XTB

JSW po 30% korekcie odbija od kluczowego wsparcia

Spółka podała wczoraj, że likwidacja czeskich kopalni spowoduje istotne umocnienie pozycji JSW w Europie. Generalnie jednak, dobrą sesję odnotował sektor energetyki. Kurs JSW znajduje się po głębszej korekcie i wczoraj zainicjowano odbicie od czytelnego wsparcia okolic 30 zł czyli poprzedniego szczytu z września ubiegłego roku. Od połowy lutego, kurs spadł o niemal 30%. Jest to duża wartość, która w połączeniu z czytelną techniką, powinna ośmielać stronę kupujących w najbliższych dniach.
jsw cc

JSW silnie odbija i zyskuje ponad 9 procent, tracą spółki technologiczne

Pierwsza sesja w obecnym tygodniu nie przyniosła przełomu w notowaniach na krajowym parkiecie. Przy dobrym początku dnia w przypadku blue chipów, po południu podaż doszła do głosu, w wyniku czego poziom zamknięcia WIG20 był jedynie 0,08% wyższy niż w piątek. JSW z imponującym wzrostem, WIG20 minimalnie urósł Pomimo silnego odbicia akcji JSW (+9,4%) i spółek energetycznych (TPE, PGE w okolicach +4,0%), na notowaniach ciążyły spółki technologiczne (Allegro i CDR) oraz KGHM. Słaby debiut wśród komponentów WIG20 zaliczyły akcje Mercator Medical, które przeceniły się o 7,90% Tym samym krajowe duże spółki pozostają relatywnie słabe na tle rynków bazowych, szczególnie biorąc pod uwagę wzrosty od początku sesji na rynku amerykańskim. WIG20 nie oddalił się od poziomu wsparcia w rejonie 1 870 – 1...
jsw cc

JSW jedną ze spółek, która najmocniej przyczyniła się do spadku indeksu WIG20

Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia na Wall Street przyniosła lekkie umocnienie indeksu Nasdaq (+0,8%) i brak większych zmian dla indeksu S&P 500 (-0,1%). Sektorowo solidną przecenę odnotowały banki, wśród uzasadnień spadków należy wymienić decyzję Fed o wygaśnięciu ulgi, która umożliwiała wyłączenie papierów skarbowych oraz depozytów w Rezerwie Federalnej z ich rezerw obowiązkowych – w praktyce ten ruch może spowodować wyprzedaż części aktywów skarbowych, co może przełożyć się na jeszcze większy wzrost rentowności obligacji. JSW ze stratą przekraczającą ponad 5 proc. Skala wpływu tej decyzji na rynki powinna być jednak umiarkowana, gdyż wygaśnięcie ulgi było scenariuszem wysoce prawdopodobnym. Pod koniec tygodnia odbyło się, pierwsze za prezydentury Joe Bidena, amerykańsko-chińskie spotkanie dyplomatów na Alasce, podczas którego stosunki mocarstw pozostawały napięte. Jednak zostanie powołana grupa...

JSW zakłada odbudowę Funduszu Stabilizacyjnego w perspektywie długoterminowej

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada odbudowę Funduszu Stabilizacyjnego w perspektywie długoterminowej, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. JSW zakłada odbudowę Funduszu Stabilizacyjnego "Obecnie, w perspektywie krótkoterminowej i przy obecnych poziomach cen węgla, posiadamy ograniczone możliwości odbudowania tego Funduszu. Niemniej jednak w perspektywie długoterminowej celem strategicznym pozostanie jego odbudowa, by Fundusz ten stanowił dla JSW formę poduszki bezpieczeństwa, pozwalającej zachować płynność finansową w okresie dekoniunktury" - napisało biuro prasowe w odpowiedzi na pytania ISBnews. Wysokość aktywów netto Funduszu Stabilizacyjnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 490,7 mln zł. JSW zdecydowała o utworzeniu JSW Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w 2017 r. Jego celem miało być wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i...

JSW zrealizuje wydatki związane z bazą zasobową i niezależnością energ. w 2021r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje w 2021 r. wydatki inwestycyjne na udostępnianie bazy zasobowej i będzie kontynuować inwestycje niezależność energetyczną, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. JSW planuje w 2021 r. wydatki inwestycyjne na udostępnianie bazy zasobowej "Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to ich pozom będzie dostosowywany do obecnych uwarunkowań rynkowych. To, z czego nie chcemy rezygnować jako grupa, to wydatki na udostępnianie bazy zasobowej, w tym planowane rozpoczęcie eksploatacji z partii A złoża Bzie-Dębina 2-Zachód do końca 2021 roku, nakładów na wyrobiska ruchowe oraz dokończenie modernizacji zakładów przeróbki mechanicznej węgla" - napisało biuro prasowe w odpowiedzi na pytania ISBnews. Wśród kluczowych inwestycji są również te zamierzające do osiągnięcia niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie ujętego metanu oraz gazu koksowniczego wraz budową bloku energetycznego...
jsw cc

JSW liczy na ‘istotny wzrost’ pozycji rynkowej po zamknięciu czeskich kopalń OKD

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na wzrost pozycji rynkowej, co powinno wesprzeć sytuację przychodową w 2021 r. i oczekuje stabilizacji kosztów pracowniczych, poinformowało poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. Jednocześnie wzrost cen materiałów, energii i usług obcych może negatywnie rzutować na wyniki. JSW liczy na wzrost swojej pozycji rynkowej "Obecnie poprawa wyników grupy zależy głównie od notowań cen węgla koksującego oraz sytuacji w branży stalowej w Europie. Jeśli chodzi o węgiel i jego zapotrzebowanie na rynku europejskim, to po zamknięciu czeskich kopalń OKD pozycja rynkowa JSW istotnie wzrośnie, co wraz z dobrymi perspektywami części koksowej i planowanej redukcji zapasów węgla powinno wspierać stronę przychodową w bieżącym roku. To, czy grupie na koniec br. uda się odnotować dodatnią EBITDA zależeć będzie jednak od...

JSW miała 1 546 mln zł straty netto, 638,4 mln zł straty EBITDA w 2020 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1 546 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 628,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. JSW przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 1 743,3 mln zł wobec 905,6 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 638,4 mln zł wobec 1 939,5 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej. "Grupa kapitałowa zamknęła ubiegły rok stratą w wysokości 1 537,4 mln zł, osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 6 989,4 mln zł, natomiast EBITDA grupy kapitałowej wyniosła - 638,4 mln zł. W 2020 roku grupa kapitałowa wyprodukowała 14,4 mln ton węgla, wydrążyła 73,1 km wyrobisk korytarzowych oraz wyprodukowała 3,3 mln ton koksu" - napisała prezes Barbara Piontek w liście do akcjonariuszy. Skonsolidowane...
jsw cc

JSW wyróżniło się istotnym wzrostem kursu w indeksie blue chipów

Amerykańskie kluczowe indeksy zareagowały umiarkowanym wzrostem na informacje płynące ze strony Fedu, w tym te o braku zmian stóp procentowych, ale przede wszystkim o przewidywaniu braku podwyżek stóp co najmniej do 2023 roku, nawet w przypadku wystąpienia przejściowo wyższej inflacji, a wzrost powyżej celu (2%) w tym roku jest prawdopodobny i wręcz oczekiwany. JSW odnotowało prawie 4-procentowy wzrost Na ten moment nie ma również mowy o zmniejszeniu programu skupu aktywów, dopóki członkowie Fed nie dostrzegą istotnego postępu w gospodarce – w ramach rzeczywistych odczytów, a nie tych prognozowanych. W temacie pandemii – dziś Europejska Agencja Leków wyda zalecenia w sprawie szczepionki AstraZeneca w kontekście podejrzeń o wywoływanie zakrzepów w pojedynczych przypadkach. Na zauważalną słabość krajowych indeksów może wpływać ogłoszony wczoraj lockdown całego...
jsw cc

JSW jedną z najsłabszych spółek indeksu blue chips

W piątek na giełdach w Europie Zachodniej handel przebiegał pod wyraźne dyktando podaży. Negatywne nastroje na rynkach bazowych były kontynuacją czwartkowych spadków na amerykańskim Wall Street, a inwestorzy nadal obawiają się nadmiernego wzrostu inflacji, co przekłada się na wyprzedaż na rynku długu. JSW z blisko 4-procentową stratą Główne indeksy straciły blisko 1,0%, mimo to w skali całego tygodnia skromny wynik dodatni został utrzymany. Zdecydowane odwrócenie trendu nastąpiło popołudniem za oceanem, gdzie inwestorzy pozytywnie zareagowali na lutowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła w lutym o 379 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 182 tys. Z kolei stopa bezrobocia wyniosła 6,2 proc., a oczekiwano 6,3 proc. wobec 6,3 proc. miesiąc wcześniej. Jednocześnie w Senacie przegłosowano...
jsw cc

JSW nadal w korekcie, jednak kurs reaguje przy linii trendu

Notowania JSW podlegają korekcie od 10 lutego. Takie zachowanie wpisuje się w korektę, również na szerokim rynku akcyjnym. Problemem jest to, że na razie nie widać sygnałów zakończenia spadków. Wykres pokazuje, że po kilku sesjach, kiedy cena nie spadała, ale też nie rosła, kurs pozytywnie reagował wczoraj na linię trendu. Wybicie poniżej linii wiązałoby się z ryzykiem pogłębienia korekty. Czwartkowa sesja daje jednak nadzieje, że do tego nie dojdzie.

GPW i Wall Street mocno wchodzą w nowy tydzień, komentuje Michał Palaczyk

Po długiej świecy spadkowej z ubiegłego tygodnia i teście kilkutygodniowych dołków, WIG20 wchodzi w nowy tydzień i miesiąc wzrostem o 2,2%, reagując między innymi na umocnienie indeksów z amerykańskiej Wall Street. S&P 500 również ma na koncie spadkowy tydzień, w poniedziałek jednak benchmark rósł o niemal 2,4%. Na rynkach cały czas widać obawy dotyczące wzrastających rentowności obligacji, z równoległym wzrostem zadłużenia do rekordowych poziomów. Michał Palaczyk ze Squaber.com w najnowszym odcinku Sygnałów Dnia na antenie Comparic24.tv podsumowuje najważniejsze wydarzenia rynkowe i przygląda się spółką notowanym na polskiej giełdzie W odcinku między innymi o akcjach JSW, Ten Square Games oraz Budimeksie W poniedziałek w ślad za WIG20 rosły również indeksy średnich i małych spółek: mWIG40 zyskiwał 0,74%, a sWIG80 1,69%. https://www.youtube.com/watch?v=ZCL5TRHe1UQ Alior...
jsw cc

Akcje JSW nie pomogły indeksowi WIG20, spółka straciła ponad 4%

Czwartkowa sesja na krajowym rynku akcji nie odbiegała od tego do czego przyzwyczaiła nas Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim czasie. Po mocnym otwarciu, kolejne godziny handlu na szerokim rynku upływały pod znakiem stopniowego obniżania nastrojów aby zakończyć dzień w okolicach środowego zamknięcia. JSW z ponad 4-procentową stratą, krajowe banki na plus Najgorzej poradził sobie indeks WIG20, który zaliczył dzienny spadek o 0,07%. Notowaniom nie pomagało zachowanie walorów JSW, które straciły ponad 4%. Na drugim biegunie znalazły się notowania krajowych banków, które zyskiwały w otoczeniu rosnących rentowności obligacji skarbowych. Akcje Alior Bank zakończyły dzień na poziomie +7,71%, Banku Pekao +3,96%, a PKO BP +2,72%. Nie zawodziły tym razem małe i średnie spółki, których indeksy zanotowały dzienne wzrosty. Tematem numer jeden na...
Symbol GPW na tle wykresu

Wtorek na GPW: WIG20 na minimach. -4% spadki na KGHM, TPE i JSW

Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) właśnie dobiegła końca. Jak się okazuje, trwa nieprzerwana negatywna passa polskiej giełdy. Indeks WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie spadł dziś bowiem o -1,99% tym samym przedłużając impuls spadkowy z początku tygodnia. WIG20 spada na tegoroczne minima KGHM, TPE i JSW największymi przegranymi we wtorek Ponad 260 spółek na GPW kończy sesje na minusie Negatywna passa na GPW. Polski parkiet ponownie cały na czerwono Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się mocno negatywnym akcentem. Aż 18 spółek z WIG20 zakończyło dzień na minusie, co sprawiło, że cały indeks spadł o -1,99%. Wolumen na całym GPW wyniósł ponad 95 mln, przy całkowitym obrocie...
jsw cc

JSW utworzyła dodatkowy odpis w segmencie węgiel w wysokości 85,7 mln zł

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zdecydowała o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 85,7 mln zł, podała spółka. "Z uwagi na ujemną wartość odzyskiwalną powstałego z dniem 01.01.2020 roku ośrodka generującego środki pieniężne, tj. Kopalni Węgla Kamiennego Jastrzębie-Bzie (CGU) i ujęty w I półroczu 2020 roku odpis aktualizujący aktywa CGU oraz przyrost majątku CGU na dzień 31.12.2020 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel" - czytamy w komunikacie. Dokonanie odpisu pomniejszy jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny JSW, jednak nie wpłynie na sytuację płynnościową, podano także. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011...

JSW walczy o wyjście ponad 40 zł

Jedna z ulubionych spółek polskich spekulantów, silnie zyskuje na wartości w ostatnich miesiącach. W ostatnim czasie udało się nawet poprawić styczniowe maksimum i to w bardzo dobrym, dynamicznym stylu. Cena momentami przekracza nawet 40 zł. Od kilku dni, mimo skokowych wzrostów, nie pojawia się znacząca reakcja podaży. Wydaje się więc, że już z obecnych poziomów, popyt może powalczyć o nowe maksima trendu.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację