Conotoxia
Getin Noble

Jerzy Pruski został powołany na stanowisko wiceprezesa Getin Noble Banku

Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) powołała Jerzego Pruskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ze skutkiem od 14 stycznia 2021 r., podał bank."Zgodnie z oceną rady nadzorczej emitenta pan Jerzy Pruski spełnia wszystkie wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe" - czytamy w komunikacie. Jerzy Pruski od listopada 2018 do grudnia 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa Idea Banku Jerzy Pruski od listopada 2018 do grudnia 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa Idea Banku, wcześniej był wiceprezesem Getin Noble Banku (od stycznia 2017 r.). W latach 2009-2016 Pruski był prezesem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na...
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

WIG Banki zalała czerwień po słowach prezesa NBP, Adama Glapińskiego.

Giełdowy Indeks WIG Banki traci na wtorkowej sesji (tj. 30 grudnia) już ponad 1% po słowach prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Adama Glapińskiego, o możliwości dalszego obniżania poziomu stóp procentowych w 1 kwartale 2021 roku. Pomimo (de facto) zerowych stóp procentowych, problemów sektora bankowego czy też rosnącej inflacji bank centralny deklaruje, że istnieje pole do dalszych obniżek w celu zwiększania akcji kredytowej, co finalnie ma przełożyć się na dalsze pobudzanie gospodarki. Indeks WIG Banki tracił na wtorkowym otwarciu nawet 1,4%. RPP mogłaby obniżyć poziom stóp procentowych już w 1 kwartale 2021 roku. W dyskusji pojawiają się opinie, że zabieg ten ma charakter jedynie słowny, co ma przełożyć się na osłabienie złotego. Indeks WIG banki zniżkuje na otwarciu Indeks zrzeszający notowane na...

Getin Noble Bank wprowadził usługę potwierdzanie tożsamości mojeID od KIR

Klienci Getin Noble Banku (GNB) mogą już skorzystać z usługi mojeID zarządzanej przez KIR, która daje możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości, podał KIR. "Klienci banku mogą korzystać z mojeID w ramach usług online oferowanych przez komercyjnych dostawców, którzy są już uczestnikami mojeID. W kolejnym etapie bank planuje udostępnienie usługi również dla sektora administracji publicznej. Getin Noble Bank jest kolejną instytucją, która dołączyła do grona dostawców tożsamości w ramach mojeID. W tym zakresie prowadzone są prace nad przygotowaniem do integracji z Węzłem Krajowym (Login.gov.pl) oraz Profilem Zaufanym, co pozwoli klientom banku na wykorzystywanie mojeID również do uwierzytelnienia się w ramach spraw załatwianych w urzędach i systemach administracji publicznej" - czytamy w komunikacie. mojeID umożliwia weryfikację tożsamości osoby fizycznej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, przy pomocy...

KNF podwyższyła bufor na ryzyko portfela walutowego GNB do 1,36 pkt proc.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Getin Noble Bank (GNB) funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas GNB utrzymywał ten bufor na poziomie 1,32 pkt proc. Bufor na ryzyko portfela walutowego GNB podwyższony o 0,04 pkt proc. Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,02 pkt proc.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,76 pkt proc.) "Aktualnie obowiązujący wymóg połączonego bufora w ujęciu jednostkowym wynosi dla Banku odpowiednio: - łączny...

Getin Mobile i Noble Mobile dołączyły do Huawei AppGallery

Getin Mobile i Noble Mobile to kolejne dwie aplikacje bankowe, które dołączyły do AppGallery - autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei, podano w komunikacie. Aplikacje są już dostępne dla użytkowników starszych urządzeń Huawei opartych o GMS, a docelowo zostaną zintegrowane z Huawei Mobile Services. Do AppGallery dołączają dwie kolejne aplikacje bankowe Getin Mobile i Noble Mobile Dzięki pełnej integracji aplikacje staną się dostępne również dla użytkowników najnowszych urządzeń w portfolio marki, takich jak najnowsze smartfony z serii Mate 40, w tym Mate 40 Pro, telefony z serii P40 oraz Y - Y6p i Y5p, smartfony z serii Mate 30, a także innowacyjny, składany smartfon Mate Xs. O HMS oparte są także najnowsze tablety Huawei - MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s...
Getin Noble

GNB ocenia, że poziom rezerw na ryzyko zw. z kredytami walutowymi jest adekwatny

Getin Noble Bank (GNB) nie zakłada zmiany modelu szacującego ryzyko hipotecznych kredytów walutowych, poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz. Według banku, obecny poziom rezerw na to ryzyko jest adekwatny i nie odbiega od rynkowego. Getin Noble Bank nie planuje zmian kredytowych "Model był przedmiotem badania przez nowego audytora. Nie oczekujemy zmiany podejścia, działamy na danych rzeczywistych, on nie różni się od tego, co jest w innych bankach" - powiedział Kleczkiewicz podczas telekonferencji. Jak poinformował, do tej pory zostały rozstrzygnięte 132 sprawy przeciwko GNB wniesione przez klientów posiadających kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 97 na korzyśc banku, zaś 35 bank przegrał. "W tym roku - podobnie do rynku - pogorszyła się sytuacja, w tym roku bank przegrał ok. 50% spraw, ale to nie jest skala,...
Getin Noble

Getin Noble Bank miał 69,77 mln zł straty netto, 48,17 mld zł aktywów w III kw.

Getin Noble Bank odnotował 69,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 100,62 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Getin Noble Bank oficjalnie publikuje wyniki Wynik z tytułu odsetek wyniósł 255,25 mln zł wobec 263,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 14,66 mln zł wobec 19,73 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 48,17 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 52,83 mld zł na koniec 2019 r. W I-III kw. 2020 r. bank miał 426,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 346,9 mln zł straty rok wcześniej. "Miniony kwartał to okres odbudowy dochodów banku z działalności biznesowej, które...
Getin Noble

Akcjonariusze GNB postanowili nie odwoływać L. Czarneckiego z rady nadzorczej

Akcjonariusze Getin Noble Banku nie odwołali Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku, wynika z podjętej uchwały podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. GNB nie odwołał Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku "W związku z wnioskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 roku o odwołanie członka rady nadzorczej banku, pana Leszka Czarneckiego - przewodniczącego rady nadzorczej banku, nadzwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia nie uwzględnić tego wniosku i nie odwoływać pana Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku" - czytamy w uchwale. Przed głosowaniem przewodniczący poinformował zgromadzonych, że Komitet ds. Personalnych i Nominacji działający przy radzie nadzorczej banku dokonał pozytywnej oceny odpowiedniości wskazanych poniżej kandydatur do rady nadzorczej banku i zarekomendował nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy banku ich powołanie, podano także. 25 września Komisja...

NWZ Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują o odwołaniu L. Czarneckiego

Akcjonariusze Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują podczas nadzwyczajnych walnych zgromadzeń ustalonych - odpowiednio - na 28 i 29 października br. o odwołaniu Leszka Czarneckiego ze składu rad nadzorczych, wynika z projektów uchwał. NWZ Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują o odwołaniu L. Czarneckiego 25 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystosowała wnioski do walnych zgromadzeń Idea Banku i Getin Noble Banku o odwołanie z ich rad nadzorczych Leszka Czarneckiego. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje...
Getin Noble

GNB: Poziom rezerw zw. z walutowymi kredytami hipotecznymi jest adekwatny

Getin Noble Bank ocenia, że rezerwy na ryzyko związane z hipotecznymi kredytami walutowymi są adekwatne do obecnej sytuacji, poinformował prezes Artur Klimczak. Bank obserwuje wysoką dyscyplinę płatniczą klientów po zakończeniu wakacji kredytowych. GNB: Poziom rezerw zw. z walutowymi kredytami hipotecznymi jest adekwatny "Jesteśmy przekonani, że obecny poziom rezerw jest adekwatny do obecnej sytuacji. Przejrzeliśmy te kredyty bardzo dokładnie. Ponadto, nasze tezy były weryfikowane przez biegłego rewidenta. Nadal nie mamy żadnej klauzuli uznanej za abuzywną" - powiedział Klimczak podczas telekonferencji. Z uwagi na wysoką niepewność co do wpływu trwającej pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą, zachowanie klientów oraz tym samym portfeli kredytowych, grupa zdecydowała o zastosowaniu w II kw. korekty dotyczącej oczekiwanych strat kredytowych w łącznej wysokości 90 mln zł, z czego kwota 50,5...
Getin Noble

Getin Noble Bank aktualizuje plan naprawy w zw. ze skutkami COVID-19

Zarząd Getin Noble Banku (GNB) jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń planu naprawy w celu dostosowania go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych wynikających ze skutków pandemii COVID-19, podał bank. GNB jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń planu naprawy Bank wskazał, że zaistniałe w ostatnich miesiącach istotne zdarzenia, tj.: wybuch pandemii COVID-19 oraz jej przewidywany negatywny wpływ na wyniki i wskaźniki kapitałowe banku oraz utworzenie w związku z dwoma wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) istotnego poziomu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi i zwroty prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich mają negatywny wpływ na sytuację finansową banku oraz grupy kapitałowej oraz tempo osiągnięcia celów określonych w planie naprawy. "Wynik finansowy grupy za I półrocze 2020 roku...
Getin Noble

Getin Noble Bank miał 246,93 mln zł straty netto, 51,26 mld zł aktywów w II kw.

Getin Noble Bank (GNB) odnotował 246,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 86,66 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Getin Noble Bank podsumowuje wyniki wypracowane w drugim kwartale "Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł w minionym kwartale -246,9 mln zł. Wśród jego głównych determinantów można wymienić dodatkowy odpis aktualizujący w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19 w wysokości 90 mln zł" - podał bank w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 256,11 mln zł wobec 232,73 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 9,5 mln zł wobec 23,78 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,26 mld zł na koniec II kw....
Getin Noble

Tomasz Misiak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Noble Banku

Tomasz Misiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Noble Bank ze skutkiem na dzień 3 września, podała spółka. Zmiany w zarządzie Getin Noble Bank S.A. "Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 września 2020 r. powziął informację o rezygnacji pana Tomasza Misiaka z pełnienia funkcji członka zarządu emitenta oraz udziału w zarządzie emitenta ze skutkiem na dzień 3 września 2020 r." - czytamy w komunikacie. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.
Getin Noble

Getin Noble Bank, w ramach procesu cyfryzacji, nawiązał współpracę z Polcom

Getin Noble Bank podjął decyzję o współpracy z firmą Polcom w ramach procesu cyfryzacji instytucji, podał Polcom. W ramach podjętej współpracy, Getin Noble Bank będzie korzystać z usług, które mają na celu utrzymanie procesów biznesowych oraz zmianę podejścia do sposobu utrzymywania infrastruktury IT. Getin Noble Bank rozpoczyna współpracę z Polcom "Istnieją konkretne kryteria, które muszą zostać spełnione przez banki w zakresie usług informatycznych. Zwykle inwestycje banku w obszarze IT, spełniające wymagania regulatorów rynku to spore wyzwanie. Z kolei profesjonalne ośrodki przetwarzania danych specjalizujące się w dostarczaniu najwyższej jakości usługi IT spełniają odpowiednie normy i posiadają certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość, w tym są na bieżąco poddawane licznym audytom bezpieczeństwa. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zewnętrznego usługodawcę. Polcom gwarantuje nam spełnienie zarówno...
Getin Noble

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2 mld zł, podał GNB. Zgodnie z listem, intencją stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji oraz doprowadzenie do jej zamknięcia do 31 grudnia, w związku z czym strony chcą uzgodnić warunki i zawrzeć warunkową umowę nabycia pakietu wierzytelności (umowa SPA) do 30 września 2020 r. GNB planuje zakupić wierzytelności Idea Bank "Według poczynionych przez strony ustaleń, wierzytelności będące przedmiotem transakcji będą spełniały przede wszystkim następujące warunki: w momencie przeniesienia wierzytelności będą bezsporne, niewykazujące przeterminowania ani klasyfikowane do Koszyka 2 lub 3 zgodnie z MSSF9,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację