Conotoxia
byk patrzący w wykresy

Co jest grane na GPW – bez przełomu na JSW, Alior blisko szczytu. Emocje na Kogeneracji. Remak kończy korektę, Asbis bije rekord, Sfinks powyżej 1 zł

W dzisiejszym wpisie: co dalej z kursem JSW? Prognozy dla kurs CD Projekt i akcji KGHM. Jak zachowają się notowania Orlenu i Allegro? Prognozy na najbliższe dni dla akcji JSW, Orlen, CD Projekt i KGHM. "Co jest grane na GPW" - to cykl podsumowujący wszystko to co działo się...

40% w miesiąc i 130% wzrostu w rok. Najnowsza rekomendacja zakłada dalszy wzrost o niemal 300%!

Pierwsza sesja nowego tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przynosi wiele emocji na akcjach Kogeneracji. Choć spółka może poszczycić się solidnymi fundamentami, to jednak dzisiejsza wycena akcji na poziomie 150,30 zł, co stanowi prawie 300% wzrost w stosunku do średniej z ostatnich dni, musi wzbudzić zainteresowanie. Dzisiaj kurs...
byk patrzący w wykresy

Co jest grane na GPW – CD Projekt i Movie Games ze wsparciem techniki. JSW nadal w górę! Odbicie na Orlenie, panika na Pepco

W wtorek 12 września 2023 roku kurs JSW wynosi 38,01 zł. Kurs Orlenu sięga 59,21 zł. Akcje CD Projekt są warte 156,70 zł, a za akcje KGHM trzeba płacić 112,60 zł. "Co jest grane na GPW" - to cykl podsumowujący wszystko to co działo się podczas dzisiejszej sesji. Przyglądamy...

Akcje tej spółki rosły dzisiaj o 13%. Wyniki finansowe zapewniły odbicie na GPW

W trakcie wtorkowej sesji na GPW wyróżnia się Kogeneracja, której akcje przez chwilę rosły o ponad 13%. W tym momencie zyskują około 8%, a to za sprawą bardzo dobrych wyników finansowych. W I połowie tego roku Kogeneracja osiągnęła zysk netto o ponad 150 milionów wyższy niż rok wcześniej. Akcje...
byk patrzący w wykresy

Co jest grane na GPW: euforia na Będzin udziela się Kogeneracji! Wybicie na Biomed. Słabe KGHM i JSW. CD Projekt, CIG i CRJ w korekcie, moc pokazuje Games Operators

W dzisiejszym wpisie: kurs JSW na lokalnym wsparciu. Akcje KGHM pod presją podaży. Akcje CD Projekt i CI Games w korekcie. Ryzyko cofnięcia na bankach.

Kogeneracja z atakiem na kluczową strefę oporu – zapiski giełdowego spekulanta

Podwyższamy też naszą wycenę Elektrociepłowni Czechnica do 815 mln zł (wobec zakładanych wcześniej 582 mln zł), ponieważ wydatki inwestycyjne w latach 2023-24e będą niższe o 229 mln zł. Łącznie wyceniamy akcje spółki na 28,4 zł/akcję i podtrzymujemy rekomendację trzymaj" - dodano. Notowania zmierzają do kluczowego oporu w rejonie 28,50 zł.

Konrad Książak analizuje spółki Kogeneracja oraz LUG. Analiza fundamentalna GPW

Kogeneracja SA trafiła pod lupę Konrada Książaka w najnowszym odcinku serii "Analiza fundamentalna spółek z GPW". Ekspert występujący na antenie Comparic przyjrzał się komunikatom, bilansowi i sytuacji w spółce. Kogeneracja SA jest spółka notowaną na głównym rynku GPW w Warszawie oraz komponentem indeksu sWIG80 Spółka jest także w składzie...

Strategia Kogeneracji zakłada obniżenie poziomu emisji CO2 o 15% do 2026 r.

Warszawa, 07.10.2022 (ISBnews) - Kogeneracja w ramach strategii biznesowej na lata 2022 - 2026 planuje obniżenie poziomu emisji CO2 o 15% (w porównaniu do poziomu emisji z 2021 r.), a docelowo całkowitą eliminację emisji gazów cieplarnianych przy wykorzystaniu nisko- i zeroemisyjnych technologii, podała spółka. Do 2030 r. udział źródeł...

Kogeneracja miała 76,78 mln zł zysku netto, 87,56 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Kogeneracja odnotowała 76,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I pol.. 2022 r. wobec 82,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 87,56 mln zł wobec 104,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 907,39...

Kogeneracja miała wstępnie ok. 84 mln zł skons. zysku netto ogółem w I poł. 2022 r.

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miał ok. 84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022. r., w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł ok. 83 mln zł (czyli 5,58 zł na akcję), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Kogeneracja podawała wcześniej, że odnotowała...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Kogeneracja rekomenduje 0,32 zł na akcję dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4,77 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. wypłatę 0,32 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Kogeneracji wniosku zarządu w sprawie podziału zysku...

Kogeneracja miała 56,25 mln zł zysku netto, 66,8 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Kogeneracja odnotowało 56,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 123,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 66,8 mln zł wobec 157,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 434,51 mln...

Kogeneracja miała 13,78 mln zł straty netto, 15,51 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Kogeneracja odnotowała 13,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 23,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 15,51 mln zł wobec 28,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,05...

Kogeneracja miała 82,28 mln zł zysku netto, 104,45 mln zł zysku EBIT w I półr.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotowała 82,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 134 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 104,45 mln zł wobec 165,93 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...

Kogeneracja ma umowę na budowę bloku gazowego w Siechnicach za 1,16 mld zł netto

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisał umowę z konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Polimeksu Energetyka na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) za 1,16 mld zł netto oraz umowę na usługi serwisowe, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest realizacja przez wykonawcę w formule...

Kogeneracja miała 69,64 mln zł zysku netto, 87,71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021

Kogeneracja odnotowała 69,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 132,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kogeneracja przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 87,71 mln zł wobec 164,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469,08...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Kogeneracja miała wstępnie 70 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r., podała spółka przedstawiając wstępne dane. Kogeneracja przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 131 mln zł, podano w komunikacie. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 34...

Kogeneracja miała 23,78 mln zł straty netto, 28,14 mln zł straty EBIT w III kw.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 23,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 15,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kogeneracja podsumowuje swoje wyniki Strata operacyjna wyniosła 28,14 mln zł wobec 18,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...

Krzysztof Kwiecień zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Kogeneracja

Krzysztof Kwiecień zrezygnował z dniem 1 listopada z funkcji wiceprezesa zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podała spółka. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. Zmiany w zarządzie Kogeneracji Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy...

Andrzej Jedut został powołany na prezesa zarządu Kogeneracji

Rada nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja powołała Andrzeja Jeduta na prezesa oraz Krzysztofa Kryga na członka zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie Kogeneracji "Rada nadzorcza spółki w dniu 6 października 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Andrzeja Jeduta w skład zarządu do pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz uchwałę o powołaniu...

Kogeneracja miała 134 mln zł zysku netto, 165,93 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

Kogeneracja odnotowała 134 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2020 r. wobec 51,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kogeneracja odnotowała 134 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 165,93 mln zł wobec 64,27 mln zł...