XTB
Gorące spółki dnia

Ten Sqaure Games [TEN], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Pozytywne wyniki za III kwartał roku obrotowego pokazał Komputronik. Spółka, która z sukcesem przeszła restrukturyzację, odnotowała w okresie październik - grudzień 2022 roku, 139,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 113,91 mln zł wobec 13,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 517,21 mln zł wobec 538,74 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2022/2033 (kwiecień - grudzień 2022) spółka miała 156,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 10,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 397,22 mln zł w porównaniu z 1 337,27 mln zł rok wcześniej. Po silnym odbiciu o ponad 130% w styczniu, kurs ma problem z wybiciem lokalnego oporu przy 9,30 zł.
Gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Atal [1AT] – Gorące spółki dnia

Developer Atal poinformował, że uzna łącznie w przychodach za 2022 rok 3 380 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom. W samym IV kwartale 2022 r. grupa wydała 764 lokale z czego najwięcej lokali zostało wydanych we Wrocławiu (271), Trójmieście (148), Krakowie (141), Łodzi (88), następnie w Warszawie (76), Katowicach (30) i Poznaniu (10). Spółka od października odrabia ubiegłoroczne straty. Na wykresie kurs testuje ważny opór w rejonie 37,50 zł. Jeżeli uda się go wybić, kurs zapewne domknie lukę spadkową w rejonie 40 zł.

Komputronik stawia na płatności biometryczne i wprowadza płatność skanem tęczówki oka

Komputronik to pierwsza, ogólnopolska sieć handlowa, która zdecydowała się wprowadzić nową usługę dla swoich klientów – płatność spojrzeniem. Pierwsze punkty sprzedaży wyposażone w eyePOS-y 2.0 czekają już na klientów we Wrocławiu. Komputronik sprawia, że science fiction staje się faktem To co do tej pory wydawało się science fiction staje się faktem....

Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ Komputronika

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Komputronik w restrukturyzacji, oddalając jednocześnie zastrzeżenia Urzędu Skarbowego złożone przeciwko układowi, podała spółka. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli spółki na 10 grup. Spółka ma dokonywać spłat, poczynając od 31 lipca 2022 r. Ostatnie z rat zadłużenia mają zostać spłacone...

Komputronik sprzedał 80% udziałów Benchmark na rzecz Grupy WP za ok. 11,3 mln zł

Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji zawarł ze spółką Wirtualna Polska Media umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów (stanowiących 80% kapitału) Benchmark, podał Komputronik, ujawniając opóźnioną informację poufną. Na cenę sprzedaży udziałów składa się kwota ok. 11,3 mln zł i została uiszczona w dniu zawarcia umowy. "W wyniku transakcji sprzedaży...

Komputronik miał 1,88 mln zł zysku netto, 2,14 mln zł zysku EBIT w I kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 17.08.2022 (ISBnews) - Komputronik odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.) wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,14 mln zł wobec 6,1...

Komputronik miał 14,62 mln zł zysku netto, 50,3 mln zł zysku EBITDA w r.obr. 2021/2022

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Komputronik odnotował 14,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2021/2022 (kwiecień 2021 - marzec 2022) wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,95 mln zł wobec 22,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk...

Komputronik miał szacunkowo 50,7 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w r.obr. 2021/2022

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Komputronik odnotował 50,7 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wzrost o 16% r/r) w roku obrotowym 2021/2022 (tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 1 773,5 mln zł, co...

Komputronik miał szacunkowo 42,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w r.obr. 2021/2022

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Komputronik odnotował 42,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w roku obrotowym 2021/2022 (od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.), co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2021/2022 jednostkowo następujące, wybrane pozycje...

Komputronik chce zakończyć sanację i zacząć spłatę wierzytelności na początku lipca

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Komputronik na początku lipca powinien formalnie zakończyć proces sanacji i rozpocząć spłatę wierzytelności według zaakceptowanego harmonogramu, poinformował prezes Komputronik Wojciech Buczkowski. Komputronik oraz Komputronik Biznes zdobyły zgody wierzycieli na zakończenie restrukturyzacji. Decyzją sądu głosowanie odbywało się korespondencyjnie. W głosowaniu nad układem Komputronik oddano 413 głosy reprezentujące...

Komputronik ma porozumienie z Bankiem Pekao ws. spłaty 4,67 mln zł wierzytelności

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Pomiędzy Bankiem Pekao a Komputronik w restrukturyzacji zawarte zostało porozumienie restrukturyzacyjne w łącznej kwocie 4,67 mln zł, podał Komputronik. Jest to ostatnie porozumienie restrukturyzacyjne, które Komputronik planował zawrzeć z bankami posiadającymi wierzytelności zabezpieczone. Bank Pekao, Santander Bank Polska, Bank Millennium oraz mBank są największymi wierzycielami spółki...

Komputronik ma porozumienie z mBankiem ws. spłaty 31,62 mln zł wierzytelności

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Pomiędzy mBankiem a Komputronik w restrukturyzacji oraz spółkami zależnymi: Komputronik Biznes w restrukturyzacji i Komputronik Signum zawarte zostało porozumienie restrukturyzacyjne w łącznej kwocie 31,62 mln zł, podał Komputronik. Komputronik jednocześnie poinformował w komunikacie, iż spodziewa się zawrzeć, co do zasady, analogiczne porozumienie restrukturyzacyjne z bankiem, który...

Komputronik ma porozumienie z Santander BP ws. spłaty 41,1 mln zł wierzytelności

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Pomiędzy Santander Bank Polska a Komputronik w restrukturyzacji oraz jego spółkami zależnymi: Komputronik Biznes i Komputronik Signum zawarte zostało porozumienie restrukturyzacyjne, dotyczące spłaty wierzytelności w łącznej kwocie 41,08 mln zł, podał Komputronik. Spółka spodziewa się, że zawrze analogiczne porozumienia restrukturyzacyjne z mBankiem oraz Bankiem Pekao...

Komputronik przed szansą na zmianę trendu – zapiski giełdowego spekulanta

W ramach zmian wprowadzonych w firmie, spółka skoncentrowała się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinęła ofertę usługową i poprawiła warunki zakupu u niektórych dostawców, co bardzo szybko wpłynęło na uzyskiwane wyniki.

Komputronik miał 9,21 mln zł zysku netto, 13,2 mln zł zysku EBIT w III kw. r.obr. 2021/22

Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji odnotował 9,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2021/2022 (październik-grudzień 2021) wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,2 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane...

Komputronik przyjął treść propozycji układowych w postępowaniu sanacyjnym

Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Komputronik przyjął treść propozycji układowych w ramach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczym do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała spółka. Zawarcie porozumień z czterema największymi wierzycielami powinno nastąpić do końca lutego. "Przyjęta treść propozycji układowych jest elementem...

Komputronik miał 1,26 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (kwiecień-wrzesień 2021) wobec 3,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,54 mln zł wobec 5,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane...

Komputronik miał 2,06 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2021/2022

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Komputronik w restrukturyzacji odnotował 2,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2021/2022 (1 kwietnia - 30 czerwca 2021) wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,1 mln zł wobec 3,91 mln...
Gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Atal [1AT] – Gorące spółki dnia

"Potencjał przekazań na ten rok wynosi nawet do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży szacowany jest na ok. 4 tys. lokali. Wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu są rekordowe w historii spółki. Po 6 miesiącach tego roku przebiliśmy pułap 2 000 zakontraktowanych lokali. Osiągnięte w I półroczu 2021 wskaźniki potwierdzają, że Atal znajduje się w bardzo dobrej kondycji i skutecznie odpowiada na bieżące trendy rynkowe. W kolejnych okresach sprawozdawczych powinniśmy odnotowywać analogiczne poziomy kluczowych wskaźników operacyjnych" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek.

Komputronik miał 8,85 mln zł zysku netto w r.fin. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2020/2021 (zakończonym 31 marca 2021) wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,29 mln zł wobec 50,38 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Grupa Komputronik miała wstępnie 21,7 mln zł zysku EBIT w roku fin. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego i 43,3 mln zł EBITDA w roku finansowym 2020/2021 (od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.), przy 1 473,9 mln zł przychodów (spadek o 10,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. "Spółka szacuje obecnie, że osiągnął w...

Komputronik miał szac. 8,6 mln zł jedn. EBITDA w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik wypracował 8,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w III kw. roku obrachunkowego 2020/2021 (tj. w okresie październik-grudzień 2020 r.) wobec 6,7 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując zaktualizowane szacunki wyników za ten okres. EBITDA z korektą MSSF 16 wyniosła w tym okresie 7 mln zł (wobec 4,2 mln...

Komputronik miał wstępnie 13,2 mln zł jedn. EBITDA w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik szacuje, że osiągnął jednostkowo następujące wyniki za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 (1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.): przychody ze sprzedaży 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 9,2...

Komputronik: Sędzia-komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny spółki

Sędzia-komisarz wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym Komputronika postanowił o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego, podała spółka. "Postanowienie zostało wydane 14 stycznia 2021 roku i jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu" - czytamy w komunikacie. Na przełomie sierpnia i września 2020 r. zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Komputronik oraz Komputronik Biznes plany restrukturyzacyjne...

Komputronik udostępnia możliwość rezerwacji wizyty w salonie przez Booksy

Komputronik umożliwił klientom umówienie wizyty w wybranym salonie w dogodnym dla siebie terminie - za pomocą platformy Booksy, aby umówić wizytę, podała spółka. Komputronik umożliwia zamówienie mobilnych wizyt "Platforma daje możliwość zamówienia mobilnej wizyty serwisowej w domu lub biurze, umówienia wizyty w salonie po odbiór zamówionego sprzętu, usługi serwisowej lub konsultacji...

Komputronik miał wstępnie 457 mln zł przychodów w III kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 457 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3,7% r/r) i 55,2 mln zł zysku na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) (wzrost o 14,9% r/r) w III kwartale roku obrotowego 2020/2021, kończącego się 31 marca 2021 roku, podała spółka, prezentując wstępne...

Komputronik miał 3,13 mln zł zysku netto, 14,8 mln zł EBITDA w I pół. r. obr.

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 3,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 (1 kwietnia - 30 września 2020) wobec 14,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komputronik systematycznie odbudowywał zakłóconą działalność operacyjną w 2020 roku Zysk operacyjny wyniósł 5,43 mln zł wobec...

Komputronik: UCS określił o 1,34 mln zł wyższy podatek dochodowy za r.fin. 2014

Komputronik w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku (rok podatkowy 2014) na kwotę wyższą o 1 341 156 zł od...

Komputronik planuje otworzyć łącznie ok. 20 mobilnych punktów obsługi klientów

Komputronik w związku z zamknięciem sklepów w galeriach handlowych planuje uruchomić do końca roku około 20 alternatywnych, mobilnych punktów obsługi klientów, podała spółka. Pierwsze punkty zostały otwarte w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Zgorzelcu. Komputronik planuje uruchomić do końca roku około 20 alternatywnych, mobilnych punktów obsługi klientów "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych...

Komputronik miał 1,53 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł EBITDA w I kw. r. obr.

Komputronik odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., wobec 6,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komputronik oficjalnie raportuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 3,91 mln zł wobec 6,51...

Komputronik miał wstępnie 83,6 mln zł straty netto w r. fin. 2019/2020

Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020, według wstępnych danych, podała spółka. Komputronik odnotował 83,6 mln zł straty netto w roku obrotowym 2019/2020 "Finalne wyniki grupy kapitałowej spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za...

Jarosław Szaliński powołany na dyrektora finansowego Komputronika

Jarosław Szaliński został powołany na dyrektora finansowego Grupy Komputronik, podała spółka. Szaliński będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie obszaru finansów, księgowości i kadr oraz za sprawność operacji back office. Zmiany w składzie Komputronika "Dotychczasowy dyrektor finansowy Grupy Komputronik - Krzysztof Nowak - będzie współpracował z nowym CFO w ramach obszaru finansów i w...

Komputronik miał wstępnie 4,2 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

Komputronik w restrukturyzacji miał 5,5 mln zł zysku EBITDA i 4,2 mln zł zysku netto w I kwartale roku obrotowego 2020/2021, podała spółka, prezentując wstępne dane. Komputronik miał 5,5 mln zł zysku EBITDA w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 "Emitent szacuje, iż w pierwszym kwartale roku finansowego 2020/2021 (zakończonym w dniu...

Komputronik: UCS wydał pozytywną decyzję dot. kontroli rozliczeń VAT w 2017 r.

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu zakończył kontrolę w Komputroniku - organ sprawdzał poprawność rozliczeń podatku VAT za okres styczeń-wrzesień 2017. Zgodnie z wydaną decyzją wszystkie transakcje sprzedaży realizowane przez Komputronik w tym okresie były prawidłowo rozliczane z zachowaniem wszelkich wymogów formalnoprawnych i nie wzbudziły żadnych wątpliwości urzędników, podała spółka. W...
Gorące spółki dnia

Elektrobudowa [ELB], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Spółka opublikowała wczoraj raport z wynikami za pierwsze półrocze roku obrotowego. W okresie od początku kwietnia do końca września 2019 roku, spółka zanotowała dużą stratę, sięgającą 14,54 mln zł. Prze rokiem mieliśmy niemal 3 mln zł zysku. Strata oper

Komputronik z 14,54 mln zł straty w okresie kwiecień-wrzesień 2019

Komputronik odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2019 (1 kwietnia - 30 września 2019) wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
computers

Komputronik – 2,89 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu, oRGR na wykresie?

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka właśnie opublikowała raport z wynikami za pierwszą połowę przesuniętego roku finansowego. Poniżej szczegóły z raportu. Spółka wypracowała 2,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie roku finansowego 2018/2019, wobec 4,6 mln zł zysku rok...

Komputronik – ze stratą netto w roku obr. 2017/2018

Komputronik odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Z pominięciem wpływu zdarzeń jednorazowych zysk netto wypracowany przez grupę kapitałową Komputronik...

Komputronik – ze startą netto w roku obr. 2017/2018

Komputronik miał wstępnie 37,12 mln zł skonsolidowanej straty netto, 22,1 mln zł EBITDA oraz 9,7 mln zł zysku operacyjnego w roku obrotowym 2017/2018, podała spółka. „Wstępne dane skonsolidowane: - przychody ze sprzedaży: 2 045,0 mln zł, ; - wynik brutto ze sprzedaży: (+) 221,3 mln zł, ; - wynik z działalności operacyjnej: (+)...
computers

Komputronik – wyniki za III kwartał przyjęte bez emocji

Komputronik czyli znany dystrybutor sprzętu IT, notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku, opublikował wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2017 (od 1 października do 31 grudnia 2017). Główną informacją płynącą z raportu jest wzrost zysku netto w ujęciu rok do roku do 4,57 mln zł w trzecim kwartale. Co...

Dywidenda = zysk? Nowe zakupowe pomysły!

Pod jednym z ostatnich wpisów na stronie Gospodarka24 pojawiły się dwie propozycje spółek, które w najbliższym czasie mogłyby wejść w skład Portfela Dywidendowego. Były to Komputronik i Orbis. Obie z wymienionych spółek są dość dobrze znane na polskim rynku. Postanowiłem przyjrzeć się im bliżej, aby sprawdzić czy zgodnie z...
gorące spółki dnia

P.A. Nova [NVA], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka należała do ścisłej czołówki najmocniej zyskujących firm podczas ostatniej sesji ubiegłego...
gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Braster [BRA] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z...
gorące spółki dnia

Energa [ENG], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Energa to spółka zajmująca się dystrybucją, wytwarzaniem oraz obrotem energią elektryczną. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z...

Komputronik [KOM] – Analiza na zamówienie

Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Spadki na wykresie tygodniowym rozpoczęły się od nieudanej próby wybicia poziomu poprzedniego szczytu w czerwcu ubiegłego roku. ID tego czasu cena nieustannie spada. Szerszy układ ekstremów jest jednak pozytywny...
gorące spółki dnia

Solar [SOL], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Solar to jedna z wiodących na polskim rynku marek modowych skierowanych do kobiet. Grupa Solar posiada wieloletnie doświadczenie i kompetencje w zakresie projektowania i sprzedaży autorskich kolekcji odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych sprzedawanych pod marką Solar. Spółka notuje serię...

Komputronik [KOM] – jaki trend obowiązuje?

Inwestor jadący na wakacje zaryzykuje bardzo dużo jeżeli nie postawi zleceń obronnych typu SL dla posiadanych przez siebie akcji. Musimy pamiętać również o innej grupie inwestorów, która wyczekuje na super okazje cenowe na ulubionych przez siebie walorach. Pozostaje tylko ustalić, czy aby przypadkiem obserwowane przez nas spółki nie pozmieniały obowiązujących trendów. W obecnych...

Komputronik po pierwszym kwartale notuje wzrost zysku +19%. Analiza techniczna.

W poniedziałek spółka Komputronik opublikowała raport bieżący, w którym wykazała wzrost zysku w pierwszym kwartale obrachunkowym o 19%. "Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 37 mln zł wobec 31,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 19%)." Dobre...
gorące spółki dnia

Komputronik [KOM], Rainbow Tours [RBW] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Spółka znalazła się wczoraj wśród liderów wzrostów, rosnąć aż o ponad 12% i to na podwyższonych obrotach. Dzięki temu cena osiągnęła historyczne maksimum pokonując opór okolic 10,60 zł....
gorące spółki dnia

Energa [ENG], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Energa to spółka zajmująca się dystrybucją, wytwarzaniem oraz obrotem energią elektryczną. Spółka straciła wczoraj prawie 7%, a wszystko to na wieść o zmianach w Zarządzie firmy. Nie pomogły nawet kolejne informacje o całkiem sporej dywidendzie. Podwyższone obroty sugerują, że...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. W asyście bardzo wysokich obrotów doszło wczoraj do dużych wzrostów, które wydawały się, że otwierają drogę w okolice 9 zł czyli historycznego...
gorące spółki dnia

JSW [JSW], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa jest największym producentem węgla koksowego i wiodącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Jedna z chyba najbardziej spekulacyjnych spółek w ostatnim czasie zyskała wczoraj ponad 4%. Nie udało się utrzymać lepszego wyniku, stąd dłuższy górny...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Spółka zyskała wczoraj ponad...
gorące spółki dnia

TFone [TFO], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: TelForceOne SA ,podmiot dominujący grupy kapitałowej, specjalizującej się w dystrybucji akcesoriów do telefonów komórkowych. Kurs spółki od końca 2012 roku porusza się w trendzie wzrostowym. Na wykresie widać poprawioną i poszerzoną linię trendu. Aktualnie mamy do czynienia z kolejny,...
gorące spółki dnia

Duon [DUO], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Duon prowadzi działalność w dwóch obszarach: Infrastruktura i obrót. W segmencie infrastruktury działalność grupy skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG) poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. W segmencie obrotu grupa prowadzi...

Ostatnia sesja miesiąca – sygnały systemu Mebane Fabera: WIG daje klasyczny sygnał kupna

9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem: "Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber'a" W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia: KGHM, Komputronik

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. W czwartkowej analizie przedstawiałem dwa możliwe scenariusze, w jednym przeciągająca się konsolidacja mogła być fazą dystrybucji, po której nastąpią spadki. Drugi scenariusz optymistyczny mówił o sile spółki, która...