Conotoxia

DM BDM obniża rekomendację dla Grupy Azoty, Polic i Puław

Zgodnie z raportem datowanym na 24 września, Dom Maklerski BDM obniżył rekomendację dla Grupy Azoty do „trzymaj” z akumuluj, dla Polic do „redukuj” z „trzymaj” oraz zalecenie dla ZA Puławy to „trzymaj” obniżone z „kupuj”. Warto zaznaczyć, iż Grupa Azoty jest właścicielem 96 proc. akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz 66 proc. spółki Grupa Azoty Police. Grupa Azoty Dom Maklerski BDM obniżył cenę docelową Grupy Azoty do 31,8 zł z 67,35 zł. W ich ocenie obniżona rekomendacja jest wywołana słabymi wynikami w I poł. 2018 roku. - Wyniki pozostałych segmentów nie były w stanie zneutralizować utraty marży w nawozach, tak jak w minionych kwartałach, a trendy rynkowe w tym przypadku nie są sprzyjające na drugie półrocze – czytamy w raporcie. Prognozy...
gorące spółki dnia

Grupa Azoty [ATT], 4Fun Media [4FM] – Gorące spółki dnia 26.09.2018

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, Spółka poinformowała podczas wczorajszej sesji, że niedawne przejęcie firmy Compo Expert zwiększy skalę rocznych przychodów Grupy Azoty o nawet 1,5 mld zł już w kolejnym roku/ EBITDA może zwiększyć się o około 130 do 200 mln zł. Oznacza to wzrost przychodów o około 15% w stosunku do obrotów z 2017 roku. Spółka spodziewa się, że przejęcie powinno stabilizować poziom marży grupy i jej wyników finansowych, zmniejszając uzależnienie wyników od wahań koniunkturalnych na rynku nawozów masowych i wahań cen gazu ziemnego. Spółka zaliczyła wczoraj kolejną dość słabą sesję, na wykresie niewiele się działo. Sądząc po wzroście obrotów, w rejonie 30 zł ukształtował się lokalny dołek. Jeżeli odbicie będzie...

Grupa Azoty: Nowe przejęcie może zwiększyć przychody nawet o 1,5 mld zł

Największy koncern chemiczny w Polsce szacuje, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł. EBITDA grupy może zwiększyć się nawet o około 130 do 200 mln zł. W niedawnej odpowiedzi udzielonej akcjonariuszowi przez Grupę Azoty czytamy: "Szacuje się, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł w kolejnym roku, w którym Grupa Compo Expert będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej emitenta, co oznaczać będzie wzrost o około 15% w stosunku do obrotów w 2017 roku przy założeniu, że skonsolidowany będzie całoroczny wynik Grupy Compo Expert. Dodatkowo ocenia się, że akwizycja pozwoli na zwiększenie wyniku skonsolidowanego EBITDA Grupy Azoty o około 130 do 200 mln...
azoty

Grupa Azoty, Puławy i Police podają wyniki kwartalne – jak reagują akcje?

We wtorek spółki Azoty, Azoty Police i Azoty Puławy opublikowały wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku oraz II kw. Ich podsumowanie można znaleźć poniżej: Azoty – strata netto w drugim kwartale wyniosła 48,3 mln zł, czyli więcej niż 39,3 mln zł podawane w szacunkach. W całym półroczu zysk spadł do 123,6 mln zł z 335,5 mln zł raportowanych rok wcześniej Azoty Puławy – zysk netto spadł w pierwszym półroczu do 90,6 mln zł ze 163,9 mln zł raportowanych przed rokiem Azoty Police – strata netto w pierwszym półroczu wyniosła 14,6 mln zł w stosunku do 100,2 mln zł zysku raportowanych w tym samym okresie rok wcześniej Wyższa strata netto niż wynikająca ze wstępnych wyników spowodowała, że na początku wtorkowej sesji...
Logo grupa azoty

Grupa Azoty – szacunkowe dane za I półrocze

Grupa Azoty odnotowała 132,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. przy 4 877 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe. Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wyniósł w tym okresie 175,2 mln zł. Wynik EBITDA to 528,9 mln zł, a EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 535,7 mln zł, podano w komunikacie. "Zarząd emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w II kwartale 2018 w stosunku do wyników osiąganych przez spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników był kompilacją trzech głównych czynników, jakimi były: istotny wzrost cen surowców, spadek cen rynkowych oraz niekorzystna sytuacja...
Logo grupa azoty

DM BOŚ aktualizuje prognozy – pod lupą Azoty [ATT], Puławy [ZAP] i Police [PCE]

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska zaktualizował dziś przed południem swój pogląd na trzy spółki notowane na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pod lupą analityków znalazły się Azoty, Puławy oraz Police.  Grupa Azoty to jeden z największych koncernów chemicznych w Europie pod którą działają zarówno zakłady w Puławach (Grupa Azoty Puławy) jak i Police (Grupa Azoty Police). Oprócz nich w skład Grupy wchodzą również zakłady w Tarnowie oraz Kędzierzynie-Koźlu. Kluczowymi segmentami działań Grupy Azoty jest produkcja nawozów mineralnych, tworzyw sztucznych i wysoko przetworzonych chemikaliów. W Polsce spółka zajmuje pozycję lidera i jest liczącym się graczem na arenie europejskiej. Pragniemy zwrócić uwagę, że w poprzednich raportach nt. Spółki podkreślaliśmy nasze obawy związane z osłabieniem USD, które traktowaliśmy jako poważny czynnik ryzyka. Szczęśliwie...
Logo grupa azoty

Grupa Azoty – analiza techniczna i fundamentalna spółki

Grupa Azoty to koncern chemiczny, którego najważniejszy obszar działalności dotyczy produkcja nawozów mineralnych, kaprolaktamu, tworzyw konstrukcyjnych oraz innych wysoko przetworzonych chemikaliów. Spółka jest również dostawcą amoniaku i kwasu fosforowego. W skład grupy wchodzą cztery największe polskie zakłady chemiczne - z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 30 czerwca 2008 r. Aktualnie wchodzi w skład indeksów WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG, WIG-Poland. Grupa Azoty od 2009 r. wchodzi w skład RESPECT Index, pierwszego w...
gorące spółki dnia

Capital Partners [CPA], Grupa Azoty [ATT] – Gorące spółki dnia 20.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Przedmiotem działalności są inwestycje kapitałowe oraz usługi doradztwa w zakresie fuzji i przejęć, finansów spółek i restrukturyzacji Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o około 7%, choć wynik w ciągu dnia był sporo lepszy. Bardzo wysoki wolumen jaki pojawił się w trakcie sesji to zasługa informacji o tym, że walne zgromadzenie spółki zdecydowało o skupie akcji w celu ich umorzenia. Górnym pułapem jest ilość 4,5 mln akcji po cenie 10,45 zł za sztukę. Kurs błyskawicznie znalazł się na maksimach tegorocznego trendu. Ostatnio o spółce pisaliśmy 28 lutego. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW...
azoty

Grupa Azoty – tworzywa napędzają wyniki

Przychody ze sprzedaży Grupy Azoty wzrosły w 2017 roku o ponad 7% do poziomu 9,6 mld zł. EBITDA za ten sam okres wyniosła 1,19 mld zł. Oznacza to jej wzrost rok do roku o 25%. Po oczyszczeniu wyniku operacyjnego o zdarzenia jednorazowe ujęte w roku 2017 marża EBITDA niemal zrównuje się z historyczną marżą zrealizowaną w roku 2015 osiągając poziom 13,1%. Grupa Azoty może dzięki prowadzonym i planowanym w kolejnych latach inwestycjom i akwizycjom zwiększyć swoje roczne przychody do 15 mld zł w 2023 roku - poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Realizacja zaplanowanych przez nas inwestycji może doprowadzić do tego, że do 2023 roku przychody Grupy Azoty będą oscylowały wokół 15 mld zł" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes...
azoty

Grupa Azoty – wyniki za 2017 rok

Grupa Azoty wypracowała w ub.r. 9,62 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 1,19 mld zł oraz 489 mln zł zysku netto, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zarząd Grupy Azoty S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2017: Przychód: 9 617 mln zł EBITDA: 1 187 mln zł EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 1 262 mln zł Wynik netto: 489 mln zł Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok nastąpi 19 kwietnia 2018 roku, podano także. Notowania na wykresie tygodniowym wskazują, że kurs oscyluje przy linii łączącej poprzednie dołki. Po okresie mocnych spadków, jest to więc ciekawe miejsce na zainicjowanie...
Logo grupa azoty

Grupa Azoty [ATT] – w kierunku 50 zł? – analiza na zamówienie

Spółka zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą chemikaliów oraz tworzyw sztucznych. Spółka traci na wartości nieprzerwanie od połowy stycznia. W bieżącym roku akcje staniały już o około 18% co jest sporą wartością na tle najgorszego w ostatnim czasie roku 2016, kiedy akcje potaniały w sumie o 36% przez 12 miesięcy. Ubiegły rok upłynął w ramach kanału wzrostowego. Jego dolna krawędź została jednak gwałtownie przełamana, co potwierdziło zmianę sentymentu. Kluczowym wydarzeniem powinna być publikacja raportu rocznego. Poznamy go 5 kwietnia. Trzeci kwartał nie był zły pod względem wyników, spółka poprawiła zarówno przychody jak i zysk netto. Wydaje się więc, że rynek może oczekiwać dalszej poprawy w raporcie rocznym. W połowie lutego analitycy DM BDM wycenili spółkę na 68,60 zł. Wydaje się więc,...
boś

DM BOŚ: “Sprzedaj” dla Azotów, Puław i Polic

W datowanych na 23 stycznia rekomendacjach fundamentalnych, Dom Maklerski BOŚ zdecydował się utrzymać rekomendacje „sprzedaj” dla akcji spółek Azoty, Puławy oraz Police. Podtrzymuje również poziom cen docelowych kolejno na 50 zł, 159,60 zł oraz 15,40 zł za jedną akcję. „Podtrzymujemy negatywne nastawienie do Spółki (Sprzedaj + Niedoważaj, 12MEFV = 50,0  zł na akcję). W  poprzednich raportach podkreślaliśmy nasze obawy związane z ewentualnymi wzrostami kosztów gazu biorąc pod uwagę ostatnie zachowanie cen ropy. Nadal uważamy, że koszty gazu w  2018 roku mogą okazać się wyższe niż w  2017 roku, jednak na szczęście dla Azotów negatywne efekty wzrostu cen gazu mogą być w  dużym stopniu zniwelowane przez ostatnio obserwowaną silną deprecjację USD względem PLN. Naszym zdaniem, to nie rosnące koszty gazu są w obecnej...
Logo grupa azoty

DM BZ WBK ponawia rekomendację kupna Azotów

W datowanym na 29 stycznia „Pomyśle dla tradera”, Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK rekomenduje kupno akcji spółki Azoty w kierunku 79 zł: „Kurs spółki odnotował wzrost do 68,60, a zwyżka sprawiła, iż przebita została linia trendu spadkowego, co więcej wzrost przybrał wzór impulsu, który nakazuje przypisać większe prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostu. Ostatni spadek został powstrzymany nieznacznie powyżej wsparcia wynikającego z 61,8% zniesienia wzrostu na 70,50. W związku z powyższym ponawiam rekomendację kupna akcji spółki w oczekiwaniu na wzrost do 79. Poziom obrony wyznaczam na 68,20” – informuje Tomasz Jerzyk w rekomendacji DM BZ WBK. Cena docelowa wypada tuż pod maksimami okolic 80,00 z zeszłego roku. Poziom obrony pokrywa się natomiast z dołkami styczniowymi utworzonymi tydzień temu. Istotnym oporem zdaje się być również...
gorące spółki dnia

Orbis [ORB], Grupa Azoty [ATT] – Gorące spółki dnia 19.01.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o niecałe 4%. Od początku roku spółka zyskuje już blisko 10% co stanowi około 30% wzrostów za cały ubiegły rok. Wydaje się, że jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest prowadzona przez cały czas ekspansja na nowe rynki. Patrząc na wykres, wydaje się, że niebawem może dojść do korekty. Mamy bowiem za sobą spory impuls popytowy i test względnie respektowanej krawędzi kanału wzrostowego. Okolice poprzedniego szczytu powinny wyznaczać poziom ważnego wsparcia. Ostatnio o spółce...
wolumen

Grupa Azoty [ATT] przełamała wsparcie

Grupa Azoty D1 Kurs Grupy Azoty przełamał wsparcie na poziomie 70 zł. Wsparcie było dolnym ramieniem trójkąta zniżkującego. Mamy więc wybicie zgodne z kierunkiem trendu i w dodatku z formacji zapowiadającej spadek. W związku z tym wiarygodność sygnału jest wysoka. Na podstawie rozmiarów trójkąta można wyznaczyć poziom docelowy na około 64 zł. Poziom pokrywa się z zielonym wsparciem ustanowionym przez młotek z sierpnia. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy Pobierz darmowy ebook: Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych Bezpłatne analizy spółek z GPW na zamówienie -...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację