Orbex
Kurs euro EURPLN zyskuje na Forex w piątek

ZCh Police miały 49,2 mln zł zysku netto, 194,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

ZCh Police odnotowały 49,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 29,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZCh Police odnotowało rekordowy zysk Zysk operacyjny wyniósł 48,25 mln zł wobec 8,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 432,32 mln zł w 2019 r. wobec 2 421,35 mln zł rok wcześniej. "Zysk EBITDA wyniósł 194,3 mln zł, co oznacza 39% wzrostu rok do roku. Ponadto zanotowano wynik finansowy netto grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police na poziomie 43,5 mln zł, a uzyskany skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł o 43,6% w relacji do 2018 roku. Trend wzrostowy zachowały wszystkie wskaźniki rentowności przy zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie wskaźników zadłużenia" - napisał...

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

Grupa Azoty odnotowała 372,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 9,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rekordowy rok Grupy Azoty Zysk operacyjny wyniósł 612,82 mln zł wobec 81,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 307,92 mln zł w 2019 r. wobec 9 998,97 mln zł rok wcześniej. Grupa Azoty odnotowała w 2019 roku wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 12,6% (wzrost o 4,9 pkt proc. r/r). Był to rok rekordowy w historii grupy pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz kontynuowania kluczowych projektów inwestycyjnych, poinformowano w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 13%, wynik EBITDA zwiększył się o 86%, a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i...
azoty

Grupa Azoty nie zauważa wpływu pandemii na swoją działalność. Trwa obrona istotnego wsparcia

Kurs akcji spółki Grupa Azoty, jednego z największych i najpopularniejszego w Europie producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych, spadał podczas sesji z minionego piątku o około 0,76%. Akcje taniały o 0,16 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 20,58 zł. Jest to przeciętny wynik na tle tracącego w piątek 1,08% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy standardow
Logo grupa azoty

Grupa Azoty nadal w trendzie spadkowym. Niskie ceny gazy pomogą?

Kurs akcji spółki Grupa Azoty, jednego z największych i najpopularniejszego w Europie producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych, spadał podczas sesji z minionego piątku o około 1,24%. Akcje taniały o 0,32 zł co pozwoliło na osiągnięcie dzie

Zapiski giełdowego spekulanta: Grupa Azoty – niższe ceny gazy pomogą notowaniom?

Grupa Azoty – wczoraj szerszej publiczności pokazano najnowszą rekomendację DM mBanku zalecającą kupno akcji Grupy Azoty. Cenę docelową wyznaczono przy 30,31 zł. W raporcie zwrócono uwagę, że utrzymujące się wysokie zapasy gazu ziemnego w Europie przekładają się na spadki cen gazu ziemnego. W efekcie niższych cen surowca marże na produkcji nawozów są o 11% wyższe dla

Grupa Azoty z serią spadkowych sesji. UOKiK daje zielone światło Grupie Azoty Polyolefins

Kurs akcji spółki Grupa Azoty, jednego z największych i najpopularniejszego w Europie producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych, spadał podczas wczorajszej sesji o około 0,29%. Akcje taniały o 0,08 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 27,10 zł. Jest to przeciętny wynik na tle zyskującego wczoraj 0,09% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy dość wysokich obro

Grupa Azoty trzeci raz przedłuża list intencyjny z Lotosem. Na wykresie kolejna korekta?

Kurs akcji spółki Grupa Azoty, jednego z największych i najpopularniejszego w Europie producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych, spadał podczas wczorajszej sesji o około 0,07%. Akcje taniały o 0,02 zł co pozwoliło na osiągnięcie d

Skarb Państwa obejmie akcje Grupy Azoty Police w Ofercie Publicznej współfinansującej Projekt Polimery Police

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. [„Spółka”] 5 grudnia 2019 roku zawarł Umowę Inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji w Ofercie Publicznej z Prawem Poboru, dedykowanej finansowaniu Projektu Polimery Police. Umowa jest następstwem pozytywnego rozpatrzenia wniosku Spółki o objęcie akcji przez Prezesa Rady Ministrów. Skarb Państwa jest uprawniony do objęcia 5 513 722 akcji o wartości ok. 56,2 mln zł (wg ceny emisyjnej 10,2 zł). Zapisy na akcje w Ofercie kończą się 9 grudnia br.
Gorące spółki dnia

Neuca [NEU], Grupa Azoty [ATT] – Gorące spółki dnia

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Podczas wczorajszej sesji spółka opublikowała raport z wynikami za trzeci kwartał. Wynika z niego, że zysk netto w tym okresie sięgnął 28 mln zł wobec 25,6 mln zł przed rokiem. Wynik okazał się wyższy od oczekiwań analityków. Zdecydowanie powyżej oczekiwań wypadł także wynik operacyjny i EBITDA, która wyniosła 52,4 mln zł. W sumie od początku roku zysk wzrósł o 31%. Co istotne, spółka przełamała barierę 2 mld zł przychodów w trzecim kwartale. Narastająco po trzech kwartałach spółka zanotowała wzrost przychodów o 6%. W komunikacie dodano, że podtrzymana będzie polityka dywidendowa. Wyniki zostały pozytywnie przyjęte i spółka zyskuje kolejną sesję z rzędu, wybijając poziom poprzedniego szczytu. Wszystko więc wskazuje na to, że niebawem...

Grupa Azoty z 59,7 mln zł zysku netto w III kw. Kurs odbija od poziomu poprzedniego dołka

Grupa Azoty odnotowała 59,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 105,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 105,63 mln zł wobec 126,32 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2563,9 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2324,67 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 1 521 682 tys. zł i stanowiły 59,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do III kwartału 2018 roku poziom przychodów uległ zwiększeniu (o 37,2%). Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 57,3% sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym" - czytamy w...
Logo grupa azoty

Grupa Azoty Police rusza z publiczną emisją akcji na realizację Projektu Polimery Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. opublikowała prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada. Dzień wcześniej Zarząd Spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł. Dniem prawa poboru będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada. Oferta odbędzie się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji oferowanych w stosunku do liczby posiadanych akcji istniejących. 5 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym zgodnie z systemem rozrachunku KDPW, dysponowanie Akcjami Istniejącymi umożliwia nabycie Jednostkowych Praw Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW,...

Grupa Azoty z 61 mln zł zysku w III kw. Kurs rośnie o 5%

Grupa Azoty odnotowała 61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. według szacunkowych danych, podała spółka. Wynik EBITDA sięgnął 316,3 mln zł, podano w komunikacie. Przychody wyniosły 2 563,9 mln zł. W okresie 9 miesięcy br. Grupa Azoty odnotowała szacunkowo 455,9 mln zł zysku netto przy 1 257,3 mln zł EBITDA i 8 666,4 mln zł przychodów. "Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku nastąpi w dniu 13 listopada 2019 roku" - czytamy dalej. Źródło: ISBNews Sytuacja na wykresie: Akcje spółki drożeją o około 5%. Na wykresie widać powrót ponad lokalny opór i wszystko skazuje, że znajdujemy się w fazie wzrostowej. Niebawem kurs powinien atakować poziom poprzedniego szczytu. Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21
Logo grupa azoty

Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering w sprawie Polimerów Police. Kurs blisko kluczowego wsparcia

Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), podały spółki w osobnych komunikatach. Na podstawie porozumienia zagraniczni partnerzy zaangażują 130 mln USD w projekt w Policach. Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zainwestują ponad 500 mln zł w spółkę PDH Polska, realizującą projekt Polimery Police, na mocy porozumienia zawartego z Grupą Azoty i jej spółką zależną z Polic, dotyczącego warunków finansowania kapitałowego (term sheet), poinformowano. Na podstawie porozumienia Hyundai Engineering i KIND zobowiązują się do zainwestowania, odpowiednio, 73 mln USD i 57 mln USD, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH Polska....

Zapiski giełdowego spekulanta: Grupa Azoty – wyniki mocne, reakcja słaba

Grupa Azoty – ciekawie przebiegała czwartkowa sesja na walorach spółki. Sesja otworzyła się wysoko i wydawało się, że będzie to bardzo udany dzień. Szybko jednak pojawiła się podaż i niewiele zostało z udanego startu sesji. To pokazuje negatywny sentyment do spółki, gdyż firma dostarczyła tego dnia argumentów do wzrostów w postaci niezłych wyników za drugi kwartał. Z raportu wynika, że spółka miała w tym okresie 68,01 mln zł zysku netto wobec 48,29 mln zł straty rok wcześniej – poprawa jest więc ogromna. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 737,63 mln zł wobec 2 379,93 mln zł rok wcześniej. W całym półroczu także notujemy poprawę wyników. Zysk netto od stycznia wynosi już 362,78 mln zł w porównaniu z 123,64 mln zł...

ZCh Police z zyskiem 5,61 mln zł netto w II kw. 2019 r.- spółka rośnie 1,4 procent

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 5,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 46,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,45 mln zł wobec 3,17 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 26,37 mln zł wobec 25,22 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 576,19 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 630,37 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 55,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,62 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 302,85 mln zł w porównaniu z 1...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację