XTB
T-BULL

January Ciszewski wchodzi do spółki T-Bull. Kurs w górę o 5%

Na wykresie mamy za sobą wybicie z konsolidacji, która kończyła okres większych spadków. Wszystko więc wskazuje na szanse na wyższe poziomy cenowe. Po krótkiej korekcie cena zaczyna oscylować przy poprzednim wierzchołku i można zaryzykować, że niebawem pojawi się próba jego wybicia.

JR HOLDING ASI S.A. aktualizuje strategię rozwoju na lata 2020-2022

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., dokonała aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022. Spółka zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł oraz rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także zainwestować w latach 2021-2022 środki w wysokości od 200 mln zł do 500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business. JR HOLDING chce kontynuować swoją dobrą passę Minione dwa lata były dla JR HOLDING ASI S.A. niezwykle udanym okresem, bowiem Spółce udało się zwiększyć wartość portfela inwestycyjnego o ponad 2000% do poziomu 943 mln zł na początku stycznia 2021 r. Spółka posiada obecnie bardzo szerokie portfolio projektów inwestycyjnych z obszaru odnawialnych źródeł...
Gorące spółki dnia

JR Holding [JRH], T-Bull [TBL] – Gorące spółki dnia

Powodem jest duża medialność tzw. Ekipy. Sam Friz jest niezwykle popularny, wszystkie jego filmy na YouTube obejrzano ponad 1,5 mld razy od początku roku, łączna liczba subskrybentów jego kanałów przekracza 14 mln. To sprawia, że w przyszłości, gra wydawana przez T-Bull już na starcie zyskuje spory rozgłos. Wcześniej spółka pokazała wyniki za trzy kwartały, gdzie odnotowała 2,37 mln zł zysku netto.

JR Holding w ramach umowy zainwestuje w Ekipę i wprowadzi spółkę na giełdę

JR Holding zawarł umowę współpracy ze spółką Ekipa, podał JR Holding. JR Holding zainwestuje w spółkę oraz doprowadzi do jej upublicznienia na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW poprzez odwrotne połączenie ze spółką publiczną. JR Holding będzie posiadał akcje stanowiące 12,01% udziału w kapitale zakładowym Ekipy "JR Holding ASI S.A. zawarła umowę współpracy ze spółką Ekipa S.A., co jest kolejnym etapem po podpisaniu przez podmioty listu intencyjnego. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia Ekipa S.A. na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW w Warszawie poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. JR Holding ASI S.A., tytułem wynagrodzenia, został zaproszony do przez Ekipa S.A. do prowadzonej emisji akcji realizowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki" -...

JR HOLDING ASI S.A. zainwestuje w EKIPA S.A. i wprowadzi spółkę na giełdę

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zawarła umowę współpracy ze spółką EKIPA S.A. JR HOLDING ASI zainwestuje w EKIPA S.A. oraz doprowadzi do upublicznienia tej spółki na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW poprzez odwrotne połączenie ze spółką publiczną. JR HOLDING ASI S.A. zawarła umowę współpracy ze spółką EKIPA S.A., co jest kolejnym etapem po podpisaniu przez podmioty listu intencyjnego. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia EKIPA S.A. na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW w Warszawie poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. JR HOLDING ASI S.A., tytułem wynagrodzenia, został zaproszony do przez EKIPA S.A. do prowadzonej emisji akcji realizowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego...

JR Holding ASI zainwestował w startup Noctiluca

JR Holding ASI zawarł ze spółką Noctiluca umowę, na podstawie której objął 37 613 akcji serii D za łączną cenę w wysokości 526,6 tys. zł, podał JR Holding. JR Holding inwestuje w nową firmę "Zarząd JR Holding wskazuje, iż Noctiluca to startup, który opracowuje nowej generacji materiały emitujące OLED - związki chemiczne, które stanowią fundamentalną podstawę wyświetlaczy OLED, stosowanych w telewizorach, smartfonach, urządzeniach przenośnych i wielu innych urządzeniach powszechnego użytku" - czytamy w komunikacie. JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.
Gorące spółki dnia

JR Holding [JRH], Ultimate Games [ULG] – Gorące spółki dnia

Od początku roku spółka wydała już ponad 70 nowych gier, gównie na Nintendo Switch. Spółka zakłada, że w 2021 roku odbędą się premiery gier na różne platformy – harmonogram w tym zakresie uwzględnia ponad 200 tytułów. Na przyszły rok planowane są także debiuty 5-10 wysokobudżetowych gier. Ostatni kwartał roku powinien być udany, choćby ze względu na liczne promocje świąteczne. Na wykresie trwa próba wybicia z kilkumiesięcznego kanału spadkowego. Jeżeli się to uda, otworzy się przestrzeń do powrotu na tegoroczne maksima.

JR Holding ma list intencyjny dot. wprowadzenia spółki Ekipa na giełdę

JR Holding podpisał list intencyjny ze spółką Ekipa, dotyczący wsparcia spółki w jej wprowadzeniu na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia, podał JR Holding. Zarząd JR Holding widzi duży potencjał w spółce Ekipa "JR Holding ASI S.A. podpisała list intencyjny ze spółką Ekipa S.A. w zakresie doradztwa w sprawach finansowych i wprowadzenia jej na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW w Warszawie poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. Ekipa, której liderem i pomysłodawcą jest Karol Friz Wiśniewski, wygenerowała za okres niespełna 11 miesięcy 1,4 mld odsłon w serwisie YouTube. Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy pomiędzy spółkami zostaną ustalone...
byk patrzący w wykresy

JR HOLDING ASI S.A. wprowadzi Friza na giełdę

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., podpisała list intencyjny ze spółką EKIPA S.A., której liderem i pomysłodawcą jest Karol Friz Wiśniewski. Emitent wesprze spółkę EKIPA S.A. w jej wprowadzeniu na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. Ekipa S.A. coraz bliżej debiutu na giełdzie JR HOLDING ASI S.A. podpisała list intencyjny ze spółką EKIPA S.A. w zakresie doradztwa w sprawach finansowych i wprowadzenia jej na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW w Warszawie poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. EKIPA, której liderem i pomysłodawcą jest Karol Friz Wiśniewski, wygenerowała za okres niespełna 11 miesięcy 1,4 mld...

JR HOLDING ASI S.A. wypracowuje bardzo wysoki zysk netto w 3 kw. 2020 r.

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zanotowała ponad 340 mln zł zysku netto w 3 kw. 2020 r. Z kolei po trzech kwartałach tego roku jej zysk netto sięgnął blisko 760 mln zł. JR HOLDING ASI S.A. zanotowała ponad 340 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r. Zakończony 3 kwartał br. był dla Spółki niezwykle udany, bowiem udało jej się wypracować niezwykle wysoki zysk netto przekraczający 340 mln zł. Narastająco, po trzech kwartałach zysk netto JR HOLDING ASI S.A. sięga prawie 760 mln zł. Osiągnięcie tych znakomitych wyników finansowych to przede wszystkim zasługa wzrostu wartości spółek portfelowych, które znajdują się w portfelu inwestycyjnym. Oczywiście, wcześniej zostały one poddane dogłębnej analizie i zweryfikowane pod...

JR HOLDING ASI S.A. wprowadza na rynek testy smakowe na COVID-19

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., dokonała zakupu wszelkich praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku COVID-19 za kwotę 1,9 mln zł brutto. Za całość projektu będzie odpowiadała spółka zależna Tastein Sp. z o.o. Nowy rodzaj testu na COVID-19 JR HOLDING ASI S.A. podpisała z sześcioma osobami fizycznymi umowę na zakup wszelkich praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku COVID-19. Na mocy tej umowy Emitent przejął pełne prawa i nabył m.in. prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2", prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym...

JR Holding wprowadzi Saule Technologies na giełdę do połowy 2021 r.

JR Holding zawarł umowę z Saule Technologies w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w terminie do 30 czerwca 2021 roku, podał JR Holding. JR Holding z ambitnymi planami wobec Saule Technologies Umowa dotyczy wsparcia i doradztwa JR Holding w zakresie wprowadzenia Saule Technologies na GPW. "Myślę, że zajmie to co najmniej rok. Możliwe, że będzie to przez odwrotne przejęcie lub bezpośrednio, jeśli będzie tego chciało Saule, na New Connect. Możemy zrobić emisję akcji po przejęciu lub podniesienie kapitału przed przejęciem" - powiedział prezes JR Holding January Ciszewski dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Columbus Energy - spółka z portfolio JR Holding - poinformował dziś, że zainwestuje...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację