Conotoxia
kruk

Kruk nabył we Włoszech portfel wierzytelności wart łącznie do 317,6 mln euro

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Kruk Investimenti, spółka zależna Kruka działająca na rynku włoskim, zawarł umowy z Deutsche Bank SpA na nabycie portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej wysokości do 317,6 mln euro (1,48 mld zł wg kursu średniego NBP z 25 listopada 2021 roku). Umowy przewidują, że wierzytelności o wartości nominalnej do 260 mln euro (1,21 mld zł wg kursu średniego NBP z 25 listopada br.) zostaną nabyte w ośmiu kwartalnych transzach w okresie kolejnych 24 miesięcy, podano. "W tym roku dzieliliśmy się z rynkiem wieloma dobrymi informacjami na temat inwestycji, również we Włoszech. Jesteśmy w tym kraju od 2015 i przebyliśmy długą drogę. Dzisiaj mamy coraz bardziej efektywny proces operacyjny, zmotywowany zespół i środki, żeby...

Kruk wyemituje do 500 tys. obligacji o wartości nom. do 50 mln zł

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji do 500 tys. obligacji serii AM1, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 50 mln zł. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 500 000 niezabezpieczonych obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano. "Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów...

KRUK – mocny rozwój i dalsze perspektywy – analiza fundamentalna spółki

Kruk S.A. jest jednym z liderów na rynku wierzytelności, działając nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami na terenie Rumunii, Czech, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Spółka aktywnie działa również w segmencie windykacji wierzytelności hipotecznych oraz korporacyjnych. Oryginalna treść artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl Kruk S.A. - profil spółki Głównym segmentem działalności spółki jest zakup i windykacja portfeli przeterminowanych wierzytelności konsumenckich, które nabywane są przede wszystkim od banków i instytucji finansowych (m.in. pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych). ale również od operatorów telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych, firm z sektora FMCG i innych. Funkcjonowanie Kruk S.A., jak również Grupy Kruk, opiera się na ugodowej strategii wobec osób zadłużonych, którym na masową skalę rozkładana jest spłata długu...
kruk

Spółka Kruka nabyła od banku portfel wierzytelności wart łącznie ok. 1,27 mld zł

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, spółka zależna Kruka, zawarła umowę z jednym z największych banków w Polsce, której przedmiotem jest nabycie portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 543 mln zł oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości ok. 724 mln zł. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs franka | ccc notowania | złotowka | warren buffett | gpw ccc | kurs ciech | azoty notowania |

Akcje KRUK S.A. wyznaczyły nowe historyczne maksima. Sektor bankowy odrobił całość środowych strat

W czwartek indeksy na Wall Street kontynuowały wzrosty, indeks S&P 500 zyskał 0,4%, a Nasdaq zwyżkował o 0,8%. Wczoraj opublikowane dane makro były zbliżone do oczekiwań, zarówno te z europejskiego rynku, jak PMI dla usług, jak i  te płynące z USA, w tym liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, która wyniosła 269 tys. (najniżej od wybuchu pandemii koronawirusa) wobec oczekiwanych 275 tys. Kruk odnotował zwyżkę aż o 11,4% Dziś w kalendarzu makro odczyty dla produkcji przemysłowej w Niemczech, sprzedaż detaliczna w strefie euro, a w Stanach Zjednoczonych opublikowane zostaną dane z rynku pracy, w tym stopa bezrobocia w III kw., a także zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym i pozarolniczym. Wśród amerykańskich spółek pozytywnie wyróżniała się wczoraj Nvidia i Qualcomm, obie spółki...

Kruk ocenia prawdopodobieństwo wypłaty dywidend w kolejnych latach jako duże

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Zarząd Kruka chce kontynuować wypłacanie dywidendy i ocenia, że jest duże prawdopodobieństwo jej wypłaty w kolejnych latach. "Nie mamy polityki dywidendowej, ale chcemy kontynuować podział zysków, tak jak to robimy od 6 czy 7 lat" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa, podczas konferencji prasowej. "Ta dywidenda jest po prostu ważna. Warto się dzielić. Najlepsze spółki potrafią rosnąć i dzielić się zyskiem. Jest duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach też będziemy się dzielić zyskiem z akcjonariuszami" - dodał prezes Piotr Krupa. W czerwcu 2021 akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie - zgodnie z rekomendacją zarządu - łącznie 206,14 mln zł dywidendy, tj. 11 zł na akcję, z zysku netto za rok 2020 powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków...
kruk

Kruk: Plan budżetowy na 2022 rok zakłada wzrost wyniku netto r/r

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Kruk pracuje nad planem budżetowym grupy na przyszły rok, który zakłada wzrost wyników, w tym wyniku netto, poinformowali członkowie zarządu. Są przekonani, że obecny rok będzie "rekordowy i wspaniały" pod względem wyników. "Październik kontynuuje bardzo dobre wpłaty, do końca roku zostały dwa miesiące. Rok 2021 jest 'dany' na bardzo dobrych wynikach, pewnie łatwo sobie policzyć, jaki to będzie wynik. Dobre inwestycje, które są nie tylko duże, ale też wiemy, na jakim IRR się zrealizowały, są na pewno bardzo dobrym prognostykiem na przyszły rok. Intencją zarządu, naszą ambicją, będzie absolutnie praca, by był wzrostowym w stosunku do rekordowego, wspaniałego pod względem wyników roku 2021. Jest to w zasięgu" - powiedział prezes Piotr Krupa podczas konferencji prasowej. Zarząd spodziewa...

Kruk ma ambicję dokonać po 1,5 mld zł inwestycji w 2021 i 2022 roku

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Kruk spodziewa się znaczącego przekroczenia 1 mld zł wartości inwestycji w nowe portfele w 2021 r. i ma ambicję wpisania się w oczekiwania analityków, mówiące o 1,5 mld zł inwestycji w bieżącym i przyszłym roku, poinformowali członkowie zarządu. Realizacja tego celu w 2021 r. jest według nich realistyczna. "Analitycy zaczęli zgodnie pisać o 1,5 mld zł i naszą ambicją jest wpisać się w te analityczne prognozy. Liczcie się, że istotnie przebijemy kwotę 1 mld zł inwestycji w tym roku" - powiedział prezes Piotr Krupa podczas konferencji prasowej. "Naszą ambicją jest sprostać tym oczekiwaniom analityków w tym roku i w przyszłym" - dodał członek zarządu Michał Zasępa, odnosząc się do wartości 1,5 mld zł inwestycji. Ocenił, że ten cel...

Kruk miał 169,69 mln zł zysku netto, 223,35 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) - Kruk odnotował 169,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 53,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 223,35 mln zł wobec 154,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 445,38 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 338,46 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 565,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1 341,24 mln zł w porównaniu z 809,48 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 744 mln zł po trzech kwartałach roku wobec 242 mln...

ASBIS, Dino Polska, PKO BP, Pekao SA, mBank, czy też ING. Sezon wyników na GPW

Na warszawskim parkiecie trwa sezon prezentowania wyników finansowych za 3 kwartał 2021 roku. W tym tygodniu wśród prezentujących znajduje się wiele dobrze znanych spółek, wśród których wymienić możemy m.in. ASBIS, Dino Polska, PKO BP, Pekao SA, mBank, czy też ING. Sezon prezentowania raportów za 3 kwartał trwa w najlepsze. W tym tygodniu wyniki prezentuję 3 spółki z indeksu WIG20 (PKO BP, Pekao SA i Dino Polska) Wśród prezentujących są również 4 podmioty z mWIG40 i 2 z sWIG80. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Spółki publikują raporty za 3 kwartał Na warszawskim parkiecie na dobre zaczyna się sezon prezentowania wyników finansowych za 3 kwartał (i ogółem pierwszych 9 miesięcy obecnego roku). W tym tygodniu w gronie tym...

Kruk nabędzie od polskiego banku wierzytelności o nominale ok. 1,3 mld zł

Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Prokura NS FIZ - spółka zależna Kruka - otrzymał informację o pozytywnej decyzji zarządu jednego z największych banków w Polsce w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności dotyczącej zakupu portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 543 mln zł oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości ok. 730 mln zł, podał Kruk. "To kolejna bardzo dobra informacja w obszarze inwestycji, płynąca tym razem z rynku polskiego. Już zaczęliśmy pracować nad sprawną finalizacją zakupu portfela od jednego z wiodących polskich banków. Niezabezpieczone wierzytelności detaliczne oraz MŚP, o łącznej wartości nominalnej 1,3 mld zł, poszerzą dotychczasowe mocne aktywa Kruka. Tradycyjnie czwarty kwartał obfituje w większą liczbę transakcji i możliwości inwestycyjnych. Kruk jest gotowy do kolejnych...

Kruk zainwestował w portfele wierzytelności 289 mln zł w III kw. br.

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Kruk zainwestował 289 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 1 505 mld zł w III kwartale br. wobec 33 mln zł inwestycji na kwotę 133 mln zł rok wcześniej, podała spółka. "Miniony kwartał jest kolejnym z rzędu okresem ze świetnymi spłatami i na dzisiaj, pomimo kolejnej fali pandemii, nie widzimy sygnałów, aby ten trend w spłatach się zmieniał. Na każdym z rynków, również w krajach śródziemnomorskich z sezonowym sierpniem, osiągnęliśmy lepsze wyniki niż w III kwartale 2020 roku. Jestem z tego efektu bardzo zadowolony" - powiedział CEO Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. W okresie I-III kw. inwestycje Grupy Kruk wyniosły 933 mln zł. "Dzięki inwestycjom z III kwartału powiększyliśmy nasze portfele wierzytelności głównie bankowych, ale...

Kruk o krok od nowych maksimów

Notowania Kruka nadal poruszają się w trendzie wzrostowym, choć po gigantycznym wzroście widać, że sytuacja ulega stabilizacji i dynamika zwyżki nie jest już taka jak wcześniej. Od lipca cena porusza się w ramach kanału wzrostowego. Obecnie blisko jest do wyznaczenia nowego maksimum. Wydaje się, że wtedy kurs dotrze także w rejon górnej krawędzi kanału.

Kruk ma aneks z bankami zwiększający kredyt rewolwingowy do 273 mln euro

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Kruk wraz ze spółkami zależnymi podpisał z konsorcjum banków aneks do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego zwiększając jego wartość do 273 mln euro z 235 mln euro, podała spółka. Aneks przedłuża także dostępność kredytu o kolejne 12 miesięcy, tj. do lipca 2026 r. W skład konsorcjum wchodzą: DNB Bank ASA, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski. "W I połowie roku zainwestowaliśmy w portfele wierzytelności 644 mln zł, a nasz apetyt jest nadal duży i jesteśmy przekonani, że kolejne kwartały będą obfitować w szanse na nowe inwestycje. Cieszy więc nas zwiększenie dostępnego kredytu o ponad 170 mln zł, jak i wydłużenie jego dostępności do lipca 2026 roku. Mamy relatywnie bardzo niski poziom zadłużenia, a jednocześnie...

Kruk będzie kontynuował silny trend wzrostowy? Analiza techniczna notowań spółki

Kurs Kruka od marca ubiegłego roku znajduje się w trendzie wzrostowym, a notowania co jakiś przebijają kolejne opory na swojej drodze. Czy ten trend będzie podtrzymany? Kruk znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym Podczas wczorajszej sesji kurs ponownie pokonał opór przy poziomie 315 zł. Tym samym wybił się z dwumiesięcznej konsolidacji osiągając zarówno tegoroczne, jak i pokonując historyczne maksima z 2017 roku. Przy wyższym wolumenie jest to potwierdzenie obowiązywania silnego trendu wzrostowego na notowaniach spółki, co potwierdza poniższy wykres. W takim układzie ciężko jest wyznaczyć kolejne opory, natomiast pierwszym wsparciem jest teraz pokonany poziom 315 zł, jednak dopiero spadek poniżej 270 zł byłby sygnałem zmiany trendu w średnim terminie. Autor poleca również: DAX zakończył czwartkową sesję minimalnym wzrostem. EBC będzie ograniczał wsparcie Ropa WTI:...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje