XTB

Notowania Getin Holding ponad 18% w górę! Co się dzieje na akcjach banku?

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas czwartkowej sesji na GPW. Kurs Getin Holding SA (GPW: GTN) znajduje się na niższych poziomach niż podczas poprzednich notowań, mimo to, tuż przy wycenie widnieje informacja o kilkunastoprocentowych wzrostach. Wszystko za sprawą odcięcia rekordowo wysokiej dywidendy, którą spółka ogłosiła pod koniec marca 2023 r. ...
Napis bank na budynku

Sektor bankowy wygranym czwartkowej sesji! Trzy banki na rocznych maksimach!

Podczas trwania czwartkowej sesji giełdowej wszystkie podmioty wchodzące w skład indeksu WIG-BANKI, albo aprecjonują, albo oscylują blisko poziomów otwarcia. Ponad 3% wzrosty po pierwszych dwóch godzinach notowań odnotowały Bank Millennium SA (GPW: MIL) oraz Alior Bank SA (GPW: ALR). Oprócz tego trzy banki, notowane na GPW, znalazły się na...
Wzrosty i inwestor

Niemal 50% wzrosty podczas jednej sesji! Trzej wygrani piątkowej sesji na GPW

Podczas piątkowej sesji notowań aż 10 spółek z GPW znalazło się na swoich rocznych maksimach. Szczególną uwagę zwracają takie spółki jak: Getin Holding SA (GPW: GTN), LUBAWA SA (GPW: LBW) oraz Gobarto SA (GPW: GOB), które odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, tylko podczas trwającej sesji. Pierwsze miejsce na podium zajmuje Gobarto...

Przegląd dnia Comparic.pl: Inflacja z nowym rekordem. Getin Noble Bank przestaje istnieć!

Zapraszamy na przegląd najciekawszych artykułów opublikowanych w serwisie Comparic.pl. W piątek GUS opublikował najnowszy odczyt inflacji, który ponownie zaskoczył analityków. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał rano decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji należącego do Leszka Czarneckiego Getin Noble Banku. Natomiast cena złota wzrasta czwartą sesję z rzędu i zmierza do zakończenia...

Getin Holding: Decyzja BFG w sprawie Getin Noble Banku bez wpływu na wyniki

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - W wyniku decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) kapitały własne Getin Holding zmniejszą się o 12,98 mln zł, ale nie będzie to miało wpływu na wyniki, podała spółka. "Wartość akcji banku (66 771 592 akcji zwykłych na okaziciela) w bilansie emitenta wynosi 11.979 tys. zł. W związku...

Przymusowa restrukturyzacja. Walory Getin Holding pod presją

Jako powód decyzji Bankowy Fundusz Gwarancyjny wskazał złą kondycję finansową oraz rosnące ryzyko upadłości. BFG przejmie kontrolę nad bankiem Getin, 3 października. Przymusowa restrukturyzacja była konieczna również by zachować stabilność sektora bankowo-finansowego. Jak Getin Noble wpadł w kłopoty? Problemy Getin Noble Banku trwają już lata, zdaniem BFG bank był nie dokapitalizowany...

Getin Holding podtrzymuje plany sprzedaży Idea Bank Ukraina po unormowaniu sytuacji

Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - Po unormowaniu sytuacji na Ukrainie, Getin Holding będzie chciał sprzedać Idea Bank Ukraina. Priorytetem Getin Holding pozostają dezinwestycje i zwrot gotówki akcjonariuszom, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. "Priorytetem Getin Holding są dezinwestycje i zwrot pieniędzy akcjonariuszom. W perspektywie krótkoterminowej możliwości sprzedaży Idea Banku Ukraina są...

Getin Holding miał 8,58 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2022 r.

Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 8,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 14,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w II kw. 2022 r....

Getin Holding zwiększył odpisy na Idea Bank Ukraina do 230,58 mln zł

Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - Getin Holding zwiększył odpisy na Idea Bank Ukraina o 3,63 mln zł do 230,58 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 199,33 mln zł na poziomie jednostkowym, podała spółka. Getin Holding podjął decyzję o zwieszeniu odpisów na Idea Bank Ukraina podczas przeglądu. "Odpisy te obciążyły odpowiednio skonsolidowany wynik...

Getin Holding i Getin Noble Bank chcą sprzedać Meiji Yasuda akcje TU Europa do końca VI

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Getin Holding oraz Getin Noble Bank sprzedadzą wszystkie posiadane akcje Towarzystwa Ubezpieczeń Europa (TU Europa) na rzecz HDI International oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company do końca czerwca, podały Getin Holding i Getin Noble Bank. Getin Holding sprzeda 7,46% akcji TU Europa na rzecz Meiji Yasuda...
Flaga ukrainy

Getin Holding liczy na odbudowę banku na Ukrainie po wojnie i stopniowe odwracanie odpisów

Getin Holding dokonał odpisu 98% wartości swoich aktywów ukraińskich, ale liczy na odbudowę Idea Bank Ukraina po zakończeniu wojny, co pozwoliłoby na stopniowe odwracanie odpisów, poinformowali przedstawiciele Holdingu. "Bank ma bardzo efektywny model biznesowy i przez ostatnie cztery lata stabilnie zarabiał powyżej 50% zwrotu na kapitale, a zatem bank ma...

Getin Holding miał 218,68 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2022 r.

Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 218,68 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w I...

Getin Holding: Odpisy zw. z Ukrainą na 222,9 mln zł obciążyły wyniki skons. w I kw.

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Odpisy aktualizujące wartość aktywów Getin Holding związane z ukraińskimi aktywami grupy w wysokości 222,9 mln zł brutto na poziomie skonsolidowanym i 192,3 mln zł brutto na poziomie jednostkowym obciążyły wyniki I kw. 2022 r., podała spółka. Zarząd Getin Holding podał, że zlecił niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie testu...

Getin Holding liczy na otwieranie kolejnych oddziałów Idea Bank Ukraina

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Należący do Getin Holding Idea Bank Ukraina funkcjonuje normalnie jak na warunki wojenne na Ukrainie i planuje zwiększanie liczby otwartych placówek. Obecnie otwieranych jest 50-55 z 75 oddziałów, poinformował prezes Holdingu Piotr Kaczmarek. "Bank działa - jeśli można to przyłożyć do realiów wojennych - normalnie, jak...

Getin Holding miał 52,13 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2021 r.

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 52,13 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 29,66 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w 2021 r. wyniosła...

Getin Holding zapisał się na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji M.W. Trade

Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Getin Holding zapisał się na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji M.W. Trade w liczbie 4 298 301 sztuk, stanowiących 51,27% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podał holding. "Zarząd Getin Holding S.A. w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na...
Getin Noble

Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank Ukraina uległa rozwiązaniu

Warszawa, 28.02.2022 (ISBnews) - W związku z brakiem spełnienia wszystkich warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina do 25 lutego 2022 r. umowa uległa rozwiązaniu, podał Getin Holding. "Zarząd Getin Holding S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. dotyczącego zawarcia przez emitenta, jako...

Getin Holding ma zgodę Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na sprzedaż Idea Bank Ukraina

Warszawa, 04.02.2022 (ISBnews) - Komitet Antymonopolowy Ukrainy wydał zgodę na nabycie przez First Ukrainian International Bank akcji Idea Bank Ukraina, które zapewni przekroczenie 50% głosów w najwyższym organie zarządczym banku, podał sprzedający - Getin Holding. "Tym samym spełnił się jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina określonych w...

Getin Holding uzgodnił sprzedaż 51,27% akcji MW Trade w wezwaniu po 5 zł/szt.

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Getin Holding zawarł z M.W. Trade (MWT), Beyondream Investments Ltd (BI) oraz Rafałem Wasilewskim umowę przewidującą, że Getin Holding sprzeda w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji MW Trade wszystkie posiadane walory tej spółki, tj. 4 298 301, stanowiące 51,27% kapitału, po cenie 5...

NWZ Getin Holding zdecydowało o obniżeniu kapitału zakład. do 18,98 mln zł

Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego do kwoty 18,98 mln zł z 759,07 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,1 zł z 4 zł w celu przeniesienia kwoty 550,34 mln zł do kapitału zapasowego oraz wypłaty akcjonariuszom 189,77 mln zł dywidendy,...

Getin Holding: Wypłata ok. 189 mln zł dywidendy planowana jest w XI 2022 r.

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding spodziewa się, że wypłata dywidendy w kwocie ok. 189 mln zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego do 18,9 mln zł nastąpi w listopadzie przyszłego roku. Kwota dywidendy w przyszłości - z części kapitału zapasowego, szacowana obecnie na ok. 200 mln zł - mogłaby...

NWZ Getin Holding zdecyduje 21 XII o obniżeniu kapitału zakład. do 18,98 mln zł

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego do 18,98 mln zł z 759,07 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,1 zł z 4 zł w celu przeniesienia kwoty 550,34 mln zł do kapitału zapasowego oraz wypłaty akcjonariuszom 189,77 mln zł dywidendy, wynika...
Getin Noble

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Ukraina 

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z First Ukrainian International Bank jako kupującym, podał holding. Cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie równowartość w euro 1,072 wartości księgowej banku na koniec 2021 r. GH oczekuje, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży...

Getin Holding: Proces sprzedaży aktywów ukraińskich jest ‘mocno zaawansowany’

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Proces sprzedaży aktywów na Ukrainie jest mocno zaawansowany, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. Według niego, decyzja akcjonariuszy co do zakresu i rodzaju działalności holdingu w przyszłości może zostać podjęta wcześniej niż w I poł. 2022 roku. "Proces sprzedaży jest mocno zaawansowany. Na razie udaje nam...
Money, pieniądze, Comparic

Getin Holding miał 25,65 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. br.

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 25,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (ogółem - z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w...

Getin Holding sprzedał 100% akcji Grupy Idea Bank Rumunia

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła równowartość w euro kwoty 213 mln RON (tj. ok. 199 mln zł). Uzyskana cena stanowi...

Getin Holding ma zgodę organu antymonopolowego na sprzedaż Idea Bank Rumunia

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Rumuński organ antymonopolowy - Consiliul Concurenţei - oraz Najwyższa Rada Obrony Narodowej Rumunii wydały decyzję o braku sprzeciwu w odniesieniu do planowanej sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia, podał Getin Holding. "Zarząd Getin Holding w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 2 czerwca 2021...

Getin Holding: Narodowy Bank Rumunii wydał zgodę na sprzedaż Idea Bank Rumunia

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Banca Transilvania uzyskał zgodę Narodowego Banku Rumunii na kupno akcji Idea Bank Rumunia, podał Getin Holding. "Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku, zawierającego informację o zawarciu przez emitenta wraz z Getin...

Getin Holding poinformuje o decyzjach strategicznych do końca I poł. 2022 r.

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Getin Holding podtrzymuje zamiar sfinanalizowania sprzedaży aktywów rumuńskich do końca tego roku, liczy także, że najpóźniej do końca II kwartału przyszłego roku zbędzie aktywa na Ukrainie, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. W połowie 2022 r. holding zamierza poinformować rynek, jakie decyzje co do dalszego istnienia lub...

Getin Holding miał 14,72 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w II kw. br.

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 14,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej (ogółem - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej i udziałom niekontrolującym) w II...
Getin Noble

Getin Noble zyskuje ponad 16% w trakcie piątkowej sesji

W trakcie dzisiejszych notowań Getin Noble, tak więc bank należący do Leszka Czarnieckiego, do którego należał również Idea Bank (przymusowa restrukturyzacja), notuje bardzo dynamiczny wzrost swojej wyceny, który sięga obecnie ponad 16%. Warto wskazać, że tydzień temu inwestorzy również obserwowali spektakularne wzrosty, sięgające nawet 30%, jednak finalnie bank wzrósł...

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Rumunia za ok. 43 mln euro

Getin Holding wraz z Getin International w likwidacji (GISA) zawarł warunkową umowę sprzedaży przez Holding akcji Idea Bank Rumunia oraz sprzedaży przez GISA akcji banku i spółki Idea Investment na rzecz Banca Transilvania i BT Investments, podał Holding. Łączna cena za te aktywa wyniesie ok. 213 mln RON (tj....

Zarząd Getin Holding został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Getin Holding powołała dotychczasowych członków zarządu - prezesa Piotra Kaczmarka oraz wiceprezesa Piotra Miałkowskiego na nową wspólną kadencję, podała spółka. Piotr Kaczmarek jest prezesem Getin Holding od 2014 roku. W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank. Piotr Miałkowski został powołany na wiceprezesa Getin Holding począwszy...

Getin Holding podtrzymuje oczekiwania wyniku z dz. kont. nie gorszego niż w 2020

Po wynikach I kw. br. Getin Holding podtrzymuje oczekiwania uzyskania w całym 2021 r. wyniku z działalności kontynuowanej na poziomie nie gorszym niż w ub.r., poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Getin Holding podtrzymuje swoje oczekiwania dotyczące wyników w 2021 r. "Podtrzymuję tę wypowiedź absolutnie. Mamy wrażenie, że w tych warunkach...

Getin Holding miał 16,73 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2021 r.

Getin Holding odnotował 16,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 15,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Getin Holding przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowana strata netto z działalności zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw....

Millenium i mBank zyskują ponad 5% po wtorkowym (de facto) braku decyzji SN

Wczorajszy dzień obfitował w wiele emocjonujących punktów, na czele z alarmem bombowy, który doprowadził do ewakuacji SN, który to rozprawiał w kwestii frankowiczów. Finalnie została podjęta decyzja o wysłaniu zapytań do kilku instytucji (m.in. KNF, RPO, czy też Rzecznika Finansowego). Taki obrotów spraw sprzyja bankom, które posiadają znaczący portfel...

GH chce sprzedać aktywa zagr. w 1,5 roku, przedstawić nową strategię w poł. 2022

Getin Holding oczekuje, że w ciągu roku - półtora zamknie transakcje sprzedaży aktywów zagranicznych i w połowie 2022 roku będzie chciał poinformować rynek o swojej nowej strategii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Według zarządu, wyniki z działalności kontynuowanej za 2021 rok nie powinny być gorsze od ubiegłorocznych. Getin Holding chce sprzedać aktywa zagr....

Getin Holding miał 30,9 mln zł zysku netto z działalności kont. w IV kw. 2020

Getin Holding odnotował 30,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r., podała spółka w prezentacji. Getin Holding przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. ub.r. wyniosła 161,6 mln zł, podano...

Getin Holding: Oferent zrezygnował ze złożenia oferty na Idea Bank Ukraina

Oferent działający na rynku ukraińskim poinformował Getin Holding, że nie złoży wiążącej oferty zakupu od Holdingu 100% akcji spółki Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz 100% udziału w New Finance Service (NFS) z siedzibą w Kijowie, podał Getin. Getin Holding: Oferent działający na rynku ukraińskim ,poinformował, że nie złoży...

Getin Holding: Idea Bank Białoruś miał 9,32 mln BYN zysku netto w 2020 r.

Idea Bank Białoruś - spółka zależna Getin Holding - odnotował 9,32 mln BYN (14,86 mln zł) zysku netto w 2020 r., podał Getin Holding. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 16,69 mln BYN (26,63 mln zł) w 2020 r. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2,45 mln BYN (3,91 mln...

Getin Holding otrzyma łącznie ok. 42,3 mln zł dywidend z Idea Bank Ukraina i NFS

Getin Holding otrzyma ok. 20,92 mln zł dywidendy od Idea Bank Ukraina (IBU) oraz ok. 21,41 mln zł z ukraińskiej spółki New Finance Service (NFS), podał holding. Getin Holding otrzyma łącznie ok. 42,3 mln zł dywidend "Idea Bank Ukraina w drodze decyzji jedynego akcjonariusza podjętej w dniu 17 marca 2021 r. postanowił...

Getin Holding przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje ws. Idea Bank Ukraina

Getin Holding podpisał z oferentem działającym na rynku ukraińskim porozumienie, w którym zezwolił mu na przeprowadzenie due diligence spółek Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz New Finance i przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje dotyczące zakupu tych spółek na okres do 30 kwietnia 2021 roku, podał Getin Holding. Getin Holding...

Przymusowa restruk. i umorzenie akcji IB obciążą wynik GH o 151,17 mln zł w 2020

W wyniku przymusowej restrukturyzacji i umorzenia akcji Idea Banku, wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 rok zostanie obciążony kwotą 151 172 tys. zł, a zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie również 151 172 tys. zł, podał GH. Getin Holding podał, że dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji...
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

WIG Banki zalała czerwień po słowach prezesa NBP, Adama Glapińskiego.

Giełdowy Indeks WIG Banki traci na wtorkowej sesji (tj. 30 grudnia) już ponad 1% po słowach prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Adama Glapińskiego, o możliwości dalszego obniżania poziomu stóp procentowych w 1 kwartale 2021 roku. Pomimo (de facto) zerowych stóp procentowych, problemów sektora bankowego czy też rosnącej inflacji bank...
Siedziba główna GPW

Getin Holding spodziewa się sporego zainteresowania inwestorów aktywami w Rumunii

Getin Holding ocenia, że aktywa Grupy Idea Banku w Rumunii są bardzo atrakcyjne dla inwestorów i oczekuje, że w I kwartale 2021 r. będzie znany zarówno ich nabywca, jak i wartość transakcji, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Getin Holding: aktywa Grupy Idea Banku w Rumunii są bardzo atrakcyjne dla inwestorów "Zakładam, że...
Getin Noble

Getin Holding miał 11,63 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2020

Getin Holding odnotował 11,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 51,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. wyniósł 8,85...

Getin Holding nie oczekuje znaczącego wpływu wakacji kredytowych na wyniki

Getin Holding nie spodziewa się, że wakacje kredytowe realizowane przez banki z grupy wpłyną znacząco na wyniki grupy w kolejnych kwartałach i widzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że w całym roku "zyski będą satysfakcjonujące", poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding nie widzi potrzeby dokapitalizowania swoich zagranicznych aktywów i liczy, że do...

Getin Holding miał 6,11 mln zł zysku netto, 19,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Getin Holding odnotował 6,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 35,45 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 17,28 mln zł w II kw. wobec 26,26 mln zł rok wcześniej. Getin Holding odnotował 6,11 mln zł...

Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding

Krzysztof Florczak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Holding ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, podała spółka. Getin Holding: Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu "Pan Krzysztof Florczak swoją decyzję umotywował zaangażowaniem w projekty biznesowe realizowane w innej spółce grupy kapitałowej Getin Holding" - czytamy w...
gość kopnięty przez buta na sprężynie

Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank na Ukrainie została rozwiązana

Umowa sprzedaży 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji została rozwiązana, podał Getin Holding. Umowa rozwiązana z powodu niepodpisania certyfikatu cenowego "Z dniem 25 czerwca 2020 r. warunkowa umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina zawarta...

Getin Holding: Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI

Termin, do którego powinno nastąpić przeniesienie na kupujących własności akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, przewidziany w warunkowej umowie sprzedaży Idea Bank Ukraina i LLC New Finance Service (NFS), został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku, podał Getin Holding. Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI "Zarząd Getin...
Getin Noble

Getin Holding z 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

Zgodnie z raportem, Getin Holding odnotował 47,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 16,4 mln zł zysku rok wcześniej. 71,5 mln zł zysku netto grupy z biznesu ukraińskiego - W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Getin Holding [GTN] – Gorące spółki dnia

Asbis jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Notowania spółki w ostatnim czasie lekko wzrosły i na wykresie widoczna jest próba ataku na ważny opór w rejonie 2,50 zł. Spółka ma za sobą sporą przecenę i takie wybicie mogłoby bardziej uaktywnić...

Getin Holding chce sprzedać Idea Bank, znalazł się potencjalny nabywca. Akcje w górę o 12%

Getin Holding podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie, podał holding. Fundusz ma wyłączność...
Getin Noble

Zapiski giełdowego spekulanta: Getin Holding – wyraźna poprawa wyników

Getin Holding – w poniedziałek już po zakończeniu sesji spółka przekazała raport z wynikami za drugi kwartał. W tym okresie firma wypracowała 36,24 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 184 mln zł straty netto. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 251,8 mln zł wobec 230,12 mln...

Getin Holding z mocną poprawą wyników. Akcje w górę o 6%

Getin Holding odnotował 36,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 184,03 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 251,8 mln zł wobec 230,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął...
Getin Noble

Banki Czarneckiego mocno w górę, Getin +16%, Ideabank +14%

Banki Leszka Czarneckiego bardzo dobrze rozpoczynają poniedziałkową sesję. Jeszce przed godziną 10:00 akcje Getin Banku i Idea Banku rosną po kilkanaście procent. Co prawda to jeszcze nic, zestawiając obecne wzrosty do silnego trendu spadkowego w jakim znajdujemy się od dłuższego czasu, niemniej korekta wzrostowa jest jak najbardziej możliwa. Zobaczmy...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Przegląd GPW – CD Projekt mocno w górę, zyskuje też Alior. Getin w dół

Dzisiejsza sesja na GPW rozpoczyna się od wzrostów. Indeks WIG20 dociera jednak do strefy oporowej, gdzie wyraźnie odbija, niwelując poranne wzrosty. Akcje CD Projekt znajdują się na najwyższych poziomach w historii. Ruch w górę możemy także obserwować na akcjach Alior Banku. Z kolei najsłabiej w poniedziałek 10 czerwca radzi...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Kania i Bogdanka mocno w górę, Getin w dół

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w czwartek, najmocniej zyskują Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)G, po godzinie  10:00 jest to ruch na ponad +8%. Od wzrostów (+5,0%) piątkową sesję rozpoczyna także Lubelski...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – TSGames mocno w górę, Intercars w dół

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w czwartek, najmocniej zyskuje Ten Square Games SA (TEN), po godzinie 9:30 jest to ruch na ponad +4,5%. Od wzrostów (+2,0%) czwartkową sesję rozpoczyna także 11 bit...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Rafako w górę na otwarciu, tracą Getin i Ursus

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w czwartek, najmocniej zyskuje Rafako SA (RFK), po godzinie 9:20 jest to ruch na blisko +2%. Najgorzej radzi sobie Ursus SA (URS), spółka traci po otwarciu ponad 9%. Od...
Leszek Czarnecki

Spółki Leszka Czarneckiego oddają zyski z początku tygodnia

Spółki Leszka Czarneckiego starały się w ostatnim czasie odrobić chociaż część strat z 2018 roku. Rajd wzrostowy rozpoczął się w ostatnim tygodniu stycznia, Wczoraj z kolei ustanawiane były nowe maksima, jednak ostatecznie sesja zakończyła się na poziomie niższym od otwarcia. Zainteresowanie spółkami Leszka Czarneckiego wzrosło po doniesieniach o potencjalnej sprzedaży banków Idea oraz...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Tarczyński, Getin Holding

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Tarczyński powołuje Członka Zarządu Grupa Tarczyński jest wiodącym...
Getin Noble

Getin Holding – niemal 14 mln zł zysku w III kw, akcje drożeją o 6%

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. Spółka opublikowała raport z wynikami za III...
Getin Noble

Getin Holding [GTN] – negatywny sentyment dołuje kurs – analiza na zamówienie

Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A., założona przez dra Leszka Czarneckiego, to jedna z najszybciej rozwijających się polskich grup finansowych. Spółka traci na wartości niemal nieustannie od ponad roku, w 2018 przecena przekracza już 80%. Powody takiego stanu rzeczy są dość znane. Główne to wiązanie spółki ze sprawą GetBack, gdyż Idea...
Gorące spółki dnia

Getin Holding [GTN], Tower Investments [TOW] – Gorące spółki dnia 24.09.2018

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring. Podczas sesji z minionego piątku spółka dostarczyła na rynek szereg informacji, które wywołały silny ruch wzrostowy na bardzo mocno wyprzedanych akcjach....

Getin Holding -191,59 mln zł straty w II kwartale, akcje rosną o 13%

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka właśnie opublikowała wyniki za II kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu. Bank odnotował 191,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w II...
Getin Noble

DM BOŚ obniża rekomendację i cenę docelową Getin Noble

W marcowym raporcie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ) obniża rekomendację akcji Getin Noble do "niedoważaj" oraz cenę docelową do 1,45 zł. "Getin Noble należy do tych nielicznych banków, których przygniotła wysokość podatku bankowego i zostały zmuszone do wdrożenia planu restrukturyzacji. W  efekcie Bank uniknął zapłacenia podatku, ale mimo tego...
gorące spółki dnia

Arctic [ATC], Getin Holding [GTN] – Gorące spółki dnia 15.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Arctic jako spółka holdingowa realizuje działalność w zakresie produkcji i sprzedaży papieru oraz działalność pokrewną poprzez spółki zależne. Spółka drożała podczas czwartkowej sesji...
wolumen

Przed zamknięciem. RGR na Orle Białym [OBL], pozytywny sygnał na Getinie [GTN]

Orzeł Biały D1 Orzeł Biały zajmuje się produkcją ołowiu rafinowanego oraz przetwarzaniem zużytych akumulatorów ołowiowych. Kurs Spółki znajdował się w trendzie wzrostowym od początku ubiegłego roku. Ostatnio jednak pojawiły się sygnały zapowiadające odwrócenie. Najpierw nastąpiło przełamanie czerwonej linii trendu wzrostowego. Ta linia przechodziła przez trzy punkty zwrotne, więc jej przełamanie...