Conotoxia

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money, podał bank. Idea Bank podpisał umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money "Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji, emitent zobowiązał się sprzedać za pośrednictwem firmy inwestycyjnej: 1) na rzecz Fundacji JLC 4 853 501 akcji IM (stanowiących 45,01% akcji IM) za łączną cenę 2,25 zł, 2) na rzecz IGL 2 155 554 akcji IM (stanowiących 19,99% akcji IM) za łączną cenę 1 zł" - czytamy  komunikacie. Zawarcie umowy sprzedaży akcji na rzecz Fundacji JLC oraz na rzecz IGL nastąpiło z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu przez emitenta oświadczenia Bankowego Funduszu...

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. - w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL. Idea Bank planuje sprzedaż akcje Idea Getin Leasing i liczy na poprawę wyniku finansowego "Zgodnie z listem intencyjnym intencją jego stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji sprzedaży akcji IGL oraz doprowadzenie...

Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy w ciągu maks. 3 mies.

Idea Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie odmowy zatwierdzenia przez KNF aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank, podał bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące. Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy "W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała, że obecnie współczynniki kapitałowe emitenta kształtują się istotnie poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, a zaprezentowane przez emitenta w planie naprawy założenia i sposoby w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu współczynników kapitałowych nie zostały w ocenie organu nadzoru w wystarczający sposób uprawdopodobnione przez emitenta. W związku z powyższym, a także z uwagi na planowany długi horyzont dojścia do spełnienia minimalnych wymogów regulacyjnych w zakresie kapitałów oraz wszystkie ryzyka, które występują bądź potencjalnie mogą wystąpić...

Idea Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK

Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK w sprawie wydania 4 decycji dotyczących praktyk rynkowych i nałożenia na bank 2 kar, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z tych decyzji, podał bank. Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 13 lipca wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku, przy czym w trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich trwających skutków. Są to decyzje: - z 10 lipca 2020 r. dotycząca działań związanych z oferowaniem ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte (decyzja I) - z dnia 10 lipca...

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

Getin Holding otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji Idea Banku z siedzibą w Mińsku - spółki zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś, podał Getin. Getin Holding otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji Idea Banku "W ramach zakładanych działań przewiduje się umożliwienie oferentom przeprowadzenia badania due diligence banku, po którego pozytywnym zakończeniu nastąpi ustalenie warunków potencjalnej transakcji sprzedaży. O kolejnych etapach potencjalnej transakcji sprzedaży akcji banku emitent będzie informował w drodze raportów bieżących" - czytamy w komunikacie. Getin Holding informował wcześniej, że zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym kwartale br. 5,8 mln zł i był o 33,9% wyższy w ujęciu rocznym. Bank odnotował jednak...

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 10-75 mln akcji z pp

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, podano w uchwałach na NWZ. Jako dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O wyznaczono 3 grudnia br. Idea Bank zadecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O "Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł i nie większą niż 150 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 10 000 000 i nie więcej niż 75 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje serii...

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money, podał bank. Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do 31 lipca br. Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money "Zgodnie z term sheet, intencją jego stron jest dążenie do zawarcia do dnia 31.07.2020 r. umowy sprzedaży akcji, na podstawie której emitent sprzeda: 1) na rzecz Fundacji JLC 4 853 501 akcji (stanowiących 45,01% akcji IM), za łączną cenę 2,25 zł, 2) na rzecz IGL 2 155 554 akcji (stanowiących 19,99% akcji IM), za łączną cenę 1 zł" - czytamy...

Idea Bank udostępnił płatności zbliżeniowe Google Pay

Idea Bank udostępnił płatności zbliżeniowe Google Pay posiadaczom kart debetowych banku wydanych dla osób fizycznych, podał bank. Idea Bank udostępnił płatności zbliżeniowe Google Pay "Telefon to dzisiaj centrum finansów osobistych. Ponieważ prawie zawsze mamy go przy sobie, coraz częściej zastępuje nam także portfel. Udostępnienie płatności Google Pay to kolejny krok w kierunku pełnej digitalizacji naszych usług. Nasz bank stawia na płatności zbliżeniowe nie tylko ze względu na ich wygodę, ale też bezpieczeństwo dla zdrowia, co jest istotne szczególnie teraz, podczas pandemii koronawirusa" - powiedział CIO, dyrektor rozwoju systemów informatycznych w Idea Banku Grzegorz Pędzisz, cytowany w komunikacie. Do korzystania z usługi konieczne jest zainstalowanie w telefonie aplikacji Google Pay, którą można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play. Aby realizować płatności zbliżeniowe należy dodać...
Idea-Bank

Aplikacja Idea Banku dołącza do Huawei AppGallery

Idea Bank, specjalizujący się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, dołączył do Huawei AppGallery, autorskiego sklepu Huawei z aplikacjami. Aplikacja mobilna Idea Banku jest trzecią aplikacją bankową dostępną w AppGallery, która docelowo zostanie zintegrowana z Huawei Mobile Services, ekosystemem usług mobilnych Huawei. Idea Bank rozpoczyna współpracę z Huawei Aplikacja Idea Banku w Huawei AppGallery jest na razie dostępna dla urządzeń Huawei korzystających z Google Mobile Services. Kolejnym etapem będzie jej pełna integracja z Huawei Mobile Services, dzięki czemu aplikacja stanie się dostępna dla użytkowników najnowszych urządzeń w portfolio marki, takich jak smartfony z serii P40, nowe telefony z serii Y – Y6p i Y5p, smartfony z serii Mate 30, a także innowacyjny, składany smartfon Mate Xs. O HMS oparte są także najnowsze tablety...

Jan Czeremcha zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Idea Banku

Jan Czeremcha złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Idea Banku, podał bank. Idea Bank: Jan Czeremcha złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa "28 maja 2020 r. wiceprezes zarządu emitenta pan Jan Czeremcha złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie emitenta. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza Idea Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Jana Czeremchy do składu zarządu i powierzenia mu stanowiska wiceprezesa ze skutkiem od 15 maja 2020 r. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Idea Bank publikuje wyniki kwartalne. 40% pracowników pozostanie na stałe na pracy zdalnej

W pierwszym kwartale 2020 r. Idea Bank odnotował 1,65 mln zł. zysku netto, wobec straty przekraczającej 83 mln zł. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik odsetkowy wyniósł 133,6 mln zł. wobec 106,5 mln zł rok wcześniej. Idea Bank poinformował w piątek, że po zakończeniu pandemii COVID-19, spora część pracowników pozostanie na stałem na pracy zdalnej. Celem takiego działania jest zyskanie dodatkowych oszczędności kosztowych, które nie zostały uwzględnione w planie restrukturyzacji banku. Zysk netto Idea Banku wyniósł w I kwartale 2020 r. 1,65 mln zł. wobec 83,1 mln zł straty w ubiegłym roku.  Spółka odnotowała wynik z tytułu odsetek na poziomie 133,61 mln zł. wobec 106,53 mln zł rok wcześniej. W piątek, notowania Idea Banku o godzinie 11:00 spadają o...
Idea-Bank

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc.

Idea Bank ma pełną zdolność do 100-proc. absorpcji obniżek stóp procentowych dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów, poinformował prezes Jerzy Pruski. Idea Bank ma stać się bankiem pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw i MSP i temu służą prowadzone obecnie prace nad rozwojem kanałów cyfrowych i ofertą. Idea Bank ma zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. "Idea Bank ma pełną zdolność do 100-procentowej absorpcji obniżek stóp procentowych tak, aby stabilizować wynik finansowy. Jesteśmy pewni, że uda nam się zneutralizować wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach" - powiedział Pruski podczas wideokonferencji. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 25% r/r do 134 mln zł w I kw. Koszty odsetkowe spadły i 46% w skali roku do 76 mln zł. Bank wskazał,...
Idea-Bank

Idea Bank miał 1,65 mln zł zysku netto, 16,7 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Idea Bank odnotował 1,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 83,13 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Idea Bank w podsumowaniu pierwszego kwartału roku "W I kwartale 2020 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji, dzięki czemu już czwarty kwartał z rzędu zanotował zysk na poziomie skonsolidowanym - w wysokości 1,7 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 133,61 mln zł wobec 106,53 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 16,5 mln zł wobec 31,02 mln zł rok wcześniej. Ogólne koszty administracyjne wyniosły 75,92 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 108,87 mln zł rok wcześniej. "Proces redukcji kosztów postępuje (ich docelowy poziom to...

Jan Czeremcha został powołany na wiceprezesa Idea Banku

Rada nadzorcza Idea Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Jana Czeremchy do składu zarządu i powierzenia mu stanowiska wiceprezesa ze skutkiem od 15 maja 2020 r. podał bank. Idea Bank: Jan Czeremcha nowym wiceprezesem Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Piotrowi Miałkowskiemu - członkowi zarządu, stanowiska wiceprezesa. Według informacji banku, Jan Czeremcha prowadzi obecnie własną działalność w zakresie doradztwa strategicznego. Od października 2005  do października 2018 był wiceprezesem Raiffeisen Bank Polska, odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną (w tym segment małych przedsiębiorstw, faktoring, finansowanie handlu i usług handlowych, finansowanie projektów inwestycyjnych i strukturalne, obsługa klientów międzynarodowych, bankowość transakcyjna). Od sierpnia 2004 r. do września 2005 roku był wiceprezesem Getin Banku, odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa). W latach 1994-2004 związany...
Idea-Bank

Wakacje kredytowe w Idea Banku objęły dotychczas 6,4 tys. kredytów

Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podał bank. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS będą zwolnieni z opłat za rachunek. Idea Bank: Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów Idea Bank uruchomił 23 marca wakacje kredytowe, w ramach których klienci mogą nawet pół roku nie spłacać rat kapitałowych, tylko należne odsetki od kredytów. Akcja dotyczy kredytów ratalnych oraz odnawialnych linii kredytowych. Wakacje objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podano. "Epidemia koronawirusa to czas ciężkiej próby dla całej polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon naszych klientów. Staramy się realnie im pomóc zdejmując z nich część...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację