Conotoxia

Getin Holding: Wypłata ok. 189 mln zł dywidendy planowana jest w XI 2022 r.

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding spodziewa się, że wypłata dywidendy w kwocie ok. 189 mln zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego do 18,9 mln zł nastąpi w listopadzie przyszłego roku. Kwota dywidendy w przyszłości - z części kapitału zapasowego, szacowana obecnie na ok. 200 mln zł - mogłaby zostać wypłacona na początku 2023 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Getin Holding nie planuje na razie delistingu. Getin Holding poinformował dziś, że proponuje obniżenie kapitału zakładowego o 740,1 mln zł do kwoty 18,9 mln zł poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 4 zł obecnie do 0,1 zł na zakończenie operacji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie zostało zwołane na 21 grudnia br. "Obniżenie będzie się dokonywać w dwóch częściach - pierwsza to jest...

NWZ Getin Holding zdecyduje 21 XII o obniżeniu kapitału zakład. do 18,98 mln zł

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego do 18,98 mln zł z 759,07 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,1 zł z 4 zł w celu przeniesienia kwoty 550,34 mln zł do kapitału zapasowego oraz wypłaty akcjonariuszom 189,77 mln zł dywidendy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołanego na 21 grudnia. "Obniża się kapitał zakładowy spółki o kwotę 740 092 633,8 zł, to jest z kwoty 759 069 368 zł do kwoty 18 976 734,2 zł. Obniżenie kapitału zakładowego spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 3,9 zł to jest z kwoty 4 zł kwoty 0,1 zł" - czytamy w projekcie uchwały. "Obniżenie kapitału zakładowego następuje: 1) w celu wypłaty...
Getin Noble

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Ukraina 

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z First Ukrainian International Bank jako kupującym, podał holding. Cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie równowartość w euro 1,072 wartości księgowej banku na koniec 2021 r. GH oczekuje, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży ukraińskich aktywów nastąpi w I kw. 2022 r. "Wg stanu na 30 września br. wartość księgowa banku wynosiła równowartość ok. 37,9 mln euro, a zatem cena na ten dzień wyniosłaby ok. 40,7 mln euro. Cena zostanie powiększona o zysk netto banku wygenerowany w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do końca miesiąca poprzedzającego finalizację umowy" - czytamy w komunikacie. Finalizacja transakcji wymaga m.in. uzyskania zgody Narodowego Banku Ukrainy oraz urzędu antymonopolowego. "Przeniesienie...

Getin Holding: Proces sprzedaży aktywów ukraińskich jest ‘mocno zaawansowany’

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Proces sprzedaży aktywów na Ukrainie jest mocno zaawansowany, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. Według niego, decyzja akcjonariuszy co do zakresu i rodzaju działalności holdingu w przyszłości może zostać podjęta wcześniej niż w I poł. 2022 roku. "Proces sprzedaży jest mocno zaawansowany. Na razie udaje nam się zarządzać tak tym bankiem, żeby ten proces sprzedaży go nie naruszał. Bank pracuje i świetnie sobie radzi, a my staramy się go sprzedać w najlepszy możliwy sposób" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji. Jak poinformował, holding zdecydował o podwyższeniu kapitału banku na Ukrainie o 100 mln UAH. "Jednocześnie sprzedajemy i podwyższamy kapitał, te dwie rzeczy się zazwyczaj jednocześnie nie zdarzają, ale jest to absolutnie uzasadnione - regulator ukraiński zwiększa wymogi kapitałowe dla...
Money, pieniądze, Comparic

Getin Holding miał 25,65 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. br.

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 25,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (ogółem - z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w III kw. br. wyniósł 32,24 mln zł wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej grupa odnotowała w tym okresie 32,31 mln zł zysku wobec 9,97 mln zł zysku rok wcześniej. "W III kwartale 2021 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 32,2 mln zł i był ponad trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Minione dwa kwartały to okres przede wszystkim ożywienia...

Getin Holding sprzedał 100% akcji Grupy Idea Bank Rumunia

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła równowartość w euro kwoty 213 mln RON (tj. ok. 199 mln zł). Uzyskana cena stanowi 0,91 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady ds. Konkurencji. "Zakończona z sukcesem transakcja sprzedaży naszych rumuńskich aktywów jest kolejnym dowodem na zdolność Holdingu do budowy wartości dla akcjonariuszy. Jako grupa wykorzystaliśmy potencjał, jaki w ostatnich latach charakteryzował rynki Europy Południowo-Wschodniej, w tym w szczególności rumuński. Jestem dumny, że stworzony przez nas bank znajdzie swoje...

Getin Holding ma zgodę organu antymonopolowego na sprzedaż Idea Bank Rumunia

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Rumuński organ antymonopolowy - Consiliul Concurenţei - oraz Najwyższa Rada Obrony Narodowej Rumunii wydały decyzję o braku sprzeciwu w odniesieniu do planowanej sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia, podał Getin Holding. "Zarząd Getin Holding w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, dotyczącego zawarcia przez emitenta wraz z Getin International S.A. w likwidacji we Wrocławiu, jako sprzedający, z Banca Transilvania S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia i BT Investments S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia, jako kupującymi, warunkowej umowy sprzedaży m.in. akcji Idea Bank Rumunia, informuje, że dzisiaj powziął informację o wydaniu przez Najwyższą Radę Obrony Narodowej Rumunii (Consiliul Suprem de Apărare a Ţării) decyzji, zgodnie z którą nie stwierdzono okoliczności,...

Getin Holding: Narodowy Bank Rumunii wydał zgodę na sprzedaż Idea Bank Rumunia

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Banca Transilvania uzyskał zgodę Narodowego Banku Rumunii na kupno akcji Idea Bank Rumunia, podał Getin Holding. "Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku, zawierającego informację o zawarciu przez emitenta wraz z Getin International S.A. w likwidacji we Wrocławiu, jako sprzedający, z Banca Transilvania S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia i BT INVESTMENTS S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia, jako kupującymi, warunkowej umowy sprzedaży m.in. akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, emitent niniejszym informuje, że w dniu 10 września 2021 roku Narodowy Bank Rumunii wydał zgodę na nabycie przez kupujących akcji Idea Bank Rumunia" - czytamy w komunikacie. W czerwcu br....

Getin Holding poinformuje o decyzjach strategicznych do końca I poł. 2022 r.

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Getin Holding podtrzymuje zamiar sfinanalizowania sprzedaży aktywów rumuńskich do końca tego roku, liczy także, że najpóźniej do końca II kwartału przyszłego roku zbędzie aktywa na Ukrainie, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. W połowie 2022 r. holding zamierza poinformować rynek, jakie decyzje co do dalszego istnienia lub być może - zmiany profilu działalności - podjęli akcjonariusze. "W tej chwili zadaniem zarządu jest dalsza akumulacja gotówki, bo mamy de facto dwie duże transakcje w perspektywie - Rumunia jest wciąż nie zamknięta i prowadzimy Ukrainę. Dopiero po zakończeniu tych transakcji - a szacujemy, że Rumunia jeszcze w tym roku, ale Ukraina - w najlepszym wypadku w pierwszym kwartale, jak nie drugim przyszłego roku, to będzie taki trigger odpowiedzi na...

Getin Holding miał 14,72 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w II kw. br.

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 14,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej (ogółem - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej i udziałom niekontrolującym) w II kw. br. wyniósł 15 mln zł wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej grupa odnotowała w tym okresie 166,77 mln zł straty wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 57,27 mln zł wobec 49,8 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 12,86 mln zł wobec 6,83 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem wyniosły 3,81 mld zł...
Getin Noble

Getin Noble zyskuje ponad 16% w trakcie piątkowej sesji

W trakcie dzisiejszych notowań Getin Noble, tak więc bank należący do Leszka Czarnieckiego, do którego należał również Idea Bank (przymusowa restrukturyzacja), notuje bardzo dynamiczny wzrost swojej wyceny, który sięga obecnie ponad 16%. Warto wskazać, że tydzień temu inwestorzy również obserwowali spektakularne wzrosty, sięgające nawet 30%, jednak finalnie bank wzrósł wtedy o skromne 2,5%. Getin Noble zyskuje 16,48% w trakcie piątkowej sesji. WSA oddala skargę (od Getin Holding) w sprawie Idea Banku. Tydzień temu spółka również mocno rosła w trakcie sesji po wynikach za 2 kw., jednak finalnie bank zamknął się ze zwyżką jedynie 2,5%. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Getin Noble zyskuje 16,48% W trakcie dzisiejszej sesji Getin Noble Bank notuje gigantyczny wzrost swojej giełdowej wyceny....

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Rumunia za ok. 43 mln euro

Getin Holding wraz z Getin International w likwidacji (GISA) zawarł warunkową umowę sprzedaży przez Holding akcji Idea Bank Rumunia oraz sprzedaży przez GISA akcji banku i spółki Idea Investment na rzecz Banca Transilvania i BT Investments, podał Holding. Łączna cena za te aktywa wyniesie ok. 213 mln RON (tj. ok. 43 mln euro). Getin Holding sprzeda na rzecz BT 2 519 756 098 akcji stanowiących 99,99999996031% kapitału zakładowego Idea Bank Rumunia. GISA sprzeda na rzecz BT Investments 1 akcję stanowiącą 0,00000003969% kapitału zakładowego banku oraz 87 akcji stanowiących 0,0038659% kapitału zakładowego Idea Investment Rumunia  - spółki zależnej Idea Banku Rumunia (na rzecz BT), podano w komunikacie. Idea Bank Rumunia to bank obsługujący klientów indywidualnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, oferujący kredyty,...

Zarząd Getin Holding został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Getin Holding powołała dotychczasowych członków zarządu - prezesa Piotra Kaczmarka oraz wiceprezesa Piotra Miałkowskiego na nową wspólną kadencję, podała spółka. Piotr Kaczmarek jest prezesem Getin Holding od 2014 roku. W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank. Piotr Miałkowski został powołany na wiceprezesa Getin Holding począwszy od 11 lutego br., zaś w latach 2018-2020 był wiceprezesem Idea Banku. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pgnig kurs akcji | prognozy btc | lotos kurs | notowania pekao | notowania amica | akcje neuca | kurs kruk |

Getin Holding podtrzymuje oczekiwania wyniku z dz. kont. nie gorszego niż w 2020

Po wynikach I kw. br. Getin Holding podtrzymuje oczekiwania uzyskania w całym 2021 r. wyniku z działalności kontynuowanej na poziomie nie gorszym niż w ub.r., poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Getin Holding podtrzymuje swoje oczekiwania dotyczące wyników w 2021 r. "Podtrzymuję tę wypowiedź absolutnie. Mamy wrażenie, że w tych warunkach potrafimy sobie radzić i jeśli kolejne kwartały będą podobne do pierwszego, to wydaje mi się, że mamy absolutne prawo powiedzieć, że będzie dobrze. Zarówno na Ukrainie, jak i w Rumunii obserwujemy kontynuację tego trendu w II kwartale" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji prasowej. Zwrócił uwagę, że na rynkach zagranicznych Holdingu - tj. na Ukrainie i w Rumunii - grupa obserwuje "postcovidowy popyt kredytowy" oraz ożywienie zarówno konsumpcji, jak i działalności...

Getin Holding miał 16,73 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2021 r.

Getin Holding odnotował 16,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 15,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Getin Holding przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowana strata netto z działalności zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. br. wyniosła 2,82 mln zł wobec 216,17 mln zł straty rok wcześniej. Łącznie zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 13,9 mln zł wobec 200,6 mln zł straty rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 68,85 mln zł wobec 74,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 20,71 mln zł wobec 26,6 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem wyniosły 4,32 mld zł na koniec I kw....
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje