Conotoxia
infoscan

Infoscan sfinalizował nabycie 17,44% udziałów w Grupie Modne Zakupy

Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Infoscan nabył łącznie 1 944 udziałów Grupy Modne Zakupy (GMZ.CO), stanowiących 17,44% w kapitale zakładowym tej spółki, podała spółka. To realizacja umowy inwestycyjnej z marca br. "9 sierpnia 2022 r., zawarto 6 umów nabycia udziałów GMZ.CO zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej (oraz aneksami do niej). Na mocy ww. umów, spółka nabyła łącznie 1 944 udziałów GMZ.CO, stanowiących 17,44% w kapitale zakładowym tej spółki" - czytamy w komunikacie. Infoscan zawarł umowę inwestycyjną z GMZ.CO oraz sześcioma udziałowcami GMZ.CO w marcu br. Przewidywała ona m. in. nabycie przez spółkę 2 000 udziałów posiadanych przez udziałowców GMZ.CO w kapitale zakładowym GMZ.CO oraz objęcie przez emitenta 1 943 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO. Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija...
infoscan

Spółka Infoscan pozyskała ponad 4,8 mln zł na inwestycję w Grupę Modne Zakupy

Notowana na NewConnect Spółka Infoscan zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji serii O z uwzględnieniem praw poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Spółka pozyskała 4 834 tys. zł oraz przydzieliła 20 141 915 akcji. Grupa Modne Zakupy wygenerowała w 2020 roku prawie 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pośrednią inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. (“Grupa”) poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o. (jedynego udziałowca Grupy Modne Zakupy sp. z o.o. oraz platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Transakcja pozwoli osiągnąć 30 procentowy udział w GMZ.CO sp. z o.o. poprzez łącznie nabycie udziałów od obecnych udziałowców oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO sp. z o.o. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji Infoscan S.A. był Dom Maklerski INC S.A. Transakcja pozwoli kontynuować...
infoscan

Infoscan wydłużył termin zapisu na akcje serii O do 1 kwietnia

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Infoscan wydłużył termin zapisu na akcje serii O do 1 kwietnia br. w zapisach dodatkowych, podała spółka. Przydział akcji serii O spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu spółki nastąpi w dniu 5 kwietnia 2022 r. podano również. Pod koniec ub.r. Infoscan uzgodnił warunki inwestycji w Grupę Modne Zakupy. W pierwszym etapie Infoscan nabędzie 30% udziałów w GMZ.CO za kwotę 4,5 mln zł, a w dalszej kolejności przejmie kontrolę nad spółką. 22 lutego rozpoczęły się zapisy na akcje serii O Infoscanu celem sfinansowania przejęcia. Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: livechat gpw | orange...

Infoscan: trwa ostatni dzień zapisów na akcje Spółki w ramach prawa poboru

8 marca br. jest ostatnim dniem, w którym posiadacze prawa poboru notowanej na NewConnect Spółki Infoscan mogą zapisać się na akcje serii O. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Infoscan realizuje harmonogram oferty Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procentowego udziału w GMZ.CO sp. z o.o. za 4,5 mln zł poprzez nabycie udziałów od obecnych właścicieli oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO sp. z o.o. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na...

Infoscan S.A. zamierza zainwestować w prekursora sprzedaży bielizny online

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. poinformował pod koniec lutego, że rozpoczął zapisy na akcje serii O. W ramach emisji podmiot planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procentowego udziału w GMZ.CO sp. z o.o. za 4,5 mln zł poprzez nabycie udziałów od obecnych właścicieli  O trwającej emisji akcji serii Infoscan S.A. na antenie Comparic24.tv opowiadają Kamil Gaworecki, prezes Infoscan i Grażyna Piotrowskia-Oliwa, prezes Grupy Modne Zakupy. https://www.youtube.com/watch?v=24-t7vRxhVA W dalszej kolejności planowane jest stopniowe przejęcie kontroli nad spółką. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł. Zapisy w...

Infoscan S.A. ogłasza nowe inwestycje. Ruszają zapisy na akcje Spółki w ramach prawa poboru

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. informuje, że od dzisiaj można zapisywać się na akcje serii O Spółki. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procentowego udziału w GMZ.CO sp. z o.o. za 4,5 mln zł poprzez nabycie udziałów od obecnych właścicieli oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO sp. z o.o. Infoscan S.A. rusza z zapisami na akcje w ramach prawa poboru W dalszej kolejności planowane jest stopniowe przejęcie kontroli nad spółką. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na...
infoscan

15 lutego br. ruszają zapisy na akcje Infoscan w ramach emisji z Prawem Poboru

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. informuje, że 15 lutego br. rozpoczną się zapisy na akcje serii O spółki. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Infoscan rusza z zapisami na akcje już 15 lutego br. Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procent udziałów w GMZ.CO sp. z o.o. za 4,5 mln zł poprzez odkup udziałów oraz podniesienie kapitału, a w dalszej kolejności stopniowe przejęcie kontroli nad spółką. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł. Zapisy w ramach realizacji Prawa Poboru i...

Infoscan: 8 lutego br. jest ostatnim dniem na zakup akcji Spółki z prawem poboru

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. informuje, że zgodnie z uchwałami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 10 lutego br. został wyznaczony jako dzień praw poboru akcji serii O. Oznacza to, że inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w emisji akcji Spółki muszą posiadać akcje Infoscan S.A. 8 lutego br. Infoscan do wtorku 8 lutego umożliwia zakup akcji Spółki z prawem poboru W jej ramach Spółka zamierza pozyskać min. 4,5 mln zł na inwestycję w GrupęModne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Środki pozwolą na nabycie 30 procent udziałów w GMZ.CO sp. z o.o., a w dalszej kolejności przejęcie kontroli nad spółką. Transakcja pozwoli rozpocząć realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w...
Money, pieniądze, Comparic

Akcjonariusze Infoscan wyrazili zgodę na inwestycję we właściciela platformy Intymna.pl

Akcjonariusze notowanego na NewConnect Infoscanu wyrazili zgodę na inwestycję w Grupę Modne Zakupy (GMZ.CO), właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl) oraz emisję akcji z prawem poboru. W jej ramach Spółka zamierza pozyskać min. 4,5 mln zł na nabycie 30 procent udziałów w GMZ.CO, a w dalszej kolejności przejęcie kontroli nad spółką. Akcjonariusze notowanego na NewConnect Infoscanu wyrazili zgodę na inwestycję w Grupę Modne Zakupy Zgoda akcjonariuszy pozwala Spółce rozpocząć realizację strategii Infoscan na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu czterech lat 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł. Akcjonariusze zdecydowali również o zmianie nazwy Spółki na Grupa Modne Zakupy S.A. oraz powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Panów Wojciecha Uchmana oraz Piotra Suchodolskiego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infoscan zdecydowało o emisji do 26,4 mln nowych akcji, a...
infoscan

Akcjonariusze Infoscanu zdecydują 30 XII o emisji do 26,42 mln akcji

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Infoscanu zdecydują 30 grudnia br. podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2,64 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 26 416 534 akcji zwykłych na okaziciela nowej serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podała spółka. Akcje serii O zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, podkreślono. "Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 akcji serii O" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień prawa poboru akcji serii O ustalony został na 10 lutego 2022 r., podano również. Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia...

Infoscan przejmie właściciela platformy Intymna.pl

Notowany na NewConnect Infoscan uzgodnił warunki inwestycji w Grupę Modne Zakupy (GMZ.CO), właściciela platform ecommerce (m.in. Intymna.pl). Według ustaleń Infoscan nabędzie 30 procent udziałów w GMZ.CO za kwotę 4,5 mln zł, a w dalszej kolejności przejmie kontrolę nad spółką. Podpisany dokument jest jednym z etapów realizacji strategii Infoscanna lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu 4 lat 12 miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln PLN. Infoscan uzgodnił warunki inwestycji w Grupę Modne Zakupy W pierwszej kolejności Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GMZ.CO podejmie decyzje o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 9517 nowych udziałów. Część z nich docelowo obejmie Infoscan, dzięki czemu uzyska 30 procent w kapitale spółki. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infoscan zdecyduje o emisji do 26,4 mln nowych akcji, a środki pozyskane z...
infoscan

Infoscan nabędzie 30% udziałów w GMZ.CO, potem przejmie kontrolę nad spółką

Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Infoscan uzgodnił warunki inwestycji w Grupę Modne Zakupy (GMZ.CO) - właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl), podała spółka. Infoscan nabędzie 30% udziałów w GMZ.CO za kwotę 4,5 mln zł, a w dalszej kolejności przejmie kontrolę nad spółką. Podpisany dokument jest jednym z etapów realizacji strategii Infoscan na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu 4 lat 12 miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł. "W pierwszej kolejności nadzwyczajne zgromadzenie wspólników GMZ.CO podejmie decyzje o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 9517 nowych udziałów. Część z nich docelowo obejmie Infoscan, dzięki czemu uzyska 30% w kapitale spółki. Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Infoscan zdecyduje o emisji do 26,4 mln nowych akcji, a środki pozyskane z emisji przeznaczy na nabycie udziałów...

Infoscan publikuje strategię rozwoju na lata 2021-2025 i wchodzi na rynek e-commerce

Notowany na NewConnect Infoscan opublikował nową strategię rozwoju na lata 2021-2025. Strategia zakłada rozpoczęcie działalności na rynku e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o., z którą Spółka podpisała w październiku br. list intencyjny. Infoscan zakłada w nowej strategii zmianę branżę na e-commerce i wejście na GPW Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów (GMP) w Grupie Infoscan na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań na Rynek Główny GPW. Publikacja strategii potwierdza plany zmierzające do zmiany obszaru działalności Infoscan na dynamicznie rozwijającą się branżę e-commerce. Nowa strategia Infoscan na lata 2021-2025 zakłada realizację następujących celów: Zmiana podstawowej działalności Spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. Rozwój...
infoscan

Infoscan zawarł list intencyjny z Grupą Modne Zakupy i GMZ.CO

W przypadku zakończenia negocjacji powodzeniem zostanie zawarta umowa, która określać będzie formę przyszłej współpracy Stron (dalej: „Umowa”). Strony na obecnym etapie nie wykluczają żadnego modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych. Strony uzgodnią preferowaną strukturę i formę Umowy zgodnie z założeniami biznesowymi oraz w interesie obecnych i przyszłych akcjonariuszy i udziałowców Stron.
infoscan

Infoscan zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews) - Infoscan po zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile (MGM), podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, wspierających rozwój spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży, podała spółka. "Z uwagi na fakt, iż emitent podjął szereg czynności przygotowujących go do procesu połączenia z MGM; w tym dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze spółkami zależnymi, przeprowadził emisję akcji serii N w celu dokapitalizowania spółki, doprowadził do spłaty wszystkich zobowiązań, a także zakończył działalność operacyjną, jest przygotowany do rozpoczęcia procesu połączenia z innym podmiotem" - czytamy w komunikacie. Celem przeglądu będzie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, jakim...
infoscan

Infoscan zakończył negocjacje ws. połączenia z Movie Games Mobile

Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Infoscan zdecydował o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile (MGM), podała spółka. "Przedmiotowa decyzja została podjęta w związku z otrzymanym pismem o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia z emitentem, a także udzieloną przez spółkę na mocy term sheet wyłącznością w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji umowy inwestycyjnej w przedmiocie połączenia obu podmiotów" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w październiku Infoscan otrzymał od Movie Games Mobile pismo zawierające informację o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia ze spółką, w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez MGM oraz jej spółkę dominującą, tj. Movie Games, z innymi podmiotami. W lutym br. Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który miał...

Infoscan ze zmianami w zarządzie. Bliżej połączenia z Movie Games Mobile

Notowany na NewConnect Infoscan ogłosił zmiany w Zarządzie spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Piotr Sobiś – ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Kamila Gaworeckiego, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Movie Games Mobile. To kolejny krok zbliżający do połączenia obu spółek. Infoscan ogłosił zmiany w Zarządzie spółki Piotr Sobiś złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 lipca 2021 r. Kamila Gaworeckiego jako nowego Członka Zarządu, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. - Zmiany w zarządzie są konsekwencją prowadzonych przygotowań do połączenia Infoscan z Movie Games Mobile. Dotychczasowe działania...
Money, pieniądze, Comparic

Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N na 0,75 zł/szt.

Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N na 0,75 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd postanowił ustalić cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii N na kwotę 0,75 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie. Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N W lutym br. Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który obejmie do 300 000 nowych akcji serii N pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games. Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.
infoscan

Prezes Movie Games Mobile obejmie do 300 tys. nowych akcji Infoscanu

Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który obejmie do 300 000 nowych akcji pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games Mobile, podała spółka. "Na mocy porozumienia, akcjonariusz wyraził wolę objęcia i opłacenia do 300 000 nowych, wyemitowanych przez spółkę zwykłych akcji na okaziciela serii N, dochowując wszystkich formalności przewidzianych przez dokumentację emisyjną oraz przepisy prawa, pod warunkiem, że zaoferowanie tych akcji nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. oraz pod warunkiem, że nie później niż do 31 marca 2021 roku spółka przedstawi plan połączenia z Movie Games Mobile S.A. a także, że akcjonariusz zaakceptuje cenę emisyjną akcji serii N" - czytamy w komunikacie. Natomiast spółka zobowiązała się...

Akcjonariusze Infoscanu zgodzili się na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Akcjonariusze Infoscan S.A., firmy telemedycznej z rynku NewConnect, zgodzili się na sprzedaż podmiotowi zewnętrznemu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także udziałów w spółkach zależnych, czyli Scansoft S.A. oraz Scanlink Medical sp. z o.o. Infoscan uzyskał zgodę akcjonariuszy na sprzedaż ZCP Zgoda uzyskana od Akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowała jeden z dwóch warunków umowy przedwstępnej sprzedaży ZCP zawartej w dniu 9 lutego br. oraz pozwoli Spółce zrealizować jeden z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. Jednocześnie NWZ powołało nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Patryka Jasińskiego oraz Karola Fornalczyka. Kompetencje nowych Członków RN w pełni pokrywają się z planowanym nowym profilem działalności, a więc produkcją gier mobilnych. - Uzyskanie zgody akcjonariuszy na sprzedaż ZCP oraz udziałów w spółkach zależnych to istotny...

Infoscan zrezygnował z finansowania od funduszu EHGOSF

Infoscan zawiesił dalsze emisje obligacji zamiennych na akcje realizowane w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 roku z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), podała spółka. Do tej pory spółka wyemitowała 6 transz obligacji o wartości 750 tys. zł każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy. Zdaniem zarządu dalsza realizacja umowy byłaby niekorzystna dla akcjonariuszy. Zawieszenie kolejnych emisji jest również jednym z warunków realizacji trwającego procesu połączenia ze spółką Movie Games Mobile Umowa inwestycyjna zawarta 19 czerwca 2019 roku z funduszem EHGOSF zakładała pozyskanie przez spółkę finansowania w postaci emisji obligacji zamiennych na akcje. W ramach umowy Infoscan zobowiązał się do wyemitowania na rzecz inwestora sześciu transz obligacji o łącznej wartości 4,5 mln zł, które zostały już zrealizowane....

Movie Games – mobilna spółka zależna połączy się z Infoscan? – zapiski giełdowego spekulanta

Na notowaniach Movie Games, informacja nie wywołała większego poruszenia. Od końca listopada kurs spadł w skrajnym momencie o 25%. Czytelne wsparcie mamy przy 85-87 zł. Impulsem do odbicia może być ustalenie dokładnej daty wyczekiwanej gry Lust from Beyond, która miała ukazać się jeszcze w tym roku, mimo że jest na to coraz mniej czasu.
infoscan

Infoscan zrealizuje dostawę pilotażową 3 urządzeń dla szpitala MSWiA

Infoscan podpisał umowę na przeprowadzenie pilotażu używania trzech urządzeń MED Recorder z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w Warszawie, podała spółka. Po zakończeniu pilotażu, spółka planuje rozpoczęcie ze szpitalem rozmów o kontynuowaniu współpracy na warunkach komercyjnych. Infoscan przeprowadzi pilotaż nowych urządzeń "Pilotaż z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA jest efektem trwających od dłuższego czasu negocjacji. Cieszymy się, że tak duża i znana w całym kraju placówka medyczna dostrzega potencjał rozwiązania Infoscanu. Jest to również poszerzenie kanałów dotarcia z naszym rozwiązaniem, ponieważ będzie to pierwsze wdrożenie, w ramach którego MED Recorder będzie wykorzystywany w warunkach szpitalnych. Jeżeli umowa pilotażowa zakończy się sukcesem, wówczas planujemy rozpoczęcie ze szpitalem rozmów o kontynuowaniu współpracy na warunkach komercyjnych" - powiedział prezes Infoscan Piotr...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ