Conotoxia
byk na GPW

DM mBank: GPW z rekomendacją “kupuj” i ceną docelową na strefie 47,82 zł

Podczas czwartkowej sesji Dom Maklerski mBanku wydaje notę, w której wskazuje, że obecna rekomendacja odnośnie spółki GPW SA wynosi "kupuj", a poziom docelowy akcji wyceniono na 47,82 PLN. Spółka w ostatnim czasie rosła, odbijając od lokalnych wsparć i stabilizując swój kurs blisko górnych ograniczeń obecnego ruchu.  Czwartkowa sesja przynosi kolejną rekomendacją z ramienia Domu Maklerskiego mBanku. Tym razem mowa o GPW SA, Giełdzie Papierów Wartościowych. Rekomendacja podmiotu wynosi w tym momencie "kupuj", a poziom docelowy wyznaczony został znacznie powyżej obecnych poziomów oraz pobliskich stref oporu. Jak podaje raport, analitycy pomimo malejących obrotów na rynku akcji oraz wygasania niektórych instrumentów uważają, że obecna cena GPW jest cały czas atrakcyjna i stanowi szansę inwestycyjną. " nie ma i nie będzie miała problemu z wygenerowaniem poziomu...
Gorące spółki dnia

GPW S.A.[GPW], mBank [MBK] – Gorące spółki dnia

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych. Podczas sesji z ubiegłego czwartku spółka opublikowała wyniki za trzeci kwartał. Z raportu wynika, że firma miała 41,12 mln zł zysku netto wobec 37,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 47,02 mln zł wobec 43,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,52 mln zł wobec 85,74 mln zł rok wcześniej. Wynik kwartalny wygląda więc nieźle, gorzej wypada zsumowany wynik od stycznia. Tu mamy zysk w wysokości 108,13 mln zł w porównaniu z 146,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 255,82 mln zł w porównaniu z 258,33 mln zł rok wcześniej. Wyniki zostały przejęte bez większej reakcji rynku, a na wykresie...
Siedziba główna GPW

GPW notuje 41,12 mln zł zysku w III kw. Wykres z negatywną wymową

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 41,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 37,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 47,02 mln zł wobec 43,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,52 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 85,74 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 108,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 146,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 255,82 mln zł w porównaniu z 258,33 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy 2019 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 152,1 mln zł, co oznacza...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW rozpoczyna prace nad budową systemu GPW Data

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe związane z budową systemu GPW Data Budżet projektu szacowany jest na około 8,3 mln zł, z czego 4,2 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR Wdrożenie projektu planowane jest na drugą połowę 2021 r. Budowa systemu GPW Data jest jedną z inicjatyw strategicznych #GPW2022  21 sierpnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opublikowało listę ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Na liście wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”. Jego koszt szacuje...
Siedziba główna GPW

Zapiski giełdowego spekulanta: GPW – pozytywnie zaskakuje wynikami

GPW – notowania spółki nieznacznie zyskiwały podczas czwartkowej sesji. Patrząc na wykres dzienny, widać że kilka ostatnich dni przyniosło dynamiczne odbicie notowań. Ma ono miejsce przy lokalnym wsparciu opartym o poprzednich dołek z połowy maja. Szerszy trend niestety jest boczny i od ponad roku cena porusza się między 34 a 44 zł. Jeżeli odbicie nie będzie kontynuowane, wydaje się że lokalne wsparcie upadnie i cena zgodnie z ostatnim kierunkiem będzie spadać aż do głównego wsparcia. Wszystko zależy od najbliższych dni. Jeżeli dynamika odbicia zostanie utrzymana, cena może sięgnąć 41 zł czyli lokalnego wierzchołka z końca lipca. Wczoraj spółka poinformowała o wynikach za drugi kwartał bieżącego roku. Spółka odnotowała 42,5 mln zł zysku netto, jest to wynik lepszy od zakładanych...
Siedziba główna GPW

GPW S.A. – 42,55 mln zł zysku netto w II kw. Akcje w górę o 1%

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała 42,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 79,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 48,17 mln zł wobec 46,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,14 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 86,65 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 108,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 173,3 mln zł w porównaniu z 172,58 mln zł rok wcześniej. "W okresie pierwszego półrocza 2019 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 96,2 mln zł, co oznacza spadek o 2,1 mln zł w stosunku do 98,3...
Siedziba główna GPW

GPW wypłaci 3,18 zł dywidendy. Kurs blisko opuszczenia konsolidacji

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. Akcjonariusze spółki postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę niemal 133,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,18 zł na akcję. "Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,18 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41 972 000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2019 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2019 r." - dodano w komunikacie. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Sytuacja na...
Symbol GPW na tle wykresu

Zapiski giełdowego spekulanta: GPW – czas na niewielką korektę?

Giełda Papierów Wartościowych – w trakcie ostatniej sesji przed majówką, spółka pochwaliła się wynikami za pierwszy kwartał bieżącego roku. Z opublikowanego raportu wynika, że firma wypracowała 24,45 mln zł zysku netto, co jest nieco gorszym wynikiem od niemal 30 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 29,38 mln zł wobec 36,16 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 38,57 mln zł w porównaniu z 43,99 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,16 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 85,94 mln zł rok wcześniej. Na spadek zysków miał wpływ m.in. wzrost kosztów działalności. Mimo, że wyniki są niższe zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, to jednak spadek ten był spodziewany. Opublikowane wyniki są generalnie nieco...
dzwonek sesyjny na giełdzie GPW

Akcje GPW SA w górę po wynikach za ubiegły rok

Jak poinformowała we wczorajszym komunikacie spółka, w I kwartale 2019 zysk netto Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniósł 24,5 mln zł. Rok wcześniej, w  I kwartale 2018 roku kształtował się na 29,9 mln zł. W raporcie kwartalnym GPW podano, że przychody ze sprzedaży po I kw. 2019 roku wyniosły 84,1 mln zł w stosunku do 85,9 mln zł po I kw. 2018 r. Wpływ na to miały m.in. wyższe koszty działalności operacyjnej, które na koniec marca 2019 roku wyniosły ponad 54 mln zł względem 48 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Zmniejszyły się za to koszty finansowe, które po I kw. bieżącego roku wyniosły 2,1 mln zł, a po pierwszym kwartale roku ubiegłego było to 2,2 mln zł. W dalszej...
Symbol GPW na tle wykresu

Zapiski giełdowego spekulanta: GPW – wysoka dywidenda i ambitne cele

GPW – spółka zanotowała w poniedziałek solidny wzrost o ponad 6% przy najwyższych obrotach od początku roku. Dawno więc nie widziano tu tak mocnej sesji. Powodem wzrostów była cała seria informacji dotycząca głównie celów i prognoz finansowych, a także zamiarze wypłaty dywidendy. Aktualizacja celów finansowych do 2022 roku zakłada przychody w wysokości 470 mln zł oraz EBITDA na poziomie 250 mln zł. Co ważniejsze w krótkim terminie, zaktualizowano także politykę dywidendową. Za 2018 rok spółka chce wypłacić 133,47 mln zł dywidendy co dałoby 3,18 zł na akcję. Stanowi to bardzo wysoką dywidendę sięgającą 8%. Jednocześnie zapowiedziano, że dywidenda za 2019 rok ma być nie mniejsza niż 2,40 zł na akcję. Polityka dywidendowa do 2022 roku zakłada coroczny wzrost jej wielkości...
Symbol GPW na tle wykresu

Zapiski giełdowego spekulanta: GPW – czwarty atak na linię trendu

GPW – spółka opublikowała w trakcie piątkowej sesji wyniki za 2018 rok. Wynika z nich, że zysk netto sięgnął 183,7 mln zł, wobec 158,7 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA w czwartym kwartale wyniósł 53,9 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 46,1 mln zł. Skonsolidowane przychody w czwartym kwartale wyniosły 88,6 mln zł. W całym 2018 roku EBITDA wyniosła 202 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 170,2 mln zł wobec 186,5 mln zł przed rokiem. O niespełna 5% rosły koszty funkcjonowania firmy. Dane za IV kwartał okazały się być minimalnie niższe od prognoz w ujęciu zysku netto, natomiast przychody i EBITDA były nieznacznie wyższe niż oczekiwano. Generalnie wyniki spółki w porównaniu z poprzednim rokiem są porównywalne, natomiast w ujęciu kwartalnym...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW – 37,14 mln zł zysku netto w IV kwartale

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za IV kwartał. Poniżej kluczowe dane z raportu. Spółka wypracowała w IV kwartale 2018 roku 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 39,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 44,79 mln zł wobec 44,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,46 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 92,17 mln zł rok wcześniej. W całym 2018 r. spółka miała 183,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 158,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – GPW, Netia, ALTUS

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. GPW przekazuje raport roczny Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Kapitalizacja Grupy Kapitałowej wynosi 1,69 mld zł. 28 lutego Zarząd GPW opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto wyniósł 183,7 mln PLN w porównaniu do 158,7 mln...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – GPW, BOŚ, ALTUS TFI

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Daty przekazywania raportów przez GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Kapitalizacja Grupy Kapitałowej wynosi 1,62 mld zł. Giełda Papierów Wartościowych podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: Raporty roczne: Raport roczny GPW...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – GPW, LiveChat, Rafako

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Raport kwartalny GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Kapitalizacja Grupy Kapitałowej wynosi 1,54 mld zł. We wtorek Zarząd GPW opublikował raport kwartalny. W okresie styczeń-wrzesień 2018 Giełda zanotowała zysk netto na poziomie 146,6 mln zł...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację