Conotoxia

JW Construction – 21,4 mln zł straty netto w I połowie roku, kurs na nowych minimach

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych. Spółka opublikowała właśnie wyniki uzyskane w pierwszym półroczu. Poniżej najważniejsze dane z raportu.  Spółka zanotowała 21,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w pierwszym półroczu 2018 roku wobec 3,54 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 24,67 mln zł wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,75 mln zł w pierwszej połowie 2018 r. wobec 135,31 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I połowie 2018 r. wyniosła 21,45 mln zł wobec 9,1 mln zł straty rok wcześniej. W I półroczu 2018 roku spółka sprzedała łącznie 758 lokali. "W okresie od 1 stycznia...

J.W. Construction planuje rozpocząć budowę 2 600 mieszkań w 2021 roku

J.W. Construction Holding ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali, z czego budowę 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku, poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka Istotnym elementem strategii J.W. Construction Holding jest stawianie na domy w technologii prefabrykacji drewnianej "Spółka ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali, z czego 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku. Projekty znajdują się w różnych lokalizacjach, największe z nich to projekt w Gdańsku na 636 lokali i Pruszkowie na 462 lokali" - powiedziała Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że istotnym elementem strategii spółki jest stawianie na domy w technologii prefabrykacji drewnianej, w oparciu o własną fabrykę ekologicznych prefabrykatów w Tłuszczu. "Na osiedlu Villa Campina docelowo powstanie 175 luksusowych domów ekologicznych i energooszczędnych. Jest to...

J.W. Construction wstępnie sprzedał 130 lokali, przekazał ok. 20 w II kw. 2020

J.W. Construction Holding zawarł 130 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji w II kw. 2020 r., wobec 208 rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za ten okres to ok. 20 sztuk (w II kw. 2019 r.: 114). J.W. Construction wstępnie sprzedał 130 lokali J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

J.W.Construction miał 15,4 mln zł straty netto, 18 mln zł straty EBIT w I poł.

J.W. Construction odnotował 15,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. J.W. Construction odnotował 15,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 18,02 mln zł wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej. "Pierwsze półrocze, a w szczególności drugi kwartał 2020 upłynęły pod wpływem pandemii COVID-19. W okresie pandemii odnotowaliśmy spadek bieżącej sprzedaży lokali (około 3% licząc I półrocze 2020 roku do I półrocza 2019 roku)" - powiedziała członek zarządu spółki, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie. "Jednak to nie poziomy zawartych umów z klientami, a cykle realizacji projektów deweloperskich oraz okres zablokowania działalności hotelarskiej, wpłynęły na wartości wykazanych wyników. W...

J.W. Construction wstępnie sprzedał 160 lokali, przekazał ok. 100 w III kw. 2020

Liczba zawartych przez J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji wyniosła 160 sztuk w III kw. 2020 r., natomiast szacowana liczba lokali które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za ten okres to ok. 100 sztuk, podała spółka. Rok wcześniej liczby te wynosiły odpowiednio 249 i 593. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

J.W. Construction: Odpis zmniejszy wynik netto grupy o ok. 2,6 mln zł w I poł.

J.W. Construction Holding zdecydowało utworzeniu odpisów aktualizacyjnych, podała spółka. Ich szacowany wpływ na skonsolidowany wynik netto będzie wynosił ok. -2,6 mln zł, a na jednostkowy wynik netto ok. -13,9 mln zł. J.W. Construction Holding zdecydowało utworzeniu odpisów aktualizacyjnych "Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż w związku z wykonanymi testami na utratę wartości aktywów przeprowadzanymi w ramach przygotowania sprawozdania za I półrocze 2020, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych z tytułu: 1) utraty wartości podmiotów zależnych: - Bliska Wola 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowa z siedzibą w Ząbkach w wysokości ok. 1,5 mln zł, - Bliska Wola 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Ząbkach w wysokości...
Budowa budynku wielopoziomowego

J.W. Construction miał 4,55 mln zł straty netto, 3,09 mln zł straty EBIT w I kw.

J.W. Construction odnotował 4,55 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka raportuje pierwszy kwartał roku "Po pierwszym kwartale 2020 roku grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 45,6 mln zł, wobec 101,3 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku, co oznacza spadek o 55%. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 11,6 mln zł, wobec 25,7 mln zł rok wcześniej (spadek również o 55%). Taki spadek przychodów i zysku brutto spowodował, że spółka odnotowała stratę netto w wysokości 4,5 mln zł (wobec zysku netto na poziomie 6,8 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku). Powyższe wyniki spowodowane są przekazaniem małej liczby lokali wynikającym z harmonogramu...

J.W. Construction ma przedwst. umowę sprzedaży nieruchomości za 17 mln zł netto

J.W. Construction Holding zawarł z Lux Investment umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości o powierzchni 1,5763 ha, położonej w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 10 za 17 mln zł netto, podała spółka. J.W. Construction sprzedaje nieruchomości inwestycyjne w Warszawie "Cena sprzedaży będzie płatna w sposób następujący : - 10% ceny sprzedaży tj. kwotę 1 700 000 zł powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej w stawce obowiązującej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Strony ustaliły, iż brak tej wpłaty w przewidzianym Umową terminie powoduje rozwiązanie umowy z dniem 1 września 2020r. bez konieczności złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron; - 90 % ceny sprzedaży tj. kwotę 15 300 000 zł powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej do dnia zawarcia umowy...

WIG Nieruchomości zyskał 30% w 2019 r. Deweloperka z ciekawymi okazjami na GPW?

Rosnąca zamożność polskiego społeczeństwa, poszukiwanie sposobów lokowania nadwyżek kapitałowych oraz brak „tradycji” inwestowania w Polsce dużych sum pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych sprawia, że dla wielu nieruchomości są lepszym pomysłem budowania stóp zwrotu niż GPW, przekonuje Radosław Chodkowski. Podczas rozmowy z Adamem Rakiem z Comparic24.tv zauważa, że indeks WIG Nieruchomości zrzeszający spółki deweloperskie rósł w 2019 o ponad 30%, a indeks polskich blue chipów (WIG20) tracił w tym samym czasie 5%. GPW alternatywą dla zainteresowanych nieruchomościami, jednak z mniejszym kapitałem? Jak zauważa Chodkowski, autor popularnego bloga Humanista na Giełdzie, próg wejścia w rynek nieruchomości – czy to w celu zakupu mieszkania na wynajem, czy też popularnych w ostatnim czasie flipów – posiada relatywnie wysoki prób wejścia. Alternatywą dla zainteresowanych inwestowaniem na...
Palec na wykresie

J.W. Construction ma list intencyjny z Robyg ws. sprzedaży działki za 17 mln zł

J.W. Construction podpisał list intencyjny z Robyg (kupującym) dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 10 o powierzchni 1,5763 ha za 17 mln zł netto, podała spółka."Umowa sprzedaży zostanie zawarta jeżeli badanie due dilligence, które zostanie przeprowadzone przez kupującego, będzie dla niego satysfakcjonujące oraz rada nadzorcza kupującego wyrazi zgodę na zakup; Kupujący w terminie 30 dni od daty zawarcia listu przeprowadzi badanie due dilligence, po przeprowadzeniu którego powiadomi spółkę o jego wyniku" - czytamy w komunikacie. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych J.W. Construction w terminie do 7 dni dostarczy kupującemu posiadane dokumenty oraz informacje do przeprowadzenia badania due dilligence; spółka przyznała kupującemu na okres 30 dni wyłączność i zobowiązała się do powstrzymania...

J.W. Construction chce sprzedać działkę w Warszawie Robygowi za 17 mln zł netto

J.W. Construction Holding (JWCH) zawarł z Robyg 19 Spółka z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Warszawie przy ul. Antoniewskiej 10, o powierzchni 1,6 ha, za 17 mln zł netto, podał JWCH. "Strony ustaliły, iż umowa sprzedaży zostanie zwarta w dniu 10 marca 2021 r." - czytamy w komunikacie. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.
Gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], J.W. Construction [JWC] – Gorące spółki dnia

Spółka nieźle radzi sobie od początku roku i kontynuuje hossę z roku poprzedniego. Wczoraj firma poinformowała o uruchomieniu sprzedaż i budowy pierwszych 13 drewnianych domów szeregowych w osiedlu Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim. Są

J.W. Construction miał 9,53 mln zł straty netto w III kw. 2020 r.

J.W. Construction Holding odnotował 9,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 36,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 7,67 mln zł wobec 45,4 mln zł zysku rok wcześniej. W III kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 8 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży była równa 14,6%, podano w komunikacie poświęconym wynikom. Wykazane wyniki spółki J.W. Construction Holding są pokłosiem małej liczby przekazanych lokali gotowych Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,03 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 234,24 mln zł rok wcześniej. "Wykazane wyniki, istotnie gorsze niż przed rokiem, są pokłosiem małej liczby przekazanych lokali gotowych, co jest ściśle związane z cyklem realizacji inwestycji. Specyfiką...

J.W. Construction: Wygasł list intencyjny ws. sprzedaży nieruchomości w Krakowie

Wygasł list intencyjny zawarty między J.W. Construction Holding, a Polish Hospitality Group Luxury Hotels, dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 i Dietla 86-90 (dawny gmach banku, nabyty przez JWCH od PKO BP), podała spółka. J.W. Construction: Wygasł list intencyjny ws. sprzedaży nieruchomości w Krakowie "Polish Hospitality Group Luxury Hotels Sp. z o.o. do dnia 8 czerwca 2020 r. nie zainicjowała względem spółki jakichkolwiek skonkretyzowanych czynności mających na celu ustalenie warunków sprzedaży ww. nieruchomości, w związku z czym z upływem 8 czerwca 2020 r. list wygasł" - czytamy w komunikacie. W październiku 2017 r. J.W. Construction Holding zawarł z PKO Bankiem Polskim jako sprzedającym umowę ostateczną na zakup tej nieruchomości za 44,1 mln zł netto. W lutym br....
wolumen

Przed zamknięciem. Pogorszenie na Atlantis [ATS], wątpliwy sygnał kupna na JW Construction [JWC]

Atlantis D1 Atlantis jest firmą udzielającą pożyczek. Od końcówki maja kurs Spółki konsolidował się nad niebieską linią wsparcia znajdującą się na poziomie 0,66 zł. Dzisiaj ta bariera została przełamana. Jest to negatywny sygnał. Zasięg spodziewanego spadku można oszacować odkładając odległość pomiędzy najwyższym punktem osiągniętym w tym okresie, a przełamaną linią. Daje to poziom 0,52 zł oznaczony zieloną linią. Po drodze jest wsparcie na poziomie 0,54 zł oznaczone bordową linią Handluj akcjami 29 polskichspółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX JW Construction D1 Przez kilka tygodni kurs JW Construction znajdował się w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Linia przebiegała przez cztery punkty zwrotne, więc była wiarygodna. Dzisiejsze przełamanie może być istotnym sygnałem kupna. Wątpliwości budzi jednak spadek w drugiej części sesji, który sprawił...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację