XTB
infoscan

Infoscan zakończył negocjacje ws. połączenia z Movie Games Mobile

Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Infoscan zdecydował o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile (MGM), podała spółka. "Przedmiotowa decyzja została podjęta w związku z otrzymanym pismem o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia z emitentem, a także udzieloną przez spółkę na mocy term sheet wyłącznością w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji umowy inwestycyjnej w przedmiocie połączenia obu podmiotów" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w październiku Infoscan otrzymał od Movie Games Mobile pismo zawierające informację o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia ze spółką, w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez MGM oraz jej spółkę dominującą, tj. Movie Games, z innymi podmiotami. W lutym br. Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który miał...

Infoscan ze zmianami w zarządzie. Bliżej połączenia z Movie Games Mobile

Notowany na NewConnect Infoscan ogłosił zmiany w Zarządzie spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Piotr Sobiś – ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Kamila Gaworeckiego, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Movie Games Mobile. To kolejny krok zbliżający do połączenia obu spółek. Infoscan ogłosił zmiany w Zarządzie spółki Piotr Sobiś złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 lipca 2021 r. Kamila Gaworeckiego jako nowego Członka Zarządu, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. - Zmiany w zarządzie są konsekwencją prowadzonych przygotowań do połączenia Infoscan z Movie Games Mobile. Dotychczasowe działania...
Money, pieniądze, Comparic

Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N na 0,75 zł/szt.

Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N na 0,75 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd postanowił ustalić cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii N na kwotę 0,75 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie. Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N W lutym br. Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który obejmie do 300 000 nowych akcji serii N pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games. Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.
infoscan

Prezes Movie Games Mobile obejmie do 300 tys. nowych akcji Infoscanu

Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który obejmie do 300 000 nowych akcji pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games Mobile, podała spółka. "Na mocy porozumienia, akcjonariusz wyraził wolę objęcia i opłacenia do 300 000 nowych, wyemitowanych przez spółkę zwykłych akcji na okaziciela serii N, dochowując wszystkich formalności przewidzianych przez dokumentację emisyjną oraz przepisy prawa, pod warunkiem, że zaoferowanie tych akcji nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. oraz pod warunkiem, że nie później niż do 31 marca 2021 roku spółka przedstawi plan połączenia z Movie Games Mobile S.A. a także, że akcjonariusz zaakceptuje cenę emisyjną akcji serii N" - czytamy w komunikacie. Natomiast spółka zobowiązała się...

Akcjonariusze Infoscanu zgodzili się na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Akcjonariusze Infoscan S.A., firmy telemedycznej z rynku NewConnect, zgodzili się na sprzedaż podmiotowi zewnętrznemu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także udziałów w spółkach zależnych, czyli Scansoft S.A. oraz Scanlink Medical sp. z o.o. Infoscan uzyskał zgodę akcjonariuszy na sprzedaż ZCP Zgoda uzyskana od Akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowała jeden z dwóch warunków umowy przedwstępnej sprzedaży ZCP zawartej w dniu 9 lutego br. oraz pozwoli Spółce zrealizować jeden z warunków połączenia ze spółką Movie Games Mobile zawartych w Term Sheet. Jednocześnie NWZ powołało nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Patryka Jasińskiego oraz Karola Fornalczyka. Kompetencje nowych Członków RN w pełni pokrywają się z planowanym nowym profilem działalności, a więc produkcją gier mobilnych. - Uzyskanie zgody akcjonariuszy na sprzedaż ZCP oraz udziałów w spółkach zależnych to istotny...

Infoscan zrezygnował z finansowania od funduszu EHGOSF

Infoscan zawiesił dalsze emisje obligacji zamiennych na akcje realizowane w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 roku z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), podała spółka. Do tej pory spółka wyemitowała 6 transz obligacji o wartości 750 tys. zł każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy. Zdaniem zarządu dalsza realizacja umowy byłaby niekorzystna dla akcjonariuszy. Zawieszenie kolejnych emisji jest również jednym z warunków realizacji trwającego procesu połączenia ze spółką Movie Games Mobile Umowa inwestycyjna zawarta 19 czerwca 2019 roku z funduszem EHGOSF zakładała pozyskanie przez spółkę finansowania w postaci emisji obligacji zamiennych na akcje. W ramach umowy Infoscan zobowiązał się do wyemitowania na rzecz inwestora sześciu transz obligacji o łącznej wartości 4,5 mln zł, które zostały już zrealizowane....

Movie Games – mobilna spółka zależna połączy się z Infoscan? – zapiski giełdowego spekulanta

Na notowaniach Movie Games, informacja nie wywołała większego poruszenia. Od końca listopada kurs spadł w skrajnym momencie o 25%. Czytelne wsparcie mamy przy 85-87 zł. Impulsem do odbicia może być ustalenie dokładnej daty wyczekiwanej gry Lust from Beyond, która miała ukazać się jeszcze w tym roku, mimo że jest na to coraz mniej czasu.
infoscan

Infoscan zrealizuje dostawę pilotażową 3 urządzeń dla szpitala MSWiA

Infoscan podpisał umowę na przeprowadzenie pilotażu używania trzech urządzeń MED Recorder z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w Warszawie, podała spółka. Po zakończeniu pilotażu, spółka planuje rozpoczęcie ze szpitalem rozmów o kontynuowaniu współpracy na warunkach komercyjnych. Infoscan przeprowadzi pilotaż nowych urządzeń "Pilotaż z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA jest efektem trwających od dłuższego czasu negocjacji. Cieszymy się, że tak duża i znana w całym kraju placówka medyczna dostrzega potencjał rozwiązania Infoscanu. Jest to również poszerzenie kanałów dotarcia z naszym rozwiązaniem, ponieważ będzie to pierwsze wdrożenie, w ramach którego MED Recorder będzie wykorzystywany w warunkach szpitalnych. Jeżeli umowa pilotażowa zakończy się sukcesem, wówczas planujemy rozpoczęcie ze szpitalem rozmów o kontynuowaniu współpracy na warunkach komercyjnych" - powiedział prezes Infoscan Piotr...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje