XTB

GPW została instytucją stowarzyszoną Światowej Federacji Giełd

Światowa Federacja Giełd (WFE) zaakceptowała wniosek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o nadanie jej statusu instytucji stowarzyszonej (ang. Affiliate) WFE. Oznacza to nawiązanie partnerstwa pomiędzy GPW i WFE, które będzie polegało na wymianie informacji, danych statystycznych, a także udziale GPW w wydarzeniach organizowanych przez WFE. Status instytucji stowarzyszonej jest etapem przejściowym do uzyskania pełnoprawnego członkostwa Federacji. GPW otrzymała status instytucji stowarzyszonej - Bardzo cieszymy się z nawiązania partnerstwa ze Światową Federacją Giełd (WFE) zrzeszającą 250 operatorów infrastruktury rynkowej. Do tej społeczności wnosimy wspaniałą historię sukcesu polskiego rynku kapitałowego. Dołączył on do najbardziej rozwiniętych rynków na świecie dwa razy szybciej niż rynki Korei Południowej czy Izraela. Ten sukces nas nie uśpił. W ciągu ostatnich czterech lat rozwinęliśmy zaawansowane rozwiązanie technologiczne dla...

GPW przygotowało kampanię edukacyjną dotyczącą produktów strukturyzowanych

Produkty strukturyzowane są notowane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 15 lat. Dzięki tym instrumentom finansowym inwestorzy indywidualni mają szansę zainwestować swoje środki w aktywa, które w innym wypadku byłyby dla nich nieosiągalne. GPW przedstawia cykl dziesięciu filmów edukacyjnych - Są to instrumenty finansowe, które są nieco bardziej złożone niż typowe akcje czy obligacje. Pozwalają natomiast inwestorowi na uzyskanie ekspozycji na rynki, kursy i aktywa, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe do uzyskania przez inwestora indywidualnego. Stanowią bardzo ciekawą alternatywę i uzupełnienie portfeli inwestycyjnych inwestorów, w tym również detalicznych. Z uwagi na złożoność tych instrumentów, ich dystrybucja na terenie Polski wymaga dodatkowych działań informacyjnych (…) oraz edukacyjnych uświadamiających ryzyka i elementy konstrukcyjne  - powiedział Michał Karwasiński, Członek Zarządu Polskiej Rady...

GPW podsumowuje I etap 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

Po 10 tygodniach rywalizacji oraz inwestowania wirtualnych pieniędzy (20 tys. zł) na czele rywalizacji w ramach I etapu SIGG znalazły się zespoły z Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego i Warszawy. O pozycji w rankingu po I etapie SIGG decydują wyniki z wirtualnych inwestycji w akcje i ETFy oraz dodatkowe środki zdobyte w ramach części edukacyjnej konkursu. Zakończył się I etap 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej W ramach jubileuszowej edycji organizatorzy przewidzieli także dodatkowe nagrody dla najlepszych szkół w rankingu Szkół Podstawowych. Zwycięzcy to: Zespół  PYDI - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO w Dąbrowie Górniczej Zespół Młode Businesswomen - SZKOŁA PODSTAWOWA w Smolcu Zespół  Cash Guys - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GUSTAWA MORCINKA w Tychach I etap Szkolnej Internetowej Gry...

GPW przedstawia rozwój rynku funduszy ETF w Polsce

17 stycznia br. na warszawskim parkiecie zadebiutował 11-ty fundusz typu ETF. Znaczenie funduszy ETF systematycznie rośnie. W ubiegłym roku wartość aktywów zgromadzonych w instrumentach tego typu, według danych ETFGI, przekroczyła 10 bilionów dolarów. GPW udostępnia nowy fundusz typu ETF na indeks TBSP - Prężny rozwój rynku funduszy ETF wynika z wielu zalet, które oferują inwestorom. Po pierwsze, replikują zachowania uznanych indeksów giełdowych. Po drugie, inwestor może za pomocą jednej transakcji kupić cały indeks: zamiast inwestowania w poszczególne akcje spółek, które wchodzą w skład danego indeksu, może kupić jednostki ETF i uzyskać w ten sposób ekspozycję na indeks. Fundusze typu ETF pobierają bardzo niskie opłaty za zarządzanie, ich jednostki można łatwo kupić i zbyć, ponieważ są to produkty notowane na giełdach – powiedziała...

GPW: kolejny fundusz typu ETF wchodzi na warszawską giełdę!

Na Głównym Rynku GPW od dziś notowany jest fundusz Beta ETFTBSP,Polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland. Beta ETF TBSP to dziewiąty ETF notowany na GPW - Ubiegły rok był rokiem szczególnego rozwoju ETF-ów na światowych rynkach. Według danych ETFGI na koniec 2021 roku globalnie notowanych było 8500 ETF-ów, w których jest zgromadzonych około 10 bilionów USD w aktywach. Na GPW mamy notowanych 11 ETF-ów, dla których instrumentami bazowymi są indeksy akcyjne z rodziny WIG, a także indeksy notowane na zagranicznych rynkach. Beta ETF na indeks TBSP to pierwszy tego typu instrument w ofercie GPW, który daje ekspozycję na rynek obligacji. W skład indeksu wchodzą obligacje...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Jubileuszowa wystawa GPW zawitała w Radomiu

Uroczyste odsłonięcie wystawy w Radomiu wpisuje się w obchody 30-lecia funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wystawa zewnętrzna w skondensowanej formie przedstawia najważniejsze momenty historii GPW, przybliża historyczne siedziby warszawskiej giełdy, początki funkcjonowania rynku kapitałowego w powojennej Polsce i wyjaśnia znaczenie symboli giełdowych. Na tę ekspozycję składa się 20 plansz w języku polskim i angielskim. GPW: Uroczyste odsłonięcie wystawy w Radomiu wpisuje się w obchody 30-lecia funkcjonowania GPW - Giełda to jest najbardziej demokratyczny sposób pomnażania naszych oszczędności. Mając rachunek maklerski możemy z poziomu naszego komputera sprzedawać i kupować akcje czy inne instrumenty finansowe – podkreślał podczas otwarcia wystawy Marek Dietl, prezes Zarządu GPW. – Fundacja GPW prowadzi specjalny serwis internetowy „Giełda to proste” i uważamy, że faktycznie tak jest. Giełda,...

GPW wprowadza kolejne zmiany w Rodzinie Indeksów Giełdowych

20 grudnia 2021 r. GPW Benchmark wprowadziła do Rodziny Indeksów Giełdowych nowy indeks WIG140, który został wprowadzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego. Nowy indeks będzie mógł także stać się instrumentem bazowym pod nowe ETF-y. Największy udział w indeksie WIG140 mają obecnie spółki: PKO Bank Polski, PKN Orlen, Bank Pekao SA,PZU SA, KGHM, LPP, Dino Polska, Allegro, CD Projekt i Santander Polska.Jego pierwsza rewizja odbędzie się po sesji 18 marca 2022 r. GPW omawia wprowadzony w grudniu indeks WIG140 - WIG140 to indeks, w którego portfelu znajdują się akcje spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Jest to typowy indeks dochodowy, czyli taki, który oprócz cen transakcyjnych zawiera również informacje o dochodach z dywidend i praw poboru. Mamy nadzieję, że...

Obroty na GPW w grudniu spadły o 34,3% do 22,7 mld zł

W grudniu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,2 mld zł, czyli o 31,3% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 34,3% rdr do poziomu 22,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 078,9 mln zł, o 37,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 69 296,26 pkt i była o 21,5% wyższa niż przed rokiem. GPW odnotowało znaczący spadek obrotów Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 65,7% rdr do poziomu 404,8 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 68,0% rdr i wyniosła 372,9...
Symbol GPW na tle wykresu

Udana pierwsza sesja roku na GPW wpisuje się w scenariusz realizacji efektu stycznia

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews/ CMC Markets) - Styczeń na warszawskiej giełdzie zaczął się optymistycznie. WIG przebił poziom 70 000 pkt przy obrotach przekraczających 1 mld zł. Ponadto 11 spółek wyznaczyło co najmniej roczne maksimum notowań, a najsilniejszą branżą na rynku był gaming. Jeśli w 2022 r. ma się sprawdzić tytułowe powiedzenie, to przed nami bardzo dobry rok. Poniedziałkowa sesja na GPW upłynęła bowiem w optymistycznej atmosferze. Czołowe indeksy wyraźnie rosły. WIG20 zyskał 0,86 proc. i zaatakował średnią kroczącą z 50 sesji. Najmocniejszy był mWIG40, który wzrósł o 1,7 proc. i zaczął rok próbą wyjścia z układu korekty trendu wzrostowego. Warty odnotowania jest także fakt, że indeks małych spółek zyskał 1,5 proc. i oddalił się od okrągłych 20 000 pkt. Co więcej –...

GPW wzmacniania działania w obszarze zrównoważonego rozwoju

Rok 2021 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), obok 48 debiutów i aktywności inwestorów, stał również pod znakiem wzmacniania działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednym z kluczowych efektów tych działań jest przyjęta pod koniec 2021 r. Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025. Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025 kluczowym planem na przyszłość - W dokumencie „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” zawarliśmy nasze cele, których realizacja będzie drogowskazem dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej GPW. Nowa Strategia zakłada działania w trzech filarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego. Stawiamy sobie bardzo ambitne cele klimatyczne. Chcemy wspierać przejście na gospodarkę zeroemisyjną. Ambicją GK GPW jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50 proc. do końca 2025 roku, względem 2022 roku, z perspektywą zeroemisyjności...

GPW w strategii ESG zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50% do końca 2025

Warszawa, 29.12.2021 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przyjęła strategię ESG, zakładającą m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych grupy o 50% do końca 2025 r. (względem 2022 r.) z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 r., podała spółka. Nowa strategia zakłada działania w trzech filarach, tj.: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego. "Grupa GPW w ramach filaru środowiskowego wspiera przejście na niskoemisyjną gospodarkę. Ambicją Grupy jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych GK GPW o 50% do końca 2025 roku (względem 2022) z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 roku. Dodatkowo Grupa zamierza raportować kwestie klimatyczne zgodnie z wytycznymi klimatycznymi Komisji Europejskiej oraz TCFD, a także wprowadzać nowe zrównoważone środowiskowo produkty do końca 2025 r." - czytamy w dokumencie "Strategia ESG Grupy kapitałowej GPW 2025". Z...

GK GPW przyjęła Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) przyjęła „Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”, która określa ambicje i cele w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025. W Strategii znalazły się główne kierunki działań z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW. Grupa Kapitałowa GPW zdecydowała o strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025 - Od początków przedsiębiorczości sensem działania firm jest realizowanie celów biznesowych. Tym co ulega zmianie, są sposoby osiągania owych celów. Od końca XIX wieku, za sprawą chrześcijańskich przedsiębiorców z USA znane jest pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dziś, jeszcze lepiej niż w przeszłości, rozumiemy potrzebę rozwijania biznesu w sposób zrównoważony, czyli uwzględniający jego oddziaływanie na środowisko naturalne, kwestie społeczne i etyczne. Świętując 30-lecie funkcjonowania GPW...

GPW konsekwentnie realizuje Strategie Rozwoju Rynku Kapitałowego

Pomimo pandemii koronawirusa, w 2021 r. kontynuowano prace w związku z realizacją Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK).Spośród 90 zadań wskazanych w SRRK – 2/3 jest obecnie zrealizowanych lub znajduje się na zaawansowanym etapie wdrażania. GPW: realizację celów zawartych w SRRK zaplanowano do 2023 r. - W 2021 roku skupiliśmy się przede wszystkim na najbardziej namacalnych, zarówno dla inwestorów jak i emitentów zachętach do uczestniczenia w rynku kapitałowym – na nim zdobywać swój kapitał i lokować oszczędności. W przyjętych i podpisanych niedawno przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawach realizujących Polski Ład znalazły się dwie kluczowe ulgi. Pierwsza z nich to ulga na IPO, dzięki której przyszli emitenci giełdowi będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć 150 proc. kosztów poniesionych na debiut giełdowy. Z drugiej...

GPW ogłasza rozpoczęcie publikacji indeksu WIG140

Spółka GPW Benchmark od dzisiaj wprowadza do Rodziny Indeksów Giełdowych nowy indeks WIG140, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego. W skład portfela tego indeksu wchodzą pakiety akcji 140 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. GPW: od dziś rusza publikacja indeksu WIG140 Będzie to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu. Rewizje kwartalne indeksu będą przeprowadzane po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. - Nowy indeks to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez inwestorów, ale też istotne uzupełnienie aktualnej oferty GPW Benchmark w zakresie wskaźników rynku kapitałowego. Dzięki WIG140 inwestorzy będą mogli jednocześnie...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Porozumienie polsko-węgierskie w ramach Grupy Kapitałowej GPW

16 grudnia 2021 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange, podpisały Porozumienie Term Sheet w którym zadeklarowały powołanie do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions (CPS), działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych. Porozumienie Term Sheet zakłada, że po powołaniu CPS, Towarowa Giełda Energii będzie większościowym akcjonariuszem spółki. GPW podpisała Porozumienie Term Sheet Term Sheet określa ramowe warunki dalszych negocjacji. Ostateczny kształt ewentualnej umowy inwestycyjnej może odbiegać od początkowych założeń. Postanowienia Term Sheet nie mają charakteru wiążącego, a zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione będzie m.in. od przeprowadzenia przez GPW i TGE procesu „due diligence” i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych. - Gratuluję pomysłu i inicjatywy Prezesowi GPW Markowi Dietlowi. Wizjonerstwo...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje