostają bez zmian" - czytamy w komunikacie. W lipcu 2020 r. Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia I programu bezprospektowych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela w złotych lub euro, podał Kruk. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs benefit | komentarze gieldowe | kernel akcje kupno | kurs akcji echo investment | celon akcje rekomendacje | kurs...
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Inter Cars [CAR] – Gorące spółki dnia

Od początku roku sprzedaż Inter Cars SA wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku o 22,5% do 6.507 mln zł. W Polsce wzrost sprzedaży wyniósł 17,7%. i przyjął poziom 3.985,7 mln zł. Notowania poruszają się w klinie zniżkującym. Obecnie kurs powinien więc zbliżać się przynajmniej do jego górnej krawędzi przy 390 zł. Kluczowe z punktu widzenia zmiany trendu będzie dopiero wybicie oporu przy 415 zł.

Kruk nie planuje wejścia na kolejne rynki zagraniczne w najbliższym czasie

Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Kruk prowadzi rozpoznanie nowych rynków zagranicznych, ale w najbliższym czasie nie planuje dalszej ekspansji, poinformował wiceprezes Michal Zasępa. "Nie porzucamy myśli o ekspansji zagranicznej, ale nie jest to dziś przedmiot naszych podstawowych rozważań. W najbliższym czasie nie planujemy zakupu portfeli na nowych rynkach" - powiedział wiceprezes Kruka Michał Zasępa podczas konferencji prasowej. Przyznał, że spółka prowadzi "prace rozpoznawcze" na nowych rynkach, ale nie należy w najbliższym czasie oczekiwać biznesowych decyzji w tym zakresie. "W ciągu najbliższych 2-3 lat wartość Kruka będzie budowana na tych rynkach, na których już jesteśmy obecni" - dodał. Obecnie Kruk działa na siedmiu rynkach, z których największe znacznie mają - poza Polską - mają Włochy, Hiszpania i Rumunia. Połowa wpłat dokonanych w I poł. 2022...
kruk

Kruk ma zabezpieczone finansowanie, utrzyma niski poziom zadłużenia

Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - Kruk ma zabezpieczone finansowanie i nie będzie znacząco zwiększać zadłużenia, poinformował wiceprezes Michał Zasępa. "Mamy zabezpieczone finansowanie na ten rok. Jeżeli zajdzie taka potrzeba będziemy aktywni na polskim rynku obligacji, jeśli będzie trzeba będziemy emitowali obligacje za granicą" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że kapitał własny wciąż będzie jednak istotnym źródłem finansowania dla spółki. Kapitał własny stanowił 45% źródeł finansowania grupy Kruk na koniec I poł. 2022 r. "Ten udział systematycznie spada i będzie spadał, ale nie będzie to spadek znaczący, będzie się on kształtował w okolicach 40%" - powiedział Zasępa. Przypomniał, że Kruk zwiększył łączną wartość dostępnych linii kredytowych o kwotę 316 mln zł do poziomu 2,6 mld zł. W tym samym okresie Kruk wyemitował łącznie...
kruk

Kruk miał 244,91 mln zł zysku netto, 292,67 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 07.09.2022 (ISBnews) - Kruk odnotował 244,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 268,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 292,67 mln zł wobec 302,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 557,08 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 512,79 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 488,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 395,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 101,93 mln zł w porównaniu z 895,86 mln zł rok wcześniej. "Głównym powodem wzrostu zysku netto jest wzrost przychodów o 206 mln zł r/r (o...

Kruk rośnie w kierunku głównego oporu przy 315 zł

Notowania Kruka odznaczają się w ostatnim czasie siłą relatywną na tle słabego otoczenia. W okresie silnej przeceny na szerokim rynku, tutaj kurs tworzy nowy trend wzrostowy. Po wybiciu linii bessy, cena wyszła powyżej wcześniejszych szczytów. Obecnie celem popytu powinny być okolice kluczowego oporu w rejonie 315 zł.

Kruk miał wstępnie 489 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022 roku

Warszawa, 24.08.2022 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Kruka wyniósł 489 mln zł w I poł. 2022 r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "Zysk za I półrocze szacujemy na 489 mln zł. To byłby kolejny rekord w półrocznych wynikach grupy i jeśli szacunki się potwierdzą, będzie to oznaczać osiągniecie ponad 70% zysku z całego poprzedniego roku w pierwsze 6 miesięcy 2022 r." - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. Spółka zastrzega, że przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie, a ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 roku, którego publikacja została przewidziana na 7 września 2022 roku. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011...

Kruk przydzielił obligacje serii AM4 o wartości 60 mln zł; redukcja zapisów: 22,94%

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Kruk dokonał przydziału 600 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii AM4 o łącznej wartości emisyjnej 60 mln zł, emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 22,94%. W okresie subskrypcji 1 014 inwestorów skutecznie złożyło 1 179 zapisów na 778 582 obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 22,94%, spółka przydzieliła 600 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 004 inwestorów, podano. "To już trzecia emisja obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych w 2022 roku. Łącznie w tym roku pod VIII Programem Emisji Obligacji zaoferowaliśmy inwestorom 160 mln zł. Mimo panującej niepewności na rynkach kapitałowych oraz okresu wakacyjnego, inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 78 mln zł, czyli 130% maksymalnej...

Kruk w układzie spadkowym, mimo wzrostów trwających od połowy maja

Notowania Kruka odznaczają się w ostatnim czasie słabością. Mimo iż od maja trwa ruch wzrostowy, w praktyce popyt zbyt wiele nie osiągnął. Na wykresie wyraźnie widać układ z coraz niższymi szczytami. Wydaje się więc, że dopóki kurs nie wyjdzie ponad 276,90 zł, nie będzie mowy o zmianie trendu.

Kruk wyemituje obligacje serii AM4 o wartości do 60 mln zł

Warszawa, 22.07.2022 (ISBnews) - Kruk wyemituje obligacje serii AM4 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, podała spółka. Emisja odbędzie się w ramach Ósmego Programu Emisji Obligacji. Zarząd zdecydował o emisji do 600 tys. niezabezpieczonych obligacji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł. "Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,3 pkt proc. w skali roku" - czytamy w komunikacie. "Spółka wykupi obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji obligacji, przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie" - czytamy również. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach Ósmego...

Kruk z 15% odbiciem. Czas na atak na linię trendu spadkowego

Notowania Kruka rosną od połowy czerwca, w sumie już o ponad 15%. Patrząc na wykres widać, że zbliża się czas weryfikacji siły strony popytowej. Cena podchodzi bowiem pod linię trendu spadkowego, która zatrzymała już kilka podobnych zwyżek. Najbliższe dni pokażą więc czy obecna zwyżka jest tylko korektą?

Kruk zainwestował w portfele wierzytelności ok. 495 mln zł w II kw. 2022 r.

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Grupa Kruk zainwestowała blisko 495 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2,5 mld zł w II kwartale 2022 roku, podała spółka. Ponad 90% wszystkich inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły ponad 657 mln zł w II kw. 2022 roku, tj. o 19% więcej r/r i najwięcej w historii kwartalnych spłat grupy, podała spółka. "Dobry trend w spłatach utrzymuje się od wielu kwartałów i tym razem przebiliśmy poprzednie wyniki i osiągnęliśmy kolejny rekordowy ich poziom. To bardzo dobra wiadomość i jestem z tego bardzo zadowolony. Na ten efekt składa się oczywiście wiele czynników, ale najistotniejszy z nich to nasza nieustająca praca nad nowymi rozwiązaniami i usprawnieniami dotychczasowych...

Kruk odbija od tegorocznych dołków. Celem popytu linia trendu spadkowego

Notowania Kruka od początku listopada ubiegłego roku poruszają się w czytelnym trendzie spadkowym. W tym okresie dobrze respektowana jest linia bessy. Obecnie, po niemal 20% zniżce w czerwcu, pojawia się szansa na odbicie w rejonie poprzednich dołków. Wydaje się, że jeżeli zwyżka będzie kontynuowana, docelowym poziomem mogą być właśnie okolice linii trendu.
kruk

Kruk przydzielił obligacje serii AM3 o wartości 50 mln zł, redukcja zapisów: 75,48%

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Kruk dokonał przydziału 500 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii AM3 o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł, emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 75,48%. "Zgodnie z uchwałą, emisja obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 500 000 obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Zapisy na oferowane 500 000 obligacji prowadzono od 18 maja 2022 roku (włącznie) do 31 maja 2022 roku (włącznie), natomiast przydziału obligacji dokonano w dniu 2 czerwca 2022 roku. Oferta nie była podzielona na transze" - czytamy w komunikacie. W okresie subskrypcji 1 140 inwestorów skutecznie złożyło 1...

Kruk zyskał wczoraj ponad 8 proc. i znalazł się w czołówce indeksu mWIG40

Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się pozytywnie dla większości indeksów na globie. Na Wall Street o 1,9% podrożał indeks S&P 500, 1,6% zyskał Nasdaq. Wczoraj prezes EBC Christine Lagarde zasygnalizowała zmianę w polityce monetarnej, do końca III kw. mamy pożegnać się z ujemnymi stopami procentowymi. Kruk odnotował wczoraj znaczny wzrost Nie zaszkodziło to kluczowym europejskim indeksom, niemiecki DAX zyskał 1,4%, francuski CAC40 1,2%, jednak liderem na Starym Kontynencie był węgierski BUX (+4%) i krajowy indeks WIG20 (+3%). Dziś w Azji dominuje podaż, najmocniej traci Hang Seng (-1,6%). W Chinach, pomimo ogłoszenia nowych planów stymulacji gospodarki, w tym zastosowanie ulg podatkowych i rozbudowę infrastruktury, wciąż stosowane są surowe lockdowny w ramach polityki „zero-Covid”, które mocno obciążają gospodarkę i zaburzają globalne łańcuchy dostaw. Przez to osiągnięcie...

Kruk zaoferuje emisję obligacji serii AM3 o łącznej wartości 50 mln zł

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Kruk określił ostateczne warunki emisji obligacji serii AM3, podała spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach VIII programu emisji obligacji, cena emisyjna jednej obligacji - równa cenie nominalnej - wyniesie 100 zł, a łączna wartość nominalna całej serii wyniesie 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,3 pkt proc. w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski - Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski, Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao, Noble Securities oraz Ipopema Securities, podano. "To kolejna prospektowa emisja dłużnych papierów wartościowych, dedykowana inwestorom indywidualnym. Poprzednie emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co przełożyło...

Kruk uchwalił 9. program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia IX Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podała spółka. "W związku z realizacją programu emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy (prospekt emisyjny). Prospekt emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Emisje poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie. Środki pieniężne pozyskane w ramach Programu przeznaczone zostaną na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, podano także. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie...

Kruk z nowym minimum w tym roku. Kolejne wsparcie przy 200 zł

Notowania Kruka od końca marca tracą już niemal 30%. Obecnie nie widać znaczącej reakcji popytu w rejonie poprzedniego dołka. Wydaje się, że wsparcie to upadnie, a kurs powędruje na niższe rejony. Kolejne wsparcie znajduje się sporo niżej, dopiero w okolicach 200 zł.
kruk

Spółka Kruka nabyła wierzytelności w Hiszpanii o wartości nominalnej ok. 618 mln zł

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - InvestCapital - spółka zależna Kruka - zawarła umowę z podmiotem finansowym, działającym na rynku hiszpańskim, dotyczącą nabycia portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 132 mln euro (618 mln zł), podał Kruk. Wcześniej Kruk informował, że InvestCapital został wybrany jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 132 mln euro. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: orange giełda | bitcoins | notowania nasdaq na żywo | kurs polenergia | orlen notowania | develia kurs | średni kurs hrywny nbp |

Kruk nadal spada, mimo rekordowych wyników – zapiski giełdowego spekulanta

Kruk jest wśród top graczy w Europie, a chcemy więcej i sukcesywnie będziemy do tego dążyć - tacy już jesteśmy i nie spoczniemy na laurach" - skomentował prezes Piotr Krupa. Rekordowe wyniki mogą jednak już być w cenach, gdyż notowania od listopada spadają. Obecnie wydaje się, że zbliża się test tegorocznego minimum w rejonie 235 zł.
kruk

Spółka Kruka wygrała w przetargu na zakup hiszpańskiego portfela wartego ok. 615 mln zł

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - InvestCapital Ltd. - spółka zależna Kruka - została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 132 mln euro (615 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 29 kwietnia 2022 roku). Zawarcie umowy dotyczącej zakupu portfela jest uzależnione od pozytywnego zakończenia negocjacji jej warunków pomiędzy stronami. "Wierzytelności detaliczne niezabezpieczone, w których obsłudze mamy największe doświadczenie, powiększą nasze aktywa. Czekamy teraz jeszcze na finalizację transakcji i jesteśmy przygotowani do obsługi nowych spraw. Ubiegły rok zakończyliśmy, będąc rentowni na wszystkich rynkach - w tym w Hiszpanii i we Włoszech, dlatego takie inwestycje jak dzisiejsza cieszą mocniej - świadczą o rosnącej konkurencyjności Kruka w procesie wycenowym i zakupowym...

Kruk miał 243,93 mln zł zysku netto, 305,71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Kruk odnotował 243,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 127,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Z przyjemnością komentuję dziś wyniki po I kwartale 2022 - jestem z nich bardzo zadowolony. Zysk netto Kruka w I kwartale jest rekordowy. Wyniki odzwierciedlają naszą konsekwentną i efektywną pracę, aby osiągać więcej i być co raz lepszym. Jesteśmy na rosnącej fali wyników w Polsce, ale co bardzo ważne, także międzynarodowo. Kruk jest wśród top graczy w Europie, a chcemy więcej i sukcesywnie będziemy do tego dążyć - tacy już jesteśmy i nie spoczniemy na laurach" - skomentował CEO i prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie poświęconym...

Kruk wraca na wsparcie przy 180 zł. Szerszy układ nadal spadkowy

Notowania Kruka wskazują na układ spadkowy od początku listopada ubiegłego roku. W tym okresie mamy czytelny układ coraz niżej występujących kolejnych wierzchołków. Niedawno pojawiła się szansa na jego zmianę. Niestety nie doszło do wybicia szczytu z 24 marca i obecnie pojawia się raczej ryzyko obrony wsparcia przy 280 zł, którego upadek może oznaczać utrzymanie się spadkowej tendencji.
kruk

Kruk miał wstępnie 244 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 roku

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Kruka wyniósł 244 mln zł w I kwartale 2022 roku, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie grupy kapitałowej Kruk za I kwartał 2022 roku, którego publikacja została przewidziana na 28 kwietnia 2022 roku. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: selvita akcje opinie | prognoza bitcoin | średni kurs lewa | akcje pzu | wirtualna polska cena akcji | kurs jena prognozy | polenergia akcje prognozy |

Kruk ma umowę na nabycie portfela kredytów o wartości nom. do 350 mln euro od Unicredit

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie zawarł umowę nabycia od Unicredit SpA z siedzibą w Mediolanie portfela niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o wartości nominalnej do 350 mln euro (1,62 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 15 kwietnia 2022 roku) powstałych w okresie od I kwartału 2022 do końca roku 2022, podał Kruk. Wierzytelności zostaną nabyte w czterech transzach, podano w komunikacie. W połowie marca br. Kruk informował, że powziął informację o pozytywnej decyzji Unicredit w zakresie zawarcia z Kruk Investimenti umowy zakupu tego portfela. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cena akcji kęty | gpw lotos | kurs korony islandzkiej do złotówki | stalprodukt giełda | cdr akcje kupno | aktualny...

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję za 2021 rok

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Kruka - zgodnie z rekomendacją zarządu - podjęło uchwałę, postanawiając przeznaczyć 248,66 mln zł z zysku netto za 2021 r., co oznacza wypłatę w wysokości 13 zł na akcję, podała spółka. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy ustalono na 21 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy - na dzień 28 kwietnia 2022 r. Dywidendą objętych zostało 19 127 730 akcji Kruka, podano w komunikacie. "Już ósmy rok z rzędu będziemy dzielić się zyskami z naszymi inwestorami. W roku ubiegłym wprowadziliśmy politykę dywidendową, ale również i bez niej dotychczas wypłaciliśmy akcjonariuszom 589 mln zł. Naszym priorytetem jest międzynarodowy rozwój i dalsza transformacja technologiczno-cyfrowa. Budując biznesowe fundamenty i podnosząc wartość Kruka, dzielimy się jednocześnie wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami"...
kruk

Kruk zainwestował w portfele wierzytelności 262 mln zł w I kw. 2022 r.

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Kruk zainwestował 262 mln zł w portfele wierzytelności w I kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 64% r/r, podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk we wspomnianym okresie wyniosły ponad 623 mln zł, tj. o 22% więcej r/r. "Jestem bardzo zadowolony z poziomu spłat pierwszego kwartału, a szczególnie z wyników ostatnich jego tygodni. Cały czas ciężko pracujemy nad usprawnianiem naszych procesów, inicjujemy nowe rozwiązania - czego efektem jest przekraczanie kolejnych operacyjnych poprzeczek. Na każdym z rynków działamy sprawnie, a osiągane wyniki i ich trendy umacniają mój przedsiębiorczy optymizmem. Oczywiście, analizujemy na bieżąco zachodzące zmiany w otoczeniu prawnym i makroekonomicznym, w tym rosnące stopy procentowe w Polsce. Spodziewamy się wzrostu kosztów finansowych ale liczymy,...
kruk

Kruk: 36% ankietowanych chce wydać na Święta Wielkanocne do 300 zł

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Wydatki z okazji Świąt Wielkanocnych w kwocie do 300 zł chce zmieścić 36% ankietowanych, wynika z badania "Wielkanocne wydatki Polaków 2022" przygotowanego na zlecenie Grupy Kruk. W ub. r. wydatki świąteczne w takiej kwocie deklarowało 42% ankietowanych. Niemal co trzeci badany planuje, że jego zakupy wielkanocne będą kosztować nie mniej niż 300 zł, ale nie więcej niż 500 zł (30% wobec 29% w 2021 roku). O 3% wzrósł odsetek Polaków, którzy na zakupy wydadzą między 501 a 800 zł (17% wobec 14% w 2021 roku). Zakupy powyżej 800 zł zrobi 9% ankietowanych. Z 6% do 8% wzrósł odsetek badanych, którzy zadeklarowali, że nie obchodzą Wielkanocy, podano. Co piąty ankietowany (20%) odpowiedział, że wyda mniej niż przed rokiem,...

Kruk z płytką korektą pod linią bessy. Zbliża się próba wybicia

Notowania Kruka zaliczyły korektę w ostatnich dniach. Jej charakter raczej jednak zachęca popyt do zwiększania aktywności. Wcześniejsza skala odbicia była spora, a korekta bardzo słaba. Wydaje się zatem, że temat wybicia linii bessy to kwestia najbliższych sesji. W przypadku udanego wybicia, następnym celem stałyby się okolice 350 zł.

Kruk z 35%, dynamicznym odbiciem. Kurs podchodzi pod linię trendu

Notowania Kruka w okresie wybuchu wojny traciły na wartości i była to kontynuacja wcześniejszego ruchu spadkowego. Wydawać się mogło, że mocna odbudowa wyników po pandemii została już zdyskontowana przez rynek. Ostatni raport z zaskakująco pozytywni wynikami i zapowiedź ambitnych celów zarządu, sprawiły jednak, że kurs znowu dynamicznie rośnie, zbliżając się do niemal 5 miesięcznej linii bessy.
kruk

Akcjonariusze Kruka zdecydują 14 IV o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 21.03.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 14 kwietnia 2022 r., o wypłacie dywidendy w wysokości 13 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "Zarząd spółki rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok 2021 w wysokości 694 757 626,06 zł na: a. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 13 zł na jedną akcję; b. w pozostałej części zysk netto spółki za rok obrotowy 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. Polityka dywidendowa Kruka na lata 2021-2024 zakłada wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie...
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Alumetal [AML] – Gorące spółki dnia

"Dzięki wcześniejszym inwestycjom rozwojowym oraz skutecznym działaniom handlowym i operacyjnym zrealizowaliśmy ilość sprzedaży na poziomie 231 tys. ton, co oznacza wzrost o 47%, a przychody ze sprzedaży wyniosły 2,2 mld zł, czyli wzrosły o 106%. EBITDA wyniosła 214,4 mln zł, czyli była o 119% wyższa niż w poprzednim roku, a znormalizowany skonsolidowany zysk netto wyniósł 148,4 mln zł, co oznacza wzrost o 128%" - napisała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Dzięki raportowi kurs spółki odnotował nowe maksima w trendzie wzrostowym, który trwa od wybuchu pandemii.
rothschildowie

Kruk ‘ma apetyt’ na ponad 1 mld zł zysku netto rocznie w najbliższych latach

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - Kruk "ma apetyt", aby wypracowywać ponad 1 mld zł zysku rocznie w perspektywie najbliższych lat, poinformował prezes Piotr Krupa. "Kruk wchodzi w inną orbitę biznesową i wyniki z szóstką, siódemką, może nawet ósemką z przodu absolutnie w najbliższych latach powinniśmy oglądać jako pewna baza" - powiedział Krupa podczas konferencji online. "Po 23 latach w biznesie tak mocno można przyspieszyć, tak mocno urosnąć i przebić się do trochę innej ligi - z tej ligi 200-300-milionowej do ligi - mam nadzieję - nieco poniżej miliarda, a może w najbliższych latach z apetytem, żeby zagrać w lidze tych miliardowych spółek, które potrafią 1 mld zł plus zarobić" - dodał. Kruk odnotował 694,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki...
logo_kruk

Kruk planuje ok. 1,5 mld zł inwestycji w portfele w 2022 r., w Polsce będą mniejsze r/r

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - Kruk zainwestuje ok. 1,5 mld zł w portfele wierzytelności w bieżącym roku i zakłada, że w Polsce będą one niższe o "małe paręset milionów złotych" niż w 2021 roku (1,1 mld zł), poinformowali przedstawiciele zarządu. "Spodziewamy się, że to będzie rok, w którym zainwestujemy ok. 1,5 mld zł. To jest możliwe, zobaczymy, jak się ułoży to w dalszej części roku. Spodziewamy się, że pomimo wzrostu kosztów kredytowych - które mieliśmy w części zabudżetowane i które w części obniżą nam ten wynik budżetowany, bo tak wysokich stóp nie przewidzieliśmy - będziemy walczyć o wzrostowy rok. Mamy ku temu potencjał" - powiedział Krupa podczas spotkania online. "Jest też dużo niepewności geopolitycznej i rzeczywistego oddziaływania tego, co się dzieje, na...

Kruk liczy, że utrzyma rentowność EBITDA na wszystkich swoich rynkach

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - Kruk oczekuje, że pozostanie rentowny na poziomie EBITDA na wszystkich rynkach swojej działalności, poinformował prezes Piotr Krupa. "To jest przełomowy rok dla Kruka. Na poziomie EBITDA jesteśmy rentowni na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni" - powiedział Krupa podczas konferencji online. Jak wskazał, 2021 był pierwszym rokiem dodatniego wpływu rynku włoskiego i hiszpańskiego doA grupy. Wynik EBITDA w 2021 roku w Polsce wyniósł 543 mln zł, w Rumunii 295 mln zł, we Włoszech 105 mln zł, w Hiszpanii 18 mln zł, a na pozostałych rynkach łącznie 30 mln zł. Łącznie wynik EBITDA wyniósł 908 mln zł w 2021 r. wobec 379 mln zł rok wcześniej. "To nie jest jednorazowe. Ta lokomotywa już się rozpędziła - oczywiście, jest pytanie, jak będzie...
logo_kruk

Kruk nie planuje emisji obligacji w kolejnych tygodniach, ma dobry dostęp do finansowania

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - Kruk nie planuje emisji obligacji w kolejnych tygodniach, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Spółka ma duże możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, kontynuuje rozmowy z bankami. "Nie planujemy w najbliższych tygodniach emisji obligacji. Dzisiaj mamy komfort, że na najbliższe miesiące mamy dobry dostęp do finansowania. Cały czas kontynuujemy rozmowy z bankami, więc nawet w tej trudniejszej sytuacji Kruk sobie poradzi" - powiedział Zasępa podczas konferencji online. "Na dzisiaj ten rynek jest w momencie dopasowania się, czytania, co znaczy konflikt dla rynku kapitałowego w Polsce. Prawdopodobnie oznacza to kilkutygodniowy przestój w emisjach" - dodał. Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1x oraz długu odsetkowego netto do EBITDA gotówkowej na poziomie 1,7x, Kruk ma dużą przestrzeń do pozyskania...
kruk

Kruk miał 694,76 mln zł zysku netto, 859,62 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Kruk odnotował 694,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 81,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto Grupy w 2021 wyniósł 695 mln zł i w porównaniu do 2020 wzrósł o 614 mln zł, tj. o 758%. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wyniku netto był wzrost przychodów, który wyniósł 585 mln zł, czyli 51% więcej rok do roku" - podała spółka w sprawozdaniu. Zysk operacyjny wyniósł 859,62 mln zł wobec 332,27 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 548 mln zł, o 25% więcej niż w 2020 r. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 1 742,68 mln zł w 2021 r. wobec 1 157,81 mln...

Kruk z 17% odbiciem, jednak nadal w układzie spadkowym

Notowania Kruka mimo, że odbiły na początku marca aż o 17%, nadal podlegają podażowej presji. Patrząc na wykres dzienny widać, że spore odbicie niewiele zmieniło w szerszym układzie technicznym. Ruch ten zdołał domknąć lukę z dnia rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, po czym kurs zaczął mieć problemy z dalszą zwyżką. Wydaje się, w obliczu słabości szerokiego rynku, że realne jest ryzyko ponownego spadku na kluczowe wsparcie przy 240-245 zł.

KRUK w dół o ponad 3% w trakcie sesji. Zarząd rekomenduje wypłatę 13 zł dywidendy na akcję

Podczas piątkowych notowań firma windykacyjna KRUK notuje spadek swojej wyceny, który wynosi obecnie ponad 3%. Spółka przedstawiła dziś wstępny wynik netto za rok 2021, który wynosi 685 mln zł. Zarząd dodatkowo zarekomendował dywidendę w wysokości 13 zł na akcję, podczas gdy rok temu było to 11 zł za akcję. KRUK w dół o 3,09% w trakcie sesji. Szacunkowy zysk netto za rok 2021 wynosi 685 mln zł. Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 13 zł na akcję. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl KRUK w dół o ponad 3% W trakcie dzisiejszej sesji Kruk notuje spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie 3,09%, co oznacza spadek o 8,00 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 259,20 zł. Aktualnie...
logo_kruk

Kruk miał wstępnie 695 mln zł zysku netto w 2021 r., rekomenduje 13 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 695 mln zł 2021 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zarząd zarekomendował akcjonariuszom wypłatę 13 zł dywidendy na akcję z zysku za ub. rok. "Po najlepszym w 23-letniej historii roku, rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 13 zł na akcje, co oznacza rekordową łączną wartość 247 mln zł. Podejmując naszą decyzję wzięliśmy pod uwagę m.in. rekordowy szacunkowy wynik Kruka, dobrą sytuację płynnościową, możliwość dalszego aktywnego inwestowania w portfele wierzytelności oraz kontynuowanie rozwoju naszego biznesu w przyszłości" powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. Jak wskazał, rekomendacja ta oznacza, że spółka ósmy rok z rzędu może podzielić się z inwestorami dochodami grupy. Kruk podał dziś, że wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto grupy za 2021...

Kruk był wczoraj jedną z najsłabszych spółek w indeksie mWIG40

Na wczorajszej sesji główne parkiety nieco odreagowały – przynajmniej odnosząc się do notowań kontraktów sprzed rozpoczęcia wtorkowej sesji. W odniesieniu do kursów zamknięcia z piątkowej sesji, gdyż w poniedziałek nie odbywał się handel na Wall Street, amerykańskie kluczowe indeksy odnotował spadek o 1-1,2%, w sumie niewiele biorąc pod uwagę konflikt z Rosją. Kruk stracił w trakcie wczorajszej sesji ponad 5% Na europejskim parkiecie, który na ostatnich sesjach wygląda na bardziej podatny na wspomniane ryzyko geopolityczne doszło wczoraj do stabilizacji, niemiecki DAX przecenił się o 0,3%, a francuski CAC40 nie zmienił swojej wartości. Dziś na azjatyckiej sesji większość indeksów lekko zwyżkowała. Po uznaniu separatystycznych republik przez prezydenta Rosji Władimira Putina, kraje wspierające Ukrainę przystąpiły do nakładania sankcji, wśród których znalazło się m.in. wstrzymanie...

Kruk schodzi poniżej poziom 300 zł

Notowania Kruka słabo zaczęły nowy rok. W tym okresie trwała kontynuacja przeceny jaka rozpoczęła się na początku listopada ubiegłego roku. W tym okresie, od maksimów mamy spadek rzędu 25%. Na wykresie widać upadek lokalnego wsparcia. Obecnie celem podaży mogą być okolice 280 zł.

Analiza fundamentalna spółki KRUK. Wyższe raty kredytów okazją dla spółek windykacyjnych?

Wysoka inflacja to rosnące stopy procentowe, a rosnące stopy procentowe, to coraz wyższe raty kredytów, których część przestanie być regularnie spłacana. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comapric24, z tej prawidłowości skorzystać mogą firmy windykacje, które zajmują się ściąganiem należności, wśród których wymienić można KRUK. Coraz wyższe raty sprawiają, że część kredytobiorców nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań. Zapowiadane kolejne podwyżki stóp procentowych tylko wzmocnią ten problem. Skorzystać mogą na tym firmy windykacyjne, takie jak KRUK. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=0m_vmYtthSA Wysokie stopy procentowe to wysokie odsetki - Mamy dużo zawirowań na rynku stóp procentowych. Jeżeli chodzi o te stopy procentowe, to każdy z nas wie, że jeszcze do 2020 roku polityka była taka, że...
kruk

Kruk należał wczoraj do najsłabszych walorów mWIG40. W kalendarzu dominują dziś dane z USA

Wczoraj solidnie odbijały indeksy na rynkach rozwiniętych – na Wall Street indeks S&P 500 zwyżkował o 1,5%, Nasdaq zyskał przeszło 2%. W Europie po ok. 1,5% zyskały indeksy DAX i CAC40. Na sesji azjatyckiej zmiany indeksów oscylują wokół punktu odniesienia z poprzedniego dnia. Dziś wyniki opublikują m.in. Coca-Cola, PepsiCo, AstraZeneca, Philip Morris, Twitter, Societe Generale, Credit Agricole i ArcelorMittal. Indeks mWIG40 przecenił się o 0,3% W kalendarzu makro dominują dziś dane z USA, w tym o inflacji bazowej CPI i inflacji CPI, budżet federalny i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – jeśli dane z rynku pracy lub o inflacji istotnie zaskoczą rynek mogą przełożyć się na delikatną zmianę oczekiwań w stosunku do przyszłej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Wydarzeniem dnia na krajowym rynku...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ