Conotoxia
byk patrzący w wykresy

Co jest grane na GPW: 66 tys. pkt znowu zatrzymuje WIG, hamulec także w sektorze bankowym. Paniczna wyprzedaż Grupy Azoty i zaskakująca próba odbicia na JSW

"Co jest grane na GPW" - to cykl podsumowujący wszystko to co działo się podczas dzisiejszej sesji. Przyglądamy się nastrojom jakie panują na zagranicznych rynkach akcyjnych oraz jak przekłada się to na sentyment na krajowych indeksach. Sprawdzamy aktywne spółki oraz szukamy potencjalnych transakcji.
herkules

Herkules miał 29,81 mln zł straty netto, 14,72 mln zł straty EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Herkules odnotował 29,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 24,27 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 14,72 mln...
herkules

Herkules Infrastruktura złożył wnioski o sanację i równolegle o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Herkules Infrastruktura, spółka zależna Herkulesa, złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz równolegle wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Herkules. "Zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520), w przypadku...
herkules

Herkules miał 0,1 mln zł zysku netto, 5,84 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Herkules odnotował 98 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 0,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,04 mln zł wobec 98 tys. zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,84 mln zł...
herkules

Herkules miał 0,66 mln zł zysku netto, 5,77 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Herkules odnotował 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,77 mln zł wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,64 mln zł...
herkules

Cezary Kiciński został powołany na wiceprezesa zarządu Herkulesa

Warszawa, 09.02.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Herkulesa powołała w skład zarządu spółki Cezarego Kicińskiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa, podała spółka. Cezary Kiciński ma wykształcenie techniczne inżynierskie, ekonomiczne i finansowe. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył dwa fakultety magisterskie i studia doktoranckie. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zarówno w polskich, jak...
herkules

Herkules miał 1,52 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Herkules odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,91...
herkules

Konrad Miterski zastąpił Martę Towpik na stanowisku prezesa zarządu Herkulesa

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Herkulesa podjęła uchwałę o odwołaniu Marty Towpik ze składu zarządu, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa zarządu, ze skutkiem na 5 listopada 2021 roku na godz. 11:30, podała spółka. Jednocześnie rada powierzyła obowiązki prezesa zarządu wiceprezesowi Konradowi Miterskiemu. Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w...
herkules

Herkules miał 1,56 mln zł zysku netto, 11,76 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Herkules odnotował 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,07 mln zł wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej. Wartość EBITDA wyniosła odpowiednio 11,76...
herkules

Herkules miał 0,42 mln zł straty netto, 4,95 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Herkules odnotował 0,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,1 mln zł wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 4,95 mln zł w porównaniu...
herkules

Herkules miał 4,37 mln zł zysku netto, 30,28 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Herkules odnotował 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 38,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Herkules przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 10,65 mln zł wobec 29,27 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 30,28 mln zł wobec 8,53...
Gorące spółki dnia

Herkules [HRS], Sanok [SNK] – Gorące spółki dnia

Największy wpływ pandemia miała na sektor motoryzacyjny. Dla spółki jest to ważna część przychodów i jeżeli sytuacja w tym sektorze będzie się poprawiać, to także wyniki Sanok powinny nadal wzrastać. Warto dodać, że taki odczyt kwartalny, szczególnie jeżeli chodzi o zysk netto może okazać się początkiem trendu wzrostowego w wynikach, po kilku słabszych latach, który mimo wszystko były zyskowne. Wykres miesięczny pokazuje jak wielka przecena dotknęła Sanok i być może obecnie zaczyna się proces odrabiania strat.
herkules

Herkules miał 0,63 mln zł zysku netto, 1,6 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Herkules odnotowało 0,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 30,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Herkules oficjalnie raportuje wyniki Zysk operacyjny wyniósł 1,6 mln zł wobec 21,32 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,76 mln...
Gorące spółki dnia

Esotiq [EAH], Herkules [HRS] – Gorące spółki dnia

Wyniki są więc nieporównywalnie lepsze niż rok temu. Pewne spadki spółka obserwuje ze strony zamówień z sektora mieszkaniowego, jednak zauważa także wzrost postępowań ofertowych i kontraktacji, co z czasem przełoży się na zdecydowaną poprawę zamówień. Generalnie jednak, spółka wyraża zadowolenie z wyników, głównie ze wzrostu o 21% zysku netto. Wykres wpisuje się w zachowanie rynków akcyjnych. Trwa korekta i prawdopodobnie dojdzie do przełamania wsparcia w rejonie 1,15 zł. Szansa na odbicie może pojawić się zapewne przy okrągłej złotówce.
Gorące spółki dnia

Herkules [HRS], Ultimate Games [ULG] – Gorące spółki dnia

Wydaje się więc, że obecne wzrosty mają związek właśnie z nadchodzącym debiutem. Na wykresie doszło bowiem do wybicia z konsolidacji trwającej od końca kwietnia i obecnie kurs znajduje się na nowych, historycznych maksimach. Najbliższym celem kupujących są zapewne okolice 40 zł.
herkules

Herkules miał 1,45 mln zł zysku netto z dz. kontyn. w I kw. 2020 r.

Herkules odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Herkules odnotował 1,45 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 4,32 mln zł wobec 2,46...
herkules

Herkules miał 38,83 mln zł straty netto, 8,53 mln zł straty EBITDA w 2019 r.

Herkules odnotowało 38,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Herkules z podsumowaniem ostatniego roku Strata operacyjna wyniosła 29,27 mln zł wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,53 mln zł w ub.r...
herkules

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

Herkules, w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r., stwierdził konieczność utworzenia odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy, podała spółka. Łącznie ujemny wpływ poniższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy za 2019 r. wynosi 13,5 mln zł i ma charakter niegotówkowy, w tym za...
Gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Herkules [HRS] – Gorące spółki dnia 4.12.2018

Grupa Kapitałowa CD Projekt działa w dynamicznie rozwijającej się branży elektronicznej rozrywki - gier wideo. Akcje spółki zyskiwały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia około 8% przy dość solidnych obrotach. Na wykresie widoczna jest próba przełamania linii korekty. Byłby to sygnał do ataku na poziom ostatniego szczytu ruchu spadkowego czyli okolice...
herkules

Herkules – poprawia rentowność, kurs blisko oporu 3 zł

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r. Spółka opublikowała raport z wynikami za III kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Ochrony Środowiska, Herkules, Rank Progress

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. BOŚ prezentuje główne założenia w aktualizacji Ramowej...
Gorące spółki dnia

Unimot [UNT], Herkules [HRS] – Gorące spółki dnia 25.10.2018

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o około 4% choć wynik w trakcie sesji był sporo lepszy. Także obroty tego dnia dopisany, jednak spółka miała problem aby utrzymać się ponad poziomem 10 zł. Może...
herkules

Herkules [HRS] – z siłą do dalszych wzrostów? – analiza na zamówienie

Herkules S.A. jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Nastanie nowego roku przyniosło zmianę tendencji na wzrostową. Od początku stycznia kurs wzrósł o ok. 20%. W międzyczasie doszło do ważnego wybicia z całkiem nieźle respektowanego kanału spadkowego. Niestety, po wybiciu nie doszło do...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały sprzedaży na Benefit Systems [BFT] i Herkules [HRS]

Benefit Systems D1 Benefit dostarcza pracodawcom rozwiązań w zakresie pozapłacowych form wynagradzania pracowników. Przykładem mogą być karty MultiSport Plus. Pod koniec lipca cena spadła do głównej linii trendu wzrostowego i zaczęła się przy niej konsolidować. Uważałem wtedy, że jest to przystanek przed kolejną falą wzrostową. Pisałem o tym tutaj. Niestety rzeczywistość nie...