XTB
izostal

Izostal i Ferrum dostarczą Gaz-Systemowi rury stalowe za maks. 13,9 mln zł netto

Konsorcjum Izostalu i Ferrum zawarło z Gaz-Systemem umowę na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania "Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice", podał Izostal. Maksymalna wartość umowy to 13,9 mln zł netto (17,1 mln zł brutto). "Przedmiot umowy obejmuje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN500 o długości około 5 km oraz DN300 o długości około 7 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w...

Oferta Izostalu, Ferrum i Stalprofilu za 66,4 mln zł wybrana przez Gaz-System

Oferta konsorcjum w składzie Izostal (lider), Ferrum (partner) i Stalprofil (partner), warta 54 mln zł netto (66,4 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na "Dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2", podały spółki, "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN700 o łącznej długości około 37 km w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r." - czytamy w komunikacie Stalprofilu. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w...
izostal

Izostal zarabia ponad 15 mln zł i regularnie wypłaca dywidendę. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Izostal to spółka zajmująca się dostarczaniem rur dla sektora gazowniczego. Od 2016 roku notuje ona regularną poprawę wyników finansowych, a 1 kwartał 2021 cechuje się 30% wzrostami względem analogicznego okresu roku ubiegłego, wskazuje Konrad Książak na kanale Comparic24. Spółka od wielu lat regularnie wypłaca również dywidendę. W 2020 spółka zarobiła 15,17 mln zł (13,03 mln zł w 2019). Dywidenda ma wynieść 0,12 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie ok. 3,36%. W 1 kw. 2021 spółka zanotowało bardzo mocne wzrosty przychodów ze sprzedaży. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=QxEdOf7s2ko Perspektywiczny rynek gazu W ciągu 10 najbliższych lat Gaz-System przewiduje w swoim planie rozwoju blisko 50% wzrost popytu na gaz. Realizacja takiego scenariusza wiązałaby się automatycznie z...
izostal

Oferty Izostalu i Ferrum najkorzystniejsze w dwóch przetargach Gaz-Systemu

Oferta Konsorcjum Izostalu, Stalprofilu i Ferrum warta 186,4 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra, podała spółka. Z kolei oferta konsorcjum Izostalu i Ferrum warta 13,6 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania "Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice". "Zgodnie z informacją udostępnioną na platformie zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A. oferta dla Części nr 1 ww. zamówienia złożona przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (lider konsorcjum), Ferrum S.A. (partner konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (partner konsorcjum) o wartości 186,4 mln zł netto, co stanowi 229,3 mln zł brutto, okazała się najkorzystniejsza"...
izostal

Izostal ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur stalowych za 169,7 mln zł

Izostal zawarł umowę częściową z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN1000 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gaz-System - gazociągu Gustorzyn - Wronów o długości około 75 km, podała spółka. Wartość umowy częściowej wynosi 169,7 mln zł netto, co stanowi 208,7 mln zł brutto. Umowa częściowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowej z 16 sierpnia 2019 roku, podano. "Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły...
izostal

Oferta Izostalu na 169,7 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu, warta 208,7 mln zł brutto (169,7 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1, podała spółka. Izostal przedstawił najkorzystniejszą ofertę "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Przedmiotowa umowa stanowić będzie umowę częściową w ramach zawartej umowy ramowej, podano również. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody Stalprofilu sięgnęły 1,55 mld zł w 2020 r. Gaz-System jest spółką...
włączony gaz

Oferta Izostalu na 169,7 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 169,7 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1, podał Stalprofil. Izostal z najkorzystniejszą ofertą podczas przetargu Gaz-Systemu "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld zł w 2019 r. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu...
izostal

Izostal ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 35,5 mln zł netto

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej, w ramach której dostarczy izolowane rury stalowe do południowego odcinka gazociągu Polska - Litwa, podała spółka. Wartość umowy częściowej to 35,5 mln zł netto. Izostal podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej na dostawę rur za 35,5 mln zł netto "Przedmiotem umowy częściowej jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy, zamówienie 1 o długości około 37 km" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy częściowej wynosi 35,5 mln zł netto, co stanowi 43,7 mln zł brutto. "Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 15 października 2020...
izostal

Ferrum I Izostal mają umowę na rury i łuki dla PERN-u za ok. 34,33 mln zł netto

Konsorcjum firm Ferrum (lider) i Izostal podpisało umowę z PERN na realizację zadania obejmujacego "Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów - Trzebinia", poinformowały spółki.  Wartość kontraktu wynosi ok. 34,33 mln zł netto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych 31,32 mln zł netto). Ferrum i Izostal ze wspólną umową z PERN Przedmiotem umowy jest dostarczenie, przechowanie oraz przeniesienia na rzecz PERN prawa własności fabrycznie nowych rur i łuków, na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów - Trzebinia (dostawy obligatoryjne). Jednocześnie umowa daje PERN uprawnienie do rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie dostaw i przechowywania opcjonalnego na okres do 24 miesięcy od daty wybranych dostaw, przy czym decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia PERN powinien przekazać...
izostal

Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 35,5 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 1, podał Stalprofil. Izostal wygrywa przetarg ze swoją ofertą "Wartość oferty złożonej przez Izostal S.A. wynosi 35,5 mln zł netto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia realizowanego w ramach zawartej umowy amowej przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r....
izostal

Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 35,5 mln zł netto, okazała się najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 1, podał Stalprofil. Izostal: oferta warta 35,5 mln zł netto, okazała się najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia realizowanego w ramach umowy ramowej przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld...
izostal

Oferta Ferrum i Izostalu za 42,2 mln zł wybrana przez PERN

Oferta konsorcjum Grupy Ferrum (lider) oraz Izostalu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PERN, dotyczącym budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia. Wartość oferty wyniosła ok. 34,3 mln zł netto (42,2 mln zł brutto), podało Ferrum. Oferta konsorcjum Grupy Ferrum (lider) oraz Izostalu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PERN "To kolejny przetarg o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wygrany przez grupę kapitałową Ferrum. Przypomnę, że na początku czerwca nasza oferta, o równowartości blisko 22 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. Wierzymy w utrzymanie tego trendu, dzięki produkcji dobrych jakościowo wyrobów. Oczywiście, co warto podkreślić, uczestnictwo w tego typu projektach to nabywanie bezcennego doświadczenia i zdobywanie referencji, które są potwierdzeniem naszych unikalnych...
izostal

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do gazociągu DN700 za 45,9 mln zł netto

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa, odcinek południowy (zamówienie 3), o długości około 63 km, podała spółka. Wartość umowy to 45,9 mln zł netto, co stanowi 56,5 mln zł brutto. Izostal wykona kolejną dużą umowę Umowa częściowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowe z 16 sierpnia 2019 roku. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, wskazano również. 27 maja oferta Izostalu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył...
izostal

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi łuki do budowy gazociągów w ramach Baltic Pipe

Gaz-System podpisał z Izostalem - spółką zależną Stalprofilu - umowę na dostawę łuków giętych indukcyjnie na potrzeby budowy gazociągów Goleniów-Lwówek i Niechorze-Płoty budowanych na potrzeby projektu Baltic Pipe, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,3 mln euro. Umowa na dostawę 90 łuków "Zgodnie z kontraktem Izostal dostarczy 90 łuków wytwarzanych za pomocą metody gięcia indukcyjnego. Łączna waga wszystkich łuków przekroczy 202 tony. Pierwsze dostawy nastąpią w marcu 2021 r. Całe zamówienie ma zostać zrealizowane do końca kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. Łuki zostaną wykorzystane do budowy lądowych komponentów Baltic Pipe. Wykonawca został wybrany na podstawie konkurencyjnego postępowania w ramach umowy ramowej, podano także. Projekt Baltic Pipe ma na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projekt składa się z 5...
Gorące spółki dnia

Izostal [IZS], Apator [APT] – Gorące spółki dnia

W drugim kwartale spółka nie dostrzega już większych zagrożeń. "Mimo to, jeśli nie będzie zdarzeń jednorazowych, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, to nie powinno się zdarzyć nic złego i mamy szansę to zrealizować" – podano w komunikacie. Na wykresie mamy próbę wybicia z konsolidacji zgodnie z ruchem wcześniejszego trendu. Wydaje się, że kolejna fala wzrostowa ma szansę sięgnąć oporu w rejonie 22 zł.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje