Conotoxia
wolumen

Pozytywne zmiany na Mirbudzie [MRB] i Interma Trade [ITM]

Mirbud D1 Mirbud jest firmą budowlaną specjalizującą się w obiektach przemysłowych. Od dłuższego czasu kurs Spółki znajduje się w trendzie horyzontalnym. Ostatnio nastąpiło przełamanie niebieskiej linii oporu, które może zapowiadać koniec konsolidacji i wybicie górą. Istotnym sygnałem byłoby jednak dopiero przełamanie oporu na poziomie 1,29 zł oznaczonego czerwoną linią. W takim wypadku należałoby oczekiwać wzrostu porównywalnego z amplitudą wahań w ramach konsolidacji, co daje poziom docelowy w okolicach 1,70 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Interma Trade D1 Interma Trade jest firmą jubilerską. Kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym przez ponad...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ