XTB

Komputronik miał 1,53 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł EBITDA w I kw. r. obr.

Komputronik odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., wobec 6,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komputronik oficjalnie raportuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 3,91 mln zł wobec 6,51 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 5,99 mln zł wobec -3,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 291,8 mln zł w I kw. wobec 382,21 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2020 roku obrotowego był zarazem pierwszym kwartałem działalności grupy po otwarciu postępowań sanacyjnych dla spółek Komputronik S.A. w restrukturyzacji oraz Kombutronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Dodatkowo poza negatywnymi skutkami związanymi z otwarciem postępowań sanacyjnych,...

Komputronik miał wstępnie 83,6 mln zł straty netto w r. fin. 2019/2020

Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020, według wstępnych danych, podała spółka. Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto w roku obrotowym 2019/2020 "Finalne wyniki grupy kapitałowej spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, przesłane do audytora i zarządcy, wskazują następujące pozycje: 1. (-50,4) mln zł - strata z działalności operacyjnej, 2. (-91,6) mln zł - strata brutto, 3. (-83,6) mln zł strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego" - czytamy w komunikacie. Komputronik wskazał, że ujemne wyniki roku obrotowego, szczególnie ostatniego kwartału tego roku, są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, tj. działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego i wdrożeniem zaktualizowanej strategii, ogromnymi w...

Jarosław Szaliński powołany na dyrektora finansowego Komputronika

Jarosław Szaliński został powołany na dyrektora finansowego Grupy Komputronik, podała spółka. Szaliński będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie obszaru finansów, księgowości i kadr oraz za sprawność operacji back office. Zmiany w składzie Komputronika "Dotychczasowy dyrektor finansowy Grupy Komputronik - Krzysztof Nowak - będzie współpracował z nowym CFO w ramach obszaru finansów i w bieżących działaniach operacyjnych" - czytamy w komunikacie. "Jarosław Szaliński posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i optymalizacji kluczowych procesów zarządczych i operacyjnych. Do tej pory pełnił funkcje dyrektora sprzedaży, dyrektora finansowego, prezesa zarządu i członka rady nadzorczej w największych firmach notowanych na WIG20" - czytamy dalej. Nowy CFO Komputronik posiada szeroką wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy m.in. dla koncernu naftowego, przewoźnika kolejowego, farmaceutycznego, produkcyjnego, medialnego i FMCG. W Grupie Komputronik...

Komputronik miał wstępnie 4,2 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 5,5 mln zł zysku EBITDA i 4,2 mln zł zysku netto w I kwartale roku obrotowego 2020/2021, podała spółka, prezentując wstępne dane. Komputronik miał 5,5 mln zł zysku EBITDA w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 "Emitent szacuje, iż w pierwszym kwartale roku finansowego 2020/2021 (zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 roku), nastąpiła poprawa wyników finansowych. Zostały przeprowadzone istotne gruntowne działania restrukturyzacyjne, polegające na: zmniejszeniu liczby pracowników i współpracowników (także w ramach konsolidacji operacyjnej spółek w grupie), zmniejszenia liczby sklepów własnych o jednostki mogące w najbliższej przyszłości utracić rentowność, redukcji kosztów wynajmu powierzchni komercyjnych i zmniejszenia wielkości pozostałych kosztów rzeczowych. Dodatkowo emitent skoncentrował się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinął ofertę usługową i poprawił...

Komputronik: UCS wydał pozytywną decyzję dot. kontroli rozliczeń VAT w 2017 r.

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu zakończył kontrolę w Komputroniku - organ sprawdzał poprawność rozliczeń podatku VAT za okres styczeń-wrzesień 2017. Zgodnie z wydaną decyzją wszystkie transakcje sprzedaży realizowane przez Komputronik w tym okresie były prawidłowo rozliczane z zachowaniem wszelkich wymogów formalnoprawnych i nie wzbudziły żadnych wątpliwości urzędników, podała spółka. W uzasadnieniu Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu podał, że: w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych stwierdzono zachowanie wszystkich wymogów formalnoprawnych dla zastosowania w sprzedaży stawki 0%. w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych (w tym smartfonów) opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia spółka prawidłowo stosowała ogólną stawkę sprzedaży (23%) dla osób niebędących podatnikami VAT. Przy zakupie ww. towarów podatek należny został rozliczony na zasadzie odwrotnego obciążenia. w zakresie sprzedaży towarów na rzecz...
Gorące spółki dnia

Elektrobudowa [ELB], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Spółka opublikowała wczoraj raport z wynikami za pierwsze półrocze roku obrotowego. W okresie od początku kwietnia do końca września 2019 roku, spółka zanotowała dużą stratę, sięgającą 14,54 mln zł. Prze rokiem mieliśmy niemal 3 mln zł zysku. Strata oper

Komputronik z 14,54 mln zł straty w okresie kwiecień-wrzesień 2019

Komputronik odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2019 (1 kwietnia - 30 września 2019) wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
computers

Komputronik – 2,89 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu, oRGR na wykresie?

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka właśnie opublikowała raport z wynikami za pierwszą połowę przesuniętego roku finansowego. Poniżej szczegóły z raportu. Spółka wypracowała 2,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie roku finansowego 2018/2019, wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,57 mln zł wobec 8,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA Grupy wyniósł 14,04 mln zł w porównaniu do 14,46 mln zł zł w roku ubiegłym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 968,59 mln zł w I połowie 2018/2019 wobec 954,56 mln zł rok wcześniej. Marża brutto Grupy zwiększyła się z 10,3% w roku 2017 do 10,9% w bieżącym okresie, generując zysk na sprzedaży w wysokości 105,7 mln zł,...

Komputronik – ze stratą netto w roku obr. 2017/2018

Komputronik odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Z pominięciem wpływu zdarzeń jednorazowych zysk netto wypracowany przez grupę kapitałową Komputronik S.A. wyniósł 10 387 tys. zł(w tym 10 232 tys. zł przypadające akcjonariuszowi większościowemu)" czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,56 mln zł wobec 23,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 27 mln zł wobec 32,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 044,83 mln zł w roku obrotowym wobec 2 012,71 mln zł rok wcześniej. "Grupa osiągnęła w okresie od 1.04.2017r. do 31.03.2018r. przychód w wysokości 2 045...

Komputronik – ze startą netto w roku obr. 2017/2018

Komputronik miał wstępnie 37,12 mln zł skonsolidowanej straty netto, 22,1 mln zł EBITDA oraz 9,7 mln zł zysku operacyjnego w roku obrotowym 2017/2018, podała spółka. „Wstępne dane skonsolidowane: - przychody ze sprzedaży: 2 045,0 mln zł, ; - wynik brutto ze sprzedaży: (+) 221,3 mln zł, ; - wynik z działalności operacyjnej: (+) 9,7 mln zł, ; - wynik netto: (-) 37,12 mln zł, ; - EBITDA: (+) 22,1 mln zł, ; Wstępne dane jednostkowe: - przychody ze sprzedaży: 1 886,2 mln zł, ; - wynik brutto ze sprzedaży: (+) 179,8 mln zł ; - wynik z działalności operacyjnej: (+) 7,7 mln zł, ; - wynik netto: (-) 19,97 mln zł, ; - EBITDA: (+) 17,9 mln zł, " – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że na wyniki miały wpływ czynniki o...
computers

Komputronik – wyniki za III kwartał przyjęte bez emocji

Komputronik czyli znany dystrybutor sprzętu IT, notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku, opublikował wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2017 (od 1 października do 31 grudnia 2017). Główną informacją płynącą z raportu jest wzrost zysku netto w ujęciu rok do roku do 4,57 mln zł w trzecim kwartale. Co oznacza wzrost o nieco ponad 9%. Negatywnie wypada odczyt zysku operacyjnego, który wyniósł 6,4 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 639,15 mln zł wobec 568,37 mln zł rok wcześniej. W sumie podczas trzech kwartałów 2017 roku spółka miała 9,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 593,71 mln...

Dywidenda = zysk? Nowe zakupowe pomysły!

Pod jednym z ostatnich wpisów na stronie Gospodarka24 pojawiły się dwie propozycje spółek, które w najbliższym czasie mogłyby wejść w skład Portfela Dywidendowego. Były to Komputronik i Orbis. Obie z wymienionych spółek są dość dobrze znane na polskim rynku. Postanowiłem przyjrzeć się im bliżej, aby sprawdzić czy zgodnie z rekomendacją są one interesujące z punktu widzenia Portfela Dywidendowego. Komputronik to spółka powstała w październiku 1996 roku w Poznaniu, gdzie został otwarty pierwszy sklep sieci. Dwa lata później działał już sklep internetowy. W lipcu 2007 roku Komputronik zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie w Polsce spółka jest jednym z największych sprzedawców detalicznych sprzętu komputerowego, oprogramowania, produktów AGD i RTV, a także różnego typu akcesoriów elektronicznych. Rok finansowy dla Komputronika trwa od...
gorące spółki dnia

P.A. Nova [NVA], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka należała do ścisłej czołówki najmocniej zyskujących firm podczas ostatniej sesji ubiegłego tygodnia. Wzrosty ostatecznie osiągnęły poziom 12% choć wynik w ciągu dnia był jeszcze lepszy. Udanie został zakończy cały tydzień, w którym akcje zdrożały o niemal 20%. Piątkowa zwyżka to reakcja rynku na pozytywne informacje dotyczące wygranego przetargu na budowę sklepu Ikei w Lublinie. Umowa warta jest niemal 66 mln zł i powinna wpłynąć na poprawę wyników w przyszłości. Spółka snuje także plany wejścia na rynek niemiecki co także powinno podobać...
gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Braster [BRA] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji ponad 8% osiągając nowe maksimum odbicia, które trwa od końca stycznia. Pojawił się techniczny sygnał kupna, gdyż wybita została linia trendu spadkowego oraz pokonany został lokalny opór w okolicach 6,30 zł. Cena powinna niebawem osiągnąć kolejny opór, który mamy w rejonie 7,20 zł. Warto jednak spojrzeć na znacznie szerzy kontekst np. na wykresie tygodniowym. Trwające wzrosty są odbiciem od prawie 5 letniej linii trendu wzrostowego...
gorące spółki dnia

Energa [ENG], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Energa to spółka zajmująca się dystrybucją, wytwarzaniem oraz obrotem energią elektryczną. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Niemal 6% wzrosty przy podwyższonych obrotach sprawiły, że spółka znalazła się wśród najmocniej zyskujących firm spośród głównego indeksu. Był to trzeci wzrostowy dzień z rzędu, który sprawił, że wynik ubiegłego tygodnia przekroczył 10% wzrostu. Technika wskazuje na aktywowanie się formacji podwójnego dna poprzez wybicie poprzedniego wierzchołka przy 12,89 zł. Trend nadal jest spadkowy ale formacja wygląda pozytywnie zwłaszcza, że powstawała przy narastających obrotach, a samo wybicie dokonało się w dobrym...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację