Conotoxia

Ukraińska grupa IMC zakończyła “wojenny” siew zbóż jarych

15 maja grupa rolnicza IMC działająca na Ukrainie, zakończyła najcięższą kampanię siewną w całej swojej 15 letniej historii działalności. Pomimo trwającej wojny spółce udało się przeprowadzić siew zbóż w ciągu 3 tygodni. IMC mimo wojny zakończyła siew zbóż jarych W sumie zasiano słonecznik na powierzchni 19,2 tys. ha oraz kukurydzę na areale 50,2 tys. ha. Łącznie z uprawami ozimymi w tym sezonie spółka obsiała 73% banku ziemi. Reszta areału, położona na terenach gdzie toczyły się walki,musi być rozminowana. Władze spółki planują przywrócenie ich do użytkowania już przy jesiennym siewie pszenicy ozimej. - Jeszcze na początku marca nie byliśmy przekonani, że będziemy mogli przystąpić do siewu choćby w jednym z naszych klastrów. Wówczas część obwodu czernihowskiego oraz sumskiego była okupowana, a wojska rosyjskie...
imc

Grupa IMC działająca na Ukrainie wystartowała z wiosenną kampanią siewną

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, pomimo toczącej się wojny, wystartowała z wiosenną kampanią siewną. W sumie w tym sezonie zbożami jarymi i ozimymi będzie zasiane 70% banku ziemi. Spółka pracuje również nad uruchomieniem nowych szlaków eksportowych z pominięciem ukraińskich portów. IMC rozpoczyna kampanię siewną we wszystkich regionach działalności  W trakcie wiosennej kampanii IMC zasieje słonecznik i kukurydzę na powierzchni blisko 70 tys. hektarów w Czernichowskim, Sumskim oraz Połtawskim obwodzie. Firma jest wyposażona w niezbędne zasoby (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin oraz paliwo) dla realizacji prac na planowanym areale. Dodatkowo, IMC przeprowadziła też pracę związane z dokarmieniem i ochroną pszenicy ozimej, którą zasiano jesienią 2021 na powierzchni 18 tys. ha. Obecnie te uprawy znajdują się w dobrym stanie. Łącznie, razem z...

IMC rozpoczęło wiosennę kampanię siemną, chce obsiać ok. 70 tys. ha

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa rolne IMC w Ukrainie rozpoczęły wiosenną kampanię siewną, podała spółka. Planują obsiać słonecznikiem i kukurydzą około 70 tys. hektarów w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim. Spółka ma zapewnione wszystkie niezbędne maszyny rolnicze i środki produkcji (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, paliwo) dla planowanych obszarów zasiewów. Wcześniej spółka prowadziła prace związane z nawożeniem i ochroną pszenicy ozimej zasianej jesienią 2021 roku na powierzchni 18 tys. hektarów. Obecnie pszenica ozima jest w dobrym stanie. Biorąc pod uwagę pszenicę ozimą, planuje się obsiać około 70% banku ziemi spółki. Na pozostałych obszarach konieczne jest przeprowadzenie prac rozminowywania, ponieważ w marcu 2022 r. miały tam miejsce aktywne działania wojenne. Zakończenie wiosennej kampanii siewnej planowane jest na koniec maja, podano. "W wyniku...

IMC zawiesiło produkcję i eksport w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie

Warszawa, 07.03.2022 (ISBnews) - IMC zawiesiło wszystkie działania produkcyjne i eksportowe w związku z wojną w Ukrainie, podała spółka. "Zakłady produkcyjne oraz grunty uprawiane przez przedsiębiorstwa IMC S.A. znajdują się w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim Ukrainy, gdzie obecnie trwają aktywne działania wojenne. Obecnie wszystkie działania produkcyjne i eksportowe są zawieszone. Głównym priorytetem dla firmy jest ratowanie życia naszych pracowników" - czytamy w komunikacie. Ze względu na trwającą wojnę przewidujemy opóźnienie w publikacji raportu rocznego IMC i jego spółek zależnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. na czas nieokreślony, podkreślono. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana...
Zetly
imc

IMC, grupa rolnicza z Ukrainy, gotowa do kampanii siewnej 2022 r.

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie aktywnie przygotowuje się do siewu zbóż jarych, który rozpocznie się w kwietniu 2022 r. Przedstawiciele firmy przewidują, że w tym roku prace polowe mogą rozpocząć się szybciej niż zazwyczaj ze względu na warunki pogodowe. IMC przygotowuje się do siewu zbóż jarych, który rozpocznie się w kwietniu 2022 r. IMC w ramach przygotowań do kampanii siewnej jest już w 100% zaopatrzona w nasiona, środki ochrony roślin oraz nawozów, które będą wykorzystane w trakcie nowego sezonu. Trwają obecnie coroczne treningi służb agronomicznych i inżynieryjnych. Zbliżają się do końca remonty maszyn rolniczych, a na stan firmy trafiają nowe siewniki i traktory. - Już zakończyliśmy planowanie wiosennej kampanii siewnej. W tym tygodniu odbywają się treningi dla agronomów i inżynierów IMC,...

IMC wdraża innowacje w ukraińskim rolnictwie – Autonomiczne pojazdy, drony oraz technologie satelitarne

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie podsumowuje 15 lat działalności oraz wdrożeń nowych technologii. W ramach strategii rozwoju obowiązującej do 2030 r. wprowadza nowe rozwiązania, które mają zwiększyć efektywność kosztową, a także pozwolą osiągać wyższe plony. Grupa przygotowuje się m.in. do wdrożenia pojazdów autonomicznych w pracach na polu. IMC stawia na innowacje i autonomiczne pojazdy IMC stale koncentruje się na pozyskiwaniu najnowszych technologii w rolnictwie i zwiększaniu produktywności. - Zbudowaliśmy jasną strategię modernizacji technologii. IMC skupiło się na tym, aby sprzęt był w porównywalnym stanie, dlatego konieczna jest modernizacja całych grup sprzętu na raz. Dla każdego ustalono limit żywotności, powyżej którego użytkowanie jest nieracjonalne, ponieważ koszty konserwacji znacznie wzrastają. IMC opracowało już strategię modernizacji sprzętu do 2030 roku – komentuje Aleksander Wierżihowskij,...
Gorące spółki dnia

ML System [MLS], Grupa IMC [IMC] – Gorące spółki dnia

Ciągłe skupienie na wyszukiwaniu nowych rozwiązań i doskonaleniu obszaru technologicznego kolejny raz dało efekty i udowodniło słuszność wybranego rozwiązania" - podsumował dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij. Po 17% korekcie do czytelnego wsparcia i linii trendu, cena odbija odrabiając już połowę strat. Celem popytu powinien być ostatni szczyt przy 35,20 zł.

Grupa IMC: Wyniki zbiorów kukurydzy istotnie powyżej planu

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zakończyła żniwa kukurydzy, która w tym sezonie była uprawiana na powierzchni ponad 68 tys. ha. W sumie plon tej uprawy wyniósł 718 tys. ton, czyli o  11% więcej niż przed rokiem. Żniwa kukurydzy okazały się lepsze od pierwotnych założeń spółki. Grupa IMC zakończyła żniwa kukurydzy Średnia wydajność kukurydzy wyniosła 10,55 t/ha vs 9,33 t/ha w ubiegłym roku. Jest to jednocześnie drugi najlepszy wynik w tym obszarze w 14 letniej historii działalności firmy. Wcześniej rekord wydajności tej uprawy padł w 2018, kiedy wskaźnik wyniósł 11,1 t/ha. Obecne wyniki są jednocześnie o 42% lepsze od średniej krajowej. Według informacji miejscowego Ministerstwa Polityki Rolny i Żywności według stanu na 2 grudnia, średnia wydajność zbiorów kukurydzy wyniosła 7,42 t/ha. -...
imc

Kurs IMC na nowych maksimach. Rekomendacja z wyceną 33,80 zł

"W kwestii kluczowych dla wyników IMC cen zbóż, podtrzymujemy nasze szacunki dla kukurydzy na poziomie USD 220/t. Podwyższyliśmy za to ścieżkę benczmarkowych cen pszenicy i słonecznika, z uwagi na sprzyjające makro, choć jednocześnie obniżyliśmy realizację cen IMC vs. ceny rynkowe. Po stronie kosztów, widzimy ryzyko wzrostów w obszarze paliw oraz nawozów w kolejnym roku. Mimo, to w 2022 r. spodziewamy się wysokiej DY pre-tax na poziomie 9,9 proc." - dodano.
Zetly

Grupa IMC odnotowała rekordowe zyski w pierwszym półroczu 2021 r.

77,4 mln USD zysku netto i 91,9 mln USD wyniku EBITDA wypracowała IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie. To rekordowe pod tym względem półrocze w 14 letniej historii działalności Grupy. Grupa IMC  zakończyła pierwsze półrocze 2021 roku z rekordowymi zyskami Przychody IMC w pierwszej połowie roku 2021 wzrosły o 6% do 84,8 mln USD w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.Wpływ na to miała sprzedaż kukurydzy. 99% sprzedaży zbóż i roślin oleistych w tym okresie przypada właśnie na tą uprawę. Jej ceny wzrosły o 20% w porównaniu z pierwszym półroczu 2020 r, co zrekompensowało 10% spadek wolumenu. Zysk netto IMC wzrósł o 189% do 77,4 mln USD, a EBITDA zwiększyła się o 93% do 91,9 mln USD. Skokowe wzrosty to efekt zwiększających...

IMC podsumowuje żniwa pszenicy ozimej

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie w tym tygodniu zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W trakcie żniw zebrano 122 tys. ton zboża z powierzchni 21,4 tys. ha. Wyniki są na podobnym poziomie jak przed rokiem (123 tys. ton) Wydajność upraw pszenicy w tym sezonie wyniosła 5,7 ton z hektara, co jest o 25% wynikiem lepszym niż średnia na Ukrainie (4,55 t/ha). - Warunki pogodowe mocno różniły się w zależności od regionu, w którym uprawiamy pszenicę ozimą. Na pierwszy plan wybija się susza, faktyczny brak opadów i ekstremalnie wysokie temperatury w regionie Sumy, w kluczowej fazie wzrostu ziaren. Miało to oczywiście negatywny wpływ na wydajność pszenicy w tym miejscu. Jednak posiadamy zdywersyfikowaną geografię upraw, przez co w innych regionach wyniki były wspaniałe, co...

Wig20 zyskuje 0,7% w poniedziałek po 14. Analiza notowań: Kernel, Astarta oraz IM Company

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 5 godzinach handlu 0,7%, WIG 0,6%, mWIG40 zyskuje 0,3%, a sWIG80 0,8%. 14 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory LPP które zyskują 2,28%, a najsłabiej KGHM (-0,4%). Wzrosty na GPW po 5 godzinach poniedziałkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje LPP (+2,28%), a najmocniej traci KGHM (-0,4%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje DataWalk (+2,2%), a najmocniej traci Ten Square Games (-2,45%). Nagranie z samego otwarcia poniedziałkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na stronie głównej...
Pole pszenicy na tle niebieskiego nieba

IMC przeprowadziła wiosenną kampanię siewną na 94,3 tys. ha

IMC zakończyła wiosenną kampanie siewną. Obszar zasiewu upraw jarych w tym roku wyniósł 94,3 tys. ha, podała spółka. Siew został przeprowadzony w planowanym terminie. Władze spółki pozytywnie oceniają aktualny stan upraw oraz warunki pogodowe, licząc tym samym na dobre plony. Największy udział w strukturze upraw zajęła kukurydza - 68,5 tys. ha, która od wielu lat jest głównym zbożem w gospodarstwach IMC. 25,8 tys. ha zajął areał przeznaczony pod słonecznik, podano. "W tym roku siew upraw jarych musieliśmy przeprowadzić w bardzo napiętych terminach, gdyż start kampanii był przesunięty prawie o 10 dni w porównaniu z poprzednimi latami. Było to spowodowane bardzo niskimi temperaturami i obfitymi opadami, w konsekwencji gleba była niegotowa do prac siewnych. Niemniej jednak, dzięki sprawnej pracy całego zespołu produkcyjnego...
imc

IMC miało 1,41 mln USD zysku netto, 8,88 mln USD znorm. EBITDA w I kw. 2021

IMC odnotowało 1,47 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 14,72 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMC przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,18 mln USD wobec 5,16 mln USD straty rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA w I kw. 2021 r. wyniosła 8,88 mln USD wobec 0,21 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,57 mln USD w I kw. 2021 r. wobec 50,56 mln USD rok wcześniej. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

IMC skokowo zwiększa swoje zyski i publikuje nową strategię

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zanotowała czterokrotny wzrost wyniku netto w 2020 r. Spółka wypracowała w ubiegłym roku 31,7 mln USD czystego zysku vs. 7,3 mln USD w 2019 roku. Firma opublikowała też nową strategię na lata 2021 - 2030, która zakłada kontynuację obecnej polityki corocznego wypłacania dywidendy. IMC zanotowała czterokrotny wzrost wyniku netto w 2020 r. Przychody Grupy w ubiegłym roku wyniosły 161,4 mln USD (o 5% niższe niż w 2019 r.). Nieznaczny spadek związany jest z mniejszą sprzedażą zbóż i roślin oleistych wywołaną niższymi zbiorami w 2020 r. 98% sprzedaży było wypracowane w segmencie upraw, 1% pochodził z hodowli bydła mlecznego, a pozostały 1% przypadał na usługi związane z magazynowaniem zbóż. 78% przychodów pochodziło z eksportu. Wynik na poziomie...

IMC miało 31,79 mln USD zysku netto, 71,84 mln USD znorm. EBITDA w 2020 r.

IMC odnotowało 31,79 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 7,48 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMC przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 50,35 mln USD wobec 15,22 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowany wynik EBITDA sięgnął 71,84 mln zł wobec 39,28 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,39 mln USD w 2020 r. wobec 169,6 mln USD rok wcześniej. "Przychody związane ze sprzedażą kukurydzy zmniejszyły się o 13% do 103,7 mln USD w bieżącym okresie z 118,8 mln USD w poprzednim okresie ze względu na zmniejszenie wolumenu w 2020 r. Zwiększenie powierzchni zasiewów pszenicy w 2020 roku spowodowało wzrost przychodów ze sprzedaży pszenicy o 66% - z 13,5...
Money, pieniądze, Comparic

Strategia IMC na lata 2021-2030 przewiduje coroczną wypłatę dywidendy

Strategia IMC na lata 2021-2030 przewiduje m.in. coroczną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, podała spółka. IMC przewiduje coroczną wypłatę dywidendy "1. Przez najbliższe 10 lat spółka pozostanie spółką czysto rolniczą, zajmującą się uprawą wysoko rentownych, zorientowanych na eksport roślin. 2. Spółka będzie koncentrować się na efektywności operacyjnej i zrównoważonym rozwoju w odniesieniu do ludzi, ziemi i środowiska. 3. Strategia spółki przewiduje coroczną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
Pole pszenicy na tle niebieskiego nieba

Ukraińskie spółki podbijają GPW. Ich notowania są najmocniejsze od 2 lat

Dynamiczne odbicie, związane z hossą „Bidena-Pfizera”, które miało miejsce w końcówce 2020 roku, nie ominęło również indeksu WIG Ukraina, który zrzesza spółki zajmujące się produkcją rolną. Co więcej, w tym przypadku zaobserwować można zdecydowanie przyśpieszenie na początku obecnego roku. Na koniec czwartkowych notowań cena indeksu wynosiła 532,58, a jeszcze przed świętami wartość ta oscylowała w granicach 445. Dzięki temu kurs zbliża się do poziomów z 2017 roku. Indeks WIG Ukraina zakończył czwartkową sesję 6,69% na plusie. Dynamiczne wzrosty wspierana są przez rosnące ceny płodów rolnych. Największym podmiotem, który determinuje ruchy indeksu pozostaje Kernel. Rosnące ceny surowców rolnych sprzyjają indeksowi WIG Ukraina Spółki skupione wokół indeksu związane są przede wszystkim z produkcji rolną, dlatego też wzrosty cen surowców kukurydzy, pszenicy czy też...

IMC z dobrymi zbiorami kukurydzy

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, w ubiegłym tygodniu zakończyła zbiory kukurydzy, największej uprawy spółki. Wyniki żniw są zbliżone do ubiegłorocznych. Wynik IMC lepszy o 77% od średniej krajowej IMC w tym sezonie zebrała kukurydzę z powierzchni 69,2 tys. ha, a plon wyniósł 645,5 tys. ton co daje wydajność na poziomie 9,33 t/ha. Wynik ten jest lepszy o 77% od średniej krajowej (według oficjalnych danych 30.11.2020 średnia wydajność kukurydzy na Ukrainie wyniosła 5,26 t/ha). - W rolnictwie żaden z sezonów nie można porównać pod względem warunków z poprzednim. 2020 rok nie jest wyjątkiem i jego „unikalność” odbiła się na wszystkich segmentach gospodarki. Jeśli dla większości branż decydujących czynnikiem była pandemia koronawirusa i związane z nimi ograniczenia to dla rolnictwa wyzwaniem był brak...
rothschildowie

IMC miało 33,47 mln USD zysku netto, 49,12 mln USD zysku EBIT w I-III kw. 2020

IMC odnotowało 33,47 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 18,66 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMC publicznie podsumowuje swoje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 49,12 mln USD wobec 22,81 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 64,71 mln USD vs 39,95 mln USD. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,84 mln USD w I-III kw. 2020 r. wobec 118,77 mln USD rok wcześniej. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

IMC z wysokimi plonami słonecznika i zakończonym siewem pszenicy ozimej

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, w ubiegłym tygodniu zakończyła zbiory słonecznika oraz siew pszenicy ozimej. Wynik żniw słonecznika plasuje je na drugim miejscu w historii spółki. IMC zakończyła zbiory słonecznika oraz siew pszenicy ozimej W efekcie 90 tys. ton słonecznika zebrano z powierzchni 25,8 tys. ha, co daje średnią wydajność na poziomie 3,5 t/ha. Jest to nie tylko bardzo dobry wynik na tle historycznych rezultatów IMC, ale również w porównaniu do średniej na Ukrainie. Wydajność słonecznika w gospodarstwach giełdowej grupy była o 84% lepsza niż średnia krajowa (według danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy na dzień 24 września 2020 r. średnia w kraju wyniosła 1,9 t/ha). Równolegle spółka prowadziła siew pszenicy ozimej. W sumie pod tą uprawę przeznaczono 21,4...
ims

Grupa IMS wdraża audiomarketing w sieci salonów Deichmann

Grupa IMS wdraża usługę audiomarketingu w salonach obuwniczych sieci Deichmann, podał IMS. IMS wdroży usługę audiomarketingu w salonach obuwniczych sieci Deichmann "Ponad 200 lokalizacji salonów Deichmann postawiło na profesjonalizm i sprawdzoną markę w dziedzinie marketingu sensorycznego. Wyjątkowa, dedykowana oprawa muzyczna będzie swoistą wizytówkę muzyczną tej marki, tworząc przyjemną atmosferę, zapewniającą klientom poczucie komfortu i swobody" - czytamy w komunikacie. Audiomarketing dostarczany przez specjalistów IMS to gwarancja unikalności - dla każdej marki eksperci IMS tworzą bowiem specjalną playlistę idealnie wpisującą się w charakter brandu oraz jego salonów, podkreślono. Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych),...

IMC miało 26,8 mln USD zysku netto, 47,61 mln USD EBITDA w I poł. 2020 r.

Grupa IMC odnotowała 26,8 mln USD skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 27,58 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMC podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszej połowie bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 37,01 mln USD wobec 32,48 mln USD zysku rok wcześniej. Grupa poprawiła wynik EBITDA o 13% do 47,61 mln USD. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,82 mln USD w I poł. 2020 r. wobec 96 mln USD rok wcześniej. "Wzrost rentowności IMC jest w dużej mierze efektem dewaluacji hrywny. Zysk netto w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 26,8 mln USD i był mniejszy o 3% niż w analogicznym okresie przed rokiem" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Przychody IMC w pierwszej połowie 2020 r. spadły...
imc

IMC wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,18 euro na akcję

IMC zdecydowało o wypłacie zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,18 euro na akcję, podała spółka. IMC wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,18 euro na akcję "Zaliczkowa dywidenda 0,18 euro na akcję zatwierdzona przez radę dyrektorów będzie wypłacona 28 sierpnia 2020 (dzień wypłaty) akcjonariuszom, a dniem dywidendy będzie 21 sierpnia br." - czytamy w komunikacie. IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 169,6 mln USD w 2019 r.

BM Pekao obniża cenę docelową IMC do 15,51 złotych

Pandemia wciąż silnie wpływa na zachowania konsumentów. Jednym z rezultatów kryzysu jest zmiana popytu na zboża. Między innymi z tego powodu BM Pekao zdecydowało się na obniżenie dwunastomiesięcznej ceny docelowej IMC o 19 groszy do 15,51 złotych. Przychody IMC w 2019 roku wyniosły 170 miliardów dolarów. Cena kukurydzy ma osiągnąć 160 dolarów za tonę. IMC może zaoszczędzić na nawozach i nasionach. Niski popyt na etanol IMC to ukraińska grupa rolnicza, która posiada 123 tysiące hektarów ziemi pod uprawą. W ciągu ostatnich 6 miesięcy akcje spółki straciły 10,5%, zachowując się jednak lepiej niż WIG Ukraina. - Pandemia mocno nadszarpnęła popyt na kukurydzę będącą dominującym zbożem w areale upraw spółki. Spadek mobilności społeczeństwa mający negatywny wpływ na konsumpcję paliw a co za tym idzie...

IMC zakończyła żniwa pszenicy ozimej

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie w tym tygodniu zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W trakcie żniw trwających około trzy tygodnie zebrano zboże z powierzchni 21,2 tys. ha, czyli o ponad 60% większej niż przed rokiem. Dużo większe zbiory niż rok wcześniej W sumie w gospodarstwach spółki zebrano 123 tys. tony pszenicy ozimej przy wydajności 5,8 t/ha. Była ona o 52% lepsza niż średni plon na Ukrainie. Według danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy na dzień 30.07.2020 wydajność pszenicy sięgnęła 3,8 t/ha. Obecne żniwa ozimych zbóż były znacznie bardziej intensywne niż poprzednie m.in. ze względu na wprowadzenie pszenicy na areał zajmowany wcześniej przez soję. W efekcie powierzchnia zasiewu pszenicy wzrosła o ponad 60%, co sprawiło, że zespół musiał zmierzyć się z...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje