XTB

GTC miało 15,22 mln euro zysku netto, 26 mln euro skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 15,22 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 8,71 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 30,29 mln euro wobec 27,47 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 26 mln euro w I kw. 2022 r. wobec 24 mln euro rok wcześniej. EPRA NTA wyniosła 1 288 mln euro na dzień 31 marca 2022 r., przy EPRA NTA na akcję w wysokości 2,24 euro (10,43 zł), podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 41,77 mln euro w I kw. 2022 r. wobec 37,23 mln euro rok wcześniej. "Rok 2021 przyniósł doskonałe wyniki, w związku z czym zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy...

GTC rekomenduje wypłatę 0,28 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., podała spółka. "Dnia 18 maja 2022 r. rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu" - czytamy w komunikacie. GTC odnotowało 41,65 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 70,19 mln euro straty rok wcześniej. Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kghm giełda | cd projekt notowania | ciech akcje rekomendacje | gpw benefit | cdprojekt akcje | pgnig cena akcji | mercator akcje |

GTC może powrócić w tym roku do wypłaty dywidendy – wywiad

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Grupa GTC spodziewa się, że po dynamicznym 2021 r., w tym roku będzie nadal aktywna w obszarze pozyskiwania i zbywania aktywów oraz ocenia, że obecny poziom zaangażowania we własne projekty deweloperskie jest komfortowy, poinformował ISBnews prezes Zoltán Fekete. W tym roku spółka może też powrócić do wypłaty dywidendy. "Stale poszukujemy szans. Wierzymy, że w obecnym otoczeniu pojawią się możliwości. Dlatego trzymamy silny bilans, poziom gotówki i niskie LTV (42%). Koncentrujemy się na segmencie biurowym i na gotowych projektach, generujących od 'pierwszego dnia' gotówkę, a nie na gruntach, bo nasz bank ziemi już dziś daje sporo możliwości" - powiedział ISBnews Fekete o zamiarach spółki w obszarze akwizycji. "W sprzedaży i akwizycjach byliśmy aktywni w ub.r. i będzie nadal...

GTC pozyskało 123 mln euro z emisji akcji serii O

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) pozyskało 123 mln euro w drodze emisji nowych akcji serii O, podała spółka. Środki te zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej grupy i finansowanie dalszego wzrostu. "Transakcja odbyła się w formule przyspieszonego budowania księgi popytu, które rozpoczęło się we wtorek, 14 grudnia a zakończyło w czwartek, 16 grudnia. W ciągu tych dwóch dni, liczni polscy i zagraniczni inwestorzy zadeklarowali swój popyt na akcje, znacznie przekraczając podstawową emisję obejmującą 55 mln nowych akcji. Na skutek wysokiego popytu, spółka podjęła decyzję o powiększeniu oferty o ponad 60% i ostatecznie sprzedała 88,7 mln akcji po cenie 6,4 zł za akcję, pozyskując około 123 mln euro, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej grupy i finansowanie...
Zetly

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii O na 6,4 zł, zaoferuje 88,7 mln akcji

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii O ustaliło cenę emisyjną na 6,4 zł za jedną akcję, podała spółka. Zarząd postanowił również o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom do objęcia łącznie 88 700 000 akcji serii O. "Zarząd spółki informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii O emitowane na podstawie uchwały emisyjnej ustalił cenę emisyjną akcji serii O na 6,4 zł za jedną akcję serii O" - czytamy w komunikacie. "(...) Zarząd spółki postanowił również o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom, na zasadach wskazanych w uchwale emisyjnej oraz na zasadach subskrypcji ustalonych na jej podstawie, do objęcia łącznie 88 700 000 akcji serii O. (...) zarząd...

GTC rozpoczął proces ABB celem uplasowania do 97,11 mln akcji serii O

Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) zawarł z Erste Group Bank, Santander Biuro Maklerskie oraz Wood & Company Financial Services warunkową umowę plasowania akcji oraz rozpoczął proces przyspieszonego budowania księgi popytu (ang. accelerated book building) w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 97 111 024 akcji zwykłych na okaziciela serii O, podała spółka. W czerwcu 2021 r. akcjonariusze Globe Trade Centre zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru. "Proces budowania księgi popytu na akcje nowej emisji rozpocznie się bezpośrednio po publikacji raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, na zasadach opisanych poniżej" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie...

Pedja Petronijevic i János Gárdai powołani na członków zarządu GTC

Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Pedja Petronijevic i János Gárdai zostali powołani przez radę nadzorczą Globe Trade Centre (GTC) do pełnienia funkcji członków zarządu, odpowiednio od 15 stycznia 2022 r. oraz nie później niż 1 lutego 2022 r., podała spółka. "Zarząd Globe Trade Centre S.A.informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. rada nadzorcza spółki powołała do zarządu spółki pana Pedja Petronijevic i powierza mu funkcję członka zarządu i oraz pana János Gárdai i powierza mu funkcję członka zarządu. Powołanie Pedja Petronijevic zostało dokonane ze skutkiem na dzień 15 stycznia 2022 r., natomiast powołanie Jánosa Gárdai z dniem ustania powołania oraz stosunków kontraktowych wiążących pana János Gárdai z podmiotami konkurencyjnymi, jednakże nie później niż z dniem 1 lutego 2022 r." -...

GTC planuje wrócić na rynek obligacji najpóźniej na początku 2022 roku

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) zamierza ponownie wyjść na rynek obligacji najpóźniej na początku 2022 r., zapowiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Ariel Ferstman. "Zakończyliśmy spłatę kredytów wykorzystując zielone euroobligacje, które wyemitowaliśmy w czerwcu 2021 r. Refinansowaliśmy 9 pożyczek na łączną kwotę 452 mln euro. Jak ogłaszaliśmy na początku tego roku, naszym celem jest finansowanie głównie niezabezpieczonym długiem i aby móc osiągnąć ten cel, ponownie skorzystamy z rynku obligacji najpóźniej na początku 2022 r." - powiedział Ferstman, cytowany w komunikacie. Na koniec września br. zadłużenie GTC wyniosło 1 443 mln euro wobec 1 259 mln euro na dzień 31 grudnia 2020 r. "Wzrost wynika głównie z emisji obligacji w kwocie 552 mln euro, zaciągnięcia nowych kredytów na zakup nieruchomości...

GTC miało 11,31 mln euro zysku netto w III kw. 2021 roku

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - GTC odnotowało 11,31 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 17,23 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 34,07 mln euro wobec 32,35 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z tytułu wynajmu sięgnęły 34,83 mln euro w III kw. 2021 r. wobec 32,66 mln euro rok wcześniej. Przychody z usług wyniosły odpowiednio: 10,74 mln euro wobec 10,23 mln euro. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 32,27 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,39 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach z tytułu wynajmu w wysokości 94,62 mln euro w porównaniu z 91,7 mln euro...
Zetly

GTC spodziewa się dalszej poprawy wyników w II połowie roku

Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) ocenia, że jeśli jej wyniki nie znajdą się w II półroczu pod dużym wpływem ewentualnych lockdownów, to powinny być lepsze niż w I połowie br., poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Ariel Ferstman. "Jeśli spojrzymy na liczby, wyniki operacyjne w II kw. były lepsze niż w pierwszym. Zakładając, że nie pojawią się poważne restrykcje związane z Covid-19, nadal powinny się poprawiać. Mamy też nadzieję, że wyniki w Polsce i Bułgarii też dołączą do tego trendu. Jeśli wpływ pandemii nie będzie zbyt duży, II półrocze powinno być lepsze od I" - powiedział Ferstman w rozmowie z ISBnews. W I półroczu skorygowany zysk EBITDA utrzymał się na poziomie 52 mln euro (52 mln euro...

GTC miało 12,5 mln euro zysku netto w II kw. 2021 r.

Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 12,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 36,2 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 31,36 mln euro wobec 28,77 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 31,8 mln euro w II kw. 2021 r. wobec 28,04 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu usług sięgnęły 9,82 mln euro wobec 9,63 mln euro. W I poł. 2021 r. spółka miała 20,96 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,62 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 59,78 mln euro w porównaniu z 59,04 mln...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

GTC spłaciło cały kredyt dla projektu dotyczącego Galerii Północnej

Centrum Światowida - spółka zależna od Globe Trade Centre (GTC) - prowadząca projekt Galeria Północna, spłaciła kredyt w kwocie 174,15 mln euro otrzymany od Banku Pekao oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe), podało GTC. "W wyniku tej spłaty, kredyt został w całości spłacony, a Centrum Światowida nie ma dalszych zobowiązań wobec Bank Polska Kasa Opieki oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) wynikających z umowy kredytu" - czytamy w komunikacie. Galeria Północna została otwarta 14 września 2017 r. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 97,11 mln akcji serii O bez pp

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, zarząd może przeprowadzić transakcję w ciągu najbliższych 6 miesięcy, jednakże jego intencją jest przekazanie inwestorom wyników za II kwartał 2021 r. przed ewentualną emisją nowych akcji" - czytamy w komunikacie. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 485 555 122 akcji. "Emisja akcji serii O będzie miała charakter subskrypcji prywatnej   która jest skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów i jako taka jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia. Uprawnieni inwestorzy wskazani do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na akcje serii O powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem akcji po...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

GTC otrzymało rating BBB- od agencji Fitch i Ba1 od agencji Moody’s

Agencja Fitch Ratings przyznała Globe Trade Center rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, a agencja Moody's Investors Service rating Ba1 z perspektywą pozytywną, podała spółka. Spółka uzyskała ratingi kredytowe w oczekiwaniu na planowaną emisję zielonych euroobligacji o wartości 500 mln euro, w ramach przejścia z finansowania zabezpieczonego na finansowanie głównie niezabezpieczonymi euroobligacjami, zaznaczono. "Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z uzyskania ratingów od agencji Fitch i Moody's, które potwierdzają solidny profil działalności spółki i zapewniają grupie większą elastyczność w umacnianiu pozycji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję Fitch potwierdza nasze dotychczasowe osiągnięcia operacyjne oraz jakość długoterminowych przepływów pieniężnych, jak również świadczy o naszym zaangażowaniu w utrzymywanie najwyższej jakości sytuacji bilansowej. Dzięki aktywności na rynkach kapitałowych w 2020 r., udało nam się pozyskać około 110 mln euro z niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, zapewniając...

GTC zamierza przeprowadzić ofertę zielonych obligacji na 500 mln euro

GTC Aurora Luxembourg, spółka zależna Globe Trade Centre, zamierza przeprowadzić ofertę uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu o łącznej wartości 500 mln euro, które będą gwarantowane przez GTC, podała spółka. "Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z zielonych obligacji przede wszystkim na refinansowanie istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność spełnia kryteria kwalifikacji opisane w Green Bond Framework, a także na ogólne cele korporacyjne" - czytamy w komunikacie. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowanie dax | akcje ten square games | kurs polenergia | notowania azoty | kurs...

Akcjonariusze GTC zdecydują 29 VI o emisji do 97,1 mln akcji serii O bez pp

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Globe Trade Centre (GTC), zwołane na 29 czerwca 2021 r., zdecyduje o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 485 555 122 akcji. "Emisja akcji serii O będzie miała charakter subskrypcji prywatnej która jest skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów i jako taka jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego" - czytamy w projekcie. "Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienia dalszego rozwoju działalności spółki. Wpływy z emisji akcji serii O zostaną wykorzystane w celu sfinansowania nabycia nieruchomości i rozwoju projektów na posiadanym przez spółkę banku ziemi, przy utrzymaniu poziomu wskaźnika...
Money, pieniądze, Comparic

GTC sprzedaje wszystkie biurowce w Belgradzie za 267,6 mln euro

Globe Trade Centre (GTC) zdecydowało o sprzedaży belgradzkiego portfolio biurowców węgierskiemu inwestorowi Indotek Financing Kft. Cena transakcji wynosi 267,6 mln euro, tj. powyżej wartości księgowej portfolio GTC w Serbii na dzień 31 grudnia 2020 roku, podała spółka. Zamknięcie umowy jest zaplanowane na III kwartał 2021 roku. "Umowa obejmie zakup 11 budynków biurowych w ramach 5 parków biurowych o łącznej powierzchni najmu 122 175 m2 GLA. Biurowce znajdujące się w dzielnicy Nowy Belgrad wyróżniają się wysokim wskaźnikiem obłożenia. Umowa zostanie sfinalizowana w III kwartale 2021 roku i będzie jedną z największych transakcji nieruchomościowych zawartych w ciągu ostatnich 5 lat na rynku Europy Środkowo-Wschodniej" - czytamy w komunikacie. Kompleksy biurowe to Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue i GTC House. "Sprzedaż 11 budynków biurowych klasy...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

GTC miało 8,46 mln euro zysku netto, EPRA NAV: 1,12 mld euro w I kw. 2021 r.

GTC odnotowało 8,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,58 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC przedstawia swoje wyniki finansowe "Pierwszy kwartał tego roku był bardzo intensywny. Jak wszystkie firmy na całym świecie, skupiliśmy się na walce ze skutkami pandemii COVID-19. W porównaniu z 2020 r., nastroje są bardziej pozytywne. Nasza aktywność w segmencie wynajmu powierzchni biurowej znacznie wzrosła – z 70 tys. m kw. w trakcie 2020 r., do prawie 40 tys. m kw. tylko w pierwszym kwartale 2021 r. Zawarliśmy również kilka dużych umów najmu i towarzyszyliśmy naszym najemcom w otwarciach nowych sklepów. Kontynuowaliśmy także realizację naszych planów dotyczących przejęć: zainwestowaliśmy 212 mln euro w obiekty...

Grupa GTC kupiła węgierską spółkę Winmark za 160,3 mln euro

GTC Real Estate Development Hungary - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - zawarła umowę kupna 100% kapitału węgierskiej spółki Winmark od spółki Wingprop, podało GTC. Wartość transakcji to 160,3 mln euro (ok. 731,18 mln zł). Grupa GTC zawarła umowę kupna 100% kapitału węgierskiej spółki Winmark Winmark jest właścicielem budynków Ericsson Head Quarter Office Building oraz Siemens Evosoft Head Quarter Office Building (Univerzum) w Budapeszcie, poinformowano. "Transakcja wpisuje się w strategię odświeżenia portfolio firmy o nowocześniejsze i bardziej ekologiczne biurowce znajdujące się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej" - czytamy w komunikacie. Budynek Ericsson zastał ukończony w roku 2017 i oferuje powierzchnię 21,1 tys. m2 GLA. Biurowiec jest w 100% wynajęty firmie Ericsson oraz operatorowi kantyny. Budynek Univerzum zastał ukończony w roku 2020 i oferuje powierzchnię 20,7 tys. m2 GLA. Biurowiec jest w 100% wynajęty firmie...

Wig20 zyskuje w poniedziałek rano 1%. Analiza notowań: Dom Development, GTC, Develia oraz Echo Investment

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po godzinie handlu 1%, WIG podobnie, mWIG40 0,8%, a sWIG80 0,7%. 14 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory CD Projekt, które zyskują 7,74%, a najsłabiej JSW (-3,2%). Wzrosty na GPW w początku poniedziałkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje CD Projekt (+7,74%), a najmocniej traci JSW (-3,2%). W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie spółka Enea której akcje zyskują 2,9%, a najsłabiej Biomed-Lublin (-2,48%). Nagranie z samego otwarcia poniedziałkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na stronie głównej...

GTC nie spodziewa się spadku wskaźnika wynajęcia powierzchni w całym portfelu

Globe Trade Centre (GTC) spodziewa się, że wskaźnik wynajęcia powierzchni w całym portfelu nie będzie spadał względem 91% na koniec 2020 r., poinformował prezes Yovav Carmi. "Jest bardzo trudno przewidywać, jak dokładnie się będzie rozwijać pandemia, jednak gdy spojrzymy na to, co się dzieje w niektórych krajach, np. USA, Izraelu, gdzie szczepienia przebiegają szybciej, to widzimy, że rynki się otwierają. W Europie jesteśmy w tyle, tempo szczepień jest słabsze, ale czuję, że za kilka miesięcy będziemy w sytuacji, jak tamte kraje i wrócą potrzeby zakupowe, potrzeby pracy w biurze" - powiedział Carmi podczas konferencji prasowej. Dodał, że zamknięcia i ograniczenia w biznesie są tymczasowe. "Ulgi w czynszach i rewaluację portfela także postrzegamy jako zjawisko tymczasowe. Może to potrwać jeszcze kwartał, półtora" -...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

GTC miało 70,19 mln euro straty netto, EPRA NAV: 1,1 mld euro w 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 70,19 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 74,83 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC przedstawia swoje wyniki finansowe "Zysk przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej wyniósł 66 mln euro, ale strata netto w 2020 r. wyniosła 71 mln euro. Wynika to przede wszystkim z rozpoznania straty z tytułu aktualizacji wyceny/utraty wartości aktywów (143 mln euro), w połączeniu za spadkiem zysku brutto z działalności operacyjnej w związku z wybuchem pandemii COVID-19 (15 mln euro), częściowo skompensowanego rozpoznaniem zysku z tytułu podatku (5 mln euro)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 120,65 mln euro w 2020 r. wobec 127,81 mln euro rok wcześniej....

GTC wstępnie spodziewa się straty netto w IV kw. z powodu spadku wyceny portfela

W oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, GTC spodziewa się, że wyniki finansowe ulegną pogorszeniu, a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości, podała spółka. Oczekiwany jest spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za IV kw., co stanowi spadek o 3,4% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2 161 mln euro na 30 września 2020 r. Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19), władze wszystkich krajów w których GTC prowadzi działalność wprowadziły różnorodne środki zaradcze "Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19), władze wszystkich krajów w których GTC prowadzi działalność wprowadziły różnorodne środki zaradcze. Zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczna...

GTC miało 17,32 mln euro zysku netto w III kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 17,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 20,06 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł w III kw. 32,35 mln euro wobec 32,66 mln euro zysku rok wcześniej. GTC poprawił wyniki operacyjne w trzecim kwartale 2020 roku "Marża brutto z wynajmu wyniosła 32 mln euro w III kw. (33 mln euro w III kw. 2019 r.) i 91 mln euro w okresie 9 miec. (94 mln euro w 9 mies. 2019 r.), pomimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 2 mln euro w III kw. i 10 mln euro w okresie 9 mies." podano w raporcie. Zysk z działalności operacyjnej (zysk przed opodatkowaniem i korektą wartości godziwej) wzrósł do 21 mln euro w III kw....

Scope Ratings przyznała GTC rating inwestycyjny BBB-, perspektywa stabilna

Scope Ratings przyznało Globe Trade Centre (GTC) oraz spółce zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. rating inwestycyjny BBB- z perspektywą stabilną, podała spółka. Ponadto GTC zapowiada emisję "zielonych obligacji" w ramach Bond Funding for Growth Scheme, programu uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier. Rating niezabezpieczonego zadłużenia uprzywilejowanego GTC to BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna. Przyznanie GTC SA ratingu inwestycyjnego jest historycznym momentem dla firmy "Przyznanie GTC SA ratingu inwestycyjnego to historyczny moment dla firmy. Dzięki temu, potwierdziliśmy naszą wyjątkową pozycję na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, wynikającą z różnorodność portfela wysokiej jakości nieruchomości znajdujących się w atrakcyjnych lokalizacjach oraz ogólnej wiarygodności spółki" - powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie. W uzasadnieniu oceny, agencja podkreśliła wyjątkową pozycję GTC na rynkach Europy Środkowo-...

GTC ocenia, że cena w wezwaniu GTC Holding nie odpowiada wartości godziwej

Zarząd Global Trade Centre (GTC) ocenia, że wezwanie, ogłoszone 7 września 2020 r. przez GTC Holding, jest zgodne z interesem spółki, jednak cena akcji w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej, podało GTC. GTC ocenia, że wezwanie, ogłoszone 7 września 2020 r. przez GTC Holding, jest zgodne z interesem spółki "Zgodnie z treścią wezwania wzywający zamierza nabyć akcje w ramach inwestycji długoterminowej i utrzymać swój udział większościowy w spółce. Zamiarem wzywającego jest, aby akcje spółki były nadal notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wzywający zamierza wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki na rynku nieruchomości oraz wspierać realizację strategii spółki oraz jej dalszy rozwój. Jest prawdopodobnym, że w przyszłości wzywający poprze wycofanie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu....

Zapisy w wezwaniu na 4,15% akcji GTC zostały przesunięte na 2-19 października

Zapisy w ogłoszonym przez GTC Holding wezwaniu do sprzedaży 21 891 289 akcji Globe Trade Centre (GTC), stanowiących 4,15% kapitału odbędą się 2-19 października, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Według ogłoszonego w ub. tygodniu wezwania, zapisy miały potrwać od 25 września do 12 października br. w Polsce, zaś w Republice Południowej Afryki - do 9 października. Po zmianach, zapisy w RPA mają zakończyć się 16 października. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę. W dniu ogłoszenia wezwania wzywający posiada pośrednio, poprzez swoją spółkę zależną GTC Dutch Holdings, 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających 61,49% kapitału zakładowego, podano także. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest...

Yovav Carmi został powołany na stanowisko prezesa zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Yovava Carmi na stanowisko prezesa, podała spółka. Od 16 kwietnia 2020 r. Yovav Carmi pełnił funkcje członka zarządu spółki. GTC powołała Yovava Carmi na stanowisko prezesa "Yovav Carmi ukończył studia na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie uzyskał tytuł licencjata prawa oraz licencjata rachunkowości. Ma także dyplom MBA z Uniwersytetu w Tel Awiwie (1998 r.). Ponadto Yovav Carmi posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Izraelu. Yovav Carmi rozpoczął karierę zawodową w 1994 r. jako audytor w Ernst & Young, gdzie pracował do 1996 r. W 1997 r. pracował w Israel Securities Authority (izraelski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym) jako śledczy. W latach 1998-2001 był kontrolerem finansowym w grupie kapitałowej Kardan N.V. Od 2001 r. Yovav Carmi...

GTC Holding ogłosił wezwanie na 4,15% akcji GTC po 6,89 zł za akcję

GTC Holding ogłosił wezwanie do zapisywania się na 21 891 289 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Globe Trade Centre (GTC). Wzywający zamierza nabyć akcje, które reprezentują 4,51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę. Zapisy na akcje objęte wezwaniem rozpoczną się 25 września i potrwają w Polsce do 12 października br. "Łącznie z 298 575 091 akcjami spółki, dotychczas posiadanymi pośrednio przez wzywającego poprzez jego spółkę zależną GTC Dutch Holdings, odpowiadającymi 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, oraz w wyniku wezwania, wzywający jako jedyny podmiot nabywający akcje, zamierza posiadać łącznie 320 466 380 akcji w spółce, które...

Akcjonariusze GTC zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za rok 2019, w kwocie 321,76 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. Grupa GTC ostatecznie nie wypłaci dywidendy "Zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 321 756 000 zł zostanie pozostawiony w spółce jako zysk zatrzymany i przeznaczony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale walnego. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004...

GTC miało 36,61 mln euro straty netto w II kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 36,61 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. wobec 23,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC dnotowało 36,61 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 28,77 mln euro wobec 31,56 mln euro zysku rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 37,67 mln euro w II kw. 2020 r. wobec 41,82 mln euro rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 33,82 mln euro skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 42,85 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 78,69 mln euro w porównaniu z 81,28 mln euro rok wcześniej. Strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła w I...

GTC miało 2,79 mln euro zysku netto w I kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 19,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 29,87 mln euro wobec 29,55 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 41,03 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 39,46 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu wynajmu wyniosły 41,03 mln euro wobec 39,46 mln euro rok wcześniej. "Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i przychody z tytułu usług za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. wzrosły o 7 531 zł i wyniosły 177 335 zł. W ciągu tego okresu...
gtc

GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki w zakresie dywidendy i zatrzymania w spółce zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 321 756 tys. zł oraz przeniesienia go na kapitał zapasowy/rezerwowy, podała spółka. GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. "Rekomendacja zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i związanego z nim osłabienia otoczenia ekonomicznego i operacyjnego spółki, a także wdrożenia różnych działań ratunkowych z niego wynikających na rynkach, na których Grupa spółki prowadzi działalność, a które mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczną, a tym samym na działalność gospodarczą spółki" - czytamy w komunikacie. Powyższa rekomendacja została...

GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br.

Globe Trade Centre (GTC), przeprowadziwszy wstępne rozmowy z podmiotem wyceniającym, któremu zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, spodziewa się, że wyniki finansowe GTC ulegną pogorszeniu, a spółka odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości o 62 mln euro oraz wprowadzenie programów i podjęcie różnorodnych środków w zakresie wsparcia najemców, podała spółka. GTC spodziewa się pogorszenia wyników finansowych "Ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19 oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do stanu na 31 marca 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez...

Gyula Nagy został powołany na członka zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Gyula Nagy na członka zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie GTC "Pan Gyula Nagy w 2003 r. ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu. Karierę rozpoczął jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt sprawozdań jednostkowych i grup międzynarodowych w sektorze, FSI i technologii. Zdobył doświadczenie w licznych fuzjach, przejęciach, IPO i innych zleceniach due diligence. Pan Nagy dołączył do grupy OTP w 2012 roku i został awansowany na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego OTP Real Estate Ltd. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 roku zdobył doświadczenie jako tymczasowy dyrektor finansowy grupy...

Thomas Kurzmann został odwołany z zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) odwołała Thomasa Kurzmanna ze stanowiska prezesa GTC i powołała na członka zarządu Roberta Snowa, podało GTC. Zmiany w zarządzie GTC Zmiana w zarządzie będzie miała miejsce ze skutkiem od momentu otrzymania przez spółkę zawiadomienia przekazanego przez LSREF III GTC Investments, dotyczącego pośredniego zbycia akcji w kapitale zakładowymi spółki wskutek zbycia przez LSREF III GTC Investments wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki GTC Dutch Holdings, posiadającej 61,49% akcji w kapitale zakładowymi spółki oraz dysponującej 61,49% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, poinformowano. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech....

GTC z 75,42 mln euro zysku w 2019 roku. Na wykresie nadal spadki

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Odnotowano wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej o 13% do 73 mln euro, co jest odzwierciedleniem dobrych wyników działalności operacyjnej. Zysk netto wyniósł 75 mln euro" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. "Nasza strategia zakładająca szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej okazała się sukcesem i tworzy dobry grunt do zapewnienia stabilności i rentowności dla GTC. Sprzedaż dwóch z naszych biurowców, których wartość znacznie wzrosła, pozwoliła na kontynuowanie wzrostu przy utrzymywaniu niskiego wskaźnika zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV). Działalność GTC jest w znacznym stopniu wspierana przez...

GTC z ponad 20 mln euro zysku netto w III kw. Mniej o niemal 3 mln niż przed rokiem

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 20,06 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 22,96 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 32,66 mln euro wobec 28,75 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 43,35 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 38,16 mln euro rok wcześniej. "Zysk netto z tytułu aktualizacji wyceny wartości aktywów, utraty wartości aktywów za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r. wyniósł 93 601 zł w porównaniu do 134 016 zł za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. i wynikał z rozpoznania zysku z aktualizacji wartości biurowca Neptun Office Center w wyniku podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży, budynku Spiral,...

GTC – Analiza spółki

Opis działalności Grupa GTC jest wiodącym deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości komercyjnych, koncentrującym swoje działania na rynku polskim oraz trzech stolicach Europy Południowej i Wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii i na Węgrzech. Dodatkowo Grupa posiada grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną na Ukrainie. Grupa powstała w 1994 r. Portfel nieruchomości Grupy obejmuje: ukończone nieruchomości komercyjne; nieruchomości komercyjne w budowie; grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną lub na sprzedaż; projekty i grunty mieszkaniowe. Analiza fundamentalna Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5 Spółka jest bardzo tania pod względem wyceny wskaźnikowej, która wynosi 8,02. Iloczyn wskaźników jest jednak wyższy od średniej sektora. Ocena: 5 Wzrost zysków Zyski z trzech ostatnich lat wyniosły ponad 108 mln zł, czyli średnio ok. 36 mln zł rocznie....

JP Morgan podnosi rekomendację dla GTC do „przeważaj”

Zespół analityczny JP Morgan podniósł rekomendację spółki GTC z „neutralnie” do „przeważaj” i jednocześnie cenę docelową z pułapu 10,35 zł za akcję o jeden złoty. Global Trade Center odwróci trend spadkowy? Pomimo korzystnej rekomendacji dla akcji GTC, nietrudno zauważyć, że cena od września rysuje coraz niższe dołki i w listopadzie testowała poziomy obserwowane ostatni raz w kwietniu. Aby osiągnąć docelowe poziomy rekomendowane przez JP Morgan wykres będzie musiał najpierw pokonać opór rysowany na 9,45, następnie na 9,82 i w drugiej kolejności zmierzyć się z okrągłym pułapem 10,00. Wykres GTC dzięki TradingView Od drugiej strony (spadkowej), silniejszą deprecjację powinien blokować poziom 8,68 (minima z sierpnia). Aby scenariusz podażowy mógł się realizować, niezbędne będzie jednak wybicie obecnego wsparcia (minima wrześniowe) na 9,10.

DM BZWK rekomenduje sprzedaż GTC z ceną docelową 7,85 zł

W cyklu "Pomysł dla tradera" analitycy domu maklerskiego Banku BZWBK radzą sprzedawać akcje dewelopera, ostatnia korekta wzrostowa jest dobra aby pozbyć się papierów. Korekcyjny zygzak od dołka 8,35 wyprowadził kurs ponad 1 zł za akcję wyżej do zniesienia 61,% impulsu spadkowego w październiku i listopadzie. Równość fal w obecnym podejściu została zachowana. "Przy takich założeniach kolejny istotny ruch na walorach spółki winien sprowadzić papier poniżej dołka na 8,35. Z tego względu rekomenduję sprzedaż akcji spółki w oczekiwaniu na spadek do 7,85, a poziom obrony wyznaczam na 9,85." - twierdzi Tomasz Jerzyk Cena docelowa: 7,85 zł Poziom obrony: 9,85 zł Patrząc z perspektywy wykresu dziennego mamy zachowaną spadkową sekwencję dołków i szczytów. Kurs w ciągu 3 dni spadł już blisko 50 groszy i obecnie testuje...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC – tendencja wzrostowa podtrzymana

gZapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. GTC – spółka pozytywnie zareagowała na test długoterminowej linii trendu w połowie listopada. Doszło wtedy do dynamicznego odbicia w górę i pojawienia się pozytywnych formacji świecowych, zarówno w skali tygodniowej jak i miesięcznej. Obecna korekta jest dość spora jak na warunki trendu mającego swój początek w styczniu 2015 roku. Łącząc linią ostatnie dołki i przykładając ją do góry, można wyznaczyć orientacyjny kanał spadkowy. Wiele wskazuje na to, że akcje powinny drożeć w kierunku ostatnich maksimów....

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC –reakcja na linię trendu

gZapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. GTC – spółka notuje ostatnio ciekawy okres o podwyższonej zmienności. We wtorek spadki sięgnęły 3% i wydawało się, że załamanie wisi w powietrzu, tym bardziej patrząc na negatywne otoczenie szerszego rynku. Wczoraj jednak doszło do zaskoczenia, cena podskoczyła o blisko 5%, sesja została zakończona niedaleko maksimów. Szkoda, że nie pojawiły się znacznie wyższe obroty. Na wykresie tygodniowym widać, że do końca tygodnia powinna trwać walka o utworzenia długiego cienia świecy. Cena znajduje się bowiem przy...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC – dynamiczny powrót do trendu

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. GTC – spółka zyskała podczas wczorajszej sesji ponad 4% przy najwyższych obrotach od kilkunastu sesji. Po ostatnich spadkach, od 11 do 18 sierpnia trwała wąska konsolidacja. Wybicie z niej górą można traktować więc jako próbę powrotu do głównego trendu wzrostowego. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za powrotem do wzrostów jest zakończenie korekty przy czytelnym wsparciu opartym o serię...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC w kierunku 10 zł

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. GTC – spółka zanotowała wczoraj udaną sesję, podczas której rosła o 2,2% przy najwyższych obrotach od 9 dni. Może to wskazywać na próbę zakończenie korekty, tym bardziej że testowane jest obecnie wsparcie w postaci wcześniejszych szczytów, których pokonanie odbyło się przy dużej dynamice i wysokich obrotach. Wykres tygodniowy pokazuje, że główny opór znajduje się w rejonie 10...
gorące spółki dnia

GTC [GTC], Famur [FMF] – Gorące spółki dnia 19.04.2017

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Spółka zanotowała podczas pierwszej sesji po Świętach wzrosty rzędu 3,4%. Warto podkreślić, że była to już trzecia wzrostowa sesja, oraz trzecia sesja z coraz wyższym wolumenem. Niewiele zatem brakuje do wybicia poziomu 8,87 zł, który współtworzy trwającą konsolidację. Mimo, że dynamik wzrostów może rozczarowywać, to jednak w szerszym rozumieniu spółka porusza się w trendzie wzrostowym. W dłuższym terminie kurs zdaje się zmierzać do okolic 10 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub...

GTC kontynuuje wspinaczkę

GTC to jedna z większych spółek deweloperskich obecnych na warszawskiej giełdzie. Jej notowania od końcówki 2014 roku podrożały o około 100%. Część domów maklerskich widzi dalszy potencjał do wzrostu wyceny firmy. Podobne wskazania daje analiza techniczna, gdyż mamy do czynienia z silnym trendem i na razie nie widać sygnałów sugerujących większą korektę. Po ustanowieniu dołków w okolicy poziomu 4,40 PLN w grudniu 2014 roku notowania GTC poruszają się w obrębie kanału wzrostowego. Siłę trendu potwierdza fakt, że wszystkie trzy średnie wykładnicze (21-,60- oraz 200-okresowa) od przecięcia w lipcu 2016 roku poruszają się solidarnie na północ. Jednak ostatnie kilka tygodni przyniosło pewną konsolidację, dlatego też przed wejściem w długie pozycje warto poczekać na wybicie ostatnich szczytów wyznaczonych przez poziom 8,80 PLN...

Zapiski giełdowego spekulanta: GTC

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen opis zastosowanej strategii przeczytasz tutaj: STRATEGIA GTC – spółka odnotowała kilka dobrych sesji w ubiegłym tygodniu, dzięki czemu na wykresie tygodniowym pojawił się długi, dolny cień świecy. W powiększeniu widać, że spadki wyglądają na typową korektę po wcześniejszym impulsie wzrostowym. Wydaje się, że cena zaczyna ponownie wzrastać, tym bardziej, że już wcześniej doszło do wybicia górą z długotrwałej płaskiej korekty, jaka zazwyczaj ma tutaj miejsce. W przeszłości był to sygnał...
gorące spółki dnia

Wirtualna Polska [WPL], GTC [GTC] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Wirtualna Polska Holding SA to właściciel platformy medialnej online oraz jeden z największych podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej Spółka zakończyła wtorkową sesję na niemal 5% plusie. Był to już kolejny dzień zakończony wzrostem ceny. Pod względem technicznym mamy do czynienia z trendem wzrostowym praktycznie od dania debiutu. Wczoraj paliwa do dalszych wzrostów mogła dostarczyć rekomendacja z ceną docelową przy 60,70 zł. To wciąż ponad 11% wyżej od obecnego poziomu. Wydaje się, że jakiekolwiek cofnięcie, zwłaszcza korekta do okolic wsparcia przy 50 zł może być wykorzystana do tańszego kupna zyskującej spółki. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD...

GTC wchodzi na właściwe tory

W dniu dzisiejszym poznaliśmy raport finansowy za 1 półrocze 2016 roku spółki Global Trade Center, czyli polskiego dewelopera, który jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jak czytamy w raporcie "GTC odnotowało 83,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 8,23 mln zł straty rok wcześniej". Patrząc na ostatnie wyniki finansowe spółki możemy stwierdzić więc, że powoli (po bardzo złym okresie zapoczątkowanego od kryzysu finansowego w 2007 roku) wchodzi ona na właściwe tory. Patrząc na notowania również możemy zaobserwować początkowe oznaki zakończenia długoterminowego trendu spadkowego (widocznego na wykresie tygodniowym i miesięcznym). Aktualnie, po utworzeniu bardzo czytelnego ruchu korekcyjnego cena wybiła z konsolidacji zapoczątkowanej pod koniec 2015 roku...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje