XTB

Komputronik miał 2,06 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2021/2022

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji odnotował 2,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2021/2022 (1 kwietnia - 30 czerwca 2021) wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,1 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 394,25 mln zł w I kw. roku finansowego 2021/2022 wobec 291,8 mln zł rok wcześniej. "Grupa Komputronik osiągnęła przychody w wysokości 394,3 mln zł, o 35% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Tak znaczny wzrost wynika w dużej mierze z bardzo słabego pierwszego kwartału 2020 roku, który był równocześnie pierwszym kwartałem po wejściu w sanację. W rezultacie wszystkich czynników wpływających na...
Gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Atal [1AT] – Gorące spółki dnia

"Potencjał przekazań na ten rok wynosi nawet do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży szacowany jest na ok. 4 tys. lokali. Wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu są rekordowe w historii spółki. Po 6 miesiącach tego roku przebiliśmy pułap 2 000 zakontraktowanych lokali. Osiągnięte w I półroczu 2021 wskaźniki potwierdzają, że Atal znajduje się w bardzo dobrej kondycji i skutecznie odpowiada na bieżące trendy rynkowe. W kolejnych okresach sprawozdawczych powinniśmy odnotowywać analogiczne poziomy kluczowych wskaźników operacyjnych" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek.

Komputronik miał 8,85 mln zł zysku netto w r.fin. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2020/2021 (zakończonym 31 marca 2021) wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,29 mln zł wobec 50,38 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479,19 mln zł w 2020/2021 wobec 1 649,17 mln zł rok wcześniej. "Pomimo wszystkich niekorzystnych warunków, grupa osiągnęła w okresie od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. przychód w wysokości 1 479,2 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do poprzedniego roku o 10,3%. Przy czym w pierwszej połowie roku odnotowany został spadek obrotów o 25,5%, natomiast w drugiej połowie roku widoczny jest już wzrost obrotów o 4,7%. W roku finansowym...

Grupa Komputronik miała wstępnie 21,7 mln zł zysku EBIT w roku fin. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego i 43,3 mln zł EBITDA w roku finansowym 2020/2021 (od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.), przy 1 473,9 mln zł przychodów (spadek o 10,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. "Spółka szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2020/2021 następujące skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT): - Przychody ze sprzedaży: 1 473,9 mln zł wobec kwoty 1 649,1 mln zł przychodów za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 10,6%), - Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 193,9 mln zł, - Zysk na działalności gospodarczej: wynik dodatni w kwocie 33,6 mln zł, - Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 21,7 mln zł, - Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni...

Komputronik miał szac. 8,6 mln zł jedn. EBITDA w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik wypracował 8,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w III kw. roku obrachunkowego 2020/2021 (tj. w okresie październik-grudzień 2020 r.) wobec 6,7 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując zaktualizowane szacunki wyników za ten okres. EBITDA z korektą MSSF 16 wyniosła w tym okresie 7 mln zł (wobec 4,2 mln zł rok wcześniej). Przychody ze sprzedaży sięgnęły 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 4,9 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 1,3 mln zł (0,8 mln zł), podano w komunikacie. "Główną przyczyną zmiany powyżej wskazanych pozycji jest zmiana wartości uprzednio utworzonej rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług, wynikające...

Komputronik miał wstępnie 13,2 mln zł jedn. EBITDA w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik szacuje, że osiągnął jednostkowo następujące wyniki za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 (1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.): przychody ze sprzedaży 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 9,2 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 6,6 mln zł (0,8 mln zł), EBITDA 13,2 mln zł (6,7 mln zł) oraz EBITDA z korektą MSSF 16 -11,3 mln zł (4,2 mln zł), podała spółka. Komputronik wykorzystał dobrą koniunkturę rynkową "Emitent wykorzystał dobrą koniunkturę rynkową w ostatnim kwartale kalendarzowym roku 2020, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego. Emitent wskazuje, że nie ma pewności, że dobra koniunktura w branży, w której działa...

Komputronik: Sędzia-komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny spółki

Sędzia-komisarz wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym Komputronika postanowił o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego, podała spółka. "Postanowienie zostało wydane 14 stycznia 2021 roku i jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu" - czytamy w komunikacie. Na przełomie sierpnia i września 2020 r. zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Komputronik oraz Komputronik Biznes plany restrukturyzacyjne wraz z projekcją przyszłych wyników finansowych i przepływów pieniężnych. W wariancie bazowym Komputronik oczekiwał, że zanotuje 914,9 mln zł przychodów i 6,9 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

Komputronik udostępnia możliwość rezerwacji wizyty w salonie przez Booksy

Komputronik umożliwił klientom umówienie wizyty w wybranym salonie w dogodnym dla siebie terminie - za pomocą platformy Booksy, aby umówić wizytę, podała spółka. Komputronik umożliwia zamówienie mobilnych wizyt "Platforma daje możliwość zamówienia mobilnej wizyty serwisowej w domu lub biurze, umówienia wizyty w salonie po odbiór zamówionego sprzętu, usługi serwisowej lub konsultacji z doradcą. Dodatkowo klienci będą mogli także umówić wideorozmowę z handlowcem, który doradzi w wyborze sprzętu i pomoże wybrać najbardziej atrakcyjną formę finansowania zakupu" - czytamy w komunikacie. Spotkania za pośrednictwem Booksy można umawiać w wybranych salonach na terenie całego kraju, podano także. Booksy to polski startup założony w 2013 r. z siedzibą w San Francisco, oferujący platformę do rezerwacji wizyt online dla użytkowników i program do rozwijania biznesu dla usługodawców. Komputronik -...

Komputronik miał wstępnie 457 mln zł przychodów w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 457 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3,7% r/r) i 55,2 mln zł zysku na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) (wzrost o 14,9% r/r) w III kwartale roku obrotowego 2020/2021, kończącego się 31 marca 2021 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane. Komputronik z dobrymi wynikami finansowymi "Emitent szacuje, że w FQ3'20 osiągnął następujące jednostkowe odczyty wybranych pozycji wyniku finansowego: - Przychód ze sprzedaży 457 mln zł wobec 440 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku (wzrost o 3,7%), - Zysk na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) wyniósł około 55,2 mln zł wobec 48 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego (wzrost o 14,9%)" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że kwota zysku...

Komputronik miał 3,13 mln zł zysku netto, 14,8 mln zł EBITDA w I pół. r. obr.

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 3,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 (1 kwietnia - 30 września 2020) wobec 14,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komputronik systematycznie odbudowywał zakłóconą działalność operacyjną w 2020 roku Zysk operacyjny wyniósł 5,43 mln zł wobec 9,84 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,8 mln zł, wobec 3,6 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 610,34 mln zł w I pół. r. obr. wobec 819,67 mln zł rok wcześniej. "Począwszy od kwietnia 2020 roku, Komputronik i Komputronik Biznes systematycznie odbudowywały zakłóconą działalność operacyjną. Niemal każdego miesiąca minionego półrocza roku obrachunkowego notowaliśmy wyższe obroty i zwiększone marże (wyjątkiem był sierpień, w którym przychody były...

Komputronik: UCS określił o 1,34 mln zł wyższy podatek dochodowy za r.fin. 2014

Komputronik w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku (rok podatkowy 2014) na kwotę wyższą o 1 341 156 zł od kwoty podatku zapłaconego przez spółkę za ten rok podatkowy, tj. na 5 374 278 zł, podała spółka. Należności licencyjne za rok podatkowy 2014 były należne pomiędzy Komputronikiem, a spółką zależną Komputronik Signum "Decyzję powyższą UCS uzasadnił w ten sposób, iż zarzucił spółce zawyżenie kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym 2014 w związku z wykazaniem w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłat licencyjnych poniesionych z tytułu używania znaków towarowych będących własnością spółki...

Komputronik planuje otworzyć łącznie ok. 20 mobilnych punktów obsługi klientów

Komputronik w związku z zamknięciem sklepów w galeriach handlowych planuje uruchomić do końca roku około 20 alternatywnych, mobilnych punktów obsługi klientów, podała spółka. Pierwsze punkty zostały otwarte w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Zgorzelcu. Komputronik planuje uruchomić do końca roku około 20 alternatywnych, mobilnych punktów obsługi klientów "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zdecydowaliśmy się otworzyć alternatywne punkty obsługi. Pojawią się one w największych miastach na placach i parkingach przed galeriami handlowymi. W całym kraju otworzymy i utrzymamy do końca roku ok. 20 takich miejsc. Dzięki temu klienci będą mogli skorzystać z pełnej oferty naszej firmy. Otwarcie alternatywnych punktów obsługi pozwoli nam jednocześnie zachować reżim sanitarny, a klienci, którzy odwiedzą nasze tymczasowe sklepy będą mogli nie tylko zasięgnąć fachowej porady czy obejrzeć...

Komputronik miał 1,53 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł EBITDA w I kw. r. obr.

Komputronik odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., wobec 6,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komputronik oficjalnie raportuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 3,91 mln zł wobec 6,51 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 5,99 mln zł wobec -3,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 291,8 mln zł w I kw. wobec 382,21 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2020 roku obrotowego był zarazem pierwszym kwartałem działalności grupy po otwarciu postępowań sanacyjnych dla spółek Komputronik S.A. w restrukturyzacji oraz Kombutronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Dodatkowo poza negatywnymi skutkami związanymi z otwarciem postępowań sanacyjnych,...

Komputronik miał wstępnie 83,6 mln zł straty netto w r. fin. 2019/2020

Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020, według wstępnych danych, podała spółka. Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto w roku obrotowym 2019/2020 "Finalne wyniki grupy kapitałowej spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, przesłane do audytora i zarządcy, wskazują następujące pozycje: 1. (-50,4) mln zł - strata z działalności operacyjnej, 2. (-91,6) mln zł - strata brutto, 3. (-83,6) mln zł strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego" - czytamy w komunikacie. Komputronik wskazał, że ujemne wyniki roku obrotowego, szczególnie ostatniego kwartału tego roku, są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, tj. działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego i wdrożeniem zaktualizowanej strategii, ogromnymi w...

Jarosław Szaliński powołany na dyrektora finansowego Komputronika

Jarosław Szaliński został powołany na dyrektora finansowego Grupy Komputronik, podała spółka. Szaliński będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie obszaru finansów, księgowości i kadr oraz za sprawność operacji back office. Zmiany w składzie Komputronika "Dotychczasowy dyrektor finansowy Grupy Komputronik - Krzysztof Nowak - będzie współpracował z nowym CFO w ramach obszaru finansów i w bieżących działaniach operacyjnych" - czytamy w komunikacie. "Jarosław Szaliński posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i optymalizacji kluczowych procesów zarządczych i operacyjnych. Do tej pory pełnił funkcje dyrektora sprzedaży, dyrektora finansowego, prezesa zarządu i członka rady nadzorczej w największych firmach notowanych na WIG20" - czytamy dalej. Nowy CFO Komputronik posiada szeroką wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy m.in. dla koncernu naftowego, przewoźnika kolejowego, farmaceutycznego, produkcyjnego, medialnego i FMCG. W Grupie Komputronik...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje