XTB

ING Bank Śląski z 10% spadkiem notowań w kilka dni

Notowania ING Banku wyszły niedawno na nowe maksima trendu wzrostowego. Mimo, że cały sektor bankowy jak i spółka zachowują się lepiej od szerokiego rynku, przy 284 zł pojawił się problem z kontynuacją zwyżki. W kilka dni cena spadła o 10%. Obecnie kurs testuje linię trendu wzrostowego, co przy spodziewanej poprawie nastrojów na warszawskim parkiecie, przyczynić się do zakończenia korekty.

BFG określił wymóg MREL dla ING BSK na 16,34% kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Wymóg MREL dla ING Banku Śląskiego został określony na 16,34% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM) na poziomie indywidualnym. Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogu MREL do 31 grudnia 2023 roku. Jak wskazano, decyzja ws. wymogu MREL została podjęta przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board – SRB (SRB)) oraz Bankowy Fundusz Gwaracyjny (BFG) i opiera się na zastosowanej dla Grupy ING strategii przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy. "Wymóg MREL wyznaczony przez BFG, w porozumieniu z SRB, dla banku wynosi 16,34% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM) na poziomie indywidualnym. Bank jest zobowiązany...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

ING BSK ma zgodę KNF na wcześniejszą spłatę pożyczki podp. wys. 150 mln euro

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - ING Bank Śląski (ING BSK) otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na spłatę pożyczki podporządkowanej o wartości 150 mln euro (równowartość 696,18 mln zł wg kursu średniego NBP z 12 listopada br.) przed upływem jej umownego terminu zapadalności, podał bank. Pożyczka zostanie spłacona w najbliższej dacie płatności odsetek tj. 24 listopada 2021 roku, podano. Począwszy od 24 lutego 2021 roku pożyczka podlega liniowej amortyzacji w kapitale Tier II zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE). Spłata pożyczki spowoduje zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), podano także. "Według stanu na datę raportową 30 września 2021 roku, współczynniki TCR wynoszą: 18,48% w ujęciu jednostkowym oraz 17,21% w ujęciu skonsolidowanym. Po spłacie pożyczki, TCR wyniósłby odpowiednio: 17,82% w ujęciu jednostkowym oraz 16,60% w...

KNF podniosła bufor dla ING BSK do 0,75% kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zmianie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla ING Banku Śląskiego do wartości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wobec 0,50% poprzednio, podał bank. Nowa wartość bufora jest zgodna z opinią Komitetu Stabilności Finansowej, podano w komunikacie. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) 12 października br. wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs akcji cyfrowy polsat | kurs dolara nowozelandzkiego w kantorach | bitcoin wiadomości | pkp cargo...
card credit karta kredytowa debetowa cc

ING BSK liczy na silny wzrost akcji kredytowej przedsiębiorstw w 2022 roku

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - ING Bank Śląski liczy, że 2022 rok przyniesie silny wzrost akcji kredytowej przedsiębiorstw, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. "Sądzimy, że rok 2022 - zarówno w działalności detalicznej, jak i przedsiębiorstw będzie silny ze względu na pojawienie się kredytów inwestycyjnych wśród podmiotów gospodarczych - co one już deklarują w swoich ankietach" - powiedział Bartkiewicz podczas konferencji online. Jak dodał, bank - oprócz wzrostu zapotrzebowanie na finansowanie obrotowe firm - liczy na powstanie "fali inwestycyjnej". "Klienci ciągle - zwłaszcza te średnie przedsiębiorstwa - mają masę pieniędzy z tarcz i one dzisiaj finansują inwestycje z tych pieniędzy, więc my je troszkę mniej widzimy. My patrzymy na statystyki i inwestycji, i kredytu inwestycyjnego, ale to nie jest to samo. Liczymy, że oprócz wzrostu...

ING BSK: Wpływ podwyżki stóp proc. w X na wynik odsetkowy to 140-180 mln zł

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - ING Bank Śląski ocenia, że wpływ październikowej podwyżki stóp procentowych na wynik odsetkowy grupy począwszy od IV kwartału br. sięgnie ok. 140-180 mln zł. ING BSK przygotowuje się do kolejnej zmiany stóp procentowych w grudniu, poinformowali przedstawiciele banku. "Nasz wynik odsetkowy w okresie 12 miesięcy od tej podwyżki październikowej, czyli począwszy od czwartego kwartału tego roku przez kolejne kwartały 2022 roku, to jest mniej więcej 140-180 mln zł wzrostu w stosunku, gdyby tej podwyżki nie byłoby. Te wpływy i szacunki nie są do końca porównywalne między bankami" - powiedziała wiceprezes Bożena Graczyk podczas konferencji online. Jak podkreśliła, jest jeszcze za wcześnie, by w sposób odpowiedzialny przekazać wyliczenia banku po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ws. stóp...

ING Bank Śląski: Wzrost zysku netto o ‘godziwe’ 10% r/r jest realny

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - ING Bank Śląski ocenia, że przyrost zysku netto na poziomie 60% zanotowanym w I-III kwartale tego roku nie jest możliwy do utrzymania ze względu na niższą bazę wyniku w ubiegłym roku, ale poziom 10% wzrostu jest realny, wynika ze słów prezesa Brunona Bartkiewicza. "Oczywiście, przyrost zysku netto 60% rok do roku to jest efekt tego, że w zeszłym roku wyniki było dużo słabsze - głównie ze względu na wyższe koszty ryzyka, ale również i historię z gwałtowną obniżką stóp na początku II kwartału. W związku z tym te 60% - oczywistym jest , że nie należy wyciągać wniosku, że bank będzie produkował przyrost zysku netto w skali roku co roku, bo tak nie będzie, ale takie...

ING BSK miał 638,4 mln zł zysku netto, 200,54 mld zł aktywów w III kw. 2021 r.

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 638,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 440,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 236,7 mln zł wobec 1 136,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 484,2 mln zł wobec 393,6 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,48% na koniec III kw. wobec 2,71% rok wcześniej. Wynik na działalności podstawowej wyniósł 1 744,1 mln zł w III kw. wobec 1 548,4 mln zł rok wcześniej. Koszty działania wyniosły 694,2 mln zł wobec 666,7 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik C/I wyniósł 44,2% na koniec III kw. wobec 45,1% rok wcześniej. Odpisy na oczekiwane...

Banki dalej rosną! Alior, ING, Millenium, PKO BP i Pekao SA na rocznych maksimach!

W trakcie wtorkowych notowań wiele banków znajduje się na swoich rocznych maksimach. W gronie tym wymienić można m.in. Alior, ING, Millenium, PKO BP i Pekao SA. Wysokie odczyty inflacyjne napędzają oczekiwania inwestorów do zaostrzenia polityki monetarnej przez RPP już podczas jutrzejszego posiedzenia. Indeks WIG Banki na rocznych maksimach. PKO BP wyceniane na blisko 50 zł za walor. Z kolei Alior Bank w trakcie ostatnich 12 miesięcy odbił z 12 zł do blisko 65 zł za walor. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl WIG Banki na rocznych maksimach W trakcie dzisiejszej sesji WIG Banki notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Indeks zyskuje obecnie 0,80, co oznacza wzrost o 74,88 pkt względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 9 401,15...

ASBIS, Dino Polska, PKO BP, Pekao SA, mBank, czy też ING. Sezon wyników na GPW

Na warszawskim parkiecie trwa sezon prezentowania wyników finansowych za 3 kwartał 2021 roku. W tym tygodniu wśród prezentujących znajduje się wiele dobrze znanych spółek, wśród których wymienić możemy m.in. ASBIS, Dino Polska, PKO BP, Pekao SA, mBank, czy też ING. Sezon prezentowania raportów za 3 kwartał trwa w najlepsze. W tym tygodniu wyniki prezentuję 3 spółki z indeksu WIG20 (PKO BP, Pekao SA i Dino Polska) Wśród prezentujących są również 4 podmioty z mWIG40 i 2 z sWIG80. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Spółki publikują raporty za 3 kwartał Na warszawskim parkiecie na dobre zaczyna się sezon prezentowania wyników finansowych za 3 kwartał (i ogółem pierwszych 9 miesięcy obecnego roku). W tym tygodniu w gronie tym...

ING Bank w korekcie po wyznaczeniu nowego maksimum trendu

Notowania ING Banku wyszły niedawno na nowe maksima trendu wzrostowego. Wybicie poprzedniego szczytu szybko przerodziło się jednak w korektę. Na wykresie obserwujemy niewielką dynamikę spadku notowań. Wydaje się też, że w obliczu podwyżek stóp procentowych, kursy sektora powinny nadal wzrastać. Jeżeli kurs nie zareaguje na obecnym wsparciu to kolejna szansa powinna pojawić się przy 3 miesięcznej linii trendu.

ING Bank Śląski rekomenduje 5,1 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Zarząd ING Banku Śląskiego podjął decyzję o przedłożeniu nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycji podziału części zysku netto za 2020 rok, pozostawionego jako zysk niepodzielony. Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 663,51 mln zł, czyli 5,1 zł brutto na jedną akcję, podał bank. "Wysokość proponowanej dywidendy to równowartość 50% jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto banku za 2020 rok. Jednocześnie, zgodnie z propozycją zarządu, termin nabycia praw do dywidendy przypadałby na dzień 4 grudnia 2021 roku, a termin wypłaty na 10 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. W kwietniu akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2020 roku i przeznaczeniu kwoty 674,05 mln zł na kapitał rezerwowy, a także o pozostawieniu kwoty...
Ryzyko rynkowe

ING BSK: KSF za zwiększeniem bufora do 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. Obecny bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym jest ustalony dla banku w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Bank poinformuje w odrębnym raporcie o wydaniu przez KNF decyzji, podano także. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: prognozy giełdowe | cena akcji lotos | kurs franka do złotówki | kur dolara | kghm kurs akcji | funt brytyjski | eurpln stooq |

Alicja Żyła została powołana na stanowisko wiceprezesa ING Banku Śląskiego

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Alicję Żyłę na stanowisko wiceprezes zarządu od 1 września 2021 r., podał bank. Alicja Żyła jest związana z Grupą ING BSK od 1995 r. Ostatnio (od marca br.) była prezesem zarządu ING Lease (Polska), podano w komunikacie. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs funta kantor | pkn notowania | RSI | giełda amica | pge akcje kupno | nasdaq indeks | kurs korony szwedzkiej |

ING i Santander z zaleceniem „KUPUJ”. Wood&Company zmienia rekomendację dla polskich banków

Bank inwestycyjny Wood&Company w swoich najnowszych analizach podniósł rekomendacje do „Kupuj” (poprzednio „Trzymaj”) dla ING oraz Santandera, oraz do „Trzymaj” (z poprzedniego „Sprzedaj”) dla Banku Handlowego. Obniżeniu uległa natomiast rekomendacja dla Alior Banku, którego cena docelowa wynosi aktualnie 45 zł, a najnowsza rekomendacja to „Trzymaj”. Wood&Company zmienia rekomendacje dla kilku polskich banków. ING i Santander otrzymały „Kupuj”. Cena docelowa dla ING to 267,10 zł, natomiast dla Santander to 323,60 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Alior Bank z obniżoną rekomendacją W swoich najnowszych rekomendacjach bank inwestycyjny Wood&Company specjalizujący się w europejskich „Emerging markets” ocenił kilka podmiotów z polskiego sektora bankowego. Jako pierwsze wskazać można obniżenie rekomendacji dla Alior Banku z „Kupuj” do „Trzymaj”, przy cenie docelowej równej...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje