Conotoxia

Prezes InventionMed zwiększa swoje zaangażowanie w akcje Spółki!

InventionMed S.A., notowana na NewConnect, technologiczna firma z branży medycznej, której flagowym rozwiązaniem jest TutorDerm– edukacyjny symulator medyczny wykorzystujący m.in. technologię VR – poinformowała o zakupie 41381 akcji Spółki przez jej Prezesa Zarządu, Tomasza Kierula. Zwiększenie zaangażowania ma związek z planowaną emisją akcji InventionMed. Wcześniej  zamiar wzięcia udziału w ewentualnej emisji akcji zadeklarowało SoftBlue SA – obecnie największy akcjonariusz Spółki. InventionMed planuje emisje akcji - Sytuacja geopolityczna oraz rynkowa wymaga ograniczenia ryzyk wynikających z otoczenia w jakim się znajdujemy. Celem emisji akcji serii F jest zapewnienie Spółce odpowiedniego buforu bezpieczeństwa pozwalającego na dalszy rozwój flagowych projektów. Planowane podwyższenie kapitału odbędzie się z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy posiadających akcje w dniu prawa poboru, pozwoli to dotychczasowym akcjonariuszom InventionMed na równe partycypowanie...

InventionMed komercjalizuje innowacyjny projekt TutorDerm

InventionMed S.A., notowana na NewConnect, technologiczna firma z branży medycznej, dokonała pierwszej komercjalizacji innowacyjnego projektu TutorDerm. Edukacyjny symulator medyczny, wykorzystujący m.in. technologię VR, został wypożyczony przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) w ramach rozpoczęcia cyklu pilotaży na uczelni. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego istnieje możliwość dalszego rozwoju współpracy. InventionMed dokonała pierwszej komercjalizacji innowacyjnego projektu TutorDerm W ubiegłym tygodniu (7 kwietnia) Warszawski Uniwersytet Medyczny rozpoczął cykl pilotaży z wykorzystaniem TutorDerm. Podpisana umowa przez InventionMed z uczelnią pozwala uniwersytetowi na odpłatne wypożyczenie urządzenia. Wydarzenie to jest kamieniem milowym w historii projektu, gdyż po raz pierwszy projekt został skomercjalizowany. Spółka nie wyklucza pilotaży na innych uczelniach. - Rozpoczęcie cyklu pilotaży z wykorzystaniem TutorDerm to dla nas niezwykłe ważna chwila, gdyż jest to kluczowy produkt InventionMed. Jesteśmy...

Inventionmed ma pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Prezydent Bydgoszczy zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego realizowanego przez Inventionmed, podała spółka. Centrum Badawczo-Rozwojowe, tj. centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji, zlokalizowane zostanie w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej, podano w komunikacie. Na realizację zadania spółka podpisała w 2019 r. umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw kghm | camparic | kghm cena...

InventionMed objęło akcje SoftBlue w ramach prawa poboru

InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej, skorzystała z prawa poboru i objęła wszystkie akcje przypadające spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue. Udział jest potwierdzeniem strategicznej współpracy obu podmiotów – ze względu na pokrewny profil działalności, firmy planują wspólną realizację projektów. InventionMed planuje budowę „Wirtualnego szpitala” InventionMed objęło całość przysługujących jej akcji serii F, tj. na 19 mln akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4,18 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z pożyczki udzielonej przez prezesa zarządu spółki. - Zrealizowana transakcja to kolejny krok do zacieśnienia współpracy pomiędzy InventionMed i SoftBlue i formalne potwierdzenie naszych wspólnych planów biznesowych. Wierzymy, że połączenie sił dwóch firm o komplementarnych profilach działalności...

Prezes InventionMed udzielił spółce 2,7 mln zł pożyczki na objęcie emisji akcji SoftBlue

Prezes spółki InventionMed, Tomasz Kierul, udzielił pożyczki do kierowanej przez siebie firmy o wartości 2,7 mln zł. Kapitał zostanie przeznaczony na objęcie wszystkich akcji przepadających spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue. InventionMed przygotowuje się do budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych w Bydgoszczy Pożyczka zostaje udzielona na okres 5 lat, a oprocentowanie wynosi 1 proc. Środki zostaną przeznaczone na objęcie wszystkich przysługujących InventionMed akcji serii F SoftBlue, tj. 19 mln akcji po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4,18 mln zł. - Decyzję o udzieleniu pożyczki traktuję jako długoterminową inwestycję. Dodatkowy zastrzyk gotówki pozwoli InventionMed na objęcie akcji SoftBlue bez uszczerbku dla finansowania bieżących projektów – komentuje Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed. InventionMed przygotowuje się...

InventionMed weźmie udział w emisji akcji SoftBlue

InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej deklaruje objęcie wszystkich akcji przepadających spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue. Udział jest potwierdzeniem strategicznej współpracy obu podmiotów – ze względu na pokrewny profil działalności, firmy planują wspólną realizację projektów. InventionMed złoży zapis podstawowy na całość przysługujących jej akcji serii F InventionMed obejmie złoży zapis podstawowy na całość przysługujących jej akcji serii F, tj. na 19 mln akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4,18 mln zł. Środki na objęcie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki oraz z pożyczki udzielonej przez Prezesa Zarządu Spółki Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości...

InventionMed zakupił działkę pod budowę Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy

InventionMed, technologiczna firma z branży medycznej jest coraz bliżej rozpoczęcia budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Spółka zakupiła nieruchomości o łącznej powierzchni 2072 mkw. za kwotę ponad 4 mln zł.  Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 16 mln zł. InventionMed niedługo rozpocznie budowę Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy – Zgodnie z zapowiedziami, już niedługo rozpocznie się budowa Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. „Wirtualny szpital” to innowacyjna na skalę światową inwestycja, która pozwoli na kształcenie przyszłych lekarzy z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań z dziedziny symulacji medycznych  – komentuje Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed. Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy będzie pierwszą tego typu inwestycją na świecie....

InventionMed rozpoczyna negocjacje z amerykańskim producentem lasera wykorzystywanego w medycynie estetycznej

Technologiczna spółka z branży medycznej InventionMed podpisała umowę o poufności z Cutera Inc. Amerykański kontrahent to globalny podmiot zajmujący się produkcją rozwiązań związanych z branżą medycyny estetycznej. Firma deklaruje wsparcie w zakresie rozwoju symulatorów medycznych tworzonych przez spółkę. InventionMed liczy na współpracę z Cutera Inc. Cutera Inc. jest notowanym na giełdzie Nasdaq wiodącym producentem urządzeń dla branży medycyny estetycznej, w tym lasera, na bazie którego InventionMed opracował wirtualny laser TutorDerm. Firma prowadzi bezpośrednią działalność m.in. w Ameryce Północnej, Australii, Japonii oraz Europie, a jej produkty dystrybuowane są w ponad 40 krajach na świecie. Cieszymy się, że tak znaczący podmiot jest zainteresowany naszą technologią. Włączenie do projektu międzynarodowej klasy specjalistów w dziedzinie dermatologii estetycznej pozytywnie wpłynie na rozwój symulatorów InventionMed dedykowanych tej branży,...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ