Conotoxia

Przegląd dnia Comparic.pl: Inflacja z nowym rekordem. Getin Noble Bank przestaje istnieć!

Zapraszamy na przegląd najciekawszych artykułów opublikowanych w serwisie Comparic.pl. W piątek GUS opublikował najnowszy odczyt inflacji, który ponownie zaskoczył analityków. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał rano decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji należącego do Leszka Czarneckiego Getin Noble Banku. Natomiast cena złota wzrasta czwartą sesję z rzędu i zmierza do zakończenia tygodnia zwyżką o 1,7%. Inflacja znów przyspieszyła! To już ponad 17%. Ceny rosną najszybciej od 25 lat W piątek, 30 września 2022 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że według wstępnych danych, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły we wrześniu br. w stosunku do poprzedniego miesiąca, tj. do sierpnia br. o 1,6 proc., a w stosunku do września 2021 r. aż o 17,2 proc., co...

Getin Holding: Decyzja BFG w sprawie Getin Noble Banku bez wpływu na wyniki

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - W wyniku decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) kapitały własne Getin Holding zmniejszą się o 12,98 mln zł, ale nie będzie to miało wpływu na wyniki, podała spółka. "Wartość akcji banku (66 771 592 akcji zwykłych na okaziciela) w bilansie emitenta wynosi 11.979 tys. zł. W związku z umorzeniem akcji banku w konsekwencji jego przymusowej restrukturyzacji wycena akcji banku zostanie spisana do zera, w wyniku czego kapitały własne emitenta na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym zostaną obniżone o tę kwotę (11.979 tys. zł). Decyzja BFG nie ma wpływu na wynik emitenta" - czytamy w komunikacie. Getin Holding poinformował również, że jest w trakcie analizy co do podjęcia kroków prawnych dotyczących ochrony inwestycji w Getin Noble Bank. BFG podał wcześniej dziś,...

Przymusowa restrukturyzacja. Walory Getin Holding pod presją

Jako powód decyzji Bankowy Fundusz Gwarancyjny wskazał złą kondycję finansową oraz rosnące ryzyko upadłości. BFG przejmie kontrolę nad bankiem Getin, 3 października. Przymusowa restrukturyzacja była konieczna również by zachować stabilność sektora bankowo-finansowego. Jak Getin Noble wpadł w kłopoty? Problemy Getin Noble Banku trwają już lata, zdaniem BFG bank był nie dokapitalizowany na kwotę kilku miliardów złotych, a obecna działalność finansowa banku jest na tyle słaba, że nic nie wskazuje na odsunięcie problemów poprzez poprawę rentowności. Uiszczona w 2018 roku ostatnia wpłata blisko 500 mln PLN ze strony założyciela banku, Leszka Czarneckiego nie miała szans odwrócić skali problemów. Restrukturyzacja nie wydaje się być dużym obciążeniem dla sektora bankowego, suma bilansowa Getin Noble Bank 45 mld zł plasuje go na 9 miejscu w kraju, daleko...

Getin Holding podtrzymuje plany sprzedaży Idea Bank Ukraina po unormowaniu sytuacji

Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - Po unormowaniu sytuacji na Ukrainie, Getin Holding będzie chciał sprzedać Idea Bank Ukraina. Priorytetem Getin Holding pozostają dezinwestycje i zwrot gotówki akcjonariuszom, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. "Priorytetem Getin Holding są dezinwestycje i zwrot pieniędzy akcjonariuszom. W perspektywie krótkoterminowej możliwości sprzedaży Idea Banku Ukraina są iluzoryczne, pozostaje jednak naszym celem po unormowaniu sytuacji" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji. Przypomniał, że na początku roku Getin Holding prowadził zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży banku - oczekiwał tylko zgody banku narodowego, co miało nastąpić na początku marca. "Z wariantu 'wychodzimy z Ukrainy' przeszliśmy do wariantu: 'jesteśmy właścicielem banku w kraju, w którym trwa wojna'. Udało się odbudować pozycję płynnościową, zwróciliśmy w całości kredyt refinansowy do banku centralnego. Doprowadziliśmy do sytuacji,...

Getin Holding miał 8,58 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2022 r.

Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 8,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 14,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w II kw. 2022 r. wyniosła 5,72 mln zł wobec 167,05 mln zł straty rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 65,01 mln zł wobec 56,99 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1,57 mln zł wobec 12,88 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 1,01 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 1,46 mld zł na koniec 2021 r. W I poł. 2022 r. bank miał 227,26 mln zł skonsolidowanej...

Getin Holding zwiększył odpisy na Idea Bank Ukraina do 230,58 mln zł

Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - Getin Holding zwiększył odpisy na Idea Bank Ukraina o 3,63 mln zł do 230,58 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 199,33 mln zł na poziomie jednostkowym, podała spółka. Getin Holding podjął decyzję o zwieszeniu odpisów na Idea Bank Ukraina podczas przeglądu. "Odpisy te obciążyły odpowiednio skonsolidowany wynik finansowy i kapitał własny grupy emitenta oraz jednostkowy wynik finansowy i kapitał własny emitenta na dzień 30 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie. To drugie zwiększenie odpisów na Ukraiński bank. Gdy Getin Holding dokonywał ich po raz pierwszy w połowie maja, wynosiły one 222,9 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 192,3 mln zł na poziomie jednostkowym. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Getin Holding i Getin Noble Bank chcą sprzedać Meiji Yasuda akcje TU Europa do końca VI

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Getin Holding oraz Getin Noble Bank sprzedadzą wszystkie posiadane akcje Towarzystwa Ubezpieczeń Europa (TU Europa) na rzecz HDI International oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company do końca czerwca, podały Getin Holding i Getin Noble Bank. Getin Holding sprzeda 7,46% akcji TU Europa na rzecz Meiji Yasuda za 70,42 mln zł; Getin Noble Bank sprzeda Meiji Yasuda 9,08% akcji ubezpieczyciela za 85,72 mln zł; HDI, Meiji Yasuda, Getin Noble Bank oraz Getin Holding rozwiążą umowę z 20 marca 2014 r. zmienioną aneksem z 21 grudnia 2018 r., wymieniono w komunikacie. W przypadku sprzedaży akcji TU Europa na podstawie umowy sprzedaży Getin Holding oraz Getin Noble Bank nie będą posiadali akcji TU Europa, podkreślono. "Realizacja transakcji sprzedaży akcji TU Europa...
Flaga ukrainy

Getin Holding liczy na odbudowę banku na Ukrainie po wojnie i stopniowe odwracanie odpisów

Getin Holding dokonał odpisu 98% wartości swoich aktywów ukraińskich, ale liczy na odbudowę Idea Bank Ukraina po zakończeniu wojny, co pozwoliłoby na stopniowe odwracanie odpisów, poinformowali przedstawiciele Holdingu. "Bank ma bardzo efektywny model biznesowy i przez ostatnie cztery lata stabilnie zarabiał powyżej 50% zwrotu na kapitale, a zatem bank ma zdolność odtwarzania w szybkim tempie swojego kapitału. Jest wiele znaków zapytania: kiedy skończy się wojna, jak będzie wyglądała gospodarka Ukrainy, na ile poważne środki tam napłyną, czy będziemy mieć tzw. plan Marshalla. Powiem tak: są to pytania, na które nie ma jeszcze jasnej odpowiedzi, ale wydaje nam się - i taką stawiamy tezę - że odbudowa banku będzie możliwa i zakończy się sukcesem" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek...

Getin Holding miał 218,68 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2022 r.

Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 218,68 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w I kw. 2022 r. wyniosła 218,34 mln zł wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej. "W I kwartale 2022 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -218,3 mln zł. Jego istotnym determinantem były odpisy aktualizacyjne na utratę wartości aktywów grupy w Ukrainie w związku z rosyjską agresją na ten kraj. Ich łączny wpływ na wynik skonsolidowany wyniósł -222,9 mln zł. Napięta sytuacja geopolityczna była także kluczowym czynnikiem rozwiązania...

Getin Holding: Odpisy zw. z Ukrainą na 222,9 mln zł obciążyły wyniki skons. w I kw.

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Odpisy aktualizujące wartość aktywów Getin Holding związane z ukraińskimi aktywami grupy w wysokości 222,9 mln zł brutto na poziomie skonsolidowanym i 192,3 mln zł brutto na poziomie jednostkowym obciążyły wyniki I kw. 2022 r., podała spółka. Zarząd Getin Holding podał, że zlecił niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie testu na utratę wartości posiadanych inwestycji w spółki zależne: Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz New Finance Service z siedzibą w Kijowie. "W wyniku przeprowadzonego testu zidentyfikowano konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów na poziomie skonsolidowanym w wysokości -222 895 tys. zł oraz na poziomie jednostkowym w wysokości -192 297 tys. zł. Odpisy te obciążyły odpowiednio skonsolidowany wynik finansowy i kapitał własny grupy emitenta oraz jednostkowy wynik finansowy i kapitał własny...

Getin Holding liczy na otwieranie kolejnych oddziałów Idea Bank Ukraina

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Należący do Getin Holding Idea Bank Ukraina funkcjonuje normalnie jak na warunki wojenne na Ukrainie i planuje zwiększanie liczby otwartych placówek. Obecnie otwieranych jest 50-55 z 75 oddziałów, poinformował prezes Holdingu Piotr Kaczmarek. "Bank działa - jeśli można to przyłożyć do realiów wojennych - normalnie, jak na realia wojenne. Tzn. pracują systemy, pracuje internet banking, bank przyjmuje i wydaje depozyty, bank nawet dokonuje drobnych operacji kredytowych a kartach kredytowych, przyjmuje wpłaty klientów, rozlicza ich operacje, płatności, wypłaca pensje. Każdego dnia jest podejmowana rano operacyjna decyzja o tym, ile i które oddziały banku zostaną otwarte. Średnio otwieramy ok. 50-55 oddziałów z 75. Myślę, że ta liczba będzie lekko rosnąć, albowiem po wycofaniu się wojsk rosyjskich z okolic...

Getin Holding miał 52,13 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2021 r.

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 52,13 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 29,66 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w 2021 r. wyniosła 131,75 mln zł wobec 347,25 mln zł zysku rok wcześniej. "W 2021 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -131,7 mln zł. Był on silnie determinowany przez negatywny wpływ m.in. różnic kursowych i aktualizacji wycen w ramach zrealizowanych transakcji M&A. Zysk netto grupy z pominięciem zdarzeń jednorazowych wyniósł 80,1 mln zł i był o 3,6% lepszy w ujęciu rocznym" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. W okresie sprawozdawczym...

Getin Holding zapisał się na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji M.W. Trade

Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Getin Holding zapisał się na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji M.W. Trade w liczbie 4 298 301 sztuk, stanowiących 51,27% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podał holding. "Zarząd Getin Holding S.A. w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade ogłoszone w dniu 27 stycznia 2022 roku przez M.W. Trade oraz Beyondream Investments Limited, w dniu 15 marca 2022 roku zapisał się na sprzedaż w ramach wezwania wszystkich posiadanych akcji M.W. Trade, tj. 4 298 301 sztuk stanowiących 51,27% kapitału zakładowego M.W. Trade i dających prawo do 51,27% głosów na walnym zgromadzeniu M.W. Trade. Cena ustalona w wezwaniu wynosi 5 za każdą akcję M.W. Trade" -...
Getin Noble

Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank Ukraina uległa rozwiązaniu

Warszawa, 28.02.2022 (ISBnews) - W związku z brakiem spełnienia wszystkich warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina do 25 lutego 2022 r. umowa uległa rozwiązaniu, podał Getin Holding. "Zarząd Getin Holding S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. dotyczącego zawarcia przez emitenta, jako sprzedającego warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji JSC Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina z JSC First Ukrainian International Bank z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako kupującym informuje, że w związku z brakiem spełnienia wszystkich warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina określonych w umowie do dnia 25 lutego 2022 r. umowa uległa rozwiązaniu" - czytamy w komunikacie. W połowie listopada 2021 r. Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji...

Getin Holding ma zgodę Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na sprzedaż Idea Bank Ukraina

Warszawa, 04.02.2022 (ISBnews) - Komitet Antymonopolowy Ukrainy wydał zgodę na nabycie przez First Ukrainian International Bank akcji Idea Bank Ukraina, które zapewni przekroczenie 50% głosów w najwyższym organie zarządczym banku, podał sprzedający - Getin Holding. "Tym samym spełnił się jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina określonych w umowie. O spełnieniu kolejnych warunków emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi" - czytamy w komunikacie. W połowie listopada 2021 r. Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z First Ukrainian International Bank jako kupującym. Jak wówczas informowano, cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie równowartość w euro 1,072 wartości księgowej banku na koniec 2021 r. GH oczekiwał, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży ukraińskich aktywów nastąpi w I...

Getin Holding uzgodnił sprzedaż 51,27% akcji MW Trade w wezwaniu po 5 zł/szt.

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Getin Holding zawarł z M.W. Trade (MWT), Beyondream Investments Ltd (BI) oraz Rafałem Wasilewskim umowę przewidującą, że Getin Holding sprzeda w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji MW Trade wszystkie posiadane walory tej spółki, tj. 4 298 301, stanowiące 51,27% kapitału, po cenie 5 zł za sztukę, podał Getin. "W odpowiedzi na wezwanie emitent zamierza zbyć na rzecz wzywających wszystkie posiadane akcje MWT w liczbie 4 298 301, które stanowią 51,27% kapitału zakładowego MWT i dają prawo do 51,27% głosów w walnym zgromadzeniu MWT. Cena zbywanych akcji wyniesie 5 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć lub od niej odstąpić (w zależności od przypadku), do momentu ogłoszenia wezwania, w określonych...

NWZ Getin Holding zdecydowało o obniżeniu kapitału zakład. do 18,98 mln zł

Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego do kwoty 18,98 mln zł z 759,07 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,1 zł z 4 zł w celu przeniesienia kwoty 550,34 mln zł do kapitału zapasowego oraz wypłaty akcjonariuszom 189,77 mln zł dywidendy, wynika z podjętej uchwały. "Obniża się kapitał zakładowy spółki o kwotę 740 092 633,8 zł, to jest z kwoty 759 069 368 zł do kwoty 18 976 734,2 zł. Obniżenie kapitału zakładowego spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 3,9 zł to jest z kwoty 4 zł kwoty 0,1 zł" - czytamy w podjętej uchwale. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 189 767 342,00 zł...

Getin Holding: Wypłata ok. 189 mln zł dywidendy planowana jest w XI 2022 r.

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding spodziewa się, że wypłata dywidendy w kwocie ok. 189 mln zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego do 18,9 mln zł nastąpi w listopadzie przyszłego roku. Kwota dywidendy w przyszłości - z części kapitału zapasowego, szacowana obecnie na ok. 200 mln zł - mogłaby zostać wypłacona na początku 2023 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Getin Holding nie planuje na razie delistingu. Getin Holding poinformował dziś, że proponuje obniżenie kapitału zakładowego o 740,1 mln zł do kwoty 18,9 mln zł poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 4 zł obecnie do 0,1 zł na zakończenie operacji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie zostało zwołane na 21 grudnia br. "Obniżenie będzie się dokonywać w dwóch częściach - pierwsza to jest...

NWZ Getin Holding zdecyduje 21 XII o obniżeniu kapitału zakład. do 18,98 mln zł

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego do 18,98 mln zł z 759,07 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,1 zł z 4 zł w celu przeniesienia kwoty 550,34 mln zł do kapitału zapasowego oraz wypłaty akcjonariuszom 189,77 mln zł dywidendy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołanego na 21 grudnia. "Obniża się kapitał zakładowy spółki o kwotę 740 092 633,8 zł, to jest z kwoty 759 069 368 zł do kwoty 18 976 734,2 zł. Obniżenie kapitału zakładowego spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 3,9 zł to jest z kwoty 4 zł kwoty 0,1 zł" - czytamy w projekcie uchwały. "Obniżenie kapitału zakładowego następuje: 1) w celu wypłaty...
Getin Noble

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Ukraina 

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z First Ukrainian International Bank jako kupującym, podał holding. Cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie równowartość w euro 1,072 wartości księgowej banku na koniec 2021 r. GH oczekuje, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży ukraińskich aktywów nastąpi w I kw. 2022 r. "Wg stanu na 30 września br. wartość księgowa banku wynosiła równowartość ok. 37,9 mln euro, a zatem cena na ten dzień wyniosłaby ok. 40,7 mln euro. Cena zostanie powiększona o zysk netto banku wygenerowany w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do końca miesiąca poprzedzającego finalizację umowy" - czytamy w komunikacie. Finalizacja transakcji wymaga m.in. uzyskania zgody Narodowego Banku Ukrainy oraz urzędu antymonopolowego. "Przeniesienie...

Getin Holding: Proces sprzedaży aktywów ukraińskich jest ‘mocno zaawansowany’

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Proces sprzedaży aktywów na Ukrainie jest mocno zaawansowany, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. Według niego, decyzja akcjonariuszy co do zakresu i rodzaju działalności holdingu w przyszłości może zostać podjęta wcześniej niż w I poł. 2022 roku. "Proces sprzedaży jest mocno zaawansowany. Na razie udaje nam się zarządzać tak tym bankiem, żeby ten proces sprzedaży go nie naruszał. Bank pracuje i świetnie sobie radzi, a my staramy się go sprzedać w najlepszy możliwy sposób" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji. Jak poinformował, holding zdecydował o podwyższeniu kapitału banku na Ukrainie o 100 mln UAH. "Jednocześnie sprzedajemy i podwyższamy kapitał, te dwie rzeczy się zazwyczaj jednocześnie nie zdarzają, ale jest to absolutnie uzasadnione - regulator ukraiński zwiększa wymogi kapitałowe dla...
Money, pieniądze, Comparic

Getin Holding miał 25,65 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. br.

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 25,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (ogółem - z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w III kw. br. wyniósł 32,24 mln zł wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej grupa odnotowała w tym okresie 32,31 mln zł zysku wobec 9,97 mln zł zysku rok wcześniej. "W III kwartale 2021 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 32,2 mln zł i był ponad trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Minione dwa kwartały to okres przede wszystkim ożywienia...

Getin Holding sprzedał 100% akcji Grupy Idea Bank Rumunia

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła równowartość w euro kwoty 213 mln RON (tj. ok. 199 mln zł). Uzyskana cena stanowi 0,91 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady ds. Konkurencji. "Zakończona z sukcesem transakcja sprzedaży naszych rumuńskich aktywów jest kolejnym dowodem na zdolność Holdingu do budowy wartości dla akcjonariuszy. Jako grupa wykorzystaliśmy potencjał, jaki w ostatnich latach charakteryzował rynki Europy Południowo-Wschodniej, w tym w szczególności rumuński. Jestem dumny, że stworzony przez nas bank znajdzie swoje...

Getin Holding ma zgodę organu antymonopolowego na sprzedaż Idea Bank Rumunia

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Rumuński organ antymonopolowy - Consiliul Concurenţei - oraz Najwyższa Rada Obrony Narodowej Rumunii wydały decyzję o braku sprzeciwu w odniesieniu do planowanej sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia, podał Getin Holding. "Zarząd Getin Holding w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, dotyczącego zawarcia przez emitenta wraz z Getin International S.A. w likwidacji we Wrocławiu, jako sprzedający, z Banca Transilvania S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia i BT Investments S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia, jako kupującymi, warunkowej umowy sprzedaży m.in. akcji Idea Bank Rumunia, informuje, że dzisiaj powziął informację o wydaniu przez Najwyższą Radę Obrony Narodowej Rumunii (Consiliul Suprem de Apărare a Ţării) decyzji, zgodnie z którą nie stwierdzono okoliczności,...

Getin Holding: Narodowy Bank Rumunii wydał zgodę na sprzedaż Idea Bank Rumunia

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Banca Transilvania uzyskał zgodę Narodowego Banku Rumunii na kupno akcji Idea Bank Rumunia, podał Getin Holding. "Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku, zawierającego informację o zawarciu przez emitenta wraz z Getin International S.A. w likwidacji we Wrocławiu, jako sprzedający, z Banca Transilvania S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia i BT INVESTMENTS S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia, jako kupującymi, warunkowej umowy sprzedaży m.in. akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, emitent niniejszym informuje, że w dniu 10 września 2021 roku Narodowy Bank Rumunii wydał zgodę na nabycie przez kupujących akcji Idea Bank Rumunia" - czytamy w komunikacie. W czerwcu br....

Getin Holding poinformuje o decyzjach strategicznych do końca I poł. 2022 r.

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Getin Holding podtrzymuje zamiar sfinanalizowania sprzedaży aktywów rumuńskich do końca tego roku, liczy także, że najpóźniej do końca II kwartału przyszłego roku zbędzie aktywa na Ukrainie, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. W połowie 2022 r. holding zamierza poinformować rynek, jakie decyzje co do dalszego istnienia lub być może - zmiany profilu działalności - podjęli akcjonariusze. "W tej chwili zadaniem zarządu jest dalsza akumulacja gotówki, bo mamy de facto dwie duże transakcje w perspektywie - Rumunia jest wciąż nie zamknięta i prowadzimy Ukrainę. Dopiero po zakończeniu tych transakcji - a szacujemy, że Rumunia jeszcze w tym roku, ale Ukraina - w najlepszym wypadku w pierwszym kwartale, jak nie drugim przyszłego roku, to będzie taki trigger odpowiedzi na...

Getin Holding miał 14,72 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w II kw. br.

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 14,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej (ogółem - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej i udziałom niekontrolującym) w II kw. br. wyniósł 15 mln zł wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej grupa odnotowała w tym okresie 166,77 mln zł straty wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 57,27 mln zł wobec 49,8 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 12,86 mln zł wobec 6,83 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem wyniosły 3,81 mld zł...
Getin Noble

Getin Noble zyskuje ponad 16% w trakcie piątkowej sesji

W trakcie dzisiejszych notowań Getin Noble, tak więc bank należący do Leszka Czarnieckiego, do którego należał również Idea Bank (przymusowa restrukturyzacja), notuje bardzo dynamiczny wzrost swojej wyceny, który sięga obecnie ponad 16%. Warto wskazać, że tydzień temu inwestorzy również obserwowali spektakularne wzrosty, sięgające nawet 30%, jednak finalnie bank wzrósł wtedy o skromne 2,5%. Getin Noble zyskuje 16,48% w trakcie piątkowej sesji. WSA oddala skargę (od Getin Holding) w sprawie Idea Banku. Tydzień temu spółka również mocno rosła w trakcie sesji po wynikach za 2 kw., jednak finalnie bank zamknął się ze zwyżką jedynie 2,5%. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Getin Noble zyskuje 16,48% W trakcie dzisiejszej sesji Getin Noble Bank notuje gigantyczny wzrost swojej giełdowej wyceny....

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Rumunia za ok. 43 mln euro

Getin Holding wraz z Getin International w likwidacji (GISA) zawarł warunkową umowę sprzedaży przez Holding akcji Idea Bank Rumunia oraz sprzedaży przez GISA akcji banku i spółki Idea Investment na rzecz Banca Transilvania i BT Investments, podał Holding. Łączna cena za te aktywa wyniesie ok. 213 mln RON (tj. ok. 43 mln euro). Getin Holding sprzeda na rzecz BT 2 519 756 098 akcji stanowiących 99,99999996031% kapitału zakładowego Idea Bank Rumunia. GISA sprzeda na rzecz BT Investments 1 akcję stanowiącą 0,00000003969% kapitału zakładowego banku oraz 87 akcji stanowiących 0,0038659% kapitału zakładowego Idea Investment Rumunia  - spółki zależnej Idea Banku Rumunia (na rzecz BT), podano w komunikacie. Idea Bank Rumunia to bank obsługujący klientów indywidualnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, oferujący kredyty,...

Zarząd Getin Holding został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Getin Holding powołała dotychczasowych członków zarządu - prezesa Piotra Kaczmarka oraz wiceprezesa Piotra Miałkowskiego na nową wspólną kadencję, podała spółka. Piotr Kaczmarek jest prezesem Getin Holding od 2014 roku. W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank. Piotr Miałkowski został powołany na wiceprezesa Getin Holding począwszy od 11 lutego br., zaś w latach 2018-2020 był wiceprezesem Idea Banku. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pgnig kurs akcji | prognozy btc | lotos kurs | notowania pekao | notowania amica | akcje neuca | kurs kruk |

Getin Holding podtrzymuje oczekiwania wyniku z dz. kont. nie gorszego niż w 2020

Po wynikach I kw. br. Getin Holding podtrzymuje oczekiwania uzyskania w całym 2021 r. wyniku z działalności kontynuowanej na poziomie nie gorszym niż w ub.r., poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Getin Holding podtrzymuje swoje oczekiwania dotyczące wyników w 2021 r. "Podtrzymuję tę wypowiedź absolutnie. Mamy wrażenie, że w tych warunkach potrafimy sobie radzić i jeśli kolejne kwartały będą podobne do pierwszego, to wydaje mi się, że mamy absolutne prawo powiedzieć, że będzie dobrze. Zarówno na Ukrainie, jak i w Rumunii obserwujemy kontynuację tego trendu w II kwartale" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji prasowej. Zwrócił uwagę, że na rynkach zagranicznych Holdingu - tj. na Ukrainie i w Rumunii - grupa obserwuje "postcovidowy popyt kredytowy" oraz ożywienie zarówno konsumpcji, jak i działalności...

Getin Holding miał 16,73 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2021 r.

Getin Holding odnotował 16,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 15,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Getin Holding przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowana strata netto z działalności zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. br. wyniosła 2,82 mln zł wobec 216,17 mln zł straty rok wcześniej. Łącznie zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 13,9 mln zł wobec 200,6 mln zł straty rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 68,85 mln zł wobec 74,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 20,71 mln zł wobec 26,6 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem wyniosły 4,32 mld zł na koniec I kw....

Millenium i mBank zyskują ponad 5% po wtorkowym (de facto) braku decyzji SN

Wczorajszy dzień obfitował w wiele emocjonujących punktów, na czele z alarmem bombowy, który doprowadził do ewakuacji SN, który to rozprawiał w kwestii frankowiczów. Finalnie została podjęta decyzja o wysłaniu zapytań do kilku instytucji (m.in. KNF, RPO, czy też Rzecznika Finansowego). Taki obrotów spraw sprzyja bankom, które posiadają znaczący portfel kredytów frankowych. Od rana mBank i Millenium zwyżkują zdecydowanie powyżej 5%. De facto brak decyzji wspiera notowania banków, które posiadają duży udział kredytów frankowych w swoim portfelu. Bank Millenium rośnie o ponad 5,5%, natomiast mBank zyskuje ponad 6%. Jednocześnie indeks WIG Banki notuje spadki rzędu 0,2%. SN nie podejmuje decyzji Spór na linii banki – kredytobiorcy frankowi trwa już od wielu lat, a w ostatnich miesiącach miał mieć on swój finał w...

GH chce sprzedać aktywa zagr. w 1,5 roku, przedstawić nową strategię w poł. 2022

Getin Holding oczekuje, że w ciągu roku - półtora zamknie transakcje sprzedaży aktywów zagranicznych i w połowie 2022 roku będzie chciał poinformować rynek o swojej nowej strategii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Według zarządu, wyniki z działalności kontynuowanej za 2021 rok nie powinny być gorsze od ubiegłorocznych. Getin Holding chce sprzedać aktywa zagr. w 1,5 roku "Co do Ukrainy, to będziemy ten proces kontynuować, ale ponieważ bank jest w bardzo dobrej kondycji, to nie mamy silnego ciśnienia, żeby to zrobić już i teraz. Chcemy podejść do sprzedaży w sposób zorganizowany. Będzie to klasyczny proces przetargowy, zaprosimy szeroką listę potencjalnych chętnych z różnych profili - zarówno banki, jak i podmioty inwestycyjne private equity. Z  tego spróbujemy zbudować krótką listę najbardziej interesujących oferentów - dla...

Getin Holding miał 30,9 mln zł zysku netto z działalności kont. w IV kw. 2020

Getin Holding odnotował 30,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r., podała spółka w prezentacji. Getin Holding przedstawia swoje wyniki finansowe Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. ub.r. wyniosła 161,6 mln zł, podano w prezentacji. W całym 2020 r. Getin Holding odnotował 57,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 88,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w całym 2020 r. wyniosła 347,25 mln zł wobec 101,32 mln zł zysku rok wcześniej. "Rok 2020 był silnie determinowany wpływem globalnej pandemii COVID-19 oraz zdarzeniami jednorazowymi, które w istotny sposób...

Getin Holding: Oferent zrezygnował ze złożenia oferty na Idea Bank Ukraina

Oferent działający na rynku ukraińskim poinformował Getin Holding, że nie złoży wiążącej oferty zakupu od Holdingu 100% akcji spółki Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz 100% udziału w New Finance Service (NFS) z siedzibą w Kijowie, podał Getin. Getin Holding: Oferent działający na rynku ukraińskim ,poinformował, że nie złoży wiążącej oferty zakupu "W związku z zakończeniem rozmów wygasła przyznana oferentowi wyłączność na negocjacje. Ponadto zarząd emitenta informuje, że podjął dzisiaj decyzję o kontynuowaniu procesu sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, jednocześnie podejmując decyzję o powierzeniu Rothschild & Co dalszych działań mających na celu sprzedaż 100% akcji Idea Bank Ukraina i 100% udziału w NFS, w tym w szczególności prowadzenia rozmów i negocjacji z innymi potencjalnymi inwestorami" -...

Getin Holding: Idea Bank Białoruś miał 9,32 mln BYN zysku netto w 2020 r.

Idea Bank Białoruś - spółka zależna Getin Holding - odnotował 9,32 mln BYN (14,86 mln zł) zysku netto w 2020 r., podał Getin Holding. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 16,69 mln BYN (26,63 mln zł) w 2020 r. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2,45 mln BYN (3,91 mln zł), podano w komunikacie. Należności od klientów wyniosły 304,8 mln BYN (435,71 mln zł) a suma bilansowa to 448,3 mln BYN (640,84 mln zł). "Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ulec zmianie" - zastrzeżono. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie...

Getin Holding otrzyma łącznie ok. 42,3 mln zł dywidend z Idea Bank Ukraina i NFS

Getin Holding otrzyma ok. 20,92 mln zł dywidendy od Idea Bank Ukraina (IBU) oraz ok. 21,41 mln zł z ukraińskiej spółki New Finance Service (NFS), podał holding. Getin Holding otrzyma łącznie ok. 42,3 mln zł dywidend "Idea Bank Ukraina w drodze decyzji jedynego akcjonariusza podjętej w dniu 17 marca 2021 r. postanowił o wypłacie na rzecz emitenta dywidendy z zysku wypracowanego w 2020 r. w wysokości: 150 000 000,00 UAH (równowartość 20 925 000,0 zł według średniego kursu NBP z dnia 17 marca 2021 r.)" - czytamy w komunikacie. Jak podano, również NFS postanowił o wypłacie na rzecz Getin Holding dywidendy z zysku wypracowanego w 2020 r. w wysokości: 153 466 402,36 UAH (równowartość 21 408 563,13 zł według średniego kursu NBP z dnia 17 marca 2021...

Getin Holding przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje ws. Idea Bank Ukraina

Getin Holding podpisał z oferentem działającym na rynku ukraińskim porozumienie, w którym zezwolił mu na przeprowadzenie due diligence spółek Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz New Finance i przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje dotyczące zakupu tych spółek na okres do 30 kwietnia 2021 roku, podał Getin Holding. Getin Holding podpisał z oferentem działającym na rynku ukraińskim porozumienie, w którym strony wyraziły zamiar dokonania przez oferenta potencjalnego zakupu od Getin Holding 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz 100% udziałów spółki New Finance, podał Getin Holding. "Zgodnie z porozumieniem, oferent przystąpi do badania due diligence spółek, a po jego pozytywnym wyniku strony przejdą do uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji. Emitent ponadto informuje, że wyraził zgodę na przyznanie oferentowi wyłączności na...

Przymusowa restruk. i umorzenie akcji IB obciążą wynik GH o 151,17 mln zł w 2020

W wyniku przymusowej restrukturyzacji i umorzenia akcji Idea Banku, wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 rok zostanie obciążony kwotą 151 172 tys. zł, a zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie również 151 172 tys. zł, podał GH. Getin Holding podał, że dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie Getin Holding poinformował, że na koniec III kw. 2020 r. jednostkowe kapitały własne wynosiły 906 071 tys. zł, zaś po uwzględnieniu efektu przymusowej restrukturyzacji, kapitały te wyniosłyby 754 899 tys. zł. "Emitent szacuje, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji rozmiar grupy kapitałowej emitenta mierzony wielkością skonsolidowanych aktywów zmniejszy się na dzień 31.12.2020 r. o około 80% tj. o 15 013 141 tys. zł (zgodnie z Decyzją...
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

WIG Banki zalała czerwień po słowach prezesa NBP, Adama Glapińskiego.

Giełdowy Indeks WIG Banki traci na wtorkowej sesji (tj. 30 grudnia) już ponad 1% po słowach prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Adama Glapińskiego, o możliwości dalszego obniżania poziomu stóp procentowych w 1 kwartale 2021 roku. Pomimo (de facto) zerowych stóp procentowych, problemów sektora bankowego czy też rosnącej inflacji bank centralny deklaruje, że istnieje pole do dalszych obniżek w celu zwiększania akcji kredytowej, co finalnie ma przełożyć się na dalsze pobudzanie gospodarki. Indeks WIG Banki tracił na wtorkowym otwarciu nawet 1,4%. RPP mogłaby obniżyć poziom stóp procentowych już w 1 kwartale 2021 roku. W dyskusji pojawiają się opinie, że zabieg ten ma charakter jedynie słowny, co ma przełożyć się na osłabienie złotego. Indeks WIG banki zniżkuje na otwarciu Indeks zrzeszający notowane na...
Siedziba główna GPW

Getin Holding spodziewa się sporego zainteresowania inwestorów aktywami w Rumunii

Getin Holding ocenia, że aktywa Grupy Idea Banku w Rumunii są bardzo atrakcyjne dla inwestorów i oczekuje, że w I kwartale 2021 r. będzie znany zarówno ich nabywca, jak i wartość transakcji, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Getin Holding: aktywa Grupy Idea Banku w Rumunii są bardzo atrakcyjne dla inwestorów "Zakładam, że I kwartał to będzie ten moment, w którym możemy oczekiwać odpowiedzi, kiedy i za ile będziemy sprzedawać aktywa rumuńskie" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji. "Aktywa są bardzo atrakcyjne. Wydaje się, że możemy spodziewać się sporego zainteresowania" - dodał. Getin Holding poinformował 10 listopada, że podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank w Rumunii i zaangażował jako doradcę do tej transakcji międzynarodowy bank inwestycyjny...
Getin Noble

Getin Holding miał 11,63 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2020

Getin Holding odnotował 11,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 51,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. wyniósł 8,85 mln zł wobec 46,94 mln zł zysku rok wcześniej. "W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 8,9 mln zł. Mimo trudniej sytuacji ekonomicznej wywołanej pandemią COVID-19 Holding ponownie odnotował zyski na wszystkich swoich rynkach. Od początku roku zysk grupy z działalności podstawowej wyniósł 42,5 mln zł, natomiast wynik netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, z uwzględnieniem efektu zaraportowanej w I kwartale transakcji...

Getin Holding nie oczekuje znaczącego wpływu wakacji kredytowych na wyniki

Getin Holding nie spodziewa się, że wakacje kredytowe realizowane przez banki z grupy wpłyną znacząco na wyniki grupy w kolejnych kwartałach i widzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że w całym roku "zyski będą satysfakcjonujące", poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding nie widzi potrzeby dokapitalizowania swoich zagranicznych aktywów i liczy, że do końca br. będzie miał jasność w kwestii sprzedaży biznesu na Białorusi. Getin Holding nie oczekuje znaczącego wpływu wakacji kredytowych na wyniki "W każdym z krajów portfel, który przesunęliśmy na wakacje kredytowe wyniósł od 2 do 9 miesięcy. On będzie wpływał na wyniki w kolejnych kwartałach. Poza Rumunią, gdzie wprowadzono ustawowe wakacje kredytowe do 9 miesięcy, ten portfel nie był duży i obejmował poniżej 10% całego portfela" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji. Prezes poinformował,...

Getin Holding miał 6,11 mln zł zysku netto, 19,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Getin Holding odnotował 6,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 35,45 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 17,28 mln zł w II kw. wobec 26,26 mln zł rok wcześniej. Getin Holding odnotował 6,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Głównym determinantem wyniku w II kw. był lockdown gospodarczy, który wystąpił na wszystkich rynkach działalności holdingu. Mimo negatywnych czynników zewnętrznych półroczny wynik grupy z działalności podstawowej wyniósł 33,6 mln zł. Ponadto holding ponownie odnotował zyski na wszystkich swoich rynkach, podano. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 187,78 mln zł wobec 236,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 19,16 mln zł...

Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding

Krzysztof Florczak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Holding ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, podała spółka. Getin Holding: Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu "Pan Krzysztof Florczak swoją decyzję umotywował zaangażowaniem w projekty biznesowe realizowane w innej spółce grupy kapitałowej Getin Holding" - czytamy w komunikacie. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.
gość kopnięty przez buta na sprężynie

Getin Holding: Umowa sprzedaży Idea Bank na Ukrainie została rozwiązana

Umowa sprzedaży 100% akcji Idea Bank na Ukrainie na rzecz Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji została rozwiązana, podał Getin Holding. Umowa rozwiązana z powodu niepodpisania certyfikatu cenowego "Z dniem 25 czerwca 2020 r. warunkowa umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. przez emitenta, jako sprzedającego, z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osobą fizyczną, jako kupującymi (łącznie 'kupujący 1'), oraz Dragon Capital LLC z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako brokerem, uległa rozwiązaniu z powodu niespełnienia warunku zawieszającego, tj. emitent i kupujący 1 nie podpisali w terminie przewidzianym umową certyfikatu...

Getin Holding: Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI

Termin, do którego powinno nastąpić przeniesienie na kupujących własności akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, przewidziany w warunkowej umowie sprzedaży Idea Bank Ukraina i LLC New Finance Service (NFS), został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku, podał Getin Holding. Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI "Zarząd Getin Holding zawarł, jako sprzedający, aneksy: 1) do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina podpisanej w dniu 20 grudnia 2019 r. z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osobą fizyczną, jako kupującymi, oraz Dragon Capital LLC z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako brokerem; 2) do warunkowej umowy sprzedaży...
Getin Noble

Getin Holding z 47,63 mln zł zysku netto z dział. kont. w III kw. 2019 r.

Zgodnie z raportem, Getin Holding odnotował 47,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 16,4 mln zł zysku rok wcześniej. 71,5 mln zł zysku netto grupy z biznesu ukraińskiego - W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 47,3 mln zł. Natomiast od początku roku wyniósł on 61,1 mln zł. Wypracowany wynik to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. W ciągu 9 miesięcy spółki zagraniczne wypracowały dla Grupy 115,9 mln zł zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu 70 mln zł dywidendy. W 2019 roku zobowiązania finansowe Holdingu zmniejszyły się o blisko 90 mln zł...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Getin Holding [GTN] – Gorące spółki dnia

Asbis jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Notowania spółki w ostatnim czasie lekko wzrosły i na wykresie widoczna jest próba ataku na ważny opór w rejonie 2,50 zł. Spółka ma za sobą sporą przecenę i takie wybicie mogłoby bardziej uaktywnić stronę kupujących. Wczoraj spółka opublikowała wyniki sprzedażowe za wrzesień. Spółka miała około 167 mln dolarów przychodów w tym miesiącu czyli około 11% mnij niż przed rokiem. Wprawdzie spółka zdaje się mieć za sobą rekordowe wyniki, jednak odczyt za wrzesień został bardzo dobrze przyjęty przez firmę. Ponadto, spółka zapowiedziała, że taki odczyt oznacza, że firma będzie w stanie zrealizować ogłoszoną prognozę finansową na cały 2019 rok. Prognoza ta oznacza przychody całoroczne...

Getin Holding chce sprzedać Idea Bank, znalazł się potencjalny nabywca. Akcje w górę o 12%

Getin Holding podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie, podał holding. Fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r. "Zgodnie z listem intencyjnym, fundusz przystąpi do trwającego 6 tygodni badania due diligence spółek, a po jego pozytywnym wyniku do uzgodnienia warunków rozważanej transakcji, w tym wielkości pakietu akcji i udziałów potencjalnej transakcji. Emitent ponadto informuje, że wyraził zgodę na przyznanie funduszowi wyłączności na negocjacje dotyczące sprzedaży spółek na okres do dnia 1 stycznia 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez...
Getin Noble

Zapiski giełdowego spekulanta: Getin Holding – wyraźna poprawa wyników

Getin Holding – w poniedziałek już po zakończeniu sesji spółka przekazała raport z wynikami za drugi kwartał. W tym okresie firma wypracowała 36,24 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 184 mln zł straty netto. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 251,8 mln zł wobec 230,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji 58,17 mln zł wobec 163,33 mln zł straty rok wcześniej. W sumie w całym pierwszym półroczu, wynik netto sięga 13,77 mln zł w porównaniu z 159,51 mln zł straty rok wcześniej. Mamy więc zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej. Jest to w dużej mierze efekt poprawy wyników spółek zagranicznych, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, które przekazały do Getin Holdingu spore dywidendy. Od stycznia zobowiązania...

Getin Holding z mocną poprawą wyników. Akcje w górę o 6%

Getin Holding odnotował 36,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 184,03 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 251,8 mln zł wobec 230,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 58,17 mln zł wobec 163,33 mln zł straty rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 25,75 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 25,23 mld zł na koniec 2018 r.. W I-II kw. 2019 r. bank miał 13,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 159,51 mln zł straty rok wcześniej. "Wypracowany wynik to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska....
Getin Noble

Banki Czarneckiego mocno w górę, Getin +16%, Ideabank +14%

Banki Leszka Czarneckiego bardzo dobrze rozpoczynają poniedziałkową sesję. Jeszce przed godziną 10:00 akcje Getin Banku i Idea Banku rosną po kilkanaście procent. Co prawda to jeszcze nic, zestawiając obecne wzrosty do silnego trendu spadkowego w jakim znajdujemy się od dłuższego czasu, niemniej korekta wzrostowa jest jak najbardziej możliwa. Zobaczmy jak wygląda sytuacja techniczna na dwóch spółkach. Banki Czarneckiego mocno w górę Wyraźne ruchy w górę są spowodowane publikacją wyników. Getin Holding rośnie, w ślad za nim w górę idzie Idea Bank. Spójrzmy na wysoki interwał czasowy - W1, na Getin Banku. Kurs otwiera się dziś wyraźną luką wzrostową, jednak tak jak wspomniałem wyżej, to jeszcze nic w porównaniu do ostatnich spadków. Tak na prawdę dopiero wyjście powyżej poziomu 1,1 zł byłoby czymś...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Przegląd GPW – CD Projekt mocno w górę, zyskuje też Alior. Getin w dół

Dzisiejsza sesja na GPW rozpoczyna się od wzrostów. Indeks WIG20 dociera jednak do strefy oporowej, gdzie wyraźnie odbija, niwelując poranne wzrosty. Akcje CD Projekt znajdują się na najwyższych poziomach w historii. Ruch w górę możemy także obserwować na akcjach Alior Banku. Z kolei najsłabiej w poniedziałek 10 czerwca radzi sobie Getin Holding, który traci 3%.  CD Projekt mocno w górę Na szczególną uwagę zasługuje dziś CD Projekt. Zwiastun najnowszego tytułu Cyberpunk 2077” został zaprezentowany na konferencji Microsoftu, spółka chwali się również trailerem na swoim twitterze. Najnowsza gra ma trafić do sprzedaży 16 kwietnia 2020 roku. Jak widać inwestorzy są zadowoleni, kurs akcji rośnie dziś ponad 4%. Tym samym akcje znalazły się na historycznych szczytach. Patrząc na sytuację techniczną wsparciem jest w...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Kania i Bogdanka mocno w górę, Getin w dół

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w czwartek, najmocniej zyskują Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)G, po godzinie  10:00 jest to ruch na ponad +8%. Od wzrostów (+5,0%) piątkową sesję rozpoczyna także Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) Najgorzej radzi sobie Getin Noble Bank SA (GNB), spółka traci blisko 1 punkt procentowy. Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN) liderem czwartkowej sesji  KAN rozpoczyna piątkową sesję od wyraźnych wzrostów. Spoglądając jednak technicznie na wykres spółki, niema powodów do euforii. Dzisiejszy wzrost jest tak na prawdę niewielką korektą ostatnich silnych spadków. Na spółce obowiązuje silny trend spadkowych i łapanie przysłowiowego spadającego noża może okazać się zgubne. Dopóki cena znajduje się poniżej...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – TSGames mocno w górę, Intercars w dół

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w czwartek, najmocniej zyskuje Ten Square Games SA (TEN), po godzinie 9:30 jest to ruch na ponad +4,5%. Od wzrostów (+2,0%) czwartkową sesję rozpoczyna także 11 bit studios SA (11B). Najgorzej radzi sobie Inter Cars SA (CAR), spółka traci blisko 4%. Ten Square Games SA (TEN) liderem czwartkowej sesji  Ten Square Games rozpoczynają czwartkową sesję od wyraźnych wzrostów. Kurs znajduje się na najwyższych poziomach w historii. Z perspektywy klasycznej analizy technicznej mamy do czynienia z wybiciem poziomu oporu, który wynikał z poprzednich szczytów. Kurs kilka sesji konsolidował w rejonach poziomu 127 zł za akcję, ale ostatecznie wczorajsza sesja zamknęła się wyraźnie powyżej....
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Rafako w górę na otwarciu, tracą Getin i Ursus

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w czwartek, najmocniej zyskuje Rafako SA (RFK), po godzinie 9:20 jest to ruch na blisko +2%. Najgorzej radzi sobie Ursus SA (URS), spółka traci po otwarciu ponad 9%. Od spadków rozpoczyna także Getin Noble Bank SA (GNB), która traci już blisko 6%. Rafako SA (RFK) liderem wtorkowej sesji  Rafako SA rozpoczyna wtorkową sesję od wzrostów na blisko +2%. W ostatnim czasie kurs utrzymuje się jednak w wąskiej konsolidacji. Oporem jest poziom 2,4 zł, a wsparciem 2,06 zł. Dopiero wybicie jednego z tych poziomów powinno dać wiarygodny sygnał do większego swingu.  Ursus SA (URS) w dół ponad 9 punktów procentowych Po ostatnich dynamicznych ruchach w zasadzie nie...
Leszek Czarnecki

Spółki Leszka Czarneckiego oddają zyski z początku tygodnia

Spółki Leszka Czarneckiego starały się w ostatnim czasie odrobić chociaż część strat z 2018 roku. Rajd wzrostowy rozpoczął się w ostatnim tygodniu stycznia, Wczoraj z kolei ustanawiane były nowe maksima, jednak ostatecznie sesja zakończyła się na poziomie niższym od otwarcia. Zainteresowanie spółkami Leszka Czarneckiego wzrosło po doniesieniach o potencjalnej sprzedaży banków Idea oraz Getin Noble. Chęć zakupu wyrażają fundusze ze Stanów Zjednoczonych (Apollo Global Management oraz Centerbridge) oraz z Europy (Apax i Anacap). Sprawdźmy co w ostatnim czasie wydarzyło się na wykresach spółek Getin Noble Bank (GNB), Getin Bank (GTN), Idea Bank (IDA). Getin Noble Bank otwiera tydzień w strefie oporu Cena akcji spółki Getin Noble Bank (GNB) na poniedziałkowym otwarciu wyniosła 95 groszy i tym samym znalazła się w strefie oporu między 0,91 zł (dołek z lipca...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Tarczyński, Getin Holding

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Tarczyński powołuje Członka Zarządu Grupa Tarczyński jest wiodącym podmiotem na rynku produkcji wyrobów wędliniarskich w Polsce. Koncentruje się na przetwórstwie mięsa wieprzowego i drobiowego oraz sprzedaży i dystrybucji wytwarzanych wyrobów mięsno-wędliniarskich. Jej kapitalizacja wynosi 203 mln PLN. Zarząd Spółki Tarczyński S.A. informuje, że Rada Nadzorcza powołała w dniu 14 grudnia 2018 r. Dawida Tarczyńskiego na członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 02.01.2019 r. Jednocześnie nowo powołany członek Zarządu Spółki będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Tarczyński S.A. Dawid Tarczyński związany...
Getin Noble

Getin Holding – niemal 14 mln zł zysku w III kw, akcje drożeją o 6%

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. Spółka opublikowała raport z wynikami za III kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z dokumentu. Spółka wypracowała w III kwartale 13,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 88,24 mln zł zysku rok wcześniej. "W III kwartale 2018 roku Grupa Getin Holding osiągnęła wynik netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie 13,9 mln zł względem 17 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych). Głównym motorem wzrostu w raportowanym okresie, po raz kolejny, okazała się działalność...
Getin Noble

Getin Holding [GTN] – negatywny sentyment dołuje kurs – analiza na zamówienie

Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A., założona przez dra Leszka Czarneckiego, to jedna z najszybciej rozwijających się polskich grup finansowych. Spółka traci na wartości niemal nieustannie od ponad roku, w 2018 przecena przekracza już 80%. Powody takiego stanu rzeczy są dość znane. Główne to wiązanie spółki ze sprawą GetBack, gdyż Idea Bank był zaangażowany w sprzedaż obligacji GetBacku. Główna fala spadków nastąpiła tuż po wybucha afery. Część problemów to także spore obciążenie kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Kurs podbił na chwilę przed publikacją wyników, pozytywnie też reagował rynek na plany połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Wydaje się, że poprawa nastroju była jednak tylko chwilowa. Ostatnio kurs znowu spadł, po informacji o wpisaniu spółki na listę alertów. Powodem jest trwały...
Gorące spółki dnia

Getin Holding [GTN], Tower Investments [TOW] – Gorące spółki dnia 24.09.2018

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring. Podczas sesji z minionego piątku spółka dostarczyła na rynek szereg informacji, które wywołały silny ruch wzrostowy na bardzo mocno wyprzedanych akcjach. Spółka opublikowała wyniki finansowe. W drugim kwartale wypracowała ponad 191,5 mln zł straty netto. Natomiast od początku roku strata netto wyniosła ponad 161 mln zł. Powodem strat miały być utworzone dodatkowe rezerwy przez Idea Bank, które obniżyły wynik skonsolidowany o 54 mln zł. Pozytywnie natomiast brzmiały słowa prezesa Idea Banku, który stwierdził, że spółka w kolejnych kwartałach powinna notować już zyski. Ponadto spółka spodziewa się w najbliższych zatwierdzenia planu ochrony...

Getin Holding -191,59 mln zł straty w II kwartale, akcje rosną o 13%

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka właśnie opublikowała wyniki za II kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu. Bank odnotował 191,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kwartale 2018 roku wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej. W I połowie 2018 roku bank miał 161,39 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 59,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I połowie 2018 r. wyniósł 2,44 mln zł wobec 5 mln zł straty rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 227,42 mln zł wobec 281,71 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat...
Getin Noble

DM BOŚ obniża rekomendację i cenę docelową Getin Noble

W marcowym raporcie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ) obniża rekomendację akcji Getin Noble do "niedoważaj" oraz cenę docelową do 1,45 zł. "Getin Noble należy do tych nielicznych banków, których przygniotła wysokość podatku bankowego i zostały zmuszone do wdrożenia planu restrukturyzacji. W  efekcie Bank uniknął zapłacenia podatku, ale mimo tego nie uchronił się przed narastającymi stratami. Obecnie dostrzegamy dwa główne źródła problemów w Banku; po pierwsze, brak rentowności wynikający z obciążenia nieściągalnymi długami. Podwyższony poziom odpisów aktualizujących charakteryzował wyniki Banku w  ostatnich kwartałach i  naszym zdaniem IV kwartał nie będzie wyjątkiem. Liczymy jednak, że w najbliższych latach nadejdzie kres wysokich rezerw i spodziewamy się w br. spadku kosztu ryzyka. Po drugie, w porównaniu z konkurencją Getin Noble ma raczej słaby bufor kapitałowy" - czytamy w raporcie DM BOŚ. "Wycena. Nasza...
gorące spółki dnia

Arctic [ATC], Getin Holding [GTN] – Gorące spółki dnia 15.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Arctic jako spółka holdingowa realizuje działalność w zakresie produkcji i sprzedaży papieru oraz działalność pokrewną poprzez spółki zależne. Spółka drożała podczas czwartkowej sesji o 1,2% przy mocno podwyższonych obrotach. Dzięki wzrostom doszło do wybicia poziomu poprzedniego wierzchołka z początku września. Spory wolumen jaki towarzyszy zwyżce oraz wybicie na nowe maksima sugerują kontynuacje tego ruchu. Wydaje się, że kurs powinien zmierzać przynajmniej do najbliższego oporu w rejonie 5,12 zł. Na początku czerwca w jednej z rekomendacji wyceniono spółkę na poziomie 6 zł. To sporo wyżej od ceny rynkowej. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW...
wolumen

Przed zamknięciem. RGR na Orle Białym [OBL], pozytywny sygnał na Getinie [GTN]

Orzeł Biały D1 Orzeł Biały zajmuje się produkcją ołowiu rafinowanego oraz przetwarzaniem zużytych akumulatorów ołowiowych. Kurs Spółki znajdował się w trendzie wzrostowym od początku ubiegłego roku. Ostatnio jednak pojawiły się sygnały zapowiadające odwrócenie. Najpierw nastąpiło przełamanie czerwonej linii trendu wzrostowego. Ta linia przechodziła przez trzy punkty zwrotne, więc jej przełamanie jest istotnym sygnałem Wczoraj nastąpiło przełamanie zielonej linii szyi formacji głowy z ramionami. To drugi negatywny sygnał. Na jego podstawie można oczekiwać spadku porównywalnego z odległością pomiędzy szczytem głowy a linią szyi. Daje to poziom docelowy w okolicach 10,80 pokrywający się ze wsparciem ustanowionym przez tary szczyt oznaczony strzałką. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców,...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ