Conotoxia
Lukardi S.A. zawiera umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o.

Lukardi S.A. zawiera umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia 99,2% udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o.

Z raportu opublikowanego przez Lukardi S.A. dowiadujemy się, że w ramach planowanej transakcji SI-Consulting Sp. z o.o. wniesie aportem do Emitenta ok. 99,2% udziałów spółki SI-eCommerce Sp. z o.o. i obejmie 14 625 866 akcji nowej emisji Emitenta (stanowiących po ich rejestracji ok. 25% kapitału zakładowego Emitenta) po cenie emisyjnej ustalonej w oparciu o wyceny sporządzone przez biegłego rewidenta. Jednocześnie Lukardi S.A. nabędzie udziały SI-eCommerce Sp. z o.o. Oryginał artykułu został opublikowany na stronie RelacjeRynku.pl Lukardi S.A. zawarło umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o. Jak dowiadujemy się z treści komunikatu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Lukardi S.A., umożliwiające wniesienie aportem udziałów SI-eCommerce Sp. z o.o., planowane jest na IV kwartał 2021 r. -...
impel

Impel wnioskuje do GPW o wycofanie z obrotu giełdowego z dniem 28 maja

Impel wystąpił do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego na GPW z dniem 28 maja 2021 roku, podała spółka. Impel wycofuje się z obrotu giełdowego na GPW "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2021 roku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym z dniem 28 maja 2021 roku spółka wystąpiła w dniu dzisiejszym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 28 maja 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Impel informował w ub. tygodniu, że otrzymał zezwolenie KNF na wycofanie...

Impel ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Impel otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji spółki, podał Impel. Wycofanie z obrotu nastąpi 28 maja 2021 r. Impel wycofuje się z obrotu na GPW W grudniu ub. roku Nutit a.s., jako strona porozumienia akcjonariuszy Impel, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1,98 mln akcji spółki, stanowiących 15,41% udziału w kapitale zakładowym i 11,1% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem nabywane były po cenie 13 zł za sztukę. W marcu br. ogłoszony został przymusowy wykup pozostałych akcji, stanowiących 4,73% głosów. Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.
impel

Impel miał 6,58 mln zł zysku netto, 11,08 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Impel odnotował 6,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impel przedstawia swoje wyniki finansowe "Pierwszy kwartał 2021 roku Grupa Impel zakończyła zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 6 578 tys. zł, tj. o 3 034 tys. zł wyższym niż w I kwartale roku ubiegłego. Wpływ na taką sytuację ma zarówno wynik EBIT, jak i poprawa w obszarze działalności finansowej" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,08 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA w I kwartale 2021 roku ukształtował się na poziomie 28,96 mln zł, co oznacza jego wzrost o 2,5% w stosunku do I...
impel

Impel miał 17,94 mln zł zysku netto, 50,19 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Impel odnotował 17,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 13,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impel przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 50,19 mln zł wobec 49,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 269,22 mln zł w 2020 r. wobec 2 211,98 mln zł rok wcześniej. "Pandemia na pewno wyostrzyła nasze działanie operacyjne, ale w zakresie długofalowych celów strategicznych Grupa Impel nie dokonuje istotnych zmian. To, co dla nas najważniejsze, to aktywne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów i budowanie coraz bardziej doskonałych, nowoczesnych narządzi zarządczych do ich zaspakajania. Dotychczas najbardziej dotkliwe były dla naszej branży nieczytelność i zmiany przepisów oraz tzw. 'dyktat najniższej ceny"' w przetargach...
impel

Impel złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z GPW

Impel złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Impel planuje wycofanie akcji z GPW W grudniu ub. roku Nutit a.s., jako strona porozumienia akcjonariuszy Impel, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1,98 mln akcji spółki, stanowiących 15,41% udziału w kapitale zakładowym i 11,1% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem nabywane były po cenie 13 zł za sztukę. W marcu br. ogłoszony został przymusowy wykup pozostałych akcji, stanowiących 4,73% głosów. Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.
impel

Nutit ogłosiło wezwanie na 15,41% akcji Impela po 13 zł za sztukę

Nutit a.s., jako strona porozumienia akcjonariuszy Impel, ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1,98 mln akcji spółki, stanowiących 15,41% udziału w kapitale zakładowym i 11,1% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem nabywane będą po cenie 13 zł za sztukę, podali nabywający i podmiot pośredniczący. Impel ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1,98 mln akcji spółki Nutit Wzywający działa w porozumieniu z następującymi podmiotami: Grzegorzem Dzikiem, Józefem Biegajem, Fedha sp. z o.o., Trade Bridge a.s. Podmiotami nabywającymi akcje będą Nutit (1) i Trade Bridge a.s. (2). "Po przeprowadzeniu wezwania nabywający 1 zamierza osiągnąć do 10 393 653 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, uprawniających do 58,18% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, reprezentowanych przez 7 493 653 akcji, stanowiących jednocześnie 58,25%...
impel

Spółka Impela otrzymała decyzję UCS o umorzeniu sprawy ws. VAT za 2015 r.

Hospital Service Company - spółka zależna Impela - otrzymał decyzję ws. podatku VAT za 2015 r. naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu ws. podatku VAT za 2015 r. która stanowi, że zwolnienie z podatku VAT do świadczonych przez spółkę usług było stosowane w sposób prawidłowy, podał Impel. Stwierdzono brak podstaw do zakwestionowania spółce Impela prawa do zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT "W doręczonej w dniu dzisiejszym decyzji organu II instancji, naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez spółkę, stwierdził brak podstaw do zakwestionowania spółce prawa do zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT do świadczonych w roku 2015 usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z...
impel

Impel miał 11,33 mln zł zysku netto, 39,13 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Impel odnotował 11,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,41 mln zł wobec 17,42 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 39,13 mln zł wobec 34,46 mln zł rok wcześniej. Impel odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 3 302 tys. zł w stosunku do III kwartału 2019 roku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i dotacji sięgnęły 568,34 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 559,19 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży usług (produktów), materiałów i towarów w III kwartale 2020 roku ukształtowały się na poziomie 553 904 tys. zł, co oznacza ich wzrost o 3 302 tys. zł w stosunku...
impel

Impel miał 8,58 mln zł zysku netto, 60,94 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Impel odnotował 8,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impel podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszym półroczu Zysk operacyjny wyniósł 23,61 mln zł wobec 21,28 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 60,94 mln zł wobec 55,34 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 092,62 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 1 073,47 mln zł rok wcześniej. "Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I półroczu 2020 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 797 353 tys. zł, co stanowi ich wzrost o 47 716 tys....
impel

Impel miał 3,54 mln zł zysku netto, 26,27 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Impel odnotował 3,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impel odnotował 3,54 mln zł zysku w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,46 mln zł wobec 8,36 mln zł zysku rok wcześniej. "Wskaźnik EBITDA w II kwartale 2020 roku ukształtował się na poziomie 26 266 tys., co oznacza jego wzrost o 2 772 tys. zł, tj. 10,9% w stosunku do I kwartału 2019 roku" - czytamy w sprawozdaniu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 560,04 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 534,76 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 2,5 mln zł wobec 2,22 mln zł...
Symbol GPW na tle wykresu

Impel odnotował blisko 14 mln zł zysku netto w 2019 r.

Impel odnotował 13,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw. Zysk operacyjny wyniósł 49,15 mln zł wobec 44,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 178,05 mln zł w 2019 r. wobec 2 140,91 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Impel w 2019 roku ukształtowały się na poziomie 2 160 105 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,6% r/r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 12,34 mln zł wobec 8,56 mln zł zysku...
impel

Impel – akcje drożeją o niemal 2% po 13,26 mln zł zysku netto za ubiegły rok

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw. Spółka opublikowała wyniki za 2018 rok. Poniżej kluczowe dane z raportu. Spółka odnotowała 13,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 172,48 mln zł w 2018 r. wobec 2 255,93 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 44,3 mln zł wobec 36,65 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 93,2 mln zł wobec 88,04 mln zł rok wcześniej. "Wypracowany zysk operacyjny w wysokości 44,3 mln zł jest o ponad 20% większy od wyników grupy w poprzednim roku obrotowym. Grupa kontynuowała strategię zwiększania rentowności portfela zamówień poprzez renegocjację...
wolumen

Przed zamknięciem. Impel [IPL] INGBSK [ING]

Impel Impel zajmuje się outsourcingiem usług. Przez ostatnie dwa miesiące kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym, który można uznać za korektę w formie flagi. Linię tego trendu można rysować na dwa sposoby, jednak niczego to nie zmienia, ponieważ oba warianty linii zostały przełamane. Jest to pozytywny sygnał. Jego potwierdzeniem byłoby przełamanie oporu znajdującego się na poziomie 24,25 zł oznaczonego czerwoną linią. Wsparcie znajduje się na poziomie 22,11 i zostało oznaczone zieloną linią. INGBSK Od sierpnia kurs INGBSK znajduje się w trendzie horyzontalnym. Dolne ograniczenie tego trendu znajduje się na poziomie 135,70 zł i zostało oznaczone zieloną linią. Dzisiaj cena zetknęła się jednak z górnym ograniczeniem, które znajduje się w przedziale 151,70 – 153 zł i zostało oznaczone czerwonymi liniami. Przełamanie tej...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ