XTB
Gorące spółki dnia

MLP Group [MLG], Kino Polska TV [KPL] – Gorące spółki dnia

"W II półroczu spodziewamy się bardzo dużej poprawy. Nie będzie kosztów jednorazowych własnych produkcji, co wystąpiło w I półroczu, za to będą dużo większe przychody. ZoomTV od kwietnia/maja notuje bardzo wysokie oglądalności, więc spodziewamy się, że II półrocze będzie dużo lepsze i wpłynie to na dramatyczną poprawę wyników" - powiedział prezes firmy.

Kino Polska TV spodziewa się bardzo dobrego II półrocza

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV oczekuje bardzo dobrego II półrocza, poinformował prezes Kino Polska Bogusław Kisielewski. Grupa spodziewa się m.in. braku zdarzeń jednorazowych, bardzo dobrej oglądalności ZoomTV i dalszego wzrostu rentowności Stopklatki. "W II półroczu spodziewamy się bardzo dużej poprawy. Nie będzie kosztów jednorazowych własnych produkcji, co wystąpiło w I półroczu, za to będą dużo większe przychody. ZoomTV od kwietnia/maja notuje bardzo wysokie oglądalności, więc spodziewamy się, że II półrocze będzie dużo lepsze i wpłynie to na dramatyczną poprawę wyników" - powiedział Kisielewski podczas wideokonferencji. Pomimo negatywnego wpływu refarmingu Stopklatka osiągnęła bardzo znaczący wzrost przychodów o 19% r/r i osiągnęła ok 23 mln zł przychodów. "Większość naszych segmentów, a przede wszystkim Stopklatka ma bardzo stabilny poziom i strukturę kosztów, więc...
Gorące spółki dnia

Votum [VOT], Kino Polska [KPL] – Gorące spółki dnia

"Zaprezentowane rezultaty finansowe grupy wiążą się ze spadkiem wyniku segmentu Zoom TV. Wpływy z pozostałych segmentów działalności grupy były wyższe w porównaniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku. Największy wzrost zanotowały segmenty kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka oraz kanały marki Kino Polska" - napisano w komunikacie.

Kino Polska TV miało wstępnie 7,85 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.

Warszawa, 28.07.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV miało 7,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 12,98 mln zł rok wcześniej (-40% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane. W II kw. br. i całym I półroczu wstępne wyniki grupy były następujące: • Przychody z umów z klientami 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r.: 72 177 tys. zł 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r.: 61 568 tys. zł wzrost o 17% (r/r) 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.: 138 626 tys. zł 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.: 118 962 tys. zł wzrost o 17% (r/r) • Zysk na działalności operacyjnej 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r.: 9 502 tys. zł 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r.: 15 868...

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV podjęło uchwałę, w której postanowiło zysk netto za 2021 r. w wysokości 29,27 mln zł podzielić w następujący sposób: kwotę 9,91 mln zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy, kwotę 19,36 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka. Dywidenda wyniesie 0,5 zł brutto na jedną akcję. "Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 23 sierpnia 2022 r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2022 r. Liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404" - czytamy w komunikacie. Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i...

Kino Polska TV rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 03.06.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV zarekomendowało przeznaczenie 9,91 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. wypłatę 0,5 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd emitenta podjął decyzję o przedstawieniu, po uprzednim uzyskaniu oceny rady nadzorczej spółki, najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w zakresie podziału zysku wypracowanego przez emitenta za rok 2021 w wysokości 29 268 650,19 zł w następujący sposób: - kwotę 9 910 702 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,5 zł brutto na 1 akcję, - kwotę 19 357 948,19 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i...

Canal+ Lux skupił w wezwaniu 0,85% akcji Kino Polska TV

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Kino Polska TV Canal+ Luxembourg S.a r.l. nabył 168 841 akcji (stanowiących 0,85% kapitału), tj. wszystkie walory objęte wezwaniem, podała spółka, przedstawiając zawiadomienie od Canal+ Luxembourg i SPI BV. "1 czerwca 2022 r., w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Kino Polska TV S.A. objętych zapisami na sprzedaż akcji złożonych przez akcjonariuszy spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone w dniu 19 kwietnia 2022 r. przez Canal+ Lux , Canal+ Lux nabyła pośrednio, a SPI BV, jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabyła bezpośrednio 168 841 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 0,85% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 0,85% ogólnej...

Kino Polska TV nie obawia się o przychody z reklam, nie chce automatycznej indeksacji umów

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV nie obawia się wpływu fluktuacji na rynku reklam na swoje przychody, ponieważ w ok. 2/3 są one zależne od długoterminowych umów z klientami. Jednocześnie nie planuje też automatycznej indeksacji umów ze względu na inflację, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. "Nie jesteśmy tak od reklam zależni, byśmy się musieli aż tak mocno obawiać o fluktuacje na tym rynku. U nas ta elastyczność popytu jest bardzo mała" - powiedział Kisielewski podczas wideokonferencji prasowej. Wskazał, że ok. 2/3 przychodów grupy pochodzi ze stałych, długoterminowych umów z klientami. "Natomiast jeżeli chodzi o cały rynek, to na razie nie ma sygnałów, żeby reklamy miały być zredukowane w drugim półroczu. Na razie oficjalne prognozy domów mediowych mówią o tym, że rynek...

Kino Polska TV miało 12,71 mln zł zysku netto, 30,1 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,08 mln zł wobec 8,71 mln zł zysku rok wcześniej. "Grupa zanotowała wynik EBITDA na poziomie 30,1 mln zł (+17,5% r/r)" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,45 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 57,39 mln zł rok wcześniej. W I kwartale 2022 r. grupa odnotowała znaczące wzrosty przychodów w najważniejszych segmentach swojej działalności. Wpływy ze sprzedaży reklam oraz emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych wyniosły 35,1 mln zł, (+18,3% r/r), zaś przychody ze sprzedaży reklam w kanale Stopklatka...

Kino Polska TV miało wstępnie 12,71 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r. 

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV miało 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 roku wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody z umów z klientami wzrosły o 16% r/r do 66,45 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 73% r/r do 15,08 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 100% r/r do 12,71 mln zł w I kw. 2022 r. Spółka podała, że powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów: kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka oraz sprzedaż praw licencyjnych W ujęciu jednostkowym przychody z umów z klientami wzrosły o 6% r/r do 48,65 mln zł, zysk z działalności operacyjnej wzrósł o...

Canal+ Luxembourg podniósł cenę w wezwaniu na 0,85% akcji Kino Polska TV do 15,05 zł/szt

Warszawa, 06.05.2022 (ISBnews) - Canal+ Luxembourg S.a r.l. podwyższył cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 168 841 akcji, stanowiących 0,85% kapitału Kino Polska TV, do 15,05 zł za sztukę z 15,03 zł za sztukę, podały spółki oraz podmiot pośredniczący w wezwaniu. "Wzywający, Bank Pekao S.A. - Biuro Maklerskie Pekao oraz Pekao Investment Banking S.A. niniejszym informują, że w wyniku korekty wyliczenia średniej arytmetycznej średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania prawidłowa wysokość średniej wynosi 15,04 zł. W związku z powyższym cena w wezwaniu ulega podwyższeniu do kwoty 15,05 zł za jedną akcję" - czytamy w informacji. W pozostałym zakresie treść...

Canal+ Luxembourg ogłosił wezwanie na 0,85% akcji Kino Polska TV po 15,03 zł za sztukę

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Canal+ Luxembourg S.a r.l. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 168 841 akcji, stanowiących 0,85% kapitału Kino Polska TV po cenie 15,03 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. "Po przeprowadzeniu wezwania podmiot nabywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki, tj. posiadać 13 082 126 akcji w kapitale zakładowym spółki, które uprawniają do wykonywania 13 082 126 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. posiadać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w informacji. Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane w dniach 10-24 maja, planowana data transakcji - 27 maja. Grupa Kino Polska TV zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz...

Kino Polska chce w br. mocno promować swoje kanały, ma ‘duże plany’ produkcyjne – wywiad

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews/ ISBtech) - Kino Polska chce w tym roku skoncentrować się na dużych kampaniach reklamowych, które są lepiej zauważalne przez odbiorców. Myśli też o odświeżeniu formatu niektórych kanałów, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Ponadto firma ma też "duże plany" produkcyjne i intensywnie pracuje nad wprowadzeniem produktu VOD na szerszy rynek. "W tym roku będziemy mocno promować nasze kanały. Nowa strategia marketingowa Grupy Kino Polska zakłada koncentrowanie się na dużych kampaniach reklamowych, które są lepiej zauważalne przez odbiorców. Myślimy też o odświeżeniu formatu niektórych naszych kanałów" - powiedział ISBtech Kisielewski. Dodał, że na początku roku grupa sfinalizowała większość zakupów treści dla swoich kanałów. "Nowe, atrakcyjne filmy i seriale będą się sukcesywnie pojawiać w naszych ramówkach. Mamy też duże plany produkcyjne, które...

Kino Polska TV miało 48,64 mln zł zysku netto, 121,2 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 01.04.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 48,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 27,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 59,84 mln zł wobec 35,11 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 121,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 37% r/r. Marża EBITDA wzrosła do 47,1% z 41,8% rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 257,16 mln zł w 2021 r. wobec 211,81 mln zł rok wcześniej. "Po raz kolejny zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, co jest efektem dynamicznego rozwoju firmy w głównych segmentach działalności, który przekłada się na wzrost przychodów zarówno z emisji, jak i z reklam. Zbudowaliśmy bardzo efektywny model biznesowy, dzięki...

Canal+ Luxembourg przejął 70% udziałów dominującego akcjonariusza Kino Polska TV

Warszawa, 17.03.2022 (ISBnews) - Canal+ Luxembourg przejął 70% udziałów w Digital SPI International, która pośrednio posiada 12 913 285 akcji, stanowiących 65,15% kapitału zakładowego i udziałów w głosach Kino Polska TV, podała spółka. Kino Polska TV otrzymało dziś zawiadomienie od swojego akcjonariusza większościowego SPI International B.V. (SPI BV) dotyczące spełnienia wszystkich warunków zawieszających warunkową umowę sprzedaży akcji z 20 września 2021 r. zawartą pomiędzy Hildą Uziyel, jako sprzedającym, a Canal+ Luxembourg jako kupującym oraz informujące, że kupujący nabył 70% udziałów w spółce Digital SPI International, która pośrednio posiada 12 913 285 akcji Kino Polska TV, stanowiących 65,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 65,15% ogólnej liczby głosów spółki. "Zgodnie z treścią zawiadomienia, po podpisaniu SPA, kupujący, sprzedająca oraz Cooperatieve SPI International (SPI...

Kino Polska TV miało wstępnie 45,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV miało 45,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r., co oznacza wzrost o 69% r/r przy 254,9 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 20% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT w 2021 r. wzrósł o 61% r/r do 56,48 mln zł, podano w komunikacie. "Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka oraz Kanały marki Kino Polska" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane zostaną opublikowane 24 marca 2022 r. Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz...
Gorące spółki dnia

Arctic Paper [ATC], Kino Polska [KPL] – Gorące spółki dnia

Spośród nich najlepszy wynik finansowy osiągnął segment Kanały marki Kino Polska, dzięki istotnie wyższym wpływom ze sprzedaży reklam. Do wyższego wyniku operacyjnego emitenta przyczyniły się również rezultaty segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne oraz wyższa rentowność segmentu Sprzedaż praw licencyjnych" - podano w komentarzu do wyników. Wykres wskazuje na tendencję wzrostową. Obecnie, po około 18% spadku kurs testuje linię trendu.

Kino Polska TV miało wstępnie 29,61 mln zł zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Kino Polska TV miało 29,61 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r., co oznacza wzrost o 44% r/r przy 195,34 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 13% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT w 2021 r. wzrósł o 63% r/r do 21,2 mln zł, podano w komunikacie. "W omawianym okresie spółka zanotowała wzrost rentowności wszystkich swoich kanałów. Spośród nich najlepszy wynik finansowy osiągnął segment Kanały marki Kino Polska, dzięki istotnie wyższym wpływom ze sprzedaży reklam. Do wyższego wyniku operacyjnego emitenta przyczyniły się również rezultaty segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne oraz wyższa rentowność segmentu Sprzedaż praw licencyjnych" - czytamy w komunikacie. Na wzrost wyniku spółki miała także wpływ wyższa niż...
Gorące spółki dnia

Kino Polska [KPL], Atal [1AT] – Gorące spółki dnia

Grupa posiadała na koniec III kwartału 2021 roku 841 aktywnych umów rezerwacyjnych. Spółka po trzech kwartałach 2021 roku wydała łącznie 2 390 lokali, co oznacza wzrost o 34% r/r. Na wykresie trwa próba odbicia po ostatnim spadku notowań. Wydaje się, że korekta ma szansę dobrnąć przynajmniej do okolic 46 zł. Czyli poprzednich dołków.

Kino Polska TV miało 10,96 mln zł zysku netto, 12,8 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,8 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 63,54 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 53,4 mln zł rok wcześniej. "Za nami kolejny bardzo dobry kwartał. Poprawiliśmy wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe. Zwiększyliśmy przychody i zysk netto, kontynuowaliśmy poprawę rentowności kluczowych segmentów naszego biznesu, przy jednoczesnej kontroli kosztów. Poza doskonałymi wynikami finansowymi, odnieśliśmy też sukces w branży filmowej. Współprodukowany przez nas film 'Wszystkie nasze strachy' z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej zdobył główną nagrodę -...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Kino Polska [KPL] – Gorące spółki dnia

"W omawianym okresie spółka zanotowała wzrost rentowności wszystkich swoich kanałów. Spośród nich najlepszy wynik finansowy osiągnął segment Kanały marki Kino Polska, dzięki istotnie wyższym wpływom ze sprzedaży reklam" - podano w komunikacie. Od końca kwietnia kurs porusza się w trendzie bocznym. Wszystko wskazuje jednak na zbliżającą się próbę wybicia z tego zakresu, co będzie równoznaczne z atakiem na tegoroczne maksima.

Kino Polska TV miało wstępnie 10,96 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Kino Polska TV miało 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 81% r/r przy 63,54 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 19% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT w III kw. br. wzrósł o 68% r/r do 12,8 mln zł, podano w komunikacie. W I-III kw. 2021 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 30,3 mln zł (wzrost o 97% r/r), zysk EBIT sięgnął 37,37 mln zł (wzrost o 86% r/r) przy 182,5 mln zł przychodów (wzrost o 20% r/r). "Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka oraz Kanały marki Kino Polska" - czytamy w komunikacie. Jednostkowy...

Kino Polska Muzyka ma koncesję na nadawanie satelitarne

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) udzieliła kanałowi Kino Polska Muzyka koncesji na nadawanie satelitarne, poinformowało Kino Polska. Nowa koncesja będzie obowiązywała przez najbliższe 10 lat. "Kino Polska Muzyka to jeden z najstarszych kanałów w portfolio naszej grupy, dlatego ma on dla nas ogromną wartość sentymentalną. Nowa koncesja nie zmienia założeń programowych stacji, więc wierna grupa widzów Kino Polska Muzyka wciąż będzie mogła oglądać największe przeboje polskiej sceny muzycznej" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie. Stacja pozostaje tematycznym kanałem muzycznym o charakterze rozrywkowym, poświęconym twórczości artystów polskiej sceny muzycznej (audycje prezentujące polską muzykę rozrywkową stanowią 65% ramówki kanału). Obecna koncesja Kino Polska Muzyka wygasa 6 grudnia br., podano także. Grupa Kino Polska TV to grupa medialna,...

Canal+ przejmie większościowe udziały głównego akcjonariusza Kino Polska

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Cooperatieve SPI International U.A., właściciel Kino Polska, podpisał warunkową umowę sprzedaży 70% akcji stanowiących 12 913 285 akcji reprezentujących 65,15% kapitału zakładowego i udziałów w głosach na rzecz Canal+ Luxembourg S.À R.L, podała spółka. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić do 31 grudnia 2021 r. "W związku z tym, że w wyniku transakcji kupujący nabędzie pośrednio ponad 33% ogólnej liczby głosów w emitencie, zamknięcie spowoduje powstanie po stronie SPI International i kupującego obowiązku obligatoryjnego ogłoszenia wtórnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji emitenta, zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa, w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów w emitencie" - czytamy w komunikacie. Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Kino Polska miało 12,98 mln zł zysku netto, 15,87 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 12,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,87 mln zł wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,57 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 48,74 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 19,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 118,96 mln zł w porównaniu z 98,7 mln zł rok wcześniej. "Wzrost wyników grupy w pierwszym półroczu 2021 r. to efekt rosnących przychodów we wszystkich głównych...
Gorące spółki dnia

PKN Orlen [PKN], Kino Polska [KPL] – Gorące spółki dnia

Sumując, od początku roku grupa miała 118,96 mln zł przychodów, 24,14 mln zł EBIT i 18,91 mln zł zysku netto. "Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka TV oraz Kanały marki Kino Polska" - czytamy w komunikacie. Notowania zyskiwały wczoraj ponad 10%, naruszając linie korekty. Wszystko wskazuje na spore szanse kontynuacji trendu wzrostowego, który trwa od października ubiegłego roku.

Kino Polska TV miało wstępnie 12,55 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Kino Polska TV miało 12,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 144% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Przychody z umów z klientami w tym czasie sięgnęły 61,57 mln zł (+26% r/r), a zysk na działalności operacyjnej 15,43 mln zł (+135% r/r). Narastająco za I półrocze grupa miała 118,96 mln zł przychodów, 24,14 mln zł EBIT i 18,91 mln zł zysku netto. "Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka TV oraz Kanały marki Kino Polska" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki informuje także, iż powziął informację o podjęciu przez zgromadzenie wspólników Filmbox International Ltd. (spółka zależna w 100%) uchwały w przedmiocie...

Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy, czytamy w uchwale. "Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w wysokości 20 592 038,69 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje mercator | allegro notowania | notowania swig80 | dom development kurs | akcje pkn | rekomendacje giełdowe | biomed lub akcje |

Wig20 zyskuje 0,7% w środę w południe. Analiza notowań: LPP, Grodno, Kino Polska, Sunex

Środowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po blisko 3 godzinach handlu 0,7%, WIG 0,5%, mWIG40 0,4%, a sWIG80 traci 0,2%. 11 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Tauron które zyskują 5,08%, a najsłabiej LPP (-0,91%). Wzrosty na GPW po 3 godzinach środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Tauron (+5,08%), a najmocniej traci LPP (-0,91%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Selvita (+4,87%), a najmocniej traci InterCars (-2,34%). Pepco podczas giełdowego debiutu zyskuje blisko 10%! Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go...
Gorące spółki dnia

One More Level [OML], Kino Polska TV [KPL] – Gorące spółki dnia

"Nasz biznes rozwija się i szybko rośnie między innymi dzięki atrakcyjnej ofercie programowej, którą skutecznie rywalizujemy o uwagę widzów. W pierwszym kwartale tego roku średni dzienny czas oglądania naszych stacji łącznie wyniósł ponad 45 minut, czyli był o prawie 17% więcej niż rok wcześniej. To wynik wyraźnie lepszy od średniej rynkowej” - skomentowano. Pod koniec marca spółkę wyceniono na 19,60 zł. Obecnie mamy za sobą 25% korektę i wydaje się, że pojawia się próba jej zakończenia.

Kino Polska TV miało 6,36 mln zł zysku netto, 25,65 mln zł EBITDA w I kw. 2021

Kino Polska TV odnotowało 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kino Polska TV przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 8,71 mln zł wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 25,65 mln zł wobec 20,63 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,39 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 49,97 mln zł rok wcześniej. W I kw. 2021 r. większość segmentów działalności grupy kapitałowej Kino Polska TV, w tym Stopklatka, poprawiły swoją rentowność w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ponad 60% przychodów Grupy stanowiły wpływy z emisji i przychody ze sprzedaży licencji, pozostałą część generowała...

Kino Polska rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok

Kino Polska zarekomendowało akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku za 2020 rok w kwocie 20,59 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd emitenta podjął decyzję o przedstawieniu, po uprzednim uzyskaniu oceny rady nadzorczej spółki, najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w zakresie przeznaczenia zysku wypracowanego przez emitenta za rok 2020 w wysokości 20 592 038,69 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. "Priorytetem zarządu jest zachowanie bezpieczeństwa i płynności finansowej spółki. W opinii zarządu, powyższa decyzja pozwoli na utrzymanie efektywnego poziomu inwestycji w dalszy rozwój emitenta. Umożliwi także realizację przyjętej polityki spłaty zadłużenia w warunkach przedłużającej się pandemii COVID-19" - czytamy dalej. Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów...

Kino Polska TV miało wstępnie 6,36 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

Kino Polska TV miało 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 roku wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Kino Polska TV przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowane przychody z umów z klientami wzrosły o 15% r/r do  57,39 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 47% r/r do 8,71 mln zł, zaś skonsolidany zysk netto zwiększył się o 51% r/r do 6,36 mln zł w I kw. 2021 r. Spółka podała, że powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, kanały marki Kino Polska oraz Stopklatka TV. W ujęciu jednostkowym przychody z umów z klientami wzrosły o 13% r/r do 45,75 mln zł, zysk z działalności operacyjnej...

Kino Polska zyskuje ponad 7%. Nowa rekomendacja z wyceną 19,60 zł!

"Spodziewamy się wznowienia płatności dywidend w 2021 z DPS na poziomie 0,4 zł (stopa dywidendy 3,5 proc.), przy czym widzimy szanse na jeszcze większą wartość. Akcje Kino Polska TV są notowane przy P/E 6,9x na 2021P, z 50 proc. dyskontem do europejskich nadawców telewizyjnych" - dodano.

Kino Polska ma wypełnione przerwy reklamowe, kontynuuje rozwój w regionie

Kino Polska notuje wypełnione przerwy reklamowe i powrót stawek do poziomów sprzed pandemii, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Grupa skupia się na rozwoju platformy FilmBox+ oraz rozszerzaniu działalności międzynarodowej. Kino Polska notuje wypełnione przerwy reklamowe i powrót stawek do poziomów sprzed pandemii "W 2021 roku być może uda się powrócić do wzrostów wydatków na reklamę telewizyjną. Prognozy domów mediowych na 2021 r. mówią tutaj o około 3% r/r, co niestety nie oznacza powrotu do wielkości rynku z 2019 r. Jeśli o nas chodzi, obecnie nasze przerwy reklamowe wypełnione są w całości, a stawki reklamowe wróciły do 'rynkowych' poziomów sprzed pandemii" - powiedział ISBtech Kisielewski. Natomiast w kontekście digitalu, grupa skupi się m.in. na rozwijaniu platformy FilmBox+ dostępnej w modelu B2B, dodał prezes. "Obecnie użytkownicy FilmBox+ mogą...

Kino Polska TV z mocną poprawą wyników w 2020 roku – zapiski giełdowego spekulanta

Od wybuchu pandemii kurs wzrósł o 170% przełamując wieloletnią linią trendu spadkowego. Wydaje się, że tendencja w branży, dotycząc choćby oglądalności powinna się utrzymać, co przełoży się przynajmniej na utrzymanie podobnej dynamiki poprawy wyników w przyszłości. To stwarza szansę na dalsze wzrosty notowań.

Kino Polska TV miało 27,24 mln zł zysku netto, 35,11 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Kino Polska TV odnotowało 27,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kino Polska TV przedstawia swoje wyniki finansowe "W 2020 roku, wyjątkowym i trudnym dla gospodarki z powodu światowej pandemii COVID-19, skutecznie realizowaliśmy strategię rozwoju Grupy Kino Polska TV. Dzięki zdywersyfikowanej strukturze przychodów byliśmy odporni na zawirowania rynku reklamy i mogliśmy się intensywnie rozwijać. Rosły nasze przychody na rynkach międzynarodowych, co jest jednym z naszych celów strategicznych. Zwiększyła się oglądalność naszych kanałów, co przełożyło się na większe wpływy z reklam. Stopklatka skończyła rok z zyskiem, a dzięki zbudowanej skali może osiągać pozytywne wyniki w przyszłości. Mocniej zaangażowaliśmy się w obszar digital, czego efektem jest niedawne...

Kino Polska TV wprowadza do Polski kanał DIZI z tureckimi serialami

Kino Polska TV uruchamia kanał DIZI z tureckimi serialami, który do ofert sieci Vectra i Multimedia Polska trafi od kwietnia 2021 r., ale docelowo będzie go można oglądać również u innych operatorów, podała spółka. Kino Polska TV uruchamia nowy kanał "DIZI to esencja wszystkiego, co najlepsze w tureckich serialach i nasza odpowiedź na fenomen produkcji znad Bosforu w Polsce. Kanał będzie emitował tylko starannie wyselekcjonowane tytuły, które cieszą się dużą popularnością wśród widzów na całym świecie i szturmem zdobywają nowe rynki. Turcja jest dziś serialowym imperium, a my - z uwagi na rodowód naszego większościowego akcjonariusza SPI International - mamy dostęp do najlepszego tureckiego contentu. Zamierzamy to wykorzystać w budowaniu rynkowej pozycji kanału DIZI w Polsce" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski,...

Kino Polska TV wycenione na 10,90 zł. Jedynym czynnikiem ryzyka podatek od reklam – zapiski giełdowego spekulanta

Jedynym czynnikiem ryzyka jest podatek reklamowy, który według wstępnych projektów rządowych, wyniósłby dla spółki około 7 mln zł. Generalnie jednak analitycy Santander BM widzą pozytywną przyszłość dla spółki, zalecają kupno jej akcji, a cenę docelową ustanowili na poziomie 10,90 zł.

Kino Polska TV z mocną poprawą wyników. Najnowsza rekomendacja z wyceną przy 10,90 zł

Wstępne wyniki za rok 2020 wskazują na bardzo dobre wyniki w samym IV kwartale z EBIT na poziomie 13,9 mln zł (+ 58% r/r) i zyskiem netto na poziomie 10,5 mln zł (+ 61% r/r). W związku z tym, Santander BM podniósł wycenę akcji spółki do poziomu 10,90 zł, zalecając kupno akcji firmy.

Kino Polska TV miało wstępnie 26,28 mln zł zysku netto w 2020 r.

Kino Polska TV odnotowało wstępnie 26,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 18,56 mln zł w 2019 r., podała spółka. Przychody umów z klientami wyniosły wstępnie 211,8 mln zł, a zysk na działalności operacyjnej - 33,95 mln zł. Kino Polska TV z zyskiem pomimo pandemii koronawirusa Na znaczący wzrost wyników w 2020 roku wpływ miała przede wszystkim wyraźnie lepsza sprzedaż kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych głównie na rynkach międzynarodowych, a także wyższe wyniki osiągane przez segment kanały marki Kino Polska oraz kanał Stopklatka, podano. "Wstępne dane dotyczące przychodów i zysku za 2020 rok wyraźnie pokazują, że obrana przez nas strategia rozwoju daje wymierne rezultaty. Przychody generowane przez kanały FilmBox i kanały tematyczne pochodzą w zdecydowanej większości z...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Kino Polska TV miało wstępnie 20,59 mln zł zysku netto w 2020 r.

Kino Polska TV odnotowało wstępnie 20,59 mln zł zysku netto w 2020 r. wobec 9,25 mln zł w 2019 r., podała spółka. Przychody umów z klientami wyniosły wstępnie 172,24 mln zł, a zysk na działalności operacyjnej - 12,83 mln zł. Kino Polska TV podało wstępne wyniki finansowe "Kino Polska TV S.A. niniejszym przekazuje wstępne wyniki spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. • Przychody z umów z klientami 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r.: 172 243 tys. zł 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 161 807 tys. zł • Zysk na działalności operacyjnej 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r.: 12 825 tys. zł 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 13 456 tys. zł •...

Kino Polska TV miało 5,15 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Kino Polska TV odnotowało 5,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kino Polska TV odnotowało 5,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 6,56 mln zł wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 48,74 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 47,91 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 9,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 98,7 mln zł w porównaniu z 89,54 mln zł rok...

Kino Polska TV: K. Woźnicka członkiem zarządu odpowiedzialnym za dział finansowy

Rada nadzorcza Kino Polska TV powołała Katarzynę Woźnicką na 3-letnią kadencję członka zarządu, odpowiedzialnego za dział finansowy, HR oraz dział prawny, podała spółka. Zmiany w zarządzie Kino Polska TV Woźnicka była m.in. zatrudniona w latach 2014-2018 w Stopklatka jako dyrektor finansowy. Obecnie pełni w tej spółce funkcję członka rady nadzorczej. W latach 2014-2015 pracowała w Kino Polska TV na stanowisku dyrektora finansowego. Od 1 marca 2016 r. do 1 lipca 2020 r. zasiadała w radzie nadzorczej Kino Polska TV. Od 2016 r. pełni funkcję CFO w SPI International Group, czytamy w komunikacie. Z Kino Polska TV związana jestem już od wielu lat, przez co dobrze znam grupę, specyfikę jej działalności oraz rynku, na którym funkcjonuje. Chcę wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenie do dalszego...

WIG-INFO vs WIG-MEDIA. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-INFO oraz WIG-MEDIA, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono szóstego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. 4 z 5 Spółek wchodzących w skład indeksu WIG-INFO, w okresie 04.03-08.06 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Datawalk (73,6%). W przypadku indeksu WIG-MEDIA, tym razem wszystkie Spółki w badanym okresie przyniosły spadki. Najmocniej spadł IMS (27,2%). Zobacz...

Kino Polska TV miało 4,2 mln zł zysku netto, 20,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020

Kino Polska TV odnotowało 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kino Polska TV odnotowało 4,2 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 5,91 mln zł wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,97 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 41,63 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał tego roku był dla nas bardzo udany, mimo że globalna gospodarka zaczęła już odczuwać pierwsze efekty pandemii koronawirusa. Odnotowaliśmy ponad 12-procentowy wzrost udziału naszych kanałów w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49) w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 roku. Dużym zainteresowaniem widzów cieszyły się nasze kanały filmowo-serialowe, szczególnie Kino...

Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale Zoom TV

Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale naziemnym Zoom TV, poinformował ISBtech prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski. Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale naziemnym Zoom TV "Naszym nadrzędnym celem na najbliższe lata jest awans do TOP 5 największych grup telewizyjnych w Polsce. Obecnie największy potencjał wzrostu widzę w kanale naziemnym Zoom TV, który jest najszybciej rosnącym segmentem Grupy Kino Polska TV. Nadawany od 2016 roku Zoom TV ma za sobą rekordowy pod względem oglądalności rok" - powiedział ISBtech Kisielewski. W 2019 r. Zoom TV osiągnął 0,53% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, notując 32,5-proc. wzrost w porównaniu z 2018 r. "Chcielibyśmy, by na koniec 2020 roku średni udział kanału w rynku wynosił 0,7%. Żeby to osiągnąć, stale wzmacniamy...

Kino Polska TV miało 18,54 mln zł zysku netto, 77,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

Kino Polska TV odnotowało 18,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 36,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kino Polska TV odnotowało mniejszy zysk w porównaniu do roku poprzedniego Zysk operacyjny wyniósł 26,1 mln zł wobec 41,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 77,54 mln zł wobec 61,81 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,59 mln zł w 2019 r. wobec 149,16 mln zł rok wcześniej. "Przychody Grupy Kino Polska TV pochodzą głównie ze sprzedaży czasu reklamowego i opłat z emisji kanałów na platformach cyfrowych i w sieciach operatorów kablowych. W 2019 r. przychody z emisji stanowiły 50% łącznych przychodów grupy i wyniosły 102,6 mln zł (+13,4% r/r)....
Gorące spółki dnia

Ferro [FRO], Kino Polska [KPL] – Gorące spółki dnia 26.06.2019

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o ponad 4% przy standardowych obrotach. Wczoraj akcjonariusze podjęli decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 23,79 mln zł. Ma to dać 1,12 zł dywidendy na 1 akcję. Spółka przeznacza cały ubiegłoroczny oraz część zysku z poprzednich lat na ten cel. Dzień dywidendy ustalono na 16 lipca, a jej wypłata nastąpi w dwóch częściach - 0,50 zł na akcję 31 lipca oraz 0,62 zł na akcję 30 października. Hojność spółki nie powinna zaskakiwać, gdyż jest to typowa firma dywidendowa, która regularnie dzieli się zyskami, nawet w 2017 roku, kiedy przezywała pewne problemy. Stopa dywidendy sięgnie niemal 8%, co...

Kino Polska – blisko 480% wzrost zysku w pierwszym półroczu!

Kino Polska odnotowało 36,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk operacyjny wyniósł 38,47 mln zł wobec 8,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,31 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 59,03 mln zł rok wcześniej. "Na skonsolidowane wyniki grupy Kino Polska TV za I półrocze 2018 r. miała wpływ przede wszystkim aktualizacja wyceny posiadanego dotychczas udziału w jednostce zależnej na dzień bilansowy. Zarząd emitenta zwraca uwagę, iż ww. aktualizacja wyceny jest wyceną tymczasową i może ulec zmianie po zakończeniu procesu alokacji ceny nabycia. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na raportowane wyniki był wzrost wyniku operacyjnego Zoom TV oraz pozytywny wpływ różnic...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ