Conotoxia
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 1,27 mln zł straty netto z dział. kont. w III kw. 2020 r.

Groclin odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna z dział. kont. wyniosła 1,03 mln zł wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka w III kw. nie miała przychodów z działalności kontynuowanej. Rok wcześniej sięgnęły 21,56 mln zł. Skonsolidowana strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 0,4 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,23 mln zł. "Pierwsze trzy kwartały 2020 roku przebiegały przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Ta bezprecedensowa sytuacja w ogromnym stopniu uderzyła w gospodarkę, powodując dalsze pogorszenie się sytuacji w wielu...
Siedziba główna Groclinu

Groclin sprzedał nieruchomość z wyposażeniem w Karpicku za 2,28 mln zł

Groclin podpisał ze spółką Toro Meble umowę sprzedaży nieruchomości z wyposażeniem i innymi ruchomościami, zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3. Wartość transakcji wyniosła 2 280 000 zł netto. Groclin podpisał ze spółką Toro Meble umowę sprzedaży nieruchomości o wartości 2 280 000 zł netto Zbycie aktywów produkcyjnych spółki jest konsekwencją decyzji zarządu dotyczącej rozpoczęcia procesu zbycia aktywów produkcyjnych, przypomniano. "W dniu wydania nieruchomości strony transakcji zawrą umowę najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 2 967 m2, która gwarantuje emitentowi prowadzenie działalności w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb emitenta" - czytamy w komunikacie. Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze...
Siedziba główna Groclinu

Groclin przedłużył GST wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 VIII

Groclin udzielił kolejnego przedłużenia wyłączności dla GST AutoLeather na nabycie swoich aktywów produkcyjnych - do 31 sierpnia br., podała spółka. Groclin przedłużył GST wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 VIII Na początku kwietnia Groclin podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy. Na mocy porozumienia GST AutoLeather Inc. miało początkowo wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych Groclinu na okres 90 dni przy szacunkowej wartości transakcji na poziomie 4,5 mln USD. Groclin podawał wtedy, że z końcem marca 2020 r. bardzo istotnie ograniczył działalność produkcyjną, dostosowując ją do aktualnego poziomu zamówień. Jednocześnie spółka spodziewała się bardzo istotnego spadku poziomu przychodów oraz poziomu rentowności prowadzonej działalności. Według spółki, aktualny model funkcjonowania (obejmujący skoncentrowanie produkcji na Ukrainie) powoduje, że spółka nie...
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 1,39 mln zł straty netto z dział. kont. w I kw. 2020 r.

Groclin odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. "Pierwszy kwartał 2020 roku był okresem pełnym wyzwań. Na świecie zaczynała się rozprzestrzeniać pandemia COVID-19, co w dużym stopniu determinowało sytuację ekonomiczno-gospodarczą. Spadki zamówień znalazły odzwierciedlenie w zmniejszonych przychodach, które wyniosły w pierwszym kwartale br. 11 317 tys. zł i były znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 992 tys. zł, co stanowi 8,8% wartości przychodów. Osiągnięto też dodatni wynik netto , na poziomie 1,2% wartości przychodów, w kwocie 141 tys. zł. Spółka...

Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto

Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 2,28 mln zł netto. Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto "Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Zbycie aktywów produkcyjnych emitenta jest konsekwencją decyzji zarządu" - czytamy w komunikacie. Strony również postanowiły, że w dniu wydania nieruchomości pomiędzy emitentem oraz kupującym, dojdzie do zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 2 967 m2, która gwarantuje emitentowi prowadzenie działalności przy ul. Jeziornej 3, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb emitenta, podano również. Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych...
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 6,19 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku wobec 20,54 mln zł zysku z działalności kontynuowanej w 2018 r. Spółka miała 23,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 6,19 mln zł wobec 20,54 mln zł zysku netto rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 0 zł w 2019 roku wobec 174,08 mln zł przychodów rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej wyniosły 118,2 mln zł wobec 59,02 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży Grupy Groclin w 2019 roku wyniosły 118 mln zł i były...
Siedziba główna Groclinu

Groclin przedłużył spółce GST wyłączność na nabycie aktywów prod. do 31 lipca

Groclin przedłużył amerykańskiej firmie GST AutoLeather (GST) wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych do 31 lipca br., podała spółka. Koronawirus spowodował przedłużenie terminu nabycia aktywów "Ze względu na koronawirus COVID-19 i ograniczenia wywołane pandemią, w dniu 8 czerwca 2020 roku do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2020 podpisane zostało przedłużenie udzielenia GST wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych emitenta do dnia 31 lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Na początku kwietnia Groclin podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy. Na mocy porozumienia GST AutoLeather Inc. miało wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych Groclinu na okres 90 dni przy szacunkowej wartości transakcji na poziomie 4,5 mln USD. Groclin podawał wtedy, że z końcem marca 2020 r. bardzo istotnie...
Gorące spółki dnia

AB PL [ABE], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia

Podczas wczorajszej sesji spółka opublikowała raport z wynikami za I kwartał roku obrotowego. Wyniki zaskoczyły, gdyż były zdecydowanie powyżej oczekiwań analityków. Zysk netto sięgnął 11,7 ml zł. Wynik EBITDA sięgnął 24 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 16%. Zysk operacyjny wyniósł 20 mln zł – wzrost o 15%. Przychody wyniosły 2,16 mld zł wobec przychodów rok wcześniej na poziomie 1,87 mld zł. Jest to kolejna dobra informacja w ostatnim czasie, a zwyżkę napędza także trwający skup akcji własnych. Na wykresie widać, że najbliższym celem popytu są okolice 25,30 zł.
Siedziba główna Groclinu

Groclin – akcje w dół o 4% po wynikach za 2018 rok

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka wypracowała 20,54 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 46,89 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 43,73 mln zł wobec 34,63 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,48 mln zł wobec 51,9 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174,08 mln zł w 2018 r. wobec 222,68 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży w ramach działalności kontynuowanej w 2018 roku były niższe niż w roku 2017, jednocześnie grupa poprawiła swoje wyniki finansowe. Niższe przychody w ramach działalności kontynuowanej związane były przede wszystkim z niższymi...
Gorące spółki dnia

CCC S.A. [CCC], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 5.02.2019

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Akcje spółki drożały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia o niespełna 1% przy dość niskich obrotach. Była to skromna reakcja na opublikowane wyniki sprzedaży za styczeń. Okazało się, że w tym miesiącu przychody sięgnęły 309,4 mln zł co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 34%. Przychody w sklepach stacjonarnych wzrosły rok do roku o 37%, natomiast w kanale internetowym o 45%. Spółka bardzo mocno rozpoczyna więc nowy rok, co dobrze wróży na przyszłość. Na wykresie mamy bardzo słaby ruch spadkowy od początku grudnia, znacznie mniej dynamiczny niż ostatnie odbicie w górę. Jest to dość nietypowa sytuacja jak na panujący od ponad...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – CCC, Comp, Groclin

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Raport miesięczny CCC CCC jest największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa CCC na koniec 2015 roku posiadała 773 salony w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 371,5 tys. m2. Liczba pracowników w Spółce w Polsce wynosi 6 000, zaś w całej Grupie Kapitałowej ponad 10 000. Kapitalizacja Spółki wynosi 7,36 mld PLN. Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za styczeń 2019 wyniosły 309,4 mln PLN...
Siedziba główna Groclinu

Zapiski giełdowego spekulanta: Groclin – spółka wychodzi na prostą

Groclin – notowania spółki rosły w miniony piątek o niespełna 4% przy odrobinę wyższych obrotach niż podczas wcześniejszych sesji, jednak nie udało się dowieźć tak dobrego wyniku do zamknięcia sesji. Styczeń przynosi więc kompletny marazm i ruch boczny tuż nad poziomem 3 zł. Możliwe, że nie jest to jednak zły symptom, biorąc pod uwagę bliskość nieźle respektowanej strefy oporu. Słaba reakcja podażowa może sugerować chęć powrotu pod opór w niedalekiej przyszłości. Wydaje się, że w dłuższym okresie taki scenariusz jest możliwy z dwóch powodów, po pierwsze spółka ma za sobą potężne spadki, a po drugie poprawiają się jej fundamenty. Warto przypomnieć, że kluczowy był raport za trzeci kwartał ubiegłego roku, który pokazał, że restrukturyzacja przynosi już teraz wymierne korzyści. Wyniki...
Gorące spółki dnia

Gino Rossi [GRI], Groclin [GCN] – Gorące spółki dnia 11.12.2018

Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych na polskim rynku marek, która zajmuje czołową pozycję w segmencie obuwia i akcesoriów z wyższej półki. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 20% przy mocno podwyższonych obrotach, a sesja rozpoczęła się od luki wzrostowej. Powodem takiego zachowania rynku było oczywiście piątkowe wezwanie przez CCC do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł za akcję. Kurs więc momentalnie sięgnął takiego poziomu. Mimo, że notowania CCC zachowywały się wczoraj słabiej, gdyż przejęcie Gino Rossi powoduje koszty, to jednak w dłuższym okresie czasu wydaje się, że jest to krok w dobrą stronę. Na efekty będziemy jednak musieli poczekać. Zobacz również: 83% szans na rajd Św. Mikołaja. Jak wykorzystasz to w...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Kernel [KER] – Gorące spółki dnia 30.11.2018

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o 35% przy bardzo solidnych obrotach. Powodem mocnego odbicia była publikacja raportu z wynikami za trzeci kwartał. Okazało się, że spółka miała w tym czasie 8,66 mln zł zysku netto wobec 1,3 mln zł straty przed rokiem. Podobnie pozytywny wynik został zanotowany w ujęciu operacyjnym. Co ciekawe, znacznie lepsze wyniki zostały uzyskane przy dużo niższych przychodach, które sięgnęły 46,33 mln zł wobec aż 68,84 mln zł przed rokiem. To pokazuje efekty przeprowadzonych zmian w firmie i ewidentny wzrost rentowności. Ponadto o około 8 mln zł spadło zadłużenie, które w sumie do...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia 2.11.2018

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka dobrze rozpoczęła środową sesję, wyraźnie zyskując od rana. Mimo, że nie udało się dowieźć wzrostów do zamknięcia sesji, to jednak jest to kolejny dzień z wyższymi ekstremami, co może sugerować chęć zakończenia korekty. Bezpośrednim powodem zwyżki w środę była informacja o tym, że spółka sprzeda 51% udziałów w spółce zależnej CADM Automotive. Łączna wartość transakcji została ustalona na 42,5 mln zł, a kupującym jest cypryjska firma CADM Holdings LTD z siedzibą w Nikozji. Domknięcie całej transakcji planowane jest na grudzień. Warto przypomnieć, że wcześniej Groclin kupił udziały za nieco ponad 10 mln zł, a więc odsprzedaje...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację