Conotoxia

Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ Komputronika

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Komputronik w restrukturyzacji, oddalając jednocześnie zastrzeżenia Urzędu Skarbowego złożone przeciwko układowi, podała spółka. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli spółki na 10 grup. Spółka ma dokonywać spłat, poczynając od 31 lipca 2022 r. Ostatnie z rat zadłużenia mają zostać spłacone 30 kwietnia 2028 r. Komputronik w restrukturyzacji - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Komputronik sprzedał 80% udziałów Benchmark na rzecz Grupy WP za ok. 11,3 mln zł

Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji zawarł ze spółką Wirtualna Polska Media umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów (stanowiących 80% kapitału) Benchmark, podał Komputronik, ujawniając opóźnioną informację poufną. Na cenę sprzedaży udziałów składa się kwota ok. 11,3 mln zł i została uiszczona w dniu zawarcia umowy. "W wyniku transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej emitent wykaże zysk na transakcji o charakterze jednorazowym, który na dzień zawarcia umowy szacowany jest na ok. 8,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Benchmark świadczył m.in. na rzecz Komputronika usługi związane z redakcją tekstów marketingowych, w szczególności o tematyce komputerowej, nowych technologii związanych z branżą IT. Wypracował w roku obrotowym 2021/2022 ok. 4,7 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła ok. 1,9 mln zł, a zysk netto wyniósł ok....

Komputronik miał 1,88 mln zł zysku netto, 2,14 mln zł zysku EBIT w I kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 17.08.2022 (ISBnews) - Komputronik odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.) wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,14 mln zł wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 393,21 mln zł w I kw. wobec 394,25 mln zł rok wcześniej. "Dane finansowe za I kwartał kończący się 30.06.2022 r. wskazują na posiadanie zdolności do generowania zysków. Grupa skoncentrowała się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinęła ofertę usługową i poprawiła warunki zakupu u niektórych dostawców. Przychody w I kwartale 2022 r. pozostały na poziomie zbliżonym do przychodów...

Komputronik miał 14,62 mln zł zysku netto, 50,3 mln zł zysku EBITDA w r.obr. 2021/2022

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Komputronik odnotował 14,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2021/2022 (kwiecień 2021 - marzec 2022) wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,95 mln zł wobec 22,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 50,3 mln zł wobec 43,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 772,94 mln zł w r.obr. 20221/2022 wobec 1 479,19 mln zł rok wcześniej. "Rok 2021 był dla grupy bardzo udanym okresem. Gospodarka cały czas odczuwała wpływ trwającej już drugi rok epidemii koronawirusa (COVID-19), jednak dla Grupy Komputronik wpływ ten był pozytywny. Dalsze skupianie się zarówno osób fizycznych, jak i instytucji na zapewnieniu...

Komputronik miał szacunkowo 50,7 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w r.obr. 2021/2022

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Komputronik odnotował 50,7 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wzrost o 16% r/r) w roku obrotowym 2021/2022 (tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 1 773,5 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług wzrósł o 17% r/r do 227,4 mln zł, zaś zysk operacyjny - o 36% r/r do 30 mln zł, podano. "Wypracowane wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022 potwierdzają prawidłową realizację procesu restrukturyzacyjnego, w szczególności w obszarze procesów operacyjnych i kosztowych. Jednocześnie emitent wskazuje, iż przebieg procesu restrukturyzacyjnego przebiega zgodnie z harmonogramem" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy...

Komputronik miał szacunkowo 42,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w r.obr. 2021/2022

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Komputronik odnotował 42,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w roku obrotowym 2021/2022 (od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.), co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2021/2022 jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT, w porównaniu do roku obrotowego 2020/2021): * Przychody ze sprzedaży: 1 685,9 mln zł wobec kwoty 1 403,9 mln zł przychodów za rok obrotowy 2021/2022 (wzrost o 20,1%), * Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 197,2 mln zł (wzrost o 15%), * Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 26,3 mln zł (wzrost o 12%), * Zysk przed opodatkowaniem w kwocie 18,8 mln zł (wzrost o...

Komputronik chce zakończyć sanację i zacząć spłatę wierzytelności na początku lipca

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Komputronik na początku lipca powinien formalnie zakończyć proces sanacji i rozpocząć spłatę wierzytelności według zaakceptowanego harmonogramu, poinformował prezes Komputronik Wojciech Buczkowski. Komputronik oraz Komputronik Biznes zdobyły zgody wierzycieli na zakończenie restrukturyzacji. Decyzją sądu głosowanie odbywało się korespondencyjnie. W głosowaniu nad układem Komputronik oddano 413 głosy reprezentujące łącznie 284 043 720,29 zł wierzytelności (94,67% całości sumy wierzytelności). Za przyjęciem propozycji układowych było 79,44% sumy głosujących wierzytelności, co przekłada się na 91,53% liczby głosujących wierzycieli. W przypadku propozycji Komputronik Biznes za ich przyjęciem było 92,93% głosujących wierzycieli, którzy reprezentowali 99,37% sumy wierzytelności. Oddane głosy reprezentowały 70 113 796,84 zł wszystkich wierzytelności (98,64%), podano. "To dla nas bardzo ważny dzień. Oznacza, że obydwie spółki mogą już oficjalnie myśleć o zakończeniu...

Komputronik ma porozumienie z Bankiem Pekao ws. spłaty 4,67 mln zł wierzytelności

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Pomiędzy Bankiem Pekao a Komputronik w restrukturyzacji zawarte zostało porozumienie restrukturyzacyjne w łącznej kwocie 4,67 mln zł, podał Komputronik. Jest to ostatnie porozumienie restrukturyzacyjne, które Komputronik planował zawrzeć z bankami posiadającymi wierzytelności zabezpieczone. Bank Pekao, Santander Bank Polska, Bank Millennium oraz mBank są największymi wierzycielami spółki i jedynymi wierzycielami posiadającymi wierzytelności zabezpieczone, a ich wierzytelności, włącznie z wierzytelnościami zabezpieczonymi, wynoszą około 48% sumy wierzytelności podlegających układowi z wierzycielami, podano w komunikacie. Wcześniej Komputronik informował, że zostało zawarte porozumienie z Bankiem Millennium, dotyczące spłaty 17,15 mln zł, z Santander BP, dotyczące spłaty 41,08 mln zł, oraz z mBankiem, dotyczące spłaty 31,62 mln zł. Spółka zwraca uwagę, że po zawarciu porozumień nie będzie istniało ryzyko prowadzenia jakiejkolwiek egzekucji z majątku...

Komputronik ma porozumienie z mBankiem ws. spłaty 31,62 mln zł wierzytelności

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Pomiędzy mBankiem a Komputronik w restrukturyzacji oraz spółkami zależnymi: Komputronik Biznes w restrukturyzacji i Komputronik Signum zawarte zostało porozumienie restrukturyzacyjne w łącznej kwocie 31,62 mln zł, podał Komputronik. Komputronik jednocześnie poinformował w komunikacie, iż spodziewa się zawrzeć, co do zasady, analogiczne porozumienie restrukturyzacyjne z bankiem, który takiego porozumienia jeszcze nie zawarł, tj. Bankiem Pekao w marcu 2022 roku. mBank, Santander Bank Polska, Bank Millennium oraz Bank Pekao są największymi wierzycielami Komputronik, a ich wierzytelności, włącznie z wierzytelnościami zabezpieczonymi, wynoszą około 48% sumy wierzytelności podlegających układowi z wierzycielami, podano. Wcześniej Komputronik podawał, że zostało zawarte porozumienie z Bankiem Millennium, dotyczące spłaty 17,15 mln zł, oraz z Santander BP, dotyczące spłaty 41,08 mln zł. Spółka zwraca uwagę, że po zawarciu porozumień...

Komputronik ma porozumienie z Santander BP ws. spłaty 41,1 mln zł wierzytelności

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Pomiędzy Santander Bank Polska a Komputronik w restrukturyzacji oraz jego spółkami zależnymi: Komputronik Biznes i Komputronik Signum zawarte zostało porozumienie restrukturyzacyjne, dotyczące spłaty wierzytelności w łącznej kwocie 41,08 mln zł, podał Komputronik. Spółka spodziewa się, że zawrze analogiczne porozumienia restrukturyzacyjne z mBankiem oraz Bankiem Pekao do końca lutego 2022 r. Santander BP, mbank, Bank Millennium oraz Bank Pekao są największymi wierzycielami Komputronika i jedynymi wierzycielami posiadającymi wierzytelności zabezpieczone, a ich wierzytelności, włącznie z wierzytelnościami zabezpieczonymi, wynoszą około 48% sumy wierzytelności podlegających układowi z wierzycielami, przypomniano w komunikacie. Wcześniej Komputronik podawał, że zostało zawarte porozumienie z Bankiem Millennium, dotyczące spłaty 17,15 mln zł. Spółka zwraca uwagę, że po zawarciu porozumień nie będzie istniało ryzyko prowadzenia jakiejkolwiek egzekucji z majątku...

Komputronik przed szansą na zmianę trendu – zapiski giełdowego spekulanta

W ramach zmian wprowadzonych w firmie, spółka skoncentrowała się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinęła ofertę usługową i poprawiła warunki zakupu u niektórych dostawców, co bardzo szybko wpłynęło na uzyskiwane wyniki.

Komputronik miał 9,21 mln zł zysku netto, 13,2 mln zł zysku EBIT w III kw. r.obr. 2021/22

Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji odnotował 9,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2021/2022 (październik-grudzień 2021) wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,2 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 538,74 mln zł w III kw. r.obr. 2021/2022 wobec 477,29 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. r.obr. 2021/2022 (kwiecień-grudzień 2021) spółka miała 10,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 337,27 mln zł w porównaniu z 1 087,63 mln zł rok wcześniej. "Dane finansowe za 3 kwartały kończące się...

Komputronik przyjął treść propozycji układowych w postępowaniu sanacyjnym

Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Komputronik przyjął treść propozycji układowych w ramach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczym do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała spółka. Zawarcie porozumień z czterema największymi wierzycielami powinno nastąpić do końca lutego. "Przyjęta treść propozycji układowych jest elementem uzgodnień dokonanych z czterema największymi wierzycielami emitenta, tj. Santander Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A., mBank S.A. i Bank Pekao S.A., to jest ze wszystkimi wierzycielami posiadającymi w stosunku do emitenta również wierzytelności zabezpieczone w rozumieniu przepisów art. 151 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie. Ze wszystkimi powyższymi wierzycielami zostało uzgodnione, iż wyrażą oni zgodę na objęcie układem ich wierzytelności zabezpieczonych, przy założeniu złożenia przez Komputronik propozycji układowych o...

Komputronik miał 1,26 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (kwiecień-wrzesień 2021) wobec 3,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,54 mln zł wobec 5,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 798,53 mln zł w I poł. r.obr. 2021/2022 wobec 610,34 mln zł rok wcześniej. "Mija kolejne półrocze naszej niełatwej pracy związanej z odbudową pozycji rynkowej Grupy Komputronik, nadszarpniętej szeregiem zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do konieczności otwarcia postępowania sanacyjnego w marcu 2020 roku. Nasze wysiłki przynoszą dobre efekty - systematycznie zwiększamy obroty, zachowujemy dobrą rentowność i korzystamy ze sprzyjającej koniunktury na rynku, na którym działamy. Przychody ze sprzedaży...

Komputronik miał 2,06 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2021/2022

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji odnotował 2,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2021/2022 (1 kwietnia - 30 czerwca 2021) wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,1 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 394,25 mln zł w I kw. roku finansowego 2021/2022 wobec 291,8 mln zł rok wcześniej. "Grupa Komputronik osiągnęła przychody w wysokości 394,3 mln zł, o 35% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Tak znaczny wzrost wynika w dużej mierze z bardzo słabego pierwszego kwartału 2020 roku, który był równocześnie pierwszym kwartałem po wejściu w sanację. W rezultacie wszystkich czynników wpływających na...
Gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Atal [1AT] – Gorące spółki dnia

"Potencjał przekazań na ten rok wynosi nawet do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży szacowany jest na ok. 4 tys. lokali. Wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu są rekordowe w historii spółki. Po 6 miesiącach tego roku przebiliśmy pułap 2 000 zakontraktowanych lokali. Osiągnięte w I półroczu 2021 wskaźniki potwierdzają, że Atal znajduje się w bardzo dobrej kondycji i skutecznie odpowiada na bieżące trendy rynkowe. W kolejnych okresach sprawozdawczych powinniśmy odnotowywać analogiczne poziomy kluczowych wskaźników operacyjnych" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek.

Komputronik miał 8,85 mln zł zysku netto w r.fin. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2020/2021 (zakończonym 31 marca 2021) wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,29 mln zł wobec 50,38 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479,19 mln zł w 2020/2021 wobec 1 649,17 mln zł rok wcześniej. "Pomimo wszystkich niekorzystnych warunków, grupa osiągnęła w okresie od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. przychód w wysokości 1 479,2 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do poprzedniego roku o 10,3%. Przy czym w pierwszej połowie roku odnotowany został spadek obrotów o 25,5%, natomiast w drugiej połowie roku widoczny jest już wzrost obrotów o 4,7%. W roku finansowym...

Grupa Komputronik miała wstępnie 21,7 mln zł zysku EBIT w roku fin. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego i 43,3 mln zł EBITDA w roku finansowym 2020/2021 (od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.), przy 1 473,9 mln zł przychodów (spadek o 10,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. "Spółka szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2020/2021 następujące skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT): - Przychody ze sprzedaży: 1 473,9 mln zł wobec kwoty 1 649,1 mln zł przychodów za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 10,6%), - Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 193,9 mln zł, - Zysk na działalności gospodarczej: wynik dodatni w kwocie 33,6 mln zł, - Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 21,7 mln zł, - Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni...

Komputronik miał szac. 8,6 mln zł jedn. EBITDA w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik wypracował 8,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w III kw. roku obrachunkowego 2020/2021 (tj. w okresie październik-grudzień 2020 r.) wobec 6,7 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując zaktualizowane szacunki wyników za ten okres. EBITDA z korektą MSSF 16 wyniosła w tym okresie 7 mln zł (wobec 4,2 mln zł rok wcześniej). Przychody ze sprzedaży sięgnęły 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 4,9 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 1,3 mln zł (0,8 mln zł), podano w komunikacie. "Główną przyczyną zmiany powyżej wskazanych pozycji jest zmiana wartości uprzednio utworzonej rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług, wynikające...

Komputronik miał wstępnie 13,2 mln zł jedn. EBITDA w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik szacuje, że osiągnął jednostkowo następujące wyniki za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 (1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.): przychody ze sprzedaży 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 9,2 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 6,6 mln zł (0,8 mln zł), EBITDA 13,2 mln zł (6,7 mln zł) oraz EBITDA z korektą MSSF 16 -11,3 mln zł (4,2 mln zł), podała spółka. Komputronik wykorzystał dobrą koniunkturę rynkową "Emitent wykorzystał dobrą koniunkturę rynkową w ostatnim kwartale kalendarzowym roku 2020, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego. Emitent wskazuje, że nie ma pewności, że dobra koniunktura w branży, w której działa...

Komputronik: Sędzia-komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny spółki

Sędzia-komisarz wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym Komputronika postanowił o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego, podała spółka. "Postanowienie zostało wydane 14 stycznia 2021 roku i jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu" - czytamy w komunikacie. Na przełomie sierpnia i września 2020 r. zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Komputronik oraz Komputronik Biznes plany restrukturyzacyjne wraz z projekcją przyszłych wyników finansowych i przepływów pieniężnych. W wariancie bazowym Komputronik oczekiwał, że zanotuje 914,9 mln zł przychodów i 6,9 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

Komputronik udostępnia możliwość rezerwacji wizyty w salonie przez Booksy

Komputronik umożliwił klientom umówienie wizyty w wybranym salonie w dogodnym dla siebie terminie - za pomocą platformy Booksy, aby umówić wizytę, podała spółka. Komputronik umożliwia zamówienie mobilnych wizyt "Platforma daje możliwość zamówienia mobilnej wizyty serwisowej w domu lub biurze, umówienia wizyty w salonie po odbiór zamówionego sprzętu, usługi serwisowej lub konsultacji z doradcą. Dodatkowo klienci będą mogli także umówić wideorozmowę z handlowcem, który doradzi w wyborze sprzętu i pomoże wybrać najbardziej atrakcyjną formę finansowania zakupu" - czytamy w komunikacie. Spotkania za pośrednictwem Booksy można umawiać w wybranych salonach na terenie całego kraju, podano także. Booksy to polski startup założony w 2013 r. z siedzibą w San Francisco, oferujący platformę do rezerwacji wizyt online dla użytkowników i program do rozwijania biznesu dla usługodawców. Komputronik -...

Komputronik miał wstępnie 457 mln zł przychodów w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 457 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3,7% r/r) i 55,2 mln zł zysku na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) (wzrost o 14,9% r/r) w III kwartale roku obrotowego 2020/2021, kończącego się 31 marca 2021 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane. Komputronik z dobrymi wynikami finansowymi "Emitent szacuje, że w FQ3'20 osiągnął następujące jednostkowe odczyty wybranych pozycji wyniku finansowego: - Przychód ze sprzedaży 457 mln zł wobec 440 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku (wzrost o 3,7%), - Zysk na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) wyniósł około 55,2 mln zł wobec 48 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego (wzrost o 14,9%)" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że kwota zysku...

Komputronik miał 3,13 mln zł zysku netto, 14,8 mln zł EBITDA w I pół. r. obr.

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 3,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 (1 kwietnia - 30 września 2020) wobec 14,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komputronik systematycznie odbudowywał zakłóconą działalność operacyjną w 2020 roku Zysk operacyjny wyniósł 5,43 mln zł wobec 9,84 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,8 mln zł, wobec 3,6 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 610,34 mln zł w I pół. r. obr. wobec 819,67 mln zł rok wcześniej. "Począwszy od kwietnia 2020 roku, Komputronik i Komputronik Biznes systematycznie odbudowywały zakłóconą działalność operacyjną. Niemal każdego miesiąca minionego półrocza roku obrachunkowego notowaliśmy wyższe obroty i zwiększone marże (wyjątkiem był sierpień, w którym przychody były...

Komputronik: UCS określił o 1,34 mln zł wyższy podatek dochodowy za r.fin. 2014

Komputronik w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku (rok podatkowy 2014) na kwotę wyższą o 1 341 156 zł od kwoty podatku zapłaconego przez spółkę za ten rok podatkowy, tj. na 5 374 278 zł, podała spółka. Należności licencyjne za rok podatkowy 2014 były należne pomiędzy Komputronikiem, a spółką zależną Komputronik Signum "Decyzję powyższą UCS uzasadnił w ten sposób, iż zarzucił spółce zawyżenie kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym 2014 w związku z wykazaniem w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłat licencyjnych poniesionych z tytułu używania znaków towarowych będących własnością spółki...

Komputronik planuje otworzyć łącznie ok. 20 mobilnych punktów obsługi klientów

Komputronik w związku z zamknięciem sklepów w galeriach handlowych planuje uruchomić do końca roku około 20 alternatywnych, mobilnych punktów obsługi klientów, podała spółka. Pierwsze punkty zostały otwarte w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Zgorzelcu. Komputronik planuje uruchomić do końca roku około 20 alternatywnych, mobilnych punktów obsługi klientów "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zdecydowaliśmy się otworzyć alternatywne punkty obsługi. Pojawią się one w największych miastach na placach i parkingach przed galeriami handlowymi. W całym kraju otworzymy i utrzymamy do końca roku ok. 20 takich miejsc. Dzięki temu klienci będą mogli skorzystać z pełnej oferty naszej firmy. Otwarcie alternatywnych punktów obsługi pozwoli nam jednocześnie zachować reżim sanitarny, a klienci, którzy odwiedzą nasze tymczasowe sklepy będą mogli nie tylko zasięgnąć fachowej porady czy obejrzeć...

Komputronik miał 1,53 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł EBITDA w I kw. r. obr.

Komputronik odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., wobec 6,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komputronik oficjalnie raportuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 3,91 mln zł wobec 6,51 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 5,99 mln zł wobec -3,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 291,8 mln zł w I kw. wobec 382,21 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2020 roku obrotowego był zarazem pierwszym kwartałem działalności grupy po otwarciu postępowań sanacyjnych dla spółek Komputronik S.A. w restrukturyzacji oraz Kombutronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Dodatkowo poza negatywnymi skutkami związanymi z otwarciem postępowań sanacyjnych,...

Komputronik miał wstępnie 83,6 mln zł straty netto w r. fin. 2019/2020

Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020, według wstępnych danych, podała spółka. Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto w roku obrotowym 2019/2020 "Finalne wyniki grupy kapitałowej spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, przesłane do audytora i zarządcy, wskazują następujące pozycje: 1. (-50,4) mln zł - strata z działalności operacyjnej, 2. (-91,6) mln zł - strata brutto, 3. (-83,6) mln zł strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego" - czytamy w komunikacie. Komputronik wskazał, że ujemne wyniki roku obrotowego, szczególnie ostatniego kwartału tego roku, są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, tj. działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego i wdrożeniem zaktualizowanej strategii, ogromnymi w...

Jarosław Szaliński powołany na dyrektora finansowego Komputronika

Jarosław Szaliński został powołany na dyrektora finansowego Grupy Komputronik, podała spółka. Szaliński będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie obszaru finansów, księgowości i kadr oraz za sprawność operacji back office. Zmiany w składzie Komputronika "Dotychczasowy dyrektor finansowy Grupy Komputronik - Krzysztof Nowak - będzie współpracował z nowym CFO w ramach obszaru finansów i w bieżących działaniach operacyjnych" - czytamy w komunikacie. "Jarosław Szaliński posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i optymalizacji kluczowych procesów zarządczych i operacyjnych. Do tej pory pełnił funkcje dyrektora sprzedaży, dyrektora finansowego, prezesa zarządu i członka rady nadzorczej w największych firmach notowanych na WIG20" - czytamy dalej. Nowy CFO Komputronik posiada szeroką wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy m.in. dla koncernu naftowego, przewoźnika kolejowego, farmaceutycznego, produkcyjnego, medialnego i FMCG. W Grupie Komputronik...

Komputronik miał wstępnie 4,2 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 5,5 mln zł zysku EBITDA i 4,2 mln zł zysku netto w I kwartale roku obrotowego 2020/2021, podała spółka, prezentując wstępne dane. Komputronik miał 5,5 mln zł zysku EBITDA w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 "Emitent szacuje, iż w pierwszym kwartale roku finansowego 2020/2021 (zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 roku), nastąpiła poprawa wyników finansowych. Zostały przeprowadzone istotne gruntowne działania restrukturyzacyjne, polegające na: zmniejszeniu liczby pracowników i współpracowników (także w ramach konsolidacji operacyjnej spółek w grupie), zmniejszenia liczby sklepów własnych o jednostki mogące w najbliższej przyszłości utracić rentowność, redukcji kosztów wynajmu powierzchni komercyjnych i zmniejszenia wielkości pozostałych kosztów rzeczowych. Dodatkowo emitent skoncentrował się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinął ofertę usługową i poprawił...

Komputronik: UCS wydał pozytywną decyzję dot. kontroli rozliczeń VAT w 2017 r.

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu zakończył kontrolę w Komputroniku - organ sprawdzał poprawność rozliczeń podatku VAT za okres styczeń-wrzesień 2017. Zgodnie z wydaną decyzją wszystkie transakcje sprzedaży realizowane przez Komputronik w tym okresie były prawidłowo rozliczane z zachowaniem wszelkich wymogów formalnoprawnych i nie wzbudziły żadnych wątpliwości urzędników, podała spółka. W uzasadnieniu Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu podał, że: w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych stwierdzono zachowanie wszystkich wymogów formalnoprawnych dla zastosowania w sprzedaży stawki 0%. w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych (w tym smartfonów) opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia spółka prawidłowo stosowała ogólną stawkę sprzedaży (23%) dla osób niebędących podatnikami VAT. Przy zakupie ww. towarów podatek należny został rozliczony na zasadzie odwrotnego obciążenia. w zakresie sprzedaży towarów na rzecz...
Gorące spółki dnia

Elektrobudowa [ELB], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Spółka opublikowała wczoraj raport z wynikami za pierwsze półrocze roku obrotowego. W okresie od początku kwietnia do końca września 2019 roku, spółka zanotowała dużą stratę, sięgającą 14,54 mln zł. Prze rokiem mieliśmy niemal 3 mln zł zysku. Strata oper

Komputronik z 14,54 mln zł straty w okresie kwiecień-wrzesień 2019

Komputronik odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2019 (1 kwietnia - 30 września 2019) wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
computers

Komputronik – 2,89 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu, oRGR na wykresie?

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka właśnie opublikowała raport z wynikami za pierwszą połowę przesuniętego roku finansowego. Poniżej szczegóły z raportu. Spółka wypracowała 2,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie roku finansowego 2018/2019, wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,57 mln zł wobec 8,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA Grupy wyniósł 14,04 mln zł w porównaniu do 14,46 mln zł zł w roku ubiegłym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 968,59 mln zł w I połowie 2018/2019 wobec 954,56 mln zł rok wcześniej. Marża brutto Grupy zwiększyła się z 10,3% w roku 2017 do 10,9% w bieżącym okresie, generując zysk na sprzedaży w wysokości 105,7 mln zł,...

Komputronik – ze stratą netto w roku obr. 2017/2018

Komputronik odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Z pominięciem wpływu zdarzeń jednorazowych zysk netto wypracowany przez grupę kapitałową Komputronik S.A. wyniósł 10 387 tys. zł(w tym 10 232 tys. zł przypadające akcjonariuszowi większościowemu)" czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,56 mln zł wobec 23,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 27 mln zł wobec 32,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 044,83 mln zł w roku obrotowym wobec 2 012,71 mln zł rok wcześniej. "Grupa osiągnęła w okresie od 1.04.2017r. do 31.03.2018r. przychód w wysokości 2 045...

Komputronik – ze startą netto w roku obr. 2017/2018

Komputronik miał wstępnie 37,12 mln zł skonsolidowanej straty netto, 22,1 mln zł EBITDA oraz 9,7 mln zł zysku operacyjnego w roku obrotowym 2017/2018, podała spółka. „Wstępne dane skonsolidowane: - przychody ze sprzedaży: 2 045,0 mln zł, ; - wynik brutto ze sprzedaży: (+) 221,3 mln zł, ; - wynik z działalności operacyjnej: (+) 9,7 mln zł, ; - wynik netto: (-) 37,12 mln zł, ; - EBITDA: (+) 22,1 mln zł, ; Wstępne dane jednostkowe: - przychody ze sprzedaży: 1 886,2 mln zł, ; - wynik brutto ze sprzedaży: (+) 179,8 mln zł ; - wynik z działalności operacyjnej: (+) 7,7 mln zł, ; - wynik netto: (-) 19,97 mln zł, ; - EBITDA: (+) 17,9 mln zł, " – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że na wyniki miały wpływ czynniki o...
computers

Komputronik – wyniki za III kwartał przyjęte bez emocji

Komputronik czyli znany dystrybutor sprzętu IT, notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku, opublikował wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2017 (od 1 października do 31 grudnia 2017). Główną informacją płynącą z raportu jest wzrost zysku netto w ujęciu rok do roku do 4,57 mln zł w trzecim kwartale. Co oznacza wzrost o nieco ponad 9%. Negatywnie wypada odczyt zysku operacyjnego, który wyniósł 6,4 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 639,15 mln zł wobec 568,37 mln zł rok wcześniej. W sumie podczas trzech kwartałów 2017 roku spółka miała 9,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 593,71 mln...

Dywidenda = zysk? Nowe zakupowe pomysły!

Pod jednym z ostatnich wpisów na stronie Gospodarka24 pojawiły się dwie propozycje spółek, które w najbliższym czasie mogłyby wejść w skład Portfela Dywidendowego. Były to Komputronik i Orbis. Obie z wymienionych spółek są dość dobrze znane na polskim rynku. Postanowiłem przyjrzeć się im bliżej, aby sprawdzić czy zgodnie z rekomendacją są one interesujące z punktu widzenia Portfela Dywidendowego. Komputronik to spółka powstała w październiku 1996 roku w Poznaniu, gdzie został otwarty pierwszy sklep sieci. Dwa lata później działał już sklep internetowy. W lipcu 2007 roku Komputronik zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie w Polsce spółka jest jednym z największych sprzedawców detalicznych sprzętu komputerowego, oprogramowania, produktów AGD i RTV, a także różnego typu akcesoriów elektronicznych. Rok finansowy dla Komputronika trwa od...
gorące spółki dnia

P.A. Nova [NVA], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka należała do ścisłej czołówki najmocniej zyskujących firm podczas ostatniej sesji ubiegłego tygodnia. Wzrosty ostatecznie osiągnęły poziom 12% choć wynik w ciągu dnia był jeszcze lepszy. Udanie został zakończy cały tydzień, w którym akcje zdrożały o niemal 20%. Piątkowa zwyżka to reakcja rynku na pozytywne informacje dotyczące wygranego przetargu na budowę sklepu Ikei w Lublinie. Umowa warta jest niemal 66 mln zł i powinna wpłynąć na poprawę wyników w przyszłości. Spółka snuje także plany wejścia na rynek niemiecki co także powinno podobać...
gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Braster [BRA] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji ponad 8% osiągając nowe maksimum odbicia, które trwa od końca stycznia. Pojawił się techniczny sygnał kupna, gdyż wybita została linia trendu spadkowego oraz pokonany został lokalny opór w okolicach 6,30 zł. Cena powinna niebawem osiągnąć kolejny opór, który mamy w rejonie 7,20 zł. Warto jednak spojrzeć na znacznie szerzy kontekst np. na wykresie tygodniowym. Trwające wzrosty są odbiciem od prawie 5 letniej linii trendu wzrostowego...
gorące spółki dnia

Energa [ENG], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Energa to spółka zajmująca się dystrybucją, wytwarzaniem oraz obrotem energią elektryczną. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Niemal 6% wzrosty przy podwyższonych obrotach sprawiły, że spółka znalazła się wśród najmocniej zyskujących firm spośród głównego indeksu. Był to trzeci wzrostowy dzień z rzędu, który sprawił, że wynik ubiegłego tygodnia przekroczył 10% wzrostu. Technika wskazuje na aktywowanie się formacji podwójnego dna poprzez wybicie poprzedniego wierzchołka przy 12,89 zł. Trend nadal jest spadkowy ale formacja wygląda pozytywnie zwłaszcza, że powstawała przy narastających obrotach, a samo wybicie dokonało się w dobrym...

Komputronik [KOM] – Analiza na zamówienie

Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Spadki na wykresie tygodniowym rozpoczęły się od nieudanej próby wybicia poziomu poprzedniego szczytu w czerwcu ubiegłego roku. ID tego czasu cena nieustannie spada. Szerszy układ ekstremów jest jednak pozytywny i od września 2011 roku jesteśmy w stanie wyznaczyć umiarkowany trend wzrostowy. Wydaje się więc, że warto szukać okazji do kupna, a ciekawym miejscem w jakie niebawem dotrze kurs będzie połączenie kilkuletniej linii trendu z kluczowym poziomem wsparcia na jaki składa się także poprzedni dołek. Mowa o strefie w rejonie 5,70 – 5,80 zł. Wykres dzienny również wskazuje na to, że warto zaczekać na zakończenie spadków w kluczowym miejscu jakim jest...
gorące spółki dnia

Solar [SOL], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Solar to jedna z wiodących na polskim rynku marek modowych skierowanych do kobiet. Grupa Solar posiada wieloletnie doświadczenie i kompetencje w zakresie projektowania i sprzedaży autorskich kolekcji odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych sprzedawanych pod marką Solar. Spółka notuje serię 4 mocnych sesji pod rząd, rosnąc wczoraj o ponad 13%. Wszystko to odbywa się na bardzo wysokich obrotach. Co ważne, pokonany został opór w rejonie 16 zł czyli poziom ostatniego szczytu trendu spadkowego. Nadal należy zachować ostrożność, gdyż podobna sytuacja miała już miejsce na początku roku, kiedy to po kilku świetnych sesja cena zaczęła spadać, całkowicie je negując. Należy pamiętać w szerokim spojrzeniu nadal mamy do czynienia z trendem spadkowym....

Komputronik [KOM] – jaki trend obowiązuje?

Inwestor jadący na wakacje zaryzykuje bardzo dużo jeżeli nie postawi zleceń obronnych typu SL dla posiadanych przez siebie akcji. Musimy pamiętać również o innej grupie inwestorów, która wyczekuje na super okazje cenowe na ulubionych przez siebie walorach. Pozostaje tylko ustalić, czy aby przypadkiem obserwowane przez nas spółki nie pozmieniały obowiązujących trendów. W obecnych czasach ciężko o stabilność inwestycji, dlatego też zalecana jest podwyższona ostrożność.  Na potrzeby dzisiejszego wpisu przyjrzałem się bliżej wykresowi spółki KOM. Wykres tygodniowy przedstawia trend boczny długoterminowy i dopiero wybicie z niego gwarantowałoby nam ponad przeciętne zyski. Zanim jednak tak się stanie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aktualna cena akcji jest odpowiednia do zakupu akcji. Widniejący opór cenowy na poziomie ok. 12,18 zł obowiązuje od 7 lat i nic na razie nie wskazuje,...

Komputronik po pierwszym kwartale notuje wzrost zysku +19%. Analiza techniczna.

W poniedziałek spółka Komputronik opublikowała raport bieżący, w którym wykazała wzrost zysku w pierwszym kwartale obrachunkowym o 19%. "Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 37 mln zł wobec 31,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 19%)." Dobre dane ze spółki mogą pomóc zakończyć trwającą korektę, która doszła do kluczowego poziomu fibonacciego. Prezes spółki ma nadzieje na utrzymanie dobrej sprzedaży "Zwiększony popyt konsumpcyjny można było zaobserwować zwłaszcza w maju, co wiązało się m.in. z zakupem prezentów komunijnych. Czerwiec, a więc koniec roku szkolnego i rozpoczynające się wakacje, to także okres zakupowy. Wiele osób wymienia wtedy sprzęt elektroniczny bądź szuka nowinek technologicznych i ciekawych wakacyjnych gadżetów" Na wykresie waloru mamy wybicie w...
gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Rainbow Tours [RBW] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Spółka znalazła się wczoraj wśród liderów wzrostów, rosnąć aż o ponad 12% i to na podwyższonych obrotach. Dzięki temu cena osiągnęła historyczne maksimum pokonując opór okolic 10,60 zł. Ciężko powiedzieć jak wysoko może zajść kurs, nie ma też żadnych rekomendacji dla tej spółki, pewne jest tylko to, że popyt kontroluje tutaj sytuację. O możliwych wzrostach pierwszy raz pisaliśmy 9 stycznia. Rainbow Tours zajmuje się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, sprzedażą biletów lotniczych, autokarowych, i promowych. Kolejna spółka, która jako nieliczna odnotowała wczoraj dobrą sesję – ponad 4% wzrosty na lekko podwyższonym obrocie. Panuje tutaj...
gorące spółki dnia

Energa [ENG], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Energa to spółka zajmująca się dystrybucją, wytwarzaniem oraz obrotem energią elektryczną. Spółka straciła wczoraj prawie 7%, a wszystko to na wieść o zmianach w Zarządzie firmy. Nie pomogły nawet kolejne informacje o całkiem sporej dywidendzie. Podwyższone obroty sugerują, że spadki mogą być kontynuowane. Aktualna cena znajduje się mniej więcej na poziomie poprzedniego szczytu. Jest to naturalny poziom wsparcia. Jeżeli zostanie przełamany, a dzisiaj wiele na to wskazuje to końca korekty należy upatrywać w okolicach 24 zł lub nawet niżej, na długoterminowej linii trendu. Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Zupełnie inna sytuacja na drugiej spółce. Tutaj mamy typowo korekcyjne spadki przy malejącym wolumenie. Końca korekty spodziewałbym...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. W asyście bardzo wysokich obrotów doszło wczoraj do dużych wzrostów, które wydawały się, że otwierają drogę w okolice 9 zł czyli historycznego szczytu z 2011 roku. Tak jednak się nie stało i choć 10% wzrosty są imponujące, to jednak popołudniowe cofnięcie sprawia, że na otwarcie kolejnego etapu trendu wzrostowego należy jeszcze poczekać. Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Przed sesją spółka podała bardzo pozytywną informację o dołączeniu do grupy handlowej Expert Group. Dzięki zawartej umowie Komputronik uzyska dostęp do warunków handlowych wynegocjowanych przez grupę z poszczególnymi dostawcami na rynku...
gorące spółki dnia

JSW [JSW], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa jest największym producentem węgla koksowego i wiodącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Jedna z chyba najbardziej spekulacyjnych spółek w ostatnim czasie zyskała wczoraj ponad 4%. Nie udało się utrzymać lepszego wyniku, stąd dłuższy górny knot powstałej świecy. Reakcja na dolną krawędź kanału wzrostowego, o którym pisałem w środę, pokazuje, że krótkoterminowo można liczyć na wzrosty. Wydaje się, że ponownie ważnym poziomem może być 25 zł. Kurs radzi sobie dobrze w obliczu trwających protestów. Strajk górników kiedyś dobiegnie końca, a ogłoszone porozumienie może w takiej sytuacji oznaczać duże i nagłe wzrosty na wykresie. Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Prawdziwą gwiazdą wczorajszej...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Spółka zyskała wczoraj ponad 15% stając się jedną z najjaśniejszych gwiazd naszego parkietu. Co ciekawe jest to już druga tak mocna sesja w ostatnim czasie, której ponownie towarzyszyły bardzo duże, dawno niewidziane obroty. Być może jest to początek zmiany trendu lub większej korekty. Warto zapoznać się z publikowaną w okresie świątecznym analizą wyższych interwałów czasowych. Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Kurs komputerowej firmy również należał wczoraj do liderów wzrostów....
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ