Conotoxia
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 29 grudnia 2020r.

Transakcja zamiany posiadanych przez Idea Bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM), reprezentujących 65% kapitału, na 6 547 posiadanych przez RB Investcom akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), reprezentujących 3,4% kapitału została zamknięta, podał Idea Bank. W efekcie Idea Bank oczekuje wymiernej korzyści na poziomie ok. 131 mln zł. W związku z uiszczeniem przez Custodia Capital Flix ceny sprzedaży udziałów Atende Software, prawo własności udziałów przeszło na kupującego, podało Atende. Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn wypowiedziały Polskiej Grupie Górniczej (PGG) umowę sprzedaży węgla ze skutkiem na 31 grudnia 2022 r., podała spółka. Jednocześnie Grupa Azoty podała, że trwają prace zespołu negocjacyjnego...
Logo grupa azoty

Grupa Azoty wypowiedziała PGG umowę na zakup węgla ze skutkiem na 31 XII 2022 r.

Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn wypowiedziały Polskiej Grupie Górniczej (PGG) umowę sprzedaży węgla ze skutkiem na 31 grudnia 2022 r., podała spółka. Jednocześnie Grupa Azoty podała, że trwają prace zespołu negocjacyjnego w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących przyszłych, wzajemnych relacji handlowych. "Powodem wypowiedzenia umów jest ograniczenie odbiorów węgla od 2022 roku przez odbiorców i związane jest z: - zmianą systemu produkcji ciepła i energii z miału energetycznego na system zasilany innym paliwem, - planowanymi inwestycjami w elektrociepłowniach ukierunkowanych na zmianę paliwa i poprawę ich sprawności, - poprawą efektywności energetycznej w procesach technologicznych skutkujących mniejszym zużyciem ciepła" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty oraz odbiorcy złożyli sprzedającemu...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Tauron i Grupa Azoty nie przygotują szpitali tymczasowych w Krakowie

Projekty przygotowania i wyposażenia dwóch dodatkowych szpitali tymczasowych w Krakowie - przez Tauron Polską Energię i Grupę Azoty - obecnie "zostały zamrożone", poinformowała ISBnews rzeczniczka Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Joanna Paździo. Projekty przygotowania tymczasowych szpitali zostały zamrożone przez Tauron i Grupę Azoty Zgodnie z założeniami Ministerstwa Aktywów Państwowych, w Krakowie miały powstać dwa szpitale tymczasowe przygotowane przez Tauron i Grupę Azoty. "Na tę chwilę projekty przygotowania i wyposażenia dwóch dodatkowych szpitali tymczasowych zostały zamrożone. W dwóch szpitalach w województwie są wolne łóżka dla tzw. pacjentów covidowych - stąd takie decyzje" - powiedziała Paździo w rozmowie z ISBnews. Jak przekazała, szpital tymczasowy przygotowywany w Tarnowie przez PKO Bank Polski niebawem będzie gotowy na przyjęcie tzw. pacjentów covidowych. Ma on stanowić "naturalne zaplecze na wypadek wystąpienia trzeciej...

Grupa Azoty zaczyna korektę. Formacja oRGR na wykresie?

Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała Filipa Grzegorczyka na członka zarządu spółki XI kadencji i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu z dniem 15 grudnia 2020 roku, podała spółka. "Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach o charakterze przemysłowych i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny)" - czytamy w komunikacie.

ZCh Police: Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału GA Polyolefins

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police), podały ZCh Police. Liczba akcji posiadanych przez ZCh Police nie zmieniła się "Kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony z kwoty 599 283 310 zł do kwoty 922 968 300 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 92 296 830 sztuk (dotychczas wynosiła 59 928 331 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda" - czytamy w komunikacie. W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins, liczba akcji posiadanych przez ZCh Police nie zmieniła się i wynosi 31 762 015 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 317 620 150 zł. Aktualnie ZCh Police posiadają...
Logo grupa azoty

Grupa Azoty z ponad 40% odbiciem. Kurs wyhamował w strefie oporu

Notowania chemicznej spółki mają za sobą dobry okres, w którym zwyżka sięgnęła od końca października ponad 40%. Ruch ten wpisuje się w odbicie na szerokim rynku i w dużej mierze, nastroje globalne mogą decydować o dalszych losach notowań. Od strony technicznej, warto nie zapominać, że mamy do czynienia z trendem spadkowym, a mocna reakcja podażowa ma miejsce na czytelnym oporze. Wydaje się więc, że krótkim okresie dojdzie do pogłębienia cofnięcia.
Logo grupa azoty

Grupy Azoty zapowiada nową strategię na I półrocze 2021 roku

Grupa Azoty planuje zaprezentować nową strategię w I półroczu 2021 roku, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. Grupa Azoty planuje zaprezentować nową strategię w I półroczu 2021 r. "Zakładamy, że strategia Grupy Azoty 2021-2030 będzie gotowa w pierwszej połowie 2021 roku. W dużej mierze planujemy kontynuację dotychczasowych działań, z uwzględnieniem nowego segmentu, tj. Poliolefiny" - poinformowało ISBnews biuro prasowe Grupy Azoty. W marcu br. ówczesny prezes spółki Wojciech Wardacki zapowiadał publikację nowej strategii Grupy Azoty na przełom 2020 i 2021 roku. Jak mówił, w kontekście trwających wielkich inwestycji w Polimery Police i budowę elektrociepłowni w Puławach nie należy spodziewać się znaczących nowych wyzwań inwestycyjnych. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid,...
azoty

Grupa Azoty optymistyczna co do wyników w segm. nawozów, najgorzej w tworzywach

Grupa Azoty jest optymistycznie nastawiona do wyników w segmencie nawozów w kolejnych miesiącach. Dużo trudniejsza jest sytuacja w segmencie tworzyw, które najbardziej cierpią w wyniku pandemii, poinformował dyrektor departamentu korporacyjnego kontrolingu Grupy Azoty Wiktor Cwynar. Nawozy bezpiecznym segmentem Grupy Azoty "Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o rozwój sytuacji w nawozach i wyniki tego segmentu w kolejnych miesiącach" - powiedział Cwynar podczas wideokonferencji. Przyznał, że znacznie trudniejsza jest sytuacja w segmencie tworzyw, który jest najbardziej podatny na sytuację pandemiczną, jako że jest bezpośrednio skorelowany z sytuacją makroekonomiczną. "Nie ma wątpliwości, że w tym obszarze rynek wróci do równowagi dopiero, gdy kluczowe gospodarki wrócą do stanu sprzed pandemii koronawirusa" - dodał. W jego ocenie, segment chemia wykazuje z kolei różną odporność na sytuację pandemiczną w poszczególnych grupach...
azoty

Grupa Azoty miała 31,29 mln zł zysku netto, 250,11 mln zł EBITDA w III kw. 2020

Grupa Azoty odnotowała 31,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 71,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty odnotowała 31,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 61,6 mln zł wobec 121,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 250,11 mln zł wobec 331,81 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 416,05 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 563,9 mln zł rok wcześniej. "Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w...
lotos

Grupa Lotos, Hyundai i KIND objęły akcje nowej emisji GA Polyolefins

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty Polyolefins - spółki celowej powołanej do realizacji projektu Polimery Police - dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 323 684 990 zł, do 922 968 300 zł, w drodze emisji akcji, które objęły Grupa Lotos oraz Hyundai Engineering i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), podały Grupa Azoty i Grupa Lotos w osobnych komunikatach. Zamknięcie kolejnego etapu realizacji projektu 'Polimery Police' Partnerzy dokonali wpłaty środków na pokrycie nowych akcji Grupy Azoty Polyolefins i po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wspólnie z Grupą Azoty oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police", staną się akcjonariuszami spółki realizującej projekt Polimery Police. Tym samym zakończony został kolejny etap procesu pozyskania części kapitałowej finansowania tej inwestycji, zaznaczono. "Zamknęliśmy kolejny etap na drodze do realizacji projektu 'Polimery Police'. Zostały spełnione warunki wskazane w...
azoty

Grupa Azoty: Wojciech Wardacki został odwołany z funkcji prezesa zarządu

Rada nadzorcza Grupy Azoty na posiedzeniu 22 października br. odwołała prezesa zarządu Wojciecha Wardackiego oraz wiceprezesa Pawła Łapińskiego, podała spółka. Jednocześnie RN powierzyła wiceprezesowi Mariuszowi Grabowi funkcję prezesa zarządu, do momentu powierzenia pełnienia tej funkcji osobie wyłonionej w wyniku wszczynanego postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu spółki, podano w komunikacie. Grupa Azoty odwołała prezesa zarządu Wojciecha Wardackiego oraz wiceprezesa Pawła Łapińskiego Wardacki był prezesem zarządu Grupy Azoty od grudnia 2016 r. Grab został wiceprezesem zarządu Grupy Azoty w maju 2018 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze...
azoty

Grupa Azoty z kolejną spadkową sesją. Cena wraca na poziom 23 zł

Spółka odnotowała wczoraj szóstą z rzędu spadkową sesję. Mimo, że sytuacja techniczna na głównych indeksach nie jest najlepsza to jednak spółka od dłuższego czasu odznacza się relatywną słabością. Podbicie z początku miesiąca dotarło do zaledwie 27 zł. Sygnał w postaci wybicia linii trendu na razie doprowadził jedynie do chwilowej korekty. Niebawem kurs powinien testować wsparcie, z którego doszło do odbicia czyli okolice 23 zł
Logo grupa azoty

Grupa Azoty Polyolefins planuje aneks przedłużający budowę Polimerów Police

Grupa Azoty Polyolefins - spółka Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police - podjęła uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z Hyundai Engineering, który przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 33,2 mln euro oraz wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 3 miesiące, podała Grupa Azoty. Grupa Azoty Polyolefins planuje aneks przedłużający budowę Polimerów Police "Zawarcie aneksu do umowy EPC jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych spółki zależnej oraz zawarcia stosownych aneksów do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie. Spółka zapowiedziała, że o podpisaniu aneksu do umowy EPC poinformuje osobnym komunikatem. Projekt Polimery Police, o wartości ok. 7 mld zł, będzie się składał m.in. z gazoportu umożliwiającego odbiór 500 tys. ton...
Mężczyzna, nad którego rękami unosi się wykres

WIG20 i mWIG40 w górę o 2%. XTB zanotowało najmocniejsze wzrosty!

Indeksy za Oceanem odnotowały solidne wzrosty w reakcji m.in. na zapowiedź opuszczenia szpitala przez Donalda Trumpa w poniedziałek. Prezydent stwierdził, że czuje się „lepiej niż 20 lat temu” i przekonuje naród, aby nie bać się koronawirusa, dodatkowo stwierdził, że dzięki chorobie dużo się o niej nauczył. Donald Trump opuści szpital. Indeksy za Oceanem w górę Powrót prezydenta zmniejszył ryzyko wystąpienia problemów z funkcjonowaniem rządu oraz przywrócił temat kampanii wyborczej, którą wznowił póki co na Twitterze (ostatnie sondaże wskazują na 10% lub 14% przewagę Joe Bidena). Inwestorzy liczą także na porozumienie w sprawie kolejnego pakietu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki. Na krajowym parkiecie sesja była równie udana, szczególnie dla indeksów WIG20 i mWIG40, które zyskały przeszło 2%. Wśród blue chipów najmocniej zyskały walory JSW,...

Grupa Azoty ponad linią trendu. To szansa na korekcyjne odbicie?

Notowania spółki nie wyglądają najlepiej, co może nieco zaskakiwać, gdyż mamy za sobą korzystny dla jej działalności spadek cen surowców. Zresztą, w jednej z wypowiedzi, prezes firmy przyznał, że niskie ceny gazu to już przeszłość. Wydaje się, że ta korelacja osłabła w ostatnich miesiącach i nie jest już tak czytelna jak kilka lat temu. A wykresie pojawia się jednak mała szansa na odbicie. Mamy za sobą ogromne spadki, obecnie wyhamowała przecena na szerokim rynku, a na wykresie dziennym doszło do przełamania linii trendu, choć bez większej dynamiki. Być może jednak jest to właśnie początek korekcyjnego odbicia.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację