Conotoxia
Siedziba główna Groclinu

KRS zarejestrował zmianę nazwy spółki Groclin na LESS i podwyższenie jej kapitału

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki Groclin na LESS, podała spółka. Sąd zarejestrował też podwyższenie kapitału spółki związane z emisją akcji serii K, L i...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], PZ Cormay [CRM] – Gorące spółki dnia

"Przyczyną decyzji było zidentyfikowanie istotnych problemów technologicznych związanych z opracowaniem odczynnika, których próby rozwiązania są obarczone wysokim ryzykiem nieosiągnięcia rezultatów, w tym lepszych niż w konkurencyjnych odczynnikach wykorzystujących przeciwciała parametrów funkcjonalnych odczynnika (szerszego zakresu pomiarowego, wyższej czułości analitycznej, wyższej stabilności kalibracji) i spowodowałyby istotne wydłużenie czasu trwania projektu oraz wzrost jego kosztów" - czytamy w komunikacie.
Siedziba główna Groclinu

Groclin podejmie decyzje o dalszych krokach rozwojowych po podsumowaniu 2022 r.

Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) - Groclin uznał, że decyzje o realizacji kolejnych istotnych kroków rozwojowych podejmowane będą po podsumowaniu wyników poszczególnych linii biznesowych w 2022 r., w tym w zakresie przewidywanego tempa ich rozwoju, podała spółka. Wynika to ze zmieniających się warunków makroekonomicznych, mających w szczególności wpływ na możliwości skutecznego...

Groclin miał 2,65 mln zł straty netto, 2,37 mln zł straty EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Groclin odnotował 2,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,71 mln zł wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 2,37 mln...
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 7,41 mln zł straty netto, 4,84 mln zł straty EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Groclin odnotował 7,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 5,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,84 mln zł wobec 5,78 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103 tys. zł...
Siedziba główna Groclinu

Groclin podpisał list intencyjny ws. przejęcia spółki pozyskującej odzież używaną

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Groclin podpisał list Intencyjny, którego celem jest rozpoczęcie negocjacji oraz ustalenie warunków przeprowadzenia inwestycji obejmującej nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki prowadzącej działalność w zakresie pozyskiwania oraz sprzedaży odzieży używanej, operującej w dwóch kanałach dystrybucyjnych: tradycyjnym oraz online, podała spółka. Wartość transakcji ma wynieść...
Siedziba główna Groclinu

Akcjonariusze Groclinu zdecydowali o emisji 2,5 mln akcji serii K bez pp

Warszawa, 21.02.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Groclinu zdecydowali o emisji 2,5 mln akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł za sztukę, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcje serii K zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Jako...
Siedziba główna Groclinu

Groclin w nowej strategii skoncentruje się na sprzedaży odzieży używanej i e-mobilności

Warszawa, 16.02.2022 (ISBnews) - Groclin przyjął strategię obejmującą działalność pod marką LESS w sektorze sprzedaży odzieży używanej (LESS_STORE) oraz elektromobilności (LESS_BIKE), podała spółka. "Realizacja strategii oraz przyjętych założeń sprzedażowych odbywać się będzie za pośrednictwem sklepu internetowego oraz stacjonarnej sieci sprzedaży, którą emitent prowadzić będzie pod marką LESS.STORE" - czytamy w...
Siedziba główna Groclinu

Mateusz Oleksiuk został powołany na prezesa Groclinu, Wojciech Paczka na wiceprezesa

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Groclinu powołała Mateusza Oleksiuka na stanowisko prezesa zarządu, a Wojciecha Paczkę na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Jednocześnie przyjęto rezygnację złożoną przez prezesa André Gerstnera, która wpłynęła do rady nadzorczej 30 grudnia 2021 r., i odwołano ze składu zarządu Barbarę Sikorską-Puk, która pełniła funkcję wiceprezesa,...
Siedziba główna Groclinu

Mateusz Oleksiuk i Wojciech Paczka zostali powołani na członków zarządu Groclin

Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Mateusz Oleksiuk i Wojciech Paczka zostali powołani przez radę nadzorczą Groclinu do pełnienia funkcji członków zarządu, podała spółka. Mateusz Oleksiuk to prezes zarządu, pomysłodawca i współzałożyciel marki LESS_ – marketplace peer-to-peer do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych, podano w komunikacie. Wojciech Paczka specjalizuje się w tworzeniu oraz...
Siedziba główna Groclinu

Groclin nabył po 100% udziałów w LESS i eGroclin

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Groclin nabył po 100% udziałów w spółkach LESS i eGroclin, podała spółka. "Zarząd Groclin informuje, że: (i) w wyniku złożenia ofert objęcia akcji serii J udziałowcom LESS oraz eGroclin w łącznej liczbie 107 097 917 sztuk, nastąpiło zawarcie umów subskrypcyjnych oraz objęcie wszystkich oferowanych akcji przez...
Siedziba główna Groclinu

Groclin połączy przejęcie Countme i eGROCLIN przy wykorzystaniu 1 emisji akcji

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Groclin zdecydował o połączeniu projektu przejęcia spółek Countme oraz eGROCLIN przy wykorzystaniu jednej nowej emisji akcji o szacunkowej wartości 107,1 mln zł, a co za tym idzie, odstąpieniu od oferowania warrantów subskrypcyjnych udziałowcom eGROCLIN, podał Groclin. "Negocjacje z Countme Spółka z o.o. oraz grupą inwestorską zaangażowaną...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia

Biorąc pod uwagę, że w bieżącym roku zarząd zdecydował się na przesunięcie przestoju modernizacyjnego Ferrostalu na styczeń, to przed Cognorem kolejny udany kwartał z EBITDA ponad 100 mln zł" - podali analitycy w raporcie. Zdaniem ekspertów, przy niskim zadłużeniu, spółka może zarekomendować wypłatę nawet 50% zysku w formie dywidendy. Wykres wygląda dość podręcznikowo, kurs po ponad 25% korekcie zaczyna odbijać przy wcześniejszych szczytach i linii trendu.
Symbol GPW na tle wykresu

LESS_ planuje wejście na GPW. Polski startup szykuje transakcję z Groclin SA

CountMe sp. z o.o., właściciel platformy LESS_ idzie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka poinformowała właśnie o rozpoczęciu procesu negocjacyjnego oraz podpisaniu listu intencyjnego z giełdowym Groclin SA. W ich efekcie wspólnicy LESS_ planują nabyć znaczący pakiet akcji Groclin SA. LESS_ planuje debiut na GPW Tym samym już wkrótce...
Siedziba główna Groclinu

Groclin kontynuuje negocjacje z inwestorem nt. włączenia się w e-commerce

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Groclin kontynuuje rozmowy z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury Groclinu podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce o bardzo dużym potencjale wzrostu, podała spółka. "Emitent przewiduje, że podpisanie formalnego dokumentu ustalającego podstawowe parametry transakcji, w tym poszczególne etapy prowadzące do zamknięcia transakcji, zostanie...
Gorące spółki dnia

Forever Entertainment [FOR], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Jest to kolejna pozytywna informacja, po wcześniejszych o zmianie strategii (koncentracja na elektromobliności, OZE i rozwiązaniach dla budownictwa mieszkaniowego). W sumie, od początku roku kurs spółki wzrósł o ponad 270%. Obecnie ubijane jest wsparcie w rejonie 3 zł, skąd może pojawić się kolejny impuls popytowy.
Siedziba główna Groclinu

Groclin rośnie o blisko 7%! Spółka rozpoczyna kluczowe negocjacje

W trakcie środowych notowań akcje Inter Groclin Auto zyskują prawie 7%, dzięki czemu wycena podmiotu sięgnęła 3,30 zł za walor. Tłem do dzisiejszego ruchu wzrostowego jest komunikat, w którym spółka informuje o rozpoczęciu ważnych negocjacji w sprawie przejęcia podmiotu z branży e-commerce o bardzo dużym potencjalne wzrostu. Groclin rośnie...
Siedziba główna Groclinu

Groclin rozpoczął negocjacje z inwestorem nt. włączenia się w e-commerce

Warszawa, 01.09.2021 (ISBnews) - Groclin zawarł z niemiecką Gerstner Managementholding (GMH) umowę subskrypcyjną, na podstawie której GMH objęła 1 mln akcji serii H w podwyższonym kapitale zakładowym i podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury Groclinu podmiotu operującego w...
Siedziba główna Groclinu

Akcjonariusze Groclinu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok

Akcjonariusze Groclinu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczenia zysku za 2020 rok w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Groclin S.A. niniejszym postanawia: zysk netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 358 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy...

Wig20 traci w piątkowe południe 0,1%. Analiza notowań: PGE, Budimex, Groclin oraz Geotrans

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 3 godzinach handlu 0,1%, WIG podobnie, mWIG40 traci 0,2%, a sWIG80 zyskuje zaledwie 0,1%. 11 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory CD Projekt które...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Takie rezultaty wskazują, że spółka odbudowuje wyniki po pandemii. Na to samo wskazują także oficjalne dane dotyczące rejestracji nowych przyczep i naczep. W I kwartale roku, Wielton zarejestrował ich 822 czyli o 25,7% więcej niż rok temu. Wydaje się, że wraz z otwieraniem się gosp
Siedziba główna Groclinu

Groclin dokonał odpisów aktualizujących o łącznej wartości 9,4 mln zł

Groclin dokonał odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki o łącznej wartości 9,4 mln zł w związku ze zbyciem 100% udziałów posiadanych w Groclin Karpaty i Groclin Dolina oraz wierzytelności w stosunku do Groclin Karpaty, podała spółka. Groclin dokonał odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki "Odpisy aktualizujące zostały wyliczone w oparciu o wartość aktywów...
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 1,27 mln zł straty netto z dział. kont. w III kw. 2020 r.

Groclin odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna z dział. kont. wyniosła 1,03...
Siedziba główna Groclinu

Groclin sprzedał nieruchomość z wyposażeniem w Karpicku za 2,28 mln zł

Groclin podpisał ze spółką Toro Meble umowę sprzedaży nieruchomości z wyposażeniem i innymi ruchomościami, zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3. Wartość transakcji wyniosła 2 280 000 zł netto. Groclin podpisał ze spółką Toro Meble umowę sprzedaży nieruchomości o wartości 2 280 000 zł netto Zbycie aktywów produkcyjnych spółki jest konsekwencją...
Siedziba główna Groclinu

Groclin przedłużył GST wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 VIII

Groclin udzielił kolejnego przedłużenia wyłączności dla GST AutoLeather na nabycie swoich aktywów produkcyjnych - do 31 sierpnia br., podała spółka. Groclin przedłużył GST wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 VIII Na początku kwietnia Groclin podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy. Na mocy porozumienia...
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 1,39 mln zł straty netto z dział. kont. w I kw. 2020 r.

Groclin odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. "Pierwszy kwartał 2020 roku był okresem pełnym...

Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto

Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 2,28 mln zł netto. Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto "Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku....
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 6,19 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku wobec 20,54 mln zł zysku z działalności kontynuowanej w 2018 r. Spółka miała 23,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w...
Siedziba główna Groclinu

Groclin przedłużył spółce GST wyłączność na nabycie aktywów prod. do 31 lipca

Groclin przedłużył amerykańskiej firmie GST AutoLeather (GST) wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 lipca br., podała spółka. Koronawirus spowodował przedłużenie terminu nabycia aktywów "Ze względu na koronawirus COVID-19 i ograniczenia wywołane pandemią, w dniu 8 czerwca 2020 roku do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2020 podpisane zostało przedłużenie...
Gorące spółki dnia

AB PL [ABE], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Podczas wczorajszej sesji spółka opublikowała raport z wynikami za I kwartał roku obrotowego. Wyniki zaskoczyły, gdyż były zdecydowanie powyżej oczekiwań analityków. Zysk netto sięgnął 11,7 ml zł. Wynik EBITDA sięgnął 24 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 16%. Zysk operacyjny wyniósł 20 mln zł – wzrost o 15%. Przychody wyniosły 2,16 mld zł wobec przychodów rok wcześniej na poziomie 1,87 mld zł. Jest to kolejna dobra informacja w ostatnim czasie, a zwyżkę napędza także trwający skup akcji własnych. Na wykresie widać, że najbliższym celem popytu są okolice 25,30 zł.
Siedziba główna Groclinu

Groclin – akcje w dół o 4% po wynikach za 2018 rok

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka wypracowała 20,54 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 46,89 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 43,73...
Gorące spółki dnia

CCC S.A. [CCC], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 5.02.2019

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Akcje spółki drożały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia o niespełna 1% przy dość niskich obrotach. Była to skromna reakcja na opublikowane wyniki sprzedaży za styczeń. Okazało się, że w tym miesiącu przychody sięgnęły...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – CCC, Comp, Groclin

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Raport miesięczny CCC CCC jest największą detaliczną spółką...
Siedziba główna Groclinu

Zapiski giełdowego spekulanta: Groclin – spółka wychodzi na prostą

Groclin – notowania spółki rosły w miniony piątek o niespełna 4% przy odrobinę wyższych obrotach niż podczas wcześniejszych sesji, jednak nie udało się dowieźć tak dobrego wyniku do zamknięcia sesji. Styczeń przynosi więc kompletny marazm i ruch boczny tuż nad poziomem 3 zł. Możliwe, że nie jest to jednak...
Gorące spółki dnia

Gino Rossi [GRI], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 11.12.2018

Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych na polskim rynku marek, która zajmuje czołową pozycję w segmencie obuwia i akcesoriów z wyższej półki. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 20% przy mocno podwyższonych obrotach, a sesja rozpoczęła się od luki wzrostowej. Powodem takiego zachowania rynku...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Kernel [KER] – Gorące spółki dnia 30.11.2018

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o 35% przy bardzo solidnych obrotach. Powodem mocnego odbicia była publikacja raportu z wynikami za trzeci kwartał. Okazało się, że spółka...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia 2.11.2018

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka dobrze rozpoczęła środową sesję, wyraźnie zyskując od rana. Mimo, że nie udało się dowieźć wzrostów do zamknięcia sesji, to jednak jest to kolejny dzień z wyższymi...
Gorące spółki dnia

LW. Bogdanka [LWB], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 16.10.2018

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. W ciągu ostatniego miesiąca akcje spółki odbiły o ponad 30% przy podwyższonych obrotach. Obecnie, mimo że kurs znajduje się pod oporem wyznaczonym przez wcześniejsze szczyty, nie widać szczególnej presji podażowej. Tym bardziej jest to istotne, że...
Gorące spółki dnia

Decora [DCR], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 9.10.2018

Spółka jest wiodącym producentem artykułów wykończenia wnętrz. Podczas wczorajszej, bardzo słabej sesji na warszawskim parkiecie, niewiele spółek wyróżniało się pozytywnie. Mocne otwarcie zanotowała Decora, spółka zyskiwała ponad 5% otwierając sesję spora luką wzrostową i notując nowe tegoroczne maksima. Także obroty tego dnia stały na bardzo wysokim poziomie. Powodem zwyżki była...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], ABC Data [ABC] – Gorące spółki dnia 2.10.2018

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 5% przy bardzo dobrych obrotach. Była to kontynuacja odbicia jakie pojawiło się w miniony piątek, wtedy spółka zyskała aż 43%. Warto zaznaczyć, że odbicie pojawiło...
Siedziba główna Groclinu

Groclin – planuje zwolnić 45% pracowników

Groclin podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Zamiarem zarządu Groclin jest przeprowadzenie zwolnień 321 pracowników spółki zatrudnionych w zakładach w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku, co stanowi 45% wszystkich zatrudnionych w Groclinie na dzień 10 sierpnia 2018 r., w okresie sierpień - grudzień 2018 r. "Przyczyną planowanych...
Gorące spółki dnia

Kopex [KPX], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 3.08.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kopex to generalny wykonawca przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węgla kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych, oferujący pełną obsługę inwestycji. Czwartkowa sesja nie...
wolumen

Przed zamknięciem. Pozytywne sygnały na Groclinie [GCN] i Biomedlub [BML]

Groclin D1 Kurs Groclinu znajduje się w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Ta linia znajduje się na poziomie 6,06 zł i obecnie jest testowana. Nie wiadomo czy atak się uda, ale przemawia za tym przełamanie krótszej, czerwonej linii. Przełamanie niebieskiej linii oznaczałoby zakończenie trendu spadkowego, który trwał od maja 2017...
wolumen

Sygnał kupna na PGE [PGE] i potencjalny na Groclinie [GCN]

PGE D1 Czwartkowy wzrost spowodował przełamanie dwóch istotnych linii i tym samym powstanie sygnału kupna. Jedną z tych linii była linia trendu spadkowego, a druga była szyją formacji podwójnego dna. Na podstawie tego sygnału można oczekiwać wzrostu przynajmniej do oporu na poziomie 13,64 zł Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW...
gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 3.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka prowadzi działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie, jak i obrotu wierzytelnościami. Spółka w szybkim tempie odrabia straty po 3 miesiącach spadków....
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – ponad 30% spadków od początku roku – analiza na zamówienie

W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki oraz boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Groclin nie notuje zbyt udanego okresu i od początku roku w sumie traci już ponad 30%. Po części jest to...
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – spora zmienność przy wysokich obrotach – analiza na zamówienie

Od początku swojej działalności firma Inter Groclin Auto jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki oraz boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Notowaniom spółki w ostatnim czasie towarzyszyła spora...
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 2 marca 2017

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wykres tygodniowy pokazuje, że od początku 2015 roku trwa ruch wzrostowy w ramach kanału wzrostowego. U jego podstaw pojawiły się bardzo wysokie obroty. Jak spojrzymy na nie wewnątrz kanału, to zachodzi relacja wzrostu wolumenu w czasie wzrostu ceny, oraz...
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 1 lutego 2017

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wykres w skali tygodniowej pokazuje układ coraz wyżej pojawiających się dołków i szczytów czyli trend wzrostowy trwający od początku 2015 roku. Na tym wykresie nie widać oznak słabnięcie trendu. Byłoby nim dopiero zejście ceny poniżej poprzedniego dołka czyli 13,24...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Santander [SAN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji niemal 3% przy udziale większego wolumenu. Dzięki wzrostom doszło do wybicia ponad...
Siedziba główna Groclinu

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 2 grudnia 2016

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Na wykresie tygodniowym widać, że cena od początku ubiegłego roku pnie się do góry w ramach kanału wzrostowego. Zwłaszcza od początku bieżącego roku z łatwością można na tym wykresie rozpoznać impulsy oraz korekty. W ostatnich kilkunastu tygodniach mieliśmy do...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Agroton [AGT] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji 6,6% i była tu druga z rzędu tak udana sesja. Widać wyraźnie,...
gorące spółki dnia

Echo Investment [ECH], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Podstawowym przedmiotem działalności Echo Investment S.A. jest budowa i wynajem bądź sprzedaż powierzchni w budynkach biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych oraz obrót nieruchomościami. Spółka pochwaliła się wczoraj wzrostem...

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 18 sierpnia 2016

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Na wykresie tygodniowym widoczne są wzrosty trwające od początku ubiegłego roku. Nie jest to jednak nieustanny wzrost z jakimi mieliśmy do czynienia w poprzednich trendach. Cena porusza się falami...
Gorące spółki dnia

Esotiq & Henderson [EAH], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

WIG kontynuuje powolną wspinaczkę w górę, a na niektórych spółkach pojawiają się spektakularne wzrosty. Oby to było wreszcie trwałe ożywienie na polskiej giełdzie. Esotiq & Henderson - spółka zajmuje się sprzedażą wyrobów tekstylnych. O imponujące 31% wzrosła w piątek spółka Esotiq & Henderson. Wystrzał spowodowany był zawiadomieniem spółki do KNF o...
gorące spółki dnia

Selena FM [SEL], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Selena to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Selena oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych. Wejdź na stronę brokera HFT...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], CI Games [CIG] – Gorące spółki dnia – 7 kwietnia 2016

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], CI Games [CIG] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z...
gorące spółki dnia

Sfinks [SFS], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka prowadzi sieć restauracji Sphinx na terenie całego kraju. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Podczas ostatniej...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Herkules [HRS] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Trzecia wzrostowa sesja z rzędu przyniosła tym razem umocnienie o 3,2%....
Gorące spółki dnia

Bogdanka [LWB], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu „Gorących spółek dnia” szczególną uwagę należy zwrócić na dwie spółki. Pierwszą z nich jest Bogdanka, czyli składnik WIG20 i jeden z liderów produkcji węgla kamiennego w Polsce. Wszystko zaczęło się jeszcze przed sesją kiedy to Enea ogłosiła wezwanie na zakup ponad 64,5% akcji spółki po cenie 67,39 zł....

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 8 września 2015

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Nie udało się osiągnięcie górnej krawędzi kanału wzrostowego, o którym wspominałem w kilku poprzednich analizach. Jednym z powodów mogła być nieciekawa sytuacja na całym rynku spowodowana problemami na giełdzie w Chinach. Mocne spadki, które zahamowały ostatni ruch wzrostowy niosą...

Groclin [GCN] – Analiza na zamówienie – 19 sierpnia 2015

Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wykres miesięczny pokazuje potencjalną formację podwójnego dna na dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Powstaje ona po długim okresie spadków i być może przyczyni się do zmiany trendu na wzrostowy. Aktualnie rozstrzygają się losy tej formacji, gdyż aby stała się ona...
gorące spółki dnia

CI Games [CIG], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: CI Games SA prowadzi działalność na rynku producentów i wydawców gier komputerowych na terenie kraju i za granicą. Spółka zyskała wczoraj 11,5 % na podwyższonych obrotach. Tym samym doszło prawdopodobnie do zakończenia dwudniowej korekty. Dwie ostatnie świece tworzą jedną...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Arctic [ATC] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Wczorajsza sesja, która przyniosła 4,5% wzrost, przyniosła także tzw. formację outsidebara. Jest to odmiana formacji objęcia, w której świeca popytowa (wczorajsza) obejmuje w całości kilka wcześniejszych świec, pokazują...
gorące spółki dnia

Skotan [SKT], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Skotan działa w sektorze paliwowym, gdzie dążyć będzie do uzyskania i utrzymania pozycji lidera w produkcji i sprzedaży biopaliw w Polsce. Spółka zyskała wczoraj 10% i była to już druga z rzędu tak dobra sesja podparta wyższymi obrotami. Od...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Arctic [ATC] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną, produkując m.in. poszycia foteli samochodowych. Spółka zdrożała wczoraj o ponad 7% na bardzo wysokich obrotach. Jest to już druga tak mocna sesja w ostatnim czasie. Powód ponownie jest taki sam – informacje o...
gorące spółki dnia

KGHM [KGH], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Wczorajsza sesja przyniosła drastyczny spadek o niemal 9% przy bardzo wysokich obrotach. W efekcie cena znalazła się na najniższych poziomach od 3 lat. Po za kiepskim sentymentem wynikającym...

Groclin [GCN] – wzrosty mogą sięgnąć poziomu 20 zł.

Okazja czy kolejna pułapka? To pytanie zawsze towarzyszy każdemu inwestorowi podczas jego podróży inwestycyjnej. Podczas dzisiejszej sesji króluje między innymi spółka GCN, która na tą chwilę (godz: 11:50) daje zarobić powyżej 12% w stosunku do wczorajszej ceny "close". Sesja jeszcze się nie skończyła i w związku z tym dzienna świeczka...

Garść informacji po czwartkowej sesji na GPW (KGHM, ASSECO, ASTARTA)

Czwartek na GPW przy ulicy Książęcej to powrót do nastrojów z początku tego tygodnia. I choć sesja rozpoczęła się od poziomów neutralnych to dzień kończymy sporo poniżej poziomów odniesienia. Kontrakty terminowe na WIG20 straciły 15 punktów. Złotówka nieznacznie traciła na wartości. Po godzinie 17 kurs EURPLN notowany był w...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Kopex [KPX] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Spółka traciła w ubiegły...

Garść informacji po czwartkowej sesji na GPW ( BOGDANKA, KGHM, WAWEL)

Czwartkowa, ostatnia w tym tygodniu i miesiącu sesja na GPW była dość neutralna. Główny warszawski indeks pozostawał trochę słabszy od odpowiadających mu wskaźników w Europie Zachodniej. Np. niemiecki DAX na zamknięciu zyskał 0,19%. Kontrakty terminowe na WIG20 zyskały 9 punktów. Polski złoty osłabiał się dziś na całej linii, tracąc zarówno...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Vistula [VST] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Od kilku dni kurs...
gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa CD Projekt RED to istniejąca od 18 lat grupa firm zajmująca się dystrybucją gier komputerowych i filmów video. Na podwyższonych obrotach doszło do wybicia ważnego oporu, który w dużej mierzy tworzył trwający długi okres ruch boczny. Aktualnie...
gorące spółki dnia

Bioton [BIO], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Bioton zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych oraz leków generycznych. Bioton wzrósł wczoraj o ponad 7% doprowadzając do wybicia maksimum sprzed kilku dni, a także szczytu z 1 października ubiegłego roku. Oba te wierzchołki tworzyły strefę oporu....
gorące spółki dnia

JSW [JSW], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa jest największym producentem węgla koksowego i wiodącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Najbardziej medialna spółka w ostatnim czasie wzrosła podczas wtorkowej sesji o niespełna 10%. Jest to już kolejna tak udana sesja w przeciągu...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Duon [DUO] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Spółka wzrosła wczoraj o...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Integer [ITG] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Spółka wzrosła na wczorajszej...
gorące spółki dnia

Forte [FTE], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Forte to spółka przemysłu meblowego. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja oraz hurtowy i detaliczny handel meblami. Kurs po nieudanej próbie sforsowania linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach zaczął spadać. Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj lub w najbliższych dniach dojdzie do kolejnego...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Spółka zyskała wczoraj ponad...

Groclin [GCN] – czy to koniec spadków ?

Groclin jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Wykres miesięczny pokazuje, że kurs po naprawdę silnych spadkach wyhamował i odbił się od linii...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Mostostal Warszawa [MSW] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. W dniu wczorajszym po...

Groclin [GCN] – czy koniec spadków jest bliski ?

Groclin jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Interwał miesięczny pokazuje, że spadki nadal są kontynuowane, choć ponownie kurs znalazł się w miejscu,...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Alior [ALR] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związany z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Spółka była wczoraj główną...

Groclin – czy to już koniec spadków ?

Groclin jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. Na wykresie tygodniowym mimo bardzo dynamicznych spadków w ostatnim okresie, w szerszym horyzoncie panuje trend...
gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Forte [FTE] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Groclin jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia. O możliwym odbiciu informowaliśmy...
gorące spółki dnia

Action [ACT], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Action SA to jeden z wiodących podmiotów na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD w Polsce oraz znaczący producent sprzętu komputerowego. Kurs spółki wzrósł dzisiaj o prawie 5% i jest to kolejna dobra sesja w ostatnim czasie. Wzrosty...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia: Groclin, ABC Data

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Od początku swojej działalności Groclin SA jest związana z branżą motoryzacyjną. W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć: poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia: Eurocash, Groclin

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Eurocash jest jedną z największych w Polsce grup pod względem wartości sprzedaży oraz liczby placówek zajmujących się dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Spółka odnotowała dzisiaj kolejną dobrą sesję w ostatnim okresie. Udało się pokonać...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ