XTB

Grupa IMS miała 3,65 mln zł zysku netto, 3,83 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 21.09.2021 (ISBnews) - Grupa IMS odnotowała 3,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,83 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,02 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 6,51 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,18 mln zł w porównaniu z 16,92 mln zł rok wcześniej. "Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2021 r. miała sytuacja związana z pandemią...
Gorące spółki dnia

Ambra [AMB], Grupa IMS [IMS] – Gorące spółki dnia

Spółka spodziewa się, że wraz z powiększaniem katalogów muzycznych Closer Music, w kolejnych latach obowiązywania umowy przychody z jej tytułu będą jeszcze większe. W drugiej połowie 2021 roku i kolejnych latach, emitent spodziewa się podpisywania kolejnych tego typu umów przez Closer Music, przede wszystkim z firmami z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Na wykresie tygodniowym kurs zmaga się z oporem w rejonie 3,50 zł.

Spółka zależna IMS ma umowę na dostarczanie bibliotek muzycznych

Closer Music - spółka zależna IMS - podpisała umowę z firmą z Europy Zachodniej, posiadającą w kilku krajach ok. 30 tys. lokalizacji abonamentowych audio, na dostarczanie bibliotek muzycznych przez Closer Music i wykorzystywanie ich przez tę firmę w swoich playlistach na świecie, podało IMS. Szacowane roczne przychody z tytułu publicznego wykorzystywania bibliotek muzycznych Closer Music wyniosą w pierwszym roku trwania umowy ok. 5-7 mln zł. Umowa została zawarta na czas określony do 30 czerwca 2022 roku. Umowa podlega automatycznemu przedłużeniu na dalszy czas oznaczony dwunastu miesięcy, o ile żadna ze stron skutecznie nie doręczy pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z umowy drugiej stronie najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy, zaznaczono. "Spółka spodziewa się, że wraz z powiększaniem katalogów muzycznych...

Akcjonariusze IMS zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze IMS zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,1 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji. Dzień dywidendy akcjonariusze ustalili na 6 lipca 2021 r.,a termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2021 r., podano w komunikacie. Na początku czerwca zarząd IMS rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 2 176 936,02 zł, czyli 0,07 zł na akcję. W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 1,55 mln zł, tj. 5 groszy na akcję. Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu...

Grupa IMS rekomenduje 0,07 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Zarząd IMS rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 2 176 936,02 zł, czyli 0,07 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji. "Rekomendacja wypłaty dywidendy wynika z szerokiej analizy sytuacji spółki, grupy kapitałowej IMS oraz otoczenia gospodarczego. W szczególności chodzi o stabilną, dobrą sytuację finansową emitenta, powiększanie ilości lokalizacji abonamentowych oraz odradzające się przychody z usług reklamowych. Rekomendacja jest także zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej" - czytamy w komunikacie. Według spółki, w przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy przez akcjonariuszy, będzie to dziewiąty rok z rzędu, w którym spółka dzieli się zyskiem. W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o wypłacie...

Grupa IMS miała 45 tys. zł straty netto, 1,75 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Grupa IMS odnotowała 45 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,11 mln zł wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1,75 mln zł wobec 2,78 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,16 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,41 mln zł rok wcześniej. "Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2021 r. miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa i ogłaszane przez władze państwowe lockdowny. Mimo tak trudnych, niestandardowych warunków, Grupa IMS wypracowała zysk EBITDA w wysokości 1 746 tys. zł. Ponadto, na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji, liczba lokalizacji abonamentowych jest...
ims

Grupa IMS miała 3,1 mln zł zysku netto, 10,44 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Grupa IMS odnotowała 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 9,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa IMS przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 4,61 mln zł wobec 11,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 10,44 mln zł wobec 17,98 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,5 mln zł w 2020 r. wobec 58,97 mln zł rok wcześniej. "Kryzys nie pozostał bez wpływu na nasze przychody i zyski, gdzie w przypadku jednych i drugich odnotowaliśmy spadki. Tym niemniej, w tym kryzysowym roku, na poziomie grupy kapitałowej IMS, udało nam się nie tylko utrzymać, ale powiększyć bazę lokalizacji abonamentowych do 20 236 sztuk. Uważamy to za dobry...

Erste Securities: Bogdanka i IMS z rekomendacją “kupuj”. Obie spółki w górę

Erste Securities Polska opublikował raport, w którym analitycy przyglądają się tym razem spółką Bogdanka oraz IMS. Według niedawno sporządzonego raportu, obie spółki otrzymują rekomendację "kupuj". Zaskoczeniem jedynie może być fakt, że obie spółki w ostatnim czasie znajdowały się w silniejszej tendencji spadkowej. Analitycy instytucji uważają jednak, że w najbliższym czasie oczekiwać będzie można stabilizacji w zakresie pandemii, co pozytywnie przenosić się może na wyniki spółek. Rekomendacja spółki dotyczy progu - "kupuj" obu spółek Analitycy zauważają, że spółki mogą zyskać na zmieniającym się klimacie Bogdanka oraz IMS zyskują podczas dzisiejszej sesji Erste Securities: W 2021 oczekujemy stabilizacji sytuacji pandemicznej Dziś dowiadujemy się z raportu przedstawionego 11 lutego przez Erste Securities, że spółka Bogdanka otrzymuje rekomendacje "kupuj" z wcześniejszego progu "sprzedaj". Nad spółką...

IMS: Spółka zależna Closer Music ma umowę na pozyskanie inwestora zagranicznego

Closer Music - spółka zależna IMS zajmująca się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych - wyemituje i sprzeda na rzecz zagranicznego inwestora udziały stanowiące 4,9% kapitału zakładowego (z uwzględnieniem tej emisji) za kwotę 140 tys. euro, podało IMS. Spółka zależna IMS wyemituje i sprzeda na rzecz zagranicznego inwestora udziały stanowiące 4,9% kapitału zakładowego "20 grudnia br. podpisana została umowa inwestycyjna dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o., zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz zagranicznego inwestora udziały stanowiące 4,9% kapitału zakładowego (z uwzględnieniem tej emisji) za kwotę 140 tys. euro. Szacunkowa wycena 100% udziałów Closer Music wynosi więc 12,7 mln zł" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji inwestycji strony określiły do...
ims

Grupa IMS miała 1,23 mln zł zysku netto, 2,94 mln zł EBITDA w III kw. 2020

Grupa IMS odnotowała 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa IMS odnotowała 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,46 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,94 mln zł wobec 4,11 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 8,91 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 13,49 mln zł rok wcześniej. "Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2020 r. i całym okresie 01.01.2020-30.09.2020 miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa. W obliczu tej niestandardowej, nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej, w kluczowym segmencie działalności Grupa IMS zdołała powiększyć...
ims

Grupa IMS miała 0,48 mln zł zysku netto, 0,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

IMS odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa IMS podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 0,77 mln zł wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,51 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 14,41 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,92 mln zł w porównaniu z 27,87 mln zł rok...
ims

Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie IMS podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 1,55 mln zł, tj. 5 groszy na akcję, podała spółka. IMS ostatecznie wypłaci dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie IMS podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości 5 groszy/akcję, tj. w wartości 1 554 954,3 zł. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 325 000 akcji własnych spółki)" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 4 września, a jej wypłata nastąpi 18 września 2020 r., podano także. Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video...
ims

IMS miał wstępnie 0,48 mln zł zysku netto, 2,24 mln zł EBITDA w II kw. 2020

IMS wypracował 482 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, i 2,24 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. IMS wypracował 482 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,51 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 14,41 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 770 tys. zł wobec  2,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,24 mln zł, wobec 4,09 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie. W okresie I-II kw. 2020 r. spółka miała wstępnie 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości...
ims

Akcjonariusze IMS zdecydują o 0,05 zł dywidendy na akcję 28 VIII

Akcjonariusze IMS zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1,55 mln zł, tj. 0,05 zł na akcję z części zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 28 sierpnia. IMS planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto IMS za 2019 rok w kwocie 8 101 758,22 zł  w następujący sposób: a) przeznacza na wypłatę dywidendy 0,05 zł na każdą akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje 1 554 954,3 zł b) pozostałą część zysku netto przenosi na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Proponowany dzień dywidendy to 4 września 2020 r. a termin wypłaty dywidendy 18 września 2020 r. Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w...
ims

IMS rekomenduje 0,05 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd IMS rekomenduje wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 1 554 954,3 zł, czyli 0,05 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji. IMS rekomenduje wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 1 554 954,3 zł, czyli 0,05 zł na akcję "Ww. rekomendacja wypłaty dywidendy wynika z szerokiej analizy sytuacji spółki, grupy kapitałowej IMS S.A. oraz otoczenia gospodarczego. W szczególności chodzi o stabilną, dobrą sytuację finansową emitenta, stopniowe powiększanie ilości lokalizacji abonamentowych ponad stan posiadania na koniec 2019 roku oraz odradzające się przychody z usług reklamowych" - czytamy w komunikacie. 23 kwietnia br. IMS zawiesił stosowaną przez spółkę politykę dywidendową w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020) i odwołał rekomendację zarządu dotyczącą wypłaty...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje