XTB

Bank Handlowy będzie miał 100 mln zł straty na działelności skarbcowej w III kw.

Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotuje 100 mln zł straty na działalności skarbcowej w III kw. 2022 r, podał bank. "Z analizy odchyleń poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat banku za III kwartał 2022 roku wynika, że wstępny wynik na działalności skarbcowej rozumiany jako wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji oraz wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody będzie znacząco odbiegał od wyników z poprzednich kwartałów. Zgodnie ze wstępnymi danymi finansowymi w III kwartale 2022 roku, szacowany wynik na działalności skarbcowej wyniesie ok. -100 mln zł" - czytamy w komunikacie. Bank zastrzega, że ostateczny wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji oraz wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych zostanie przekazany w...

Ivan Vrhel został nowym członkiem zarządu Banku Handlowego

Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Bank Handlowy powołał w skład zarządu Ivana Vrhel na trzyletnią kadencję. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie Ivan Vrhel będzie odpowiedzialny za bankowość transakcyjną, podał bank. "Ivan Vrhel posiada 17-letnie doświadczenie w obszarze bankowości i zarządzania zdobyte na wielu rynkach, gdzie podmioty z grupy Citi prowadzą działalność. Pan Ivan Vrhel rozpoczął swoją karierę w 2004 roku w Citibank Prague w pionie bankowości przedsiębiorstw, gdzie pracował jako menadżer ds. relacji z klientem oraz pełnił szereg funkcji kierowniczych, w tym był szefem Emerging Corporate. W 2017 r. awansował na stanowisko Citi Country Officera w Rumunii, które piastował do 2021 r. Jednocześnie pełnił również funkcję Dyrektora Oddziału Citibank Europe plc w Rumunii. W tej roli był odpowiedzialny za...
Napis bank na budynku

Fitch obniżył rating VR Banku Handlowego do bbb+, utrzymał go na liście obserwacyjnej

Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył rating Viability Rating (VR) Banku Handlowego do bbb+ z a- i utrzymał go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative - RWN), podała agencja. Fitch potwierdził również długoterminowy rating banku (IDR) na poziomie A- z perspektywą stabilną. "Obniżenie ratingu VR banku odzwierciedla naszą opinię, że środowisko operacyjne przedstawia zwiększone ryzyko dla jednostkowego profilu kredytowego banku. Fitch obniżył ocenę środowiska operacyjnego dla polskich banków do bbb z bbb+ odzwierciedlając zwiększoną gotowość polskich władz do interwencji w sektorze bankowym i nakładania dużych dodatkowych kosztów na banki, podczas gdy perspektywy makroekonomiczne również uległy pogorszeniu" - czytamy w komunikacie. Fitch podkreśla ,że wzrosły ryzyka dla jakości aktywów i kapitalizacji banku, chociaż większość metryk finansowych pozostaje obecnie...

Bank Handlowy z mocnymi wynikami w II kwartale – zapiski giełdowego spekulanta

Notowania Banku Handlowego cały czas poruszają się w układzie spadkowym. Spojrzenie na wykres daje szansę na odbicie bliżej kluczowego wsparcia w rejonie 50 zł, do którego kurs zdaje się zmierzać. Wczoraj spółka pokazała raport z wynikami za II kwartał. W tym okresie bank odnotował 500,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 72,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 666,83 mln zł wobec 168,39 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 151,43 mln zł wobec 150,67 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 69,42 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 61,86 mld zł na koniec 2021 r. Przychody Citi Handlowy wyniosły 1 mld zł (+141% r/r). Bank Handlowy...

Analiza techniczna Banku Handlowego

Kurs akcji notowanego na GPW banku Bank Handlowy (stopa dywidendy 10,1 proc., C/Z 12,39, C/S 3, C/WK 1,02, kapitalizacja 7,5 mld PLN) będącego najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce, który specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej od 1997 roku przebywa w obrębie szerokiego kanału trendu bocznego. Jego górne ograniczenie osiągał w latach 2007 i 2013-14, zaś od dolnego odbijał się w 1998 roku, 2009 roku oraz 2020 roku. Sytuacja techniczna na akacjach Banku Handlowego Wzrost kursu rozpoczęty w październiku 2020 kulminował w lutym 2022 i od tamtej pory trwa jego średnioterminowa korekta. Kurs akcji banku przebywa obecnie poniżej swej rosnącej średniej 50-tygodniowej i powyżej opadającej swojej średniej 200-tygodniowej. W krótszej perspektywie kurs akcji banku od lutego poruszający...

Citi Handlowy oczekuje nieznacznego wzrostu wskaźnika NPL

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Citi Handlowy oczekuje pogorszenia jakości portfela kredytów bankowości instytucjonalnej, nie powinno być to jednak znaczące pogorszenie. Wzrost wskaźnika kredytów z utratą wartości (NPL) nie będzie znaczący, poinformowała prezes banku Elżbieta Czetwertyńska. "W związku ze spowolnieniem gospodarczym nieco pogorszy się jakość portfela klientów instytucjonalnych, zapewne wzrosną rezerwy makroekonomiczne, ale nie będzie to wzrost znaczący" - powiedziała Czetwertyńska podczas konferencji prasowej online. "Zrobiliśmy wiele, by się przygotować do gorszej koniunktury. Dokonaliśmy przeglądu naszego portfela kredytów pod kątem wielu czynników, wzrostu kosztów energii, inflacji itp." - dodała. Jej zdaniem, NPL nie powinien znacząco wzrosnąć. Na koniec II kw. 2022 r. NPL wyniósł 3,6% wobec 3,8% kwartał wcześniej. "W ostatnich latach mimo różnych turbulencji gospodarczych udało nam się utrzymywać NPL na stabilnym poziomie w...

Bank Handlowy miał 500,34 mln zł zysku netto, 69,42 mld zł aktywów w II kw. 2022 r.

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Handlowy odnotował 500,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 72,74 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 666,83 mln zł wobec 168,39 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 151,43 mln zł wobec 150,67 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 69,42 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 61,86 mld zł na koniec 2021 r. "Nasze wyniki finansowe odzwierciedlają wzrosty w strategicznych obszarach naszej działalności. W szczególności widoczne jest to w rosnących aktywach w bankowości przedsiębiorstw i wysokich wolumenach wymiany walut. Aktywnie wspieramy zieloną transformację klientów, co widać w transakcjach, które przeprowadzamy. To był też bardzo dobry kwartał...
citi handlowy

Citi Handlowy skonsolidował działalność maklerską w utworzonym w banku biurze maklerskim

Warszawa, 01.08.2022 (ISBnews) - CitI Handlowy zakończył proces integracji działalności maklerskiej Domu Maklerskiego Banku Handlowego z bankiem Citi Handlowy, podał bank w komunikacie. Działalność maklerska od 1 sierpnia 2022 r. zostanie skonsolidowana w utworzonym w banku biurze maklerskim. "Konsekwentnie wzmacniamy działalność maklerską, która jest jednym z filarów strategii naszego banku. Dzięki zintegrowanemu modelowi działania, połączonemu z rozwinięta ofertą i mocnym zespołem maklerskim, będziemy mogli oferować naszym klientom jeszcze szerszą obsługę finansową, wspierając ich w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi" - powiedział wiceprezes banku Maciej Kropidłowski, cytowany w komunikacie. Biuro maklerskie w strukturach Citi Handlowy zaoferuje prywatnym inwestorom DMBH ponad 10 tys. instrumentów, w tym obligacje w cenach bezpośrednio z rynku międzybankowego. W ramach podstawowej stawki prowizji klienci otrzymują platformę online, dodatkowy serwis telefoniczny...
Napis bank na budynku

Zbliża się odbicie na spółkach z sektora bankowego. Santander i BNP Paribas faworytami analityków BM mBanku

„Uważamy, że rynek zdyskontował zbyt dużo w wycenie polskiego sektora bankowego. To prawda, że analizowane przez nas banki łącznie poniosą koszt około 17 mld PLN netto, ale utrzymujące się wysokie środowisko stóp procentowych pozwoli na bardzo dynamiczne odbicie już w przyszłym roku. W 2024 roku sektor pochwali się ROE na poziomie +12 proc. co przekłada się na niezbyt wymagającą wycenę P/E 9,7x wobec 10–letniej średniej na poziomie 13,0x” – podano w raporcie.
Świnka skarbonka z plastrem na pęknięciu

Bank Handlowy: Wpływ wakacji kredytowych wyniosie ok. 60 mln zł w III kw. 2022 r.

Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) - Bank Handlowy szacuje, że negatywny wpływ zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w III kw. 2022 r. wyniesie ok. 60 mln zł, podał bank "W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zarząd Banku Handlowego informuje, że negatywny wpływ zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej tzw. 'wakacje kredytowe' na wynik brutto Grupy Banku Handlowego w III kw. 2022 r. szacowany jest na poziomie ok. 60 mln zł" - czytamy w komunikacie. Szacunek ten oparty jest na założeniu, że ok. 63% klientów posiadających kredyty hipoteczne udzielone w walucie polskiej zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych, podano także. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku...

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o 5,47 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 24.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego podjęli uchwałę podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 714,71 mln zł z zysku za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,47 zł na akcję, podał bank. "Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk. Jednocześnie ZWZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy)" - czytamy w komunikacie. Bank Handlowy odnotował 717,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 172,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 715,97 mln zł wobec 158,09 mln zł zysku rok wcześniej. Citi Handlowy powstał z...

Citi Handlowy: Wakacje kredytowe można porównać do obniżki stóp proc. o ok. 150 pb

Warszawa, 16.05.2022 (ISBnews) - Proponowane przez rząd wprowadzenie wakacji kredytowych można porównać do obniżki stóp procentowych o około 150 pb, wynika z szacunków analityków Citi Handlowego. Gdyby Rada Polityki Pieniężnej (RPP) chciała zniwelować ten impuls konsumpcyjno-inflacyjny, musiałaby podnieść stopy procentowe na okres najbliższych dwóch lat o dodatkowe ok. 150 pb (w porównaniu z tym co RPP i tak dotychczas planowała), wskazali ekonomiści. "Wpływ zaproponowanych rozwiązań rządowych na budżety gospodarstw może być istotny. W naszym scenariuszu makroekonomicznych zakładamy, że stopy NBP wzrosną jeszcze o 125 pb w ciągu najbliższych dwóch miesięcy (do 6,5%). W takim przypadku według naszych szacunków wakacje kredytowe ograniczyłyby płatności gospodarstw domowych o około 6 mld zł w II połowie bieżącego roku, wobec 4 mld zł szacowanych przez...
dłonie nad skarbonką

Prezes Banku Handlowego: Banki będą kontynuować podwyższanie oprocentowania lokat

Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Banki będą nadal podwyższać oprocentowanie lokat, choć ze względu na nadpłynność w sektorze bankowym oprocentowanie lokat rośnie wolniej niż kredytów, poinformowała prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska. "Jest bardzo wysoka płynność na rynku i to powoduje, że proporcjonalnie stopa procentowa na aktywa i pasywa nie idzie proporcjonalnie do góry. Natomiast oferta stopy procentowej na depozyty się zwiększyła - mamy obecnie jedną z najlepszych na rynku, ok. 3,5% i cały czas ją rewidujemy, aby się dostosować do rynku oraz do dynamicznej sytuacji podwyżek. Oczekuję, że banki będą płaciły więcej, bo chyba wszyscy są tym zainteresowani, natomiast jeśli chodzi o jakieś ustawy w tym zakresie, to na ten moment nie mamy takich informacji" - powiedziała Czetwertyńska podczas wideokonferencji prasowej. Poinformowała,...
Symbol GPW na tle wykresu

Bank Handlowy z wynikiem netto powyżej oczekiwań. Co dalej z kursem spółki?

Citi Bank Handlowy przekazał raport finansowy za I kwartał. Wynik netto okazał się być dużo lepszy od consensusu analityków. Jednak mimo dobrego raportu na tle poprzedniego kwartału wyniki banku wciąż pozostają w tyle za wynikami z I kw. ubiegłego roku. Czy zacieśnianie polityki monetarnej może pozytywnie wpłynąć na notowania banku? Citi Bank Handlowy przedstawia swoje wyniki finansowe Przychody: 836 mln PLN, wzrost o prawie 56% wobec IV kw. 2021 (spadek o blisko 11% wobec IV kw. 2021) Wynik netto: 282 mln PLN Oczekiwania:  180,8 mln PLN  (consensus) Wynik netto okazał się być ponad 55% lepszy od oczekiwań jednak wciąż 30% niższy niż wynik za I kw. 2021. Jednocześnie jednak wynik  z IV kw. 2021 został pobity o prawie 80%, co może dobrze rokować...

Bank Handlowy miał 281,99 mln zł zysku netto, 69,28 mld zł aktywów w I kw. 2022 r.

Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 281,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 394,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Zysk netto Citi Handlowy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 282 mln zł. Na jego wysokość wpływ miała zmienność na rynkach finansowych, która pozytywnie przełożyła się na wynik z działalności skarbcowej, wyższe stopy procentowe oraz wzrost wolumenów kredytowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. "Nasze znakomite wyniki to efekt bliskiej współpracy z klientami. Działamy zgodnie z przyjętą strategią, jesteśmy ważnym partnerem biznesowym dla naszych klientów, wspomagamy średnie i duże firmy w rozwoju w Polsce i za granicą, wspieramy zieloną transformację oraz dostarczamy niezbędnej ekspertyzy. To przynosi efekty" -...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Bank Handlowy ustalił dzień dywidendy na 1 lipca, a jej wypłaty na 9 lipca br.

Warszawa, 27.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na 9 lipca 2022 roku (dzień wypłaty dywidendy), podał bank. "Powyższa propozycja zarządu banku zostanie przedłożona radzie nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie walnemu zgromadzeniu, w celu podjęcia uchwały" - czytamy w komunikacie. W połowie marca br. zarząd Banku Handlowego zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 714,71 mln zł, tj. 5,47 zł na akcję z zysku za 2021 rok. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz...

Składka Banku Handlowego na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 104,67 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 15.04.2022 (ISBnews) - Wysokość ustalonej dla Banku Handlowego składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2022 rok została określona na 104,67 mln zł, podał bank. "Wysokość ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla Banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2022 r., z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2021 r. i 2020 r., wynosi 104 665 095,14 zł. Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana przez bank w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane...
handlowy

Bank Handlowy blisko maksimów trendu wzrostowego

Kurs najstarszego komercyjnego banku w Polsce - Banku Handlowego, rósł podczas wczorajszej sesji o około 0,62%. Akcje drożały o 0,40 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego maksimum przy 65,30 zł. Jest to niezły wynik na tle tracącego wczoraj 1,59% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy standardowych obrotach na tle poprzednich dni. Ostatecznie sesja zamknęła się na poziomie 64,90 zł.
handlowy

Prezes Banku Handlowego zarekomenduje A. Wilka na wiceprezesa ds. bankowości detalicznej

Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska w maju zarekomenduje Andrzeja Wilka na wiceprezesa zarządu nadzorującego bankowość detaliczną w miejsce odchodzącego z końcem czerwca br. Dennisa Husseya, podał bank. "Zgodnie z przyjętym w banku planem sukcesji prezes zarządu Citi Handlowy Elżbieta Czetwertyńska w maju zarekomenduje radzie nadzorczej powołanie Andrzeja Wilka, obecnego szefa pionu zarządzania produktami detalicznymi, usługami maklerskimi, segmentami i siecią oddziałów Citi Handlowy, na stanowisko wiceprezesa zarządu nadzorującego bankowość detaliczną. Nadchodzące miesiące pozwolą na płynne przekazanie obowiązków" - czytamy w komunikacie. Bank podał dziś wcześniej, że wiceprezes Dennis Hussey podjął decyzję o zakończeniu pracy w banku z końcem czerwca 2022 r. Decyzja ta podyktowana jest powodami osobistymi, wskazano. "Wyznacznikami dwuletniej kadencji Dennisa są profesjonalizm, wspieranie pracowników i dbanie o...

Dennis Hussey złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Banku Handlowego

Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Dennis Hussey złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Banku Handlowego ze skutkiem na 30 czerwca 2022 r., podał bank. Hussey objął stanowisko wiceprezesa zarządu Banku Handlowego 1 kwietnia 2020 r. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,86 mld zł na koniec 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: btc wykres | forex kursy walut | nasdaq notowania | długoterminowa prognoza kursu dolara | najwyższy kurs forinta | bitcoin wykres roczny | mercator notowania |

Bank Handlowy miał 717,47 mln zł zysku netto, 61,86 mld zł aktywów w 2021 r.

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 717,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 172,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 747,24 mln zł zł w 2021 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 788,06 mln zł wobec 1001,68 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 649,87 mln zł wobec 559,96 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 61,86 mld zł na koniec 2021 r. wobec 60,94 mld zł na koniec 2021 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 715,97 mln zł wobec 158,09 mln zł zysku rok wcześniej. "W zeszłym roku zysk netto banku...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Bank Handlowy rekomenduje wypłatę 5,47 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 714,71 mln zł tj. 5,47 zł na akcję z zysku za 2021 rok, podał bank. "Zarząd banku zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu w 2022 roku dokonanie podziału zysku netto banku za 2021 rok w kwocie 715 972 070,88 zł w następujący sposób: 1) dywidenda: 714 708 012,00 zł, tj. 5,47 zł/akcja 2) kapitał rezerwowy: 1 264 058,88 zł" - czytamy w komunikacie. Powyższa propozycja wypłaty dywidendy, stanowiącej 99,82% zysku netto za 2021 rok, jest zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia przez bank wymagań kwalifikujących do wypłaty 100% dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2021 roku, podano także. Strategia banku na lata 2022-2024 zakłada kontynuację wypłaty dywidendy w wysokości minimum...

Bank Handlowy utworzył 37 mln zł rezerwy w związku z oczekiwaniami UOKiK

Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - Bank Handlowy zaktualizował szacunki kalkulacji rezerw, co skutkowało utworzeniem rezerwy w wysokości 37 mln zł, która obciąży wyniki finansowe banku w IV kwartale 2021 roku w linii pozostałych kosztów operacyjnych, podał bank. Powodem jest pismo prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) formułujące dalsze oczekiwania w zakresie zmiany praktyki banku w odniesieniu do rozliczenia prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty wybranych produktów udzielanych klientom detalicznym. Bank zwraca obecnie, stosując metodę liniową, proporcjonalną kwotę prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu klientom, którzy spłacili kredyt konsumencki udzielony począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim tj. od 18 grudnia 2011 roku. Praktyka banku była przedmiotem postępowania UOKiK od listopada 2020 r. zakończonego...

Strategia B. Handlowego na 2022-2024 zakłada ROE powyżej 12%, wzrost przychodów śr. o 6%

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024 zakłada m.in. wzrost przychodów grupy średniorocznie o 6% oraz wskaźnik ROE na poziomie powyżej 12%, podał bank. Strategia zakłada funkcjonowanie dwóch segmentów biznesowych - bankowości instytucjonalnej, która generuje ok. 70% przychodów banku, oraz działalności detalicznej. "Mamy ambitne plany rozwoju naszej bankowości instytucjonalnej przez kolejne trzy lata. Będziemy wspierać firmy na drodze do sukcesu i rosnąć razem z nimi. Chcemy być instytucją pierwszego wyboru dla klientów planujących międzynarodową ekspansję oraz bankiem globalnych rozwiązań dla firm działających w kraju" - powiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie. "Główne cele finansowe w okresie 2022-2024 • Wzrost przychodów grupy - średniorocznie o 6% • Wzrost przychodów klientowskich 8% średniorocznie w segmencie bankowości instytucjonalnej i 12% średniorocznie w...
Money, pieniądze, Comparic

Strategia Banku Handlowego przewiduje 1 mld zł na zieloną transformację klientów

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024 zakłada m.in. przeznaczenie 1 mld zł na zieloną transformację klientów, a także redukcję emisji własnych gazów cieplarnianych o co najmniej 50% oraz redukcję energii o co najmniej 40% do końca obowiązywania nowej strategii w stosunku do 2019 r., podał bank. "Bardzo ważnym elementem strategii banku jest wsparcie klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także uwzględnienie czynników środowiskowych i społecznych w procesach decyzyjnych banku. Bank przeznaczy 1 mld zł na zieloną transformację klientów, oferując im wachlarz 'zielonych' rozwiązań oraz doradztwo w tym zakresie. Citi Handlowy planuje także redukcję emisji własnych gazów cieplarnianych o co najmniej 50% oraz redukcję energii o co najmniej 40% do końca obowiązywania...

Bank Handlowy miał wstępnie 747,24 mln zł zysku netto, 61,85 mld zł aktywów w 2021 r.

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 747,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. wobec 172,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w informacji o wstępnych niezaudytowanych wynikach. "Zysk netto w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 186 mln zł i był dwa razy wyższy niż kwartał wcześniej. Przychody banku w tym okresie wzrosły 11% r/r i 25% kw/kw, na co złożyły się m.in. przychody z transakcji kapitałowych z klientami korporacyjnymi (w tym np. IPO grupy Pracuj.pl o wartości 1,1 mld zł), przychody odsetkowe od papierów dłużnych oraz od kredytów, wynikające ze wzrostu stóp procentowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wiceprezes do spraw finansowych Natalia Bożek zwróciła uwagę, że przychody banku w IV kwartale urosły we wszystkich segmentach...

KNF zaleciła Bankowi Handlowemu utrzymywanie fund. własnych na dodatkowy narzut kapitałowy

Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Handlowemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 1,25 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora, podał bank. "Na całkowity narzut kapitałowy banku zalecany w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych składają się: podstawowy narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II w wysokości 0,77 pkt proc. oraz dodatkowy narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II w wysokości 0,48 pkt proc." - czytamy w komunikacie. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I, podano także. Zalecenie KNF dotyczy utrzymywania funduszy...

Bank Handlowy: Zmiana szacunku rezerw na zwroty prowizji obciąży wynik IV kw.

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy zaakceptował zmianę szacunku wyceny inwestycji kapitałowych banku oraz rezerwy na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem, podał bank. Pierwsze zdarzenie wpłynie na wynik banku pozytywnie, a drugie - negatywnie. "pływ na wynik finansowy netto banku w IV kwartale 2021 roku będzie następujący: • Zmiana szacunku wyceny inwestycji kapitałowych banku: ok. 39 mln zł (pozytywny wpływ na wynik finansowy netto banku) • Zmiana szacunku rezerwy na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem: ok. 13 mln zł (negatywny wpływ na wynik finansowy netto banku), w tym 6 mln zł pomniejszy wynik odsetkowy, a 7 mln zł powiększy pozostałe koszty operacyjne" - czytamy w komunikacie. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego...

KNF rozszerzyła licencję maklerską Banku Handlowego

Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), udzielającą mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał bank. Licencja będzie stanowiła podstawę do połączenia działalności maklerskiej prowadzonej obecnie przez Dom Maklerski Banku Handlowego oraz świadczonej przez bank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Działalność maklerska ma być prowadzona w zakresie: - wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, - nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, - doradztwa inwestycyjnego, - oferowania instrumentów finansowych, - świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, - przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, -...

Strategia Banku Handlowego zakłada ROE >12% w 2024, min. 75-proc. dywidendę

Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024 zakłada m.in. osiągnięcie zwrotu na kapitale (ROE) >12% w 2024 r. oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej (wskaźnik C/I < 50%), jak również przeznaczanie min. 75% zysków na dywidendy, pod warunkiem zgody regulatora, podał bank. Strategia zakłada dalszą działalność w oparciu o dwa segmenty biznesowe: Bankowość Instytucjonalną i Bankowość Detaliczną. "Bank zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych: • Wzrost przychodów klientowskich o 9% średniorocznie • Zwrot na kapitale (ROE) >12% w 2024 r. • Utrzymanie dyscypliny kosztowej (wskaźnik C/I < 50%) • Wzrost aktywów klientowskich na poziomie 6% średniorocznie w okresie 3 lat • Kontynuacja wypłaty dywidendy w wysokości minimum 75% zysku netto, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora" - czytamy w komunikacie. Strategia zakłada kontynuację działalności w oparciu o...

Bank Handlowy chce utrzymać 30-40 pb kosztu ryzyka w kolejnych kwartałach 

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy chce utrzymać znormalizowany koszt ryzyka na poziomie 30-40 punktów bazowych w kolejnych kwartałach, poinformowała wiceprezes Natalia Bożek. "Uważam, że to, co komunikujemy długofalowo, to taki znormalizowany koszt ryzyka, który wyklucza jakieś sytuacje epizodyczne - moment covidowy był taką sytuacją epizodyczną. Znormalizowany koszt ryzyka jest na poziomie między 30 a 40 pkt bazowych, więc z tej perspektywy absolutnie takie są nasze przewidywania w kolejnych kwartałach" - powiedziała Bożek podczas telekonferencji. Koszt ryzyka wyniósł 35 pb w III kw. wobec 18 pb w II kw. br. W III kw. w wyniku jednorazowego zdarzenia w segmencie bankowości przedsiębiorstw wyniósł on -43 pb. Jak podkreśliła Bożek, wskaźnik kredytów niepracujących niezmiennie jest na niskim poziomie, dużo niższym niż w sektorze. W...

Bank Handlowy planuje publikację nowej strategii na początku 2022 r.

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy planuje publikację nowej strategii w styczniu przyszłego roku i zakłada, że pozostanie bankiem dywidendowym, poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska. "Jeżeli chodzi o strategię, to nad tym obecnie pracujemy. Przedstawiliśmy kierunki strategii do rady nadzorczej we wrześniu i teraz będziemy przedstawiać strategię na początku grudnia; jak zostanie zatwierdzona przez radę nadzorczą, to ją opublikujemy na początku przyszłego roku" - powiedziała Czetwertyńska podczas telekonferencji. "Jeśli chodzi o plany dywidendowe, to tutaj nie planujemy zmiany naszego podejścia. Planujemy dzielić się z naszymi akcjonariuszami zyskami" - dodała. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego...

Bank Handlowy skupia się na rozwoju detalu pomimo planów sprzedaży tego segmentu

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Proces sprzedaży biznesu detalicznego Banku Handlowego przez głównego akcjonariusza - Citigroup - jest kontynuowany, a bank skupia się na dalszym rozwoju tego segmenty działalności, poinformowała prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska. "Te rozmowy prowadzi nasz większościowy akcjonariusz. Wiemy, że ten proces trwa, natomiast nie znamy szczegółów i w związku z tym nie mamy informacji, jak się toczy, ani kiedy zostanie zakończony. Te procesy - wiemy z doświadczeń w Polsce oraz innych krajach - mogą potrwać długo" - powiedziała Czetwertyńska podczas telekonferencji. "W międzyczasie absolutnie nie ograniczamy naszej działalności - wręcz przeciwnie - skupiamy się na dalszym rozwoju bankowości detalicznej w tych sektorach, które są dla nas strategiczne, czyli wealth management i, jak pokazały nasze wyniki, dalej te wskaźniki...

Bank Handlowy: Wpływ podwyżek stóp na wynik odsetkowy grupy to 215-235 mln zł

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Podwyżki stóp procentowych, dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), będą miały pozytywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej Banku Handlowego łącznie w przedziale 215-235 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy, szacuje bank. "Bank w obecnej chwili szacuje, że podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje z 6 października 2021 r. i 3 listopada 2021 r. związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności podwyżką stopy referencyjnej w sumie o 115 punktów bazowych) będą miały pozytywny wpływ na wynik odsetkowy grupy łącznie w przedziale 215-235 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a faktyczny wpływ na wynik odsetkowy grupy będzie uzależniony od sytuacji makroekonomicznej i od...

Podwyżka stóp zwiększy wynik odsetkowy B.Handlowego o 85-105 mln zł w ciągu roku

Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 6 października 2021 roku, dotycząca podwyżki m.in. stopy referencyjnej o 40 punktów bazowych, będzie miała pozytywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy Banku Handlowego szacunkowo w przedziale 85-105 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy, podał bank. "Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a faktyczny wpływ na wynik odsetkowy grupy będzie uzależniony od sytuacji makroekonomicznej i od realizacji działań biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych. Zarówno podane wyliczenia jak i planowane działania biznesowe mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług...
Czy można zarabiać na bankach

Bank Handlowy nie uzyskał zgody KNF na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy do 10 września 2021 r. nie otrzymał stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwalającego na wypłatę dywidendy z niepodzielonego zysku za 2019 rok, w związku z czym podjął uchwałę, w której potwierdził brak spełnienia warunku wypłaty zysku za 2019 r., podał bank. 17 czerwca br. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu ubiegłorocznego zysku na dywidendę w wysokości 1,2 zł na akcję, pod warunkiem uzyskania zgody KNF do 10 września 2021 r. W przypadku braku spełnienia warunku wypłaty całości zysku zarząd zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 75%, a jeśli ten warunek nie zostanie spełniony - 50% zysku. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland)...

ING i Santander z zaleceniem „KUPUJ”. Wood&Company zmienia rekomendację dla polskich banków

Bank inwestycyjny Wood&Company w swoich najnowszych analizach podniósł rekomendacje do „Kupuj” (poprzednio „Trzymaj”) dla ING oraz Santandera, oraz do „Trzymaj” (z poprzedniego „Sprzedaj”) dla Banku Handlowego. Obniżeniu uległa natomiast rekomendacja dla Alior Banku, którego cena docelowa wynosi aktualnie 45 zł, a najnowsza rekomendacja to „Trzymaj”. Wood&Company zmienia rekomendacje dla kilku polskich banków. ING i Santander otrzymały „Kupuj”. Cena docelowa dla ING to 267,10 zł, natomiast dla Santander to 323,60 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Alior Bank z obniżoną rekomendacją W swoich najnowszych rekomendacjach bank inwestycyjny Wood&Company specjalizujący się w europejskich „Emerging markets” ocenił kilka podmiotów z polskiego sektora bankowego. Jako pierwsze wskazać można obniżenie rekomendacji dla Alior Banku z „Kupuj” do „Trzymaj”, przy cenie docelowej równej...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Bank Handlowy liczy na utrzymanie trendu wzrostu działalności klientowskiej

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy liczy na utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu działalności klientowskiej w drugiej połowie roku, poinformowała wiceprezes ds. finansów Natalia Bożek. "Drugi kwartał był dla nas bardzo dobry, przede wszystkim dlatego, że to był kwartał, w którym wybiła się działalność klientowska. Pierwszy kwartał był zdominowany bardzo mocno naszą działalnością professional market, drugi stoi mocno na działalności klientowskiej - zarówno w bankowości instytucjonalnej, jak i w bankowości detalicznej" - powiedziała Bożek podczas telekonferencji. Jak wskazała, klienci bankowości insytucjonalnej byli beneficjentami ożywienia gospodarczego, które pojawiło się zdecydowanie wcześniej niż zakładano. Przedsiębiorstwa kontynuowały wysoką aktywność w obszarach wymiany walut i przelewów zagranicznych. Ponadto bank w II kwartale bardzo mocno wspierał wzrost klientów aspirujących do działalności globalnej, oferując m.in. rozwiązania z obszaru e-commerce. "Ale...

Bank Handlowy chce mieć gotową 3-letnią strategię do końca br.

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy przygotowuje 3-letnią strategię, która ma być gotowa do końca bieżącego roku, poinformowała wiceprezes kierująca pracami zarządu Elżbieta Czetwertyńska. Priorytetem na następne lata jest dalszy wzrost biznesu klientowskiego. "Obecnie właśnie rozpoczęliśmy prace nad kierunkiem strategii na następne 3 lata. Te kierunki będziemy omawiać z naszą radą nadzorczą i pod koniec roku już będziemy mieli wypracowaną strategię dla Citi Handlowy na następne 3 lata i będzie ona skupiona na wzroście biznesu klientowskiego zapewne" - powiedziała Czetwertyńska podczas telekonferencji. Elżbieta Czetwertyńska dołączyła do zarządu Banku Handlowego 18 czerwca br., zastępując na tym stanowisku Sławomira S. Sikorę. "Mój priorytet na następne lata to oczywiście dalszy rozwój bankowości instytucjonalnej. Ona jest i była podstawą biznesu Citi Handlowy przez ostatnie 20 lat...

Bank Handlowy miał 72,74 mln zł zysku netto, 57,66 mld zł aktywów w II kw.

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 72,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 89,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 168,39 mln zł wobec 265,11 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 150,67 mln zł wobec 123,78 mln zł rok wcześniej. "Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 73 mln zł ze względu na niską aktywność banku na rynku obligacji skarbowych oraz w efekcie działalności skarbcowej prowadzonej w pierwszych trzech miesiącach roku. Ta ostatnia działalność była motorem wzrostu zysku za pierwsze półrocze do 468 mln zł, co oznacza potrojenie zysku w stosunku do tego samego okresu 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Wynik na inwestycyjnych...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Bank Handlowy rekomenduje 1,2 zł dywidendy na akcję za 2020 r. i 3,66 zł za 2019

Zarząd Banku Handlowego zaproponował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę części zysku za 2020 rok, co daje 1,2 zł na akcję oraz części niepodzielonego zysku za 2019 roku tj. 3,66 zł na akcję, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego do 10 września 2021 r. włącznie, podał bank. Jak podano, zarząd zarekomendował akcjonariuszom dokonanie podziału jednostkowego zysku za 2020 rok w kwocie 158 085 123,29 zł i niepodzielonego zysku za 2019 r. w kwocie 478 802 436,53 zł. Z zysku za 2020 rok bank chce wypłacić 156 791 520 zł dywidendy co oznacza, co oznacza 1,20 zł na jedną akcję, zaś z niepodzielonego zysku za 2019 bank chce wypłacić 478 214 136 zł dywidendy, tj. 3,66 zł na jedną akcję, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na taki...

E. Światopełk-Czetwertyńska pokieruje pracami zarządu Banku Handlowego od 18 VI

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Elżbietę Światopełk-Czetwertyńską w skład zarządu na stanowisko wiceprezesa z dniem 18 czerwca br., powierzając jej tymczasowe kierowanie pracami zarządu oraz powołała Światopełk-Czetwertyńską na stanowisko prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank. "Pani Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska posiada ponad 25-letnie doświadczenie zdobyte w bankowości na 6 rynkach Europy oraz obu Ameryk. Do Grupy Citi dołączyła w lipcu 1994 r. w Ekwadorze jako doradca w bankowości korporacyjnej. W 2004 r. Pani Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska dołączyła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. w obszarze zarządzania ryzykiem. W 2005 r. została mianowana starszym decydentem kredytowym (Senior Credit Officer). Po trzech latach, przejęła odpowiedzialność za zarządzanie Regionem Centralno-Wschodnim w Polsce. W październiku 2009 r. została szefem pionu bankowości przedsiębiorstw...

Bank Handlowy wyceniony na 43,80 zł przez DM BDM

Na wykresie trwa kolejna próba przełamania głównego oporu. Nie pojawia się tutaj mocna reakcja podaży, co sugeruje, że przy lepszych nastrojach na szerokim rynku, wybicie może dojść do skutku.
Money, pieniądze, Comparic

Fitch podtrzymał rating A- Banku Handlowego, perspektywa stabilna

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating IDR Banku Handlowego na poziomie A-, ale zmienił perspektywę na stabilną z negatywnej, podał bank. Fitch podtrzymał także Viability Rating (VR) banku na poziomie a-. Bank Handlowy ze stabilną perspektywą "Fitch Ratings zmieniła perspektywę ratingową w ramach ratingu długoterminowego Banku (Long-term IDR) z negatywnej na stabilną. Zmiana perspektywy ratingowej Banku jest konsekwencją zmiany perspektywy z negatywnej na stabilną spółki matki banku - Citigroup Inc." - czytamy w komunikacie. Bank podkreślił, że jednocześnie Ftch potwierdził ratingi długoterminowe i krótkoterminowe Banku (IDR), ratingi krajowe i rating wsparcia. Rewizja nie dotyczyła viability rating (VR). "Pełny aktualny rating Banku nadany przez Fitch prezentuje się następująco: : 1) rating długoterminowy podmiotu (Long-term IDR): 'A-'; perspektywa stabilna; 2) rating krótkoterminowy podmiotu (Short-term IDR): 'F1'; 3) Viability rating: 'a-'; 4) rating...

Wig20 traci w czwartek w południe 1,7%. Analiza notowań: Lotos, Mercator Medical, Handlowy oraz Wawel

Czwartkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 3 godzinach handlu 1,7%, WIG 1,5%, mWIG40 traci 1,7%, a sWIG80 0,5%. Zaledwie 2 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Lotos które zyskują 1,07%, a najsłabiej PGNiG (-5,03%). Nieznaczne spadki na GPW po 3 godzinach czwartkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Lotos (+1,07%), a najmocniej traci PGNiG (-5,03%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Neuca (+6,55%), a najmocniej traci Millenium (-5,54%). Nagranie z samego otwarcia czwartkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na stronie głównej...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Bank Handlowy oczekuje dalszych wzrostów w bank. transakcyjnej i inwestycyjnej

Bank Handlowy spodziewa się utrzymania pozytywnych trendów w bankowości inwestycyjnej i biznesie transakcyjnym w kolejnych kwartałach, realizuje również strategię dojścia do rentowności segmentu detalicznego, poinformował prezes Sławomir S. Sikora. Bank Handlowy spodziewa się utrzymania pozytywnych trendów w bankowości inwestycyjnej "Pierwszy kwartał to kontynuacja pozytywnych trendów. Widzimy dużą aktywność w obszarze bankowości transakcyjnej, przede wszystkim wolumeny płatności, wspierane przez rosnące obroty w handlu międzynarodowym. W obszarze klientów indywidualnych widzimy pozytywne trendy - pierwszy kwartał to potwierdzenie wzrostu w wealth management i lekka zmiana sentymentu. Styczeń pokazał, jak klienci chcieliby powrócić do swoich nawyków, jeśli chodzi o wydatki. Widzimy to w odniesieniu do kart kredytowych i mamy poczucie, że wraz z wygaszaniem pandemii wróci optymizm konsumentów" - powiedział Sikora podczas wideokonferencji. Bank Handlowy osiągnął...

Bank Handlowy liczy, że KNF umożliwi wypłatę dywidendy w II poł. roku

Bank Handlowy liczy, że zapowiedziany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na połowę roku przegląd polityki dywidendowej banków pozwoli na wypłatę dywidendy tym bankom, które przez wiele lat prowadziły politykę zbilansowanego ryzyka, a ich strategia zakładała wypłatę dywidendy, wynika ze słów prezesa Sławomira S. Sikory. Bank Handlowy liczy, że będzie mógł wypłacić dywidendę "My jako bank, który przez 18 lat spełniał wymogi wypłaty dywidendy mamy nadzieję, że zapowiedziany przez KNF na połowę roku przegląd polityki dywidendowej pozwoli na zastosowanie metody selektywnej - by odróżnić te banki, które przez wiele lat prowadziły strategię dywidendową, zbilansowanego ryzyka od tych, które postawiły na wzrost, który z natury rzeczy wiąże się z większym ryzykiem. I że to selektywne podejście będzie promować te banki, które zarówno w...

Bank Handlowy: Przychody bank. instytucjonalnej wzrosły ponad dwukrotnie w I kw.

Bank Handlowy zanotował 395 mln zł zysku netto w I kw. 2021 roku wobec 26,36 mln zł zysku rok wcześniej. Najwyższy kwartalny wynik banku od debiutu giełdowego to efekt rosnących przychodów w segmencie klientów instytucjonalnych oraz operacji na rynkach finansowych, podał bank. Bank Handlowy zanotował 395 mln zł zysku netto w I kw. 2021 roku W I kw. br. bank wspierał także polskie przedsiębiorstwa w największych międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć, podał Handlowy. Przychody całkowite w bankowości instytucjonalnej, która odpowiada za niemal 70% przychodów Citi Handlowy, wzrosły ponad dwukrotnie w skali roku w I kw. "Bank niemal podwoił przychody z rynków kapitałowych wobec poprzedniego kwartału, a także odnotował odbicie w kredytach dla klientów instytucjonalnych. Citi Handlowy wspiera polskie firmy w ekspansji zagranicznej...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Bank Handlowy miał 394,86 mln zł zysku netto, 58,82 mld zł aktywów w I kw. 2021

Bank Handlowy odnotował 394,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 26,36 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Handlowy przedstawia swoje wyniki finansowe "Na wyższy zysk netto wpłynęła przede wszystkim realizacja zysku z inwestycyjnych dłużnych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (455,5 mln zł na koniec I kwartału 2021 roku), częściowo skompensowany przez niższy wynik odsetkowy (o 104,9 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego)" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 197,04 mln zł wobec 301,96 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,49 mln zł wobec 140,99 mln zł rok wcześniej. "Wynik z tytułu odsetek wyniósł 197 mln...
Money, pieniądze, Comparic

Bank Handlowy: Łączne składki na BFG zaksięgowane w I kw. to 64,7 mln zł

Wysokość ustalonej dla Banku Handlowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. wynosi 64,7 mln zł, podał bank. Bank Handlowy podaje wysokość składek na BFG "Wysokość ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r., z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 r., wynosi 64 702 675,87 zł. Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana przez bank w ciężar kosztów I kwartału 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz...

Bank Handlowy: Prezes Sławomir Sikora nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję

Prezes Banku Handlowego Sławomir S. Sikora nie będzie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję na to stanowisko, podał bank. Jednocześnie rada nadzorcza powołała Natalię Bożek do pełnienia funkcji wiceprezes zarządu na kolejną trzyletnią kadencję, podano w osobnym komunikacie. Bank Handlowy zmieni prezesa Sławomir S. Sikora pozostanie na stanowisku prezesa zarządu do daty najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które planowane jest na czerwiec 2021 roku, poinformowano. Natalia Bożek objęła stanowisko wiceprezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie 21 marca 2018 roku. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na...

Bank Handlowy miał 172,4 mln zł zysku netto, 60,94 mld zł aktywów w 2020 r.

Bank Handlowy odnotował 172,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 480,12 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Handlowy przedstawia swoje wyniki finansowe We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł właśnie 172,4 mln zł w 2020 r. "Otoczenie makroekonomiczne, a w szczególności obniżenie stóp procentowych oraz spowodowana pandemią niepewność dotycząca jej dalszego oddziaływania na zachowania klientów, miało wpływ na sytuację biznesu detalicznego i jego oczekiwaną dochodowość. W związku z tym, zdecydowaliśmy się na aktualizację wyceny goodwill w części przypisanej segmentowi bankowości detalicznej w wysokości 214,7 mln zł. To obniżyło zysk netto grupy do poziomu 172,4 mln zł. Warto wspomnieć, że wyłączając wpływ tego odpisu, który został zaksięgowany...

Bank Handlowy: Wst. wynik na inwest. aktywach dłużnych ok. 456 mln zł do 12 III

Bank Handlowy osiągnął wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych na poziomie ok. 456 mln zł w okresie od 1 stycznia do 12 marca 2021 roku, podał bank, prezentując wstępne dane. Bank Handlowy przedstawia swoje wyniki finansowe "Z analizy odchyleń poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat banku za niepełny I kwartał 2021 roku (uwzgledniający okres od 1 stycznia 2021 roku do 12 marca 2021 roku) wynika, że wstępny rezultat na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody będzie istotnie odbiegał od wyników z poprzednich kwartałów i wpłynie na wynik banku w I kwartale 2021 roku. Zgodnie ze wstępnymi danymi finansowymi w analizowanym okresie, bank osiągnął wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych na poziomie ok. 456 mln...
Najlepsze lokaty bankowe - Najczęściej mają pewien haczyk

Bank Handlowy oczekuje odbicia przychodów w segmencie detalicznym w br.

Bank Handlowy jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze dzięki m.in. wysokiej płynności i nadwyżce kapitałowej. Bank oczekuje wzrostu przychodów i powrotu do zyskowności segmentu detalicznego. Nie planuje redukcji sieci w br., poinformował prezes Sławomir S.Sikora. Bank Handlowy jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze "Widzimy, że odpis goodwill nie zmienia naszej pozycji kapitałowej jeżeli chodzi o możliwość wzrostu bilansu. Kapitał pierwszej kategorii daje nam wskaźnik kapitałowy ponad 20% i to jest znakomita baza do tego, żeby rosnąć. Mamy dużą płynność, mamy silnie zmotywowany team, który odniósł sukces biznesowy w ubiegłym roku" - powiedział Sikora podczas wideokonferencji. Prezes poinformował, że bank spodziewa się wzrostu polskiej gospodarki w 2021 roku na poziomie 3,7%. "Strukturalnie spodziewamy się wzrostu głównie dzięki odroczonemu popytowi. Widzimy wzrost konsumpcji rok do roku o...
Money, pieniądze, Comparic

Bank Handlowy ocenia, że stać go na wypłatę dywidendy

Bank Handlowy stać na wypłatę dywidendy, poinformował prezes banku Sławomir S. Sikora. "Gdyby nie było rekomendacji nadzoru bankowego zalecającej wstrzymanie wypłaty dywidendy uważam, że Bank Handlowy stać na to i prowadzony jest w taki sposób, żeby taką dywidendę móc wypłacić" - powiedział Sikora podczas wideokonferencji. Bank Handlowy będzie mógł wypłacić dywidendę Dodał, iż ma przekonanie, że z punktu widzenia przyszłości i tego, w jaki sposób banki prowadzą swoje strategie "byłoby zasadne, aby przyjąć, że dywidenda jest częścią wartości, którą dostarczamy dla inwestorów oraz częścią, która jest ważna również dla obywateli". "W naszym akcjonariacie mniejszościowym dominująca rolę odgrywają fundusze emerytalne. To oznacza, że jeżeli my płacimy dywidendę, to te fundusze mają lepszą płynność, są w stanie wypłacać środki tym wszystkim, którzy oszczędzają na emeryturę...

Prezes B. Handlowego: Przed nami czas wspierania firm w realizacji inwestycji

Oczekiwany powrót gospodarki do wzrostu będzie wymagał od banków wspierania przedsiębiorstw w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i odbudowy gospodarki, uważa prezes Banku Handlowego Sławomir S. Sikora. Bank podał, że widoczny od wielu miesięcy wzrost aktywności klientów na rynkach finansowych oraz wysokie obroty walutowe pozytywnie przełożyły się na wyniki kwartalne, a wyłączając wpływ jednorazowego odpisu księgowego, wyniki IV kw. są najwyższe w całym 2020 roku. Bank Handlowy z pozytywnymi wynikami kwartalnymi "Patrząc na prognozy na rok 2021, mówiące o powrocie do wzrostu gospodarki polskiej i gospodarki światowej, uważam, że przed nami czas wspierania przedsiębiorstw w zakresie pomysłów inwestycyjnych i przebudowy gospodarki. Będziemy więc spełniać tą rolę, którą z sukcesem realizowaliśmy w ostatniej dekadzie" - powiedział Sikora, cytowany w komunikacie. "W zeszłym roku musieliśmy zdefiniować na nowo...

Bank Handlowy miał 172,4 mln zł zysku netto, 60,9 mld zł aktywów w 2020 r.

Handlowy odnotował 172,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 480,12 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie dot. wstępnych, niezaudytowanych wyników za 2020 rok. Bank Handlowy przedstawia wyniki za 2020 r. "W 2020 roku Grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 172,4 mln zł, który był niższy o 307,7 mln zł (tj. 64,1%) w stosunku do zysku za 2019 rok. Czynnikiem wpływającym na spadek zysku netto był wybuch pandemii COVID-19 oraz jej skutki, w szczególności obniżenie stóp procentowych w Polsce do rekordowo niskiego poziomu, co miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy (spadek o 152,1 mln zł r/r) oraz dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości części wartości firmy alokowanej do segmentu bankowości detalicznej...
handlowy

Bank Handlowy z szansami na wysokie dywidendy – ocenia DM BDM

Wykres pokazuje, że tak jak inne spółki z sektora, także Handlowy oddaje sporo z listopadowego odbicia. Był to jednak bardzo silny impuls, który powinien mieć swoją kontynuację. Można więc zakładać, że przy lepszym nastroju na szerokim rynku, cena wróci pod linię trendu i dojdzie do próby jej wybicia.

Bank Handlowy miał 114,67 mln zł zysku netto, 60,2 mld zł aktywów w III kw.

Bank Handlowy odnotował 114,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 113,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank handlowy oficjalnie prezentuje wypracowane wyniki "W III kwartale 2020 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 114,7 mln zł, co oznacza nieznaczny wzrost o 1 mln zł (tj. 0,9%) w stosunku do III kwartału 2019 roku. Na wyższy zysk netto wpłynął niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 116,5 mln zł, częściowo skompensowane przez niższe przychody (głównie wynik odsetkowy z powodu spadku stóp procentowych w Polsce, czego efektem była obniżka stopy bazowej o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja bieżącego roku)" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek...

Haitong Bank podwyższa rekomendację dla Bank Handlowy do KUPUJ

Niższa cena docelowa akcji jest wynikiem obniżenia wyceny porównawczej dla konkurencyjnych banków. Jednocześnie analitycy zaktualizowali prognozę o niższy koszt ryzyka po podwyższeniu perspektyw makroekonomicznych. Ożywienie biznesu w świetle wyraźnej poprawy aktywności klientów detalicznych po wiosennym lockdownie daje powody do optymizmu jeżeli chodzi o przychody Banku Handlowego. Analitycy skorygowali prognozę zysku netto na lata 2020/22 odpowiednio o +7/-5/-1 proc., do 288 mln PLN (spadek o 40 proc. r/r), 380 mln PLN (wzrost o 32 proc. r/r) i 427 mln PLN (wzrost o 12 proc. r/r). Bank Handlowy: Haitong Bank podwyższa rekomendację do KUPUJ Oczekiwania analityków co do zysków we wspomnianym okresie są wyższe od konsensusu odpowiednio o 4/35/9 proc. W opinii analityków wynika to głównie z wysoce nieprzewidywalnych konsekwencji pandemii koronawirusa, szczególnie...

GPW: WIG-Banki znów na tapecie! Przegląd akcji Marcina Tuszkiewicza

WIG-Banki odnotowują drugi tydzień z rzędu silnych wzrostów. Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się polskiej branży bankowej oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! WIG-Banki urósł o 12% w ciągu dwóch tygodni. Niektóre banki szaleją! Co się dzieje? Czy to tylko podbitka przed przeceną, czy może jednak odwrócenie trendu? Alior Bank pozytywnie zaskakuje inwestorów w ostatnich dniach. Wybicie oporów zwiastuje atak nawet na 18 zł, a dalej to już tylko czas pokaże, ale inne banki mu wtórują. ING po tym jak został słaby kapitał wystraszony informacjami o praniu brudnych pieniędzy, teraz podnosi się...

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

Bank Handlowy liczy, że druga połowa roku przyniesie lekki wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych, które w I połowie br. pozostały na niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym, poinformował prezes Sławomir S. Sikora. Bank Handlowy liczy, że druga połowa roku przyniesie lekki wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych "Mamy nadzieję, że klienci indywidualni wyjdą z tych ujemnych poziomów, które obserwujemy od końca marca. Na razie widać spadki, jeśli faza odbicia i normalizacji zdarzy się do końca roku, to spodziewalibyśmy się, że wolumeny zaczną rosnąć. Na razie jesteśmy optymistyczni, dzieci wracają do szkoły, więc będą dodatkowe wydatki. Tutaj mamy ostrożny optymizm" - powiedział Sikora podczas telekonferencji. Bank podał, że saldo pożyczek niezabezpieczonych (pożyczki gotówkowej i pożyczki do karty kredytowej) na koniec czerwca br. wyniosło 2,6 mld...
Kurs dolara do złotego USDPLN

Bank Handlowy miał 89,3 mln zł zysku netto, 60,89 mld zł aktywów w II kw. 2020

Bank Handlowy odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 133,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Handlowy podsumowuje swoje wyniki z drugiego kwartału roku "Zysk banku wyniósł 89 mln zł w drugim kwartale (-33% r/r), na co główny wpływ miało zawiązanie rezerwy makroekonomicznej w wysokości 84 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 265,11 mln zł wobec 288,35 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 123,78 mln zł wobec 153,28 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 60,89 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 51,98 mld zł na koniec 2019 r. W I poł. 2020 r. bank miał 115,66 mln...
comarch cc

Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarchu – ERP Optima, ERP XL

Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL poprzez CitiConnect API, podał bank. Rozwiązanie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemem banku dzięki czemu operacje finansowe można wykonać bezpośrednio w systemie firmy. Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL poprzez CitiConnect API "W ramach naszych starań o zapewnienie wygodnej formy dostępu do usług dla klientów bankowości instytucjonalnej, Citi Handlowy połączył siły z wiodącym dostawcą systemów ERP - firmą Comarch - aby ułatwić klientom codzienne zarządzanie płatnościami poprzez integrację wykorzystywanych przez nich systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL z CitiConnect API. Rozwiązanie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemem banku. Dzięki temu operacje finansowe można wykonać bezpośrednio...

B. Handlowy: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 150-180 mln zł

Bank Handlowy szacuje wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 r. o trzykrotnej obniżce stóp procentowych na wynik odsetkowy na 150-180 mln zł łącznie, podał bank. Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 150-180 mln zł "Bank szacuje, że podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje z 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 2020 r. i 28 maja 2020 r. związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżeniem stopy referencyjnej o 140 punktów bazowych) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy łącznie w przedziale 150-180 mln zł w 2020 r." - czytamy w komunikacie. Bank szacuje, że sama decyzja RPP z 28 maja 2020 r. o obniżkach stóp procentowych (w tym obniżenia stopy referencyjnej o 40...

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o pozostawieniu całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł niepodzielonym tj. niewypłacaniu dywidendy, podał bank. Bank Handlowy zadecydował o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:  zysk netto banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł pozostawić w całości niepodzielonym" - czytamy w uchwale walnego. Decyzja jest zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w latach poprzednich zysku, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Citi Handlowy powstał z połączenia...

B. Handlowy podejmie dyskusję z KNF, by decyzje ws. dywidendy zapadły jesienią

Bank Handlowy nie zmienia rekomendacji na czerwcowe walne zgromadzenie dotyczącej pozostawienia zysku netto za 2019 rok niepodzielonego. Bank chciałby jednak jesienią tego roku powrócić do rozmów z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) o możliwości wypłaty dywidendy za 2019 r., poinformował prezes Sławomir S. Sikora. Bank Handlowy chce wrócić do rozmów z KNF o możliwości wypłaty dywidendy za 2019 r. "Nasza silna baza kapitałowa pozwoliła nam założyć na początku roku, że wypłacimy dywidendę. Jako bank, który płacił przez 15 lat dywidendę chcielibyśmy, by tematu dywidendy nie przesądzać w tym roku całkowicie i odłożyć decyzję w tej sprawie na początek października. Chcielibyśmy do tego regulatora przekonywać" - powiedział Sikora podczas telekonferencji. Podkreślił, że pozycja kapitałowa banków w polskim sektorze jest różna, a Bank Handlowy ma...
handlowy

Bank Handlowy z rekomendacją “sprzedaj”. DM BOŚ obniża cenę docelową do 31,2 zł

Najnowsza prognoza DM BOŚ zakłada, że w 2020 roku przychody banku spadną do 2,04 mld zł z 2,22 mld zł w roku ubiegłym. Zysk netto ma spaść do 245 mln zł z 480 mln zł w 2019. Sygnałem zwiastującym pogorszenie będzie raport za I kwartał, który zostanie podany 14 maja. Analitycy DM BOŚ obniżyli wycenę Banku Handlowego do 31,2 zł z 56,1 zł, a rekomendacje do “sprzedaj” z “trzymaj”. Wyniki pierwszego kwartału w Banku Handlowym będą obciążone rosnącymi odpisami aktualizującymi. Notowania akcji Banku Handlowego spadły od początku roku o blisko 30%, a indeks WIG-BANKI ponad 40%.  Zobacz również: Największy spadek optymizmu konsumentów od ponad dekady Analitycy DM BOŚ prognozują spadki przychodów Banku Handlowego Analitycy spodziewają się pogorszenia wyników zarówno w ujęciu rok-do-roku, jak i...
Składane skargi i zażalenia

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują 4 VI o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, o pokryciu straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości (MSSF9) oraz o pozostawieniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w łącznej kwocie 163,28 mln zł niepodzielonym, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 4 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: 1 Stratę bilansową banku z lat ubiegłych w wysokości 74 783 863,12 zł pokryć z kapitału rezerwowego banku. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. 2 Zysk netto banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł pozostawić w całości niepodzielonym" - czytamy w projekcie uchwały. " Zwyczajne walne zgromadzenie...

Bank Handlowy rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował pozostawienie całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł w banku i niewypłacanie dywidendy, podał bank. Niewypłacanie dywidendy ochroną przed konsekwencjami pandemii "Powyższa propozycja jest zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w latach poprzednich zysku, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy" - czytamy w komunikacie. Powyższa propozycja zarządu zostanie przedłożona radzie nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie walnemu zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w...

Wynik odsetkowy Banku Handlowego będzie niższy o ok. 100-130 mln zł w 2020 r.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczące obniżenia stopy referencyjnej łącznie o 100 punktów bazowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy Banku Handlowego. W chwili obecnej wpływ ten jest szacowany w przedziale 100-130 mln zł w 2020 roku, podał bank. Obniżenie punktów bazowych z dużym wpływem na wyniki banku "Faktyczny wpływ na wynik netto grupy będzie uzależniony od realizacji założeń biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych oraz sytuacji makroekonomicznej" - czytamy w komunikacie. Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie, podano także. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane...
handlowy

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto w IV kw. Więcej o 28 mln zł niż rok temu

W 2019 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 486,5 mln zł, który był niższy o 152,3 mln zł (tj. 23,8%) w stosunku do zysku za 2018 rok. Na spadek zysku netto wpłynęły pozycje nadzwyczajne związane z wyższymi odpisami netto w segmencie Bankowości Instytucjonalnej oraz wzrost opłat na fundusz przymusowej restrukturyzacji w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), podano.
citi handlowy

Bank Handlowy z 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

Spółka Bank Handlowy odnotowała 113,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 158,48 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 291,63 mln zł wobec 280,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,69 mln zł wobec 135,1 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec 2018 r. Zobacz również: Wiedźmin Netflixa może powtórzyć sukces produkcji CD Projekt, twierdzi Albert Rokicki Bank Handlowy z sukcesem rozwija bankowość prywatną - Dynamika biznesu, jaką odnotowaliśmy w trzecim kwartale, potwierdza, że zarówno nasza strategia, jak i jej wykonanie, przynosi efekty. Jesteśmy głównym partnerem polskich korporacji, dostarczamy im finansowanie i rozwiązania, jesteśmy...

Zapiski giełdowego spekulanta: Bank Handlowy [BHW] z zyskiem niższym o 27%

Bank Handlowy opublikował wczoraj raport z wynikami za II kw. 2019 roku. Jak się okazało zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej uplasował się na poziomie 133,13 mln zł i był niższy aż o 27% wobec 182,37 mln zł rok wcześniej. Kurs akcji BHW traci od otwarcia sesji około 1%. “Zysk netto na poziomie 133 mln zł obciążony był jednorazowymi odpisami na ekspozycje kredytowe, które dotyczyły kilku klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw, stanowiącego 26% portfela klientów korporacyjnych. Pozostałe grupy klientów instytucjonalnych banku charakteryzują się znikomym poziomem ryzyka. Bez jednorazowych odpisów zysk byłby wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Warto podkreślić, że koszty ryzyka w Citi Handlowym od dekady kształtują się znacząco poniżej średniej rynkowej” – czytamy w komunikacie. Kurs akcji BHW w...
handlowy

Bank Handlowy miał 133,13 mln zł zysku netto, 51,48 mld zł aktywów w II kw. 2019

Bank Handlowy odnotował 133,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 182,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Zysk netto na poziomie 133 mln zł obciążony był jednorazowymi odpisami na ekspozycje kredytowe, które dotyczyły kilku klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw, stanowiącego 26% portfela klientów korporacyjnych. Pozostałe grupy klientów instytucjonalnych banku charakteryzują się znikomym poziomem ryzyka. Bez jednorazowych odpisów zysk byłby wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Warto podkreślić, że koszty ryzyka w Citi Handlowym od dekady kształtują się znacząco poniżej średniej rynkowej" - czytamy w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 288,35 mln zł wobec 270,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 153,28 mln...
byk patrzący w wykresy

WIG20 powyżej 2100 pkt. Akcje PGNIG reagują na wyniki kwartalne

Indeks WIG20 choć miał szansę wczoraj na zakończenie trzeciej sesji z rzędu na plusie, to pod koniec uaktywniła się podaż na rynku, która ostatecznie doprowadziła do zamknięcia na -0,20%. Jednak w dalszym ciągu tygodniowy wynik indeksu pozostaje ponad 2% na plusie, a w trakcie dzisiejszej sesji notowania utrzymują się nad poziomem 2100 punktów. Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Agnieszka Zaręba poinformowała, iż na GPW w środę wzrosły ceny akcji 136 spółek, 148 spadły, a 178 nie zmieniły się. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. WIG20 utrzymuje się nad 2100 pkt. Co zrobi w czwartek? Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,2% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2...
raport button

Rekomendacje Haitong Bank dla PKO, Pekao Alior, ING, mBank, Milennium

Haitong Bank w raporcie z 24 czerwca (godz. 08:00) aktualizuje rekomendacje dla następujących spółek z sektora bankowego: • PKO BP (KUPUJ, cena docelowa akcji w górę o 9 proc., do 48,5 PLN). • Bank Pekao (KUPUJ, cena docelowa akcji w dół o 5 proc., do 130,3 PLN). • Bank Handlowy (podniesienie rekomendacji do KUPUJ z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 10 proc., do 61,0 PLN). • Alior Bank (obniżenie rekomendacji do NEUTRALNIE z Kupuj, cena docelowa akcji w dół o 33 proc. do 53,2 PLN). • Santander Bank Polska SA (obniżenie rekomendacji do NEUTRALNIE z Kupuj, cena docelowa akcji w dół o 6 proc., do 374,1 PLN). • ING Bank Śląski (NEUTRALNIE, cena docelowa akcji w górę o 6 proc., do 195,5 PLN). •...
handlowy

Bank Handlowy z zyskiem 59,5 mln zł netto w I kw. 2019r. – wykres spada

Grupa Banku Handlowego podała podczas wczorajszej sesji wyniki za I kw. 2019 roku, w którym spółka wskazuje, że pierwszy kwartał stoi pod znakiem spadku zysku netto do poziomu 59,5 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku wynik ten wynosił 145,8 mln zł, co oznacza wyraźne wyhamowanie obecnego roku. W tym momencie wykres spółki spada a ostatni okres nie był dla grupy szczególnie łaskawy.  Wynik grupy Banku Handlowego zaskoczył rynek negatywnie - co wyraźnie widać po wykresie spółki podczas wtorkowego, porannego handlu. Nic w tym dziwnego, kiedy analitycy szacowali wyniki na poziomie 64 mln zł, podczas gdy bank przedstawił wyniki na poziomie 59,5 mln zł. Dodatkowo na negatywne nastawienie wpływa fakt, że od dłuższego czasu wykres spółki wyraźnie się obniża. Jak podaje...
handlowy

Bank Handlowy – publikuje wyniki za I kwartał, notowania w stronę 57 zł

Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Spółka wypracowała w pierwszym kwartale 2019 roku 59,5 mln zł zysku netto. Oznacza to spory spadek względem poprzedniego roku. Wynik jest także nieco poniżej oczekiwań analityków. Wynik odsetkowy wyniósł 277,3 mln zł i był porównywalny jak w ubiegłym roku. Wynik z prowizji wyniósł 133,9 mln zł i był ponad 5% niższy niż rok temu. Koszty działania banku wyniosły 384 mln zł. Sytuacja na wykresie: Notowania nie reagują na podane wyniki. Już wcześniej spółka straciła nieco na wartości. Patrząc na wykres wydaje się, że kurs...
handlowy

Bank Handlowy [BHW] – słabość względem sektora bankowego – analiza na zamówienie

Bank Handlowy specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Spółka notuje bardzo stabilne wyniki w ostatnich latach. Pozwalają one tak jak w tym roku, przeznaczyć nawet do 75% zysku na wypłatę dywidend. Warto podkreślić, że spółka od ponad 10 lat wypłaca dywidendy oscylujące w granicach 5-7%. Jest to więc typowa firma dywidendowa i to jest jej największy atut dla akcjonariuszy. Nie należy więc spodziewać się fajerwerków na wykresach i wydaje się, że w dłuższym okresie czasu notowania będą wyglądać podobnie jak indeksu WIG-Banki. W ostatnich ratingach potwierdzona została dobra kondycja finansowa banku. W 2018 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 638,9 mln zł. Jest to wynik o 19% wyższy niż przed rokiem. Zapowiedzi na najbliższe lata...
handlowy

Bank Handlowy najtańszy od 2015 roku. Akcje BHW testują paroletnie minima

W trakcie wtorkowej sesji akcje Banku Handlowego (GPW: BHW) po raz kolejny pogłębiają tegoroczne minima i testują poziomy ostatni raz obserwowane w grudniu 2015 roku. Spółka traci 0,60% i znajduje się w gronie 8 innych, które przed weekendem majowym testują roczne minima. Bank Handlowy traci po obniżce ceny docelowej przez DM BOŚ Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ w raportach z 18 kwietnia obniżyli cenę docelową dla akcji Banku Handlowego do 71,6 zł, poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Prasowa. Zdaniem analityków instytucji akcje powinny wzrastać więc do poziomów obserwowanych ostatni raz w styczniu – nie przekonało to jednak inwestorów, którzy nadal wyprzedają udziały w spółce, doprowadzając do ich wyraźnego spadku. We wtorek na GPW traci nie tylko BHW. Indeks WIG20 osuwa się przed 14:30...

Akcje Banku Handlowego (BHW) najniżej od początku roku

Kurs akcji Banku Handlowego otworzył się dziś luką spadkową. Spółka po godzinie 14:00 w dalszym ciągu utrzymuje się na minusie. Dziś zostały osiągnięte najniższe poziomy od początku roku. Czy to okazja do kupna? A może wręcz przeciwnie, należy pozbyć się swoich akcji? Zobaczmy jak przedstawia się sytuacja techniczna na spółce. Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce, działa pod marką Citi Handlowy. Aktualnie jest 10 - tym największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. Na dzisiejszej sesji akcje tracą ponad 2 punkty procentowe, co dalej? Zobacz także: Codzienny przegląd GPW – CD Projekt i FTE w górę, Wielton traci Kurs akcji BHW najniżej w tym roku Spoglądając na interwał czasowy - D1, widzimy, że cena akcji znalazła się na najniższych poziomach w tym roku. Wybite...

Akcje Banku Handlowego w dół pomimo większych zysków w 2018 roku

W raporcie możemy przeczytać, że Bank Handlowy odnotował 638,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. w stosunku do 535,57 mln zł zysku w 2017 roku. Pomimo lepszych wyników akcje Banku Handlowego tracą na otwarciu. Inne dane z raportu: Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 107,57 mln zł wobec 1 082,15 mln zł rok wcześniej Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 549,95 mln zł wobec 580,66 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 49,3 mld zł na koniec 2018 r. wobec 43,04 mld zł na koniec 2018 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. kształtował się na poziomie 653,12 mln zł wobec 537,1 mln zł zysku rok wcześniej. Bank Handlowy jest bankiem...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Bank Handlowy, Unimot

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Raport roczny Banku Handlowego Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Jego kapitalizacja wynosi 8,92 mld PLN. 22 marca Bank Handlowy opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto w 2018 roku wyniósł 639 mln PLN w porównaniu do 536 mln PLN rok wcześniej. Oto wybrane dane finansowe...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Bank Handlowy, JSW, PKP Cargo

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Informacja o deklarowanej dywidendzie Banku Handlowego Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Jego kapitalizacja wynosi 8,92 mld PLN. W dniu 13 marca 2019 roku Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2018 rok. Zarząd Banku zarekomendował przeznaczenie na...
handlowy

Bank Handlowy – wyniki poniżej oczekiwań, luka spadkowa na starcie sesji

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Spółka wypracowała w 2018 roku 638,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 535,57 mln zł zysku rok wcześniej - podano we wstępnych wynikach. Przychody za 2018 rok wzrosły o 91,5 mln zł i osiągnęły poziom 2 160 mln zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1107,57 mln zł wobec 1082,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 549,95 mln zł wobec 580,66 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Bank Handlowy, Getin Noble Bank, Monnari

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Bank Handlowy przyjmuje strategię na lata 2019-2021 Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Jego kapitalizacja wynosi 9,08 mld PLN. Bank Handlowy informuje, iż w dniu 7 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła nową Strategię na lata 2019 – 2021. Głównym założeniem jest wzrost działalności klientowskiej,...
handlowy

Citi Handlowy – zysk netto za III kw. poniżej oczekiwań, akcje w dół o 1%

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Spółka opublikowała raport z wynikami kwartalnymi, poniżej najbardziej kluczowe dane z dokumentu. Spółka odnotowała w trzecim kwartale bieżącego roku 158,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 171,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 280,72 mln zł wobec 273,46 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 135,1 mln zł wobec 146,2 mln zł rok wcześniej. "Przychody odsetkowe w III kwartale 2018 roku były niższe o 20,8 mln zł (tj. 5,9%), w porównaniu do analogicznego...
handlowy

Bank Handlowy – wynik za 1Q powyżej oczekiwań

Bank Handlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 42,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 277,17 mln zł wobec 254,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,6 mln zł wobec 134,29 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 44,48 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 43,04 mld na koniec 2017 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 144,84 mln zł wobec 39,63 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik ROE wyniósł w I kw. br. 10% wobec 8,7% rok wcześniej, natomiast wskaźnik ROA - odpowiednio: 1,4% wobec 1,2%. Wskaźnik koszty/dochody (C/I)...
handlowy

Bank Handlowy – z niższym zyskiem netto za 2017 rok

Bank Handlowy odnotował 535,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 601,58 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank podał wcześniej, prezentując wstępne dane, że w 2017 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 11% r/r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 082,15 mln zł wobec 1 003,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 580,66 mln zł wobec 561,23 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 43,04 mld zł na koniec 2017 r. wobec 45,21 mld zł na koniec 2016 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 537,1 mln zł wobec 604,2 mln zł zysku rok wcześniej. Rynek specjalnie...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ