XTB

Bank Handlowy miał 114,67 mln zł zysku netto, 60,2 mld zł aktywów w III kw.

Bank Handlowy odnotował 114,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 113,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank handlowy oficjalnie prezentuje wypracowane wyniki "W III kwartale 2020 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 114,7 mln zł, co oznacza nieznaczny wzrost o 1 mln zł (tj. 0,9%) w stosunku do III kwartału 2019 roku. Na wyższy zysk netto wpłynął niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 116,5 mln zł, częściowo skompensowane przez niższe przychody (głównie wynik odsetkowy z powodu spadku stóp procentowych w Polsce, czego efektem była obniżka stopy bazowej o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja bieżącego roku)" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek...

Haitong Bank podwyższa rekomendację dla Bank Handlowy do KUPUJ

Niższa cena docelowa akcji jest wynikiem obniżenia wyceny porównawczej dla konkurencyjnych banków. Jednocześnie analitycy zaktualizowali prognozę o niższy koszt ryzyka po podwyższeniu perspektyw makroekonomicznych. Ożywienie biznesu w świetle wyraźnej poprawy aktywności klientów detalicznych po wiosennym lockdownie daje powody do optymizmu jeżeli chodzi o przychody Banku Handlowego. Analitycy skorygowali prognozę zysku netto na lata 2020/22 odpowiednio o +7/-5/-1 proc., do 288 mln PLN (spadek o 40 proc. r/r), 380 mln PLN (wzrost o 32 proc. r/r) i 427 mln PLN (wzrost o 12 proc. r/r). Bank Handlowy: Haitong Bank podwyższa rekomendację do KUPUJ Oczekiwania analityków co do zysków we wspomnianym okresie są wyższe od konsensusu odpowiednio o 4/35/9 proc. W opinii analityków wynika to głównie z wysoce nieprzewidywalnych konsekwencji pandemii koronawirusa, szczególnie...

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

Bank Handlowy liczy, że druga połowa roku przyniesie lekki wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych, które w I połowie br. pozostały na niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym, poinformował prezes Sławomir S. Sikora. Bank Handlowy liczy, że druga połowa roku przyniesie lekki wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych "Mamy nadzieję, że klienci indywidualni wyjdą z tych ujemnych poziomów, które obserwujemy od końca marca. Na razie widać spadki, jeśli faza odbicia i normalizacji zdarzy się do końca roku, to spodziewalibyśmy się, że wolumeny zaczną rosnąć. Na razie jesteśmy optymistyczni, dzieci wracają do szkoły, więc będą dodatkowe wydatki. Tutaj mamy ostrożny optymizm" - powiedział Sikora podczas telekonferencji. Bank podał, że saldo pożyczek niezabezpieczonych (pożyczki gotówkowej i pożyczki do karty kredytowej) na koniec czerwca br. wyniosło 2,6 mld...
Kurs dolara do złotego USDPLN

Bank Handlowy miał 89,3 mln zł zysku netto, 60,89 mld zł aktywów w II kw. 2020

Bank Handlowy odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 133,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Handlowy podsumowuje swoje wyniki z drugiego kwartału roku "Zysk banku wyniósł 89 mln zł w drugim kwartale (-33% r/r), na co główny wpływ miało zawiązanie rezerwy makroekonomicznej w wysokości 84 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 265,11 mln zł wobec 288,35 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 123,78 mln zł wobec 153,28 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 60,89 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 51,98 mld zł na koniec 2019 r. W I poł. 2020 r. bank miał 115,66 mln...

B. Handlowy: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 150-180 mln zł

Bank Handlowy szacuje wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 r. o trzykrotnej obniżce stóp procentowych na wynik odsetkowy na 150-180 mln zł łącznie, podał bank. Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 150-180 mln zł "Bank szacuje, że podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje z 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 2020 r. i 28 maja 2020 r. związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżeniem stopy referencyjnej o 140 punktów bazowych) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy łącznie w przedziale 150-180 mln zł w 2020 r." - czytamy w komunikacie. Bank szacuje, że sama decyzja RPP z 28 maja 2020 r. o obniżkach stóp procentowych (w tym obniżenia stopy referencyjnej o 40...

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o pozostawieniu całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł niepodzielonym tj. niewypłacaniu dywidendy, podał bank. Bank Handlowy zadecydował o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:  zysk netto banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł pozostawić w całości niepodzielonym" - czytamy w uchwale walnego. Decyzja jest zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w latach poprzednich zysku, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Citi Handlowy powstał z połączenia...
handlowy

Bank Handlowy z rekomendacją “sprzedaj”. DM BOŚ obniża cenę docelową do 31,2 zł

Najnowsza prognoza DM BOŚ zakłada, że w 2020 roku przychody banku spadną do 2,04 mld zł z 2,22 mld zł w roku ubiegłym. Zysk netto ma spaść do 245 mln zł z 480 mln zł w 2019. Sygnałem zwiastującym pogorszenie będzie raport za I kwartał, który zostanie podany 14 maja. Analitycy DM BOŚ obniżyli wycenę Banku Handlowego do 31,2 zł z 56,1 zł, a rekomendacje do “sprzedaj” z “trzymaj”. Wyniki pierwszego kwartału w Banku Handlowym będą obciążone rosnącymi odpisami aktualizującymi. Notowania akcji Banku Handlowego spadły od początku roku o blisko 30%, a indeks WIG-BANKI ponad 40%.  Zobacz również: Największy spadek optymizmu konsumentów od ponad dekady Analitycy DM BOŚ prognozują spadki przychodów Banku Handlowego Analitycy spodziewają się pogorszenia wyników zarówno w ujęciu rok-do-roku, jak i...
handlowy

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto w IV kw. Więcej o 28 mln zł niż rok temu

W 2019 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 486,5 mln zł, który był niższy o 152,3 mln zł (tj. 23,8%) w stosunku do zysku za 2018 rok. Na spadek zysku netto wpłynęły pozycje nadzwyczajne związane z wyższymi odpisami netto w segmencie Bankowości Instytucjonalnej oraz wzrost opłat na fundusz przymusowej restrukturyzacji w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), podano.
citi handlowy

Bank Handlowy z 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

Spółka Bank Handlowy odnotowała 113,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 158,48 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 291,63 mln zł wobec 280,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,69 mln zł wobec 135,1 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec 2018 r. Zobacz również: Wiedźmin Netflixa może powtórzyć sukces produkcji CD Projekt, twierdzi Albert Rokicki Bank Handlowy z sukcesem rozwija bankowość prywatną - Dynamika biznesu, jaką odnotowaliśmy w trzecim kwartale, potwierdza, że zarówno nasza strategia, jak i jej wykonanie, przynosi efekty. Jesteśmy głównym partnerem polskich korporacji, dostarczamy im finansowanie i rozwiązania, jesteśmy...

Zapiski giełdowego spekulanta: Bank Handlowy [BHW] z zyskiem niższym o 27%

Bank Handlowy opublikował wczoraj raport z wynikami za II kw. 2019 roku. Jak się okazało zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej uplasował się na poziomie 133,13 mln zł i był niższy aż o 27% wobec 182,37 mln zł rok wcześniej. Kurs akcji BHW traci od otwarcia sesji około 1%. “Zysk netto na poziomie 133 mln zł obciążony był jednorazowymi odpisami na ekspozycje kredytowe, które dotyczyły kilku klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw, stanowiącego 26% portfela klientów korporacyjnych. Pozostałe grupy klientów instytucjonalnych banku charakteryzują się znikomym poziomem ryzyka. Bez jednorazowych odpisów zysk byłby wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Warto podkreślić, że koszty ryzyka w Citi Handlowym od dekady kształtują się znacząco poniżej średniej rynkowej” – czytamy w komunikacie. Kurs akcji BHW w...
handlowy

Bank Handlowy miał 133,13 mln zł zysku netto, 51,48 mld zł aktywów w II kw. 2019

Bank Handlowy odnotował 133,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 182,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Zysk netto na poziomie 133 mln zł obciążony był jednorazowymi odpisami na ekspozycje kredytowe, które dotyczyły kilku klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw, stanowiącego 26% portfela klientów korporacyjnych. Pozostałe grupy klientów instytucjonalnych banku charakteryzują się znikomym poziomem ryzyka. Bez jednorazowych odpisów zysk byłby wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Warto podkreślić, że koszty ryzyka w Citi Handlowym od dekady kształtują się znacząco poniżej średniej rynkowej" - czytamy w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 288,35 mln zł wobec 270,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 153,28 mln...
handlowy

Bank Handlowy z zyskiem 59,5 mln zł netto w I kw. 2019r. – wykres spada

Grupa Banku Handlowego podała podczas wczorajszej sesji wyniki za I kw. 2019 roku, w którym spółka wskazuje, że pierwszy kwartał stoi pod znakiem spadku zysku netto do poziomu 59,5 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku wynik ten wynosił 145,8 mln zł, co oznacza wyraźne wyhamowanie obecnego roku. W tym momencie wykres spółki spada a ostatni okres nie był dla grupy szczególnie łaskawy.  Wynik grupy Banku Handlowego zaskoczył rynek negatywnie - co wyraźnie widać po wykresie spółki podczas wtorkowego, porannego handlu. Nic w tym dziwnego, kiedy analitycy szacowali wyniki na poziomie 64 mln zł, podczas gdy bank przedstawił wyniki na poziomie 59,5 mln zł. Dodatkowo na negatywne nastawienie wpływa fakt, że od dłuższego czasu wykres spółki wyraźnie się obniża. Jak podaje...
handlowy

Bank Handlowy – publikuje wyniki za I kwartał, notowania w stronę 57 zł

Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Spółka wypracowała w pierwszym kwartale 2019 roku 59,5 mln zł zysku netto. Oznacza to spory spadek względem poprzedniego roku. Wynik jest także nieco poniżej oczekiwań analityków. Wynik odsetkowy wyniósł 277,3 mln zł i był porównywalny jak w ubiegłym roku. Wynik z prowizji wyniósł 133,9 mln zł i był ponad 5% niższy niż rok temu. Koszty działania banku wyniosły 384 mln zł. Sytuacja na wykresie: Notowania nie reagują na podane wyniki. Już wcześniej spółka straciła nieco na wartości. Patrząc na wykres wydaje się, że kurs...
handlowy

Bank Handlowy [BHW] – słabość względem sektora bankowego – analiza na zamówienie

Bank Handlowy specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Spółka notuje bardzo stabilne wyniki w ostatnich latach. Pozwalają one tak jak w tym roku, przeznaczyć nawet do 75% zysku na wypłatę dywidend. Warto podkreślić, że spółka od ponad 10 lat wypłaca dywidendy oscylujące w granicach 5-7%. Jest to więc typowa firma dywidendowa i to jest jej największy atut dla akcjonariuszy. Nie należy więc spodziewać się fajerwerków na wykresach i wydaje się, że w dłuższym okresie czasu notowania będą wyglądać podobnie jak indeksu WIG-Banki. W ostatnich ratingach potwierdzona została dobra kondycja finansowa banku. W 2018 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 638,9 mln zł. Jest to wynik o 19% wyższy niż przed rokiem. Zapowiedzi na najbliższe lata...
handlowy

Bank Handlowy najtańszy od 2015 roku. Akcje BHW testują paroletnie minima

W trakcie wtorkowej sesji akcje Banku Handlowego (GPW: BHW) po raz kolejny pogłębiają tegoroczne minima i testują poziomy ostatni raz obserwowane w grudniu 2015 roku. Spółka traci 0,60% i znajduje się w gronie 8 innych, które przed weekendem majowym testują roczne minima. Bank Handlowy traci po obniżce ceny docelowej przez DM BOŚ Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ w raportach z 18 kwietnia obniżyli cenę docelową dla akcji Banku Handlowego do 71,6 zł, poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Prasowa. Zdaniem analityków instytucji akcje powinny wzrastać więc do poziomów obserwowanych ostatni raz w styczniu – nie przekonało to jednak inwestorów, którzy nadal wyprzedają udziały w spółce, doprowadzając do ich wyraźnego spadku. We wtorek na GPW traci nie tylko BHW. Indeks WIG20 osuwa się przed 14:30...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację