Conotoxia
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 7,41 mln zł straty netto, 4,84 mln zł straty EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Groclin odnotował 7,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 5,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,84 mln zł wobec 5,78 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103 tys. zł w 2021 r. wobec 25 tys. zł rok wcześniej. "W 2021 roku spółka Groclin realizowała działania związane z podjętą decyzją o wycofaniu się z działalności w sektorze motoryzacyjnym. Były one w szczególności nakierowane na wygaszanie kontraktów, poszukiwaniu możliwości zbycia aktywów związanych z tą częścią działalności" - napisał prezes Mateusz Oleksiuk w liście do akcjonariuszy. Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2021 roku 103 tys. zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku...
Siedziba główna Groclinu

Groclin podpisał list intencyjny ws. przejęcia spółki pozyskującej odzież używaną

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Groclin podpisał list Intencyjny, którego celem jest rozpoczęcie negocjacji oraz ustalenie warunków przeprowadzenia inwestycji obejmującej nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki prowadzącej działalność w zakresie pozyskiwania oraz sprzedaży odzieży używanej, operującej w dwóch kanałach dystrybucyjnych: tradycyjnym oraz online, podała spółka. Wartość transakcji ma wynieść 30 mln zł. "Emitent przewiduje, że sfinansowanie transakcji nastąpi ze środków własnych emitenta pozyskanych na inwestycje oraz poprzez wymianę udziałów na akcje. Emitent szacuje, że wartość transakcji zamknie się kwotą około 30 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Aktualnie, zgodnie z warunkami listu Intencyjnego, Groclin prowadzi badanie stanu prawnego oraz finansowego połączonego z procesem wyceny. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec marca 2022 r., podano również. Groclin jest notowany na GPW od...
Siedziba główna Groclinu

Akcjonariusze Groclinu zdecydowali o emisji 2,5 mln akcji serii K bez pp

Warszawa, 21.02.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Groclinu zdecydowali o emisji 2,5 mln akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł za sztukę, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcje serii K zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Jako uprawnionych do objęcia akcji serii K wskazano następujących inwestorów: (i) Piotra Arent - 1 000 000 akcji, (ii) Janusza Sekudnę - 1 000 000 akcji, (iii) Kamila Morawskiego - 500 000 akcji, podano w uchwale. "Zgodnie z informacjami publikowanymi przez spółkę, obecnie spółka pozyskuje kapitał na realizację strategii związanej z budową kanału sprzedaży odzieży używanej pod marką LESS oraz rowerów elektrycznych. Przeprowadzenie całego procesu związanego z publiczną ofertą subskrypcji akcji nowej...
Siedziba główna Groclinu

Groclin w nowej strategii skoncentruje się na sprzedaży odzieży używanej i e-mobilności

Warszawa, 16.02.2022 (ISBnews) - Groclin przyjął strategię obejmującą działalność pod marką LESS w sektorze sprzedaży odzieży używanej (LESS_STORE) oraz elektromobilności (LESS_BIKE), podała spółka. "Realizacja strategii oraz przyjętych założeń sprzedażowych odbywać się będzie za pośrednictwem sklepu internetowego oraz stacjonarnej sieci sprzedaży, którą emitent prowadzić będzie pod marką LESS.STORE" - czytamy w komunikacie. Strategia rozwoju LESS_STORE zakłada uruchomienie sklepu online przed końcem I kwartału 2022 r. Otwarcia sklepów stacjonarnych planowane są na II kwartał 2022 r. Jednocześnie w lutym działalność rozpoczęła sortownia LESS_, która stanowić będzie centrum logistyczne dla e-sklepu oraz sklepów stacjonarnych, podano również. "Przyjęta strategia przewiduje, że sklepy LESS.STORE będą otwierane w atrakcyjnych lokalizacjach zarówno dużych polskich miast, jak również w mniejszych miejscowościach, gdzie widać istotny potencjał rynku przedmiotów używanych. Spółka nie...
Zetly
Siedziba główna Groclinu

Mateusz Oleksiuk został powołany na prezesa Groclinu, Wojciech Paczka na wiceprezesa

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Groclinu powołała Mateusza Oleksiuka na stanowisko prezesa zarządu, a Wojciecha Paczkę na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Jednocześnie przyjęto rezygnację złożoną przez prezesa André Gerstnera, która wpłynęła do rady nadzorczej 30 grudnia 2021 r., i odwołano ze składu zarządu Barbarę Sikorską-Puk, która pełniła funkcję wiceprezesa, podano. "Rezygnacja pana André Gerstner nie zawiera szczegółowego uzasadnienia, natomiast jest związana ze zmianą struktury akcjonariatu oraz rozpoczęciem aktywności emitenta w segmencie e-commerce" - czytamy w komunikacie. W grudniu ub.r. Mateusz Oleksiuk i Wojciech Paczka zostali powołani przez radę nadzorczą Groclinu do pełnienia funkcji członków zarządu. Mateusz Oleksiuk to prezes zarządu, pomysłodawca i współzałożyciel marki LESS_ – marketplace peer-to-peer do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych. Wcześniej w grudniu Groclin podał, że nabył po...
Siedziba główna Groclinu

Mateusz Oleksiuk i Wojciech Paczka zostali powołani na członków zarządu Groclin

Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Mateusz Oleksiuk i Wojciech Paczka zostali powołani przez radę nadzorczą Groclinu do pełnienia funkcji członków zarządu, podała spółka. Mateusz Oleksiuk to prezes zarządu, pomysłodawca i współzałożyciel marki LESS_ – marketplace peer-to-peer do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych, podano w komunikacie. Wojciech Paczka specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu strategii i rozwoju wartości firm. Uczestniczy w szeregu procesów inwestycyjnych oraz koordynuje prace zespołów finansowych, prawnych oraz podatkowych.Założyciel i pomysłodawca start-upu - marki OVO.DESIGN, która produkuje innowacyjne modułowe dekoracje ścienne. Paczka poza przedsiębiorstwem Groclinu pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Mate Innovations sp. z o.o. oraz funkcję prezesa zarządu w spółce Drevvno sp. z o.o., przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie...
Siedziba główna Groclinu

Groclin nabył po 100% udziałów w LESS i eGroclin

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Groclin nabył po 100% udziałów w spółkach LESS i eGroclin, podała spółka. "Zarząd Groclin informuje, że: (i) w wyniku złożenia ofert objęcia akcji serii J udziałowcom LESS oraz eGroclin w łącznej liczbie 107 097 917 sztuk, nastąpiło zawarcie umów subskrypcyjnych oraz objęcie wszystkich oferowanych akcji przez wspólników LESS oraz eGroclin, (ii) w dniu 17 grudnia 2021 r. wspólnicy LESS oraz eGroclin dokonali przeniesienia własności udziałów w LESS oraz eGroclin, w wyniku których emitent nabył własność: a. 3 233 udziałów w spółce CountMe oraz b. 255 udziałów w spółce eGroclin , które stanowią odpowiednio 100% udziałów w kapitale zakładowym LESS oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym eGroclin" - czytamy w komunikacie. W listopadzie br. Groclin zdecydował o połączeniu projektu przejęcia spółek...
Siedziba główna Groclinu

Groclin połączy przejęcie Countme i eGROCLIN przy wykorzystaniu 1 emisji akcji

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Groclin zdecydował o połączeniu projektu przejęcia spółek Countme oraz eGROCLIN przy wykorzystaniu jednej nowej emisji akcji o szacunkowej wartości 107,1 mln zł, a co za tym idzie, odstąpieniu od oferowania warrantów subskrypcyjnych udziałowcom eGROCLIN, podał Groclin. "Negocjacje z Countme Spółka z o.o. oraz grupą inwestorską zaangażowaną w ten projekt, znajdują się w końcowej fazie uzgodnień, jednakże założony harmonogram powoduje, że zachodzi konieczność wyboru docelowej struktury transakcji oraz przygotowania projektów dokumentów, które zostaną poddane pod głosowanie na najbliższym walnym zgromadzeniu Groclin S.A., którego odbycie planowane jest w drugiej połowie grudnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. W ramach przeprowadzonych prac związanych z wyceną spółek przejmowanych, podtrzymano dotychczasową wycenę spółki eGROCLIN na poziomie około 10 mln zł oraz ustalono...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia

Biorąc pod uwagę, że w bieżącym roku zarząd zdecydował się na przesunięcie przestoju modernizacyjnego Ferrostalu na styczeń, to przed Cognorem kolejny udany kwartał z EBITDA ponad 100 mln zł" - podali analitycy w raporcie. Zdaniem ekspertów, przy niskim zadłużeniu, spółka może zarekomendować wypłatę nawet 50% zysku w formie dywidendy. Wykres wygląda dość podręcznikowo, kurs po ponad 25% korekcie zaczyna odbijać przy wcześniejszych szczytach i linii trendu.
Zetly
Symbol GPW na tle wykresu

LESS_ planuje wejście na GPW. Polski startup szykuje transakcję z Groclin SA

CountMe sp. z o.o., właściciel platformy LESS_ idzie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka poinformowała właśnie o rozpoczęciu procesu negocjacyjnego oraz podpisaniu listu intencyjnego z giełdowym Groclin SA. W ich efekcie wspólnicy LESS_ planują nabyć znaczący pakiet akcji Groclin SA. LESS_ planuje debiut na GPW Tym samym już wkrótce na GPW notowana miałaby być LESS SA, czyli najszybciej rosnąca polska platforma do sprzedawania i kupowania używanych rzeczy (ubrań, elektroniki, sprzętu sportowego, książek czy zabawek). Już teraz z powstałej w 2019 r. LESS_ korzysta niemal 800 tys. użytkowników a od powstania LESS_ inwestorzy wyłożyli na rozwój tej spółki łącznie kilkanaście milionów złotych. Założycielami firmy są: inwestujący w nowe technologie Dawid Urban (znany też jako współtwórca Grupy CHIC) oraz Mateusz Oleksiuk...
Siedziba główna Groclinu

Groclin kontynuuje negocjacje z inwestorem nt. włączenia się w e-commerce

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Groclin kontynuuje rozmowy z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury Groclinu podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce o bardzo dużym potencjale wzrostu, podała spółka. "Emitent przewiduje, że podpisanie formalnego dokumentu ustalającego podstawowe parametry transakcji, w tym poszczególne etapy prowadzące do zamknięcia transakcji, zostanie przez strony przyjęty do dnia 8 października 2021 r." - czytamy w komunikacie. 1 września br. spółka informowała, że zawarła z niemiecką Gerstner Managementholding (GMH) umowę subskrypcyjną, na podstawie której GMH objęła 1 mln akcji serii H w podwyższonym kapitale zakładowym, i podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury Groclinu podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce o bardzo dużym potencjale wzrostu. Groclin...
Gorące spółki dnia

Forever Entertainment [FOR], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Jest to kolejna pozytywna informacja, po wcześniejszych o zmianie strategii (koncentracja na elektromobliności, OZE i rozwiązaniach dla budownictwa mieszkaniowego). W sumie, od początku roku kurs spółki wzrósł o ponad 270%. Obecnie ubijane jest wsparcie w rejonie 3 zł, skąd może pojawić się kolejny impuls popytowy.
Siedziba główna Groclinu

Groclin rośnie o blisko 7%! Spółka rozpoczyna kluczowe negocjacje

W trakcie środowych notowań akcje Inter Groclin Auto zyskują prawie 7%, dzięki czemu wycena podmiotu sięgnęła 3,30 zł za walor. Tłem do dzisiejszego ruchu wzrostowego jest komunikat, w którym spółka informuje o rozpoczęciu ważnych negocjacji w sprawie przejęcia podmiotu z branży e-commerce o bardzo dużym potencjalne wzrostu. Groclin rośnie o 6,80% w trakcie środowych notowań. Spółka rozpoczęła negocjacje w sprawie włączenia w jej struktury podmiotu e-commerce. W trakcie szczytów z przełomu 2013/2014 akcje spółki wyceniane były na blisko 40 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Groclin rośnie o prawie 7% W trakcie dzisiejszej sesji Inter Groclin Auto notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 6,80%, co oznacza wzrost o 0,21 zł względem poprzedniego...
Siedziba główna Groclinu

Groclin rozpoczął negocjacje z inwestorem nt. włączenia się w e-commerce

Warszawa, 01.09.2021 (ISBnews) - Groclin zawarł z niemiecką Gerstner Managementholding (GMH) umowę subskrypcyjną, na podstawie której GMH objęła 1 mln akcji serii H w podwyższonym kapitale zakładowym i podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury Groclinu podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce o bardzo dużym potencjale wzrostu, podała spółka. "Ustalenie warunków ewentualnej transakcji powinno nastąpić w terminie do dnia 30 września 2021 roku. W dniu 1 października 2021 r. emitent przekaże informacje o stanie rozmów. Emitent na tym etapie sygnalizuje, że przeprowadzenie projektowanej transakcji wymagać będzie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w drodze emisji nowych akcji" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki, pomimo realizacji strategii, podjął decyzję o...
Siedziba główna Groclinu

Akcjonariusze Groclinu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok

Akcjonariusze Groclinu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczenia zysku za 2020 rok w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Groclin S.A. niniejszym postanawia: zysk netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 358 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale walnego. Groclin jest notowany na GPW od 1998 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: wartosc dolara | pko kurs | prognoza usd | kurs euro wykres | biomed akcje | tms brokers | kontrakty cfd |

Wig20 traci w piątkowe południe 0,1%. Analiza notowań: PGE, Budimex, Groclin oraz Geotrans

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 3 godzinach handlu 0,1%, WIG podobnie, mWIG40 traci 0,2%, a sWIG80 zyskuje zaledwie 0,1%. 11 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory CD Projekt które zyskują 2,15%, a najsłabiej Allegro (-1,34%). Minimalne spadki na GPW na początku piątkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje CD Projekt (+2,15%), a najmocniej traci Allegro (-1,34%). W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie spółka PlayWay której akcje zyskują 4,39%, a najsłabiej Benefit Systems (-3,01%). Nagranie z samego otwarcia piątkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Takie rezultaty wskazują, że spółka odbudowuje wyniki po pandemii. Na to samo wskazują także oficjalne dane dotyczące rejestracji nowych przyczep i naczep. W I kwartale roku, Wielton zarejestrował ich 822 czyli o 25,7% więcej niż rok temu. Wydaje się, że wraz z otwieraniem się gosp
Siedziba główna Groclinu

Groclin dokonał odpisów aktualizujących o łącznej wartości 9,4 mln zł

Groclin dokonał odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki o łącznej wartości 9,4 mln zł w związku ze zbyciem 100% udziałów posiadanych w Groclin Karpaty i Groclin Dolina oraz wierzytelności w stosunku do Groclin Karpaty, podała spółka. Groclin dokonał odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki "Odpisy aktualizujące zostały wyliczone w oparciu o wartość aktywów spółki zależnej Groclin Karpaty w sprawozdaniu jednostkowym do ceny sprzedaży aktywów w łącznej kwocie 5 700 tys. zł, wynikającej z podpisanej w dniu 25 lutego 2021 roku umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umowy przelewu wierzytelności" - czytamy w komunikacie. Groclin przyjął założenia strategii koncentrujące się na elektromobilności i OZE Groclin przyjął podstawowe założenia do nowej strategii, obejmującej przede wszystkim zaangażowanie w sektorze szeroko rozumianej elektromobliności oraz w odnawialne źródła energii...
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 1,27 mln zł straty netto z dział. kont. w III kw. 2020 r.

Groclin odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna z dział. kont. wyniosła 1,03 mln zł wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka w III kw. nie miała przychodów z działalności kontynuowanej. Rok wcześniej sięgnęły 21,56 mln zł. Skonsolidowana strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 0,4 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,23 mln zł. "Pierwsze trzy kwartały 2020 roku przebiegały przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Ta bezprecedensowa sytuacja w ogromnym stopniu uderzyła w gospodarkę, powodując dalsze pogorszenie się sytuacji w wielu...
Siedziba główna Groclinu

Groclin sprzedał nieruchomość z wyposażeniem w Karpicku za 2,28 mln zł

Groclin podpisał ze spółką Toro Meble umowę sprzedaży nieruchomości z wyposażeniem i innymi ruchomościami, zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3. Wartość transakcji wyniosła 2 280 000 zł netto. Groclin podpisał ze spółką Toro Meble umowę sprzedaży nieruchomości o wartości 2 280 000 zł netto Zbycie aktywów produkcyjnych spółki jest konsekwencją decyzji zarządu dotyczącej rozpoczęcia procesu zbycia aktywów produkcyjnych, przypomniano. "W dniu wydania nieruchomości strony transakcji zawrą umowę najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 2 967 m2, która gwarantuje emitentowi prowadzenie działalności w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb emitenta" - czytamy w komunikacie. Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze...
Siedziba główna Groclinu

Groclin przedłużył GST wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 VIII

Groclin udzielił kolejnego przedłużenia wyłączności dla GST AutoLeather na nabycie swoich aktywów produkcyjnych - do 31 sierpnia br., podała spółka. Groclin przedłużył GST wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 VIII Na początku kwietnia Groclin podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy. Na mocy porozumienia GST AutoLeather Inc. miało początkowo wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych Groclinu na okres 90 dni przy szacunkowej wartości transakcji na poziomie 4,5 mln USD. Groclin podawał wtedy, że z końcem marca 2020 r. bardzo istotnie ograniczył działalność produkcyjną, dostosowując ją do aktualnego poziomu zamówień. Jednocześnie spółka spodziewała się bardzo istotnego spadku poziomu przychodów oraz poziomu rentowności prowadzonej działalności. Według spółki, aktualny model funkcjonowania (obejmujący skoncentrowanie produkcji na Ukrainie) powoduje, że spółka nie...
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 1,39 mln zł straty netto z dział. kont. w I kw. 2020 r.

Groclin odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. "Pierwszy kwartał 2020 roku był okresem pełnym wyzwań. Na świecie zaczynała się rozprzestrzeniać pandemia COVID-19, co w dużym stopniu determinowało sytuację ekonomiczno-gospodarczą. Spadki zamówień znalazły odzwierciedlenie w zmniejszonych przychodach, które wyniosły w pierwszym kwartale br. 11 317 tys. zł i były znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 992 tys. zł, co stanowi 8,8% wartości przychodów. Osiągnięto też dodatni wynik netto , na poziomie 1,2% wartości przychodów, w kwocie 141 tys. zł. Spółka...

Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto

Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 2,28 mln zł netto. Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto "Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Zbycie aktywów produkcyjnych emitenta jest konsekwencją decyzji zarządu" - czytamy w komunikacie. Strony również postanowiły, że w dniu wydania nieruchomości pomiędzy emitentem oraz kupującym, dojdzie do zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 2 967 m2, która gwarantuje emitentowi prowadzenie działalności przy ul. Jeziornej 3, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb emitenta, podano również. Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych...
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 6,19 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku wobec 20,54 mln zł zysku z działalności kontynuowanej w 2018 r. Spółka miała 23,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 6,19 mln zł wobec 20,54 mln zł zysku netto rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 0 zł w 2019 roku wobec 174,08 mln zł przychodów rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej wyniosły 118,2 mln zł wobec 59,02 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży Grupy Groclin w 2019 roku wyniosły 118 mln zł i były...
Siedziba główna Groclinu

Groclin przedłużył spółce GST wyłączność na nabycie aktywów prod. do 31 lipca

Groclin przedłużył amerykańskiej firmie GST AutoLeather (GST) wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 lipca br., podała spółka. Koronawirus spowodował przedłużenie terminu nabycia aktywów "Ze względu na koronawirus COVID-19 i ograniczenia wywołane pandemią, w dniu 8 czerwca 2020 roku do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2020 podpisane zostało przedłużenie udzielenia GST wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych emitenta do dnia 31 lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Na początku kwietnia Groclin podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy. Na mocy porozumienia GST AutoLeather Inc. miało wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych Groclinu na okres 90 dni przy szacunkowej wartości transakcji na poziomie 4,5 mln USD. Groclin podawał wtedy, że z końcem marca 2020 r. bardzo istotnie...
Gorące spółki dnia

AB PL [ABE], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Podczas wczorajszej sesji spółka opublikowała raport z wynikami za I kwartał roku obrotowego. Wyniki zaskoczyły, gdyż były zdecydowanie powyżej oczekiwań analityków. Zysk netto sięgnął 11,7 ml zł. Wynik EBITDA sięgnął 24 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 16%. Zysk operacyjny wyniósł 20 mln zł – wzrost o 15%. Przychody wyniosły 2,16 mld zł wobec przychodów rok wcześniej na poziomie 1,87 mld zł. Jest to kolejna dobra informacja w ostatnim czasie, a zwyżkę napędza także trwający skup akcji własnych. Na wykresie widać, że najbliższym celem popytu są okolice 25,30 zł.
Siedziba główna Groclinu

Groclin – akcje w dół o 4% po wynikach za 2018 rok

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka wypracowała 20,54 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 46,89 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 43,73 mln zł wobec 34,63 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,48 mln zł wobec 51,9 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174,08 mln zł w 2018 r. wobec 222,68 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży w ramach działalności kontynuowanej w 2018 roku były niższe niż w roku 2017, jednocześnie grupa poprawiła swoje wyniki finansowe. Niższe przychody w ramach działalności kontynuowanej związane były przede wszystkim z niższymi...
Gorące spółki dnia

CCC S.A. [CCC], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 5.02.2019

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Akcje spółki drożały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia o niespełna 1% przy dość niskich obrotach. Była to skromna reakcja na opublikowane wyniki sprzedaży za styczeń. Okazało się, że w tym miesiącu przychody sięgnęły 309,4 mln zł co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 34%. Przychody w sklepach stacjonarnych wzrosły rok do roku o 37%, natomiast w kanale internetowym o 45%. Spółka bardzo mocno rozpoczyna więc nowy rok, co dobrze wróży na przyszłość. Na wykresie mamy bardzo słaby ruch spadkowy od początku grudnia, znacznie mniej dynamiczny niż ostatnie odbicie w górę. Jest to dość nietypowa sytuacja jak na panujący od ponad...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – CCC, Comp, Groclin

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Raport miesięczny CCC CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa CCC na koniec 2015 roku posiadała 773 salony w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 371,5 tys. m2. Liczba pracowników w Spółce w Polsce wynosi 6 000, zaś w całej Grupie Kapitałowej ponad 10 000. Kapitalizacja Spółki wynosi 7,36 mld PLN. Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za styczeń 2019 wyniosły 309,4 mln PLN...
Siedziba główna Groclinu

Zapiski giełdowego spekulanta: Groclin – spółka wychodzi na prostą

Groclin – notowania spółki rosły w miniony piątek o niespełna 4% przy odrobinę wyższych obrotach niż podczas wcześniejszych sesji, jednak nie udało się dowieźć tak dobrego wyniku do zamknięcia sesji. Styczeń przynosi więc kompletny marazm i ruch boczny tuż nad poziomem 3 zł. Możliwe, że nie jest to jednak zły symptom, biorąc pod uwagę bliskość nieźle respektowanej strefy oporu. Słaba reakcja podażowa może sugerować chęć powrotu pod opór w niedalekiej przyszłości. Wydaje się, że w dłuższym okresie taki scenariusz jest możliwy z dwóch powodów, po pierwsze spółka ma za sobą potężne spadki, a po drugie poprawiają się jej fundamenty. Warto przypomnieć, że kluczowy był raport za trzeci kwartał ubiegłego roku, który pokazał, że restrukturyzacja przynosi już teraz wymierne korzyści. Wyniki...
Gorące spółki dnia

Gino Rossi [GRI], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 11.12.2018

Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych na polskim rynku marek, która zajmuje czołową pozycję w segmencie obuwia i akcesoriów z wyższej półki. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 20% przy mocno podwyższonych obrotach, a sesja rozpoczęła się od luki wzrostowej. Powodem takiego zachowania rynku było oczywiście piątkowe wezwanie przez CCC do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł za akcję. Kurs więc momentalnie sięgnął takiego poziomu. Mimo, że notowania CCC zachowywały się wczoraj słabiej, gdyż przejęcie Gino Rossi powoduje koszty, to jednak w dłuższym okresie czasu wydaje się, że jest to krok w dobrą stronę. Na efekty będziemy jednak musieli poczekać. Zobacz również: 83% szans na rajd Św. Mikołaja. Jak wykorzystasz to w...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Kernel [KER] – Gorące spółki dnia 30.11.2018

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o 35% przy bardzo solidnych obrotach. Powodem mocnego odbicia była publikacja raportu z wynikami za trzeci kwartał. Okazało się, że spółka miała w tym czasie 8,66 mln zł zysku netto wobec 1,3 mln zł straty przed rokiem. Podobnie pozytywny wynik został zanotowany w ujęciu operacyjnym. Co ciekawe, znacznie lepsze wyniki zostały uzyskane przy dużo niższych przychodach, które sięgnęły 46,33 mln zł wobec aż 68,84 mln zł przed rokiem. To pokazuje efekty przeprowadzonych zmian w firmie i ewidentny wzrost rentowności. Ponadto o około 8 mln zł spadło zadłużenie, które w sumie do...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia 2.11.2018

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka dobrze rozpoczęła środową sesję, wyraźnie zyskując od rana. Mimo, że nie udało się dowieźć wzrostów do zamknięcia sesji, to jednak jest to kolejny dzień z wyższymi ekstremami, co może sugerować chęć zakończenia korekty. Bezpośrednim powodem zwyżki w środę była informacja o tym, że spółka sprzeda 51% udziałów w spółce zależnej CADM Automotive. Łączna wartość transakcji została ustalona na 42,5 mln zł, a kupującym jest cypryjska firma CADM Holdings LTD z siedzibą w Nikozji. Domknięcie całej transakcji planowane jest na grudzień. Warto przypomnieć, że wcześniej Groclin kupił udziały za nieco ponad 10 mln zł, a więc odsprzedaje...
Gorące spółki dnia

LW. Bogdanka [LWB], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 16.10.2018

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. W ciągu ostatniego miesiąca akcje spółki odbiły o ponad 30% przy podwyższonych obrotach. Obecnie, mimo że kurs znajduje się pod oporem wyznaczonym przez wcześniejsze szczyty, nie widać szczególnej presji podażowej. Tym bardziej jest to istotne, że spółka nie traci nawet, gdy na szerokim rynku panują silne spadki. Takie zachowanie kursu wskazuje na potencjalną szansę, mocniejszego wybicia ponad poziom 60 zł. W udzielonym niedawno wywiadzie prezes spółki przyznał, że zakłada, iż ceny węgla w 2019 roku będą rosły w tempie dwucyfrowym. Dodał także, że spółka cały czas pracuje nad stabilizacją kosztów, a już w przyszłym roku spodziewa się poprawy wyników. Na wynik za cały 2018 rok negatywny...
Gorące spółki dnia

Decora [DCR], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 9.10.2018

Spółka jest wiodącym producentem artykułów wykończenia wnętrz. Podczas wczorajszej, bardzo słabej sesji na warszawskim parkiecie, niewiele spółek wyróżniało się pozytywnie. Mocne otwarcie zanotowała Decora, spółka zyskiwała ponad 5% otwierając sesję spora luką wzrostową i notując nowe tegoroczne maksima. Także obroty tego dnia stały na bardzo wysokim poziomie. Powodem zwyżki była informacja o tym, że po konsultacjach spółka zdecydowała o podwyższeniu ceny akcji w wezwaniu z 10 zł na 11,40 zł. Zapisy w wezwaniu mają się zakończyć 15 października. Spółka zamierza przejąć, a następnie umorzyć niemal 33% akcji. Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych. Także całkiem udany poniedziałek zaliczył Groclin, którego akcje po kilku dniach korekty, drożały o ponad 7% przy całkiem...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], ABC Data [ABC] – Gorące spółki dnia 2.10.2018

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 5% przy bardzo dobrych obrotach. Była to kontynuacja odbicia jakie pojawiło się w miniony piątek, wtedy spółka zyskała aż 43%. Warto zaznaczyć, że odbicie pojawiło się po naruszeniu historycznego minimum z 2009 roku. Bezpośrednim powodem zwyżki były opublikowane w piątek wyniki finansowe. Groclin odnotował 0,77 mln zł zysku netto w drugim kwartale wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej. Od początku roku spółka miała 2,91 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,17 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 141,54 mln zł w porównaniu z 147,89 mln zł rok wcześniej....
Siedziba główna Groclinu

Groclin – planuje zwolnić 45% pracowników

Groclin podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Zamiarem zarządu Groclin jest przeprowadzenie zwolnień 321 pracowników spółki zatrudnionych w zakładach w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku, co stanowi 45% wszystkich zatrudnionych w Groclinie na dzień 10 sierpnia 2018 r., w okresie sierpień - grudzień 2018 r. "Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jest postępujący spadek przychodów na kontraktach realizowanych w polskich zakładach spółki oraz trwająca od wielu lat presja cenowa i nasilająca się konkurencja, które zmuszają dostawców do ciągłej redukcji cen sprzedaży oraz poziomu generowanej marży. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz istotny wzrost kosztów pracy w Polsce, zarząd podjął decyzję o konieczności dostosowania potencjału produkcyjnego i struktury kosztowej spółki do aktualnej sytuacji na rynku" -...
Gorące spółki dnia

Kopex [KPX], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 3.08.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kopex to generalny wykonawca przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węgla kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych, oferujący pełną obsługę inwestycji. Czwartkowa sesja nie była zbyt udana dla warszawskiego parkietu, nie powinno jednak to dziwić po fali wzrostów w lipca. Na słabym tle ponownie pozytywnie wyróżniały się walory Kopexu. Spółka rosła drugi dzień z rzędu o około 30%. Warto przypomnieć, że załamanie jakie pojawiło się w połowie lipca miało związek ze złożeniem przez JSW oferty na zakup 95% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Wydaje się, że tamta reakcja rynku była nieco na wyrost i obecnie...
wolumen

Przed zamknięciem. Pozytywne sygnały na Groclinie [GCN] i Biomedlub [BML]

Groclin D1 Kurs Groclinu znajduje się w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Ta linia znajduje się na poziomie 6,06 zł i obecnie jest testowana. Nie wiadomo czy atak się uda, ale przemawia za tym przełamanie krótszej, czerwonej linii. Przełamanie niebieskiej linii oznaczałoby zakończenie trendu spadkowego, który trwał od maja 2017 i sprowadził cenę z poziomu 14 zł do obecnych 6 zł. Byłby to sygnał kupna. Następnym oporem jest luka bessy oznaczona zieloną linią na poziomie 7 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. BIOMED-LUBLIN D1 BIOMED-LUBLIN zajmuje się produkcją surowic, szczepionek i probiotyków....
wolumen

Sygnał kupna na PGE [PGE] i potencjalny na Groclinie [GCN]

PGE D1 Czwartkowy wzrost spowodował przełamanie dwóch istotnych linii i tym samym powstanie sygnału kupna. Jedną z tych linii była linia trendu spadkowego, a druga była szyją formacji podwójnego dna. Na podstawie tego sygnału można oczekiwać wzrostu przynajmniej do oporu na poziomie 13,64 zł Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Groclin D1 Groclin znajduje się w trendzie spadkowym od ponad roku. Ostatnia część tego trendu przebiega pod niebieską linią, która była testowana trzy razy i obecnie znajduje się na poziomie 7,50 zł. Przełamanie tej bariery byłoby sygnałem kupna. Sądząc po amplitudzie wahań pod...
gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 3.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka prowadzi działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie, jak i obrotu wierzytelnościami. Spółka w szybkim tempie odrabia straty po 3 miesiącach spadków. W ostatnich dniach wzrosty napędzają pozytywne wypowiedzi płynące ze spółki, choćby o podtrzymaniu kwoty przeznaczonej na inwestycje sięgającej 1 mld zł. Podczas wczorajszej sesji notowania otworzyły się spora luką. W sumie kurs wzrósł o ponad 5%. Od początku tygodnia zwyżka sięga już 10%. Wskazuje to na prawdopodobne zakończenie głębokiej korekty. Obecnie przez popytem opór w rejonie 297 zł. Jego wybicie powinno doprowadzić do szybkiego ataku na szczyt z 6 października....
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – ponad 30% spadków od początku roku – analiza na zamówienie

W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki oraz boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Groclin nie notuje zbyt udanego okresu i od początku roku w sumie traci już ponad 30%. Po części jest to efekt prowadzonej reorganizacji spółki. Wydaje się, że w najbliższym czasie negatywny sentyment do tej firmy może się utrzymać. Sytuację mogą odmienić jedynie mocne, pozytywne informacje o charakterze fundamentalnym. Wykres tygodniowy pokazuje silne spadki trwające od ponad roku oraz opuszczenie kanału wzrostowego dołem. Obecnie testowane jest wsparcie okolic 10 zł. Jeżeli nie uda się go wybronić, realny stanie się scenariusz z kontynuacją przeceny i kolejnym celem w rejonie 8-8,50 zł. Patrząc z...
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – spora zmienność przy wysokich obrotach – analiza na zamówienie

Od początku swojej działalności firma Inter Groclin Auto jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki oraz boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Notowaniom spółki w ostatnim czasie towarzyszyła spora nerwowość. Najpierw źle została przyjęta przez rynek nowa strategia spółki, zakładająca m.in. rezygnacją z segmentu poszyciowego na rzecz inżynieryjnego. Następnie pojawiła się informacja o tym, że Volkswagen posiada prawo pierwokupu akcji. Przez to byliśmy świadkami najpierw gwałtownych spadków, a następnie odrobienia części strat. Na wykresie tygodniowym widoczne jest to jako wybicie dołem z kanału wzrostowego przy sporych obrotach. Gdyby wahaniom ceny nie towarzyszyły tak istotne dane fundamentalne, można byłoby mówić o...
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 2 marca 2017

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wykres tygodniowy pokazuje, że od początku 2015 roku trwa ruch wzrostowy w ramach kanału wzrostowego. U jego podstaw pojawiły się bardzo wysokie obroty. Jak spojrzymy na nie wewnątrz kanału, to zachodzi relacja wzrostu wolumenu w czasie wzrostu ceny, oraz jego spadku podczas zniżek. Duży wolumen pojawił się przy ostatnim dołku co nadal powinno faworyzować stronę kupującą. Wydaje się, że wybicie ponad poziom konsolidacji czyli 16,20 zł powinno oznaczać ruch w stronę poprzedniego szczytu. Wybicie z konsolidacji dołem czyli zejście poniżej dołka z listopada ubiegłego roku, mogłoby oznaczać spadki w stronę dolnej krawędzi kanału. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Na wykresie w skali dziennej...
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 1 lutego 2017

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wykres w skali tygodniowej pokazuje układ coraz wyżej pojawiających się dołków i szczytów czyli trend wzrostowy trwający od początku 2015 roku. Na tym wykresie nie widać oznak słabnięcie trendu. Byłoby nim dopiero zejście ceny poniżej poprzedniego dołka czyli 13,24 zł. Naruszałoby to strukturę trendu wzrostowego i było pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Na wykresie dziennym widać, że po wybiciu linii korekty, fala spadkowa zamieniła się w ruch boczny. Trwa konsolidacja, z której wybicie powinno wskazać dalszy kierunek. Jeżeli chodzi o wariant negatywny, to byłoby nim zejście poniżej dołka z połowy listopada. Niewiele niżej znajduje się kolejne wsparcie, a w przypadku...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Santander [SAN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji niemal 3% przy udziale większego wolumenu. Dzięki wzrostom doszło do wybicia ponad poziom przedniego wierzchołka. Po wcześniejszym wybiciu góra z kanału spadkowego, jest to potwierdzenie sygnału do dalszych wzrostów. Obecnie najbliższym oporem są okolice 16,50 zł, aczkolwiek dobra sytuacja na szerszym rynku oraz dynamika wzrostów podparta obrotami, wskazują na spore szanse na większe wzrosty, przynajmniej do ostatniego maksimum. Ostatnio o spółce pisałem 2 grudnia. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Największy uniwersalny bank w strefie euro i...
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 2 grudnia 2016

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Na wykresie tygodniowym widać, że cena od początku ubiegłego roku pnie się do góry w ramach kanału wzrostowego. Zwłaszcza od początku bieżącego roku z łatwością można na tym wykresie rozpoznać impulsy oraz korekty. W ostatnich kilkunastu tygodniach mieliśmy do czynienia właśnie z słabą korektą spadkową. Obecnie przy wysokich obrotach może rozpoczynać się kolejny impuls wzrostowy, mający swój początek nieco powyżej poprzedniego dołka. Jeżeli tak właśnie będzie to cena powinna rosnąć przynajmniej do ostatniego szczytu. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Wykres dzienny potwierdza wzrosty charakter notowań. Ostatnio przy wysokich obrotach doszło do wybicia z kanału spadkowego. Po wybiciu linii korekty nastąpiło niewielkie cofnięcie. Wydaje...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Agroton [AGT] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji 6,6% i była tu druga z rzędu tak udana sesja. Widać wyraźnie, że prawdopodobnie po okresie spadków kształtuje się kolejny, wyżej położony dołek. Niewiele brakuje do wybicia linii korekty co byłoby swego rodzaju potwierdzeniem zakończenia ruchu spadkowego. Wzrosty to efekt rozszerzenia współpracy z jednym z kluczowych kontrahentów Groclinu. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Podstawowy przedmiot działalności Grupy obejmuje produkcję płodów rolnych (uprawę ziemi), ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy i nasion słonecznika, a także przetwarzanie, przechowywanie i sprzedaż...
gorące spółki dnia

Echo Investment [ECH], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Podstawowym przedmiotem działalności Echo Investment S.A. jest budowa i wynajem bądź sprzedaż powierzchni w budynkach biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych oraz obrót nieruchomościami. Spółka pochwaliła się wczoraj wzrostem sprzedanych mieszkań oraz dobrymi planami na przyszłość. Świetne informacje przełożyły się na wzrost kurs o ponad 5% przy nieco podwyższonych obrotach. Wzrosty w ostatnich dwóch dniach doprowadziły do wybicia górą z kanału spadkowego, który w kontekście wcześniejszego trendu wygląda jak typowo korekcyjna formacja flagi. Wydaje się, że wybicie 4,50 zł powinno oznaczać atak na poprzedni szczyt. Ostatnio o spółce pisałem 9 września. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD -...

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 18 sierpnia 2016

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Na wykresie tygodniowym widoczne są wzrosty trwające od początku ubiegłego roku. Nie jest to jednak nieustanny wzrost z jakimi mieliśmy do czynienia w poprzednich trendach. Cena porusza się falami tworząc jednak coraz wyższe dołki i szczyty. Obecnie wydaje się, że może dojść do korekty spadkowej. Tym bardziej, że znajdujemy się blisko oporu okolic 19-20 zł. Wykres dzienny wskazuje na wyraźny trend wzrostowy, który prawdopodobnie zmierza w stronę 19-20 zł. Wydaje się jednak, że również dość naturalnym zjawiskiem byłaby korekta, która sięgałaby przynajmniej 16 zł. Jest to strefa wsparcia wynikająca z poziomu dwóch poprzednich szczytów. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do korekty to...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje