XTB
Symbol GPW na tle wykresu

Zapiski giełdowego spekulanta: GPW – czy czeka nas wielka rewolucja?

GPW – niezwykle interesujące doniesienia pojawiły się we wczorajszym wydaniu Pulsu Biznesu. Autorzy artykułu dotarli do materiałów firmy BTA Consulting. Jest to brytyjska firma, która na zlecenie Ministerstwa Finansów opracowuje strategię dla naszego rynku kapitałowego. Pojawia się w niej wiele rewolucyjnych zmian, które w zamyśle miałyby uczynić z naszej giełdy coś w rodzaju Londynu dla średnich spółek z Europy. GPW miałaby zmienić się w bardzo tani, szybki i nowoczesny rynek, który nie starałby się przyciągać największy firm, natomiast byłby atrakcyjny dla małych i średnich spółek z całego kontynentu. Plan zakłada usunięcie wielu barier regulacyjnych. Przykładowo, KNF miałby zatwierdzać dokumenty emisyjne w zaledwie kilka godzin lub maksymalnie w kilka dni, niezależnie od tego w jakim języku będą napisane. Warto tu...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW – od początku roku zysk netto 25% w górę, akcje drożeją o 3%

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami za III kwartał. Poniżej szczegóły z dokumentu. Spółka w III kwartale bieżącego roku odnotowała 37,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 46,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 43,13 mln zł wobec 50,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,74 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 81,12 mln zł rok wcześniej. Od początku roku spółka miała 145,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 116,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – PGE, GPW

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. PGE podaje szacunkowe dane za 9 miesięcy roku Zarząd PGE przekazał wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2018 roku. Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2018 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 49,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 31,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,4 PJ. Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 5.141 mln...
Symbol GPW na tle wykresu

Zapiski giełdowego spekulanta: GPW – atak na kluczowy opór

GPW – spółka rosła silnie w ubiegły piątek. Wtedy też nasz parkiet został zaliczony do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Prezes spółki skomentował awans słowami, że na początku w okresie przejściowym może pojawić się pewne zamieszanie, natomiast w dłuższej perspektywie awans będzie dla naszych spółek korzystny. Silna zwyżka sprawiła, że odrobiona została duża część strat z pierwszej części września i na interwale miesięcznym pojawia się świeca z długim dolnym cieniem. Wydaje się więc, że zapoczątkowany w czerwcu ruch wzrostowy ma szansę na kontynuację. Główny opór stanowi poziom 42,70 zł czyli m.in. ostatni wierzchołek. Dosyć słaba reakcja podaży i szybki powrót pod opór stwarzają szansę dla strony popytowej. Wybicie go powinno zwiększyć szanse powrotu kursu w okolice tegorocznych maksimów.
Symbol GPW na tle wykresu

GPW – inwestorzy indywidualni to zaledwie 12% (spadek o 4% w I półroczu)

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) spadł o 4 pkt proc. r/r do 12% w I poł. 2018 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 80% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda. "Największy udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW w pierwszej połowie 2018 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali 56% obrotów akcjami, więcej o 4 pkt proc. r/r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 32%, o 2 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Inwestorzy indywidualni w I połowie 2018 r. wygenerowali 12% obrotów (-2 pkt proc. w stosunku do II półrocza 2017 r. ) co jest...
Gorące spółki dnia

Decora [DCR], GPW S.A. [GPW] – Gorące spółki dnia 2.08.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka jest wiodącym producentem artykułów wykończenia wnętrz. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o około 6% przy najwyższych obrotach od połowy maja. Bezpośrednim powodem zwyżki okazał się komunikat, w którym poinformowano, że 3 września Walne Zgromadzenie zdecyduje o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. W tym celu spółka chce utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 45 mln zł. Skup ma trwać nawet do 2023 roku. Jest to dobra wiadomość dla akcjonariuszy, stymulująca popyt na akcje. Spółka ma więc szanse powrócić do długoterminowego trendu wzrostowego po okresie konsolidacji. Certyfikaty ING Turbo to notowane...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW S.A. – wynik netto za 2 kwartał niemal 55% w górę!

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 79,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 41,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 46,28 mln zł wobec 49,03 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 54,4 mln zł wobec 56,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,65 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 87,64 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2018 r. spółka miała 107,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 69,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 172,58 mln zł w porównaniu z 178,67 mln zł rok wcześniej. Wynik...
Gorące spółki dnia

LC Corp [LCC], GPW S.A. [GPW] – Gorące spółki dnia 25.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju Akcje spółki drożały podczas sesji z minionego piątku o blisko 4% przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Wydaje się, że może być to początek korekty ostatnich spadków. Jak widać na wykresie dziennym, układ ostatnich szczytów wygląda jak typowa formacja głowy z ramionami, sygnalizująca spadki. Wydaje się jednak, że nie warto przesadzać z pesymizmem, gdyż śledząc przebieg notowań, widać podobne spadki powtarzały się już w przeszłości. Cena zaczyna odbijać na poziomie wsparcia opartego o maksima z 2016 roku....
Gorące spółki dnia

MCI Capital [MCI], GPW S.A. [GPW] – Gorące spółki dnia 14.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC. Akcje spółki drożały tuż po otwarciu środowej sesji o około 8% przy najwyższych obrotach od początku roku. Powodem nagłego ożywienia było ogłoszone we wtorek wieczorem wezwanie do sprzedaży ponad 19 mln akcji przez MCI Management. Cena podana w wezwaniu to 9,80 zł. Stąd też niemal błyskawiczne osiągnięcie tego pułapu, a także bliskich rejonów tegorocznych maksimów. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Rekomendowana data dywidendy 19 lipca, 2 sierpnia dzień wypłąty

Rekomendowana wysokość dywidendy za rok 2017 wynosi 92,34 mln zł, co przekłada się na 2,2 zł wypłaty na jedną akcję, stanowiąc ponad 60% skonsolidowanego zysku netto za miniony rok. "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do Raportów Bieżących: nr 15/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. i nr 16/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki terminów: 19 lipca 2018 r. jako dnia dywidendy oraz 2 sierpnia 2018 r. jako dnia wypłaty dywidendy" - czytamy w oświadczeniu GPW. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW – obroty w kwietniu 28% w dół

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy spadła o 27,7% r/r do 14,41 mld zł w kwietniu 2018 r., podała giełda. W okresie styczeń-kwiecień łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 69,61 mld zł i była o 21,3% niższa niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w kwietniu o 22,7% r/r do poziomu 14,24 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień br. wartość obrotu spadła o 20,2% do 67,94 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w kwietniu br. poziom 712,0 mln zł, o 30,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 59 932,46 pkt i była o 2,8% niższa niż przed rokiem. "Kapitalizacja 426 spółek krajowych notowanych...
Symbol GPW na tle wykresu

Zysk netto Grupy GPW w górę w 2017 r. do 156,01 mln zł

GPW odnotowała 156,01 mln zł zysku netto w 2017 roku, wobec notowanych 131,09 mln zł zysku z roku wcześniejszego. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 351,96 mln zł. "W roli prezesa GPW formalnie dołączyłem do grupy dopiero jesienią 2017 r. Zastałem spółkę w świetnej kondycji finansowej i to się potwierdziło na koniec roku, który zamknęliśmy rekordowym zyskiem netto 156,1 mln zł, o 19% większym niż w 2016 r. W tym okresie skonsolidowane przychody wyniosły 352 mln zł, co stanowi wzrost o 13,2% i złożyły się na nie zarówno wzrost przychodów na rynku finansowym o 13,7% jak i wzrost na rynku towarowym o 13,4% w skali roku” – czytamy w liście prezesa Marka Dietla skierowanego do akcjonariuszy. „Wynik z działalności operacyjnej w...
dzwonek sesyjny na giełdzie GPW

DM BDM: Cena docelowa GPW w górę do 57,7 zł

Dom Maklerski BDM w raporcie datowanym na 17 stycznia, podnosi cenę docelową dla akcji GPW z poziomu 44,2 zł do 57,7 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację kupuj. "Naszym zdaniem dotychczas negatywnie na sentyment inwestycyjny mogła wpływać potencjalna perspektywa erozji EBITDA w 2018 rok (w obecnej strukturze grupy). W modelu faktycznie liczymy się ze spadkiem EBITDA w 2018 roku o ok. 10 proc. rdr, jest to jednak zachowawcze podejście" – informuje raport. Nowa cena docelowa została wyznaczona wyraźnie powyżej historycznych minimów:
gorące spółki dnia

Ursus [URS], GPW [GPW] – Gorące spółki dnia 3.01.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Profilem Spółki jest produkcja i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. Spółka zaliczyła udany 2017 rok, choć najsilniejsze wzrosty miały miejsce w pierwszych miesiącach roku. W sumie wzrost powyżej 60% może cieszyć akcjonariuszy. Niestety ostatnie miesiące to marazm, powolny ruch boczny o niskiej zmienności. Wydaje się, że kierunek na dłuższy okres czasu może zostać wskazany poprzez wybicie z konsolidacji. W ostatnich sesjach ubiegłego roku doszło do kolejnego odbicia od wsparcia. Wydaje się więc, że w najbliższym okresie cena powinna powoli wzrastać w kierunku strefy oporu, pamiętając o tym, że kolejne szczyty pojawiają się nieco...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na GPW [GPW] i Pekabexie [PBX]

GPW D1 Przez miesiąc kurs GPW znajdował się w trendzie spadkowym. Dzisiejszy wzrost spowodował jednak przełamanie linii tego trendu, a także najbliższego oporu znajdującego się na poziomie 43,25 zł oznaczonego czerwoną linią. Jest to pozytywny sygnał. Następny opór znajduje się na poziomie 44,72 zł (zielona linia). Blisko tego poziomu mamy 38,2% zniesienie Fibonacciego. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.  Pekabex D1 Pekabex jest producentem prefabrykatów budowlanych. Przez ponad rok kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Ostatnio ta linia została przełamana w połączeniu ze wzrostem obrotów (które na ogół są...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację