Conotoxia

J.W.Construction rozpoczął przedsprzedaż 629 mieszkań w gdańskim Osiedlu Horizon

J.W. Construction rozpoczął przedsprzedaż 629 mieszkań w inwestycji Osiedle Horizon przy ul. Starowiejskiej w Gdańsku, podała spółka. Osiedle będzie budowane w dwóch etapach. J.W. Construction wybrało najbardziej perspektywiczną dzielnicę miasta "W ofercie J.W. Construction znajdzie się łącznie 629 mieszkań o powierzchni od 26 do 98 m2 o funkcjonalnych układach i podwyższonym standardzie. Każde z mieszkań będzie miało balkon, loggię lub taras" - czytamy w komunikacie. Na parterze znajdzie się 9 lokali usługowych, a w podziemiach garaże. W hali garażowej i na terenie osiedla będą wydzielone miejsca na rowery. "Jesteśmy na rynku od 27 lat, od kilkunastu w Trójmieście, ale inwestycję w Gdańsku realizujemy po raz pierwszy. Wybraliśmy Letnicę, bo naszym zdaniem jest najbardziej perspektywiczną dzielnicą miasta. Wierzymy, że Osiedle Horizon będzie idealnym miejscem do mieszkania....
Homelook.pl – autentyczne źródło porad dla domu i mieszkania

J.W. Construction wstępnie sprzedał 151 lokali, przekazał 35 w IV kw. 2020 r.

J.W. Construction Holding zawarł 151 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz płatnych rezerwacji w IV kwartale 2020 r. wobec 289 rok wcześniej. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za IV kwartał 2020 r. wynosi 35 sztuk (512 rok wcześniej), podała spółka, powołując się na wstępne dane. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

J.W. Construction planuje rozpocząć budowę 2 600 mieszkań w 2021 roku

J.W. Construction Holding ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali, z czego budowę 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku, poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka Istotnym elementem strategii J.W. Construction Holding jest stawianie na domy w technologii prefabrykacji drewnianej "Spółka ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali, z czego 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku. Projekty znajdują się w różnych lokalizacjach, największe z nich to projekt w Gdańsku na 636 lokali i Pruszkowie na 462 lokali" - powiedziała Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że istotnym elementem strategii spółki jest stawianie na domy w technologii prefabrykacji drewnianej, w oparciu o własną fabrykę ekologicznych prefabrykatów w Tłuszczu. "Na osiedlu Villa Campina docelowo powstanie 175 luksusowych domów ekologicznych i energooszczędnych. Jest to...

J.W. Construction miał 9,53 mln zł straty netto w III kw. 2020 r.

J.W. Construction Holding odnotował 9,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 36,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 7,67 mln zł wobec 45,4 mln zł zysku rok wcześniej. W III kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 8 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży była równa 14,6%, podano w komunikacie poświęconym wynikom. Wykazane wyniki spółki J.W. Construction Holding są pokłosiem małej liczby przekazanych lokali gotowych Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,03 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 234,24 mln zł rok wcześniej. "Wykazane wyniki, istotnie gorsze niż przed rokiem, są pokłosiem małej liczby przekazanych lokali gotowych, co jest ściśle związane z cyklem realizacji inwestycji. Specyfiką...

J.W. Construction wstępnie sprzedał 160 lokali, przekazał ok. 100 w III kw. 2020

Liczba zawartych przez J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji wyniosła 160 sztuk w III kw. 2020 r., natomiast szacowana liczba lokali które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za ten okres to ok. 100 sztuk, podała spółka. Rok wcześniej liczby te wynosiły odpowiednio 249 i 593. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

J.W.Construction miał 15,4 mln zł straty netto, 18 mln zł straty EBIT w I poł.

J.W. Construction odnotował 15,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. J.W. Construction odnotował 15,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 18,02 mln zł wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej. "Pierwsze półrocze, a w szczególności drugi kwartał 2020 upłynęły pod wpływem pandemii COVID-19. W okresie pandemii odnotowaliśmy spadek bieżącej sprzedaży lokali (około 3% licząc I półrocze 2020 roku do I półrocza 2019 roku)" - powiedziała członek zarządu spółki, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie. "Jednak to nie poziomy zawartych umów z klientami, a cykle realizacji projektów deweloperskich oraz okres zablokowania działalności hotelarskiej, wpłynęły na wartości wykazanych wyników. W...

J.W. Construction: Odpis zmniejszy wynik netto grupy o ok. 2,6 mln zł w I poł.

J.W. Construction Holding zdecydowało utworzeniu odpisów aktualizacyjnych, podała spółka. Ich szacowany wpływ na skonsolidowany wynik netto będzie wynosił ok. -2,6 mln zł, a na jednostkowy wynik netto ok. -13,9 mln zł. J.W. Construction Holding zdecydowało utworzeniu odpisów aktualizacyjnych "Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż w związku z wykonanymi testami na utratę wartości aktywów przeprowadzanymi w ramach przygotowania sprawozdania za I półrocze 2020, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych z tytułu: 1) utraty wartości podmiotów zależnych: - Bliska Wola 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowa z siedzibą w Ząbkach w wysokości ok. 1,5 mln zł, - Bliska Wola 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa z siedzibą w Ząbkach w wysokości...

J.W. Construction ma przedwst. umowę sprzedaży nieruchomości za 17 mln zł netto

J.W. Construction Holding zawarł z Lux Investment umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości o powierzchni 1,5763 ha, położonej w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 10 za 17 mln zł netto, podała spółka. J.W. Construction sprzedaje nieruchomości inwestycyjne w Warszawie "Cena sprzedaży będzie płatna w sposób następujący : - 10% ceny sprzedaży tj. kwotę 1 700 000 zł powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej w stawce obowiązującej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Strony ustaliły, iż brak tej wpłaty w przewidzianym Umową terminie powoduje rozwiązanie umowy z dniem 1 września 2020r. bez konieczności złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron; - 90 % ceny sprzedaży tj. kwotę 15 300 000 zł powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej do dnia zawarcia umowy...

J.W. Construction powołał 4 członków zarządu kolejnej kadencji

Rada nadzorcza J.W. Construction Holding powołała Wojciecha Rajcherta i Piotra Suprynowicza jako członków zarządu spółki kolejnej wspólnej kadencji. Ponadto spółka otrzymała oświadczenia o wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji spółki o powołaniu na członków zarządu Małgorzaty Ostrowskiej oraz Małgorzaty Pisarek, podało J.W. Construction. Nowi członkowie zarządu J.W. Construction J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

J.W. Construction wstępnie sprzedał 130 lokali, przekazał ok. 20 w II kw. 2020

J.W. Construction Holding zawarł 130 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji w II kw. 2020 r., wobec 208 rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za ten okres to ok. 20 sztuk (w II kw. 2019 r.: 114). J.W. Construction podsumowuje swoje wyniki z drugiego kwartału J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

J.W. Construction wstępnie sprzedał 130 lokali, przekazał ok. 20 w II kw. 2020

J.W. Construction Holding zawarł 130 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji w II kw. 2020 r., wobec 208 rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za ten okres to ok. 20 sztuk (w II kw. 2019 r.: 114). J.W. Construction wstępnie sprzedał 130 lokali J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

Akcjonariusze J.W. Construction zdecydują 21 lipca o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze J.W. Construction zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 21 lipca, o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. J.W. Construction nie ma w planach wypłacania dywidendy. Decyzja w lipcu "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w 51 288 155,43 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. J.W. Construction odnotowało 63,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 51,29 mln zł wobec 22,53 mln zł zysku rok wcześniej. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także...
Budowa budynku wielopoziomowego

J.W. Construction wprowadził do oferty Apartamenty Jerozolimskie Invest

J.W. Construction Holding przeznaczył na sprzedaż lokale inwestycyjne w projekcie Apartamenty Jerozolimskie Invest, o metrażach 23-61 m2 w apartamentowcu w Al. Jerozolimskich 216 w Warszawie, poinformowała spółka. Kolejne inwestycje J.W. Construction Holding już na sprzedaż Apartamenty Jerozolimskie Invest znakomicie nadają się jako inwestycja pod wynajem. W dobie niskich stóp procentowych, inflacji, niestabilnej sytuacji na giełdzie i niepewności na rynku walut, nie ma rozsądnej alternatywy dla długookresowego oszczędzania. Nieruchomość pozostanie więc niezmiennie pierwszą przychodzącą na myśl, bezpieczną i - w dłuższej perspektywie – opłacalną lokatą kapitału - powiedziała dyrektor pionu marketingu i sprzedaży, członek zarządu J.W. Construction Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie. Zwróciła uwagę, że osoby zarejestrowane jako czynni płatnicy VAT mogą go odliczyć od opodatkowania. Średnie stopy zwrotu z najmu oscylują w okolicach 6% -...

J.W. Construction: Wygasł list intencyjny ws. sprzedaży nieruchomości w Krakowie

Wygasł list intencyjny zawarty między J.W. Construction Holding, a Polish Hospitality Group Luxury Hotels, dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 i Dietla 86-90 (dawny gmach banku, nabyty przez JWCH od PKO BP), podała spółka. J.W. Construction: Wygasł list intencyjny ws. sprzedaży nieruchomości w Krakowie "Polish Hospitality Group Luxury Hotels Sp. z o.o. do dnia 8 czerwca 2020 r. nie zainicjowała względem spółki jakichkolwiek skonkretyzowanych czynności mających na celu ustalenie warunków sprzedaży ww. nieruchomości, w związku z czym z upływem 8 czerwca 2020 r. list wygasł" - czytamy w komunikacie. W październiku 2017 r. J.W. Construction Holding zawarł z PKO Bankiem Polskim jako sprzedającym umowę ostateczną na zakup tej nieruchomości za 44,1 mln zł netto. W lutym br....

J.W. Construction ma przedwst. umowy na sprzedaż 2 nieruchomości za 27,8 mln zł

J.W. Construction Holding zawarł z 7R Projekt 36 umowę przedwstępną sprzedaży oraz przedwstępną do warunkowej umowy sprzedaży dwóch nieruchomości w Szczecinie o łącznej wartości 27,84 mln zł netto, podała spółka. J.W. Construction Holding zawarł z 7R Projekt 36 umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości położone w Szczecinie w rejonie ulicy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego pozostają w użytkowaniu wieczystym spółki, zaznaczono. Umowy obejmują sprzedaż działki o łącznej powierzchni 3,7983 ha (nieruchomość 1) za 7 976 420 zł netto oraz działki o łącznej powierzchni 9,4586 ha (nieruchomość 2) za 19 863 060 zł netto, poinformowano. "Łączna cena sprzedaży nieruchomości 1 i nieruchomości 2 wynosi 27 839 480 zł netto i zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej" - czytamy w komunikacie. Warunkiem zawarcia umów ostatecznych sprzedaży obu nieruchomości...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację