Conotoxia
Profile stalowe

Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu zwiększyło wartość umowy z Gaz-Systemem

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu podpisało z Gaz-Systemem aneks do umowy na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra w ramach zamówienia nr 2, podał Stalprofil. Aneks zwiększa wartość umowy do 218,6 mln zł netto. "W toku realizacji przedmiotowej umowy zaistniał stan siły wyższej, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. Następstwem tego są sankcje gospodarcze i indywidualne oraz znaczące ograniczenia w sektorze finansowym i handlu międzynarodowym. W związku z powyższym, wykonawca musiał dokonać relokacji produkcji części przedmiotu umowy, co wiąże się ze wzrostem cen" - czytamy w komunikacie. Na mocy zawartego aneksu zwiększono wartość przedmiotowej umowy do kwoty 218,6 mln zł netto,...

Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu ma dwie umowy z Gaz-Systemem

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Izostalu (lider konsorcjum), Stalprofilu (partner) i Ferrum (partner) podpisało dwie odrębne umowy na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra, podało Ferrum. Wartość pierwszej umowy to ok 186,3 mln netto, a drugiej - 51,1 mln zł netto. "Przedmiotem umów jest dostawa na rzecz zamawiającego izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych, a ich realizacja nastąpi odpowiednio w okresie od połowy maja 2022 r. do końca października 2022 r. w zakresie części 1 oraz w okresie od kwietnia 2022 r. do końca sierpnia 2022 r. w zakresie części 2 ww. zadania inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie. Jak podaje spółka, wynagrodzenie konsorcjum za wykonanie umowy nr 1 oraz umowy nr 2 wynosi...
izostal

Izostal i Ferrum dostarczą Gaz-Systemowi rury stalowe za maks. 13,9 mln zł netto

Konsorcjum Izostalu i Ferrum zawarło z Gaz-Systemem umowę na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania "Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice", podał Izostal. Maksymalna wartość umowy to 13,9 mln zł netto (17,1 mln zł brutto). "Przedmiot umowy obejmuje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN500 o długości około 5 km oraz DN300 o długości około 7 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w...

Oferta Izostalu, Ferrum i Stalprofilu za 66,4 mln zł wybrana przez Gaz-System

Oferta konsorcjum w składzie Izostal (lider), Ferrum (partner) i Stalprofil (partner), warta 54 mln zł netto (66,4 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na "Dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2", podały spółki, "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN700 o łącznej długości około 37 km w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r." - czytamy w komunikacie Stalprofilu. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w...
izostal

Izostal zarabia ponad 15 mln zł i regularnie wypłaca dywidendę. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Izostal to spółka zajmująca się dostarczaniem rur dla sektora gazowniczego. Od 2016 roku notuje ona regularną poprawę wyników finansowych, a 1 kwartał 2021 cechuje się 30% wzrostami względem analogicznego okresu roku ubiegłego, wskazuje Konrad Książak na kanale Comparic24. Spółka od wielu lat regularnie wypłaca również dywidendę. W 2020 spółka zarobiła 15,17 mln zł (13,03 mln zł w 2019). Dywidenda ma wynieść 0,12 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie ok. 3,36%. W 1 kw. 2021 spółka zanotowało bardzo mocne wzrosty przychodów ze sprzedaży. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=QxEdOf7s2ko Perspektywiczny rynek gazu W ciągu 10 najbliższych lat Gaz-System przewiduje w swoim planie rozwoju blisko 50% wzrost popytu na gaz. Realizacja takiego scenariusza wiązałaby się automatycznie z...
izostal

Oferty Izostalu i Ferrum najkorzystniejsze w dwóch przetargach Gaz-Systemu

Oferta Konsorcjum Izostalu, Stalprofilu i Ferrum warta 186,4 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra, podała spółka. Z kolei oferta konsorcjum Izostalu i Ferrum warta 13,6 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania "Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice". "Zgodnie z informacją udostępnioną na platformie zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A. oferta dla Części nr 1 ww. zamówienia złożona przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (lider konsorcjum), Ferrum S.A. (partner konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (partner konsorcjum) o wartości 186,4 mln zł netto, co stanowi 229,3 mln zł brutto, okazała się najkorzystniejsza"...
izostal

Izostal ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur stalowych za 169,7 mln zł

Izostal zawarł umowę częściową z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN1000 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gaz-System - gazociągu Gustorzyn - Wronów o długości około 75 km, podała spółka. Wartość umowy częściowej wynosi 169,7 mln zł netto, co stanowi 208,7 mln zł brutto. Umowa częściowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowej z 16 sierpnia 2019 roku, podano. "Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły...
izostal

Oferta Izostalu na 169,7 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu, warta 208,7 mln zł brutto (169,7 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1, podała spółka. Izostal przedstawił najkorzystniejszą ofertę "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Przedmiotowa umowa stanowić będzie umowę częściową w ramach zawartej umowy ramowej, podano również. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w 2020 r. Gaz-System jest spółką...
włączony gaz

Oferta Izostalu na 169,7 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 169,7 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1, podał Stalprofil. Izostal z najkorzystniejszą ofertą podczas przetargu Gaz-Systemu "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld zł w 2019 r. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu...
izostal

Izostal ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 35,5 mln zł netto

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej, w ramach której dostarczy izolowane rury stalowe do południowego odcinka gazociągu Polska - Litwa, podała spółka. Wartość umowy częściowej to 35,5 mln zł netto. Izostal podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej na dostawę rur za 35,5 mln zł netto "Przedmiotem umowy częściowej jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy, zamówienie 1 o długości około 37 km" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy częściowej wynosi 35,5 mln zł netto, co stanowi 43,7 mln zł brutto. "Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 15 października 2020...
izostal

Ferrum I Izostal mają umowę na rury i łuki dla PERN-u za ok. 34,33 mln zł netto

Konsorcjum firm Ferrum (lider) i Izostal podpisało umowę z PERN na realizację zadania obejmujacego "Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów - Trzebinia", poinformowały spółki.  Wartość kontraktu wynosi ok. 34,33 mln zł netto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych 31,32 mln zł netto). Ferrum i Izostal ze wspólną umową z PERN Przedmiotem umowy jest dostarczenie, przechowanie oraz przeniesienia na rzecz PERN prawa własności fabrycznie nowych rur i łuków, na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów - Trzebinia (dostawy obligatoryjne). Jednocześnie umowa daje PERN uprawnienie do rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie dostaw i przechowywania opcjonalnego na okres do 24 miesięcy od daty wybranych dostaw, przy czym decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia PERN powinien przekazać...
izostal

Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 35,5 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 1, podał Stalprofil. Izostal wygrywa przetarg ze swoją ofertą "Wartość oferty złożonej przez Izostal S.A. wynosi 35,5 mln zł netto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia realizowanego w ramach zawartej umowy amowej przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r....
izostal

Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 35,5 mln zł netto, okazała się najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 1, podał Stalprofil. Izostal: oferta warta 35,5 mln zł netto, okazała się najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia realizowanego w ramach umowy ramowej przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld...
izostal

Oferta Ferrum i Izostalu za 42,2 mln zł wybrana przez PERN

Oferta konsorcjum Grupy Ferrum (lider) oraz Izostalu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PERN, dotyczącym budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia. Wartość oferty wyniosła ok. 34,3 mln zł netto (42,2 mln zł brutto), podało Ferrum. Oferta konsorcjum Grupy Ferrum (lider) oraz Izostalu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PERN "To kolejny przetarg o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wygrany przez grupę kapitałową Ferrum. Przypomnę, że na początku czerwca nasza oferta, o równowartości blisko 22 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. Wierzymy w utrzymanie tego trendu, dzięki produkcji dobrych jakościowo wyrobów. Oczywiście, co warto podkreślić, uczestnictwo w tego typu projektach to nabywanie bezcennego doświadczenia i zdobywanie referencji, które są potwierdzeniem naszych unikalnych...
izostal

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do gazociągu DN700 za 45,9 mln zł netto

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa, odcinek południowy (zamówienie 3), o długości około 63 km, podała spółka. Wartość umowy to 45,9 mln zł netto, co stanowi 56,5 mln zł brutto. Izostal wykona kolejną dużą umowę Umowa częściowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowe z 16 sierpnia 2019 roku. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, wskazano również. 27 maja oferta Izostalu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył...
izostal

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi łuki do budowy gazociągów w ramach Baltic Pipe

Gaz-System podpisał z Izostalem - spółką zależną Stalprofilu - umowę na dostawę łuków giętych indukcyjnie na potrzeby budowy gazociągów Goleniów-Lwówek i Niechorze-Płoty budowanych na potrzeby projektu Baltic Pipe, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,3 mln euro. Umowa na dostawę 90 łuków "Zgodnie z kontraktem Izostal dostarczy 90 łuków wytwarzanych za pomocą metody gięcia indukcyjnego. Łączna waga wszystkich łuków przekroczy 202 tony. Pierwsze dostawy nastąpią w marcu 2021 r. Całe zamówienie ma zostać zrealizowane do końca kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. Łuki zostaną wykorzystane do budowy lądowych komponentów Baltic Pipe. Wykonawca został wybrany na podstawie konkurencyjnego postępowania w ramach umowy ramowej, podano także. Projekt Baltic Pipe ma na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projekt składa się z 5...
Gorące spółki dnia

Izostal [IZS], Apator [APT] – Gorące spółki dnia

W drugim kwartale spółka nie dostrzega już większych zagrożeń. "Mimo to, jeśli nie będzie zdarzeń jednorazowych, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, to nie powinno się zdarzyć nic złego i mamy szansę to zrealizować" – podano w komunikacie. Na wykresie mamy próbę wybicia z konsolidacji zgodnie z ruchem wcześniejszego trendu. Wydaje się, że kolejna fala wzrostowa ma szansę sięgnąć oporu w rejonie 22 zł.
izostal

Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 45,9 mln zł netto (56,5 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa (odcinek południowy, zamówienie 3) o długości około 63 km, podała spółka. Oferta Izostalu warta 56,5 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa zawarta w wyniku przetargu stanowić będzie umowę częściową w ramach zawartej umowy ramowej, podano także. W połowie sierpnia 2019 r. Izostal zawarł umowę ramową z Gaz-Systemem w zakresie dostaw rur o długości całkowitej około 1 707 km dla zadań inwestycyjnych...
Gorące spółki dnia

Izostal [IZS], Feerum [FEE] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,87 mln zł wobec 128,71 mln zł rok wcześniej. Spółka podkreśliła, że spora część zysków pochodzi z rynków zagranicznych, na których chce być coraz silniej obecna. Portfel zamówień wynosi obecnie około 278 mln zł, a potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 obejmuje dodatkowe 244 mln zł. Już 1 czerwca poznamy raport za pierwszy kwartał. Na wykresie tygodniowym, cena nadal jest na dość niskim poziomie, podobnie jak wycena wskaźnikowa. Wybicie ponad 13,50 zł powinno pozwolić na kontynuację wzrostów.
izostal

Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 45,9 mln zł netto (56,5 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu (w wyniku zawartych umów ramowych) na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa (odcinek południowy, zamówienie 3) o długości około 63 km, podała spółka. Oferta Izostalu jest najkorzystniejsza dla Gaz-Systemu "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. W połowie sierpnia 2019 r. Izostal zawarł umowę ramową z Gaz-Systemem w zakresie dostaw rur o długości całkowitej około 1 707 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz-System - części nr 1, 2, 3 oraz 4. Umowa ramowa została zawarta na 8 lat,...
izostal

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do Baltic Pipe za 97,1 mln zł netto

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe o długości 55 km, podały spółki. Wartość umowy to 97,1 mln zł netto, co stanowi 119,4 mln zł brutto. Izostal dostarczy rury do projektu Baltic Pipe "Firma Izostal została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego w ramach mechanizmu zawartej umowy ramowej. O możliwość dostarczenia rur dla projektu Baltic Pipe ubiegało się pięciu oferentów" - czytamy w komunikacie Gaz-Systemu. Izostal zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Stalowe izolowane rury DN 1000 zostaną wykorzystane do budowy lądowej części projektu Baltic Pipe w Polsce. Jego fragment stanowi gazociąg...
izostal

Oferta Izostalu na 97,1 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 97,1 mln zł netto (119,4 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu (w wyniku zawartych umów ramowych) na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe, o długości 55 km, podała spółka. Przetarg Gaz-Systemu wygrała oferta Izostalu "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa na realizację zadania stanowić będzie umowę częściową w ramach zawartej w sierpniu 2019 r. umowy ramowej, podano także. W połowie sierpnia 2019 r. Izostal zawarł umowę ramową z Gaz-Systemem w zakresie dostaw rur o długości całkowitej około 1 707 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz-System - części...
izostal

Izostal [IZS] – mocna poprawa wyników i świetne perspektywy – analiza na zamówienie

Izostal jest spółką produkcyjno-handlową, zajmującą się dystrybucją rur stalowych, wyrobów hutniczych oraz armatury stalowej. Notowania spółki mają za sobą bardzo dużą przecenę, która doprowadziła kurs na historyczne minima. Sytuacja zaczęła się poprawiać na początku bieżącego roku, gdzie obserwujemy dynamiczną zwyżkę. Kluczowym oporem, do którego cena powinna zmierzać jest okolica 4 zł czyli dołki z poprzednich lat oraz linia trendu. Wydaje się, że poziom ten powinien zostać osiągnięty, gdyż spółka wyraźnie poprawia wyniki na co wskazują ostatnie kwartały. Mamy silny wzrost przychodów oraz zysku netto. Wczoraj po zamknięciu sesji spółki opublikowała raport roczny. Przychody przekroczyły 808 mln zł co oznacza wzrost o około 43%. Zysk netto wzrósł o niemal 60% do poziomu blisko 14,5 mln zł. Ponadto spółka podtrzymała tradycję wypłacania dywidend...

Sezon na dywidendę – Izostal

"Sezon na dywidendę" - to blok, w którym łączymy analizę ciekawych spółek, które mają szansę wzrastać, a dodatkowo zamierzają w najbliższym czasie wypłacić dywidendę. Pokazujemy i informujemy, do kiedy należy kupić akcje aby nabyć prawo do niezwykle przyjemnej premii w postaci dywidendy. Sezon wypłaty dywidend za zeszły rok niebawem się zaczyna... Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja zaawansowanych technologicznie wewnętrznych i zewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, wykorzystywanych do budowy rurociągów przesyłowych. Na wykresie tygodniowym mamy trend boczno-spadkowy. Wyznaczyć można po jednym znaczącym wsparciu i oporze, które stanowią ograniczenia dla trwającej, szerokiej konsolidacji. Na wykresie dziennym można dostrzec lokalne wsparcie na poziomie 6 zł. Jeżeli spadki nie zatrzymają się w tym miejscu i nie będzie żadnej reakcji kupujących, najprawdopodobniej zobaczy dalszy spadek, aż...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ