AVA Trade

Best utworzył odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso

Best, w następstwie analizy danych finansowych i informacji dotyczących grupy kapitałowej Kredyt Inkaso za IV kw. r. obr. 2019/2020 i I kw. r. obr. 2020/2021, utworzył odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną, podała spółka. Best utworzył odpis aktualizujący wartość inwestycji "W następstwie analizy pozyskanych nowych informacji zarząd spółki uznał, iż wystąpiły dalsze przesłanki utraty wartości tej inwestycji i oszacował jej wartość na kwotę 51,4 mln zł, tj. o 47,3 mln zł niższą niż zaprezentowana w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Best S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 r. Szczegółowy sposób ujęcia powyższego zmniejszenia zostanie zaprezentowany w sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie. Best posiada pakietu 33% akcji Kredyt Inkaso. Utworzenie odpisu aktualizującego ma charakter wyłącznie księgowy i...

Kredyt Inkaso miało 3,08 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

Kredyt Inkaso odnotowało 3,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2020/2021 (1 kwietnia - 30 czerwca 2020 r.) wobec 3,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kredyt Inkaso odnotowało 3,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021 Zysk operacyjny wyniósł 11,1 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,99 mln zł w I kw. r.obr. 2020/2021 wobec 30,38 mln zł rok wcześniej, w tym przychody odsetkowe od pakietów wierzytelności obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej wyniosły 29,46 mln zł wobec odpowiednio 27,68 mln zł. "W I kwartale zakończonym 30 czerwca 2020 r. grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 53...

Kredyt Inkaso miało 36,54 mln zł straty netto w r. obr. 2019/2020

 Kredyt Inkaso odnotowało 36,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.) wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kredyt Inkaso odnotowało 36,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w roku obrotowym 2019/2020 Strata operacyjna wyniosła 2,17 mln zł wobec 74,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,02 mln zł w r. obr. 2019/2020 wobec 168,99 mln zł rok wcześniej. Wpłaty od dłużników wyniosły 248,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r. wyniosła 157,2 mln zł, co jest wartością zbliżoną do rezultatu osiągniętego na koniec marca 2019 r. Negatywna...

Kredyt Inkaso: Jarosław Orlikowski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa

Jarosław Orlikowski złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Kredyt Inkaso i pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, podała spółka. Kredyt Inkaso: Jarosław Orlikowski złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie "Jarosław Orlikowski nie wskazał powodów rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
Gorące spółki dnia

Forte [FTE], Kredyt Inkaso [KRI] – Gorące spółki dnia 30.01.2019

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. Spółka opublikowała przed rozpoczęciem wtorkowej sesji, raport ze wstępnymi szacunkami wyników uzyskanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Raport nie wywołał większej reakcji rynku. Można się z niego dowiedzieć, że przychody sięgnęły w IV kwartale 297 mln zł wobec 292 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 32,9 mln zł w porównaniu z 25,4 mln zł przed rokiem. Ostatni kwartał wypadł więc całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o zsumowane wyniki za wszystkie cztery kwartały, to spółka wypracowała w tym okresie 1 107 mln zł obrotów, co jest wynikiem nieco lepszym niż przed rokiem. EBITDA za 12 miesięcy sięga około 118,2 mln zł, natomiast rok wcześniej było to ponad 125,6 mln zł....

Kredyt Inkaso – poprawa wyników w raporcie rocznym

Kredyt Inkaso odnotowało 5,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018 (tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.) wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 42,44 mln zł wobec 25,27 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa na koniec marca 2018 r. wyniosła 124,6 mln zł, co oznacza wzrost o 28% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,68 mln zł w roku finansowym 2017/2018 wobec 92,56 mln zł rok wcześniej. Wartość godziwa nabytych wierzytelności na koniec marca 2018 r. wyniosła 618,5 mln zł, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z końcem marca 2017 r. Wpłaty od dłużników osiągnęły poziom 185 mln zł, co oznacza wzrost...
wolumen

Przed zamknięciem. Vistal [VTL] i Kredyt Inkaso [KRI]

Vistal Vistal zajmuje się wytwarzaniem i montowaniem konstrukcji stalowych. Na wykresie Spółki widać trójkąt.Z powodu wielokrotnego potwierdzenia szczególnie interesujące wydaje się jego górne ramię, które obecnie znajduje się na poziomie 9,70 zł. Przełamanie tej bariery zapowiadałoby wzrost porównywalny z wysokością trójkąta, czyli w okolice 10,90 zł. Poziom ten oznaczono czerwoną linią. Dolne ramię trójkąta znajduje się na poziomie 9,40 zł. W razie przełamania tej bariery należałoby oczekiwać spadku do około 8,40 zł. Kredyt Inkaso Kurs Kredyt Inkaso znajduje się w trendzie horyzontalnym, będącym korektą w trendzie wzrostowym wyższego rzędu. Górnym ograniczeniem tej konsolidacji jest czerwona linia na poziomie 26 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby kontynuację trendu wzrostowego. Alternatywny scenariusz to przełamanie dolnego ograniczenia konsolidacji oznaczonego niebieską linią na poziomie 25 zł, co zapowiadałoby...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację