Conotoxia
Symbol GPW na tle wykresu

Przegląd informacji ze spółek, 4 stycznia 2021r.

Narodowy Bank Białorusi wydał zgodę na nabycie akcji Idea Banku Białoruś, stanowiących około 99,999% kapitału zakładowego przez Minsk Transit Bank (MTB) od Getin Holding oraz Getin International S.A. (GISA) w likwidacji, podał Getin Holding. Atal zawarł 2 896 umów deweloperskich i przedwstępnych w 2020 r. tj. o 9,38% mniej r/r, poinformowała spółka. Oferta Budimeksu, warta 69,89 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na projekt pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)" - podała spółka. Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła...

BFG: Przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od GetBacku

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku i jego przejęcie przez Bank Pekao to najbezpieczniejsze rozwiązanie z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje GetBack za pośrednictwem Idea Banku - roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku Pekao, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm "Gdy pojawia się ryzyko upadłości banku trudno o bezbolesne rozwiązania. Przymusowa restrukturyzacja była najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Należy zdecydowanie podkreślić, że nasze działania mają związek z sytuacją Idea Banku, a nie jego głównego akcjonariusza" - czytamy w oświadczeniu...

UKNF: Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku uzasadniona prawnie i merytorycznie

Rozpoczęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) proces przymusowej restrukturyzacji Idea Banku ma "głębokie uzasadnienie prawne oraz merytoryczne", stwierdził w swoim oświadczenie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Idea Bank generował znaczną stratę przez ostatnie 3 lata UKNF odniósł się do wypowiedzi m.in. Leszka Czarneckiego, który stwierdził w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", że Idea Bank notuje "bardzo duże zyski". W wywiadzie Czarnecki stwierdził: "Bank bardzo dobrze realizował program naprawczy, czwarty kwartał 2020 r. był najlepszy w całym roku. I nie mówię tu o transakcjach podniesienia kapitału (chociaż były), ale o podstawowej działalności, z której bank notował i notuje bardzo duże zyski". W jego ocenie, decyzja o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku jest "kompletnie niezrozumiała i krzywdząca". Według UKNF, ocena, że w związku...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 30 grudnia 2020r.

Idea Bank (IB) zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp aneks do listu intencyjnego, na podstawie którego strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia transakcji sprzedaży przez Idea Bank 25% akcji Idea Getin Leasing na rzecz GH - do dnia 31 marca 2021 r., podał bank. Jujubee planuje w przyszłym roku wydać na PC takie gry jak: "Realpolitiks 2", "PunkWars" i "Dark Moon", podała spółka. Iwona Szmitkowska decyzją rady nadzorczej Work Service obejmie funkcję prezesa zarządu spółki od 1 stycznia 2021 r., zastępując na tym stanowisku Thibault Lefebvre'a dyrektora regionalnego Gi Group na Europę Środkową, podała spółka. Nowym wiceprezesem spółki został dyrektor regionalny Gi Group na Europę Zachodnią Paolo Caramello. InvestCapital - spółka zależna Kruka - nabyła portfel...

Idea Bank przedłużył termin listu intencyjnego ws. zbycia akcji IGL do 31 III

Idea Bank (IB) zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp aneks do listu intencyjnego, na podstawie którego strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia transakcji sprzedaży przez Idea Bank 25% akcji Idea Getin Leasing na rzecz GH - do dnia 31 marca 2021 r., podał bank. "Strony wskazały w aneksie, że list Intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą stron, wygasa z upływem dnia 31 marca 2021 r. lub z dniem podpisania przez strony ostatecznej umowy w odniesieniu do transakcji. Pozostałe warunki listu intencyjnego nie uległy zmianie" - czytamy w komunikacie. List Intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą stron, wygasa z upływem dnia 31 marca 2021 r. W lipcu br. Idea Bank zawarł z Getin...
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

WIG Banki zalała czerwień po słowach prezesa NBP, Adama Glapińskiego.

Giełdowy Indeks WIG Banki traci na wtorkowej sesji (tj. 30 grudnia) już ponad 1% po słowach prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Adama Glapińskiego, o możliwości dalszego obniżania poziomu stóp procentowych w 1 kwartale 2021 roku. Pomimo (de facto) zerowych stóp procentowych, problemów sektora bankowego czy też rosnącej inflacji bank centralny deklaruje, że istnieje pole do dalszych obniżek w celu zwiększania akcji kredytowej, co finalnie ma przełożyć się na dalsze pobudzanie gospodarki. Indeks WIG Banki tracił na wtorkowym otwarciu nawet 1,4%. RPP mogłaby obniżyć poziom stóp procentowych już w 1 kwartale 2021 roku. W dyskusji pojawiają się opinie, że zabieg ten ma charakter jedynie słowny, co ma przełożyć się na osłabienie złotego. Indeks WIG banki zniżkuje na otwarciu Indeks zrzeszający notowane na...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 29 grudnia 2020r.

Transakcja zamiany posiadanych przez Idea Bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM), reprezentujących 65% kapitału, na 6 547 posiadanych przez RB Investcom akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), reprezentujących 3,4% kapitału została zamknięta, podał Idea Bank. W efekcie Idea Bank oczekuje wymiernej korzyści na poziomie ok. 131 mln zł. W związku z uiszczeniem przez Custodia Capital Flix ceny sprzedaży udziałów Atende Software, prawo własności udziałów przeszło na kupującego, podało Atende. Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn wypowiedziały Polskiej Grupie Górniczej (PGG) umowę sprzedaży węgla ze skutkiem na 31 grudnia 2022 r., podała spółka. Jednocześnie Grupa Azoty podała, że trwają prace zespołu negocjacyjnego...

Idea Bank: Zamiana akcji Idea Money na NF TFI zakończona; korzyść: ok.131 mln zł

Transakcja zamiany posiadanych przez Idea Bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM), reprezentujących 65% kapitału, na 6 547 posiadanych przez RB Investcom akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), reprezentujących 3,4% kapitału została zamknięta, podał Idea Bank. W efekcie Idea Bank oczekuje wymiernej korzyści na poziomie ok. 131 mln zł. Wartość akcji NF określona w umowie zamiany akcji na kwotę 4 675 000 zł zwiększy wynik finansowy emitenta za IV kwartał 2020 roku "Wartość akcji NF określona w umowie zamiany akcji na kwotę 4 675 000 zł zwiększy wynik finansowy emitenta za IV kwartał 2020 roku. W efekcie dojścia transakcji do skutku nastąpi utrata kontroli emitenta nad IM, a tym samym eliminacja ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania grupy...
czarnobiałe zdjęcie traderów siedzących przed monitorami z wykresami

Getin Holding dopuścił wybranych oferentów do due diligence Idea Bank Rumunia

Getin Holding dopuścił wybranych oferentów do przeprowadzenia due diligence Idea Bank Rumunia, podał holding. "Zarząd Getin Holding informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. podjął decyzję o dopuszczeniu wybranych oferentów do badania due diligence spółki zależnej emitenta - Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (Idea Bank Rumunia), które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących. Decyzja ta została podjęta m.in. na podstawie otrzymanych wstępnych, niewiążących ofert nabycia Idea Bank Rumunia" - czytamy w komunikacie. Zawarcie ewentualnej transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz regulacyjnych, podkreślono Getin Holding poinformował 10 listopada, że podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank w Rumunii i zaangażował jako doradcę do tej transakcji...

Idea Bank: GNB zapowiada wygaśnięcie 1 I listu intencyjnego ws. wierzytelności

Getin Noble Bank (GNB) zapowiedział, że zawarty w sierpniu br. z Idea Bankiem list intencyjny w sprawie sprzedaży przez Idea Bank na rzecz GNB pakietu wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto nie większej niż 2 mld zł ulegnie wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z treścią tego listu, podał Idea Bank. "Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2020 r. otrzymał z GNB pismo, w którym GNB wskazuje, że wobec nieuzgodnienia do dnia dzisiejszego przez GNB oraz emitenta warunków transakcji, a także uwzględniając okoliczności mające znaczenie dla realizacji tej transakcji, w szczególności zaburzenia wywołane trwającą pandemią COVID-19 i jej wpływ na uczestników rynku, w ocenie GNB w najbliższym czasie trudno oczekiwać, by zaistniały warunki...

Idea Bank: Spełniły się warunki zamiany akcji Idea Money na akcje Noble TFI

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie wniósł sprzeciwu do uchwał Idea Banku, wyrażających zgodę na dokonanie restrukturyzacji należących do Idea Money (IM) obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z USA, podał bank. W związku z tym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających umowy dotyczącej zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI), posiadanych przez RB Investcom. "BFG nie będzie wnosił sprzeciwu do uchwał do właściwego sądu, w związku z czym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających umowy zamiany akcji" - czytamy w komunikacie. Wartość akcji IM podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 1 zł Pod koniec listopada Idea Bank zawarł z...

Getin Holding objął 12,5 mln akcji serii O Idea Banku o wartości 25 mln zł

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) umowę objęcia 12 500 000 akcji serii O, wyemitowanych i zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25 mln zł, podał bank. Objęte przez GH akcje serii O zostały opłacone w całości. Idea Bank z nową umową dotyczącą objęcia akcji "Mając powyższe na uwadze, proces subskrypcji prywatnej akcji serii O został zakończony, w związku z czym zarząd emitenta podejmie czynności polegające na złożeniu oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego emitenta w wysokości 25 000 000 zł i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego emitenta w statucie na kwotę 181 803 962 zł. Ponadto zarząd emitenta poweźmie następnie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym...

NWZ Idea Banku zdecyduje 16 III o emisji od 35 do 100 mln akcji serii P

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji od 35 mln do 100 mln akcji serii P, przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 16 marca . "Nadzwyczajne walne zgromadzenie banku uchwala niniejszym, co następuje: - Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 70 000 000 zł i nie wyższą niż 200 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 35 000 000 i nie więcej niż 100 000 000 akcji zwykłych, imiennych serii P, o wartości nominalnej 2 zł każda. - Akcje serii P zostaną zaoferowane do objęcia i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §...

Idea Bank złożył do KNF wniosek ws. uchylenia w całości 10 mln zł kary

Idea Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o nałożeniu kary finansowej wysokości 10 mln zł, podał bank. Decyzja została zaskarżona przez bank w całości."Mając na względzie stawiane we wniosku zarzuty emitent wniósł o uchylenie decyzji w całości i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego oraz sformułował alternatywne żądania w postaci: (i) wniesienia o odstąpienie od nałożonej kary i poprzestanie na pouczeniu z uwagi na to, że emitent zaprzestał działalności, której dotyczy decyzja (ii) wniesienia o istotne obniżenie nałożonej kary" - czytamy w komunikacie. KNF na początku grudnia nałożyła na Idea Bank karę pieniężną w wysokości 10 mln zł KNF na początku grudnia nałożyła na Idea Bank karę pieniężną w wysokości 10 mln zł w związku...

Idea Bank skierował do Getin Holding ofertę nabycia 12,5 mln akcji serii O

Idea Bank skierował do Getin Holding (GH) ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej 12 500 000 akcji serii O, po cenie emisyjnej 2 zł za jedną akcję oferowaną, tj. za łączną cenę 25 mln zł, podał bank. Oferta może zostać przyjęta przez GH do 20 grudnia br. We wtorek bank otrzymał pismo od od spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w którym jego akcjonariusz LC Corp zawiadomił bank, że nie będzie uczestniczył w objęciu akcji serii O planowanym na grudzień 2020 r. Oferta może zostać przyjęta przez GH w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r. i przestaje wiązać z upływem powyższego terminu "W związku z powyższym (...) zgodnie z uchwałą nr 3 walnego zgromadzenia emitenta z dnia 20...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację