Conotoxia

Przegląd dnia Comparic.pl: Zyski sektora bankowego wzrosły o ponad 40%! Obniżki stóp procentowych w Polsce są coraz bliżej?

Zapraszamy na przegląd najciekawszych artykułów opublikowanych w serwisie Comparic.pl. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż zysk netto sektora bankowego w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 8,83 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 42%. Tylko w samym marcu zysk całej branży w Polsce wyniósł 2,64 mld zł. Z...
Napis bank na budynku

Zbliża się odbicie na spółkach z sektora bankowego. Santander i BNP Paribas faworytami analityków BM mBanku

„Uważamy, że rynek zdyskontował zbyt dużo w wycenie polskiego sektora bankowego. To prawda, że analizowane przez nas banki łącznie poniosą koszt około 17 mld PLN netto, ale utrzymujące się wysokie środowisko stóp procentowych pozwoli na bardzo dynamiczne odbicie już w przyszłym roku. W 2024 roku sektor pochwali się ROE na poziomie +12 proc. co przekłada się na niezbyt wymagającą wycenę P/E 9,7x wobec 10–letniej średniej na poziomie 13,0x” – podano w raporcie.
Idea-Bank

Proces migracji klientów Idea Banku do systemów Banku Pekao nastąpi 19-22 XI

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Bank Pekao przeniesie dane i produkty klientów Idea Banku do swoich systemów operacyjnych w dniach 19-22 listopada 2021 r., podał bank. Procesem migracji objętych będzie ok. 270 tys. klientów byłego Idea Banku, w tym ok. 220 tys. firmowych i ok. 50 tys. indywidualnych. Migracja będzie wiązała...

Wpływ odpisu na Idea Bank Białoruś na wynik Getin Holding to 26,38 mln zł w 2020

Getin Holding dokona odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę zależną - białoruski Idea Bank, co obciąży skonsolidowany wynik i kapitały własne za 2020 rok kwotą 26,38 mln zł brutto, podał bank. Wpływ odpisu na wynik jednostkowy oraz kapitały własne Getin Holding to 87,82 mln zł brutto. Powyższe dane finansowe będą...

Sprzedaż Idea Getin Leasing wzrosła o 0,4% r/r do 3,93 mld zł w 2020 r.

Grupa Idea Getin Leasing (IGL) poprawiła wynik sprzedaży o 0,4% r/r do 3,93 mld zł w 2020 roku, zwiększając udział w rynku finansowania ruchomości do 5,7%, podała spółka. Idea Getin Leasing poprawiła wynik sprzedaży O dobrym wyniku spółki zadecydowało przede wszystkim finansowanie udzielone w segmentach: maszyn i urządzeń oraz pojazdów lekkich, gdzie IGL rósł...
gpw

Przegląd informacji ze spółek, 4 stycznia 2021r.

Narodowy Bank Białorusi wydał zgodę na nabycie akcji Idea Banku Białoruś, stanowiących około 99,999% kapitału zakładowego przez Minsk Transit Bank (MTB) od Getin Holding oraz Getin International S.A. (GISA) w likwidacji, podał Getin Holding. Atal zawarł 2 896 umów deweloperskich i przedwstępnych w 2020 r. tj. o 9,38% mniej...

BFG: Przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od GetBacku

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku i jego przejęcie przez Bank Pekao to najbezpieczniejsze rozwiązanie z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje GetBack za pośrednictwem Idea Banku - roszczenia te nie zostały przeniesione...

UKNF: Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku uzasadniona prawnie i merytorycznie

Rozpoczęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) proces przymusowej restrukturyzacji Idea Banku ma "głębokie uzasadnienie prawne oraz merytoryczne", stwierdził w swoim oświadczenie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Idea Bank generował znaczną stratę przez ostatnie 3 lata UKNF odniósł się do wypowiedzi m.in. Leszka Czarneckiego, który stwierdził w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 30 grudnia 2020r.

Idea Bank (IB) zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp aneks do listu intencyjnego, na podstawie którego strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia transakcji sprzedaży przez Idea Bank 25% akcji Idea Getin Leasing na rzecz GH - do dnia 31 marca 2021 r., podał bank....

Idea Bank przedłużył termin listu intencyjnego ws. zbycia akcji IGL do 31 III

Idea Bank (IB) zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp aneks do listu intencyjnego, na podstawie którego strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia transakcji sprzedaży przez Idea Bank 25% akcji Idea Getin Leasing na rzecz GH - do dnia 31 marca 2021 r., podał bank....
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

WIG Banki zalała czerwień po słowach prezesa NBP, Adama Glapińskiego.

Giełdowy Indeks WIG Banki traci na wtorkowej sesji (tj. 30 grudnia) już ponad 1% po słowach prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Adama Glapińskiego, o możliwości dalszego obniżania poziomu stóp procentowych w 1 kwartale 2021 roku. Pomimo (de facto) zerowych stóp procentowych, problemów sektora bankowego czy też rosnącej inflacji bank...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 29 grudnia 2020r.

Transakcja zamiany posiadanych przez Idea Bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM), reprezentujących 65% kapitału, na 6 547 posiadanych przez RB Investcom akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), reprezentujących 3,4% kapitału została zamknięta, podał Idea Bank. W efekcie Idea Bank oczekuje wymiernej korzyści na poziomie ok....

Idea Bank: Zamiana akcji Idea Money na NF TFI zakończona; korzyść: ok.131 mln zł

Transakcja zamiany posiadanych przez Idea Bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM), reprezentujących 65% kapitału, na 6 547 posiadanych przez RB Investcom akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), reprezentujących 3,4% kapitału została zamknięta, podał Idea Bank. W efekcie Idea Bank oczekuje wymiernej korzyści na poziomie ok....
czarnobiałe zdjęcie traderów siedzących przed monitorami z wykresami

Getin Holding dopuścił wybranych oferentów do due diligence Idea Bank Rumunia

Getin Holding dopuścił wybranych oferentów do przeprowadzenia due diligence Idea Bank Rumunia, podał holding. "Zarząd Getin Holding informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. podjął decyzję o dopuszczeniu wybranych oferentów do badania due diligence spółki zależnej emitenta - Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (Idea...

Idea Bank: GNB zapowiada wygaśnięcie 1 I listu intencyjnego ws. wierzytelności

Getin Noble Bank (GNB) zapowiedział, że zawarty w sierpniu br. z Idea Bankiem list intencyjny w sprawie sprzedaży przez Idea Bank na rzecz GNB pakietu wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto nie większej niż 2 mld zł ulegnie wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z...

Idea Bank: Spełniły się warunki zamiany akcji Idea Money na akcje Noble TFI

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie wniósł sprzeciwu do uchwał Idea Banku, wyrażających zgodę na dokonanie restrukturyzacji należących do Idea Money (IM) obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z USA, podał bank. W związku z tym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających umowy dotyczącej zamiany posiadanych...

Getin Holding objął 12,5 mln akcji serii O Idea Banku o wartości 25 mln zł

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) umowę objęcia 12 500 000 akcji serii O, wyemitowanych i zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25 mln zł, podał bank. Objęte przez GH akcje serii O zostały opłacone w całości. Idea...

NWZ Idea Banku zdecyduje 16 III o emisji od 35 do 100 mln akcji serii P

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji od 35 mln do 100 mln akcji serii P, przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 16 marca . "Nadzwyczajne walne zgromadzenie banku uchwala...

Idea Bank złożył do KNF wniosek ws. uchylenia w całości 10 mln zł kary

Idea Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o nałożeniu kary finansowej wysokości 10 mln zł, podał bank. Decyzja została zaskarżona przez bank w całości."Mając na względzie stawiane we wniosku zarzuty emitent wniósł o uchylenie decyzji w całości i umorzenie postępowania jako...

Idea Bank skierował do Getin Holding ofertę nabycia 12,5 mln akcji serii O

Idea Bank skierował do Getin Holding (GH) ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej 12 500 000 akcji serii O, po cenie emisyjnej 2 zł za jedną akcję oferowaną, tj. za łączną cenę 25 mln zł, podał bank. Oferta może zostać przyjęta przez GH do 20 grudnia br. We wtorek...
Leszek Czarnecki

Afera GetBack wraca jak bumerang! Idea Bank zapłaci 10 mln zł kary

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł za namawianie klientów do zakupu obligacji GetBack. Bank Leszka Czarneckiego nie miał bowiem uprawnień do oferowania papierów wartościowych i rekomendowania ich przez swoich pracowników. Okazuje się jednak, że to może być dopiero początek problemów Idea...

KNF nałożyła karę wysokości 10 mln zł na Idea Bank

Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Idea Bank karę pieniężną w wysokości 10 mln zł w związku m.in z naruszeniem statutu banku oraz rozporządzeń ws. systemu zarządzania ryzykiem, podał bank. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej bank podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego. Za...

Idea Bank ma umowę zamiany akcji Idea Money na akcje Noble Funds TFI

Idea Bank zawarł z RB Investcom umowę zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM) reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na walnym zgromadzeniu IM na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), stanowiących 3,4% kapitału zakładowego NF...

Idea Bank wprowadza nowe konto oszczędn. w ramach przebudowy portfela produktów

W efekcie prowadzonej sukcesywnie przebudowy portfela produktów, Idea Bank wprowadził nowe konto oszczędnościowe dla klientów indywidualnych, podała instytucja. Idea Bank wprowadził nowe konto oszczędnościowe dla klientów indywidualnych "Wprowadzenie nowego Konta Idealnie Oszczędzającego jest efektem prowadzonej sukcesywnie przebudowy portfela produktów Idea Bank w stronę oferty precyzyjnie dopasowanej m.in. do potrzeb klientów szukających...

Idea Bank odstąpił od przeprowadzenia emisji akcji serii P

Zarząd Idea Banku podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej nie mniej niż 10 000 000 i nie więcej niż 75 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 2 zł każda, podał bank. Idea Bank planuje zmianę swojej strategii "W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach...

Idea Bank uzyskał certyfikaty ISO potwierdzające bezpieczeństwo danych w chmurze

Idea Bank jako pierwszy podmiot w polskim sektorze usług finansowych uzyskał certyfikaty ISO 27017 oraz ISO 27001 potwierdzające bezpieczeństwo przetwarzanych danych w chmurze, podał bank. Pierwszy z certyfikatów określa zasady dotyczące klientów i dostawców usług w chmurze obliczeniowej, drugi dotyczy wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania...

NWZ Idea Banku postanowiło nie odwoływać Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej

Akcjonariusze Idea Banku nie odwołali Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku, wynika z podjętej uchwały podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Idea Bank nie odwołało Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku "W związku z wnioskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 roku o odwołanie członka rady nadzorczej banku i...

Idea Bank: Pełny efekt powrotu z wakacji kredytowych będzie widoczny w IV kw.

Idea Bank oczekuje, że pełny efekt powrotu klientów z wakacji kredytowych będzie widoczny w IV kwartale tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Idea Bank spodziewa się pełnego efektu powrotu z wakacji kredytowych w IV kw. br. "Gros tych spłat przypada na październik i listopad, więcej będziemy mogli powiedzieć, kiedy będziemy prezentowali wyniki...

Idea Bank miał 5,25 mln zł zysku netto, 15,07 mld zł aktywów w III kw. 2020 r.

Idea Bank odnotował 5,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Idea Bank odnotował 5,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej)...

Idea Bank ma zgodę KNF na działanie jako TPP

Idea Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na funkcjonowanie jako zewnętrzny dostawca tj. TPP (Third Party Provider) zgodnie z unijną dyrektywą PSD2, podał bank. Umożliwia ono powiększenie oferty banku o nowe cyfrowe rozwiązania i usługi tworzone w oparciu o dane pozyskiwane z zewnętrznych źródeł. Idea Bank otrzymał od...
Idea-Bank

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O bez pp

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji w trybie subskrypcji prywatnej między 12,5 mln a 50 mln akcji serii O bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Idea Bank planuje emisję akcji "Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 25 000 000 zł i...

NWZ Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują o odwołaniu L. Czarneckiego

Akcjonariusze Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują podczas nadzwyczajnych walnych zgromadzeń ustalonych - odpowiednio - na 28 i 29 października br. o odwołaniu Leszka Czarneckiego ze składu rad nadzorczych, wynika z projektów uchwał. NWZ Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują o odwołaniu L. Czarneckiego 25 września Komisja Nadzoru Finansowego...

KNF odmówiła wszczęcia postępowania ws. odwołania kuratora w Idea Banku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora Idea Banku, podała Komisja. Idea Bank: KNF odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie odwołania kuratora Idea Banku "Kwestia ustanawiania i odwoływania kuratora banku regulowana jest przez Prawo bankowe. Z charakteru przepisów regulujących stosowanie środków nadzorczych Komisji...

Idea Bank: Nie ziściły się warunki sprzedaży Idea Money i zawarcia porozumień

W konsekwencji wniesienia sprzeciwów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie ziściły się warunki zawieszające, tj. nie doszło do przeniesienia akcji Idea Money (IM) z Idea Bank (IB) na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz LC Corp B.V. W życie nie weszło Porozumienie I, nie nastąpiły też zmiany warunków...

Idea Bank wnioskuje do KNF o wyznaczenie nowego kuratora zamiast BFG

Idea Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek w przedmiocie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z funkcji kuratora banku z powodu niewłaściwego wykonywania przez BFG funkcji kuratora, podał bank. Wniosek obejmuje także żądanie wyznaczenia przez KNF nowej osoby (fizycznej lub prawnej), która faktycznie będzie realizowała cele powołania kuratora,...
logo getback

Rzecznik Finansowy pozywa Idea Bank o tzw. misseling. Chodzi o obligacje GetBack

Nie milkną echa jednej z największych afer finansowych w Polsce dotyczącej GetBack. Rzecznik Finansowy pozwał Idea Bank o nakłanianie 85-letniego klienta banku do kupna obligacji GetBack. Zdaniem Rzecznika, klient padł ofiarą tzw. missellingu, który polega na oferowaniu produktu nieodpowiedniego dla danego klienta. Rzecznik finansowy pozywa Idea Bank w imieniu...

Idea Bank: Idea Money musi skorygować deklarację podatkową za 2018 r.

Organ kontroli celno-skarbowej ustalił, że różnica w podatku należnym do zapłaty przez Idea Money - spółkę zależną Idea Banku - za rok 2018 wynosi 150,49 mln zł, podał bank. W ocenie organu, konieczność korekty związana jest z dokonaną przez Idea Money 31 grudnia 2018 r. transakcją połączenia transgranicznego spółki...

Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

Planowana przez Idea Bank sprzedaż spółki Idea Money, którą oprotestował Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), to sposób na rekapitalizację banku za pośrednictwem transakcji, które zmniejszają aktywa ważone ryzykiem - a jest to działanie, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BRM) czy Europejski Bank Centralny uznają za jeden z podstawowych...

Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - kurator Idea Banku - wniósł do właściwego sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Idea Money (IM) oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez Idea Bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert (obecnie Idea Money), podał Idea...

Idea Getin Leasing odnotowała 21% wzrostu sprzedaży r/r w czerwcu

Idea Getin Leasing odnotowała wzrost o 21% w liczbie rejestracji sfinansowanych pojazdów w czerwcu w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, podała spółka. To bardzo dobry wynik w skali rynku, który łącznie w tym samym czasie zanotował blisko 20-proc. spadek, podkreślono. Idea Getin Leasing odnotowała wzrost o 21% w...

Idea Bank: Mediana wpływu obniżek stóp na wynik odsetkowy to 22 mln zł w br.

Idea Bank szacuje, że obniżka stóp procentowych przez RPP łącznie o 140 punktów bazowych wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy banku w 2020 na poziomie 33 mln zł w wariancie optymistycznym, a o 11 mln zł w wariancie pesymistycznym, podał bank. Idea Bank: obniżka stóp procentowych przez RPP łącznie o 140...

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money, podał bank. Idea Bank podpisał umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money "Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji,...

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na...

Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy w ciągu maks. 3 mies.

Idea Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie odmowy zatwierdzenia przez KNF aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank, podał bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące. Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy "W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała, że...

Idea Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK

Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK w sprawie wydania 4 decycji dotyczących praktyk rynkowych i nałożenia na bank 2 kar, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z tych decyzji, podał bank. Zarząd Idea Baku nie podziela argumentacji...

Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

Getin Holding otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji Idea Banku z siedzibą w Mińsku - spółki zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś, podał Getin. Getin Holding otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji...

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 10-75 mln akcji z pp

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, podano w uchwałach na NWZ. Jako dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O wyznaczono 3 grudnia...

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money, podał bank. Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do 31...

Idea Bank udostępnił płatności zbliżeniowe Google Pay

Idea Bank udostępnił płatności zbliżeniowe Google Pay posiadaczom kart debetowych banku wydanych dla osób fizycznych, podał bank. Idea Bank udostępnił płatności zbliżeniowe Google Pay "Telefon to dzisiaj centrum finansów osobistych. Ponieważ prawie zawsze mamy go przy sobie, coraz częściej zastępuje nam także portfel. Udostępnienie płatności Google Pay to kolejny krok w...
Idea-Bank

Aplikacja Idea Banku dołącza do Huawei AppGallery

Idea Bank, specjalizujący się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, dołączył do Huawei AppGallery, autorskiego sklepu Huawei z aplikacjami. Aplikacja mobilna Idea Banku jest trzecią aplikacją bankową dostępną w AppGallery, która docelowo zostanie zintegrowana z Huawei Mobile Services, ekosystemem usług mobilnych Huawei. Idea Bank rozpoczyna współpracę z Huawei Aplikacja Idea Banku...

Jan Czeremcha zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Idea Banku

Jan Czeremcha złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Idea Banku, podał bank. Idea Bank: Jan Czeremcha złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa "28 maja 2020 r. wiceprezes zarządu emitenta pan Jan Czeremcha złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie emitenta. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych" - czytamy w komunikacie. Rada...

Idea Bank publikuje wyniki kwartalne. 40% pracowników pozostanie na stałe na pracy zdalnej

W pierwszym kwartale 2020 r. Idea Bank odnotował 1,65 mln zł. zysku netto, wobec straty przekraczającej 83 mln zł. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik odsetkowy wyniósł 133,6 mln zł. wobec 106,5 mln zł rok wcześniej. Idea Bank poinformował w piątek, że po zakończeniu pandemii COVID-19, spora część pracowników...
Idea-Bank

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc.

Idea Bank ma pełną zdolność do 100-proc. absorpcji obniżek stóp procentowych dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów, poinformował prezes Jerzy Pruski. Idea Bank ma stać się bankiem pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw i MSP i temu służą prowadzone obecnie prace nad rozwojem kanałów cyfrowych i ofertą. Idea Bank ma zdolność...
Idea-Bank

Idea Bank miał 1,65 mln zł zysku netto, 16,7 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Idea Bank odnotował 1,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 83,13 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Idea Bank w podsumowaniu pierwszego kwartału roku "W I kwartale 2020 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji, dzięki czemu już czwarty kwartał...

Jan Czeremcha został powołany na wiceprezesa Idea Banku

Rada nadzorcza Idea Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Jana Czeremchy do składu zarządu i powierzenia mu stanowiska wiceprezesa ze skutkiem od 15 maja 2020 r. podał bank. Idea Bank: Jan Czeremcha nowym wiceprezesem Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Piotrowi Miałkowskiemu - członkowi zarządu, stanowiska wiceprezesa. Według informacji banku, Jan Czeremcha...
Idea-Bank

Wakacje kredytowe w Idea Banku objęły dotychczas 6,4 tys. kredytów

Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podał bank. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS będą zwolnieni z opłat za rachunek. Idea Bank: Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów Idea Bank uruchomił 23 marca wakacje...
Idea-Bank

Artur Kubiński zrezygnował z funkcji członka zarządu Idea Banku

Artur Kubiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Idea Banku, podał bank. Rezygnacja Artura Kubińskiego z zarządu Idea Bank "Nie zostały podane powody złożenia rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na...
GetBack logo spółki

UOKiK: Idea Bank ma oddać pieniądze poszkodowanym przez GetBack

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w datowanej na 3 lutego 2020 roku decyzji potwierdził, że Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb. W związku z tym, prezes UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty.  W sierpniu ubiegłego roku UOKiK wydał decyzję częściową, w której stwierdził,...

Idea Bank i znikające pieniądze z rachunków bankowych, klienci oburzeni

Idea Bank znajdował się dziś pod presją sprzedających. Pogorszenie nastrojów na światowym rynku akcji to jedno, niemniej dziś bank borykał się ze sporym problemem. System rozliczeniowy uległ poważnej awarii, transakcji były liczone podwójnie, niektórzy klienci zostali również zakoczeni wyzerowanymi rachunkami. Problemy zaczęły się już we wtorek, ostatecznie sytuacja została...

Idea Bank z niemal 13 mln zł zysku netto w III kw. Kurs spada o 6%

Idea Bank odnotował 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,98 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank odnotował 12,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r....

Idea Bank – przejęcia nie będzie. Fundusz private equity zrezygnował. Akcje 10% w dół

Tydzień temu na łamach portalu informowaliśmy o tym, że Getin Holding podpisał list intentcyjny z fundusze typu private equity, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych – do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp....

Getin Holding chce sprzedać Idea Bank, znalazł się potencjalny nabywca. Akcje w górę o 12%

Getin Holding podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie, podał holding. Fundusz ma wyłączność...
Idea-Bank

Zapiski giełdowego spekulanta: Idea Bank w końcu pokazuje zyski

Idea Bank – wczorajsza sesja przyniosła spółkom z grupy Leszka Czarneckiego spore wzrosty. Motorem tej zwyżki był Idea Bank, dla którego był to przełomowy dzień. Spółka po czterech z rzędu stratnych kwartałach, w końcu mogła pochwalić się zyskiem. Mimo, że nie jest on imponujący, to jednak pokazuje, że podjęte...

Idea Bank notuje zysk w II kwartale. Akcje w górę o 14%

Idea Bank odnotował 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 382,34 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 0,95 mln zł wobec 390,74 mln zł...

KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Idea Banku ws. środka nadzorczego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie zastosowania wobec Idea Banku środka nadzorczego określonego w art. 138 ust. 3 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, podał bank. - Przedmiotem postępowania administracyjnego będzie ocena, czy ewentualne zastosowanie środka nadzorczego w postaci możliwości ograniczenia...
Gorące spółki dnia

Ambra [ASB], Idea Bank [IDA] – Gorące spółki dnia 16.07.2019

Grupa Ambra jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej. Akcje spółki drożały w miniony piątek o niemal 4% przy bardzo wysokich obrotach. W poniedziałek zwyżka sięgała niemal 3%. Powodem wzrostów jest opublikowanie rekomendacji Domu Maklerskiego Millenium, w której zalecono kupno akcji oraz wyznaczoną cenę docelową na poziomie...
gorące spółki dnia

Idea Bank [IDA], Alior Bank [ALR] – Gorące spółki dnia 11.07.2019

Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje spółki drożały podczas wczorajszej sesji o ponad 16% przy podwyższonych obrotach. Była to reakcja rynku na informacje o tym, że spółka dopuści nowo wybrany fundusz private equity, który jest zainteresowany nabyciem akcji Idea Banku,...

Zapiski giełdowego spekulanta: Idea Bank – szykują się zwolnienia grupowe

Idea Bank - spółka odnotowała w środę drugą słabą sesję z rzędu, jednak tak naprawdę od końca maja cena porusza się bokiem, znajdujące się bardzo blisko historycznych minimów w rejonie 1,60 zł. Wydaje się, że zgodnie z trwającym trendem spadkowym cena może niebawem przetestować właśnie te rejony. Podczas środowej...

Idea Bank: Przyszedł czas na zmiany. Ciężkie czasy dla pracowników banku?

Choć w ostatnich tygodniach o aferze KNF - Getin ucichło, to banki Leszka Czarneckiego przygotowują się pod spore zmiany. Jak właśnie poinformował zarząd Idea Banku - restrukturyzacja banku jest konieczna i przyszedł czas na jej wdrażanie. Co zakładają zmiany? M.in zwolnienia grupowe, które mają doprowadzić do powiększenia oszczędności banku....
Getin Noble

Banki Czarneckiego mocno w górę, Getin +16%, Ideabank +14%

Banki Leszka Czarneckiego bardzo dobrze rozpoczynają poniedziałkową sesję. Jeszce przed godziną 10:00 akcje Getin Banku i Idea Banku rosną po kilkanaście procent. Co prawda to jeszcze nic, zestawiając obecne wzrosty do silnego trendu spadkowego w jakim znajdujemy się od dłuższego czasu, niemniej korekta wzrostowa jest jak najbardziej możliwa. Zobaczmy...

Zapiski giełdowego spekulanta: Idea Bank – zajęcie środków pod odszkodowania i kolejna obniżka ratingu

Idea Bank – wczorajsza sesja była względnie udana dla spółki, której akcje po wcześniejszym spadku odbiły od poziomu 2 złotych. Wczorajsza sesja przyniosła także dwie kolejne, negatywne informacje dla spółki. Po pierwsze, Sąd podjął decyzję o zajęciu na kontach banku kwoty 1,82 mln zł, na poczet ewentualnych odszkodowań dla...
Idea-Bank

Sąd zabezpieczył 1,82 mln zł na kontach Idea Banku w NBP. “To konieczne”

Krzysztof Berenda, dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF24 poinformował dziś, że sąd zabezpieczył w Narodowym Banku Polskim 1,82 mln zł na kontach Idea Banku, które mają stanowić zabezpieczenie na poczet ewentualnych odszkodowań dla klientów banku. Mimo, że sama kwota nie jest zbyt duża, to z pewnością na uwagę zasługuje fakt, iż...
Idea-Bank

Zapiski giełdowego spekulanta: Idea Bank – w drodze na historyczne minima?

Idea Bank – akcje spółki doznały w poniedziałek mocne przeceny sięgającej ponad 10%. Zachodzi więc obawa, że ostatnie kilkudniowe odbicie będzie tylko kolejną korektą, która wyznaczy następny niżej położony wierzchołek. Spoglądając na szerszy układ wykresu, wydaje się, że mamy realną obawą o powrót notowań na historyczne minima czyli na...

Idea Bank podniesie się z kolan? Kurs spółki rośnie w piątek ponad 8%

Idea Bank wyróżnia się na piątkowej sesji na GPW. Spólka rośnie ponad 8%. Czy to jedynie chwilowa korekta, a może zapowiedź większych wzrostów? Jak powiedział wczoraj prezes banku: Idea Bank będzie "istotnie" poprawiać wyniki finansowe w kolejnych kwartałach i chce szybko poprawić wskaźniki kapitałowe, głównie poprzez istotne ograniczenie sumy...

Idea Bank traci już niemal 40%. KNF przydziela bankowi kuratora

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że realizując swoje ustawowe uprawnienia i dążąc do wzmocnienia nadzoru nad Idea Bankiem SA („Idea Bank”), na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Idea Banku kuratora. Został nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny, posiadający wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie. - Celem...
Idea-Bank

Idea Bank – 20% przecena po niemal 1,9 mld zł starty w 2018 roku

Idea Bank S.A. jest dynamicznie rozwijającym się, konkurencyjnym na polskim rynku usług finansowych bankiem, który rozpoczął działalność w 2010 roku, tworząc stopniowo rozbudowaną Grupę, oferującą swoim klientom systematycznie poszerzany wachlarz produktów i usług. Spółka odnotowała w 2018 roku skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,892 mld zł. Wśród zdarzeń jednorazowych Idea...
Leszek Czarnecki

Leszek Czarnecki odrabia straty i zyskuje 120 mln zł w jeden dzień

Po zeszłorocznej aferze KNF wielu inwestorów obawiało się, że spółki miliardera Leszka Czarneckiego ogłoszą upadłość. Silna przecena akcji jego firm trwała przez większość 2018 roku. Jednak wiele wskazuje na to, iż najgorsze jest już za nim. Zgodnie z oficjalną informacją, Getin Noble Bank oraz Idea Bank spłaciły przed terminem...

Afera GetBack: Ex-prezes i kilkunastu pracowników Idea Banku zatrzymanych

We wtorkowy ranek Jarosław A. były prezes Idea Banku oraz kilkunastu dawnych pracowników instytucji zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie afery GetBack – poinformował rano na Twitterze dziennikarz Radia Zet. Jak podaje Mariusz Gierszewski z Radio Zet NEWS, jeszcze dzisiaj (26 lutego 2019 roku) w prokuraturze mają...
Leszek Czarnecki

Spółki Leszka Czarneckiego oddają zyski z początku tygodnia

Spółki Leszka Czarneckiego starały się w ostatnim czasie odrobić chociaż część strat z 2018 roku. Rajd wzrostowy rozpoczął się w ostatnim tygodniu stycznia, Wczoraj z kolei ustanawiane były nowe maksima, jednak ostatecznie sesja zakończyła się na poziomie niższym od otwarcia. Zainteresowanie spółkami Leszka Czarneckiego wzrosło po doniesieniach o potencjalnej sprzedaży banków Idea oraz...

Idea Bank – wysokie otwarcie i szybka realizacja zysków

Akcjonariusze Idea Banku byli na pewno zachwyceni początkiem sesji na GPW. Notowania banku otworzyły się luką wzrostową i w pewnym momencie, cena zbliżyła się do bariery 10 zł za akcję. Kolejne godziny przynoszą jednak rozczarowanie, na godzinę 14:40 za jedną akcję trzeba płacić 6,30 zł. Należy jednak przypomnieć, że pomimo...

Idea Bank zyskuje w tydzień niemal 80%. Co stoi za ożywieniem akcji?

Po ponad roku nieustannych spadków akcje Idea Banku dotarły w listopadzie do wieloletnich minimów ocierając się niemal o status spółki groszowej. Od tego momentu zmienność niemal ustała i kurs do drugiej połowy stycznia utrzymywał się w bardzo wąskim zakresie. Sytuacja zmieniła się jednak w zeszłym tygodniu – od tego...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – JSW, Getin Noble Bank, Esotiq & Henderson

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. JSW z nowym członkiem Rady Nadzorczej Jastrzębska Spółka...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – ING, Bank Śląski, Pfleiderer Group, Idea Bank

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. ING informuje o datach raportów okresowych w...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Getin Bank, Idea Bank, Krezus

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Getin Bank i Idea Bank szukają inwestora...
Getin Noble

Idea Bank i Getin Noble Bank tracą w sumie 46,64 mln netto w III kw. 2018 r.

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem finansowym banków Idea Bank oraz Getin Noble Bank, wynika, iż pierwszy bank odnotował 32,64 mln zł skonsolidowanej straty netto, natomiast drugi odnotował stratę na poziomie 14 mln zł przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. Idea Bank W przypadku Idea Banku odnotowana strata w III kwartale 2018 roku wyniosła 32,6 mln...
Getin Noble

Getin i Noble Bank straciły na “aferze KNF” ponad 200 mln zł

Ostatnio głośna sprawa z 13 listopada nazwana potocznie mianem "afery KNF" nie przysłużyła się szczególnie dobrze Leszkowi Czarneckiemu - będącego większościowym udziałowcem Getin Holding, Getin Noble Bank, MW Trade, Open Finance oraz Idea Bank notowanym na parkiecie GPW. Spółka Getin Noble Bank od początku afery traci 45 procent co przekłada się na zmniejszenie wyceny rynkowej o około 200 mln zł.  Jak...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Idea Bank, Skarbiec, Mostostal Zabrze

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Rezygnacja wiceprezes Idea Bank W piątek 16 listopada...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Idea Bank, Mabion, LC Corp, Apator

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Idea Bank zmienia termin publikacji raportu kwartalnego Zarząd...

Idea Bank traci 18% po wpisie na listę ostrzeżeń KNF

Wczoraj wieczorem informowaliśmy o tym, że na listę ostrzeżeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego trafił nowy podmiot, a mianowicie Idea Bank SA z/s w Warszawie. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Idea Bank, Altus, Orzeł Biały

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Rezygnacja prezesa zarządu Idea Bank 7 listopada Tobiasz...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Pekao, Idea Bank, Best

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Nowy rating kredytowy Pekao 15 października agencja...
Idea-Bank

Zapiski giełdowego spekulanta: Idea Bank znalazł się na rekordowych dołkach (-28,48%).

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste – szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku – Zyskowna strona giełdy. W trakcie poniedziałkowej sesji jednymi z...
gorące spółki dnia

Idea Bank [IDA], Voxel [VOX] – Gorące spółki dnia 19.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Idea Bank S.A. jest dynamicznie rozwijającym się, konkurencyjnym na polskim rynku usług finansowych bankiem, który rozpoczął działalność w 2010 roku. Newsem dni podczas...
Getin Noble

Getin Noble i Idea Bank – możliwe połączenie spółek wywołuje euforyczne wzrosty

Leszek Czarnecki, sprawujący kontrolę nad Getin Noble Bankiem (GNB), rozważa opcje konsolidacyjne obejmujące GNB i Idea Bank, podał GNB Bank. "...powziął informację od pana dr Leszka Czarneckiego, podmiotu sprawującego kontrolę nad bankiem, że postępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne skłoniły głównego akcjonariusza banku do rozważenia opcji konsolidacyjnych...
Idea-Bank

Idea Bank – spadek zysku netto w 2017 roku

Idea Bank odnotował 230,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 440,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Wynik netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 151 mln zł i był zbliżony do roku 2016" - podano w komunikacie. Wynik ten nie uwzględnia wyniku...
wolumen

Przed zamknięciem. KGHM [KGH] i Idea Bank [IDA]

KGHM Kurs KGHM znajduje się w trendzie wzrostowym. Przez ostatnie dwa tygodnie mieliśmy konsolidację w tym trendzie, której górnym ograniczeniem był stary opór oznaczony czerwoną linią na poziomie 127,20 zł. Dzisiaj ten opór został przełamany z luką hossy. Jest to zapowiedź kontynuacji trendu wzrostowego. Następny opór znajduje się w przedziale...