Conotoxia
Lukardi S.A. zawiera umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o.

Lukardi S.A. zawiera umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o.

Z raportu opublikowanego przez Lukardi S.A. dowiadujemy się, że w ramach planowanej transakcji SI-Consulting Sp. z o.o. wniesie aportem do Emitenta ok. 99,2% udziałów spółki SI-eCommerce Sp. z o.o. i obejmie 14 625 866 akcji nowej emisji Emitenta (stanowiących po ich rejestracji ok. 25% kapitału zakładowego Emitenta) po cenie...
impel

Impel wnioskuje do GPW o wycofanie z obrotu giełdowego z dniem 28 maja

Impel wystąpił do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego na GPW z dniem 28 maja 2021 roku, podała spółka. Impel wycofuje się z obrotu giełdowego na GPW "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2021 roku w przedmiocie...

Impel ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Impel otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji spółki, podał Impel. Wycofanie z obrotu nastąpi 28 maja 2021 r. Impel wycofuje się z obrotu na GPW W grudniu ub. roku Nutit a.s., jako strona porozumienia akcjonariuszy...
impel

Impel miał 6,58 mln zł zysku netto, 11,08 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Impel odnotował 6,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impel przedstawia swoje wyniki finansowe "Pierwszy kwartał 2021 roku Grupa Impel zakończyła zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 6 578...
impel

Impel miał 17,94 mln zł zysku netto, 50,19 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Impel odnotował 17,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 13,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impel przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 50,19 mln zł wobec 49,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 269,22 mln...
impel

Impel złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z GPW

Impel złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Impel planuje wycofanie akcji z GPW W grudniu ub. roku Nutit a.s., jako strona porozumienia akcjonariuszy Impel, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1,98 mln akcji spółki, stanowiących 15,41%...
impel

Nutit ogłosiło wezwanie na 15,41% akcji Impela po 13 zł za sztukę

Nutit a.s., jako strona porozumienia akcjonariuszy Impel, ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1,98 mln akcji spółki, stanowiących 15,41% udziału w kapitale zakładowym i 11,1% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem nabywane będą po cenie 13 zł za sztukę, podali nabywający i podmiot pośredniczący. Impel ogłosił wezwanie do...
impel

Spółka Impela otrzymała decyzję UCS o umorzeniu sprawy ws. VAT za 2015 r.

Hospital Service Company - spółka zależna Impela - otrzymał decyzję ws. podatku VAT za 2015 r. naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu ws. podatku VAT za 2015 r. która stanowi, że zwolnienie z podatku VAT do świadczonych przez spółkę usług było stosowane w sposób prawidłowy, podał Impel. Stwierdzono brak podstaw...
impel

Impel miał 11,33 mln zł zysku netto, 39,13 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Impel odnotował 11,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,41 mln zł wobec 17,42 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 39,13 mln zł wobec 34,46 mln zł...
impel

Impel miał 8,58 mln zł zysku netto, 60,94 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Impel odnotował 8,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impel podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszym półroczu Zysk operacyjny wyniósł 23,61 mln zł wobec 21,28 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik...
impel

Impel miał 3,54 mln zł zysku netto, 26,27 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Impel odnotował 3,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impel odnotował 3,54 mln zł zysku w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,46 mln zł wobec 8,36 mln zł zysku rok...
gpw

Impel odnotował blisko 14 mln zł zysku netto w 2019 r.

Impel odnotował 13,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw. Zysk operacyjny wyniósł...
impel

Impel – akcje drożeją o niemal 2% po 13,26 mln zł zysku netto za ubiegły rok

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw. Spółka opublikowała wyniki za 2018 rok. Poniżej kluczowe dane z raportu. Spółka odnotowała 13,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane...
wolumen

Przed zamknięciem. Impel [IPL] INGBSK [ING]

Impel Impel zajmuje się outsourcingiem usług. Przez ostatnie dwa miesiące kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym, który można uznać za korektę w formie flagi. Linię tego trendu można rysować na dwa sposoby, jednak niczego to nie zmienia, ponieważ oba warianty linii zostały przełamane. Jest to pozytywny sygnał. Jego potwierdzeniem...