Conotoxia
krezus

Krezus SA z karą w wysokości pół miliona złotych od KNF

Spółka Krezus SA zs. w Toruniu boryka się z problemami już od kilku lat. W październiku  2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystosowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Krezusa. Te zostały zawieszone 27 grudnia 2018 r. z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Krezus SA z naruszeniem interesów inwestorów. Najnowszy komunikat KNF informuje o nałożeniu na spółkę kary pieniężnej i wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Kara dla Krezus SA Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Krezus SA z siedzibą w Toruniu: karę pieniężną w wysokości 500 000 złotych oraz karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, za naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – CCC, PlayWay, Krezus

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Daty raportów okresowych CCC CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa CCC na koniec 2015 roku posiadała 773 salony w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 371,5 tys. m2. Liczba pracowników w Spółce w Polsce wynosi 6 000, zaś w całej Grupie Kapitałowej ponad 10 000. Kapitalizacja Spółki wynosi 8,07 mld PLN. Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: Skonsolidowane raporty kwartalne będą...

Akcje Krezus SA zawieszone, zdecydowała KNF

W dniu 27 grudnia 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Krezus SA (Spółka) z naruszeniem interesów inwestorów, z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki. Pomimo zaleceń KNF, Krezus SA nie poinformował, w jakim zakresie i w jaki sposób prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza Spółki i jakie są możliwości kontynuacji tej działalności. Informacje przekazywane przez Krezus SA nie są pełne i nie ukazują całego obrazu sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz jej płynności. Do czasu przekazania pełnej i rzetelnej informacji w powyższym zakresie przez Krezus SA, obrót akcjami Spółki jest dokonywany w okolicznościach...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Getin Bank, Idea Bank, Krezus

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Getin Bank i Idea Bank szukają inwestora finansowego W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi rozważanego połączenia Getin Noble Banku S.A. i Idea Banku S.A. Zarząd Banku, po konsultacjach z Radą Nadzorczą Banku oraz w porozumieniu z Idea Bankiem, podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby Bank lub alternatywnie bank powstały w wyniku rozważanego połączenia z Idea Bankiem. W związku z tym, jeszcze w grudniu br. planowane jest rozpoczęcie przez doradcę finansowego odpowiednich analiz...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Getin Noble Bank, Mercor, Krezus

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Zmiany w Zarządzie Getin Noble Bank Getin Noble Bank jest drugim największym bankiem z większościowym polskim kapitałem. Z jego usług korzysta ponad 2,2 mln Klientów, produkty dostępne są w ponad 550 oddziałach własnych i franczyzowych oraz w szerokiej sieci pośredników. Kapitalizacja Banku wynosi 333 mln zł. 30 listopada Marcin Kuksinowicz zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank ze skutkiem natychmiastowym. Tego samego dnia powołano dwie nowe osoby na stanowiska Członka Zarządu: Wojciech Tomasik - doświadczenie menadżerskie zdobył...
Gorące spółki dnia

Altus TFI [ALI], Krezus [KZS] – Gorące spółki dnia 24.10.2018

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji 1% przy niskich obrotach. Kurs nadal utrzymuje się wiec nad poziomem 2 zł. Wczoraj spółka podała szacunkowe wyniki za trzeci kwartał. Okazało się, że zysk skonsolidowany ma wynieść około 10,7 mln zł co stanowiłoby aż 70% obniżkę względem roku poprzedniego. Szacunkowe przychody miały sięgnąć niemal 71 mln zł co oznaczałoby spadek o 22%. Rynek specjalnie nie zareagował na tak złe informacje. Nie ma się co dziwić, gdyż wiadomo było, że spółka wyraźnie pogorszy wyniki. Powodem była wcześniejsza afera dotycząca m.in. aresztowania byłych członków zarządu, wypowiedzenia umowy na zarządzanie portfelem, a...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Ropczyce, Unimot, Krezus

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Ropczyce – nowe akcje serii D i E Zarząd GPW podjął 23 października decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Ropczyce. Zarząd GPW stwierdził w uchwale, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest: 460 137 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda, 1 946 517 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wstępne szacunkowe dane kwartalne Unimot Zarząd...
krezus

KNF chce zawiesić akcje Krezusa. Spółka traci 1,5%

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystosowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Krezusa: W dniu 23 października 2018 r., z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Krezus SA (Spółka) z naruszeniem interesów inwestorów, z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki" – poinformowano w komunikacie. Notowania Krezusa (GPW: KZS) w trakcie wtorkowej sesji otwierają się ze stratą 1,5%, balansując na wysokości tegorocznych minimów: W wyniku działań nadzorczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ustalił, że jeden z akcjonariuszy spółki dokonał transakcji sprzedaży akcji Krezus SA, w wyniku których powstał obowiązek podania tej informacji do publicznej wiadomości. W związku z ostatecznym upływem w dniu wczorajszym terminu wykonania...
krezus

Krezus [KZS] – na rocznych minimach – analiza na zamówienie

Krezus zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem surowców mineralnych, z wyłączaniem ropy i gazu. Działalność spółki obejmuje wydobywanie i sprzedaż surowców lub odsprzedaż koncesji wydobywczych. Spółka traci na wartości od lipca i obecnie znajduje się na najniższych poziomach od początku roku. Wyłamanie dołka z czerwca dokonało się na bardzo wysokich obrotach, co może sugerować kontynuację spadków. Co do sytuacji fundamentalnej, silne wzrosty z początku roku miały swoje uzasadnienie w rzeczywistej poprawie wyników finansowych. Po za tym, że spółka ma dość spekulacyjny charakter i notowania potrafią zaskakiwać, jakiś czas temu doszło do afery związanej z tym, że główni akcjonariusze sprzedawali spore pakiety akcji, jednocześnie zapomnieli o tym poinformować. Dokonali tego dopiero, gdy sprawą zajął się KNF. Wydaje się, że dla wielu, starszych stażem...
krezus

Krezus [KZS] – nic nie zostało z wielkich wzrostów – analiza na zamówienie

Krezus zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem surowców mineralnych, z wyłączaniem ropy i gazu. Działalność spółki obejmuje wydobywanie i sprzedaż surowców lub odsprzedaż koncesji wydobywczych. Spółka odznacza się w bieżącym roku sporą zmiennością dostarczając emocji inwestorom. Pierwsza część pierwszego półrocza była bardziej udana i można powiedzieć podparta rynkową logiką. Rynek zdawał się bowiem właściwie reagować na poprawiające się wyniki oraz ciekawe zapowiedzi m.in. dotyczące przejęcia Walcowni Metali Dziedzice. Inwestycja ta miałaby zapewnić możliwość dalszej poprawy wyników w przyszłości. Niedawno okazało się, że list intencyjny w tej sprawie został ponownie przedłużony. Spółka także negatywnie zaskoczyła, kiedy jeden z głównych akcjonariuszy sprzedał 20% akcji ale zapomniał o tym poinformować. Wtedy doszło do zawieszenia notowań spółki. Jest to główny powód, że spółka nie wejdzie...
gorące spółki dnia

Krezus [KZS], Delko [DEL] – Gorące spółki dnia 29.08.2018

W dzisiejszym zestawieniu gorących spółek dnia znalazła się firma Krezus czyli jedna z najbardziej zyskownych spółek warszawskiego parkietu i najlepsza spółka GPW według Rankingu TSR 2010-2012. Firma koncentruje się na handlu złomem metali i metali kolorowych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii. W ostatnich latach Spółka prowadziła działalność poszukiwawczą, a także wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych oraz odsprzedaży koncesji wydobywczych dotyczących złota oraz boksytów. Tylko w ciągu wtorkowej sesji akcje spółki wzrosły o 9,66%. Spoglądając jednak stricte technicznie zauważymy, iż pomimo tych wzrostów, kurs w dalszym ciagu znajduje się poniżej dość istotnego oporu jakim jest strefa pomiędzy 2.50-2.55. Dopóki poziom ten nie zostanie pokonany, obecne wzrosty mogą okazać się zatem jedynie kolejną korektą. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na...
Gorące spółki dnia

Kopex [KPX], Krezus [KZS] – Gorące spółki dnia 22.08.2018

W dzisiejszym zestawieniu gorących spółek dnia przedsiębiorstwo przemysłu elektromaszynowego Kopex oraz jeden z narodowych funduszy inwestycyjnych zawiązany przez skarb państwa w 1994 roku, czyli Krezus. Akcje obu podmiotów w trakcie wtorkowej sesji notowały silne, bo aż kilkunastoprocentowe wzrosty. KPX stara się odbić od pułapu spółki groszowej, akcja cenowa w ostatnim czasie jest jednak mocno „szarpana”. Wtorkowe zyski mogły przekroczyć nawet 20%, ostatecznie jednak notowania zamykały się tuż pod pułapem 2,00. Ten w drugiej części tygodnia będzie niewątpliwie stanowił istotną strefę oporów, z którą bój stoczą parkietowe byki. Jeżeli chodzi o akcje KZS, to ten gości w zestawieniu drugi dzień z rzędu. Pozytywną reakcję cenową „króla spekulantów” wywołał komunikat UOKiK wyrażający zgodę na dokonanie przejęcia Walcowni Metali „Dziecice” należącej obecnie do Impexmetalu....
Gorące spółki dnia

Krezus [KZS] i Vivid [VVD] – Gorące spółki dnia 21.08.2018

W trakcie poniedziałkowej sesji na GPW dominowały spadki – traciło 171 czyli prawie 45% z wszystkich notowanych spółek na szerokim parkiecie. Ponad setka notowała jednak wzrosty, a te najsilniejsze – bo aż dwucyfrowe – stały się zasługą Krezusa oraz Vivid Games. Akcje KRZ umacniały się o 22,09% próbując odwrócić serię niekorzystnej, sierpniowej deprecjacji. Nie na darmo Krezus nazywany jest „królem spekulantów”. Obrót na notowaniach został w poniedziałek zawieszony i wiele wskazuje na to, że wtorkowe otwarcie może przynieść dalszą, dynamiczną aprecjację. Co był jednak powodem tak dynamicznych ruchów? Komunikat UOKiK wyrażający zgodę na dokonanie przejęcia Walcowni Metali „Dziecice” należącej obecnie do Impexmetalu. Od strony technicznej cenie jeszcze trochę brakuje do przetestowania oporu wypadającego na minimach z początku maja oraz drugiej połowy...
krezus

Krezus – główny akcjonariusz sprzedał 20% akcji i …zapomniał o tym poinformować

Firma Taleja od kwietnia w serii transakcji sesyjnych i pakietowej sprzedała łącznie 20 proc. akcji Krezusa, zmniejszając swój udział w spółce z 51 do 31 proc. - podał Krezus w komunikacie. Główny akcjonariusz Krezusa poinformował o tych transakcjach dopiero teraz, tłumacząc się błędną interpretacją przepisów. Przed 24 kwietnia, kiedy doszło do pierwszej transakcji, Taleja miała 51,2% akcji Krezusa. Obecnie Taleja ma 30,98% akcji tej spółki. "Informacja przekazywana jest z opóźnieniem z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa przez zarząd spółki Taleja. Informacja powyższa została przekazana niezwłocznie po dostrzeżeniu błędu i uzyskaniu niezbędnych danych" - napisano w komunikacie Krezusa. Taleja jest toruńską spółką, której właścicielem wcześniej był Roman Karkosik. Pod koniec 2014 roku sprzedał on w niej swoje udziały. Wysoka zmienność sprawia, że spółka należy...
gorące spółki dnia

Krezus [KZS], TSGAMES [TEN], ASBIS [ASB] – Gorące spółki dnia 26.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku – Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Krezus - spółka koncentruje się na handlu złomem metali i metali kolorowych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii. Spoglądając na notowania Krezusa zauważymy, że na skutek trwających od ubiegłego tygodnia spadków kurs dotarł w okolice dość istotnego, technicznego poziomu wsparcia i mierzenia 50% korekty Fibonacciego, gdzie w dniu wczorajszym pojawiła się silna reakcja popytowa. Akcje spółki drożały w trakcie środowej sesji o ponad 18,5%. Jeżeli wzrosty będą kontynuowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania lipcowych szczytów, których pokonanie mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji nawet w okolice 5 PLN. Certyfikaty ING Turbo to notowane...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje