XTB
ims

Grupa IMS miała 0,48 mln zł zysku netto, 0,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

IMS odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa IMS podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 0,77 mln zł wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,51 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 14,41 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,92 mln zł w porównaniu z 27,87 mln zł rok...
ims

Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie IMS podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 1,55 mln zł, tj. 5 groszy na akcję, podała spółka. IMS ostatecznie wypłaci dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie IMS podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości 5 groszy/akcję, tj. w wartości 1 554 954,3 zł. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 325 000 akcji własnych spółki)" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 4 września, a jej wypłata nastąpi 18 września 2020 r., podano także. Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video...
ims

IMS miał wstępnie 0,48 mln zł zysku netto, 2,24 mln zł EBITDA w II kw. 2020

IMS wypracował 482 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, i 2,24 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. IMS wypracował 482 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,51 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 14,41 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 770 tys. zł wobec  2,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,24 mln zł, wobec 4,09 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie. W okresie I-II kw. 2020 r. spółka miała wstępnie 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości...
ims

Akcjonariusze IMS zdecydują o 0,05 zł dywidendy na akcję 28 VIII

Akcjonariusze IMS zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1,55 mln zł, tj. 0,05 zł na akcję z części zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 28 sierpnia. IMS planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto IMS za 2019 rok w kwocie 8 101 758,22 zł  w następujący sposób: a) przeznacza na wypłatę dywidendy 0,05 zł na każdą akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje 1 554 954,3 zł b) pozostałą część zysku netto przenosi na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Proponowany dzień dywidendy to 4 września 2020 r. a termin wypłaty dywidendy 18 września 2020 r. Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w...
ims

IMS rekomenduje 0,05 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd IMS rekomenduje wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 1 554 954,3 zł, czyli 0,05 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji. IMS rekomenduje wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 1 554 954,3 zł, czyli 0,05 zł na akcję "Ww. rekomendacja wypłaty dywidendy wynika z szerokiej analizy sytuacji spółki, grupy kapitałowej IMS S.A. oraz otoczenia gospodarczego. W szczególności chodzi o stabilną, dobrą sytuację finansową emitenta, stopniowe powiększanie ilości lokalizacji abonamentowych ponad stan posiadania na koniec 2019 roku oraz odradzające się przychody z usług reklamowych" - czytamy w komunikacie. 23 kwietnia br. IMS zawiesił stosowaną przez spółkę politykę dywidendową w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020) i odwołał rekomendację zarządu dotyczącą wypłaty...
ims

IMS ma umowę ramową z bankiem na dostawę systemów Digital Signage

IMS podpisał ramową umowę na instalacje systemów Digital Signage z jednym z banków, posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów, podała spółka. Szacowany maksymalny przychód IMS z tytułu realizacji umowy w okresie trzyletnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł. IMS z kolejną umową na instalację Digital Signage Umowa zawarta została na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne 2 lata, podano. "Sprzedaż i instalacja systemów Digital Signage dla poszczególnych oddziałów banku realizowane będą w formie konkretnych zleceń. Szacowany maksymalny przychód emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie 3 - letnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł. Tempo i skala realizacji projektu uzależniona jest od bieżących decyzji partnera" - czytamy w...

WIG-INFO vs WIG-MEDIA. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-INFO oraz WIG-MEDIA, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono szóstego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. 4 z 5 Spółek wchodzących w skład indeksu WIG-INFO, w okresie 04.03-08.06 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Datawalk (73,6%). W przypadku indeksu WIG-MEDIA, tym razem wszystkie Spółki w badanym okresie przyniosły spadki. Najmocniej spadł IMS (27,2%). Zobacz...
ims

IMS miał 9,4 mln zł zysku netto, 17,98 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

IMS odnotował 9,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMS odnotował 9,4 mln zł zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 11,87 mln zł wobec 12,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 17,98 mln zł wobec 16,55 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,97 mln zł w 2020 r. wobec 52,7 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły w 2019 roku o 12% do poziomu 59 mln zł, EBITDA o 9% do wartości 18 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 1% i osiągnął wartość 9,4 mln zł. W roku 2019 na szeroką skalę realizowaliśmy...
ims

IMS zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do 2019 roku

IMS zawiesił stosowaną przez spółkę politykę dywidendową w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020) i odwołał rekomendację zarzadu dotyczącą wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku, podała spółka. Koronawirus powodem zmiany polityki spółki "Zawieszenie stosowanej polityki dywidendowej wynika z szerzącej się pandemii koronawirusa i wpływu tej sytuacji na działalność emitenta . Tym samym, zarząd odwołuje rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy za rok 2019 . O tym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości zarząd będzie rekomendował wypłatę zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu dywidendy za rok 2019, zarząd poinformuje w dniu zwołania ZWZ. Decyzja zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej w przyszłości" - czytamy w komunikacie. W lutym br. spółka poinformowała, że będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję...
Gorące spółki dnia

Moonlit Games [MLT], IMS S.A. [IMS] – Gorące spółki dnia

Spółka pokazał wczoraj swoje wyniki całoroczne oraz zapowiedziała chęć wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł. Na ten cel spółka przeznaczy łącznie 6,28 mln zł. Stopa dywidendy obecnie sięga więc około 5%. Warto dodać, że spółka regularnie od kilku lat zieli się zyskami. Co do szacunków za cały 2019 rok, spółka osiągnęła około 59 mln zł przychodów i 9,5
ims

IMS przy linii trendu. Spółka miała 1,79 mln zł zysku netto w III kw.

IMS odnotowało 1,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,38 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 4,11 mln zł wobec 3,23 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,49 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 12,14 mln zł rok wcześniej.
ims

IMS z 2,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r.

Na łamach czwartkowego programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Agnieszka Zaręba poinformowała, iż w drugim kwartale 2019 r. IMS odnotował 2,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. Akcje IMS wzrastają w czwartek o 0,5 procenta - Zysk operacyjny wyniósł 2,79 mln zł wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 14,41 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 12,28 mln zł rok wcześniej– oznajmiła Agnieszka Zaręba. https://youtu.be/DYw12NW8nuU?t=449 IMS to grupa która jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego:...
ims

IMS – 9,29 mln zł zysku netto w 2018 roku, notowania blisko wsparcia

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka wypracowała 9,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 12,07 mln zł wobec 9,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 16,55 mln zł wobec 13,46 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,7 mln zł w 2018 r. wobec 48,05 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 9,27 mln zł...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Bank Pekao, Enea, IMS

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Bank Pekao z dwoma nowymi Członkami Zarządu Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Jego kapitalizacja wynosi 29,11 mld PLN. Spółka znajduje się w indeksie WIG 20. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 6 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Banku, po uwzględnieniu...
ims

Grupa IMS [IMS] – świetne wyniki i duża korekta – analiza na zamówienie

Grupa IMS jest dostawcą usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Oferta spółki obejmuje takie usługi jak audiomarketing, videomarketing oraz aromamarketing. Spółka systematycznie pnie się do góry począwszy od 2013 roku. W tym czasie pojawiały się tylko nieznaczne korekty. Obecne spadki, które zaczęły się w kwietniu sięgają 25% i jest to spora wartość na tle historycznym. Dlaczego spółka stabilnie rośnie? Odpowiedź jest prosta, w taki sam sposób rosną jej wyniki. Od wielu lat, z roku na rok, rosną przychody ze sprzedaży oraz zyski netto. Za pierwsze półrocze bieżącego roku spółka wypracowała 4,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody sięgnęły 23,67 mln zł wobec 20,74 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację