XTB

Kogeneracja miała 13,78 mln zł straty netto, 15,51 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Kogeneracja odnotowała 13,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 23,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 15,51 mln zł wobec 28,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,05 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 199,3 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 68,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 961,14 mln zł w porównaniu z 803,41 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach 2021 r....

Kogeneracja miała 82,28 mln zł zysku netto, 104,45 mln zł zysku EBIT w I półr.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotowała 82,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 134 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 104,45 mln zł wobec 165,93 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 741,09 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 604,11 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 46,26 mln zł wobec 29,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pkn...

Kogeneracja ma umowę na budowę bloku gazowego w Siechnicach za 1,16 mld zł netto

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisał umowę z konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Polimeksu Energetyka na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) za 1,16 mld zł netto oraz umowę na usługi serwisowe, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest realizacja przez wykonawcę w formule 'pod klucz' budowy bloku gazowo-parowego o łącznej mocy elektrycznej 179,4 MW i mocy cieplnej 162,9 MWt, akumulatora ciepła oraz czterech kotłów wodnych o łącznej mocy 152 MWt" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy na budowę elektrociepłowni (umowa EPC) wynosi: 1 159 180 000 zł netto (tj. 1 425 791 400 zł brutto). "W powiązaniu z umową EPC zawarta została ponadto umowa o świadczenie usług serwisowych od dnia przekazania bloków do eksploatacji do...

Kogeneracja miała 69,64 mln zł zysku netto, 87,71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021

Kogeneracja odnotowała 69,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 132,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kogeneracja przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 87,71 mln zł wobec 164,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469,08 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 396,37 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Kogeneracja S.A. osiągnęła za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku dodatni wynik finansowy netto w wysokości 70 025 tys. zł, niższy aniżeli w okresie porównywanym 2020 roku o 63 443 tys. zł (133 468 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku), na co wpłynęły głównie: - spadek ...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Kogeneracja miała wstępnie 70 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r., podała spółka przedstawiając wstępne dane. Kogeneracja przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 131 mln zł, podano w komunikacie. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 34 mln zł. Sprzedaż energii elektrycznej w I kw. 2021 r. wyniosła 843 GWh (w tym jednostka dominująca 486 GWh), a sprzedaż ciepła wyniosła 4 852 TJ (w tym jednostka dominująca 4 269 TJ), "Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na 25 maja 2021 r." - czytamy dalej. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i...

Kogeneracja miała 23,78 mln zł straty netto, 28,14 mln zł straty EBIT w III kw.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 23,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 15,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kogeneracja podsumowuje swoje wyniki Strata operacyjna wyniosła 28,14 mln zł wobec 18,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,3 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 167,34 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 110,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 803,41 mln zł w porównaniu z 752,51 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Kogeneracja S.A. osiągnęła za okres od 1 stycznia do 30 września 2020...

Krzysztof Kwiecień zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Kogeneracja

Krzysztof Kwiecień zrezygnował z dniem 1 listopada z funkcji wiceprezesa zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podała spółka. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. Zmiany w zarządzie Kogeneracji Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Andrzej Jedut został powołany na prezesa zarządu Kogeneracji

Rada nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja powołała Andrzeja Jeduta na prezesa oraz Krzysztofa Kryga na członka zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie Kogeneracji "Rada nadzorcza spółki w dniu 6 października 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Andrzeja Jeduta w skład zarządu do pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz uchwałę o powołaniu pana Krzysztofa Kryga do pełnienia funkcji członka zarządu" - czytamy w komunikacie. Andrzej Jedut był od 1989 r. zawodowo związany z Elektrociepłownią Lublin Wrotków. Od maja 2018 r. był wiceprezesem w Elektrociepłowni Zielona Góra, gdzie pełnił nadzór nad pionami produkcji oraz dystrybucji ciepła. Od stycznia 2020 r. Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Gorzów Wielkopolski w PGE Energia Ciepła. Krzysztof Kryg od 1988 r. jest związany z Kogeneracją, pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze produkcji, remontów,...

Kogeneracja miała 134 mln zł zysku netto, 165,93 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

Kogeneracja odnotowała 134 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2020 r. wobec 51,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kogeneracja odnotowała 134 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 165,93 mln zł wobec 64,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 604,11 mln zł w I-II kw. 2020 r. wobec 585,17 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 r. grupa kapitałowa odnotowała wzrost skonsolidowanego wyniku finansowego netto o 83 845 tys. zł (135 696 tys. zł w I półroczu 2020 r. i 51 851 tys. zł w I półroczu 2019 r.), w tym: 54 438 tys. zł - spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje