Conotoxia

Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 125 mln akcji

Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 125 mln akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wynika z uchwał. Wcześniej przywidywano emisję do 200 mln akcji serii P, a początkowo...

GTC obniżyło w projekcie na NWZ proponowaną liczbę akcji nowej emisji do 125 mln sztuk

Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które po przerwie odbędzie się 26 września 2022 r., o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 125 mln akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wynika ze zmienionego projektu na...

GTC ogłosiło przerwę w NWZ przed głosowaniem uchwały o podwyższeniu kapitału

Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie GTC zarządziło przerwę w obradach do 26 września, podała spółka. Przed przerwą nie przegłosowano uchwały o podwyższeniu kapitału. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym zarządza przerwę w swoich obradach oraz postanawia wznowić je w dniu 26 września 2022 roku" - czytamy w ostatniej podjętej...

GTC obniżyło w projektach na NWZ proponowaną liczbę akcji nowej emisji do 200 mln sztuk

Warszawa, 16.09.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 września 2022 r., o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 200 mln akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wynika ze zmienionego projektu na nadzwyczajne walne zgromadzenie....

WIG Nieruchomości powyżej dołków z czerwca. Sprzedaż mieszkań spada o blisko 50%

W trakcie ostatniego roku indeks WIG Nieruchomości zanotował bardzo mocny spadek swojej giełdowej wyceny. Obecnie wyceniany jest on na ok. 2500 pkt, choć w październiku 2021 było to nawet 3200 pkt. Wpływ na to ma m.in. obecny cykl podwyżek stóp procentowych, co uderza w rynek nieruchomości mieszkaniowych. WIG Nieruchomości...

GTC miało 25,49 mln euro zysku netto w II kw. 2022 r.

Warszawa, 24.08.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 25,49 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 12,79 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 31,33 mln euro wobec 31,36 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 42,51...

GTC nie wyklucza podwyższenia kapitału o 150-250 mln euro celem realizacji strategii

Warszawa, 24.08.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) planuje sfinansować ekspansję swojej strategii ze środków własnych, ale może też potrzebować nowego kapitału, przy czym potencjalne podwyższenie kapitału będzie się mieściło w przedziale 150-250 mln euro, podała spółka. "GTC sfinansuje ekspansję swojej strategii ze środków własnych, ale może też potrzebować nowego...

GTC zdecydował o włączeniu nowych obszarów inwestycji w realizowaną strategię

Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) zdecydował o zmianie orientacji strategii w kierunku realizacji inwestycji w wybrane, nowe sektory rynku, których profil może odbiegać od podstawowego zakresu działalności, podała spółka. Wśród nowych obszarów są m.in. parki innowacji i technologii oraz obiekty energii odnawialnej. "Zarząd zakłada, że nowe inwestycje: •...

GTC zainwestuje 115 mln euro w projekt parku innowacji w Kildare w Irlandii

Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) podpisał umowę dotyczącą inwestycji o wartości 115 mln euro we wspólny z międzynarodowymi inwestorami projekt parku innowacji w Kildare w Irlandii, podała spółka, Jest to pierwsza transakcja w ramach nowej orientacji strategii. "Transakcja obejmuje inwestycję o wartości około 115 mln euro w...

GTC sprzedał biurowiec Cascade Office Building w Bukareszcie za 10,1 mln euro

Warszawa, 28.07.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) sprzedał biurowiec Cascade Office Building w Bukareszcie za 10,1 mln euro węgierskiej firmie Crown Holding Kft, co przewyższa o 1,6 mln euro cenę, którą GTC zapłaciło za ten budynek w 2017 r., podała spółka. "Częścią naszej strategii jest sprzedaż starszych budynków, aby...

Akcjonariusze GTC zdecydowali o 0,28 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 14.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie 0,28 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło, po należytym rozważeniu propozycję zarządu spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Globe Trade Centre za rok 2021 i...

GTC miało 15,22 mln euro zysku netto, 26 mln euro skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 15,22 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 8,71 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 30,29 mln euro wobec 27,47 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk...

GTC rekomenduje wypłatę 0,28 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., podała spółka. "Dnia 18 maja 2022 r. rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu" - czytamy w komunikacie. GTC odnotowało...

GTC może powrócić w tym roku do wypłaty dywidendy – wywiad

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Grupa GTC spodziewa się, że po dynamicznym 2021 r., w tym roku będzie nadal aktywna w obszarze pozyskiwania i zbywania aktywów oraz ocenia, że obecny poziom zaangażowania we własne projekty deweloperskie jest komfortowy, poinformował ISBnews prezes Zoltán Fekete. W tym roku spółka może też powrócić...

GTC pozyskało 123 mln euro z emisji akcji serii O

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) pozyskało 123 mln euro w drodze emisji nowych akcji serii O, podała spółka. Środki te zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej grupy i finansowanie dalszego wzrostu. "Transakcja odbyła się w formule przyspieszonego budowania księgi popytu, które rozpoczęło się we wtorek, 14 grudnia...

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii O na 6,4 zł, zaoferuje 88,7 mln akcji

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii O ustaliło cenę emisyjną na 6,4 zł za jedną akcję, podała spółka. Zarząd postanowił również o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom do objęcia łącznie 88 700 000 akcji serii O. "Zarząd spółki informuje,...

GTC rozpoczął proces ABB celem uplasowania do 97,11 mln akcji serii O

Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) zawarł z Erste Group Bank, Santander Biuro Maklerskie oraz Wood & Company Financial Services warunkową umowę plasowania akcji oraz rozpoczął proces przyspieszonego budowania księgi popytu (ang. accelerated book building) w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 97 111 024 akcji zwykłych...

Pedja Petronijevic i János Gárdai powołani na członków zarządu GTC

Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Pedja Petronijevic i János Gárdai zostali powołani przez radę nadzorczą Globe Trade Centre (GTC) do pełnienia funkcji członków zarządu, odpowiednio od 15 stycznia 2022 r. oraz nie później niż 1 lutego 2022 r., podała spółka. "Zarząd Globe Trade Centre S.A.informuje, że w dniu 13 grudnia 2021...

GTC planuje wrócić na rynek obligacji najpóźniej na początku 2022 roku

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) zamierza ponownie wyjść na rynek obligacji najpóźniej na początku 2022 r., zapowiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Ariel Ferstman. "Zakończyliśmy spłatę kredytów wykorzystując zielone euroobligacje, które wyemitowaliśmy w czerwcu 2021 r. Refinansowaliśmy 9 pożyczek na łączną kwotę 452 mln euro. Jak ogłaszaliśmy...

GTC miało 11,31 mln euro zysku netto w III kw. 2021 roku

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - GTC odnotowało 11,31 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 17,23 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 34,07 mln euro wobec 32,35 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z...

GTC spodziewa się dalszej poprawy wyników w II połowie roku

Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) ocenia, że jeśli jej wyniki nie znajdą się w II półroczu pod dużym wpływem ewentualnych lockdownów, to powinny być lepsze niż w I połowie br., poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Ariel Ferstman. "Jeśli spojrzymy na liczby, wyniki operacyjne w II...

GTC miało 12,5 mln euro zysku netto w II kw. 2021 r.

Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 12,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 36,2 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 31,36 mln euro wobec 28,77 mln euro zysku rok...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

GTC spłaciło cały kredyt dla projektu dotyczącego Galerii Północnej

Centrum Światowida - spółka zależna od Globe Trade Centre (GTC) - prowadząca projekt Galeria Północna, spłaciła kredyt w kwocie 174,15 mln euro otrzymany od Banku Pekao oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe), podało GTC. "W wyniku tej spłaty, kredyt został w całości spłacony, a Centrum Światowida nie ma...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 97,11 mln akcji serii O bez pp

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, zarząd może przeprowadzić transakcję w ciągu najbliższych 6 miesięcy, jednakże jego intencją jest przekazanie inwestorom wyników za II kwartał 2021 r....
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

GTC otrzymało rating BBB- od agencji Fitch i Ba1 od agencji Moody’s

Agencja Fitch Ratings przyznała Globe Trade Center rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, a agencja Moody's Investors Service rating Ba1 z perspektywą pozytywną, podała spółka. Spółka uzyskała ratingi kredytowe w oczekiwaniu na planowaną emisję zielonych euroobligacji o wartości 500 mln euro, w ramach przejścia z finansowania zabezpieczonego na finansowanie głównie niezabezpieczonymi euroobligacjami, zaznaczono. "Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z...

GTC zamierza przeprowadzić ofertę zielonych obligacji na 500 mln euro

GTC Aurora Luxembourg, spółka zależna Globe Trade Centre, zamierza przeprowadzić ofertę uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu o łącznej wartości 500 mln euro, które będą gwarantowane przez GTC, podała spółka. "Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z zielonych obligacji przede wszystkim na refinansowanie istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność...

Akcjonariusze GTC zdecydują 29 VI o emisji do 97,1 mln akcji serii O bez pp

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Globe Trade Centre (GTC), zwołane na 29 czerwca 2021 r., zdecyduje o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 485 555 122 akcji. "Emisja akcji serii O będzie...
Money, pieniądze, Comparic

GTC sprzedaje wszystkie biurowce w Belgradzie za 267,6 mln euro

Globe Trade Centre (GTC) zdecydowało o sprzedaży belgradzkiego portfolio biurowców węgierskiemu inwestorowi Indotek Financing Kft. Cena transakcji wynosi 267,6 mln euro, tj. powyżej wartości księgowej portfolio GTC w Serbii na dzień 31 grudnia 2020 roku, podała spółka. Zamknięcie umowy jest zaplanowane na III kwartał 2021 roku. "Umowa obejmie zakup 11...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

GTC miało 8,46 mln euro zysku netto, EPRA NAV: 1,12 mld euro w I kw. 2021 r.

GTC odnotowało 8,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,58 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC przedstawia swoje wyniki finansowe "Pierwszy kwartał tego roku był bardzo intensywny. Jak wszystkie firmy na całym świecie, skupiliśmy się na walce ze...

Grupa GTC kupiła węgierską spółkę Winmark za 160,3 mln euro

GTC Real Estate Development Hungary - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - zawarła umowę kupna 100% kapitału węgierskiej spółki Winmark od spółki Wingprop, podało GTC. Wartość transakcji to 160,3 mln euro (ok. 731,18 mln zł). Grupa GTC zawarła umowę kupna 100% kapitału węgierskiej spółki Winmark Winmark jest właścicielem budynków Ericsson Head...

Wig20 zyskuje w poniedziałek rano 1%. Analiza notowań: Dom Development, GTC, Develia oraz Echo Investment

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po godzinie handlu 1%, WIG podobnie, mWIG40 0,8%, a sWIG80 0,7%. 14 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory CD Projekt, które zyskują 7,74%, a najsłabiej JSW (-3,2%). ...

GTC nie spodziewa się spadku wskaźnika wynajęcia powierzchni w całym portfelu

Globe Trade Centre (GTC) spodziewa się, że wskaźnik wynajęcia powierzchni w całym portfelu nie będzie spadał względem 91% na koniec 2020 r., poinformował prezes Yovav Carmi. "Jest bardzo trudno przewidywać, jak dokładnie się będzie rozwijać pandemia, jednak gdy spojrzymy na to, co się dzieje w niektórych krajach, np. USA, Izraelu,...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

GTC miało 70,19 mln euro straty netto, EPRA NAV: 1,1 mld euro w 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 70,19 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 74,83 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC przedstawia swoje wyniki finansowe "Zysk przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej wyniósł 66 mln euro, ale strata netto w 2020 r....

GTC wstępnie spodziewa się straty netto w IV kw. z powodu spadku wyceny portfela

W oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, GTC spodziewa się, że wyniki finansowe ulegną pogorszeniu, a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości, podała spółka. Oczekiwany jest...

GTC miało 17,32 mln euro zysku netto w III kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 17,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 20,06 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł w III kw. 32,35 mln euro wobec 32,66 mln euro zysku rok wcześniej. GTC poprawił wyniki operacyjne w...

Scope Ratings przyznała GTC rating inwestycyjny BBB-, perspektywa stabilna

Scope Ratings przyznało Globe Trade Centre (GTC) oraz spółce zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. rating inwestycyjny BBB- z perspektywą stabilną, podała spółka. Ponadto GTC zapowiada emisję "zielonych obligacji" w ramach Bond Funding for Growth Scheme, programu uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier. Rating niezabezpieczonego zadłużenia uprzywilejowanego GTC to...

GTC ocenia, że cena w wezwaniu GTC Holding nie odpowiada wartości godziwej

Zarząd Global Trade Centre (GTC) ocenia, że wezwanie, ogłoszone 7 września 2020 r. przez GTC Holding, jest zgodne z interesem spółki, jednak cena akcji w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej, podało GTC. GTC ocenia, że wezwanie, ogłoszone 7 września 2020 r. przez GTC Holding, jest zgodne z interesem spółki "Zgodnie z...

Zapisy w wezwaniu na 4,15% akcji GTC zostały przesunięte na 2-19 października

Zapisy w ogłoszonym przez GTC Holding wezwaniu do sprzedaży 21 891 289 akcji Globe Trade Centre (GTC), stanowiących 4,15% kapitału odbędą się 2-19 października, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Według ogłoszonego w ub. tygodniu wezwania, zapisy miały potrwać od 25 września do 12 października br. w Polsce,...

Yovav Carmi został powołany na stanowisko prezesa zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Yovava Carmi na stanowisko prezesa, podała spółka. Od 16 kwietnia 2020 r. Yovav Carmi pełnił funkcje członka zarządu spółki. GTC powołała Yovava Carmi na stanowisko prezesa "Yovav Carmi ukończył studia na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie uzyskał tytuł licencjata prawa oraz licencjata rachunkowości. Ma...

GTC Holding ogłosił wezwanie na 4,15% akcji GTC po 6,89 zł za akcję

GTC Holding ogłosił wezwanie do zapisywania się na 21 891 289 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Globe Trade Centre (GTC). Wzywający zamierza nabyć akcje, które reprezentują 4,51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie. Akcje objęte wezwaniem...

Akcjonariusze GTC zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za rok 2019, w kwocie 321,76 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. Grupa GTC ostatecznie nie wypłaci dywidendy "Zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia...

GTC miało 36,61 mln euro straty netto w II kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 36,61 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. wobec 23,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC dnotowało 36,61 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 28,77 mln euro wobec 31,56...

GTC miało 2,79 mln euro zysku netto w I kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 19,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 29,87 mln euro wobec 29,55 mln euro...
gtc

GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki w zakresie dywidendy i zatrzymania w spółce zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 321 756 tys. zł oraz przeniesienia go na kapitał zapasowy/rezerwowy, podała spółka. GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z...

GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br.

Globe Trade Centre (GTC), przeprowadziwszy wstępne rozmowy z podmiotem wyceniającym, któremu zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, spodziewa się, że wyniki finansowe GTC ulegną pogorszeniu, a spółka odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości o...

Gyula Nagy został powołany na członka zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Gyula Nagy na członka zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie GTC "Pan Gyula Nagy w 2003 r. ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu. Karierę rozpoczął jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt sprawozdań jednostkowych i grup międzynarodowych w sektorze, FSI i technologii....

Thomas Kurzmann został odwołany z zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) odwołała Thomasa Kurzmanna ze stanowiska prezesa GTC i powołała na członka zarządu Roberta Snowa, podało GTC. Zmiany w zarządzie GTC Zmiana w zarządzie będzie miała miejsce ze skutkiem od momentu otrzymania przez spółkę zawiadomienia przekazanego przez LSREF III GTC Investments, dotyczącego pośredniego zbycia akcji w kapitale...

GTC z 75,42 mln euro zysku w 2019 roku. Na wykresie nadal spadki

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Odnotowano wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej o 13% do 73 mln euro, co jest odzwierciedleniem dobrych wyników działalności operacyjnej. Zysk netto wyniósł...

GTC z ponad 20 mln euro zysku netto w III kw. Mniej o niemal 3 mln niż przed rokiem

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 20,06 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 22,96 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 32,66 mln euro wobec 28,75 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 43,35 mln...

GTC – Analiza spółki

Opis działalności Grupa GTC jest wiodącym deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości komercyjnych, koncentrującym swoje działania na rynku polskim oraz trzech stolicach Europy Południowej i Wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii i na Węgrzech. Dodatkowo Grupa posiada grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną na Ukrainie. Grupa powstała w...

JP Morgan podnosi rekomendację dla GTC do „przeważaj”

Zespół analityczny JP Morgan podniósł rekomendację spółki GTC z „neutralnie” do „przeważaj” i jednocześnie cenę docelową z pułapu 10,35 zł za akcję o jeden złoty. Global Trade Center odwróci trend spadkowy? Pomimo korzystnej rekomendacji dla akcji GTC, nietrudno zauważyć, że cena od września rysuje coraz niższe dołki i w listopadzie testowała...

DM BZWK rekomenduje sprzedaż GTC z ceną docelową 7,85 zł

W cyklu "Pomysł dla tradera" analitycy domu maklerskiego Banku BZWBK radzą sprzedawać akcje dewelopera, ostatnia korekta wzrostowa jest dobra aby pozbyć się papierów. Korekcyjny zygzak od dołka 8,35 wyprowadził kurs ponad 1 zł za akcję wyżej do zniesienia 61,% impulsu spadkowego w październiku i listopadzie. Równość fal w obecnym podejściu...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC – tendencja wzrostowa podtrzymana

gZapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. GTC – spółka pozytywnie zareagowała...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC –reakcja na linię trendu

gZapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. GTC – spółka notuje ostatnio...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC – dynamiczny powrót do trendu

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC w kierunku 10 zł

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz...
gorące spółki dnia

GTC [GTC], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia 19.04.2017

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Spółka zanotowała podczas pierwszej sesji po Świętach wzrosty rzędu 3,4%. Warto podkreślić,...

GTC kontynuuje wspinaczkę

GTC to jedna z większych spółek deweloperskich obecnych na warszawskiej giełdzie. Jej notowania od końcówki 2014 roku podrożały o około 100%. Część domów maklerskich widzi dalszy potencjał do wzrostu wyceny firmy. Podobne wskazania daje analiza techniczna, gdyż mamy do czynienia z silnym trendem i na razie nie widać sygnałów...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. ...
gorące spółki dnia

Wirtualna Polska [WPL], GTC [GTC] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Wirtualna Polska Holding SA to właściciel platformy medialnej online oraz jeden z największych podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej Spółka zakończyła wtorkową sesję na niemal 5% plusie. Był...

GTC wchodzi na właściwe tory

W dniu dzisiejszym poznaliśmy raport finansowy za 1 półrocze 2016 roku spółki Global Trade Center, czyli polskiego dewelopera, który jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jak czytamy w raporcie "GTC odnotowało 83,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC ciekawa okazja do zagrania na wzrosty

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. ...
gorące spółki dnia

Duon [DUO] trzecia wzrostowa sesja z rzędu, GTC [GTC] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa DUON zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Spółka zyskała w piątek niemal 4% i była to już trzecia wzrostowa sesja z rzędu....

Długa czy krótka? BHW, CCC, GTC, KGH 2 listopada 2015

Długa czy krótka? to cykl analiz giełdowych, którego celem jest wykorzystanie nowych możliwości jakie otworzyły się przed inwestorami na GPW po wprowadzeniu w ofercie brokera HFT  29 kontaktów CFD na polskie spółki, na których można grać zarówno pozycje długie jak i krótkie, czyli jednym słowem zarabiać jeśli spółka rośnie,...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC, Medicalg.

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC – 9 października 2015

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Kończący...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...

Garść informacji po wtorkowym odbiciu na GPW (EUROCASH, CD PROJEKT)

Po poniedziałkowym tąpnięciu na światowych rynkach doszło do odbicia. Działo się tak przynajmniej na rynkach europejskich, gdzie np. niemiecki DAX zyskał 4,97%. Węgierski BUX rósł 2,94%. Na wartości za to w dalszym ciągu mocno tracił parkiet w Chinach. Kłopotów nie uniknęła również giełda w Japonii. Na tle rynków europejskich...
gorące spółki dnia

Apator [APT], GTC [GTC] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Działalność Grupy Apator obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej. Spółka w ciągu dwóch ostatnich dni ubiegłego tygodnia mocno odbiła się od ponad 2 letniej linii trendu wzrostowego. Odbiciu towarzyszył wzrost obrotów, a na wykresie tygodniowym...

Garść informacji po piątkowej sesji na GPW (FW20, PEKAO, ALIOR)

Trzeci piątek czerwca to już tradycyjnie termin rozliczania kontraktów terminowych. Dzieje się tak nie tylko na GPW, ale i prawie na całym świecie. Już z tego powodu można było oczekiwać, że sesja przyniesie atrakcje. Pewnym też można było być sporych obrotów. I to wszystko zobaczyliśmy wczoraj na parkiecie przy...

Garść informacji po wtorkowej sesji na GPW (PKOBP, ALIOR, JSW, KERNEL)

Ostatnia sesja miesiąca i kwartału na GPW przebiegła dość spokojnie. Potwierdza to jej wynik. WIG20 stracił symboliczne 0,02%. O godzinie 14 poznaliśmy kilka danych makro z polskiej gospodarki. M.in. bilans obrotów bieżących, który wyniósł -1,97 mld euro wobec -1,78 mld euro poprzednio. Nie były to jednak dane, które mogłyby wpłynąć...

Zapiski giełdowego spekulanta: Mbank, Eurocash, GTC

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Mbank...
gtc

Globe Trade Centre [GTC] – czy to już dno ?

Firma prowadzi inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości: budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe Na wykresie tygodniowym widać, że głównym trendem jest trend spadkowy, a aktualna cena jest bliska najniższego punktu w historii notowań. Świec ubiegłotygodniowa to pin bar, który w teście poprzedniego dołka może zwiastować pewne odreagowanie. Na...
gtc

Globe Trade Centre SA [GTC] – analiza techniczna spółki

GTC to firma prowadzące inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości: budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe.Firma realizuje inwestycje w Europie Środkowowschodniej i Południowowschodniej. Dzisiaj (21 sierpnia 2014) pojawiły się mocno rozczarowujące inwestorów wyniki. Globe Trade Center odnotowało 291,86 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2014 r....
gtc

Analiza na zamówienie – GTC

Firma prowadzi inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości: budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe.Firma realizuje inwestycje w Europie Środkowowschodniej i Południowowschodniej oraz poszukującym możliwości inwestycji w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Na wykresie miesięcznym widać nadal trwający trend spadkowy. Wykres tygodniowy pokazuje formację klina lub trójkąta (gdyby inaczej zaznaczyć). Aktualna...
GTC odbija od silnego oporu - spółka skazana na spadki?

GTC odbija od silnego oporu – spółka skazana na spadki?

24 września 2013 GTC napotkało silny opór w rejonach 7.40 i o ile większość spółek z WIG 20 odreagowała spadki z początku września, o tyle GTC pokonało wtedy silne wsparcie, które zamieniło się teraz w opór. Kierunek jak na razie jest niestety tylko w dół i wydaje się, że jest to...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ