XTB
IMC, IMC cc

IMC i OneSoil podpisały umowę w zakresie rozwoju technologii w rolnictwie cyfrowym

IMC, notowana na GPW, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zawarła umowę ze szwajcarską firmą OneSoil w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Współpraca pozwoli IMC na zwiększenie efektywności biznesu i wygenerowanie oszczędności m.in. w obszarze zużycia nawozów i nasion. W ciągu 5 lat rolnicza grupa może wdrożyć technologię szwajcarskiego partnera nawet na...

IMC podsumowuje wyniki pierwszego półrocza 2022 r.

Wyniki finansowe grupy rolniczej IMC, notowanej na warszawskiej giełdzie, w pierwszym półroczu 2022 r.  były pod mocny wpływem trwającej wojny w Ukrainie.  Przychody spółki w tym okresie spadły o 47% do 44,5 mln USD, a wynik EBITDA wyniósł 29 mln USD o 68% mniej niż w analogicznym okresie przed...

IMC: Rekordowe plony pomimo wojny

Pod koniec ubiegłego tygodnia grupa rolnicza IMC, notowana na warszawskiej giełdzie, zakończyła żniwa ozimej pszenicy. Spółka, pomimo trwającej wojny, zanotowała rekordową wydajność tego zboża. Pszenica była zasiana na powierzchni 18,3 tys. ha, z której zebrano 123 tys. ton. To daje średnią wydajność z hektara na poziomie 6,7 ton. Jest...

IMC zakończyło zbiory pszenicy na Ukrainie, plony wzrosły o 18% r/r

Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa rolne IMC na Ukrainie zakończyły zbiory pszenicy ozimej. Plony zebrano z powierzchni 18,3 tys. ha przy średnim plonie 6,7 t/ha, co stanowi rekordowy wynik dla wszystkich lat działalności gospodarczej spółki i jest o 18% wyższy od plonu pszenicy w IMC w 2021 r., podała...

IMC wycenione na 13,33 zł przez BM Banku Pekao. Poprawa wyników dopiero w 2023 roku?

W swojej najnowszej rekomendacji Biuro Maklerskie Banku Pekao SA wyceniło IMC na 13,33 zł, przy jednoczesnej rekomendacji „Sprzedaj”. Jak wskazują autorzy, wśród problemów, z którymi musi mierzyć się spółka, wymienia się m.in. blokadę ukraińskich portów na Morzu Czarnym. IMC wycenione na 13,33 zł przez Biuro Maklerskie Banku Pekao. Obecna...

IMC S.A. i krajobraz po bitwie. Czy działalność spółki przetrwa ten trudny czas?

W niniejszym raporcie wznawiamy pokrycie dla IMC aktualizując nasze prognozy finansowe i wycenę dla spółki. W ocenie audytora, opublikowane ostatnio wyniki za 2021 r. w pełni odzwierciedlają pozycję finansową spółki, ale trwająca w dalszym ciągu wojna stanowi istotne ryzyko z punktu widzenia kontynuacji prowadzonej działalności (tzw. zasada going concern). IMC...

IMC pomimo wojny kończy 1Q 2022 z wysokim poziomem gotówki

W 2021 r. przychody IMC, grupy rolniczej działającej na Ukrainie, wzrosły o 13% do 181,7 mln USD. Z kolei wynik EBITDA zwiększył się o 54% do 110,3 mln USD. Większość sprzedaż pochodziła z eksportu za granicą. Ze względu na blokadę ukraińskich portów, od końca lutego 2022 r., przychody spółki...

Ukraińska grupa IMC zakończyła “wojenny” siew zbóż jarych

15 maja grupa rolnicza IMC działająca na Ukrainie, zakończyła najcięższą kampanię siewną w całej swojej 15 letniej historii działalności. Pomimo trwającej wojny spółce udało się przeprowadzić siew zbóż w ciągu 3 tygodni. IMC mimo wojny zakończyła siew zbóż jarych W sumie zasiano słonecznik na powierzchni 19,2 tys. ha oraz kukurydzę na...
imc

Grupa IMC działająca na Ukrainie wystartowała z wiosenną kampanią siewną

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, pomimo toczącej się wojny, wystartowała z wiosenną kampanią siewną. W sumie w tym sezonie zbożami jarymi i ozimymi będzie zasiane 70% banku ziemi. Spółka pracuje również nad uruchomieniem nowych szlaków eksportowych z pominięciem ukraińskich portów. IMC rozpoczyna kampanię siewną we wszystkich regionach działalności  W trakcie...

IMC rozpoczęło wiosennę kampanię siemną, chce obsiać ok. 70 tys. ha

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa rolne IMC w Ukrainie rozpoczęły wiosenną kampanię siewną, podała spółka. Planują obsiać słonecznikiem i kukurydzą około 70 tys. hektarów w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim. Spółka ma zapewnione wszystkie niezbędne maszyny rolnicze i środki produkcji (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, paliwo) dla planowanych obszarów...

IMC zawiesiło produkcję i eksport w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie

Warszawa, 07.03.2022 (ISBnews) - IMC zawiesiło wszystkie działania produkcyjne i eksportowe w związku z wojną w Ukrainie, podała spółka. "Zakłady produkcyjne oraz grunty uprawiane przez przedsiębiorstwa IMC S.A. znajdują się w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim Ukrainy, gdzie obecnie trwają aktywne działania wojenne. Obecnie wszystkie działania produkcyjne i eksportowe są...
imc

IMC, grupa rolnicza z Ukrainy, gotowa do kampanii siewnej 2022 r.

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie aktywnie przygotowuje się do siewu zbóż jarych, który rozpocznie się w kwietniu 2022 r. Przedstawiciele firmy przewidują, że w tym roku prace polowe mogą rozpocząć się szybciej niż zazwyczaj ze względu na warunki pogodowe. IMC przygotowuje się do siewu zbóż jarych, który rozpocznie się...

IMC wdraża innowacje w ukraińskim rolnictwie – Autonomiczne pojazdy, drony oraz technologie satelitarne

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie podsumowuje 15 lat działalności oraz wdrożeń nowych technologii. W ramach strategii rozwoju obowiązującej do 2030 r. wprowadza nowe rozwiązania, które mają zwiększyć efektywność kosztową, a także pozwolą osiągać wyższe plony. Grupa przygotowuje się m.in. do wdrożenia pojazdów autonomicznych w pracach na polu. IMC stawia...
Gorące spółki dnia

ML System [MLS], Grupa IMC [IMC] – Gorące spółki dnia

Ciągłe skupienie na wyszukiwaniu nowych rozwiązań i doskonaleniu obszaru technologicznego kolejny raz dało efekty i udowodniło słuszność wybranego rozwiązania" - podsumował dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij. Po 17% korekcie do czytelnego wsparcia i linii trendu, cena odbija odrabiając już połowę strat. Celem popytu powinien być ostatni szczyt przy 35,20 zł.

Grupa IMC: Wyniki zbiorów kukurydzy istotnie powyżej planu

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zakończyła żniwa kukurydzy, która w tym sezonie była uprawiana na powierzchni ponad 68 tys. ha. W sumie plon tej uprawy wyniósł 718 tys. ton, czyli o  11% więcej niż przed rokiem. Żniwa kukurydzy okazały się lepsze od pierwotnych założeń spółki. Grupa IMC zakończyła żniwa...
imc

Kurs IMC na nowych maksimach. Rekomendacja z wyceną 33,80 zł

"W kwestii kluczowych dla wyników IMC cen zbóż, podtrzymujemy nasze szacunki dla kukurydzy na poziomie USD 220/t. Podwyższyliśmy za to ścieżkę benczmarkowych cen pszenicy i słonecznika, z uwagi na sprzyjające makro, choć jednocześnie obniżyliśmy realizację cen IMC vs. ceny rynkowe. Po stronie kosztów, widzimy ryzyko wzrostów w obszarze paliw oraz nawozów w kolejnym roku. Mimo, to w 2022 r. spodziewamy się wysokiej DY pre-tax na poziomie 9,9 proc." - dodano.

Grupa IMC odnotowała rekordowe zyski w pierwszym półroczu 2021 r.

77,4 mln USD zysku netto i 91,9 mln USD wyniku EBITDA wypracowała IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie. To rekordowe pod tym względem półrocze w 14 letniej historii działalności Grupy. Grupa IMC  zakończyła pierwsze półrocze 2021 roku z rekordowymi zyskami Przychody IMC w pierwszej połowie roku 2021 wzrosły o 6% do...

IMC podsumowuje żniwa pszenicy ozimej

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie w tym tygodniu zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W trakcie żniw zebrano 122 tys. ton zboża z powierzchni 21,4 tys. ha. Wyniki są na podobnym poziomie jak przed rokiem (123 tys. ton) Wydajność upraw pszenicy w tym sezonie wyniosła 5,7 ton z hektara, co jest...

Wig20 zyskuje 0,7% w poniedziałek po 14. Analiza notowań: Kernel, Astarta oraz IM Company

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 5 godzinach handlu 0,7%, WIG 0,6%, mWIG40 zyskuje 0,3%, a sWIG80 0,8%. 14 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory LPP które zyskują 2,28%, a najsłabiej...
Pole pszenicy na tle niebieskiego nieba

IMC przeprowadziła wiosenną kampanię siewną na 94,3 tys. ha

IMC zakończyła wiosenną kampanie siewną. Obszar zasiewu upraw jarych w tym roku wyniósł 94,3 tys. ha, podała spółka. Siew został przeprowadzony w planowanym terminie. Władze spółki pozytywnie oceniają aktualny stan upraw oraz warunki pogodowe, licząc tym samym na dobre plony. Największy udział w strukturze upraw zajęła kukurydza - 68,5 tys....
imc

IMC miało 1,41 mln USD zysku netto, 8,88 mln USD znorm. EBITDA w I kw. 2021

IMC odnotowało 1,47 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 14,72 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMC przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,18 mln USD wobec 5,16 mln USD straty rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA w I kw. 2021...

IMC skokowo zwiększa swoje zyski i publikuje nową strategię

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zanotowała czterokrotny wzrost wyniku netto w 2020 r. Spółka wypracowała w ubiegłym roku 31,7 mln USD czystego zysku vs. 7,3 mln USD w 2019 roku. Firma opublikowała też nową strategię na lata 2021 - 2030, która zakłada kontynuację obecnej polityki corocznego wypłacania dywidendy. IMC...

IMC miało 31,79 mln USD zysku netto, 71,84 mln USD znorm. EBITDA w 2020 r.

IMC odnotowało 31,79 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 7,48 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMC przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 50,35 mln USD wobec 15,22 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowany wynik EBITDA sięgnął 71,84 mln zł...
Money, pieniądze, Comparic

Strategia IMC na lata 2021-2030 przewiduje coroczną wypłatę dywidendy

Strategia IMC na lata 2021-2030 przewiduje m.in. coroczną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, podała spółka. IMC przewiduje coroczną wypłatę dywidendy "1. Przez najbliższe 10 lat spółka pozostanie spółką czysto rolniczą, zajmującą się uprawą wysoko rentownych, zorientowanych na eksport roślin. 2. Spółka będzie koncentrować się na efektywności operacyjnej i zrównoważonym rozwoju w odniesieniu do...
Pole pszenicy na tle niebieskiego nieba

Ukraińskie spółki podbijają GPW. Ich notowania są najmocniejsze od 2 lat

Dynamiczne odbicie, związane z hossą „Bidena-Pfizera”, które miało miejsce w końcówce 2020 roku, nie ominęło również indeksu WIG Ukraina, który zrzesza spółki zajmujące się produkcją rolną. Co więcej, w tym przypadku zaobserwować można zdecydowanie przyśpieszenie na początku obecnego roku. Na koniec czwartkowych notowań cena indeksu wynosiła 532,58, a jeszcze...

IMC z dobrymi zbiorami kukurydzy

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, w ubiegłym tygodniu zakończyła zbiory kukurydzy, największej uprawy spółki. Wyniki żniw są zbliżone do ubiegłorocznych. Wynik IMC lepszy o 77% od średniej krajowej IMC w tym sezonie zebrała kukurydzę z powierzchni 69,2 tys. ha, a plon wyniósł 645,5 tys. ton co daje wydajność na poziomie...
rothschildowie

IMC miało 33,47 mln USD zysku netto, 49,12 mln USD zysku EBIT w I-III kw. 2020

IMC odnotowało 33,47 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 18,66 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMC publicznie podsumowuje swoje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 49,12 mln USD wobec 22,81 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła...

IMC z wysokimi plonami słonecznika i zakończonym siewem pszenicy ozimej

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, w ubiegłym tygodniu zakończyła zbiory słonecznika oraz siew pszenicy ozimej. Wynik żniw słonecznika plasuje je na drugim miejscu w historii spółki. IMC zakończyła zbiory słonecznika oraz siew pszenicy ozimej W efekcie 90 tys. ton słonecznika zebrano z powierzchni 25,8 tys. ha, co daje średnią wydajność...
ims

Grupa IMS wdraża audiomarketing w sieci salonów Deichmann

Grupa IMS wdraża usługę audiomarketingu w salonach obuwniczych sieci Deichmann, podał IMS. IMS wdroży usługę audiomarketingu w salonach obuwniczych sieci Deichmann "Ponad 200 lokalizacji salonów Deichmann postawiło na profesjonalizm i sprawdzoną markę w dziedzinie marketingu sensorycznego. Wyjątkowa, dedykowana oprawa muzyczna będzie swoistą wizytówkę muzyczną tej marki, tworząc przyjemną atmosferę, zapewniającą klientom...

IMC miało 26,8 mln USD zysku netto, 47,61 mln USD EBITDA w I poł. 2020 r.

Grupa IMC odnotowała 26,8 mln USD skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 27,58 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMC podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszej połowie bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 37,01 mln USD wobec 32,48 mln USD zysku rok wcześniej. Grupa poprawiła...
imc

IMC wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,18 euro na akcję

IMC zdecydowało o wypłacie zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,18 euro na akcję, podała spółka. IMC wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,18 euro na akcję "Zaliczkowa dywidenda 0,18 euro na akcję zatwierdzona przez radę dyrektorów będzie wypłacona 28 sierpnia 2020 (dzień wypłaty) akcjonariuszom, a dniem dywidendy będzie 21 sierpnia br." - czytamy...

BM Pekao obniża cenę docelową IMC do 15,51 złotych

Pandemia wciąż silnie wpływa na zachowania konsumentów. Jednym z rezultatów kryzysu jest zmiana popytu na zboża. Między innymi z tego powodu BM Pekao zdecydowało się na obniżenie dwunastomiesięcznej ceny docelowej IMC o 19 groszy do 15,51 złotych. Przychody IMC w 2019 roku wyniosły 170 miliardów dolarów. Cena kukurydzy ma...

IMC zakończyła żniwa pszenicy ozimej

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie w tym tygodniu zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W trakcie żniw trwających około trzy tygodnie zebrano zboże z powierzchni 21,2 tys. ha, czyli o ponad 60% większej niż przed rokiem. Dużo większe zbiory niż rok wcześniej W sumie w gospodarstwach spółki zebrano 123 tys. tony pszenicy...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ