Conotoxia

Grupa Azoty: Stan zaawansowania Polimerów Police wynosił 83% na koniec 2021 r.

Warszawa, 26.01.2022 (ISBnews) - Stan realizacji rzeczowej "Polimerów Police" wynosił 83% na koniec 2021 roku, podała Grupa Azoty. Grupa Azoty Polyolefins - spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawarła wczoraj warunkowy aneks do umowy z Hyundai Engineering o kompleksową realizację projektu "Polimery Police". Aneks zwiększa wynagrodzenie wykonawcy o 72,48 mln euro i wydłuża harmonogram realizacji projektu o 6 miesięcy. "Zgłoszone przez generalnego wykonawcę propozycje zmian pokazały jak wymagający był 2021 rok. W tym kontekście cieszy osiągnięty w 2021 roku postęp rzeczowy, który wynosi 83%" - powiedział prezes Grupy Azoty Polyolefins, spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji, Andrzej Niewiński, cytowany w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina,...
Gorące spółki dnia

Grupa Azoty [ATT], XTPL [XTP] – Gorące spółki dnia

Efektem tego była realizacja trzech (z czterech zawartych w roku 2021) umów sprzedaży urządzenia Delta Printing System do końca roku 2021 oraz rosnących wolumenów i wartości sprzedaży nanotuszów przewodzących" - podano w komunikacie. Postępy w komercjalizacji widać na wykresie. Przełom roku przyniósł szybkie, 90% odbicie. Mimo tego, szerszy trend nadal pozostaje spadkowy.

Grupa Azoty Polyolefins wydłużyła termin i podniosła koszt realizacji Polimerów Police

Warszawa, 25.01.2022 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawarła aneks do umowy z Hyundai Engineering o kompleksową realizację projektu "Polimery Police", podały ZCh Police. Aneks zwiększa wynagrodzenie wykonawcy o 72,48 mln euro i wydłuża harmonogram realizacji projektu o 6 miesięcy. "Aneks nr 3 przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 72,48 mln euro, wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy, zmianę załącznika do umowy EPC określającego zakres prac przewidzianych umową EPC" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że zawarcie aneksu nie powoduje przekroczenia budżetu projektu Polimery Police, a wzrost wynagrodzenia wykonawcy zostanie sfinansowany z rezerwy projektowej. Zawarcie aneksu nr 3 jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych Grupy...

ZCh Police mają umowę na transport surowców fosforonośnych za 67 mln USD

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podpisały z Polsteam Shipping Company jako armatorem, w imieniu i na rzecz którego jako agent morski działa Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe, umowę na przewóz surowców fosforonośnych do portu morskiego w Policach z Maroka i Algierii, podała spółka. Waertość umowy wyniesie ok. 67 mln USD w ciągu pięciu lat. "Umowa zawarta zastała na okres pięciu lat tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Emitent zleci armatorom do przewozu w ramach umowy całość zakontraktowanych surowców fosforonośnych z Maroka i Algierii" - czytamy w komunikacie. Całkowita wartość zafrachtowań na podstawie umowy jest szacowana na kwotę około 67 mln USD w trakcie pięciu lat obowiązywania. Umowa zakłada średnioroczną realizację...

ZA Puławy odmówiły Polimeksowi podwyższenia wynagrodzenia za budowę bloku energ.

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" odmówiły akceptacji wniosku Polimeksu-Mostostalu dotyczącego podwyższenia wynagrodzenia za generalne wykonawstwo projektu budowy bloku energetycznego i wystąpiły o uzupełnienie wniosku w sprawie przedłużenia terminu jego realizacji, podała spółka. "Zarząd po analizie i weryfikacji wniosku Polimex Mostostal S.A., generalnego wykonawcy umowy o kompleksową realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe', dotyczącego przedłużenia okresu realizacji projektu i podwyższenia wynagrodzenia podjął decyzję i wystąpił do wykonawcy o uzupełnienie wniosku w zakresie przedłużenia końcowego terminu realizacji projektu. Jednocześnie odmówił w całości akceptacji wniosku wykonawcy dotyczącego podwyższenia wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie. W listopadzie br. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" otrzymały od Polimeksu Mostostal wniosek do umowy o kompleksową realizację inwestycji...

Grupa Azoty i jej spółki zależne mają aneks do umów na dostawy węgla z PGG

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Zakłady Azotowe "Puławy", Zakłady Chemiczne "Police" i Zakłady Azotowe Kędzierzyn podpisały dwustronne aneksy do umów sprzedaży węgla z Polską Grupą Górniczą, podała Grupa Azoty. Szacunkowa łączna wartość umów po podpisaniu aneksów w skali Grupy Azoty wynosi około 202,7 mln zł netto rocznie. "Podpisanie aneksów do umów skutkuje: - cofnięciem wypowiedzenia umów złożonych przez emitenta oraz pozostałych odbiorców w dniu 29 grudnia 2020 roku, - elastycznym podejściem w zakresie zmniejszania ilości węgla w kolejnych latach obowiązywania umów, co jest zgodne z przyjętą strategią Grupy Azoty na lata 2021-2030 w zakresie dekarbonizacji energetyki" - czytamy w komunikacie. Szacunkowa łączna wartość umów po podpisaniu aneksów w skali Grupy Azoty wynosi około 202,7 mln zł netto rocznie,...

Grupa Azoty tracąc aż 8,2 proc. przewodziła wczorajszym spadkom w indeksie mWIG40

Poniedziałkowa sesja zakończyła się korektą kluczowych rynków, w tym amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq straciły odpowiednio 0,9 i 1,4%. Nieco lepiej było w Europie, gdzie francuski CAC40 przecenił się o 0,7%, a niemiecki DAX zakończył dzień jedynie na symbolicznym minusie. Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji na europejskim parkiecie tracą również azjatyckie indeksy, w tym japoński Nikkei 225 i chiński SSE COMP o około 0,7%, jednak kontrakty na indeksy rynków rozwiniętych wskazują bardziej na stabilizację, niż na dalsze pogłębianie korekty na otwarciu. Grupa Azoty utraciła część wypracowanych w tym kwartale wzrostów Zyskują producenci szczepionek Pfizer i Moderna, gdyż kolejne dawki przypominające najprawdopodobniej będą stosowane na szeroką skalę, w dodatku na podstawie izraelskiego badania poinformowano, że dawka przypominająca Pfizera zapewnia mocną ochronę przed...

Polimex wnioskuje do ZA Puławy o podwyższenie umowy na blok energ. o 35,8mln zł

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" otrzymały od Polimeksu Mostostal wniosek do umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe" dotyczący podwyższenia wynagrodzenia o 35,8 mln zł netto oraz przedłużenia okresu realizacji projektu o 223 dni wraz ze zmianą harmonogramu, podała spółka. "W ocenie wykonawcy, głównym powodem zgłoszenia wniosku jest wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektu oraz zmiany legislacyjne z tym związane, co wykonawca kwalifikuje jako siłę wyższą w rozumieniu umowy" - czytamy w komunikacie. Propozycje zmian poddane zostaną szczegółowej analizie i weryfikacji ich zasadności w świetle postanowień umowy, a także okoliczności faktycznych, zakończono. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej...

Grupa Azoty w trakcie zmiany trendu. Czekamy na ruch w kierunku 33,60 zł

Notowania Grupy Azoty zaczęły zmieniać się od końca września. Wtedy doszło do wyraźnego i dynamicznego impulsu popytowego, który przełamał spadkowy układ. Wydaje się, że powinniśmy oczekiwać kontynuacji i na razie cena reaguje przy wsparciu 29,50 zł. Obecnie trwa drugie odbicie od tego poziomu, które powinno zakończyć się próbą wybicia ostatniego wierzchołka.
Logo grupa azoty

Grupa Azoty: Wysokie ceny gazu ziemnego mogą utrzymać się do wiosny lub dłużej

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Niewykluczone, że wysokie ceny gazu ziemnego utrzymają się do wiosny. Jeżeli wejdziemy w kolejne lato ponownie z niskimi poziomami zapasów, jak w tym roku, to wysokie ceny gazu mogą się utrzymać nawet dłużej, ocenił wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski. "To będzie zależało od warunków pogodowych w Europie, ale także od dostaw LNG w Azji oraz wielkości dostaw zimą gazu rurociągowego na rynek europejski z Rosji i Norwegii. Niewykluczone, że wysokie ceny gazu utrzymają się do wiosny. Jeżeli wejdziemy w kolejne lato ponownie z niskimi poziomami zapasów, jak w tym roku, to wysokie ceny gazu mogą się utrzymać nawet dłużej" - powiedział Wadowski podczas czatu inwestorskiego na platformie Stockwatch.pl. Przyznał jednocześnie, że przy obecnej dynamice zmian cen gazu...
Logo grupa azoty

Grupa Azoty miała 11,65 mln zł zysku netto, 300,2 mln zł EBITDA w III kw. 2021

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 31,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 106,89 mln zł wobec 61,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 300,2 mln zł wobec 250,11 mln zł rok wcześniej. Porównywalny wynik EBITDA r/r skorygowany o zdarzenia jednorazowe w postaci rekompensat sektorowych oraz tarczy antykryzysowej był wyższy w III kwartale 2021 roku o 130 mln zł. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7,7%, podano w komunikacie. Pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA w III kwartale i w okresie 9 miesięcy 2021 roku miały wysokie ceny większości produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa),...

ZCh Police miały 13,72 mln zł zysku netto, 69,35 mln zł EBITDA w III kw. 2021

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 35,51 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 69,35 mln zł wobec 36,01 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 812,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 549,04 mln zł rok wcześniej. "Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe emitenta w III kwartale 2021 roku stanowiły trendy wzrostowe cen rynkowych wielu surowców zużywanych do produkcji (w szczególności gazu ziemnego, ale także między innymi soli potasowej i fosforytów, ilmenitu czy uprawnień do emisji CO2)....

ZA Puławy miały 25 mln zł straty netto, 35,3 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 28,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 28,77 mln zł wobec 38,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 35,3 mln zł wobec 99,94 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 262,94 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 740,33 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale roku obrotowego 2021 w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego: przychody ze sprzedaży podstawowych produktów segmentu Agro były wyższe o 411 mln zł (tj. o 69,9%), głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży większości produktów, zwłaszcza melaminy;...
azoty

Grupa Azoty zaczyna drugą falę wzrostową – zapiski giełdowego spekulanta

EBITDA sięgnęła 1 067 mln zł vs 1 003 mln zł. Negatywny wpływ na wyniki w okresie 9 miesięcy miały przede wszystkim wyższe ceny surowców (głównie gazu), wyższe koszty energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2, mimo tego, spółce udało się wypracować lepsze wyniki niż rok temu. To co może podbijać notowania firmy, to kwestia dywidendy.
azoty

Grupa Azoty przeznaczy 2,7 mld zł na program ‘Zielone Azoty’ do 2030 roku

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty planuje blisko 2,7 mld zł inwestycji na projekty "zielone" i dekarbonizacyjne do 2030 roku, w ramach projektu "Zielone Azoty", wynika z przyjętej nowej strategii spółki na lata 2021-2030. Łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku ma osiągnąć ok. 300 MW. W ramach nowej strategii uruchomiony zostanie projekt "Zielone Azoty", którego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku osiągnie ok. 300 MW. Rozważane przez grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje