Conotoxia
Konsorcjum Stali bez dywidendy w 2018 i 2019 roku

Wycofanie akcji Konsorcjum Stali z obrotu na GPW nastąpi 18 czerwca

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Konsorcjum Stali z obrotu na rynku głównym GPW będzie 18 czerwca 2020 r., podało Konsorcjum Stali. GPW wycofuje akcje Konsorcjum Stali z obrotu "Zarząd Giełdy stwierdził, że: (1) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Konsorcjum Stali zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki , z dniem 18 czerwca 2020 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW, (2) zlecenia maklerskie na akcje spółki, przekazane na Giełdę, a niezrealizowane do dnia 17 czerwca 2020 r. (włącznie), tracą ważność" - czytamy w komunikacie. Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Konsorcjum Stali ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 18 czerwca

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce Konsorcjum Stali z dniem 18 czerwca br., podała Komisja. Konsorcjum Stali: KNF zezwala na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym W marcu akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW. Wcześniej Konsorcjum Stali podało, że otrzymało wniosek akcjonariuszy, posiadających łącznie 4 185 238 akcji spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007...
Konsorcjum Stali bez dywidendy w 2018 i 2019 roku

Konsorcjum Stali miało wstępnie 19,31 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r.

Konsorcjum Stali miało jednostkowo 437,94 mln zł przychodów i 19,31 mln zł zysku finansowego netto, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane za I kwartał 2020 r. Konsorcjum Stali podaje wstępne dane za I kw. br. "Jednostkowy przychód ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów emitenta za I kw. 2020 r. wyniósł 437 938 tys. zł co stanowi wzrost o 14 231 tys. zł w stosunku do I kw. roku poprzedniego. Jednostkowy zysk finansowy netto emitenta za I kw. 2020 r. wyniósł 19 312 tys. zł co stanowi wzrost o 17 865 tys. zł w stosunku do I kw. roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Zdaniem spółki wzrost przychodów ze sprzedaży oraz bardzo dobry zysk finansowy netto są efektem dostosowania się do zmiennych...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Kruk, Konsorcjum Stali, ALTUS TFI

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Raport roczny Kruk Kruk S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, Spółka z małej kilkunastoosobowej firmy, stała się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. KRUK stosuje innowacyjną strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na dogodne raty. Kapitalizacja Spółki wynosi 3,08 mld PLN. Zarząd Kruk S.A. opublikował 7...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – CCC, Orange Polska, Konsorcjum Stali

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Informacja o rezerwach i odpisach w rocznym sprawozdaniu finansowym CCC CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa CCC na koniec 2015 roku posiadała 773 salony w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 371,5 tys. m2. Liczba pracowników w Spółce w Polsce wynosi 6 000, zaś w całej Grupie Kapitałowej ponad 10 000. Kapitalizacja Spółki wynosi 7,37 mld PLN. Zarząd CCC S.A. informuje, że w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem...
Konsorcjum Stali bez dywidendy w 2018 i 2019 roku

Konsorcjum Stali bez dywidendy w 2018 i 2019 roku

Konsorcjum Stali to jeden z największych dystrybutorów i przetwórców stali w Polsce oferujące wyroby hutnicze, zbrojenia budowlane i konstrukcje stalowe. Firma opublikowała raport za III kw. 2018 roku przy jednoczesnej rekomendacji nie wypłacania dywidendy w celu przeznaczenia całości wypracowanych zysków za lata obrotowe 2018-2019 na kapitał zapasowy. III kw. 2018 r. III kw. 2017 r. Skonsolidowany zysk netto 11,61 mln zł 9,83 mln zł Zysk operacyjny 15,26 mln zł 13,22 mln zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 484,93 mln zł 405,75 mln zł - III kw. 2018 roku charakteryzował się zwyżkowym trendem cenowym dla wszystkich grup wyrobów stalowych oraz dobrym popytem rynkowym we wszystkich sektorach konsumujących wyroby hutnicze. Wysoki popyt wynikał z realizacji dużej liczby inwestycji budowlanych oraz dobrej sytuacji gospodarczej kraju. Równolegle z wysokim popytem brak atrakcyjnych ofert importowych oraz wprowadzenie środków...
Gorące spółki dnia

ABC Data [ABC], Konsorcjum Stali [KST] – Gorące spółki dnia 25.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Akcje spółki drożały w trakcie wtorkowej sesji o niemal 11% przy bardzo wysokich obrotach. Sesja otworzyła się luką wzrostową po informacjach podanych w poniedziałek wieczorem. Chodzi o prowadzoną kontrolę Urzędu Celno-Skarbowego w zakresie prawidłowości rozliczania VAT za II kwartał 2014 roku. Jak się okazało, nie wykazała ona nieprawidłowości. Spółka dodała także, że nie jest obecnie prowadzone żadne postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT. Na wykresie widać, że najbliższy poziom oporu to strefa łącząca wcześniejsze dołki w rojenie 1,80 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty...

Konsorcjum Stali – 41,51 mln zł zysku netto w 2017 (dane wstępne)

"Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) przekazuje informację o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017. Skonsolidowany przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 r. wyniósł 1 531 665 tys. zł co stanowi wzrost o 311 366 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 r. wyniósł 41 512 tys. zł co stanowi spadek o 1 209 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego" - podano w komunikacie. Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne zaudytowane dane...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Torpolu [TOR] i Konsorcjum Stali [KST]

Torpol Torpol zajmuje się modernizacją linii kolejowych. Od połowy marca na wykresie powstaje pozytywna formacja klina zniżkującego. Ostatnio cena wybiła się górą generując pozytywny sygnał. Na jego podstawie można oczekiwać wzrostu do poziomu ostatniego szczytu (14,20 zł). Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Konsorcjum Stali Konsstal jest producentem zbrojeń budowlanych. Od lutego cena Spółki znajdowała się w trendzie spadkowym, w bardzo regularnym kanale trendowym. W ostatni czwartek cena wyszła poza górną linię kanału. Co prawda później ten wzrost został zanegowany, ale cena pozostaje ponad kanałem. W innej sytuacji taki sygnał uznałbym za...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ