Conotoxia

Kino Polska Muzyka ma koncesję na nadawanie satelitarne

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) udzieliła kanałowi Kino Polska Muzyka koncesji na nadawanie satelitarne, poinformowało Kino Polska. Nowa koncesja będzie obowiązywała przez najbliższe 10 lat. "Kino Polska Muzyka to jeden z najstarszych kanałów w portfolio naszej grupy, dlatego ma on dla nas ogromną wartość sentymentalną. Nowa koncesja nie zmienia założeń programowych stacji, więc wierna grupa widzów Kino Polska Muzyka wciąż będzie mogła oglądać największe przeboje polskiej sceny muzycznej" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie. Stacja pozostaje tematycznym kanałem muzycznym o charakterze rozrywkowym, poświęconym twórczości artystów polskiej sceny muzycznej (audycje prezentujące polską muzykę rozrywkową stanowią 65% ramówki kanału). Obecna koncesja Kino Polska Muzyka wygasa 6 grudnia br., podano także. Grupa Kino Polska TV to grupa medialna,...

Canal+ przejmie większościowe udziały głównego akcjonariusza Kino Polska

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Cooperatieve SPI International U.A., właściciel Kino Polska, podpisał warunkową umowę sprzedaży 70% akcji stanowiących 12 913 285 akcji reprezentujących 65,15% kapitału zakładowego i udziałów w głosach na rzecz Canal+ Luxembourg S.À R.L, podała spółka. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić do 31 grudnia 2021 r. "W związku z tym, że w wyniku transakcji kupujący nabędzie pośrednio ponad 33% ogólnej liczby głosów w emitencie, zamknięcie spowoduje powstanie po stronie SPI International i kupującego obowiązku obligatoryjnego ogłoszenia wtórnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji emitenta, zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa, w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów w emitencie" - czytamy w komunikacie. Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Kino Polska miało 12,98 mln zł zysku netto, 15,87 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Kino Polska odnotowało 12,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,87 mln zł wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,57 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 48,74 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 19,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 118,96 mln zł w porównaniu z 98,7 mln zł rok wcześniej. "Wzrost wyników grupy w pierwszym półroczu 2021 r. to efekt rosnących przychodów we wszystkich głównych...
Gorące spółki dnia

PKN Orlen [PKN], Kino Polska [KPL] – Gorące spółki dnia

Sumując, od początku roku grupa miała 118,96 mln zł przychodów, 24,14 mln zł EBIT i 18,91 mln zł zysku netto. "Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka TV oraz Kanały marki Kino Polska" - czytamy w komunikacie. Notowania zyskiwały wczoraj ponad 10%, naruszając linie korekty. Wszystko wskazuje na spore szanse kontynuacji trendu wzrostowego, który trwa od października ubiegłego roku.

Kino Polska TV miało wstępnie 12,55 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Kino Polska TV miało 12,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 144% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Przychody z umów z klientami w tym czasie sięgnęły 61,57 mln zł (+26% r/r), a zysk na działalności operacyjnej 15,43 mln zł (+135% r/r). Narastająco za I półrocze grupa miała 118,96 mln zł przychodów, 24,14 mln zł EBIT i 18,91 mln zł zysku netto. "Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka TV oraz Kanały marki Kino Polska" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki informuje także, iż powziął informację o podjęciu przez zgromadzenie wspólników Filmbox International Ltd. (spółka zależna w 100%) uchwały w przedmiocie...

Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy, czytamy w uchwale. "Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w wysokości 20 592 038,69 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje mercator | allegro notowania | notowania swig80 | dom development kurs | akcje pkn | rekomendacje giełdowe | biomed lub akcje |

Wig20 zyskuje 0,7% w środę w południe. Analiza notowań: LPP, Grodno, Kino Polska, Sunex

Środowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po blisko 3 godzinach handlu 0,7%, WIG 0,5%, mWIG40 0,4%, a sWIG80 traci 0,2%. 11 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Tauron które zyskują 5,08%, a najsłabiej LPP (-0,91%). Wzrosty na GPW po 3 godzinach środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Tauron (+5,08%), a najmocniej traci LPP (-0,91%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Selvita (+4,87%), a najmocniej traci InterCars (-2,34%). Pepco podczas giełdowego debiutu zyskuje blisko 10%! Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go...
Gorące spółki dnia

One More Level [OML], Kino Polska TV [KPL] – Gorące spółki dnia

"Nasz biznes rozwija się i szybko rośnie między innymi dzięki atrakcyjnej ofercie programowej, którą skutecznie rywalizujemy o uwagę widzów. W pierwszym kwartale tego roku średni dzienny czas oglądania naszych stacji łącznie wyniósł ponad 45 minut, czyli był o prawie 17% więcej niż rok wcześniej. To wynik wyraźnie lepszy od średniej rynkowej” - skomentowano. Pod koniec marca spółkę wyceniono na 19,60 zł. Obecnie mamy za sobą 25% korektę i wydaje się, że pojawia się próba jej zakończenia.

Kino Polska TV miało 6,36 mln zł zysku netto, 25,65 mln zł EBITDA w I kw. 2021

Kino Polska TV odnotowało 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kino Polska TV przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 8,71 mln zł wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 25,65 mln zł wobec 20,63 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,39 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 49,97 mln zł rok wcześniej. W I kw. 2021 r. większość segmentów działalności grupy kapitałowej Kino Polska TV, w tym Stopklatka, poprawiły swoją rentowność w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ponad 60% przychodów Grupy stanowiły wpływy z emisji i przychody ze sprzedaży licencji, pozostałą część generowała...

Kino Polska rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok

Kino Polska zarekomendowało akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku za 2020 rok w kwocie 20,59 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd emitenta podjął decyzję o przedstawieniu, po uprzednim uzyskaniu oceny rady nadzorczej spółki, najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w zakresie przeznaczenia zysku wypracowanego przez emitenta za rok 2020 w wysokości 20 592 038,69 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. "Priorytetem zarządu jest zachowanie bezpieczeństwa i płynności finansowej spółki. W opinii zarządu, powyższa decyzja pozwoli na utrzymanie efektywnego poziomu inwestycji w dalszy rozwój emitenta. Umożliwi także realizację przyjętej polityki spłaty zadłużenia w warunkach przedłużającej się pandemii COVID-19" - czytamy dalej. Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów...

Kino Polska TV miało wstępnie 6,36 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

Kino Polska TV miało 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 roku wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Kino Polska TV przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowane przychody z umów z klientami wzrosły o 15% r/r do  57,39 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 47% r/r do 8,71 mln zł, zaś skonsolidany zysk netto zwiększył się o 51% r/r do 6,36 mln zł w I kw. 2021 r. Spółka podała, że powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, kanały marki Kino Polska oraz Stopklatka TV. W ujęciu jednostkowym przychody z umów z klientami wzrosły o 13% r/r do 45,75 mln zł, zysk z działalności operacyjnej...

Kino Polska zyskuje ponad 7%. Nowa rekomendacja z wyceną 19,60 zł!

"Spodziewamy się wznowienia płatności dywidend w 2021 z DPS na poziomie 0,4 zł (stopa dywidendy 3,5 proc.), przy czym widzimy szanse na jeszcze większą wartość. Akcje Kino Polska TV są notowane przy P/E 6,9x na 2021P, z 50 proc. dyskontem do europejskich nadawców telewizyjnych" - dodano.

Kino Polska ma wypełnione przerwy reklamowe, kontynuuje rozwój w regionie

Kino Polska notuje wypełnione przerwy reklamowe i powrót stawek do poziomów sprzed pandemii, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Grupa skupia się na rozwoju platformy FilmBox+ oraz rozszerzaniu działalności międzynarodowej. Kino Polska notuje wypełnione przerwy reklamowe i powrót stawek do poziomów sprzed pandemii "W 2021 roku być może uda się powrócić do wzrostów wydatków na reklamę telewizyjną. Prognozy domów mediowych na 2021 r. mówią tutaj o około 3% r/r, co niestety nie oznacza powrotu do wielkości rynku z 2019 r. Jeśli o nas chodzi, obecnie nasze przerwy reklamowe wypełnione są w całości, a stawki reklamowe wróciły do 'rynkowych' poziomów sprzed pandemii" - powiedział ISBtech Kisielewski. Natomiast w kontekście digitalu, grupa skupi się m.in. na rozwijaniu platformy FilmBox+ dostępnej w modelu B2B, dodał prezes. "Obecnie użytkownicy FilmBox+ mogą...

Kino Polska TV z mocną poprawą wyników w 2020 roku – zapiski giełdowego spekulanta

Od wybuchu pandemii kurs wzrósł o 170% przełamując wieloletnią linią trendu spadkowego. Wydaje się, że tendencja w branży, dotycząc choćby oglądalności powinna się utrzymać, co przełoży się przynajmniej na utrzymanie podobnej dynamiki poprawy wyników w przyszłości. To stwarza szansę na dalsze wzrosty notowań.

Kino Polska TV miało 27,24 mln zł zysku netto, 35,11 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Kino Polska TV odnotowało 27,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kino Polska TV przedstawia swoje wyniki finansowe "W 2020 roku, wyjątkowym i trudnym dla gospodarki z powodu światowej pandemii COVID-19, skutecznie realizowaliśmy strategię rozwoju Grupy Kino Polska TV. Dzięki zdywersyfikowanej strukturze przychodów byliśmy odporni na zawirowania rynku reklamy i mogliśmy się intensywnie rozwijać. Rosły nasze przychody na rynkach międzynarodowych, co jest jednym z naszych celów strategicznych. Zwiększyła się oglądalność naszych kanałów, co przełożyło się na większe wpływy z reklam. Stopklatka skończyła rok z zyskiem, a dzięki zbudowanej skali może osiągać pozytywne wyniki w przyszłości. Mocniej zaangażowaliśmy się w obszar digital, czego efektem jest niedawne...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje