XTB
infoscan

Infoscan sfinalizował nabycie 17,44% udziałów w Grupie Modne Zakupy

Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Infoscan nabył łącznie 1 944 udziałów Grupy Modne Zakupy (GMZ.CO), stanowiących 17,44% w kapitale zakładowym tej spółki, podała spółka. To realizacja umowy inwestycyjnej z marca br. "9 sierpnia 2022 r., zawarto 6 umów nabycia udziałów GMZ.CO zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej (oraz aneksami do niej). Na...
infoscan

Spółka Infoscan pozyskała ponad 4,8 mln zł na inwestycję w Grupę Modne Zakupy

Notowana na NewConnect Spółka Infoscan zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji serii O z uwzględnieniem praw poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Spółka pozyskała 4 834 tys. zł oraz przydzieliła 20 141 915 akcji. Grupa Modne Zakupy wygenerowała w 2020 roku prawie 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży Pozyskane środki zostaną przeznaczone na...
infoscan

Infoscan wydłużył termin zapisu na akcje serii O do 1 kwietnia

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Infoscan wydłużył termin zapisu na akcje serii O do 1 kwietnia br. w zapisach dodatkowych, podała spółka. Przydział akcji serii O spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu spółki nastąpi w dniu 5 kwietnia 2022 r. podano również. Pod koniec ub.r. Infoscan uzgodnił warunki inwestycji w Grupę...

Infoscan: trwa ostatni dzień zapisów na akcje Spółki w ramach prawa poboru

8 marca br. jest ostatnim dniem, w którym posiadacze prawa poboru notowanej na NewConnect Spółki Infoscan mogą zapisać się na akcje serii O. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z...

Infoscan S.A. zamierza zainwestować w prekursora sprzedaży bielizny online

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. poinformował pod koniec lutego, że rozpoczął zapisy na akcje serii O. W ramach emisji podmiot planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procentowego udziału w GMZ.CO...

Infoscan S.A. ogłasza nowe inwestycje. Ruszają zapisy na akcje Spółki w ramach prawa poboru

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. informuje, że od dzisiaj można zapisywać się na akcje serii O Spółki. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl)....
infoscan

15 lutego br. ruszają zapisy na akcje Infoscan w ramach emisji z Prawem Poboru

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. informuje, że 15 lutego br. rozpoczną się zapisy na akcje serii O spółki. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Infoscan...

Infoscan: 8 lutego br. jest ostatnim dniem na zakup akcji Spółki z prawem poboru

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. informuje, że zgodnie z uchwałami podjętymi podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 10 lutego br. został wyznaczony jako dzień praw poboru akcji serii O. Oznacza to, że inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w emisji akcji Spółki muszą posiadać akcje Infoscan S.A. 8 lutego br. Infoscan do wtorku 8...
Money, pieniądze, Comparic

Akcjonariusze Infoscan wyrazili zgodę na inwestycję we właściciela platformy Intymna.pl

Akcjonariusze notowanego na NewConnect Infoscanu wyrazili zgodę na inwestycję w Grupę Modne Zakupy (GMZ.CO), właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl) oraz emisję akcji z prawem poboru. W jej ramach Spółka zamierza pozyskać min. 4,5 mln zł na nabycie 30 procent udziałów w GMZ.CO, a w dalszej kolejności przejęcie kontroli nad spółką. Akcjonariusze...
infoscan

Akcjonariusze Infoscanu zdecydują 30 XII o emisji do 26,42 mln akcji

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Infoscanu zdecydują 30 grudnia br. podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2,64 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 26 416 534 akcji zwykłych na okaziciela nowej serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podała spółka. Akcje serii...

Infoscan przejmie właściciela platformy Intymna.pl

Notowany na NewConnect Infoscan uzgodnił warunki inwestycji w Grupę Modne Zakupy (GMZ.CO), właściciela platform ecommerce (m.in. Intymna.pl). Według ustaleń Infoscan nabędzie 30 procent udziałów w GMZ.CO za kwotę 4,5 mln zł, a w dalszej kolejności przejmie kontrolę nad spółką. Podpisany dokument jest jednym z etapów realizacji strategii Infoscanna lata...
infoscan

Infoscan nabędzie 30% udziałów w GMZ.CO, potem przejmie kontrolę nad spółką

Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Infoscan uzgodnił warunki inwestycji w Grupę Modne Zakupy (GMZ.CO) - właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl), podała spółka. Infoscan nabędzie 30% udziałów w GMZ.CO za kwotę 4,5 mln zł, a w dalszej kolejności przejmie kontrolę nad spółką. Podpisany dokument jest jednym z etapów realizacji strategii Infoscan...

Infoscan publikuje strategię rozwoju na lata 2021-2025 i wchodzi na rynek e-commerce

Notowany na NewConnect Infoscan opublikował nową strategię rozwoju na lata 2021-2025. Strategia zakłada rozpoczęcie działalności na rynku e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o., z którą Spółka podpisała w październiku br. list intencyjny. Infoscan zakłada w nowej strategii zmianę branżę na e-commerce i wejście na GPW Jednym z...
infoscan

Infoscan zawarł list intencyjny z Grupą Modne Zakupy i GMZ.CO

W przypadku zakończenia negocjacji powodzeniem zostanie zawarta umowa, która określać będzie formę przyszłej współpracy Stron (dalej: „Umowa”). Strony na obecnym etapie nie wykluczają żadnego modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych. Strony uzgodnią preferowaną strukturę i formę Umowy zgodnie z założeniami biznesowymi oraz w interesie obecnych i przyszłych akcjonariuszy i udziałowców Stron.
infoscan

Infoscan zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews) - Infoscan po zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile (MGM), podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, wspierających rozwój spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży,...
infoscan

Infoscan zakończył negocjacje ws. połączenia z Movie Games Mobile

Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Infoscan zdecydował o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile (MGM), podała spółka. "Przedmiotowa decyzja została podjęta w związku z otrzymanym pismem o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia z emitentem, a także udzieloną przez spółkę na mocy term sheet wyłącznością w zakresie negocjacji...

Infoscan ze zmianami w zarządzie. Bliżej połączenia z Movie Games Mobile

Notowany na NewConnect Infoscan ogłosił zmiany w Zarządzie spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Piotr Sobiś – ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Kamila Gaworeckiego, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Movie Games Mobile. To kolejny krok zbliżający do połączenia obu...
Money, pieniądze, Comparic

Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N na 0,75 zł/szt.

Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N na 0,75 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd postanowił ustalić cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii N na kwotę 0,75 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie. Infoscan ustalił cenę emisyjną akcji serii N W lutym br. Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem...
infoscan

Prezes Movie Games Mobile obejmie do 300 tys. nowych akcji Infoscanu

Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który obejmie do 300 000 nowych akcji pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games Mobile, podała spółka. "Na mocy porozumienia, akcjonariusz wyraził wolę objęcia i opłacenia do 300 000 nowych, wyemitowanych przez spółkę...

Akcjonariusze Infoscanu zgodzili się na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Akcjonariusze Infoscan S.A., firmy telemedycznej z rynku NewConnect, zgodzili się na sprzedaż podmiotowi zewnętrznemu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także udziałów w spółkach zależnych, czyli Scansoft S.A. oraz Scanlink Medical sp. z o.o. Infoscan uzyskał zgodę akcjonariuszy na sprzedaż ZCP Zgoda uzyskana od Akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowała jeden z dwóch warunków...

Infoscan zrezygnował z finansowania od funduszu EHGOSF

Infoscan zawiesił dalsze emisje obligacji zamiennych na akcje realizowane w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 roku z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), podała spółka. Do tej pory spółka wyemitowała 6 transz obligacji o wartości 750 tys. zł każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy....

Movie Games – mobilna spółka zależna połączy się z Infoscan? – zapiski giełdowego spekulanta

Na notowaniach Movie Games, informacja nie wywołała większego poruszenia. Od końca listopada kurs spadł w skrajnym momencie o 25%. Czytelne wsparcie mamy przy 85-87 zł. Impulsem do odbicia może być ustalenie dokładnej daty wyczekiwanej gry Lust from Beyond, która miała ukazać się jeszcze w tym roku, mimo że jest na to coraz mniej czasu.
infoscan

Infoscan zrealizuje dostawę pilotażową 3 urządzeń dla szpitala MSWiA

Infoscan podpisał umowę na przeprowadzenie pilotażu używania trzech urządzeń MED Recorder z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w Warszawie, podała spółka. Po zakończeniu pilotażu, spółka planuje rozpoczęcie ze szpitalem rozmów o kontynuowaniu współpracy na warunkach komercyjnych. Infoscan przeprowadzi pilotaż nowych urządzeń "Pilotaż z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA...